Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
 • стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
 • Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́:
 • я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́:
 • я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
 • вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
 • Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
 • И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
 • посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
 • И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
 • сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска:
 • и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
 • я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся.
 • И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
 • уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
 • у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
 • Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
 • До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
 • боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
 • Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 • Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 • ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 • Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 • Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 • возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 • Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 • послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 • поразил народы многие и истребил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 • и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 • Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 • Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 • Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
 • 135:1 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 的 名 。
 • 135:2 耶 和 华 的 仆 人 站 在 耶 和 华 殿 中 , 站 在 我 们 神 殿 院 中 的 , 你 们 要 赞 美 他 。
 • 135:3 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。 耶 和 华 本 为 善 。 要 歌 颂 他 的 名 , 因 为 这 是 美 好 的 。
 • 135:4 耶 和 华 拣 选 雅 各 归 自 己 , 拣 选 以 色 列 特 作 自 己 的 子 民 。
 • 135:5 原 来 我 知 道 耶 和 华 为 大 , 也 知 道 我 们 的 主 超 乎 万 神 之 上 。
 • 135:6 耶 和 华 在 天 上 , 在 地 下 , 在 海 中 , 在 一 切 的 深 处 , 都 随 自 己 的 意 旨 而 行 。
 • 135:7 他 使 云 雾 从 地 极 上 腾 , 造 电 随 雨 而 闪 , 从 府 库 中 带 出 风 来 。
 • 135:8 他 将 埃 及 头 生 的 , 连 人 带 牲 畜 都 击 杀 了 。
 • 135:9 埃 及 阿 , 他 施 行 神 迹 奇 事 , 在 你 当 中 , 在 法 老 和 他 一 切 臣 仆 身 上 。
 • 135:10 他 击 杀 许 多 的 民 , 又 杀 戮 大 能 的 王 ,
 • 135:11 就 是 亚 摩 利 王 西 宏 , 和 巴 珊 王 噩 , 并 迦 南 一 切 的 国 王 ,
 • 135:12 将 他 们 的 地 , 赏 赐 他 的 百 姓 以 色 列 为 业 。
 • 135:13 耶 和 华 阿 , 你 的 名 存 到 永 远 。 耶 和 华 阿 , 你 可 记 念 的 名 存 到 万 代 。
 • 135:14 耶 和 华 要 为 他 的 百 姓 伸 冤 , 为 他 的 仆 人 后 悔 。
 • 135:15 外 邦 的 偶 像 是 金 的 , 银 的 , 是 人 手 所 造 的 。
 • 135:16 有 口 却 不 能 言 , 有 眼 却 不 能 看 ,
 • 135:17 有 耳 却 不 能 听 , 口 中 也 没 有 气 息 。
 • 135:18 造 他 的 要 和 他 一 样 , 凡 靠 他 的 也 要 如 此 。
 • 135:19 以 色 列 家 阿 , 你 们 要 称 颂 耶 和 华 。 亚 伦 家 阿 , 你 们 要 称 颂 耶 和 华 。
 • 135:20 利 未 家 阿 , 你 们 要 称 颂 耶 和 华 。 你 们 敬 畏 耶 和 华 的 , 要 称 颂 耶 和 华 。
 • 135:21 住 在 耶 路 撒 冷 的 耶 和 华 , 该 从 锡 安 受 称 颂 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。