Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Да реку́тъ изба́влен­нiи Го́сподемъ, и́хже изба́ви изъ руки́ врага́,
 • и от­ стра́нъ собра́ и́хъ, от­ восто́къ и за́падъ, и сѣ́вера и мо́ря:
 • заблуди́ша въ пусты́ни безво́днѣй, пути́ гра́да оби́телнаго не обрѣто́ша:
 • а́лчуще и жа́ждуще, душа́ и́хъ въ ни́хъ изчезе́.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изба́ви я́:
 • и наста́ви я́ на пу́ть пра́въ, вни́ти во гра́дъ оби́телный.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко насы́тилъ е́сть ду́шу тщу́, и ду́шу а́лчущу испо́лни бла́гъ:
 • сѣдя́щыя во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, окова́н­ныя нището́ю и желѣ́зомъ,
 • я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жiя, и совѣ́тъ вы́шняго раздражи́ша.
 • И смири́ся въ трудѣ́хъ се́рдце и́хъ, и изнемого́ша, и не бѣ́ помага́яй.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • и изведе́ я́ изъ тмы́ и сѣ́ни сме́ртныя, и у́зы и́хъ растерза́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко сокруши́ врата́ мѣ́дная, и вереи́ желѣ́зныя сломи́.
 • Воспрiя́тъ я́ от­ пути́ беззако́нiя и́хъ: беззако́нiй бо ра́ди сво­и́хъ смири́шася.
 • Вся́каго бра́шна воз­гнуша́ся душа́ и́хъ, и при­­бли́жишася до вра́тъ сме́ртныхъ.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • посла́ сло́во свое́, и изцѣли́ я́, и изба́ви я́ от­ растлѣ́нiй и́хъ.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • и да пожру́тъ ему́ же́ртву хвалы́ и да воз­вѣстя́тъ дѣла́ его́ въ ра́дости.
 • Сходя́щiи въ мо́ре въ корабле́хъ, творя́щiи дѣ́ланiя въ вода́хъ мно́гихъ,
 • ті́и ви́дѣша дѣла́ Госпо́дня и чудеса́ его́ во глубинѣ́.
 • Рече́, и ста́ ду́хъ бу́ренъ, и воз­несо́шася во́лны его́:
 • восхо́дятъ до небе́съ и низхо́дятъ до бе́зднъ: душа́ и́хъ въ злы́хъ та́яше:
 • смято́шася, подвиго́шася я́ко пiя́ный, и вся́ му́дрость и́хъ поглощена́ бы́сть.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изведе́ я́:
 • и повелѣ́ бу́ри, и ста́ въ тишину́, и умолко́ша во́лны его́.
 • И воз­весели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ въ при­­ста́нище хотѣ́нiя сво­его́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • да воз­несу́тъ его́ въ це́ркви людстѣ́й, и на сѣда́лищи ста́рецъ восхва́лятъ его́.
 • Положи́лъ е́сть рѣ́ки въ пусты́ню и исхо́диша водна́я въ жа́жду,
 • зе́млю плодоно́сную въ сла́ность, от­ зло́бы живу́щихъ на не́й.
 • Положи́лъ е́сть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я.
 • И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́телны:
 • и насѣ́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша пло́дъ жи́тенъ.
 • И благослови́ я́, и умно́жишася зѣло́: и скоты́ и́хъ не ума́ли.
 • И ума́лишася и озло́бишася от­ ско́рби зо́лъ и болѣ́зни:
 • излiя́ся уничиже́нiе на кня́зи и́хъ, и облазни́ {заблужда́ти сотвори́} я́ по непрохо́днѣй, а не по пути́.
 • И помо́же убо́гу от­ нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́че­ст­вiя.
 • У́зрятъ пра́вiи и воз­веселя́т­ся, и вся́кое беззако́нiе загради́тъ уста́ своя́.
 • Кто́ прему́дръ и сохрани́тъ сiя́? и уразумѣ́ютъ ми́лости Госпо́дни.
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
 • Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,
 • и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.
 • Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города;
 • терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,
 • и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.
 • Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;
 • ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.
 • Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
 • Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;
 • от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!
 • Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,
 • видят дела Господа и чудеса Его в пучине:
 • Он речет, – и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:
 • восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;
 • они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.
 • Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
 • И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин!
 • Он превращает реки в пустыню и источники вод – в сушу,
 • землю плодородную – в солончатую, за нечестие живущих на ней.
 • Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую – в источники вод;
 • и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;
 • засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.
 • Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.
 • Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, –
 • Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
 • Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.
 • Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.
 • Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.
 • «Тењирди дањктагыла, анткени Ал жакшы, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє!»
 • Душмандын колунан Тењир Љзє куткарып алгандар ушинтип айтышсын.
 • Кудай аларды чыгыш менен батыштагы, тєндєк менен тєштєктљгє љлкљлљрдљн чогултту.
 • Алар чљлдљ, эл жєрбљгљн жолдо адашып жєрєштє, эл отурукташкан шаар таба алышпады.
 • Ачка болушту, суусашты, алардын жаны алсырады.
 • Алар кыйналганда, Тењирди чакырышты, ошондо Тењир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.
 • Аларды эл отурукташкан шаарга жеткириш єчєн, тєз жол менен алып барды.
 • Тењирди ырайымы єчєн, адам баласына кљрсљткљн керемет иштери єчєн дањкташсын!
 • Анткени Ал суусагандын суусунун кандырды, ачка болгонду жакшылыкка тойгузду.
 • Алар азап чегип, темир менен кишенделип, карањгыда, љлєм кљлљкљсєндљ отурушту.
 • Анткени алар Кудайдын сљздљрєнљ моюн сунбай коюшту, Бардыгынан Жогору Тургандын чечимдерин четке кагышты.
 • Тењир алардын жєрљгєн оор жумуш менен моюн сундурду; алар мєдєрєлєп жыгылганда, жардам берер эч ким болгон жок.
 • Алар кыйналганда, Тењирди чакырышты, ошондо Тењир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.
 • Тењир аларды карањгылыктан жана љлєм кљлљкљсєнљн куткарды, аларды байлаган кишендерди талкалады.
 • Тењирди ырайымы єчєн, адам баласына кљрсљткљн керемет иштери єчєн дањкташсын!
 • Анткени Ал жез дарбазаларды талкалады, темир торлорду сындырды.
 • Акылы жоктор љздљрєнєн мыйзамсыз жолдору єчєн, жалган иштери єчєн азап тартышты.
 • Алардын жаны ар кандай тамакты танды, алар љлєм дарбазасына жакындап калышкан.
 • Алар кыйналганда, Тењирди чакырышты, ошондо Тењир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.
 • Ал Љз Сљзєн жиберип, аларды айыктырды, аларды љздљрєнєн кљрєнљн куткарды.
 • Тењирди ырайымы єчєн, адам баласына кљрсљткљн керемет иштери єчєн дањкташсын!
 • Ага мактоо курмандыгын арнагыла, Анын кылган иштерин ыр менен жар салгыла!
 • Кеме менен дењизге чыккандар, чоњ сууларда иш жєргєзгљндљр
 • Тењирдин иштерин жана кереметтерин дењиздин терењинен кљрєшљт:
 • Ал сєйлљгљндљ катуу шамал болуп, анын толкундарын бийик кљтљрљт.
 • Алар асманга чейин кљтљрєлєп, дењиздин тєбєнљ тєшљт. Баштарына кыйынчылык тєшкљндљ, алардын жаны кыйналат.
 • Алар мас кишидей тењселип, темтењдешет, ошондо алардын бєт акылмандыгы жоголот.
 • Алар кыйналганда, Тењирди чакырышты, ошондо Тењир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.
 • Ал бороонду тынчтандырат, ошондо толкундар басылат.
 • Ошондо алар толкундун басылганына кубанышат, Тењир аларды љздљрє каалаган кеме токтоочу жерге жеткирет.
 • Тењирди ырайымы єчєн, адам баласына кљрсљткљн керемет иштери єчєн дањкташсын!
 • Аны элдердин жыйынында дањазалашсын, Аны аксакалдар жыйынында дањкташсын!
