Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Да реку́тъ изба́влен­нiи Го́сподемъ, и́хже изба́ви изъ руки́ врага́,
 • и от­ стра́нъ собра́ и́хъ, от­ восто́къ и за́падъ, и сѣ́вера и мо́ря:
 • заблуди́ша въ пусты́ни безво́днѣй, пути́ гра́да оби́телнаго не обрѣто́ша:
 • а́лчуще и жа́ждуще, душа́ и́хъ въ ни́хъ изчезе́.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изба́ви я́:
 • и наста́ви я́ на пу́ть пра́въ, вни́ти во гра́дъ оби́телный.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко насы́тилъ е́сть ду́шу тщу́, и ду́шу а́лчущу испо́лни бла́гъ:
 • сѣдя́щыя во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, окова́н­ныя нището́ю и желѣ́зомъ,
 • я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жiя, и совѣ́тъ вы́шняго раздражи́ша.
 • И смири́ся въ трудѣ́хъ се́рдце и́хъ, и изнемого́ша, и не бѣ́ помага́яй.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • и изведе́ я́ изъ тмы́ и сѣ́ни сме́ртныя, и у́зы и́хъ растерза́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко сокруши́ врата́ мѣ́дная, и вереи́ желѣ́зныя сломи́.
 • Воспрiя́тъ я́ от­ пути́ беззако́нiя и́хъ: беззако́нiй бо ра́ди сво­и́хъ смири́шася.
 • Вся́каго бра́шна воз­гнуша́ся душа́ и́хъ, и при­­бли́жишася до вра́тъ сме́ртныхъ.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • посла́ сло́во свое́, и изцѣли́ я́, и изба́ви я́ от­ растлѣ́нiй и́хъ.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • и да пожру́тъ ему́ же́ртву хвалы́ и да воз­вѣстя́тъ дѣла́ его́ въ ра́дости.
 • Сходя́щiи въ мо́ре въ корабле́хъ, творя́щiи дѣ́ланiя въ вода́хъ мно́гихъ,
 • ті́и ви́дѣша дѣла́ Госпо́дня и чудеса́ его́ во глубинѣ́.
 • Рече́, и ста́ ду́хъ бу́ренъ, и воз­несо́шася во́лны его́:
 • восхо́дятъ до небе́съ и низхо́дятъ до бе́зднъ: душа́ и́хъ въ злы́хъ та́яше:
 • смято́шася, подвиго́шася я́ко пiя́ный, и вся́ му́дрость и́хъ поглощена́ бы́сть.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изведе́ я́:
 • и повелѣ́ бу́ри, и ста́ въ тишину́, и умолко́ша во́лны его́.
 • И воз­весели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ въ при­­ста́нище хотѣ́нiя сво­его́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • да воз­несу́тъ его́ въ це́ркви людстѣ́й, и на сѣда́лищи ста́рецъ восхва́лятъ его́.
 • Положи́лъ е́сть рѣ́ки въ пусты́ню и исхо́диша водна́я въ жа́жду,
 • зе́млю плодоно́сную въ сла́ность, от­ зло́бы живу́щихъ на не́й.
 • Положи́лъ е́сть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я.
 • И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́телны:
 • и насѣ́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша пло́дъ жи́тенъ.
 • И благослови́ я́, и умно́жишася зѣло́: и скоты́ и́хъ не ума́ли.
 • И ума́лишася и озло́бишася от­ ско́рби зо́лъ и болѣ́зни:
 • излiя́ся уничиже́нiе на кня́зи и́хъ, и облазни́ {заблужда́ти сотвори́} я́ по непрохо́днѣй, а не по пути́.
 • И помо́же убо́гу от­ нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́че­ст­вiя.
 • У́зрятъ пра́вiи и воз­веселя́т­ся, и вся́кое беззако́нiе загради́тъ уста́ своя́.
 • Кто́ прему́дръ и сохрани́тъ сiя́? и уразумѣ́ютъ ми́лости Госпо́дни.
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
 • Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,
 • и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.
 • Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города;
 • терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,
 • и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.
 • Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;
 • ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.
 • Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
 • Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;
 • от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!
 • Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,
 • видят дела Господа и чудеса Его в пучине:
 • Он речет, – и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:
 • восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;
 • они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.
 • Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
 • И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин!
 • Он превращает реки в пустыню и источники вод – в сушу,
 • землю плодородную – в солончатую, за нечестие живущих на ней.
 • Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую – в источники вод;
 • и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;
 • засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.
 • Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.
 • Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, –
 • Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
 • Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.
 • Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.
 • Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.
 • ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
 • იტყვიან დახსნილნი უფლის მიერ, რომელმაც იხსნა ისინი მტრის ხელიდან.
 • და ქვეყნებიდან გამოკრიბა ისინი - აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან და ზღვიდან.
