Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
 • стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
 • Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́:
 • я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́:
 • я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
 • вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
 • Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
 • И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
 • посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
 • И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
 • сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска:
 • и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
 • я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся.
 • И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
 • уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
 • у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
 • Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
 • До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
 • боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
 • Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу бого́въ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви господе́й: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему чудеса́ ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему небеса́ ра́зумомъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Утверди́в­шему зе́млю на вода́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему свѣти́ла ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • со́лнце во о́бласть дне́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • луну́ и звѣ́зды во о́бласть но́щи: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему Еги́пта съ пе́рвенцы его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и изве́дшему Изра́иля от­ среды́ и́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Раздѣ́льшему чермно́е мо́ре въ раздѣле́нiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и прове́дшему Изра́иля посредѣ́ его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и истря́сшему фарао́на и си́лу его́ въ мо́ре Чермно́­е: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Прове́дшему лю́ди своя́ въ пусты́ни: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему цари́ ве́лiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И уби́в­шему цари́ крѣ́пкiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • сио́на царя́ Аморре́йска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и о́га царя́ Васа́нска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И да́в­шему зе́млю и́хъ достоя́нiе: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • достоя́нiе Изра́илю рабу́ сво­ему́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Я́ко во смире́нiи на́­шемъ помяну́ ны Госпо́дь: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И изба́вилъ ны́ е́сть от­ враго́въ на́шихъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • дая́й пи́щу вся́кой пло́ти: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу небе́сному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Дави́ду иеремі́емъ.
 • На рѣка́хъ Вавило́нскихъ, та́мо сѣдо́хомъ и пла́кахомъ, внегда́ помяну́ти на́мъ Сiо́на:
 • на ве́рбiихъ посредѣ́ его́ обѣ́сихомъ орга́ны на́шя.
 • Я́ко та́мо вопроси́ша ны́ плѣ́ншiи на́съ о словесѣ́хъ пѣ́сней, и ве́дшiи на́съ о пѣ́нiи: воспо́йте на́мъ от­ пѣ́сней Сiо́нскихъ.
 • Ка́ко воспо­е́мъ пѣ́снь Госпо́дню на земли́ чужде́й?
 • А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́.
 • Прильпни́ язы́къ мо́й горта́ни мо­ему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко въ нача́лѣ весе́лiя мо­его́.
 • Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мскiя въ де́нь Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́нiй его́.
 • Дщи́ Вавило́ня окая́н­ная, блаже́нъ, и́же воз­да́стъ тебѣ́ воз­дая́нiе твое́, е́же воз­дала́ еси́ на́мъ:
 • блаже́нъ, и́же и́метъ и разбiе́тъ младе́нцы твоя́ о ка́мень.
 • Псало́мъ Дави́ду, Агге́а и заха́рiи.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, и предъ а́нгелы воспою́ тебѣ́, я́ко услы́шалъ еси́ вся́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ:
 • поклоню́ся ко хра́му свято́му тво­ему́ и исповѣ́мся и́мени тво­ему́ о ми́лости тво­е́й и и́стинѣ тво­е́й, я́ко воз­вели́чилъ еси́ надъ всѣ́мъ и́мя твое́ свято́е.
 • Въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́: умно́жиши мя́ въ души́ мо­е́й си́лою тво­е́ю.
 • Да исповѣ́дят­ся тебѣ́, Го́споди, вси́ ца́рiе зе́мстiи, я́ко услы́шаша вся́ глаго́лы у́стъ тво­и́хъ:
 • и да воспою́тъ въ путе́хъ Госпо́днихъ, я́ко ве́лiя сла́ва Госпо́дня:
 • я́ко высо́къ Госпо́дь, и смире́н­ныя при­­зира́етъ, и высо́кая издале́ча вѣ́сть.
 • А́ще пойду́ посредѣ́ ско́рби, живи́ши мя́: на гнѣ́въ вра́гъ мо­и́хъ просте́рлъ еси́ ру́ку твою́, и спасе́ мя десни́ца твоя́.
 • Госпо́дь воз­да́стъ за мя́: Го́споди, ми́лость твоя́ во вѣ́къ: дѣ́лъ руку́ твое́ю не пре́зри.
 • Въ коне́цъ Дави́ду, псало́мъ заха́рiинъ, въ разсѣ́янiи.
 • Го́споди, искуси́лъ мя́ еси́ и позна́лъ мя́ еси́: ты́ позна́лъ еси́ сѣда́нiе мое́ и воста́нiе мое́.
 • Ты́ разумѣ́лъ еси́ помышле́нiя моя́ издале́ча:
 • стезю́ мою́ и у́же мое́ ты́ еси́ изслѣ́довалъ и вся́ пути́ моя́ прови́дѣлъ еси́.
 • Я́ко нѣ́сть льсти́ въ язы́цѣ мо­е́мъ: се́, Го́споди, ты́ позна́лъ еси́
 • вся́ послѣ́дняя и дре́вняя: ты́ созда́лъ еси́ мя́ и положи́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́.
 • Удиви́ся ра́зумъ тво́й от­ мене́, утверди́ся, не воз­могу́ къ нему́.
 • Ка́мо пойду́ от­ Ду́ха тво­его́? и от­ лица́ тво­его́ ка́мо бѣжу́?
 • А́ще взы́ду на небо, ты́ та́мо еси́: а́ще сни́ду во а́дъ, та́мо еси́.
 • А́ще воз­му́ крилѣ́ мо­и́ ра́но и вселю́ся въ послѣ́днихъ мо́ря,
 • и та́мо бо рука́ твоя́ наста́витъ мя́, и удержи́тъ мя́ десни́ца твоя́.
 • И рѣ́хъ: еда́ тма́ попере́тъ мя́? и но́щь просвѣще́нiе въ сла́дости мо­е́й.
 • Я́ко тма́ не помрачи́т­ся от­ тебе́, и но́щь я́ко де́нь просвѣти́т­ся: я́ко тма́ ея́, та́ко и свѣ́тъ ея́.
 • Я́ко ты́ созда́лъ {стяжа́лъ} еси́ утро́бы моя́, воспрiя́лъ мя́ еси́ изъ чре́ва ма́тере мо­ея́.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, я́ко стра́шно удиви́л­ся еси́: чу́дна дѣла́ твоя́, и душа́ моя́ зна́етъ зѣло́.
 • Не утаи́ся ко́сть моя́ от­ тебе́, ю́же сотвори́лъ еси́ въ та́йнѣ, и соста́въ мо́й въ преиспо́днихъ земли́.
 • Несодѣ́лан­ное мое́ ви́дѣстѣ о́чи тво­и́, и въ кни́зѣ тво­е́й вси́ напи́шут­ся: во дне́хъ сози́ждут­ся, и никто́же въ ни́хъ.
 • Мнѣ́ же зѣло́ че́стни бы́ша дру́зи тво­и́, Бо́же, зѣло́ утверди́шася влады́че­ст­вiя и́хъ:
 • изочту́ и́хъ, и па́че песка́ умно́жат­ся: воста́хъ, и еще́ е́смь съ тобо́ю.
 • А́ще избiе́ши грѣ́шники, Бо́же: му́жiе крове́й, уклони́теся от­ мене́.
 • Я́ко ревни́ви есте́ въ помышле́нiихъ, прiи́мутъ въ суету́ гра́ды твоя́.
 • Не ненави́дящыя ли тя́, Го́споди, воз­ненави́дѣхъ, и о вразѣ́хъ тво­и́хъ иста́яхъ?
 • Соверше́н­ною не́навистiю воз­ненави́дѣхъ я́: во враги́ бы́ша ми́.
 • Искуси́ мя, Бо́же, и увѣ́ждь се́рдце мое́: истяжи́ мя и разумѣ́й стези́ моя́:
 • и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́нiя во мнѣ́, и наста́ви мя́ на пу́ть вѣ́ченъ.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Изми́ мя, Го́споди, от­ человѣ́ка лука́ва, от­ му́жа непра́ведна изба́ви мя́:
 • 2и́же помы́слиша непра́вду въ се́рдцы, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни:
 • 3изостри́ша язы́къ сво́й я́ко змiи́нъ: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ.
 • 4Сохрани́ мя, Го́споди, изъ руки́ грѣ́шничи, от­ человѣ́къ непра́ведныхъ изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́.
