Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
 • стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
 • Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́:
 • я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́:
 • я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
 • вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
 • Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
 • И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
 • посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
 • И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
 • сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска:
 • и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
 • я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся.
 • И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
 • уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
 • у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
 • Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
 • До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
 • боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
 • Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу бого́въ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви господе́й: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему чудеса́ ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему небеса́ ра́зумомъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Утверди́в­шему зе́млю на вода́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему свѣти́ла ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • со́лнце во о́бласть дне́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • луну́ и звѣ́зды во о́бласть но́щи: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему Еги́пта съ пе́рвенцы его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и изве́дшему Изра́иля от­ среды́ и́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Раздѣ́льшему чермно́е мо́ре въ раздѣле́нiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и прове́дшему Изра́иля посредѣ́ его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и истря́сшему фарао́на и си́лу его́ въ мо́ре Чермно́­е: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Прове́дшему лю́ди своя́ въ пусты́ни: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему цари́ ве́лiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И уби́в­шему цари́ крѣ́пкiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • сио́на царя́ Аморре́йска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и о́га царя́ Васа́нска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И да́в­шему зе́млю и́хъ достоя́нiе: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • достоя́нiе Изра́илю рабу́ сво­ему́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Я́ко во смире́нiи на́­шемъ помяну́ ны Госпо́дь: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И изба́вилъ ны́ е́сть от­ враго́въ на́шихъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • дая́й пи́щу вся́кой пло́ти: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу небе́сному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Дави́ду иеремі́емъ.
 • На рѣка́хъ Вавило́нскихъ, та́мо сѣдо́хомъ и пла́кахомъ, внегда́ помяну́ти на́мъ Сiо́на:
 • на ве́рбiихъ посредѣ́ его́ обѣ́сихомъ орга́ны на́шя.
 • Я́ко та́мо вопроси́ша ны́ плѣ́ншiи на́съ о словесѣ́хъ пѣ́сней, и ве́дшiи на́съ о пѣ́нiи: воспо́йте на́мъ от­ пѣ́сней Сiо́нскихъ.
 • Ка́ко воспо­е́мъ пѣ́снь Госпо́дню на земли́ чужде́й?
 • А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́.
 • Прильпни́ язы́къ мо́й горта́ни мо­ему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко въ нача́лѣ весе́лiя мо­его́.
 • Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мскiя въ де́нь Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́нiй его́.
 • Дщи́ Вавило́ня окая́н­ная, блаже́нъ, и́же воз­да́стъ тебѣ́ воз­дая́нiе твое́, е́же воз­дала́ еси́ на́мъ:
 • блаже́нъ, и́же и́метъ и разбiе́тъ младе́нцы твоя́ о ка́мень.
 • Псало́мъ Дави́ду, Агге́а и заха́рiи.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, и предъ а́нгелы воспою́ тебѣ́, я́ко услы́шалъ еси́ вся́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ:
 • поклоню́ся ко хра́му свято́му тво­ему́ и исповѣ́мся и́мени тво­ему́ о ми́лости тво­е́й и и́стинѣ тво­е́й, я́ко воз­вели́чилъ еси́ надъ всѣ́мъ и́мя твое́ свято́е.
 • Въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́: умно́жиши мя́ въ души́ мо­е́й си́лою тво­е́ю.
 • Да исповѣ́дят­ся тебѣ́, Го́споди, вси́ ца́рiе зе́мстiи, я́ко услы́шаша вся́ глаго́лы у́стъ тво­и́хъ:
 • и да воспою́тъ въ путе́хъ Госпо́днихъ, я́ко ве́лiя сла́ва Госпо́дня:
 • я́ко высо́къ Госпо́дь, и смире́н­ныя при­­зира́етъ, и высо́кая издале́ча вѣ́сть.
 • А́ще пойду́ посредѣ́ ско́рби, живи́ши мя́: на гнѣ́въ вра́гъ мо­и́хъ просте́рлъ еси́ ру́ку твою́, и спасе́ мя десни́ца твоя́.
 • Госпо́дь воз­да́стъ за мя́: Го́споди, ми́лость твоя́ во вѣ́къ: дѣ́лъ руку́ твое́ю не пре́зри.
 • Въ коне́цъ Дави́ду, псало́мъ заха́рiинъ, въ разсѣ́янiи.
 • Го́споди, искуси́лъ мя́ еси́ и позна́лъ мя́ еси́: ты́ позна́лъ еси́ сѣда́нiе мое́ и воста́нiе мое́.
 • Ты́ разумѣ́лъ еси́ помышле́нiя моя́ издале́ча:
 • стезю́ мою́ и у́же мое́ ты́ еси́ изслѣ́довалъ и вся́ пути́ моя́ прови́дѣлъ еси́.
 • Я́ко нѣ́сть льсти́ въ язы́цѣ мо­е́мъ: се́, Го́споди, ты́ позна́лъ еси́
 • вся́ послѣ́дняя и дре́вняя: ты́ созда́лъ еси́ мя́ и положи́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́.
 • Удиви́ся ра́зумъ тво́й от­ мене́, утверди́ся, не воз­могу́ къ нему́.
 • Ка́мо пойду́ от­ Ду́ха тво­его́? и от­ лица́ тво­его́ ка́мо бѣжу́?
 • А́ще взы́ду на небо, ты́ та́мо еси́: а́ще сни́ду во а́дъ, та́мо еси́.
