Скрыть
2:0
2:2
2:3
2:5
2:11
118:0
118:1
118:7
118:8
118:12
118:13
118:14
118:15
118:16
118:17
118:20
118:22
118:25
118:26
118:27
118:28
118:29
118:31
118:33
118:35
118:38
118:40
118:41
118:42
118:43
118:45
118:47
118:48
118:49
118:52
118:53
118:54
118:56
118:58
118:59
118:60
118:65
118:66
118:68
118:69
118:74
118:76
118:77
118:78
118:79
118:80
118:82
118:84
118:85
118:87
118:88
118:90
118:91
118:93
118:94
118:95
118:96
118:98
118:101
118:102
118:107
118:109
118:111
118:113
118:114
118:117
118:119
118:121
118:122
118:123
118:125
118:129
118:131
118:133
118:134
118:141
118:143
118:144
118:145
118:146
118:149
118:150
118:153
118:156
118:159
118:160
118:164
118:167
118:169
118:170
118:171
118:172
118:173
118:174
118:175
Псало́мъ Дави́ду.
Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дiе по­учи́шася тще́тнымъ?
Предста́ша ца́рiе зе́мстiи, и кня́зи собра́шася вку́пѣ на Го́спода и на Христа́ его́.
Расто́ргнемъ {расто́ргнимъ} у́зы и́хъ и от­ве́ржемъ {от­ве́ржимъ} от­ на́съ и́го и́хъ.
Живы́й на небесѣ́хъ посмѣе́т­ся и́мъ, и Госпо́дь поруга́ет­ся и́мъ.
Тогда́ воз­глаго́летъ къ ни́мъ гнѣ́вомъ сво­и́мъ и я́ростiю сво­е́ю смяте́тъ я́:
а́зъ же поста́вленъ е́смь Ца́рь от­ него́ надъ Сiо́номъ, горо́ю свято́ю его́,
воз­вѣща́яй повелѣ́нiе Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко мнѣ́: Сы́нъ мо́й еси́ ты́, а́зъ дне́сь роди́хъ тя́:
проси́ от­ мене́, и да́мъ ти́ язы́ки достоя́нiе твое́, и одержа́нiе твое́ концы́ земли́:
упасе́ши я́ жезло́мъ желѣ́знымъ, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́.
И ны́нѣ, ца́рiе, разумѣ́йте, накажи́теся вси́ судя́щiи земли́.
Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хомъ, и ра́дуйтеся ему́ со тре́петомъ.
Прiими́те наказа́нiе, да не когда́ прогнѣ́вает­ся Госпо́дь, и поги́бнете от­ пути́ пра́веднаго, егда́ воз­гори́т­ся вско́рѣ я́рость его́: блаже́ни вси́ надѣ́ющiися на́нь.
Аллилу́iа.
Блаже́ни непоро́чнiи въ пу́ть {въ пути́}, ходя́щiи въ зако́нѣ Госпо́дни.
Блаже́ни испыта́ющiи свидѣ́нiя его́, всѣ́мъ се́рдцемъ взы́щутъ его́.
Не дѣ́ла­ю­щiи бо беззако́нiя въ путе́хъ его́ ходи́ша.
Ты́ заповѣ́далъ еси́ за́повѣди твоя́ сохрани́ти зѣло́:
дабы́ испра́вилися путiе́ мо­и́, сохрани́ти оправда́нiя твоя́.
Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ при­­зрѣ́ти ми́ на вся́ за́повѣди твоя́.
Исповѣ́мся тебѣ́ въ пра́вости се́рдца, внегда́ научи́тимися судьба́мъ пра́вды тво­ея́.
Оправда́нiя твоя́ сохраню́: не оста́ви мене́ до зѣла́.
Въ чесо́мъ испра́витъ юнѣ́йшiй пу́ть сво́й? внегда́ сохрани́ти словеса́ твоя́.
Всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ взыска́хъ тебе́: не от­ри́ни мене́ от­ за́повѣдiй тво­и́хъ.
Въ се́рдцы мо­е́мъ скры́хъ словеса́ твоя́, я́ко да не согрѣшу́ тебѣ́.
Благослове́нъ еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́ниемъ тво­и́мъ.
Устна́ма мо­и́ма воз­вѣсти́хъ вся́ судьбы́ у́стъ тво­и́хъ.
На пути́ свидѣ́нiй тво­и́хъ наслади́хся, я́ко о вся́комъ бога́т­ст­вѣ.
Въ за́повѣдехъ тво­и́хъ поглумлю́ся, и уразумѣ́ю пути́ твоя́.
Во оправда́нiихъ тво­и́хъ по­учу́ся: не забу́ду слове́съ тво­и́хъ.
Возда́ждь рабу́ тво­ему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ твоя́.
Откры́й о́чи мо­и́, и уразумѣ́ю чудеса́ от­ зако́на тво­его́.
Пришле́цъ а́зъ е́смь на земли́: не скры́й от­ мене́ за́повѣди твоя́.
Возлюби́ душа́ моя́ воз­жела́ти судьбы́ твоя́ на вся́кое вре́мя.
Запрети́лъ еси́ го́рдымъ: про́кляти уклоня́ющiися от­ за́повѣдiй тво­и́хъ.
Отими́ от­ мене́ поно́съ {поноше́нiе} и уничиже́нiе, я́ко свидѣ́нiй тво­и́хъ взыска́хъ.
И́бо сѣдо́ша кня́зи и на мя́ клевета́ху, ра́бъ же тво́й глумля́шеся во оправда́нiихъ тво­и́хъ:
и́бо свидѣ́нiя твоя́ по­уче́нiе мое́ е́сть, и совѣ́ти мо­и́ оправда́нiя твоя́.
Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ тво­ему́.
Пути́ моя́ воз­вѣсти́хъ, и услы́шалъ мя́ еси́: научи́ мя оправда́ниемъ тво­и́мъ.
Пу́ть оправда́нiй тво­и́хъ вразуми́ ми, и поглумлю́ся въ чудесѣ́хъ тво­и́хъ.
Воздрема́ душа́ моя́ от­ уны́нiя: утверди́ мя въ словесѣ́хъ тво­и́хъ.
Пу́ть непра́вды от­ста́ви от­ мене́ и зако́номъ тво­и́мъ поми́луй мя́.
Пу́ть и́стины изво́лихъ и судьбы́ твоя́ не забы́хъ.
Прилѣпи́хся свидѣ́ниемъ тво­и́мъ, Го́споди, не посрами́ мене́.
Пу́ть за́повѣдiй тво­и́хъ теко́хъ, егда́ разшири́лъ еси́ се́рдце мое́.
Законоположи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть оправда́нiй тво­и́хъ, и взыщу́ и́ вы́ну:
вразуми́ мя, и испыта́ю зако́нъ тво́й и сохраню́ и́ всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ.
Наста́ви мя́ на стезю́ за́повѣдiй тво­и́хъ, я́ко ту́ю восхотѣ́хъ.
Приклони́ се́рдце мое́ во свидѣ́нiя твоя́, а не въ лихо­и́м­ст­во.
Отврати́ о́чи мо­и́ е́же не ви́дѣти суеты́: въ пути́ тво­е́мъ живи́ мя.
Поста́ви рабу́ тво­ему́ сло́во твое́ въ стра́хъ тво́й.
Отими́ поноше́нiе мое́, е́же непщева́хъ: я́ко судьбы́ твоя́ бла́ги.
Се́, воз­жела́хъ за́повѣди твоя́: въ пра́вдѣ тво­е́й живи́ мя.
И да прiи́детъ на мя́ ми́лость твоя́, Го́споди, спасе́нiе твое́ по словеси́ тво­ему́:
и от­вѣща́ю поноша́ющымъ ми́ сло́во, я́ко упова́хъ на словеса́ твоя́.
И не от­ими́ от­ у́стъ мо­и́хъ словесе́ и́стин­на до зѣла́, я́ко на судьбы́ твоя́ упова́хъ:
и сохраню́ зако́нъ тво́й вы́ну, въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
И хожда́хъ въ широтѣ́, я́ко за́повѣди твоя́ взыска́хъ:
и глаго́лахъ о свидѣ́нiихъ тво­и́хъ предъ цари́ и не стыдя́хся:
и по­уча́хся въ за́повѣдехъ тво­и́хъ, я́же воз­люби́хъ зѣло́:
и воз­двиго́хъ ру́цѣ мо­и́ къ за́повѣдемъ тво­и́мъ, я́же воз­люби́хъ, и глумля́хся во оправда́нiихъ тво­и́хъ.