 • 5Скры́ша го́рдiи сѣ́ть мнѣ́ и у́жы, препя́ша сѣ́ть нога́ма мо­и́ма:
  6при стези́ собла́зны положи́ша ми́.
 • Рѣ́хъ Го́сподеви: Бо́гъ мо́й еси́ ты́, внуши́, Го́споди, гла́съ моле́нiя мо­его́.
 • Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́нiя мо­его́, осѣни́лъ еси́ надъ главо́ю мо­е́ю въ де́нь бра́ни.
 • Не преда́ждь мене́, Го́споди, от­ жела́нiя мо­его́ грѣ́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ воз­несу́т­ся.
 • Глава́ окруже́нiя и́хъ, тру́дъ усте́нъ и́хъ покры́етъ я́.
 • Паду́тъ на ни́хъ у́глiя о́гнен­ная, низложи́ши я́ во страсте́хъ, и не постоя́тъ.
 • Му́жъ язы́ченъ не испра́вит­ся на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́тъ во истлѣ́нiе.
 • Позна́хъ, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь су́дъ ни́щымъ и ме́сть убо́гимъ.
 • Оба́че пра́веднiи исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и вселя́т­ся пра́вiи съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, воз­зва́хъ къ тебѣ́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́, внегда́ воз­зва́ти ми́ къ тебѣ́.
 • Да испра́вит­ся моли́тва моя́ я́ко кади́ло предъ тобо́ю: воз­дѣя́нiе руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.
 • Положи́, Го́споди, хране́нiе усто́мъ мо­и́мъ и две́рь огражде́нiя о устна́хъ мо­и́хъ.
 • Не уклони́ се́рдце мое́ въ словеса́ лука́в­ст­вiя, непщева́ти вины́ о грѣсѣ́хъ съ человѣ́ки дѣ́ла­ю­щими беззако́нiе: и не сочту́ся со избра́н­ными и́хъ.
 • Нака́жетъ мя́ пра́ведникъ ми́лостiю и обличи́тъ мя́, еле́й же грѣ́шнаго да не нама́ститъ главы́ мо­ея́: я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́нiихъ и́хъ.
 • Поже́рты бы́ша при­­ ка́мени судiи́ и́хъ: услы́шат­ся глаго́ли мо­и́, я́ко воз­мого́ша {услади́шася}.
 • Я́ко то́лща земли́ просѣ́деся на земли́, расточи́шася ко́сти и́хъ при­­ а́дѣ.
 • Я́ко къ тебѣ́, Го́споди, Го́споди, о́чи мо­и́: на тя́ упова́хъ, не от­ими́ ду́шу мою́:
 • сохрани́ мя от­ сѣ́ти, ю́же соста́виша ми́, и от­ собла́знъ дѣ́ла­ю­щихъ беззако́нiе.
 • Паду́тъ во мре́жу свою́ грѣ́шницы: еди́нъ е́смъ а́зъ, до́ндеже прейду́.
 • Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ въ верте́пѣ моля́щемуся.
 • Гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду воз­зва́хъ, гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду помоли́хся.
 • Пролiю́ предъ ни́мъ моле́нiе мое́, печа́ль мою́ предъ ни́мъ воз­вѣщу́.
 • Внегда́ изчеза́ти от­ мене́ ду́ху мо­ему́, и ты́ позна́лъ еси́ стези́ моя́: на пути́ се́мъ, по нему́же хожда́хъ, скры́ша сѣ́ть мнѣ́.
 • Сматря́хъ одесну́ю и воз­гля́дахъ, и не бѣ́ зна́яй мене́: поги́бе бѣ́г­ст­во от­ мене́, и нѣ́сть взыска́яй ду́шу мою́.
 • Воззва́хъ къ тебѣ́, Го́споди, рѣ́хъ: ты́ еси́ упова́нiе мое́, ча́сть моя́ еси́ на земли́ живы́хъ.
 • Вонми́ моле́нiю мо­ему́, я́ко смири́хся зѣло́: изба́ви мя́ от­ гоня́щихъ мя́, я́ко укрепи́шася па́че мене́.
 • Изведи́ изъ темни́цы ду́шу мою́, исповѣ́датися и́мени тво­ему́: мене́ жду́тъ пра́ведницы, до́ндеже воз­да́си мнѣ́.
 • Псало́мъ Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́мъ сы́нъ его́.
 • Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́нiе мое́ во и́стинѣ тво­е́й, услы́ши мя́ въ пра́вдѣ тво­е́й:
 • и не вни́ди въ су́дъ съ рабо́мъ тво­и́мъ, я́ко не оправди́т­ся предъ тобо́ю вся́къ живы́й.
 • Я́ко погна́ вра́гъ ду́шу мою́: смири́лъ е́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й: посади́лъ мя́ е́сть въ те́мныхъ, я́ко ме́ртвыя вѣ́ка.
 • И уны́ во мнѣ́ ду́хъ мо́й, во мнѣ́ смяте́ся се́рдце мое́.
 • Помяну́хъ дни́ дре́внiя, по­учи́хся во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ творе́нiихъ руку́ твое́ю по­уча́хся.
 • Воздѣ́хъ къ тебѣ́ ру́цѣ мо­и́: душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная тебѣ́.
 • Ско́ро услы́ши мя́, Го́споди, изчезе́ ду́хъ мо́й: не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́, и уподо́блюся низходя́щымъ въ ро́въ.
 • Слы́шану сотвори́ мнѣ́ зау́тра ми́лость твою́, я́ко на тя́ упова́хъ: скажи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть, въ о́ньже пойду́, я́ко къ тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́.
 • Изми́ мя от­ вра́гъ мо­и́хъ, Го́споди, къ тебѣ́ при­­бѣго́хъ.
 • Научи́ мя твори́ти во́лю твою́, я́ко ты́ еси́ Бо́гъ мо́й: Ду́хъ тво́й благі́й наста́витъ мя́ на зе́млю пра́ву.
 • И́мене тво­его́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́ пра́вдою тво­е́ю: изведе́ши от­ печа́ли ду́шу мою́:
 • и ми́лостiю тво­е́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ мо­е́й: я́ко а́зъ ра́бъ тво́й е́смь.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 • Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 • ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 • Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 • Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 • возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 • Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 • послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 • поразил народы многие и истребил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 • и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 • Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 • Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 • Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
 • Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
 • Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
 • утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
 • сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
 • солнце – для управления днем, ибо вовек милость Его;
 • луну и звезды – для управления ночью, ибо вовек милость Его;
 • поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
 • и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
 • рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
 • разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
 • и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
 • и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
 • провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
 • поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
 • и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
 • Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
 • и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
 • и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
 • в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
 • вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
 • и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
 • дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
 • При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;
 • на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
 • Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «пропойте нам из песней Сионских».
 • Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
 • Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя;
 • прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
 • Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его».
 • Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
 • Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!
 • Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами* пою Тебе, [что Ты услышал все слова уст моих]. //*В переводе 70-ти: пред Ангелами.
 • Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
 • В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
 • Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих
 • и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
 • Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
 • Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя.
 • Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
 • Господи! Ты испытал меня и знаешь.
 • Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
 • Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
 • Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
 • Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
 • Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его!
 • Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 • Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
 • Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
 • и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
 • Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»;
 • но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
 • Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
 • Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
 • Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
 • Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
 • Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
 • Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
 • О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!
 • Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
 • Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
 • Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
 • Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
 • и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя:
 • они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань,
 • изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их.
 • Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои.
 • Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня.
 • Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих!
 • Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани.
 • Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся.
 • Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их.
 • Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали.
 • Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в погибель.
 • Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным.
 • Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать пред лицем Твоим.
 • Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.
 • Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя.
 • Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;
 • не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.
 • Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои – против злодейств их.
 • Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.
 • Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней.
 • Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
 • Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.
 • Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
 • Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.
 • 1Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился;
 • 2излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему.
 • 3Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня.
 • 4Смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не признаёт меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей.
 • 5Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых.
 • 6Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня.
 • 7Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.
 • Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей
 • и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих.
 • Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, –
 • и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.
 • Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих.
 • Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая земля.
 • Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.
 • Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.
 • Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю.
 • Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.
 • Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою.
 • И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
 • Аллилуия.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • Стоящие во храме Господнем, во дворах дома Бога нашего!
 • Хвалите Господа, ибо благ Господь; пойте имени Его, ибо это - благо.
 • Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля в достояние Свое.
 • Ибо я познал, что Господь велик и Господь наш превыше всех богов.
 • Все, что восхотел Господь, сотворил на небе и на земле, в морях и во всех безднах.
 • Он возводит облака от краев земли и при дожде молнии творит. Он изводит ветры из сокровищниц Своих.
 • Он поразил первенцев Египетских от человека до скота;
 • Ниспослал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его.
 • Он поразил народы многие и избил царей мощных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Вассанского, и все царства Ханаанские.
 • И отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! Имя Твое - во век и память о Тебе в род и род.
 • Ибо будет Господь судить народ Свой и к рабам Своим умилосердится.
 • Идолы язычников - серебро и золото, дела рук человеческих:
 • Уста имеют и не проговорят, глаза имеют и не увидят.
 • Уши имеют и не услышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них!
 • Дом Израилев, благословите Господа! Дом Аарона, благословите Господа! Дом Левия, благословите Господа!
 • Боящиеся Господа, благословите Господа!
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме.
 • Аллилуия.
 • Исповедайтесь Господу, ибо Он благ, ибо во век милость Его.
 • Исповедайтесь Богу богов, ибо во век милость Его.
 • Исповедайтесь Господу господ, ибо во век милость Его.
 • Он Един сотворил великие чудеса, ибо во век милость Его.
 • Сотворил небеса разумно, ибо во век милость Его.
 • Утвердил землю на водах, ибо во век милость Его.
 • Он Един сотворил великие светила, ибо во век милость Его:
 • Солнце - для управления днем, ибо во век милость Его.
 • Луну и звезды для управления ночью, ибо во век милость Его.
 • Поразил Египет с первенцами его, ибо во век милость Его.
 • И извел Израиля из среды их, ибо во век милость Его.
 • Рукою крепкою и мышцею высокою, ибо во век милость Его.
 • Разделил Чермное море на части, ибо во век милость Его.
 • И провел Израиля среди него, ибо во век милость Его.
 • И низверг фараона и войско его в Чермное море, ибо во век милость Его.
 • Провел народ Свой в пустыне, ибо во век милость Его.
 • Поразил царей великих, ибо во век милость Его.
 • И убил царей крепких, ибо во век милость Его:
 • Сигона, царя Аморрейского, ибо во век милость Его,
 • И Ога, царя Васанского, ибо во век милость Его.
 • И дал землю их в наследие, ибо во век милость Его.
 • В наследие Израилю, рабу Своему, ибо во век милость Его.
 • Он вспомнил нас в уничижении нашем, ибо во век милость Его.
 • И избавил нас от врагов наших, ибо во век милость Его.
 • Он дает пищу всякой плоти, ибо во век милость Его.
 • Исповедайтесь Богу Небесному, ибо во век милость Его.
 • Давида. Иеремиею.
 • На реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе.
 • На вербах среди него мы повесили органы наши.
 • Ибо там спрашивали нас пленившие нас о словах песней и уведшие нас о пении: «воспойте нам (что-либо) из песней сионских!»
 • Как запоем песнь Господню на земле чужой?
 • Если забуду тебя, Иерусалим, да будет забыта десница моя!
 • Прилипни язык мой к гортани моей, если я не буду помнить Тебя, если не поставлю Иерусалима, как верх веселия моего!
 • Припомни, Господи, сынам Едомским, в день Иерусалима говорившим: «опустошайте, опустошайте его до основания!»
 • Дочь Вавилона окаянная! Блажен, кто сделает тебе воздаяние за то, что сделала ты нам.
 • Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень.
 • Псалом Давида. Аггея и Захарии.
 • Исповедаюсь Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред Ангелами воспою Тебе, ибо Ты услышал все слова уст моих.
 • Поклонюсь храму святому Твоему и исповедаю имя Твое, за милость Твою и истину Твою, ибо Ты возвеличил над всем имя Твое святое.
 • Когда я призову Тебя, скоро услышь меня: силою Твоею умножь попечение обо мне, о душе моей.
 • Да исповедают Тебя, Господи, все цари земли, ибо они услышали все слова уст Твоих,
 • И да воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
 • Ибо высок Господь и на смиренное взирает и превознесенное издали знает.
 • Если я пойду среди скорби, Ты даруешь мне жизнь: на гневных врагов моих Ты простер руку Твою, и спасла меня десница Твоя.
 • Господь воздаст за меня; Господи, милость Твоя во век, дел рук Твоих не презирай.
 • В конец. Давида. Псалом Захарии, в рассеянии.
 • Господи, Ты испытал меня и узнал меня: Ты узнал, когда я сажусь и встаю.
 • Ты издали уразумел помыслы мои.
 • Стезю мою и путь мой Ты исследовал, и все пути мои Ты предвидел,
 • Ты, Господи, узнал, что нет лести на языке моем:
 • Все последнее и первое. Ты создал меня и положил на меня руку Твою.
 • Дивно ведение Твое для меня: мощно! Не могу (постигнуть) его.
 • Куда пойду от Духа Твоего и от Лица Твоего куда убегу?
 • Взойду ли на небо - Ты там, сойду ли в ад - Ты там пребываешь.
 • Если подниму крылья мои поутру и поселюсь на краю моря,
 • То и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя.
 • И сказал я: «Может быть, тьма сокроет меня?» Но и ночь (есть) свет в услаждении моем.
 • Ибо тьма не будет темна от Тебя, и ночь будет светла, как день: какова тьма ее, таков и свет ее (будет).
 • Ибо Ты создал внутренности мои, воспринял меня от чрева матери моей.
 • Буду исповедовать Тебя, ибо Ты явился страшно дивным: чудны дела Твои, и душа моя знает (их) близко.
 • Не сокрыты были от Тебя кости мои, которые создал Ты втайне, и образование меня (как бы) в преисподних земли.
 • Неоконченное (зарождение) мое видели очи Твои, и в книге Твоей все (люди) будут записаны: в течении дней они образуются, но никто из них (не останется не записанным).
 • А мне весьма почтенны друзья Твои, Боже, весьма надежно их владычество.
 • Попытаюсь счесть их, но они многочисленнее песка морского. Пробудился я, и еще с Тобою пребываю.
 • если бы избил Ты, Боже, грешников! Мужи кровожадные, удалитесь от меня!
 • Ибо вы дерзки в замыслах. Но тщетно они будут владеть городами Твоими.
 • Не возненавидел ли я ненавидящих Тебя, Господи, и о врагах Твоих не сокрушался ли?
 • Совершенною ненавистью возненавидел я их: они стали для меня врагами.
 • Искуси меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай пути мои:
 • И увидишь, есть ли у меня путь беззакония? И наставь меня на путь вечный.
 • В конец. Псалом Давида.
 • Удали меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедного избавь меня.
 • Помыслили они неправду в сердце, всякий день готовились к брани,
 • Изощряли язык свой, как у змеи: яд аспидов в устах их.
 • Сохрани меня, Господи, от руки грешника, от людей неправедных избавь меня, которые задумали запнуть стопы мои.
 • Скрыли гордые сеть для меня, из вервий устроили сеть для ног моих: На пути поставили мне западни.
 • Я сказал Господу: Ты - Бог мой, услышь, Господи, голос моления моего.
 • Господи, Господи, сила, спасающая меня! Ты осенил главу мою в день брани.
 • Не предай меня, Господи, грешнику (удалив) от желания моего: они замыслили против меня, не оставь меня, да не превознесутся.
 • Главный предмет совещания их, обсуждаемый устами их, постигнет их:
 • Падут на них угли огненные, низложишь их страданиями, и они не устоят;
 • Человек злоязычный не исправится на земле, мужа неправедного зло уловит в погибель.
 • Познал я, что сотворит Господь суд нищим и воздаяние убогим.
 • Посему праведные будут исповедовать имя Твое, и правые вселятся пред лицем Твоим.
 • Псалом Давида.
 • Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, вонми гласу моления моего, когда я взываю к Тебе.
 • Да возносится молитва моя, как фимиам, пред Тобою, поднятие рук моих - да будет (как) жертва вечерняя.
 • Положи, Господи, хранение устам моим и дверь в ограждение уст моих.
 • Не уклони сердце мое к словам лукавым, для измышления извинения во грехах вместе с людьми, совершающими беззаконие, и да не соединюсь с избранниками их.
 • Наставит меня праведник милостиво и обличит меня, елей же грешника да не помажет главы моей, но и молитва моя (да не будет) в благоволении у них.
 • Пожраны были близ камня судии их, услышаны были слова мои, ибо они могущественны.
 • Как глыба земли распадается на земле, так кости их рассыпались при аде.
 • Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои (обращены), на Тебя я уповал: не отними душу мою.
 • Сохрани меня от сети, которую расставили для меня, и от соблазнов (со стороны) делающих беззаконие.
 • Падут в сеть свою грешники, а я один останусь, пока не перейду (ее).
 • В научение. Давида, когда он в пещере молился.
 • Гласом моим ко Господу воззвал я, гласом моим ко Господу помолился.
 • Излию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу.
 • Когда исчезал из меня дух мой, Ты и (тогда) знал стези мои: на пути сем, по которому я ходил, скрыли сеть мне.
 • Смотрел я направо и видел: и не было знающего меня, не было места, куда мне бежать, и никто не заботился о душе моей.
 • Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: Ты - упование мое, Ты - часть моя на земле живых,
 • Вонми молению моему, ибо я весьма унижен, избавь меня от гонителей моих, ибо они укрепились более меня.
 • Изведи из темницы душу мою, чтобы исповедать имя Твое; меня ждут праведники, доколе не воздашь мне.
 • Псалом Давида, когда его преследовал Авессалом, сын его.
 • Господи! Услышь молитву мою, вонми молению моему во истине Твоей, услышь меня в правде Твоей,
 • И не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из живущих.
 • Ибо враг преследовал душу мою, смирил до земли жизнь мою, посадил меня в темноте, как от века умерших.
 • И уныл во мне дух мой, смутилось во мне сердце мое.
 • Вспомнил я дни древние, находил поучение во всех делах Твоих, творениями рук Твоих назидался.
 • Простирал к Тебе (молитвенно) руки мои: душа моя (стремится) к Тебе, как земля безводная.
 • Скоро услышь меня, Господи, дух мой исчез, не отвращай лица Твоего от меня, (а иначе) я уподоблюсь сходящим в могилу.
 • Возвести мне скоро милость Твою, ибо я на Тебя уповал; покажи мне, Господи, путь, по коему мне идти, ибо к Тебе я вознесся душою моею.
 • Удали меня от врагов моих, ибо я к Тебе прибег.
 • Научи меня творить волю Твою, ибо Ты - Бог мой. Дух Твой благий поведет меня в землю правды.
 • Имени Твоего ради, Господи, даруешь мне жизнь по правде Твоей, изведешь от печали душу мою,
 • И по милости Твоей истребишь врагов моих и погубишь всех угнетающих душу мою, ибо я раб Твой.
 • ¡Aleluya!
 • 135:1 ¡Alabad el nombre de Jehová!
  Alabadlo, siervos de Jehová,
 • 135:2 los que estáis en la casa de Jehová,
  en los atrios de la casa de nuestro Dios.
 • 135:3 Alabad a Jah, porque él es bueno;
  cantad salmos a su nombre, porque él es benigno,
 • 135:4 porque Jah ha escogido a Jacob para sí,
  a Israel por posesión suya.

