Скрыть
106:0
106:3
106:5
106:7
106:8
106:11
106:13
106:14
106:15
106:17
106:19
106:21
106:23
106:26
106:28
106:30
106:31
106:32
106:33
106:36
106:37
106:38
107:1
107:3
107:4
107:10
107:13
108:0
108:1
108:3
108:7
108:12
108:18
108:19
108:20
108:21
108:22
108:24
108:26
108:29
109:0
109:2
109:3
109:6
110:0
110:4
110:8
111:0
112:0
112:6
113:0
113:2
113:6
113:7
113:15
113:18
113:19
113:20
113:21
113:22
113:23
114:0
114:1
114:4
114:7
114:9
115:0
115:3
115:6
115:9
115:10
116:0
117:0
117:2
117:3
117:4
117:9
117:10
117:13
117:15
117:16
117:20
117:21
117:23
117:24
117:25
117:27
117:28
118:0
118:1
118:7
118:8
118:12
118:13
118:14
118:15
118:16
118:17
118:20
118:22
118:25
118:26
118:27
118:28
118:29
118:31
118:33
118:35
118:38
118:40
118:41
118:42
118:43
118:45
118:47
118:48
118:49
118:52
118:53
118:54
118:56
118:58
118:59
118:60
118:65
118:66
118:68
118:69
118:74
118:76
118:77
118:78
118:79
118:80
118:82
118:84
118:85
118:87
118:88
118:90
118:91
118:93
118:94
118:95
118:96
118:98
118:101
118:102
118:107
118:109
118:111
118:113
118:114
118:117
118:119
118:121
118:122
118:123
118:125
118:129
118:131
118:133
118:134
118:141
118:143
118:144
118:145
118:146
118:149
118:150
118:153
118:156
118:159
118:160
118:164
118:167
118:169
118:170
118:171
118:172
118:173
118:174
118:175
119:0
119:5
119:6
120:0
120:3
120:5
120:7
120:8
121:0
121:1
121:2
121:4
121:7
121:8
122:0
122:3
123:0
123:1
123:2
123:5
123:6
124:0
124:2
125:0
125:2
125:5
126:0
126:4
126:5
127:0
128:0
128:1
128:7
128:8
129:0
129:5
129:7
130:0
130:3
131:0
131:2
131:9
131:12
131:16
132:0
133:0
133:2
134:0
134:2
134:5
134:9
134:12
134:13
134:14
134:17
134:19
134:20
135:0
135:3
135:9
135:16
135:17
135:18
135:21
135:22
135:23
135:24
135:26
136:0
136:2
136:3
136:4
136:6
136:8
137:0
137:3
137:5
137:8
138:0
138:4
138:5
138:6
138:10
138:17
138:20
139:1
139:2
139:3
139:7
139:8
139:14
140:0
140:1
140:6
140:7
140:8
141:6
141:8
142:0
142:4
142:9
142:12
143:0
143:6
143:8
143:11
144:0
144:2
144:5
144:6
144:7
144:10
144:12
144:17
144:21
145:0
145:2
146:0
146:7
146:10
147:0
147:1
147:2
147:4
147:6
148:0
148:3
148:6
148:7
148:9
148:10
148:12
149:0
149:3
149:8
150:0
150:2
150:5
Аллилу́iа.
Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
Да реку́тъ изба́влен­нiи Го́сподемъ, и́хже изба́ви изъ руки́ врага́,
и от­ стра́нъ собра́ и́хъ, от­ восто́къ и за́падъ, и сѣ́вера и мо́ря:
заблуди́ша въ пусты́ни безво́днѣй, пути́ гра́да оби́телнаго не обрѣто́ша:
а́лчуще и жа́ждуще, душа́ и́хъ въ ни́хъ изчезе́.
И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изба́ви я́:
и наста́ви я́ на пу́ть пра́въ, вни́ти во гра́дъ оби́телный.
Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
я́ко насы́тилъ е́сть ду́шу тщу́, и ду́шу а́лчущу испо́лни бла́гъ:
сѣдя́щыя во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, окова́н­ныя нището́ю и желѣ́зомъ,
я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жiя, и совѣ́тъ вы́шняго раздражи́ша.
И смири́ся въ трудѣ́хъ се́рдце и́хъ, и изнемого́ша, и не бѣ́ помага́яй.
И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
и изведе́ я́ изъ тмы́ и сѣ́ни сме́ртныя, и у́зы и́хъ растерза́.
Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
я́ко сокруши́ врата́ мѣ́дная, и вереи́ желѣ́зныя сломи́.
Воспрiя́тъ я́ от­ пути́ беззако́нiя и́хъ: беззако́нiй бо ра́ди сво­и́хъ смири́шася.
Вся́каго бра́шна воз­гнуша́ся душа́ и́хъ, и при­­бли́жишася до вра́тъ сме́ртныхъ.
И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
посла́ сло́во свое́, и изцѣли́ я́, и изба́ви я́ от­ растлѣ́нiй и́хъ.