Помяни́ словеса́ твоя́ рабу́ тво­ему́, и́хже упова́нiе да́лъ ми́ еси́.
То́ мя утѣ́ши во смире́нiи мо­е́мъ, я́ко сло́во твое́ живи́ мя.
Го́рдiи законопреступова́ху до зѣла́: от­ зако́на же тво­его́ не уклони́хся.
Помяну́хъ судьбы́ твоя́ от­ вѣ́ка, Го́споди, и утѣ́шихся.
Печа́ль прiя́тъ мя́ от­ грѣ́шникъ, оставля́ющихъ зако́нъ тво́й.
Пѣ́та бя́ху мнѣ́ оправда́нiя твоя́ на мѣ́стѣ при­­ше́л­ст­вiя мо­его́.
Помяну́хъ въ нощи́ и́мя твое́, Го́споди, и сохрани́хъ зако́нъ тво́й.
Се́й бы́сть мнѣ́, я́ко оправда́нiй тво­и́хъ взыска́хъ.
Ча́сть моя́ еси́, Го́споди: рѣ́хъ сохрани́ти зако́нъ тво́й.
Помоли́хся лицу́ тво­ему́ всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ: поми́луй мя́ по словеси́ тво­ему́.
Помы́слихъ пути́ твоя́ и воз­врати́хъ но́зѣ мо­и́ во свидѣ́нiя твоя́.
Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́повѣди твоя́.
У́жя грѣ́шникъ обяза́шася мнѣ́, и зако́на тво­его́ не забы́хъ.
Полу́нощи воста́хъ исповѣ́датися тебѣ́ о судьба́хъ пра́вды тво­ея́.
Прича́ст­никъ а́зъ е́смь всѣ́мъ боя́щымся тебе́ и храня́щымъ за́повѣди твоя́.
Ми́лости тво­ея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́ниемъ тво­и́мъ научи́ мя.
Бла́гость сотвори́лъ еси́ съ рабо́мъ тво­и́мъ, Го́споди, по словеси́ тво­ему́:
бла́гости и наказа́нiю и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́повѣдемъ тво­и́мъ вѣ́ровахъ.
Пре́жде да́же не смири́тимися, а́зъ прегрѣши́хъ: сего́ ра́ди сло́во твое́ сохрани́хъ.
Бла́гъ еси́ ты́, Го́споди: и бла́гостiю тво­е́ю научи́ мя оправда́ниемъ тво­и́мъ.
Умно́жися на мя́ непра́вда го́рдыхъ: а́зъ же всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ испыта́ю за́повѣди твоя́.
Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце и́хъ: а́зъ же зако́ну тво­ему́ по­учи́хся.
Благо мнѣ́, я́ко смири́лъ мя́ еси́, я́ко да научу́ся оправда́ниемъ тво­и́мъ.
Бла́гъ мнѣ́ зако́нъ у́стъ тво­и́хъ па́че ты́сящъ зла́та и сребра́.
Ру́це тво­и́ сотвори́стѣ мя́ и созда́стѣ мя́: вразуми́ мя, и научу́ся за́повѣдемъ тво­и́мъ.
Боя́щiися тебе́ у́зрятъ мя́ и воз­веселя́т­ся, я́ко на словеса́ твоя́ упова́хъ.
Разумѣ́хъ, Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ твоя́, и во­и́стин­ну смири́лъ мя́ еси́.
Бу́ди же ми́лость твоя́, да утѣ́шитъ мя́, по словеси́ тво­ему́ рабу́ тво­ему́:
да прiи́дутъ мнѣ́ щедро́ты твоя́, и жи́въ бу́ду, я́ко зако́нъ тво́й по­уче́нiе мое́ е́сть.
Да постыдя́т­ся го́рдiи, я́ко непра́ведно беззако́н­новаша на мя́: а́зъ же поглумлю́ся {размышля́ти бу́ду} въ за́повѣдехъ тво­и́хъ.
Да обратя́тъ мя́ боя́щiися тебе́ и вѣ́дящiи свидѣ́нiя твоя́.
Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́нiихъ тво­и́хъ, я́ко да не постыжу́ся.
Изчеза́етъ во спасе́нiе твое́ душа́ моя́, на словеса́ твоя́ упова́хъ:
изчезо́ша о́чи мо­и́ въ сло́во твое́, глаго́люще: когда́ утѣ́шиши мя́?
зане́ бы́хъ я́ко мѣ́хъ на сла́нѣ: оправда́нiй тво­и́хъ не забы́хъ.
Коли́ко е́сть дні́й раба́ тво­его́? когда́ сотвори́ши ми́ от­ гоня́щихъ мя́ су́дъ?
Повѣ́даша мнѣ́ законопресту́пницы глумле́нiя, но не я́ко зако́нъ тво́й, Го́споди.
Вся́ за́повѣди твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя́, помози́ ми.
Вма́лѣ не сконча́ша мене́ на земли́: а́зъ же не оста́вихъ за́повѣдiй тво­и́хъ.
По ми́лости тво­е́й живи́ мя, и сохраню́ свидѣ́нiя у́стъ тво­и́хъ.
Во вѣ́къ, Го́споди, сло́во твое́ пребыва́етъ на небеси́.
Въ ро́дъ и ро́дъ и́стина твоя́: основа́лъ еси́ зе́млю, и пребыва́етъ.
Учине́нiемъ тво­и́мъ пребыва́етъ де́нь: я́ко вся́ческая рабо́тна тебѣ́.
Я́ко а́ще бы не зако́нъ тво́й по­уче́нiе мое́ бы́лъ, тогда́ у́бо поги́блъ бы́хъ во смире́нiи мо­е́мъ:
во вѣ́къ не забу́ду оправда́нiй тво­и́хъ, я́ко въ ни́хъ оживи́лъ мя́ еси́.
Тво́й е́смь а́зъ, спаси́ мя: я́ко оправда́нiй тво­и́хъ взыска́хъ.
Мене́ жда́ша грѣ́шницы погуби́ти мя́: свидѣ́нiя твоя́ разумѣ́хъ.
Вся́кiя кончи́ны ви́дѣхъ коне́цъ: широка́ за́повѣдь твоя́ зѣло́.
Ко́ль воз­люби́хъ зако́нъ тво́й, Го́споди: ве́сь де́нь по­уче́нiе мое́ е́сть.
Па́че вра́гъ мо­и́хъ умудри́лъ мя́ еси́ за́повѣдiю тво­е́ю, я́ко въ вѣ́къ моя́ е́сть.
Па́че всѣ́хъ уча́щихъ мя́ разумѣ́хъ, я́ко свидѣ́нiя твоя́ по­уче́нiе мое́ е́сть.
Па́че ста́рецъ разумѣ́хъ, я́ко за́повѣди твоя́ взыска́хъ.
От вся́каго пути́ лука́ва воз­брани́хъ нога́мъ мо­и́мъ, я́ко да сохраню́ словеса́ твоя́:
от­ суде́бъ тво­и́хъ не уклони́хся, я́ко ты́ законоположи́лъ ми́ еси́.
Ко́ль сладка́ горта́ни мо­ему́ словеса́ твоя́: па́че ме́да усто́мъ мо­и́мъ.
От за́повѣдiй тво­и́хъ разумѣ́хъ: сего́ ра́ди воз­ненави́дѣхъ вся́къ пу́ть непра́вды.
Свѣти́лникъ нога́ма мо­и́ма зако́нъ тво́й, и свѣ́тъ стезя́мъ мо­и́мъ.
Кля́хся и поста́вихъ сохрани́ти судьбы́ пра́вды тво­ея́.
Смири́хся до зѣла́: Го́споди, живи́ мя по словеси́ тво­ему́.
Во́льная у́стъ мо­и́хъ благоволи́ же, Го́споди, и судьба́мъ тво­и́мъ научи́ мя.
Душа́ моя́ въ руку́ твое́ю {Алекс.: мое́ю} вы́ну, и зако́на тво­его́ не забы́хъ.
Положи́ша грѣ́шницы сѣ́ть мнѣ́: и от­ за́повѣдiй тво­и́хъ не заблуди́хъ.