 • 135:5 Yo sé, ciertamente, que Jehová es grande,
  y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses.
 • 135:6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace,
  en los cielos y en la tierra,
  en los mares y en todos los abismos.
 • 135:7 Hace subir las nubes de los extremos de la tierra;
  hace los relámpagos para la lluvia;
  saca de sus depósitos los vientos.

 • 135:8 Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto,
  desde el hombre hasta la bestia.
 • 135:9 Envió señales y prodigios en medio de ti, Egipto,
  contra el faraón y contra todos sus siervos.
 • 135:10 Destruyó a muchas naciones
  y mató a reyes poderosos:
 • 135:11 A Sehón, rey amorreo,
  a Og, rey de Basán,
  y a todos los reyes de Canaán.
 • 135:12 Y dio la tierra de ellos en heredad,
  en heredad a Israel su pueblo.

 • 135:13 ¡Jehová, eterno es tu nombre;
  tu memoria, Jehová, de generación en generación!
 • 135:14 Jehová juzgará a su pueblo
  y se compadecerá de sus siervos.

 • 135:15 Los ídolos de las naciones son plata y oro,
  obra de manos de hombres.
 • 135:16 Tienen boca y no hablan;
  tienen ojos y no ven;
 • 135:17 tienen orejas y no oyen;
  tampoco hay aliento en sus bocas.
 • 135:18 Semejantes a ellos son los que los hacen
  y todos los que en ellos confían.

