Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Да реку́тъ изба́влен­нiи Го́сподемъ, и́хже изба́ви изъ руки́ врага́,
 • и от­ стра́нъ собра́ и́хъ, от­ восто́къ и за́падъ, и сѣ́вера и мо́ря:
 • заблуди́ша въ пусты́ни безво́днѣй, пути́ гра́да оби́телнаго не обрѣто́ша:
 • а́лчуще и жа́ждуще, душа́ и́хъ въ ни́хъ изчезе́.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изба́ви я́:
 • и наста́ви я́ на пу́ть пра́въ, вни́ти во гра́дъ оби́телный.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко насы́тилъ е́сть ду́шу тщу́, и ду́шу а́лчущу испо́лни бла́гъ:
 • сѣдя́щыя во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, окова́н­ныя нището́ю и желѣ́зомъ,
 • я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жiя, и совѣ́тъ вы́шняго раздражи́ша.
 • И смири́ся въ трудѣ́хъ се́рдце и́хъ, и изнемого́ша, и не бѣ́ помага́яй.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • и изведе́ я́ изъ тмы́ и сѣ́ни сме́ртныя, и у́зы и́хъ растерза́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко сокруши́ врата́ мѣ́дная, и вереи́ желѣ́зныя сломи́.
 • Воспрiя́тъ я́ от­ пути́ беззако́нiя и́хъ: беззако́нiй бо ра́ди сво­и́хъ смири́шася.
 • Вся́каго бра́шна воз­гнуша́ся душа́ и́хъ, и при­­бли́жишася до вра́тъ сме́ртныхъ.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • посла́ сло́во свое́, и изцѣли́ я́, и изба́ви я́ от­ растлѣ́нiй и́хъ.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • и да пожру́тъ ему́ же́ртву хвалы́ и да воз­вѣстя́тъ дѣла́ его́ въ ра́дости.
 • Сходя́щiи въ мо́ре въ корабле́хъ, творя́щiи дѣ́ланiя въ вода́хъ мно́гихъ,
 • ті́и ви́дѣша дѣла́ Госпо́дня и чудеса́ его́ во глубинѣ́.
 • Рече́, и ста́ ду́хъ бу́ренъ, и воз­несо́шася во́лны его́:
 • восхо́дятъ до небе́съ и низхо́дятъ до бе́зднъ: душа́ и́хъ въ злы́хъ та́яше:
 • смято́шася, подвиго́шася я́ко пiя́ный, и вся́ му́дрость и́хъ поглощена́ бы́сть.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изведе́ я́:
 • и повелѣ́ бу́ри, и ста́ въ тишину́, и умолко́ша во́лны его́.
 • И воз­весели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ въ при­­ста́нище хотѣ́нiя сво­его́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • да воз­несу́тъ его́ въ це́ркви людстѣ́й, и на сѣда́лищи ста́рецъ восхва́лятъ его́.
 • Положи́лъ е́сть рѣ́ки въ пусты́ню и исхо́диша водна́я въ жа́жду,
 • зе́млю плодоно́сную въ сла́ность, от­ зло́бы живу́щихъ на не́й.
 • Положи́лъ е́сть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я.
 • И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́телны:
 • и насѣ́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша пло́дъ жи́тенъ.
 • И благослови́ я́, и умно́жишася зѣло́: и скоты́ и́хъ не ума́ли.
 • И ума́лишася и озло́бишася от­ ско́рби зо́лъ и болѣ́зни:
 • излiя́ся уничиже́нiе на кня́зи и́хъ, и облазни́ {заблужда́ти сотвори́} я́ по непрохо́днѣй, а не по пути́.
 • И помо́же убо́гу от­ нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́че­ст­вiя.
 • У́зрятъ пра́вiи и воз­веселя́т­ся, и вся́кое беззако́нiе загради́тъ уста́ своя́.
 • Кто́ прему́дръ и сохрани́тъ сiя́? и уразумѣ́ютъ ми́лости Госпо́дни.
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
 • Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,
 • и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.
 • Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города;
 • терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,
 • и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.
 • Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;
 • ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.
 • Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
 • Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;
 • от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!
 • Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,
 • видят дела Господа и чудеса Его в пучине:
 • Он речет, – и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:
 • восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;
 • они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.
 • Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
 • И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин!
 • Он превращает реки в пустыню и источники вод – в сушу,
 • землю плодородную – в солончатую, за нечестие живущих на ней.
 • Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую – в источники вод;
 • и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;
 • засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.
 • Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.
 • Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, –
 • Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
 • Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.
 • Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.
 • Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.
 • ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
 • იტყვიან დახსნილნი უფლის მიერ, რომელმაც იხსნა ისინი მტრის ხელიდან.
 • და ქვეყნებიდან გამოკრიბა ისინი - აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან და ზღვიდან.
 • აებნათ უკაცრიელ უდაბნოში გზა, დაბა ვერ ჰპოვეს სამკვიდრებელი.
 • შიოდათ, სწყუროდათ კიდეც, მათი სული იბინდებოდა.
 • შეჰღაღადეს უფალს თავიანთი მწუხარების ჟამს და გაჭირვებიდან იხსნა ისინი.
 • და დააყენა ისინი სწორ გზაზე, რომ წასულიყვნენ სამკვიდრებელი ქალაქისაკენ.
 • დაე, უქონ უფალს წყალობა მისი და საოცრებანი მისნი ადამის ძეთა მიმართ.
 • რადგან გააძღო სული მწყურვალი და სული მშიერი აავსო სიკეთით.
 • მსხდომარენი ბნელში და წყვდიადში, ტყვენი ტანჯვისა და ბორკილისა.
 • რადგან ეურჩებოდნენ ღმერთის სიტყვებს და უზენაესის რჩევას უგულებელყოფდნენ.
 • მოდრიკა ჯაფით მათი გული, ეცემოდნენ და შემწე არ ჰყავდათ.
 • შეჰღაღადეს უფალს თავიანთი მწუხარების ჟამს და გაჭირვებიდან იხსნა ისინი.
 • გამოიყვანა ბნელიდან და წყვდიადიდან, და მათი ბორკილები დაწყვიტა.
 • დაე, უქონ უფალს წყალობა მისი და საოცრებანი მისნი ადამის ძეთა მიმართ.
 • რადგან დაამსხვრია ბჭენი სპილენძისა და ურდულნი რკინისა დაფშვნა.
 • ბრიყვები თავიანთი უკანონო გზებისა და ცოდვებისათვის იტანჯებოდნენ.
 • ყოველგვარი საჭმელი შეიზიზღა მათმა სულმა და სიკვდილის ბჭეს მიუახლოვდნენ.
 • შეჰღაღადეს უფალს თავიანთი მწუხარების ჟამს და გაჭირვებიდან იხსნა ისინი.
 • მოუვლინა სიტყვა თვისი და განკურნა ისინი, და იხსნა მოსპობისაგან.
 • დაე, უქონ უფალს წყალობა მისი და საოცრებანი მისნი ადამის ძეთა მიმართ.
 • შესწირონ შესაწირავები ქებისა და ილაპარაკონ მის საქმეებზე გალობით.
 • ზღვაში ხომალდებით გამგზავრებულებმა, დიდ წყლებზე საქმის მკეთებლებმა -
 • მათ ნახეს საქმენი უფლისა და საოცრებანი სიღრმეებში.
 • ის იტყვის და ამოვარდება ქარიშხალი და ზეაიმართებიან ზვირთები.
 • ავლენ ცამდე, შთავლენ უფსკრულში, სული მათი განსაცდელში დადნება.
 • წრიალებენ და ირყევიან, ვათარცა მთვრალი, და მთელი მათი სიბრძნე დაინთქა.
 • და შეჰღაღადეს უფალს თავიანთი მწუხარების ჟამს და გაჭირვებიდან გამოიყვანა.
 • გადააქცევს ზღვის ღელვას სიწყნარედ და დადუმდებიან მისი ტალღები.
 • გამხიარულდებიან, რადგან მიწყნარდნენ და წაუძღვება ნანატრ ადგილას.
 • დაე, უქონ უფალს წყალობა მისი და საოცრებანი მისნი ადამის ძეთა მიმართ.
 • დაე, აღამაღლონ ხალხის კრებულში და მოხუცებულთა სადგომში ხოტბა შეასხან.
 • გადააქცევს მდინარეებს უდაბნოდ, წყაროს წყლებს - ურწყულად.
 • ნაყოფიერ მიწას - ბიცად მის მკვიდრთა უკეთურობის გამო.
 • გადააქცევს უდაბნოს წყალუხვ ტბად და გამოფიტულ მიწას - წყაროს წყლად.
 • დაასახლებს იქ მშიერთ და წამომართავს ქალაქს სცხოვრებლად.
 • დათესავენ მინდვრებს და გააშენებენ ვენახს, და უხვ ნაყოფს მოიწევენ.
 • აკურთხებს მათ და გამრავლდებიან ფრიად, და მათ პირუტყვს არ შეამცირებს.
 • დაცოტავდებიან და დამცირდებიან ჩაგვრის, უბედურებისა და წუხილისაგან.
 • სირცხვილს დაატეხს მთავრებს და ახეტიალებს უგზო-უკვლოდ.
 • გამოიყვანს ღარიბს სიღატაკიდან და მოაშენებს ცხვრის ფარასავით მის შთამომავალს.
 • ნახავენ წმიდანები და გაიხარებენ და ყოველგვარ სიმრუდეს პირი აეკვრება.
 • ვინც ბრძენია, დაიცვას ისინი და გულისხმა-ჰყოს წყალობანი უფლისა.
 • 107:1 Alabad a Jehová, porque él es bueno,
  porque para siempre es su misericordia.
 • 107:2 Díganlo los redimidos de Jehová,
  los que ha redimido del poder del enemigo
 • 107:3 y los ha congregado de las tierras,
  del oriente y del occidente,
  del norte y del sur.

 • 107:4 Anduvieron perdidos por el desierto,
  por soledad sin camino,
  sin hallar ciudad en donde vivir.
 • 107:5 Hambrientos y sedientos,
  su alma desfallecía en ellos.
 • 107:6     Entonces clamaron a Jehová en su angustia
      y los libró de sus aflicciones.
 • 107:7 Los dirigió por camino derecho,
  para que llegaran a ciudad habitable.
 • 107:8     ¡Alaben la misericordia de Jehová
      y sus maravillas para con los hijos de los hombres!,
 • 107:9 porque sacia al alma menesterosa,
  y llena de bien al alma hambrienta.

 • 107:10 Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte,
  aprisionados en aflicción y en hierros,
 • 107:11 por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová,
  y aborrecieron el consejo del Altísimo.
 • 107:12 Por eso con el trabajo quebrantó sus corazones;
  cayeron, y no hubo quien los ayudara.
 • 107:13     Luego que clamaron a Jehová en su angustia,
      los libró de sus aflicciones;
 • 107:14 los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte,
  y rompió sus prisiones.
 • 107:15     ¡Alaben la misericordia de Jehová
      y sus maravillas para con los hijos de los hombres!,
 • 107:16 porque quebrantó las puertas de bronce
  y desmenuzó los cerrojos de hierro.
 • 107:17 Fueron afligidos los insensatos
  a causa del camino de su rebelión
  y a causa de sus maldades;
 • 107:18 su alma rechazó todo alimento
  y llegaron hasta las puertas de la muerte.
 • 107:19     Pero clamaron a Jehová en su angustia
      y los libró de sus aflicciones.
 • 107:20 Envió su palabra y los sanó;
  los libró de su ruina.
 • 107:21     ¡Alaben la misericordia de Jehová
      y sus maravillas para con los hijos de los hombres!
 • 107:22 ¡Ofrezcan sacrificios de alabanza
  y publiquen sus obras con júbilo!

 • 107:23 Los que descienden al mar en naves
  y hacen negocio en las muchas aguas,
 • 107:24 ellos han visto las obras de Jehová
  y sus maravillas en las profundidades,
 • 107:25 porque habló, e hizo levantar un viento tempestuoso
  que encrespa sus olas.
 • 107:26 Suben a los cielos, descienden a los abismos;
  sus almas se derriten con el mal.
 • 107:27 Tiemblan y titubean como ebrios,
  y toda su ciencia es inútil.
 • 107:28     Entonces en su angustia claman a Jehová,
      y él los libra de sus aflicciones.
 • 107:29 Cambia la tempestad en sosiego
  y se apaciguan sus olas.
 • 107:30 Luego se alegran, porque se apaciguaron,
  y así los guía al puerto que deseaban.
 • 107:31     ¡Alaben la misericordia de Jehová
      y sus maravillas para con los hijos de los hombres!
 • 107:32 ¡Exáltenlo en la asamblea del pueblo,
  y en la reunión de ancianos lo alaben!

 • 107:33 Él convierte los ríos en desierto
  y los manantiales de las aguas en sequedales;
 • 107:34 la tierra fructífera en estéril,
  por la maldad de los que la habitan.
 • 107:35 Vuelve el desierto en estanques de aguas
  y la tierra seca en manantiales.
 • 107:36 Allí establece a los hambrientos
  y fundan ciudad donde vivir.
 • 107:37 Siembran campos y plantan viñas;
  rinden abundante fruto.
 • 107:38 Los bendice, y se multiplican en gran manera;
  y no disminuye su ganado.

 • 107:39 Luego son menoscabados y abatidos
  a causa de tiranía, de males y congojas.
 • 107:40 Él esparce menosprecio sobre los príncipes
  y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino.
 • 107:41 Levanta de la miseria al pobre
  y hace multiplicar las familias como a rebaños de ovejas.
 • 107:42 Véanlo los rectos y alégrense,
  y todos los malos cierren su boca.
 • 107:43 Quien sea sabio y guarde estas cosas,
  entenderá las misericordias de Jehová.

 • «Тењирди дањктагыла, анткени Ал жакшы, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє!»
 • Душмандын колунан Тењир Љзє куткарып алгандар ушинтип айтышсын.
 • Кудай аларды чыгыш менен батыштагы, тєндєк менен тєштєктљгє љлкљлљрдљн чогултту.
 • Алар чљлдљ, эл жєрбљгљн жолдо адашып жєрєштє, эл отурукташкан шаар таба алышпады.
 • Ачка болушту, суусашты, алардын жаны алсырады.
 • Алар кыйналганда, Тењирди чакырышты, ошондо Тењир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.
 • Аларды эл отурукташкан шаарга жеткириш єчєн, тєз жол менен алып барды.
 • Тењирди ырайымы єчєн, адам баласына кљрсљткљн керемет иштери єчєн дањкташсын!
 • Анткени Ал суусагандын суусунун кандырды, ачка болгонду жакшылыкка тойгузду.
 • Алар азап чегип, темир менен кишенделип, карањгыда, љлєм кљлљкљсєндљ отурушту.
 • Анткени алар Кудайдын сљздљрєнљ моюн сунбай коюшту, Бардыгынан Жогору Тургандын чечимдерин четке кагышты.
 • Тењир алардын жєрљгєн оор жумуш менен моюн сундурду; алар мєдєрєлєп жыгылганда, жардам берер эч ким болгон жок.
 • Алар кыйналганда, Тењирди чакырышты, ошондо Тењир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.
 • Тењир аларды карањгылыктан жана љлєм кљлљкљсєнљн куткарды, аларды байлаган кишендерди талкалады.
 • Тењирди ырайымы єчєн, адам баласына кљрсљткљн керемет иштери єчєн дањкташсын!
 • Анткени Ал жез дарбазаларды талкалады, темир торлорду сындырды.
 • Акылы жоктор љздљрєнєн мыйзамсыз жолдору єчєн, жалган иштери єчєн азап тартышты.
 • Алардын жаны ар кандай тамакты танды, алар љлєм дарбазасына жакындап калышкан.
 • Алар кыйналганда, Тењирди чакырышты, ошондо Тењир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.
 • Ал Љз Сљзєн жиберип, аларды айыктырды, аларды љздљрєнєн кљрєнљн куткарды.
 • Тењирди ырайымы єчєн, адам баласына кљрсљткљн керемет иштери єчєн дањкташсын!
 • Ага мактоо курмандыгын арнагыла, Анын кылган иштерин ыр менен жар салгыла!
 • Кеме менен дењизге чыккандар, чоњ сууларда иш жєргєзгљндљр
 • Тењирдин иштерин жана кереметтерин дењиздин терењинен кљрєшљт:
 • Ал сєйлљгљндљ катуу шамал болуп, анын толкундарын бийик кљтљрљт.
 • Алар асманга чейин кљтљрєлєп, дењиздин тєбєнљ тєшљт. Баштарына кыйынчылык тєшкљндљ, алардын жаны кыйналат.
 • Алар мас кишидей тењселип, темтењдешет, ошондо алардын бєт акылмандыгы жоголот.
 • Алар кыйналганда, Тењирди чакырышты, ошондо Тењир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.
 • Ал бороонду тынчтандырат, ошондо толкундар басылат.
 • Ошондо алар толкундун басылганына кубанышат, Тењир аларды љздљрє каалаган кеме токтоочу жерге жеткирет.
 • Тењирди ырайымы єчєн, адам баласына кљрсљткљн керемет иштери єчєн дањкташсын!
 • Аны элдердин жыйынында дањазалашсын, Аны аксакалдар жыйынында дањкташсын!
 • Ал дарыяларды чљлгљ айландырат, суу башаттарын кургактыкка айландырат.
 • Тургундарынын мыйзамсыздыгы єчєн тєшємдєє жерди шор жерге айландырат.
 • Ал чљлдє кљлгљ айландырат, какшыган жерди суу башаттарына айландырат.
 • Ал жерге ач-жылањачтарды отурукташтырат, алар ал жерге шаар куруп жашашат.
 • Талааларга эгин айдашат, жєзємзар отургузушат, жєзємзарлар аларга мол тєшєм берет.
 • Кудай аларга батасын берет, ошондо алар сан жеткис болуп кљбљйєшљт, алардын малы да азайбайт.
 • Алар азайышты; алар эзєєдљн, кыйынчылыктардан, кайгыдан кырылышты.
 • Ал тљрљлљрдє уятка калтырып, аларды жолдору жок чљлдљ адаштырып таштайт.
 • Жакырды болсо кыйынчылыктан куткарат, анын укум-тукумун короо-короо койлордой кљбљйтљт.
 • Адил адамдар муну кљрєп кубанышат, ал эми кудайсыздар ооздорун басышат.
 • Ким акылдуу болсо, ал муну байкайт жана Тењирдин ырайымын тєшєнљт.