Наслѣ́довахъ свидѣ́нiя твоя́ во вѣ́къ, я́ко ра́дованiе се́рдца мо­его́ су́ть:
при­­клони́хъ се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́нiя твоя́ въ вѣ́къ за воз­дая́нiе.
Законопресту́пныя воз­ненави́дѣхъ, зако́нъ же тво́й воз­люби́хъ.
Помо́щникъ мо́й и засту́пникъ мо́й еси́ ты́: на словеса́ твоя́ упова́хъ.
Уклони́теся от­ мене́, лука́вну­ю­щiи, и испыта́ю за́повѣди Бо́га мо­его́.
Заступи́ мя по словеси́ тво­ему́, и жи́въ бу́ду: и не посрами́ мене́ от­ ча́янiя мо­его́:
помози́ ми, и спасу́ся, и по­учу́ся во оправда́нiихъ тво­и́хъ вы́ну.
Уничижи́лъ еси́ вся́ от­ступа́ющыя от­ оправда́нiй тво­и́хъ: я́ко непра́ведно помышле́нiе и́хъ.
Преступа́ющыя непщева́хъ вся́ грѣ́шныя земли́: сего́ ра́ди воз­люби́хъ свидѣ́нiя твоя́.
Пригвоз­ди́ стра́ху тво­ему́ пло́ти моя́: от­ суде́бъ бо тво­и́хъ убоя́хся.
Сотвори́хъ су́дъ и пра́вду: не преда́ждь мене́ оби́дящымъ мя́.
Воспрiими́ раба́ тво­его́ во благо, да не оклевета́ютъ мене́ го́рдiи.
О́чи мо­и́ изчезо́стѣ во спасе́нiе твое́ и въ сло́во пра́вды тво­ея́:
сотвори́ съ рабо́мъ тво­и́мъ по ми́лости тво­е́й, и оправда́ниемъ тво­и́мъ научи́ мя.
Ра́бъ тво́й е́смь а́зъ: вразуми́ мя, и увѣ́мъ свидѣ́нiя твоя́.
Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́нъ тво́й.
Сего́ ра́ди воз­люби́хъ за́повѣди твоя́ па́че зла́та и топа́зiа.
Сего́ ра́ди ко всѣ́мъ за́повѣдемъ тво­и́мъ направля́хся, вся́къ пу́ть непра́вды воз­ненави́дѣхъ.
Ди́вна свидѣ́нiя твоя́: сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́.
Явле́нiе слове́съ тво­и́хъ просвѣща́етъ и вразумля́етъ младе́нцы.
Уста́ моя́ от­верзо́хъ и при­­влеко́хъ ду́хъ, я́ко за́повѣдiй тво­и́хъ жела́хъ.
При́зри на мя́ и поми́луй мя́, по суду́ лю́бящихъ и́мя твое́.
Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ тво­ему́, и да не облада́етъ мно́ю вся́кое беззако́нiе:
изба́ви мя́ от­ клеветы́ человѣ́ческiя, и сохраню́ за́повѣди твоя́.
Лице́ твое́ просвѣти́ на раба́ тво­его́ и научи́ мя оправда́ниемъ тво­и́мъ.
Исхо́дища водна́я изведо́стѣ о́чи мо­и́, поне́же не сохрани́хъ зако́на тво­его́.
Пра́веднъ еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ тво­и́:
заповѣ́далъ еси́ пра́вду свидѣ́нiя твоя́, и и́стину зѣло́.
Иста́яла мя́ е́сть ре́вность твоя́: я́ко забы́ша словеса́ твоя́ врази́ мо­и́.
Разжже́но сло́во твое́ зѣло́, и ра́бъ тво́й воз­люби́ е́.
Юнѣ́йшiй а́зъ е́смь и уничиже́нъ: оправда́нiй тво­и́хъ не забы́хъ.
Пра́вда твоя́ пра́вда во вѣ́къ, и зако́нъ тво́й и́стина.
Ско́рби и ну́жди обрѣто́ша мя́: за́повѣди твоя́ по­уче́нiе мое́.
Пра́вда свидѣ́нiя твоя́ въ вѣ́къ: вразуми́ мя, и жи́въ бу́ду.