 • 135:19 Casa de Israel, ¡bendecid a Jehová!
  Casa de Aarón, ¡bendecid a Jehová!
 • 135:20 Casa de Leví, ¡bendecid a Jehová!
  Los que teméis a Jehová, ¡bendecid a Jehová!
 • 135:21 Desde Sión sea bendecido Jehová,
  que mora en Jerusalén.

  ¡Aleluya!

 • 136:1 Alabad a Jehová, porque él es bueno,
      porque para siempre es su misericordia.
 • 136:2 Alabad al Dios de los dioses,
      porque para siempre es su misericordia.
 • 136:3 Alabad al Señor de los señores,
      porque para siempre es su misericordia:

 • 136:4 al único que hace grandes maravillas,
      porque para siempre es su misericordia;
 • 136:5 al que hizo los cielos con entendimiento,
      porque para siempre es su misericordia;
 • 136:6 al que extendió la tierra sobre las aguas,
      porque para siempre es su misericordia;
 • 136:7 al que hizo las grandes lumbreras,
      porque para siempre es su misericordia:
 • 136:8 el sol para que señoree en el día,
      porque para siempre es su misericordia;
 • 136:9 la luna y las estrellas para que señoreen en la noche,
      porque para siempre es su misericordia.

 • 136:10 Al que hirió a Egipto en sus primogénitos,
      porque para siempre es su misericordia.
 • 136:11 Al que sacó a Israel de en medio de ellos,
      porque para siempre es su misericordia,
 • 136:12 con mano fuerte y brazo extendido,
      porque para siempre es su misericordia.
 • 136:13 Al que dividió el Mar Rojo en partes,
      porque para siempre es su misericordia;
 • 136:14 e hizo pasar a Israel por en medio de él,
      porque para siempre es su misericordia;
 • 136:15 y arrojó al faraón y a su ejército en el Mar Rojo,
      porque para siempre es su misericordia.
 • 136:16 Al que pastoreó a su pueblo por el desierto,
      porque para siempre es su misericordia.

