Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Пѣ́снь степе́ней.
 • Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю́ кро́тость его́:
 • я́ко кля́т­ся Го́сподеви, обѣща́ся Бо́гу Иа́ковлю:
 • а́ще вни́ду въ селе́нiе до́му мо­его́, или́ взы́ду на о́дръ посте́ли мо­ея́:
 • а́ще да́мъ со́нъ очи́ма мо­и́ма, и вѣ́ждома мо­и́ма дрема́нiе, и поко́й скранiа́ма мо­и́ма:
 • до́ндеже обря́щу мѣ́сто Го́сподеви, селе́нiе Бо́гу Иа́ковлю.
 • Се́, слы́шахомъ я́ во Евфра́ѳѣ, обрѣто́хомъ я́ въ поля́хъ дубра́вы:
 • вни́демъ въ селе́нiя его́, поклони́мся на мѣ́сто, идѣ́же стоя́стѣ но́зѣ его́.
 • Воскре́сни́, Го́споди, въ поко́й тво́й, ты́ и киво́тъ святы́ни тво­ея́.
 • Свяще́н­ницы тво­и́ облеку́т­ся пра́вдою, и преподо́бнiи тво­и́ воз­ра́дуют­ся.
 • Дави́да ра́ди раба́ тво­его́, не от­врати́ лице́ пома́зан­наго тво­его́.
 • Кля́т­ся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не от­ве́ржет­ся ея́: от­ плода́ чре́ва тво­его́ посажду́ на престо́лѣ тво­е́мъ.
 • А́ще сохраня́тъ сы́нове тво­и́ завѣ́тъ мо́й и свидѣ́нiя моя́ сiя́, и́мже научу́ я́, и сы́нове и́хъ до вѣ́ка ся́дутъ на престо́лѣ тво­е́мъ.
 • Я́ко избра́ Госпо́дь Сiо́на, изво́ли и́ въ жили́ще себѣ́.
 • Се́й поко́й мо́й во вѣ́къ вѣ́ка, здѣ́ вселю́ся, я́ко изво́лихъ и́.
 • Лови́тву его́ благословля́яй благословлю́, ни́щыя его́ насы́щу хлѣ́бы:
 • свяще́н­ники его́ облеку́ во спасе́нiе, и преподо́бнiи его́ ра́достiю воз­ра́дуют­ся.
 • Та́мо воз­ращу́ ро́гъ Дави́дови, угото́вахъ свѣти́лникъ пома́зан­ному мо­ему́.
 • Враги́ его́ облеку́ студо́мъ, на не́мъ же процвѣте́тъ святы́ня моя́.
 • Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его:
 • как он клялся Господу, давал обет Сильному Иакова:
 • «не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое;
 • не дам сна очам моим и веждам моим – дремания,
 • доколе не найду места Господу, жилища – Сильному Иакова».
 • Вот, мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима.
 • Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его.
 • Стань, Господи, на место покоя Твоего, – Ты и ковчег могущества Твоего.
 • Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои возрадуются.
 • Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица помазанника Твоего.
 • Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее: «от плода чрева твоего посажу на престоле твоем.
 • Если сыновья твои будут сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я научу их, то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем».
 • Ибо избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе.
 • «Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его.
 • Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом;
 • священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются.
 • Там возращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику Моему.
 • Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его».
 • Песнь степеней.
 • Помяни, Господи, Давида и всю кротость его:
 • Как он клялся Господу, обещался Богу Иакова:
 • «Не войду в жилище - дом мой, не войду на одр мой,
 • Не дам сна глазам моим и дремания векам моим и покоя вискам моим,
 • Пока не найду места Господу, жилища Богу Иакова».
 • Вот мы слышали, что оно в Евфрафе, нашли его в полях дубравы.
 • Войдем в селения Его, поклонимся месту, где стояли ноги Его.
 • Встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и Кивот Святыни Твоей.
 • Священники Твои облекутся правдою, и преподобные Твои возрадуются.
 • Ради Давида, раба Твоего, не отвергни лица помазанника Твоего.
 • Клялся Господь Давиду истиною и не отречется от нее: «от плода чрева твоего посажу на престоле твоем.
 • Если сохранят сыны твои завет Мой и сии откровения Мои, которым Я научу их, (то) и сыны их до века будут сидеть на престоле твоем».
 • Ибо избрал Господь Сион и возжелал его в жилище Себе:
 • «Это - покой Мой в век века, здесь поселюсь, ибо Я возлюбил его.
 • Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом,
 • Священников его облеку во спасение, и преподобные его радостью возрадуются.
 • Там возращу рог Давиду. Приготовил Я светильник помазанному Моему.
 • Врагов его покрою стыдом, а на нем процветет святыня Моя».
 • ترنيمة المصاعد. لداود. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم اسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي.

 • بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو امه نفسي نحوي كفطيم.

 • ليرج اسرائيل الرب من الآن والى الدهر

 • 132:1 Пісня прочан.
  Згадай, Господи, про Давида, про всі його муки,
 • 132:2 що клявсь Господеві, присягався був Сильному Якова:
 • 132:3 Не ввійду я в намет свого дому, не зійду я на ложе постелі своєї,
 • 132:4 не дам сну своїм очам, дрімання повікам своїм,
 • 132:5 аж поки не знайду я для Господа місця, місця перебування для Сильного Якова!
 • 132:6 Ось ми чули про Нього в Ефрафі, на Яарських полях ми знайшли Його.
 • 132:7 Увійдім же в мешкання Його, поклонімось підніжкові ніг Його!
 • 132:8 Встань же Господи, йди до Свого відпочинку, Ти й ковчег сили Твоєї!
 • 132:9 Священики Твої хай зодягнуться в правду, і будуть співати Твої богобійні!
 • 132:10 Ради Давида, Свого раба, не відвертай лиця від Свого помазанця.
 • 132:11 Господь присягнув був Давидові правду, і не відступить від неї: Від плоду утроби твоєї Я посаджу на престолі твоїм!
 • 132:12 Якщо будуть синове твої пильнувати Мого заповіта й свідоцтва Мого, що його Я навчатиму їх, то й сини їхні на вічні віки будуть сидіти на троні твоїм!
 • 132:13 Бо вибрав Сіона Господь, уподобав його на оселю Собі:
 • 132:14 То місце Мого відпочинку на вічні віки, пробуватиму тут, бо його уподобав,
 • 132:15 поживу його щедро благословлю, і хлібом убогих його нагодую!
 • 132:16 Священиків його зодягну у спасіння, а його богобійні співатимуть радісно.
 • 132:17 Я там вирощу рога Давидового, для Свого помазанця вготую світильника,
 • 132:18 ворогів його соромом позодягаю, а на ньому корона його буде сяяти!