Воззва́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, услы́ши мя́, Го́споди: оправда́нiя твоя́ взыщу́.
Воззва́хъ ти́, спаси́ мя, и сохраню́ свидѣ́нiя твоя́.
Предвари́хъ въ безго́дiи и воз­зва́хъ: на словеса́ твоя́ упова́хъ.
Предвари́стѣ о́чи мо­и́ ко у́тру, по­учи́тися словесе́мъ тво­и́мъ.
Гла́съ мо́й услы́ши, Го́споди, по ми́лости тво­е́й: по судьбѣ́ тво­е́й живи́ мя.
Прибли́жишася гоня́щiи мя́ беззако́нiемъ: от­ зако́на же тво­его́ удали́шася.
Бли́зъ еси́ ты́, Го́споди, и вси́ путiе́ тво­и́ и́стина.
Испе́рва позна́хъ от­ свидѣ́нiй тво­и́хъ, я́ко въ вѣ́къ основа́лъ я́ еси́.
Ви́ждь смире́нiе мое́ и изми́ мя: я́ко зако́на тво­его́ не забы́хъ.
Суди́ су́дъ мо́й и изба́ви мя́: словесе́ ра́ди тво­его́ живи́ мя.
Дале́че от­ грѣ́шникъ спасе́нiе, я́ко оправда́нiй тво­и́хъ не взыска́ша.
Щедро́ты твоя́ мно́ги, Го́споди: по судьбѣ́ тво­е́й живи́ мя.
Мно́зи изгоня́щiи мя́ и стужа́ющiи ми́: от­ свидѣ́нiй тво­и́хъ не уклони́хся.
Ви́дѣхъ неразумѣва́ющыя и иста́яхъ: я́ко слове́съ тво­и́хъ не сохрани́ша.
Ви́ждь, я́ко за́повѣди твоя́ воз­люби́хъ: Го́споди, по ми́лости тво­е́й живи́ мя.
Нача́ло слове́съ тво­и́хъ и́стина, и во вѣ́къ вся́ судьбы́ пра́вды тво­ея́.
Кня́зи погна́ша мя́ ту́не: и от­ слове́съ тво­и́хъ убоя́ся се́рдце мое́.
Возра́дуюся а́зъ о словесѣ́хъ тво­и́хъ, я́ко обрѣта́яй коры́сть мно́гу.
Непра́вду воз­ненави́дѣхъ и омерзи́хъ: зако́нъ же тво́й воз­люби́хъ.
Седмери́цею дне́мъ хвали́хъ тя́ о судьба́хъ пра́вды тво­ея́.
Ми́ръ мно́гъ лю́бящымъ зако́нъ тво́й, и нѣ́сть и́мъ собла́зна.
Ча́яхъ спасе́нiя тво­его́, Го́споди, и за́повѣди твоя́ воз­люби́хъ.
Сохрани́ душа́ моя́ свидѣ́нiя твоя́ и воз­люби́ я́ зѣло́.
Сохрани́хъ за́повѣди твоя́ и свидѣ́нiя твоя́, я́ко вси́ путiе́ мо­и́ предъ тобо́ю, Го́споди.
Да при­­бли́жит­ся моле́нiе мое́ предъ тя́, Го́споди: по словеси́ тво­ему́ вразуми́ мя.
Да вни́детъ проше́нiе мое́ предъ тя́: Го́споди, по словеси́ тво­ему́ изба́ви мя́.
Отры́гнутъ устнѣ́ мо­и́ пѣ́нiе, егда́ научи́ши мя́ оправда́ниемъ тво­и́мъ.
Провѣща́етъ язы́къ мо́й словеса́ твоя́, я́ко вся́ за́повѣди твоя́ пра́вда.
Да бу́детъ рука́ твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́повѣди твоя́ изво́лихъ.
Возжела́хъ спасе́нiе твое́, Го́споди, и зако́нъ тво́й по­уче́нiе мое́ е́сть.
Жива́ бу́детъ душа́ моя́ и восхва́литъ тя́: и судьбы́ твоя́ помо́гутъ мнѣ́.
Заблуди́хъ я́ко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба́ тво­его́, я́ко за́повѣдiй тво­и́хъ не забы́хъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов