Скрыть
110:0
110:4
110:8
Аллилу́iа.
Исповѣ́мся Тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ въ совѣ́тѣ пра́выхъ и со́нмѣ.
Ве́лiя дѣла́ Госпо́дня, изы́скана во всѣ́хъ во́ляхъ его́:
исповѣ́данiе и великолѣ́пiе дѣ́ло Его́, и пра́вда Его́ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка.
Па́мять сотвори́лъ е́сть чуде́съ Сво­и́хъ: ми́лостивъ и ще́дръ Госпо́дь.
Пи́щу даде́ боя́щымся Его́: помяне́тъ въ вѣ́къ завѣ́тъ Сво́й.
Крѣ́пость дѣ́лъ Сво­и́хъ воз­вѣсти́ лю́демъ Сво­и́мъ, да́ти и́мъ достоя́нiе язы́къ.
Дѣла́ ру́къ Его́ и́стина и су́дъ, вѣ́рны вся́ за́повѣди Его́,
утверже́ны въ вѣ́къ вѣ́ка, сотворе́ны во и́стинѣ и правотѣ́.
Избавле́нiе посла́ лю́демъ Сво­и́мъ: заповѣ́да въ вѣ́къ завѣ́тъ Сво́й: свято и стра́шно и́мя Его́.
Нача́ло прему́дрости стра́хъ Госпо́день, ра́зумъ же бла́гъ всѣ́мъ творя́щымъ и́: хвала́ Его́ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка.
Толкования стиха Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible