Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Бо́же, хвалы́ мо­ея́ не премолчи́:
 • я́ко уста́ грѣ́шнича и уста́ льсти́ваго на мя́ от­верзо́шася, глаго́лаша на мя́ язы́комъ льсти́вымъ,
 • и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя́, и бра́шася со мно́ю ту́не.
 • Вмѣ́сто е́же люби́ти мя́, оболга́ху мя́, а́зъ же моля́хся:
 • и положи́ша на мя́ зла́я за блага́я, и не́нависть за воз­любле́нiе мое́.
 • Поста́ви на него́ грѣ́шника, и дiа́волъ да ста́нетъ одесну́ю его́:
 • внегда́ суди́тися ему́, да изы́детъ осужде́нъ, и моли́тва его́ да бу́детъ въ грѣ́хъ.
 • Да бу́дутъ дні́е его́ ма́ли, и епи́скоп­ст­во его́ да прiи́метъ и́нъ:
 • да бу́дутъ сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́:
 • дви́жущеся да преселя́т­ся сы́нове его́ и воспро́сятъ, да изгна́ни бу́дутъ изъ домо́въ сво­и́хъ.
 • Да взы́щетъ заимода́вецъ вся́, ели́ка су́ть его́: и да восхи́тятъ чужді́и труды́ его́.
 • Да не бу́детъ ему́ засту́пника, ниже́ да бу́детъ ущедря́яй сироты́ его́:
 • да бу́дутъ ча́да его́ въ погубле́нiе, въ ро́дѣ еди́нѣмъ да потреби́т­ся и́мя его́.
 • Да воспомяне́т­ся беззако́нiе оте́цъ его́ предъ Го́сподемъ, и грѣ́хъ ма́тере его́ да не очи́стит­ся:
 • да бу́дутъ предъ Го́сподемъ вы́ну, и да потреби́т­ся от­ земли́ па́мять и́хъ:
 • зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ человѣ́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцемъ умертви́ти.
 • И воз­люби́ кля́тву, и прiи́детъ ему́: и не восхотѣ́ благослове́нiя, и удали́т­ся от­ него́.
 • И облече́ся въ кля́тву я́ко въ ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́ и я́ко еле́й въ ко́сти его́:
 • да бу́детъ ему́ я́ко ри́за, въ ню́же облачи́т­ся, и я́ко по́ясъ, и́мже вы́ну опоясу́ет­ся.
 • Сiе́ дѣ́ло оболга́ющихъ мя́ у Го́спода и глаго́лющихъ лука́вая на ду́шу мою́.
 • И ты́, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди тво­его́, я́ко бла́га ми́лость твоя́:
 • изба́ви мя́, я́ко ни́щъ и убо́гъ е́смь а́зъ, и се́рдце мое́ смяте́ся вну́трь мене́.
 • Я́ко сѣ́нь, внегда́ уклони́тися е́й, отъ­я́хся: стрясо́хся я́ко пру́зи.
 • Колѣ́на моя́ изнемо́госта от­ поста́, и пло́ть моя́ измѣни́ся еле́а ра́ди.
 • И а́зъ бы́хъ поноше́нiе и́мъ: ви́дѣша мя́, покива́ша глава́ми сво­и́ми.
 • Помози́ ми, Го́споди Бо́же мо́й, и спаси́ мя по ми́лости тво­е́й:
 • и да разумѣ́ютъ, я́ко рука́ твоя́ сiя́, и ты́, Го́споди, сотвори́лъ еси́ ю́.
 • Проклену́тъ ті́и, и ты́ благослови́ши: востаю́щiи на мя́ да постыдя́т­ся, ра́бъ же тво́й воз­весели́т­ся.
 • Да облеку́т­ся оболга́ющiи мя́ въ срамоту́ и оде́ждут­ся я́ко оде́ждою студо́мъ сво­и́мъ.
 • Исповѣ́мся Го́сподеви зѣло́ усты́ мо­и́ми и посредѣ́ мно́гихъ восхвалю́ его́:
 • я́ко преста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от­ гоня́щихъ ду́шу мою́.