 • А́ще воз­му́ крилѣ́ мо­и́ ра́но и вселю́ся въ послѣ́днихъ мо́ря,
 • и та́мо бо рука́ твоя́ наста́витъ мя́, и удержи́тъ мя́ десни́ца твоя́.
 • И рѣ́хъ: еда́ тма́ попере́тъ мя́? и но́щь просвѣще́нiе въ сла́дости мо­е́й.
 • Я́ко тма́ не помрачи́т­ся от­ тебе́, и но́щь я́ко де́нь просвѣти́т­ся: я́ко тма́ ея́, та́ко и свѣ́тъ ея́.
 • Я́ко ты́ созда́лъ {стяжа́лъ} еси́ утро́бы моя́, воспрiя́лъ мя́ еси́ изъ чре́ва ма́тере мо­ея́.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, я́ко стра́шно удиви́л­ся еси́: чу́дна дѣла́ твоя́, и душа́ моя́ зна́етъ зѣло́.
 • Не утаи́ся ко́сть моя́ от­ тебе́, ю́же сотвори́лъ еси́ въ та́йнѣ, и соста́въ мо́й въ преиспо́днихъ земли́.
 • Несодѣ́лан­ное мое́ ви́дѣстѣ о́чи тво­и́, и въ кни́зѣ тво­е́й вси́ напи́шут­ся: во дне́хъ сози́ждут­ся, и никто́же въ ни́хъ.
 • Мнѣ́ же зѣло́ че́стни бы́ша дру́зи тво­и́, Бо́же, зѣло́ утверди́шася влады́че­ст­вiя и́хъ:
 • изочту́ и́хъ, и па́че песка́ умно́жат­ся: воста́хъ, и еще́ е́смь съ тобо́ю.
 • А́ще избiе́ши грѣ́шники, Бо́же: му́жiе крове́й, уклони́теся от­ мене́.
 • Я́ко ревни́ви есте́ въ помышле́нiихъ, прiи́мутъ въ суету́ гра́ды твоя́.
 • Не ненави́дящыя ли тя́, Го́споди, воз­ненави́дѣхъ, и о вразѣ́хъ тво­и́хъ иста́яхъ?
 • Соверше́н­ною не́навистiю воз­ненави́дѣхъ я́: во враги́ бы́ша ми́.
 • Искуси́ мя, Бо́же, и увѣ́ждь се́рдце мое́: истяжи́ мя и разумѣ́й стези́ моя́:
 • и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́нiя во мнѣ́, и наста́ви мя́ на пу́ть вѣ́ченъ.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Изми́ мя, Го́споди, от­ человѣ́ка лука́ва, от­ му́жа непра́ведна изба́ви мя́:
 • 2и́же помы́слиша непра́вду въ се́рдцы, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни:
 • 3изостри́ша язы́къ сво́й я́ко змiи́нъ: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ.
 • 4Сохрани́ мя, Го́споди, изъ руки́ грѣ́шничи, от­ человѣ́къ непра́ведныхъ изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́.
 • 5Скры́ша го́рдiи сѣ́ть мнѣ́ и у́жы, препя́ша сѣ́ть нога́ма мо­и́ма:
  6при стези́ собла́зны положи́ша ми́.
 • Рѣ́хъ Го́сподеви: Бо́гъ мо́й еси́ ты́, внуши́, Го́споди, гла́съ моле́нiя мо­его́.
 • Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́нiя мо­его́, осѣни́лъ еси́ надъ главо́ю мо­е́ю въ де́нь бра́ни.
 • Не преда́ждь мене́, Го́споди, от­ жела́нiя мо­его́ грѣ́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ воз­несу́т­ся.
 • Глава́ окруже́нiя и́хъ, тру́дъ усте́нъ и́хъ покры́етъ я́.
 • Паду́тъ на ни́хъ у́глiя о́гнен­ная, низложи́ши я́ во страсте́хъ, и не постоя́тъ.
 • Му́жъ язы́ченъ не испра́вит­ся на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́тъ во истлѣ́нiе.
 • Позна́хъ, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь су́дъ ни́щымъ и ме́сть убо́гимъ.
 • Оба́че пра́веднiи исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и вселя́т­ся пра́вiи съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, воз­зва́хъ къ тебѣ́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́, внегда́ воз­зва́ти ми́ къ тебѣ́.
 • Да испра́вит­ся моли́тва моя́ я́ко кади́ло предъ тобо́ю: воз­дѣя́нiе руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.
 • Положи́, Го́споди, хране́нiе усто́мъ мо­и́мъ и две́рь огражде́нiя о устна́хъ мо­и́хъ.
 • Не уклони́ се́рдце мое́ въ словеса́ лука́в­ст­вiя, непщева́ти вины́ о грѣсѣ́хъ съ человѣ́ки дѣ́ла­ю­щими беззако́нiе: и не сочту́ся со избра́н­ными и́хъ.
 • Нака́жетъ мя́ пра́ведникъ ми́лостiю и обличи́тъ мя́, еле́й же грѣ́шнаго да не нама́ститъ главы́ мо­ея́: я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́нiихъ и́хъ.
 • Поже́рты бы́ша при­­ ка́мени судiи́ и́хъ: услы́шат­ся глаго́ли мо­и́, я́ко воз­мого́ша {услади́шася}.
 • Я́ко то́лща земли́ просѣ́деся на земли́, расточи́шася ко́сти и́хъ при­­ а́дѣ.
 • Я́ко къ тебѣ́, Го́споди, Го́споди, о́чи мо­и́: на тя́ упова́хъ, не от­ими́ ду́шу мою́:
 • сохрани́ мя от­ сѣ́ти, ю́же соста́виша ми́, и от­ собла́знъ дѣ́ла­ю­щихъ беззако́нiе.
 • Паду́тъ во мре́жу свою́ грѣ́шницы: еди́нъ е́смъ а́зъ, до́ндеже прейду́.
 • Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ въ верте́пѣ моля́щемуся.
 • Гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду воз­зва́хъ, гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду помоли́хся.
 • Пролiю́ предъ ни́мъ моле́нiе мое́, печа́ль мою́ предъ ни́мъ воз­вѣщу́.
 • Внегда́ изчеза́ти от­ мене́ ду́ху мо­ему́, и ты́ позна́лъ еси́ стези́ моя́: на пути́ се́мъ, по нему́же хожда́хъ, скры́ша сѣ́ть мнѣ́.
 • Сматря́хъ одесну́ю и воз­гля́дахъ, и не бѣ́ зна́яй мене́: поги́бе бѣ́г­ст­во от­ мене́, и нѣ́сть взыска́яй ду́шу мою́.
 • Воззва́хъ къ тебѣ́, Го́споди, рѣ́хъ: ты́ еси́ упова́нiе мое́, ча́сть моя́ еси́ на земли́ живы́хъ.
 • Вонми́ моле́нiю мо­ему́, я́ко смири́хся зѣло́: изба́ви мя́ от­ гоня́щихъ мя́, я́ко укрепи́шася па́че мене́.
 • Изведи́ изъ темни́цы ду́шу мою́, исповѣ́датися и́мени тво­ему́: мене́ жду́тъ пра́ведницы, до́ндеже воз­да́си мнѣ́.
 • Псало́мъ Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́мъ сы́нъ его́.
 • Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́нiе мое́ во и́стинѣ тво­е́й, услы́ши мя́ въ пра́вдѣ тво­е́й:
 • и не вни́ди въ су́дъ съ рабо́мъ тво­и́мъ, я́ко не оправди́т­ся предъ тобо́ю вся́къ живы́й.
 • Я́ко погна́ вра́гъ ду́шу мою́: смири́лъ е́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й: посади́лъ мя́ е́сть въ те́мныхъ, я́ко ме́ртвыя вѣ́ка.
 • И уны́ во мнѣ́ ду́хъ мо́й, во мнѣ́ смяте́ся се́рдце мое́.
 • Помяну́хъ дни́ дре́внiя, по­учи́хся во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ творе́нiихъ руку́ твое́ю по­уча́хся.
 • Воздѣ́хъ къ тебѣ́ ру́цѣ мо­и́: душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная тебѣ́.
 • Ско́ро услы́ши мя́, Го́споди, изчезе́ ду́хъ мо́й: не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́, и уподо́блюся низходя́щымъ въ ро́въ.
 • Слы́шану сотвори́ мнѣ́ зау́тра ми́лость твою́, я́ко на тя́ упова́хъ: скажи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть, въ о́ньже пойду́, я́ко къ тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́.
 • Изми́ мя от­ вра́гъ мо­и́хъ, Го́споди, къ тебѣ́ при­­бѣго́хъ.
 • Научи́ мя твори́ти во́лю твою́, я́ко ты́ еси́ Бо́гъ мо́й: Ду́хъ тво́й благі́й наста́витъ мя́ на зе́млю пра́ву.
 • И́мене тво­его́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́ пра́вдою тво­е́ю: изведе́ши от­ печа́ли ду́шу мою́:
 • и ми́лостiю тво­е́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ мо­е́й: я́ко а́зъ ра́бъ тво́й е́смь.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 • Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 • ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 • Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 • Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 • возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 • Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 • послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 • поразил народы многие и истребил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 • и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 • Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 • Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 • Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
 • Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
 • Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
 • утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
 • сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
 • солнце – для управления днем, ибо вовек милость Его;
 • луну и звезды – для управления ночью, ибо вовек милость Его;
 • поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
 • и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
 • рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
 • разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
 • и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
 • и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
 • провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
 • поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
 • и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
 • Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
 • и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
 • и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
 • в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
 • вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
 • и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
 • дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
 • При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;
 • на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
 • Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «пропойте нам из песней Сионских».
 • Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
 • Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя;
 • прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
 • Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его».
 • Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
 • Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!
 • Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами* пою Тебе, [что Ты услышал все слова уст моих]. //*В переводе 70-ти: пред Ангелами.
 • Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
 • В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
 • Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих
 • и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
 • Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
 • Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя.
 • Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
 • Господи! Ты испытал меня и знаешь.
 • Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
 • Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
 • Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
 • Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
 • Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его!
 • Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 • Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
 • Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
 • и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
 • Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»;
 • но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
 • Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
 • Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
 • Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
 • Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
 • Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
 • Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
 • О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!
 • Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
 • Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
 • Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
 • Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
 • и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя:
 • они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань,
 • изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их.
 • Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои.
 • Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня.
 • Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих!
 • Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани.
 • Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся.
 • Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их.
 • Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали.
 • Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в погибель.
 • Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным.
 • Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать пред лицем Твоим.
 • Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.
 • Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя.
 • Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;
 • не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.
 • Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои – против злодейств их.
 • Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.
 • Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней.
 • Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
 • Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.
 • Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
 • Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.
 • 1Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился;
 • 2излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему.
 • 3Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня.
 • 4Смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не признаёт меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей.
 • 5Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых.
 • 6Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня.
 • 7Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.
 • Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей
 • и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих.
 • Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, –
 • и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.
 • Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих.
 • Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая земля.
 • Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.
 • Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.
 • Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю.
 • Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.
 • Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою.
 • И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
 • Тењирди дањктагыла. Тењирдин єйєндљ, Кудайыбыздын єйєнєн короосунда турган Тењирдин кулдары,
 • Тењирдин ысымын мактагыла, мактагыла.
 • Тењирди мактагыла, анткени Тењир жакшы. Анын ысымын мактап ырдагыла, анткени бул жагымдуу.
 • Анткени Тењир Љзєнљ Жакыпты тандап алды, Ысрайылды Љзєнљ менчик эл кылып тандап алды.
 • Мен Тењирдин улуу экенин, биздин Кудай-Тењирибиз бардык кудайлардан жогору экенин таанып билдим.
 • Тењир асманда, жерде, дењизде, бардык тєпкєрдљ эмне кааласа, ошонун баарын жасайт.
 • Жер кыйырынан булуттарды кљтљрљт, жамгыр жаадырып, чагылганды жаратат, Љзєнєн сактоочу жайларынан шамал чыгарат.
 • Ал мисирликтердин тунгучтарын, малынын тљл башыларын кырып салган.
 • Мисир, сенин ичињде, фараонго жана анын бардык кулдарына каршы жышаандары менен кереметтерин кљрсљткљн.
 • Ал кљптљгљн кєчтєє падышаларды:
 • Амор падышасы Сихонду, Башан падышасы Огду, Канаандын бардык падышачылыктарын жок кылган.
 • Алардын жерлерин мураска, Љз эли Ысрайылга мураска берген.
 • Тењирим! Сенин ысымыњ тєбљлєктєє. Тењирим! Сен муундан муунга унутулбайсыњ.
 • Анткени Тењир Љз элине болушат, Љзєнєн кулдарына ырайым кылат.
 • Бутпарас элдердин жасалма кудайлары – кємєш жана алтын, адамдын колу менен жасалган нерселер.
 • Алардын ооздору бар, бирок сєйлљбљйт; кљздљрє бар, бирок кљрбљйт.
 • Алардын кулактары бар, бирок укпайт; алардын ооздорунан дем чыкпайт.
 • Аларды жасагандар, алардан ємєт кылгандар ошолорго окшоп калышат.
 • Ысрайыл тукуму! Тењирди дањкта! Арун тукуму! Тењирди дањкта!
 • Леби тукуму! Тењирди дањкта! Тењирден корккондор! Тењирди дањктагыла!
 • Сиондо, Иерусалимде жашаган Тењирге алкыш! Тењирди дањктагыла!
 • Тењирди дањктагыла, анткени Ал жакшы, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Кудайлардын Кудайын дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Бийлик кылуучулардын Тењирин дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Улуу кереметтерди жалгыз Љзє жасаган Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Ааламды акылмандык менен жараткан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Жерди суу єстєнљ орноткон Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Чырактарды жараткан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Кєндє башкарсын деп, Кєндє жараткан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Тєндє башкарсын деп, айды жана жылдыздарды жараткан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Мисирдин тунгучтарын кырган Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Ысрайылды Мисирден алып чыккан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Сунулган колу, кєчтєє билеги менен алып чыккан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Кызыл дењизди экиге бљлгљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Ысрайыл элин дењиздин ортосунан алып љткљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Фараонду жана анын аскерлерин Кызыл дењизге чљктєргљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Љз элин чљл аркылуу алып љткљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Улуу падышаларды жазалаган Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Кєчтєє падышаларды љлтєргљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Амор падышасы Сихонду љлтєргљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Башан падышасы Огду љлтєргљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Алардын жерин Љз элине мураска берген Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Алардын жерин Љз кулу Ысрайылга мураска берген Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Бизди кордолуп турганыбызда эстеген Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Бизди душмандарыбыздан куткарган Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Ар бир тирєє жанга азык берген Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Асман Кудайын дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Сионду эстегенде, Бабыл дарыяларынын жээгинде отуруп алып ыйладык.
 • Ал жерде љскљн талдарга арфаларыбызды илдик.
 • Ал жерде бизди туткунга алгандар бизден ыр талап кылышты, бизди кысымга алгандар биздин кљњєл ачуубузду талап кылып: «Бизге Сиондун ырларынан ырдап бергиле», – дешти.
 • Биз Тењирдин ырын бљтљн жерде кантип ырдайбыз?
 • Иерусалим, эгерде сени унутуп койсом, анда мени оњ колум унутсун.
 • Иерусалим, эгерде сени эсимден чыгарып койсом, эгерде сени кубанычымдын туу чокусу кылбасам, анда тилим тањдайыма жабышып калсын.
 • Тењир, Эдом уулдарынан љч ал. Иерусалимди талкалап жатышканда, алар: «Талкалагыла, аны пайдубалына чейин талкалагыла», – дешкен.
 • Бабыл кызы, кыйраткыч! Сенин бизге кылгандарыњ єчєн љч алган адам бактылуу!
 • Сенин наристелерињди ташка чапкан адам бактылуу!
 • Дљљттєкє. Мен Сени бєт жєрљгєм менен дањктайм, кудайлардын алдында Сага ырдайм.
 • Ыйык ийбадатканањдын алдында башымды ием, ырайымыњ єчєн, чындыгыњ єчєн Сенин ысымыњды дањктайм, анткени Сен Љз сљзєњдє Љзєњдєн бардык ысымдарыњдан жогору койдуњ.
 • Сени чакырган кєнє мени угуп, жаныма сергектик бердињ.