 • Ал дарыяларды чљлгљ айландырат, суу башаттарын кургактыкка айландырат.
 • Тургундарынын мыйзамсыздыгы єчєн тєшємдєє жерди шор жерге айландырат.
 • Ал чљлдє кљлгљ айландырат, какшыган жерди суу башаттарына айландырат.
 • Ал жерге ач-жылањачтарды отурукташтырат, алар ал жерге шаар куруп жашашат.
 • Талааларга эгин айдашат, жєзємзар отургузушат, жєзємзарлар аларга мол тєшєм берет.
 • Кудай аларга батасын берет, ошондо алар сан жеткис болуп кљбљйєшљт, алардын малы да азайбайт.
 • Алар азайышты; алар эзєєдљн, кыйынчылыктардан, кайгыдан кырылышты.
 • Ал тљрљлљрдє уятка калтырып, аларды жолдору жок чљлдљ адаштырып таштайт.
 • Жакырды болсо кыйынчылыктан куткарат, анын укум-тукумун короо-короо койлордой кљбљйтљт.
 • Адил адамдар муну кљрєп кубанышат, ал эми кудайсыздар ооздорун басышат.
 • Ким акылдуу болсо, ал муну байкайт жана Тењирдин ырайымын тєшєнљт.
 • Аллилуия.
 • Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его!
 • Да скажут так избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,
 • И со всех сторон собрал Он их, от востока, и запада, и севера, и южного моря.
 • Блуждали они в пустыне безводной, пути в город людный не находили;
 • Терпели они голод и жажду, душа их изнемогала.
 • Но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их;
 • И направил их путем прямым, да войдут в город людный.
 • Да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим!
 • Ибо напитал Он души жаждущих, насытил благами души алчущих.
 • Сидящих во тьме и сени смертной, в оковах скорби и железа;
 • Но воспротивились они словам Божьим и повеления Всевышнего отвергли.
 • И смирилось в трудах сердце их, изнемогли они, и не было им помощи.
 • И возвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их;
 • И вывел Он их из тьмы и сени смертной, и узы их расторг,
 • Да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим!
 • Ибо сокрушил Он врата медные и столпы железные сломил.
 • Отвел Он их с пути беззакония; ибо за беззакония свои потерпели они унижение.
 • Не принимала пищи душа их, и приблизились они к вратам смерти;
 • Но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их;
 • Послал слово Свое и исцелил их, избавил их от погибели.
 • Да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим,
 • Да принесут Ему жертву хвалой своей, да возвестят о делах Его в радости!
 • Те, что уходят в море на кораблях, несут труды на водах многих.
 • Видели деяния Господни и чудеса Его над пучиной морской.
 • Повелел Он, и поднялся ветер бурный, и встали волны;
 • Вздымаются они до небес и опускаются в бездны. Души пловцов истомились в бедах;
 • В смятении качались они, словно от вина, и разум покинул их.
 • Но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их;
 • И повелел буре, и настала тишина, и умолкли волны морские.
 • И возрадовались они, что утих ветер, и направил Он их в пристань желанную,
 • Да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим!
 • Да превозносят Его в собрании народа и в сонме старцев да восхвалят Его!
 • Иссушил Он реки, и возникла пустыня, иссушил источники водные, и возжаждала земля;
 • Обратил Он землю плодоносную в бесплодный солончак за грехи живущих на ней.
 • Сотворил в пустыне озера полноводные, в земле безводной – источники вод.
 • И поселил Он там страждущих, и построили они города людные;
 • И насадили они виноградники, и засеяли поля, и собирали урожай с них.
 • И благословил Он их, и умножились они; и стада их возрастали.
 • Но потом уменьшилось число людей, и стали они страдать от скорби бед и болезней;
 • Постигло унижение князей их, и дал Господь блуждать им в пустыне, где не было пути.
 • Но помог Он убогим в нужде и умножил, будто стада овец, колена их.
 • Узрят все это праведные и возрадуются, а всяк беззаконный сомкнет уста свои.
 • Кто так мудр, что сохранит память об этом? И кто уразумеет милости Господни?