 • Боже хвалы моей! не премолчи,
 • ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком лживым;
 • отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины;
 • за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь;
 • воздают мне за добро злом, за любовь мою – ненавистью.
 • Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его.
 • Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех;
 • да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой;
 • дети его да будут сиротами, и жена его – вдовою;
 • да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих;
 • да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его;
 • да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его;
 • да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде;
 • да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится;
 • да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле,
 • за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его;
 • возлюбил проклятие, – оно и придет на него; не восхотел благословения, – оно и удалится от него;
 • да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости его;
 • да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается.
 • Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою!
 • Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя; спаси меня,
 • ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне.
 • Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу.
 • Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука.
 • Я стал для них посмешищем: увидев меня, кивают головами [своими].
 • Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей,
 • да познают, что это – Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это.
 • Они проклинают, а Ты благослови; они восстают, но да будут постыжены; раб же Твой да возрадуется.
 • Да облекутся противники мои бесчестьем и, как одеждою, покроются стыдом своим.
 • И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его,
 • ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
 • გუნდის ლოტბარს, დავითის ფსალმუნი. ღმერთო ჩემი დიდებისა, ნუ დადუმდები.
 • რადგან პირი ბოროტისა და პირი მზაკვრისა გაიხსნა ჩემს წინააღმდეგ. მელაპარაკებიან ცბიერი ენით.
 • სიძულვილის სიტყვებით გარს შემომერტყნენ და უმიზეზოდ მეომებიან.
 • ჩემი სიყვარულის წილ მომიძულეს, მე კი ვლოცულობ.
 • მომაგეს ბოროტი კეთილის წილ და სიძულვილი - ჩემი სიყვარულის წილ.
 • დააყენე მის მიმართ ბოროტი და ეშმაკი დადგეს მის მარჯვნივ.
 • განკითხვის დროს გამოვიდეს მტყუანი და მისი ლოცვა ცოდვად შეირაცხოს.
 • იყოს დღეები მისი მცირე და მისი ქონება წაიღოს სხვამ.
 • დარჩნენ მისი შვილები ობლად. და მისი ცოლი ქვრივად.
 • იწოწიალონ მისმა შვილებმა და იმათხოვრონ და ეძიონ თავიანთ ნანგრევებში.
 • მიითვისოს მოვალემ ყოველივე, რაც გააჩნია მას, და წარიტაცონ უცხოებმა ნაჯაფი მისი.
 • ნუ იქნება მისთვის თანამგრძნობელი და ნუ ეყოლებათ შემწყალე მის ობლებს.
 • გახდეს მისი შთამომავალი მოსასრველი, შემდგომ თაობაში წაიშალოს მათი სახელი.
 • გაუხსენდეს ბრალი მისი მამებისა უფლის წინაშე, და ცოდვა მისი დედისა ნუ წაიშლება.
 • იყვნენ ღმერთის თვალწინ მუდამ, და მოსპობს ქვეყნიერებიდან მათ სახსენებელს.
 • იმისათვის, რომ არ გაიხსენა წყალობის აღმოჩენა და დევნიდა ღარიბ-ღატაკს და გულდაჩაგრულს მოსაკლავად.
 • და შეიყვარა წყევლა - მასვე მიუვა; არ ისურვა კურთხევა - განშორდება მას.
 • და შეიმოსება წყევლით, როგორც სამოსელით, და შევა წყევლა, როგორც წყალი, მის შიგნეულობაში, და როგორც ზეთი - მის ძვლებში.
 • იყოს მისთვის, ვითარცა სამოსელი ჩაცმული და სარტყელი, გამუდმებით შემორტყმული.
 • ასეთია მისაგებელი უფლისა ჩემს მოძულეთა და ჩემს სულზე ავის მოლაპარაკეთა მიმართ.
 • ხოლო შენ, უფალო, ღმერთო ჩემო, იმოქმედე ჩემს მიმართ შენი სახელის გულისათვის, რადგან კარგია წყალობა შენი; გადამარჩინე,
 • რადგან ღარიბ-ღატაკი ვარ მე და ჩემი გული დაწყლულებულია ჩემს შიგნით.
 • ვითარცა ჩრდილი გადახრის ჟამს, ვიარებოდი, ვეხეთქებოდი აქეთ-იქით კალიასავით.
 • მუხლნი ჩემნი დაუძლურდნენ მარხვისაგან და სხეულს ჩემსას მოაკლდა სიმსუქნე.
 • და გავხდი მე მათი სალანძღავი; დამინახავდნენ, თავს გაიქნევ-გამოიქნევდნენ.
 • შემეწიე, უფალო, ღმერთო ჩემო, მიხსენი შენი წყალობისამებრ.
 • დაე გაიგონ, რომ შენი ხელია ეს; შენ მოიმოქმედე, უფალო.
 • ისინი დამწყევლიან და შენ მაკურთხებ; აღდგებიან და შერცხვებიან, და მორჩილი შენი გაიხარებს.
 • შეიმოსონ ჩემი მოძულენი გაწბილებით და ქურქივით წამოისხან თავიანთი სირცხვილი.
 • შევაქებ უფალს ფრიად ჩემი პირით, და მრავალთა შორის ვადიდებ მას.
 • რადგან დაუდგება მარჯვნივ ღატაკს, რათა იხსნას მისი სული განმსჯელთაგან.
 • В конец. Псалом Давида.
 • Боже! К хвале моей не будь безмолвен.
 • Ибо уста грешника и уста льстивого открылись против меня, наговорили на меня языком льстивым,
 • И словами ненависти окружили меня и вооружились на меня без вины (моей):
 • Вместо того, чтобы любить меня, они лгали на меня, а я молился,
 • И воздали мне злом за добро и ненавистью за любовь мою.
 • Поставь над ним грешника, и диавол да станет одесную его.
 • Когда будет судиться он, да выйдет осужденным, и молитва его да будет в грех.
 • Да будут дни его кратки, и достоинство его да приимет другой.
 • Да будут сыновья его сиротами и жена его вдовою.
 • Скитаясь, да переселяются сыновья его и просят, да будут изгнаны из домов своих.
 • Да взыщет заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят нажитое трудами его.
 • Да не будет у него заступника и да не будет щедрого для сирот его.
 • Да будут дети его истреблены, с одним родом да изгладится имя его.
 • Да будет вспомянуто беззаконие отцов его пред Господом, и грех матери его да не очистится.
 • Да будут они всегда пред Господом, и да будет истреблена с земли память их,
 • За то, что он не думал оказывать милость и преследовал человека бедного, и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить (его).
 • И возлюбил он проклятие - и оно постигнет его, и не восхотел благословения - и оно удалится от него.
 • И облекся он проклятием, как одеждою, и оно вошло, как вода, в утробу его и, как елей, в кости его.
 • Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым он всегда опоясывается.
 • Такова участь клевещущих на меня пред Господом и говорящих злое о душе моей.
 • Но Ты, Господи, Господи, сотвори со мною по имени Твоему, ибо блага милость Твоя:
 • Избавь меня, ибо я нищ и убог и сердце мое смущено во мне.
 • Как тень, когда уклоняется она, я исчез, был изгоняем, как саранча.
 • Колена мои изнемогли от поста, и тело мое изменилось от (лишения) елея.
 • И я стал посмешищем для них: они, видя меня, кивали головами своими.
 • Помоги мне, Господи, Боже мой, и спаси меня по милости Твоей.
 • И да уразумеют, что такова рука Твоя и Ты, Господи, соделал это.
 • Они проклянут, а Ты благословишь, восстающие на меня да постыдятся, а раб Твой возвеселится.
 • Да облекутся клевещущие на меня срамом, и покроются, как одеждою, стыдом своим.
 • А я буду громко исповедовать Господа устами своими и среди множества (людей) восхвалять Его,
 • Ибо Он стал одесную убогого, чтобы спасти от гонителей душу мою.