 • 136:17 Al que hirió a grandes reyes,
      porque para siempre es su misericordia;
 • 136:18 y mató a reyes poderosos,
      porque para siempre es su misericordia;
 • 136:19 a Sehón, rey amorreo,
      porque para siempre es su misericordia:
 • 136:20 y a Og, rey de Basán,
      porque para siempre es su misericordia.
 • 136:21 Y dio la tierra de ellos en heredad,
      porque para siempre es su misericordia.
 • 136:22 En heredad a Israel su siervo,
      porque para siempre es su misericordia.

 • 136:23 Al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros,
      porque para siempre es su misericordia;
 • 136:24 y nos rescató de nuestros enemigos,
      porque para siempre es su misericordia.
 • 136:25 Al que da alimento a todo ser viviente,
      porque para siempre es su misericordia.

 • 136:26 ¡Alabad al Dios de los cielos,
  porque para siempre es su misericordia!

 • 137:1 Junto a los ríos de Babilonia,
  allí nos sentábamos y llorábamos
  acordándonos de Sión.
 • 137:2 Sobre los sauces, en medio de ella,
  colgamos nuestras arpas.
 • 137:3 Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos,
  los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo:
  «Cantadnos algunos de los cánticos de Sión.»

 • 137:4 ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová
  en tierra de extraños?
 • 137:5 Si me olvido de ti, Jerusalén,
  pierda mi diestra su destreza.
 • 137:6 Mi lengua se pegue a mi paladar,
  si de ti no me acuerdo;
  si no enaltezco a Jerusalén
  como preferente asunto de mi alegría.

 • 137:7 Jehová, recuerda a los hijos de Edom
  cuando el día de Jerusalén decían:
  «¡Arrasadla, arrasadla
  hasta los cimientos!»

 • 137:8 Hija de Babilonia, la desolada,
  bienaventurado el que te dé el pago
  de lo que tú nos hiciste.
 • 137:9 ¡Dichoso el que tome tus niños
  y los estrelle contra la peña!


 • Salmo de David
 • 138:1 Te alabaré con todo mi corazón;
  delante de los dioses te cantaré salmos.
 • 138:2 Me postraré hacia tu santo Templo
  y alabaré tu nombre
  por tu misericordia y tu fidelidad,
  porque has engrandecido tu nombre
  y tu palabra sobre todas las cosas.
 • 138:3 El día que clamé, me respondiste;
  fortaleciste el vigor de mi alma.

 • 138:4 Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra,
  porque han oído los dichos de tu boca.
 • 138:5 Cantarán de los caminos de Jehová,
  porque la gloria de Jehová es grande,
 • 138:6 porque Jehová es excelso, y atiende al humilde,
  pero al altivo mira de lejos.

 • 138:7 Cuando ando en medio de la angustia,
  tú me vivificas;
  contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano
  y me salva tu diestra.
 • 138:8 Jehová cumplirá su propósito en mí.
  Tu misericordia, Jehová, es para siempre;
  ¡no desampares la obra de tus manos!


 • Al músico principal. Salmo de David
 • 139:1 Jehová, tú me has examinado y conocido.
 • 139:2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
  Has entendido desde lejos mis pensamientos.
 • 139:3 Has escudriñado mi andar y mi reposo,
  y todos mis caminos te son conocidos,
 • 139:4 pues aún no está la palabra en mi lengua
  y ya tú, Jehová, la sabes toda.
 • 139:5 Detrás y delante me rodeaste,
  y sobre mí pusiste tu mano.
 • 139:6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
  ¡alto es, no lo puedo comprender!

 • 139:7 ¿A dónde me iré de tu espíritu?
  ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
 • 139:8 Si subiera a los cielos, allí estás tú;
  y si en el seol hiciera mi estrado, allí tú estás.
 • 139:9 Si tomara las alas del alba
  y habitara en el extremo del mar,
 • 139:10 aun allí me guiará tu mano
  y me asirá tu diestra.
 • 139:11 Si dijera: «Ciertamente las tinieblas me encubrirán»,
  aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
 • 139:12 Aun las tinieblas no encubren de ti,
  y la noche resplandece como el día;
  ¡lo mismo te son las tinieblas que la luz!

 • 139:13 Tú formaste mis entrañas;
  me hiciste en el vientre de mi madre.
 • 139:14 Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras;
  estoy maravillado
  y mi alma lo sabe muy bien.
 • 139:15 No fue encubierto de ti mi cuerpo,
  aunque en oculto fui formado
  y entretejido en lo más profundo de la tierra.
 • 139:16 Mi embrión vieron tus ojos,
  y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
  que fueron luego formadas,
  sin faltar ni una de ellas.
 • 139:17 ¡Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos!
  ¡Cuán grande es la suma de ellos!
 • 139:18 Si los enumero, se multiplican más que la arena.
  Yo despierto y aún estoy contigo.

 • 139:19 De cierto, Dios, harás morir al impío.
  ¡Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios!
 • 139:20 Blasfemias dicen ellos contra ti;
  tus enemigos toman en vano tu nombre.
 • 139:21 ¿No odio, Jehová, a los que te aborrecen,
  y me enardezco contra tus enemigos?
 • 139:22 Los aborrezco por completo,
  los tengo por enemigos.
 • 139:23 Examíname, Dios, y conoce mi corazón;
  pruébame y conoce mis pensamientos.
 • 139:24 Ve si hay en mí camino de perversidad
  y guíame en el camino eterno.

