Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ въ совѣ́тѣ пра́выхъ и со́нмѣ.
 • Ве́лiя дѣла́ Госпо́дня, изы́скана во всѣ́хъ во́ляхъ его́:
 • исповѣ́данiе и великолѣ́пiе дѣ́ло его́, и пра́вда его́ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Па́мять сотвори́лъ е́сть чуде́съ сво­и́хъ: ми́лостивъ и ще́дръ Госпо́дь.
 • Пи́щу даде́ боя́щымся его́: помяне́тъ въ вѣ́къ завѣ́тъ сво́й.
 • Крѣ́пость дѣ́лъ сво­и́хъ воз­вѣсти́ лю́демъ сво­и́мъ, да́ти и́мъ достоя́нiе язы́къ.
 • Дѣла́ ру́къ его́ и́стина и су́дъ, вѣ́рны вся́ за́повѣди его́,
 • утверже́ны въ вѣ́къ вѣ́ка, сотворе́ны во и́стинѣ и правотѣ́.
 • Избавле́нiе посла́ лю́демъ сво­и́мъ: заповѣ́да въ вѣ́къ завѣ́тъ сво́й: свято и стра́шно и́мя его́.
 • Нача́ло прему́дрости стра́хъ Госпо́день, ра́зумъ же бла́гъ всѣ́мъ творя́щымъ и́: хвала́ его́ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем [моим] в совете праведных и в собрании.
 • Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные.
 • Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек.
 • Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь.
 • Пищу дает боящимся Его; вечно помнит завет Свой.
 • Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников.
 • Дела рук Его – истина и суд; все заповеди Его верны,
 • тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте.
 • Избавление послал Он народу Своему; заповедал на веки завет Свой. Свято и страшно имя Его!
 • Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.
 • αλληλουια
 • ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐν βουλῇ εὐθείων καὶ συν­αγωγῇ
 • μεγά­λα τὰ ἔργα κυρίου ἐξεζητημένα εἰς πάν­τα τὰ θελήματα αὐτοῦ
 • ἐξομολόγησις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
 • μνείαν ἐποιήσατο τῶν θαυμασίων αὐτοῦ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ὁ κύριος
 • τροφὴν ἔδωκεν τοῖς φοβου­μέ­νοις αὐτόν μνησθή­σε­ται εἰς τὸν αἰῶνα δια­θήκης αὐτοῦ
 • ἰσχὺν ἔργων αὐτοῦ ἀνήγγειλεν τῷ λαῷ αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς κληρο­νο­μίαν ἐθνῶν
 • ἔργα χειρῶν αὐτοῦ ἀλήθεια καὶ κρίσις πισταὶ πᾶσαι αἱ ἐν­τολαὶ αὐτοῦ
 • ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος πεποιημέναι ἐν ἀληθείᾳ καὶ εὐθύτητι
 • λύτρωσιν ἀπέστειλεν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐνετείλατο εἰς τὸν αἰῶνα δια­θήκην αὐτοῦ ἅγιον καὶ φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ
 • ἀρχὴ σοφίας φόβος κυρίου σύνεσις ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποι­οῦσιν αὐτήν ἡ αἴνεσις αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
 • 111:1 Алілуя!
  Буду славити Господа з повного серця, в колі праведних та на згромадженні!
 • 111:2 Великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить!
 • 111:3 Його діло краса та величність, а правда Його пробуває навіки!
 • 111:4 Він пам́ятку чудам Своїм учинив, милостивий та щедрий Господь!
 • 111:5 Поживу дає Він для тих, хто боїться Його, заповіта Свого пам́ятає повік!
 • 111:6 Силу чинів Своїх об́явив Він народові Своєму, щоб спадщину народів їм дати.
 • 111:7 Діла рук Його правда та право, всі накази Його справедливі,
 • 111:8 вони кріпкі на вічні віки, вони зроблені вірністю і правотою!
 • 111:9 Послав Він Своєму народові визволення, заповіта Свого поставив навіки, святе та грізне Його Ймення!
 • 111:10 Початок премудрости страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть!
 • De David. Psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
 • L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: Domine au milieu de tes ennemis!
 • Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles ton armée; Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore Ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
 • L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point: Tu es sacrificateur pour toujours, A la manière de Melchisédek.
 • Le Seigneur, à ta droite, Brise des rois au jour de sa colère.
 • Il exerce la justice parmi les nations: tout est plein de cadavres; Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays.
 • Il boit au torrent pendant la marche: C'est pourquoi il relève la tête.