 • აებნათ უკაცრიელ უდაბნოში გზა, დაბა ვერ ჰპოვეს სამკვიდრებელი.
 • შიოდათ, სწყუროდათ კიდეც, მათი სული იბინდებოდა.
 • შეჰღაღადეს უფალს თავიანთი მწუხარების ჟამს და გაჭირვებიდან იხსნა ისინი.
 • და დააყენა ისინი სწორ გზაზე, რომ წასულიყვნენ სამკვიდრებელი ქალაქისაკენ.
 • დაე, უქონ უფალს წყალობა მისი და საოცრებანი მისნი ადამის ძეთა მიმართ.
 • რადგან გააძღო სული მწყურვალი და სული მშიერი აავსო სიკეთით.
 • მსხდომარენი ბნელში და წყვდიადში, ტყვენი ტანჯვისა და ბორკილისა.
 • რადგან ეურჩებოდნენ ღმერთის სიტყვებს და უზენაესის რჩევას უგულებელყოფდნენ.
 • მოდრიკა ჯაფით მათი გული, ეცემოდნენ და შემწე არ ჰყავდათ.
 • შეჰღაღადეს უფალს თავიანთი მწუხარების ჟამს და გაჭირვებიდან იხსნა ისინი.
 • გამოიყვანა ბნელიდან და წყვდიადიდან, და მათი ბორკილები დაწყვიტა.
 • დაე, უქონ უფალს წყალობა მისი და საოცრებანი მისნი ადამის ძეთა მიმართ.
 • რადგან დაამსხვრია ბჭენი სპილენძისა და ურდულნი რკინისა დაფშვნა.
 • ბრიყვები თავიანთი უკანონო გზებისა და ცოდვებისათვის იტანჯებოდნენ.
 • ყოველგვარი საჭმელი შეიზიზღა მათმა სულმა და სიკვდილის ბჭეს მიუახლოვდნენ.
 • შეჰღაღადეს უფალს თავიანთი მწუხარების ჟამს და გაჭირვებიდან იხსნა ისინი.
 • მოუვლინა სიტყვა თვისი და განკურნა ისინი, და იხსნა მოსპობისაგან.
 • დაე, უქონ უფალს წყალობა მისი და საოცრებანი მისნი ადამის ძეთა მიმართ.
 • შესწირონ შესაწირავები ქებისა და ილაპარაკონ მის საქმეებზე გალობით.
 • ზღვაში ხომალდებით გამგზავრებულებმა, დიდ წყლებზე საქმის მკეთებლებმა -
 • მათ ნახეს საქმენი უფლისა და საოცრებანი სიღრმეებში.
 • ის იტყვის და ამოვარდება ქარიშხალი და ზეაიმართებიან ზვირთები.
 • ავლენ ცამდე, შთავლენ უფსკრულში, სული მათი განსაცდელში დადნება.
 • წრიალებენ და ირყევიან, ვათარცა მთვრალი, და მთელი მათი სიბრძნე დაინთქა.
 • და შეჰღაღადეს უფალს თავიანთი მწუხარების ჟამს და გაჭირვებიდან გამოიყვანა.
 • გადააქცევს ზღვის ღელვას სიწყნარედ და დადუმდებიან მისი ტალღები.
 • გამხიარულდებიან, რადგან მიწყნარდნენ და წაუძღვება ნანატრ ადგილას.
 • დაე, უქონ უფალს წყალობა მისი და საოცრებანი მისნი ადამის ძეთა მიმართ.
 • დაე, აღამაღლონ ხალხის კრებულში და მოხუცებულთა სადგომში ხოტბა შეასხან.
 • გადააქცევს მდინარეებს უდაბნოდ, წყაროს წყლებს - ურწყულად.
 • ნაყოფიერ მიწას - ბიცად მის მკვიდრთა უკეთურობის გამო.
 • გადააქცევს უდაბნოს წყალუხვ ტბად და გამოფიტულ მიწას - წყაროს წყლად.
 • დაასახლებს იქ მშიერთ და წამომართავს ქალაქს სცხოვრებლად.
 • დათესავენ მინდვრებს და გააშენებენ ვენახს, და უხვ ნაყოფს მოიწევენ.
 • აკურთხებს მათ და გამრავლდებიან ფრიად, და მათ პირუტყვს არ შეამცირებს.
 • დაცოტავდებიან და დამცირდებიან ჩაგვრის, უბედურებისა და წუხილისაგან.
 • სირცხვილს დაატეხს მთავრებს და ახეტიალებს უგზო-უკვლოდ.
 • გამოიყვანს ღარიბს სიღატაკიდან და მოაშენებს ცხვრის ფარასავით მის შთამომავალს.
 • ნახავენ წმიდანები და გაიხარებენ და ყოველგვარ სიმრუდეს პირი აეკვრება.
 • ვინც ბრძენია, დაიცვას ისინი და გულისხმა-ჰყოს წყალობანი უფლისა.
 • Парвардигорро сипос гӯед, зеро ки некӯст; зеро ки меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Растагорони Парвардигор бигӯянд, ки онҳоро Ӯ аз дасти бадхоҳ раҳо кардааст;
 • Ва онҳоро аз мамлакатҳо ҷамъ овардааст: аз шарқ ва ғарб, аз шимол ва ҷануб.
 • Дар биёбон, дар роҳи бероҳа овора буданд; шаҳри аҳолинишине шаҳре барои сокиншавӣ намеёфтанд.
 • Гурусна ва ташна монданд, ҷонашон андарунашон аз ҳол рафт.
 • Вале дар тангии худ сӯи Парвардигор фарёд кашиданд; онҳоро аз мусибатҳошон бадбахтиҳошон раҳо кард.
 • Ва онҳоро ба роҳи рост андохт, то ки ба шаҳре барои сокиншавӣ шаҳри аҳолинишин равона шаванд.
 • Бигзор Парвардигорро барои меҳру вафои Ӯ сипос гӯянд, ва барои корҳои аҷоиби Ӯ аз баҳри банӣ одам!
 • Зеро ки ҷони ташнаро сер кардааст, ва ҷони гуруснаро аз нозу неъмат пур кардааст.
 • Дар торикӣ ва сояи марг менишастанд; бандиёни бадбахтӣ мусибат ва оҳан буданд.
 • Зеро ки ба суханони Худо беитоатӣ карданд, ва машварати Боломақомро хор диданд қарори Боломақомро рад карданд.
 • Ва дили онҳоро бо меҳнат фурӯ нишонд; пешпо хӯрданд, ва ёваре мададгоре ёре набуд.
 • Вале дар тангии худ сӯи Парвардигор фиғон карданд; ва Ӯ онҳоро аз мусибатҳошон мӯҳтоҷиҳошон бадбахтиҳошон наҷот дод.
 • Онҳоро аз торикӣ ва сояи марг берун овард, ва бандҳошонро барканд.
 • Бигзор Парвардигорро барои меҳру вафои Ӯ сипос гӯянд, ва барои корҳои аҷоиби Ӯ аз баҳри банӣ одам!
 • Зеро ки дарҳои мисинро шикастааст, ва ғалақаҳои танбаҳои оҳанинро пора кардааст.
 • Беақлон аз боиси роҳи ҷинояткоронаи худ ва аз боиси гуноҳҳои худ азоб мекашиданд.
 • Ҷони онҳо аз ҳар хӯрок нафрат дошт, ва ба дарвозаи марг расида буданд.
 • Вале дар тангии худ сӯи Парвардигор фиғон карданд; онҳоро аз мусибатҳошон бадбахтиҳошон наҷот дод.
 • Сухани Худро фиристод, ва онҳоро шифо бахшид, ва онҳоро аз гӯрҳошон халос кард.
 • Бигзор Парвардигорро барои меҳру вафои Ӯ ҳамд гӯянд, ва барои корҳои аҷоиби Ӯ аз баҳри банӣ одам!
 • Ва қурбониҳои шукрона забҳ кунанд бикушанд, ва корҳои Ӯро бо сурудхонӣ садои шодӣ васф нақл намоянд!
 • Касоне ки бо киштиҳо баҳр мепаймоянд ва дар обҳои бисёр кор мекунанд,
 • Онҳо корҳои Парвардигорро диданд, ва корҳои аҷоиби Ӯро дар жарфҳо қаърҳо:
 • Амр кард фармуд, ва боди тунде бархезонд, ва мавҷҳои онро бардошт.
 • Ба осмонҳо мебароварданд, ба обҳои азим мефуроварданд; ҷонашон дар бадбахтӣ мусибат ба ларза афтод.
 • Мисли мастон чарх мезаданд ва мекалавиданд, ва тамоми ҳикматашон саргум шуд.
 • Вале дар тангии худ сӯи Парвардигор фарёд кашиданд; ва онҳоро аз мусибатҳошон бадбахтиҳошон берун овард.
 • Тундбодро ба хомӯшӣ табдил дод, ва мавҷҳои онҳо ором шуданд.
 • Ва шод шуданд, ки хомӯш гардиданд; ва онҳоро ба ҷои дилхоҳашон бурда расонд.
 • Бигзор Парвардигорро барои меҳру вафои Ӯ сипос гӯянд, ва барои корҳои аҷоиби Ӯ аз баҳри банӣ одам!
 • Ва Ӯро дар ҷамъомади қавм болобардор кунанд, ва дар маҷлиси пирон Ӯро сипос гӯянд!
 • Дарёҳоро ба биёбон табдил медиҳад, ва чашмаҳои обро ба ташназамин,
 • Замини ҳосилхезро ба шӯрзамин, аз боиси бадии сокинони он.
 • Биёбонро ба кӯли об табдил медиҳад, ва замини хушкидаро ба чашмаҳои об.
 • Ва гуруснагонро дар он ҷо ҷойгир мекунад, ва шаҳри аҳолинишин шаҳре барои сокиншавӣ месозанд;
 • Ва саҳроҳоро кишт мекунанд, ва токзорҳо мешинонанд, ва онҳо ҳосили фаровон меоваранд.
 • Ва онҳоро баракат медиҳад, ва онҳо бағоят борвар мешаванд; ва чорпои онҳоро кам намекунад.
 • Вале камшумор мешаванд ва аз фишори бадӣ ва ғаму ғусса ба хорӣ меафтанд.
 • Шармандагиро Хориро бар мирон мерезад, ва онҳоро дар бодияи бероҳа сарсону саргардон овора мекунад.
 • Валекин камбағалро мискинро аз хорӣ боло мебардорад; ва хонаводаҳоро мисли рамаи гӯсфандон сершумор мегардонад.
 • Ростон инро дида, шод мешаванд; ва ҳамаи ноинсофон даҳони худро мебанданд.
 • Касе ки соҳиби ҳикмат аст, ба ин чизҳо диққат медиҳад; ва меҳру вафои Парвардигорро хоҳанд фаҳмид.

 • 107:1 Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя!
 • 107:2 хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх, що визволив їх з руки ворога,
 • 107:3 і з країв їх зібрав, від сходу й заходу, від півночі й моря!
 • 107:4 Блудили вони по пустині дорогою голою, осілого міста не знаходили,
 • 107:5 голодні та спрагнені, і в них їхня душа омлівала…
 • 107:6 і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх!
 • 107:7 і Він їх попровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли.
 • 107:8 Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його, та за чуда Його синам людським,
 • 107:9 бо наситив Він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром!
 • 107:10 Ті, хто перебував був у темряві та в смертній тіні, то в́язні біди та заліза,
 • 107:11 бо вони спротивлялися Божим словам, і відкинули раду Всевишнього.
 • 107:12 Та Він упокорив їхнє серце терпінням, спіткнулись вони і ніхто не поміг,
 • 107:13 і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх!
 • 107:14 і Він вивів їх з темряви й мороку, їхні ж кайдани сторощив.
 • 107:15 Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його, та за чуда Його синам людським,
 • 107:16 бо Він поламав мідні двері, і засуви залізні зрубав!
 • 107:17 Нерозумні страждали за грішну дорогу свою й за свої беззаконня.
 • 107:18 Душа їхня від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брам смерти,
 • 107:19 і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх,
 • 107:20 Він послав Своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби!
 • 107:21 Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його та за чуда Його синам людським,
 • 107:22 і хай жертви подяки приносять, і хай розповідають зо співом про чини Його!
 • 107:23 Ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить зайняття своє на великій воді,
 • 107:24 вони бачили чини Господні та чуда Його в глибині!
 • 107:25 Він скаже і буря зривається, і підносяться хвилі Його,
 • 107:26 до неба вони підіймаються, до безодні спадають, у небезпеці душа їхня хвилюється!
 • 107:27 Вони крутяться й ходять вперед та назад, як п́яний, і вся їхня мудрість бентежиться!
 • 107:28 Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх!
 • 107:29 Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі,
 • 107:30 і раділи, що втихли вони, і Він їх привів до бажаної пристані.
 • 107:31 Нехай же подяку складуть Господеві за милість, та за чуда Його синам людським!
 • 107:32 Нехай величають Його на народньому зборі, і нехай вихваляють Його на засіданні старших!
 • 107:33 Він обертає річки в пустиню, а водні джерела на суходіл,
 • 107:34 плодючу землю на солончак через злобу мешканців її.
 • 107:35 Він пустиню обертає в водне болото, а землю суху в джерело,
 • 107:36 і голодних садовить Він там, а вони ставлять місто на мешкання,
 • 107:37 і поля засівають, і виноградники садять, і отримують плід урожаю!
 • 107:38 і благословляє Він їх, і сильно розмножуються, і одержують плід урожаю!
 • 107:39 Та змаліли вони й похилилися з утиску злого та з смутку.
 • 107:40 Виливає Він ганьбу на можних, і блудять вони без дороги в пустині,
 • 107:41 а вбогого Він підіймає з убозтва, і розмножує роди, немов ту отару.
 • 107:42 Це бачать правдиві й радіють, і закриває уста свої всяке безправ́я.
 • 107:43 Хто мудрий, той все це завважить, і познають вони милосердя Господнє!