 • Тењирим, жер жєзєндљгє бардык падышалар Сенин оозуњдан чыккан сљздљрдє укканда, Сени дањкташат.
 • Алар Тењирдин жолдору жљнєндљ ырдашат, анткени Тењирдин дањкы зор.
 • Тењир жогоруда болсо да, момунду кљрєп турат, текеберди алыстан тааныйт.
 • Эгерде башыма мєшкєл тєшсљ, Сен мени тирилтесињ, колуњду душмандарымдын каарына каршы сунасыњ, Сенин оњ колуњ мени сактап калат.
 • Тењир мен єчєн бардыгын жєзљгљ ашырат! Сенин ырайымыњ тєбљлєктєє, Тењирим, Љз колдоруњ кылган иштерди таштаба.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Дљљттєн забуру. Тењир! Сен мени сынадыњ, баарын билесињ.
 • Сен менин качан отуруп, качан турарымды билесињ; Сен менин ойлорумду алыстан эле билесињ.
 • Басып бара жатсам да, эс алып жатсам да, Сен мени курчап турасыњ, Сага менин бардык жолдорум белгилєє.
 • Мен айта электе эле, Сен, Тењирим, айтар сљзємдє толугу менен билесињ.
 • Мени артымдан да, алдымдан да курчап турасыњ, менин єстємљ Љзєњдєн колуњду коёсуњ.
 • Бул билим мен єчєн тањ каларлык, аны тєшєнєє – мен єчєн кол жеткис бийиктик.
 • Сенин Рухуњдан качып кайда барам, Сенин жєзєњдљн кайда качам?
 • Асманга чыксам да, Сен ошол жердесињ; љлгљндљр жаткан жайга тєшсљм да, Сен ошол жердесињ.
 • Тањдын канатын алып, дењиздин кыйырына кљчєп кетсем да,
 • ошол жерде мени Сенин колуњ жетелейт, мени Сенин оњ колуњ кармап турат.
 • Эгерде мен: «Мємкєн, мени карањгылык жашырып калар, менин тегерегимдеги жарык карањгы болуп калар», – десем да,
 • карањгылык мени Сенден жашыра албайт, тєн да кєндљй жарык: жарык кандай болсо, карањгы да ошондой.
 • Анткени менин ички мєчљлљрємдє Сен жараткансыњ, Сен мени энемдин ичинде токугансыњ.
 • Мен Сени дањктайм, анткени мен тањ каларлык жаратылгам. Сенин иштерињ керемет, аны менин жаным толук тєшєнљт.
 • Мен жашыруун жаратылып жатканда, курсактын терењинде пайда болуп жатканда, менин сљљктљрєм Сенден жашыруун эмес болчу.
 • Мен жањыдан тєйєлдєк боло баштаганда эле, Сен мени кљргљнсєњ. Мен тљрљлљ электе эле, мага белгиленген кєндљрдєн бири да боло электе эле Сенин китебињде баары жазылып коюлган.
 • Кудайым, Сенин ойлоруњ мен єчєн кандай баалуу, алардын саны кандай кљп!
 • Мен аларды санай турган болсом, алар кумдан да кљп. Мен ойгонгондо да, Сени мененмин.
 • Оо Кудайым, кудайсызды жок кылсањ кана! Кан ичкичтер, менден алыс кеткиле!
 • Алар Сага каршы жаман сљздљрдє сєйлљп жатышат. Душмандарыњ Сенин ысымыњды куру бекер эле атап жатышат.
 • Тењирим, Сени жек кљргљндљрдє мен кантип жек кљрбљйм, Сага каршы чыккандардан мен кантип жийиркенбейм?
 • Аларды аябай жек кљрљм, алар – мага душман.
 • Кудайым, мени сынап, жєрљгємдє бил; мени сынап, ойлорумду бил.
 • Кара, мен коркунучтуу жолдо эмесминби, мени тєбљлєктєє жолдо жетектеп жєр.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Дљљттєн забуру.
 • Оо Тењир, мени жаман адамдан куткар, мени кысымга алган адамдан сакта.
 • Алар жєрљгєндљ жамандык ойлоп, кєн сайын согушууга даяр турушат.
 • Тилдерин жыландай соймоњдотушат, ооздорунда жыландын уусу бар.
 • Оо Тењир, мени кудайсыздын колунан сакта, кысымга алган адамдан сакта, алар мени жыкканы жатышат.
 • Текеберлер мага жашыруун тузак тартып, сыйыртмак салышты, жолума тор жайышты, капкан коюшту.
 • Мен Тењирге мындай дедим: «Сен менин Кудайымсыњ. Менин жалынган єнємдє ук, Тењирим!»
 • Тењир, Тењир, менин куткаруучу кєчєм! Согушта Сен башымды калкаладыњ.
 • Тењир, текеберленбеши єчєн, кудайсыздарды тилегине жеткирбе, алардын жаман ойлорун ишке ашырба.
 • Мени курчагандардын ооздорунан чыккан жамандык љз баштарына тийсин.
 • Аларга чок жаасын. Алар отко ыргытылсын, турбас болуп туњгуюкка ыргытылсын.
 • Тили заар адам жер єстєндљ тамыр жайбасын, кысым кылгандын кыянаттыгы љзєн љлємгљ тартып кетсин.
 • Тењир эзилгендерге адил љкєм чыгарарын, жардыларга адилеттик кыларын билем.
 • Адил адамдар Сенин ысымыњды дањкташат, адилет адамдар Сенин алдыњда жашашат.