 • 140:1 Al músico principal. Salmo de David
 • 140:2 Líbrame, Jehová, del hombre malo;
  guárdame de hombres violentos,
 • 140:3 los cuales maquinan males en el corazón
  y cada día provocan contiendas.
 • 140:4 Aguzan su lengua como una serpiente;
  veneno de víbora hay debajo de sus labios. Selah

 • 140:5 Guárdame, Jehová, de manos del impío;
  líbrame de hombres injuriosos,
  que han planeado trastornar mis pasos.
 • 140:6 Me han tendido lazo y cuerdas los soberbios;
  han tendido red junto a la senda;
  me han puesto lazos. Selah

 • 140:7 He dicho a Jehová: «Dios mío eres tú;
  escucha, Jehová, la voz de mis ruegos.
 • 140:8 Jehová, Señor, potente salvador mío,
  tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla.»

 • 140:9 No concedas, Jehová, al impío sus deseos;
  no saques adelante sus pensamientos,
  para que no se ensoberbezca. Selah
 • 140:10 En cuanto a los que por todas partes me rodean,
  la maldad de sus propios labios cubrirá sus cabezas.
 • 140:11 Caerán sobre ellos brasas,
  serán echados en el fuego,
  en abismos profundos de donde no escaparán.
 • 140:12 El hombre deslenguado no será firme en la tierra;
  el mal cazará al hombre injusto para derribarlo.

 • 140:13 Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido
  y el derecho de los necesitados.
 • 140:14 Ciertamente los justos alabarán tu nombre;
  ¡los rectos morarán en tu presencia!


 • Salmo de David
 • 141:1 Jehová, a ti he clamado; apresúrate a venir a mí;
  escucha mi voz cuando te invoque.
 • 141:2 Suba mi oración delante de ti como el incienso,
  el don de mis manos como la ofrenda de la tarde.

 • 141:3 Pon guarda a mi boca, Jehová;
  guarda la puerta de mis labios.
 • 141:4 No dejes que se incline mi corazón a cosa mala,
  para hacer obras impías
  con los que hacen maldad;
  y no coma yo de sus deleites.

 • 141:5 Que el justo me castigue y me reprenda será un favor;
  pero que bálsamo de impíos no unja mi cabeza,
  pues mi oración será continuamente contra sus maldades.
 • 141:6 Serán despeñados sus jueces,
  y oirán mis palabras, que son verdaderas.
 • 141:7 Como quien hiende y rompe la tierra,
  son esparcidos nuestros huesos a la boca del seol.

 • 141:8 Por tanto, a ti, Jehová, Señor, miran mis ojos.
  En ti he confiado: no desampares mi alma.
 • 141:9 Guárdame de los lazos que me han tendido
  y de las trampas de los que hacen maldad.
 • 141:10 Caigan los impíos a una en sus redes,
  mientras yo paso adelante.

 • 142:1 Masquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva.
 • 142:2 Con mi voz clamaré a Jehová;
  con mi voz pediré a Jehová misericordia.
 • 142:3 Delante de él expondré mi queja;
  delante de él manifestaré mi angustia.

 • 142:4 Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí,
  tú conocías mi senda.
  En el camino en que andaba,
  me escondieron lazo.
 • 142:5 Mira a mi diestra y observa,
  pues no hay quien quiera conocer.
  ¡No tengo refugio
  ni hay quien cuide de mi vida!

 • 142:6 Clamé a ti, Jehová;
  dije: «¡Tú eres mi esperanza
  y mi porción en la tierra de los vivientes!»

 • 142:7 Escucha mi clamor,
  porque estoy muy afligido.
  Líbrame de los que me persiguen,
  porque son más fuertes que yo.
 • 142:8 Saca mi alma de la cárcel,
  para que alabe tu nombre.
  Me rodearán los justos,
  porque tú me serás propicio.


 • Salmo de David
 • 143:1 Jehová, oye mi oración,
  escucha mis ruegos.
  ¡Respóndeme por tu verdad, por tu justicia!
 • 143:2 No entres en juicio con tu siervo,
  porque no se justificará delante de ti ningún ser humano.

 • 143:3 El enemigo ha perseguido mi alma,
  ha postrado en tierra mi vida,
  me ha hecho habitar en tinieblas
  como los que han muerto.
 • 143:4 Mi espíritu se angustió dentro de mí;
  está desolado mi corazón.

 • 143:5 Me acordé de los días antiguos;
  meditaba en todas tus obras;
  reflexionaba en las obras de tus manos.
 • 143:6 Extendí mis manos hacia ti,
  mi alma te anhela como la tierra sedienta. Selah

 • 143:7 Respóndeme pronto, Jehová,
  porque desmaya mi espíritu;
  no escondas de mí tu rostro,
  no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura.
 • 143:8 Hazme oír por la mañana tu misericordia,
  porque en ti he confiado.
  Hazme saber el camino por donde ande,
  porque hacia ti he elevado mi alma.
 • 143:9 Líbrame de mis enemigos, Jehová;
  en ti me refugio.
 • 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad,
  porque tú eres mi Dios;
  tu buen espíritu me guíe
  a tierra de rectitud.

 • 143:11 Por tu nombre, Jehová, me vivificarás;
  por tu justicia sacarás mi alma de la angustia.
 • 143:12 Por tu misericordia disiparás a mis enemigos
  y destruirás a todos los adversarios de mi alma,
  porque yo soy tu siervo.