Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Пѣ́снь степе́ней.
 • Блаже́ни вси́ боя́щiися Го́спода, ходя́щiи въ путе́хъ его́:
 • труды́ плодо́въ {ру́къ} тво­и́хъ снѣ́си: блаже́нъ еси́, и добро́ тебѣ́ бу́детъ.
 • Жена́ твоя́ я́ко лоза́ плодови́та въ страна́хъ до́му тво­его́: 4сы́нове тво­и́ я́ко новосажде́нiя ма́сличная о́крестъ трапе́зы тво­ея́.
 • 5Се́, та́ко благослови́т­ся человѣ́къ боя́йся Го́спода.
 • 6Благослови́тъ тя́ Госпо́дь от­ Сiо́на, и у́зриши блага́я Иерусали́ма вся́ дни́ живота́ тво­его́,
 • 7и у́зриши сы́ны сыно́въ тво­и́хъ: ми́ръ на Изра́иля.
 • Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!
 • Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе!
 • Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей:
 • так благословится человек, боящийся Господа!
 • Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей;
 • увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!