 • Дљљттєн забуру. Тењир! Сени чакырам, мага тез кел. Сени чакырганымда, менин жалынган єнємљ кулак сал.
 • Менин сыйынуум Сенин алдыњда фимиамдай болсун, жогору кљтљргљн колдорум кечки курмандыктай болсун.
 • Тењирим, менин оозума сакчы кой, оозумдун каалгасын кайтар.
 • Мыйзамсыз иш кылган адамдар менен бирге жаман иштерге барбашым єчєн, жєрљгємдєн жамандыкка бурулуусуна жол бербе, алардын чєйгєн тамактарынан даам татпайын.
 • Мени адил адам жазаласын, бул – ырайым. Мени ашкерелесин, бул – менин башыма зыянын тийгизбеген эњ жакшы зайтун майы. Мен жамандык кылгандарга каршы сыйынам.
 • Аска-зоону аралап, издеп жєргљн алардын башчылары менин жагымдуу сљздљрємдє угуп жатышат.
 • Биздин сљљктљрєбєз майдаланган топурактай болуп, љлгљндљр жаткан жайдын оозунда чачылып жатат.
 • Бирок менин кљздљрєм Сенде, Тењирим, Тењирим. Сага таянам, менин жанымды љлємгљ кыя кљрбљ!
 • Мыйзамсыздардын мага койгон тузагынан, жайган торлорунан сакта.
 • Кудайсыздар љз торлоруна љздљрє тєшсєн, ал эми мен тєшпљй љтєп кетем.
 • Дљљттєн єйрљтєєсє. Анын єњкєрдљ жаткандагы сыйынуусу. Yнємдє чыгарып, Тењирди чакырдым; єнємдє чыгарып, Тењирге сыйындым.
 • Анын алдына жалынуумду тљктєм, Ага зар-муњумду ачтым.
 • Рухум алсырап калганда, Сен менин жолумду билгенсињ. Алар мен жєргљн жолго торлорун жашыруун жайышты.
 • Оњ жагымды карасам, эч ким мени тааныбайт, мен єчєн баш калкалар жер жок, эч ким менин жаным єчєн кам кљрбљйт.
 • Тењир, мен Сени чакырдым, мен Сага мындай деп кайрылдым: «Сен менин баш калкалар жайымсыњ, тирєєлљр жашаган жерде менин єлєшємсєњ».
 • Менин зар-муњума кулак сал, анткени мен аябай алсырап калдым. Мени куугунтукка алгандардан куткар, анткени алар менден кєчтєєрљљк.
 • Жанымды капастан чыгар, Сенин ысымыњды дањктайын. Мага жакшылык кылсањ, тегерегиме адил адамдар чогулат.
 • Дљљттєн забуру. Тењир! Менин сыйынуумду ук, Љз ишенимдєєлєгєњ боюнча менин жалынуума кулак сал, мага Љз адилеттигињ менен жооп бер.
 • Љз кулуњ менен соттошпо, анткени Сенин алдыњда бир да тирєє жан актала албайт.
 • Душман мени ањдып жєрљт, љмєрємдє жерге тепсеп, небак љлгљн кишидей карањгылыкта жашоого мажбур кылды.
 • Ошондо ындыным љчєп калды, жєрљгєм сенейип катып калды.
 • Байыркы кєндљрдє эстеп, Сенин бардык иштерињ жљнєндљ ойлоном, колуњдун иштери жљнєндљ ой жєгєртљм.
 • Сага колумду сунам; сууга чањкаган жердей болуп, жаным Сага тартылат.
 • Мени тезирээк ук, Тењирим, рухум алсырап бара жатат. Менден жєзєњдє жашырба, кљрдљ жаткандарга окшоп калбайын.
 • Сенин ырайымыњды эртерээк угайын, анткени мен Сага таянам. Мага жєрљ турган жолумду кљрсљт, анткени жанымды Сенин алдыња алып келем.
 • Тењирим, мени душмандарымдан куткар, Сага корголойм.
 • Мага Љзєњдєн эркињди аткарууну єйрљт, анткени Сен менин Кудайымсыњ. Сенин жакшы Рухуњ мени чындык љкєм сєргљн жерге алып барсын.
 • Тењирим, мени Љз ысымыњ єчєн тирилт, Љз чындыгыњ єчєн жанымды мєшкєлдљн куткар.
 • Љз ырайымыњ менен душмандарымды жок кыл, жанымды жабыр тарттыргандардын баарын жок кыл, анткени мен Сенин кулуњмун.
 • Аллилуия.
 • Восхваляйте имя Господне, восхваляйте, рабы, Господа,
 • Стоящие во храме Господнем, во дворах дома Бога нашего!
 • Восхваляйте Господа, ибо Господь благ! Воспойте имя Его, ибо прекрасно оно!
 • Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля соделал достоянием Своим.
 • Ибо я познал, что Господь велик, что Господь наш превыше всех богов;
 • Все, что восхотел Господь, сотворил Он на небесах и на земле, в морях и во всех безднах.
 • Поднимает Он облака от пределов земли, творит молнии во время грозы, изводит ветры из хранилищ Своих.
 • Поразил Он первенцев египетских от человека до всякого скота;
 • Послал Он знамения и чудеса тебе, Египет, фараону и всем рабам его.
 • Поразил Он народы многие и погубил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, Ога, царя Васанского, и царства Ханаанские;
 • И даровал Он землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи, имя Твое славно вовеки, и память о Тебе из рода в род;
 • Ибо судить будет Господь народ Свой и над рабами Своими смилуется.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • Уста имеют, и не говорят; очи имеют, и не видят;
 • Уши имеют, и не слышат; и нет дыхания в устах у них.
 • Да уподобятся идолам делающие их и надеющиеся на них!
 • Дом Израилев, благослови Господа! Дом Ааронов, благослови Господа! Дом Левиев, благослови Господа!
 • Боящиеся Господа, благословите Господа!
 • Благословен Господь Сиона, живущий в Иерусалиме!
 • Аллилуия.
 • Прославляйте Господа, ибо Он благ, и вовеки милость Его!
 • Прославляйте Бога богов. Ибо вовеки милость Его!
 • Прославляйте Владыку владык, ибо вовеки милость Его!
 • Он, Единый, сотворил чудеса, ибо вовеки милость Его!
 • Сотворил Он небеса разумом Своим, ибо вовеки милость Его!
 • Утвердил Он землю на водах, ибо вовеки милость Его;
 • Он, Единый, сотворил светила великие, ибо вовеки милость Его;
 • Солнце, царящее днем, ибо вовеки милость Его;
 • Луну и звезды, царящие в ночи, ибо вовеки милость Его!
 • Поразил Он Египет и первенцев его, ибо вовеки милость Его!
 • И вывел Израиль из той страны, ибо вовеки милость Его,
 • Рукою крепкою, десницей, занесенной грозно, ибо вовеки милость Его!
 • Разделил Он надвое Чермное море, ибо вовеки милость Его,
 • И провел Израиля посреди него, ибо вовеки милость Его;
 • И низринул Фараона и войско его в море Чермное, ибо вовеки милость Его!
 • Провел Он народ свой в пустыне, ибо вовеки милость Его!
 • Поразил царей великих, ибо вовеки милость Его!
 • И убил царей сильных, ибо вовеки милость Его:
 • Сигона, царя Аморрейского, ибо вовеки милость Его,
 • Ога, царя Васанского, ибо вовеки милость Его!
 • И даровал Он землю их в наследие, ибо вовеки милость Его,
 • В наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовеки милость Его!
 • В унижении нашем вспомнил нас Господь, ибо вовеки милость Его!
 • Он избавил нас от врагов наших, ибо вовеки милость Его!
 • Дарует Он пищу всякой твари, ибо вовеки милость Его.
 • Прославляйте Бога Небесного, ибо вовеки милость Его!
 • Давида, через Иеремию.
 • На реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали мы Сион.
 • На вербах в той стране повесили мы гусли наши.
 • Там вопрошали нас покорители наши о словах песнопений, уводившие нас в плен о пении нашем: «Спойте нам песни Сионские!»
 • Как воспоем песню Господню на земле чужой?
 • Если забуду тебя, Иерусалим, да забудет Бог деяния рук моих!
 • Да присохнет язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не будет Иерусалим вершиной радости моей!
 • Припомни, Господи, сынам Едомским, говорившим в день гибели Иерусалима: «Разрушайте до основания, разрушайте его!»
 • Дочь Вавилона злосчастная, блажен, кто воздаст тебе по заслугам за все, что сотворила ты нам!
 • Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет о камень!
 • Псалом Давида, Аггея и Захарии.
 • Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим и пред Ангелами воспою Тебя, ибо услышал Ты слова уст моих.
 • Поклонюсь храму святому Твоему и прославлю имя Твое за милость Твою и истину Твою, ибо возвеличил Ты над всеми имя Твое святое.
 • В день, когда призову Тебя, немедля услышь меня! Расширь душу мою могуществом Твоим!
 • Да прославят Тебя, Господи, цари земные, ибо слышали они слова уст Твоих!
 • И да воспоют они пути Господни, ибо велика слава Господа;
 • Ибо превыше всех Господь и на смиренных взирает, а гордых узнает издалека.
 • Если пойду я путем скорби, Ты даруешь мне жизнь: руку Твою простер на лютых врагов моих, и спасла меня десница Твоя.
 • Господь воздаст им за меня. Господи, милость Твоя вовеки! Того, что сотворено рукой Твоей, не отвергни!
 • В конец, Давида, псалом Захарии, в рассеянии.
 • Господи, испытал Ты меня и познал меня; Ты познал меня в часы покоя моего и в делах моих.
 • Ты уразумел с высоты помыслы мои;
 • Стезю жизни моей и предел ее Ты изведал, и все пути мои провидел.
 • Ибо нет лжи в устах моих. Господи, Ты познал
 • Начало всего и конец; Ты создал меня и возложил на меня руку Твою.
 • Дивен мне разум Твой, он всемогущ, я не в силах постичь его!
 • Куда удалюсь от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 • Если взойду на Небо, Ты, Господи, там; если сойду во ад, Ты снова там;
 • Если взмахну крылами моими на заре и полечу за дальние моря,
 • И там рука Твоя направит меня и удержит меня десница Твоя.
 • И сказал я: «Ужели тьма покроет меня?» Но, когда Ты со мной, ночь становится светом и отрадой моей.
 • Ибо для Тебя и тьма не темна, и ночь светла, как день: и тьма и свет для Тебя равны.
 • Ибо Ты создал меня, принял меня от лона матери моей.
 • Прославлю Тебя, ибо Ты грозен и дивен; чудны дела Твои, и ведомо это душе моей.
 • Не утаились от Тебя кости мои, сотворенные Тобой втайне, и весь мой состав в лоне матери моей, как в недрах земли;
 • Зарождение мое видели очи Твои. Имена всех внесены в книгу Твою; и никто, даже во чреве матери не забыт Тобой.
 • А я высоко чту друзей Твоих, Боже, утвердилось владычество их;
 • Сосчитал бы я их, но нет им числа, как песку. Встал я с ложа моего, и Ты не оставил меня.
 • Да истребишь Ты грешников, Боже! Мужи, проливающие кровь, отойдите от меня!
 • Ибо дерзостны замыслы ваши! Но не долго владеть грешникам городами Твоими.
 • Не возненавидел ли я, Господи, ненавистников Твоих и не сокрушался ли о врагах Твоих?
 • Великой ненавистью возненавидел я их; врагами стали они моими.
 • Испытай меня, Боже, познай сердце мое! Изведай меня и уразумей стези мои,
 • И увидишь Ты, соблазняет ли меня путь беззакония, и направишь меня на путь вечный!
 • В конец, псалом Давида.
 • Удали меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедного избавь меня!
 • Замыслили они неправду в сердце своем, всяк день вооружались на битву;
 • Изострили они язык свой, как жало змеиное, яд аспида в устах у них.
 • Сохрани меня, Господи, от руки грешников, удали меня от людей неправедных, замысливших преградить путь стопам моим!
 • Гордые расставили для меня сети, раскинули тенета для ног моих;
 • На тропе западни поставили мне.
 • Сказал я Господу: «Ты Бог мой, услышь, Господи, моление мое!»
 • Господи, Господи, сила, спасающая меня! Осенил и защитил Ты голову мою в день битвы.
 • Не отдай меня, Господи, в руки грешников, да не лишусь я желанного спасения! Замышляют они злое мне. Не оставь меня, да не возгордятся!
 • Да обернется против них злой замысел их, что обсуждался в сборище их!
 • Падут на них угли огненные, ввергнешь Ты их в пучину страданий, и не устоят они!
 • Муж злоречивый не исправит свою жизнь на земле; мужа неправедного зло увлечет в погибель.
 • Познал я, что совершит Господь правый суд бедным и благое воздаяние убогим.
 • Тогда праведники прославят имя Твое, и обитать будут правые пред лицом Твоим.
 • Псалом Давида.
 • Господи, воззвал я к Тебе, услышь меня; внемли молению моему, когда я взываю к Тебе!
 • Да вознесется молитва моя, как фимиам, пред Тобою! Воздеяние рук моих да будет, как жертва вечерняя!
 • Даруй, Господи, охрану устам моим, огради двери уст моих!
 • Не дай мне уклониться сердцем к словам лукавым, измышлять оправдания грехам, как делают это люди беззаконные, да не уподоблюсь я предводителям их!
 • Наставит меня праведник милостиво, и обличит меня, а елей грешника да не умастит голову мою, и молитва моя да не будет в благоволении у них.
 • Поглотила земля среди скал судей их. Услышаны будут слова мои, ибо в них сила.
 • Как поднятый плугом слой земли рассыпается по земле, так рассыпались кости их у бездны ада.
 • К Тебе, Господи, Господи, обращены очи мои; на Тебя уповаю, не отними душу мою!
 • Сохрани меня от сетей, что расставили мне, от соблазнов людей, творящих беззакония!
 • Впадут в свои тенета грешники. В стороне я буду от них, доколе не пройду путь жизни моей.
 • В научение, Давида, когда молился он в пещере.
 • Голосом моим ко Господу взываю, голосом моим Господу помолюсь.
 • Изолью Ему моление мое, печаль ему возвещу.
 • Когда изнемогал во мне дух мой, были ведомы Тебе стези мои. На пути, которым я шел, расставили сети мне.
 • Взглянул я направо и вижу: нет человека, близкого мне; некуда мне бежать, и нет защиты душе моей.
 • Воззвал я к Тебе, Господи, и сказал: Ты упование мое, от Тебя приемлю участь мою на земле живых!
 • Внемли молению моему, ибо смирился я глубоко! Избавь меня от гонителей моих, ибо стали они сильнее меня!
 • Изведи из темницы душу мою, да прославлю имя Твое! Давно ждут праведники, что Ты воздашь мне по делам моим!
 • Псалом Давида, когда преследовал его Авессалом, сын его.
 • Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему во истине Твоей, услышь меня в правде Твоей,
 • И не вступай в тяжбу с рабом Твоим, ибо не в силах оправдаться пред Тобою никто из живых.
 • Ибо враг преследует душу мою; унизил до земли жизнь мою; посадил меня во тьму, уподобив давно умершим.
 • И изнывал во мне дух мой, содрогалось во мне сердце мое.
 • Вспоминал я дни древние, поучался деяниями Твоими, творениями рук Твоих назидался.
 • Воздел я к Тебе руки мои; душа моя, как земля безводная, пред Тобой!
 • Скорее услышь меня, Господи, изнемог дух мой; не отвращай лица Твоего от меня, да не уподоблюсь нисходящим в гроб!
 • Возвести мне наутро милость Твою, ибо я на Тебя уповаю! Укажи мне, Господи, путь, каким следовать мне, ибо к Тебе вознес я душу мою!
 • Избавь меня от врагов моих, Господи, прибегаю к Тебе!
 • Научи меня творить волю Твою, ибо Ты Бог мой; Дух Твой благой направит меня в землю правды.
 • Оживишь меня правдою Твоей, Господи, имени Твоего ради, избавишь от печали душу мою;
 • И по милости Твоей истребишь врагов моих, погубишь преследующих душу мою, ибо я раб Твой.