Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
 • стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
 • Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́:
 • я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́:
 • я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
 • вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
 • Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
 • И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
 • посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
 • И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
 • сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска:
 • и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
 • я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся.
 • И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
 • уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
 • у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
 • Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
 • До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
 • боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
 • Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу бого́въ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви господе́й: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему чудеса́ ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему небеса́ ра́зумомъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Утверди́в­шему зе́млю на вода́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему свѣти́ла ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • со́лнце во о́бласть дне́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • луну́ и звѣ́зды во о́бласть но́щи: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему Еги́пта съ пе́рвенцы его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и изве́дшему Изра́иля от­ среды́ и́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Раздѣ́льшему чермно́е мо́ре въ раздѣле́нiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и прове́дшему Изра́иля посредѣ́ его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и истря́сшему фарао́на и си́лу его́ въ мо́ре Чермно́­е: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Прове́дшему лю́ди своя́ въ пусты́ни: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему цари́ ве́лiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И уби́в­шему цари́ крѣ́пкiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • сио́на царя́ Аморре́йска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и о́га царя́ Васа́нска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И да́в­шему зе́млю и́хъ достоя́нiе: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • достоя́нiе Изра́илю рабу́ сво­ему́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Я́ко во смире́нiи на́­шемъ помяну́ ны Госпо́дь: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И изба́вилъ ны́ е́сть от­ враго́въ на́шихъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • дая́й пи́щу вся́кой пло́ти: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу небе́сному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Дави́ду иеремі́емъ.
 • На рѣка́хъ Вавило́нскихъ, та́мо сѣдо́хомъ и пла́кахомъ, внегда́ помяну́ти на́мъ Сiо́на:
 • на ве́рбiихъ посредѣ́ его́ обѣ́сихомъ орга́ны на́шя.
 • Я́ко та́мо вопроси́ша ны́ плѣ́ншiи на́съ о словесѣ́хъ пѣ́сней, и ве́дшiи на́съ о пѣ́нiи: воспо́йте на́мъ от­ пѣ́сней Сiо́нскихъ.
 • Ка́ко воспо­е́мъ пѣ́снь Госпо́дню на земли́ чужде́й?
 • А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́.
 • Прильпни́ язы́къ мо́й горта́ни мо­ему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко въ нача́лѣ весе́лiя мо­его́.
 • Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мскiя въ де́нь Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́нiй его́.
 • Дщи́ Вавило́ня окая́н­ная, блаже́нъ, и́же воз­да́стъ тебѣ́ воз­дая́нiе твое́, е́же воз­дала́ еси́ на́мъ:
 • блаже́нъ, и́же и́метъ и разбiе́тъ младе́нцы твоя́ о ка́мень.
 • Псало́мъ Дави́ду, Агге́а и заха́рiи.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, и предъ а́нгелы воспою́ тебѣ́, я́ко услы́шалъ еси́ вся́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ:
 • поклоню́ся ко хра́му свято́му тво­ему́ и исповѣ́мся и́мени тво­ему́ о ми́лости тво­е́й и и́стинѣ тво­е́й, я́ко воз­вели́чилъ еси́ надъ всѣ́мъ и́мя твое́ свято́е.
 • Въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́: умно́жиши мя́ въ души́ мо­е́й си́лою тво­е́ю.
 • Да исповѣ́дят­ся тебѣ́, Го́споди, вси́ ца́рiе зе́мстiи, я́ко услы́шаша вся́ глаго́лы у́стъ тво­и́хъ:
 • и да воспою́тъ въ путе́хъ Госпо́днихъ, я́ко ве́лiя сла́ва Госпо́дня:
 • я́ко высо́къ Госпо́дь, и смире́н­ныя при­­зира́етъ, и высо́кая издале́ча вѣ́сть.
 • А́ще пойду́ посредѣ́ ско́рби, живи́ши мя́: на гнѣ́въ вра́гъ мо­и́хъ просте́рлъ еси́ ру́ку твою́, и спасе́ мя десни́ца твоя́.
 • Госпо́дь воз­да́стъ за мя́: Го́споди, ми́лость твоя́ во вѣ́къ: дѣ́лъ руку́ твое́ю не пре́зри.
 • Въ коне́цъ Дави́ду, псало́мъ заха́рiинъ, въ разсѣ́янiи.
 • Го́споди, искуси́лъ мя́ еси́ и позна́лъ мя́ еси́: ты́ позна́лъ еси́ сѣда́нiе мое́ и воста́нiе мое́.
 • Ты́ разумѣ́лъ еси́ помышле́нiя моя́ издале́ча:
 • стезю́ мою́ и у́же мое́ ты́ еси́ изслѣ́довалъ и вся́ пути́ моя́ прови́дѣлъ еси́.
 • Я́ко нѣ́сть льсти́ въ язы́цѣ мо­е́мъ: се́, Го́споди, ты́ позна́лъ еси́
 • вся́ послѣ́дняя и дре́вняя: ты́ созда́лъ еси́ мя́ и положи́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́.
 • Удиви́ся ра́зумъ тво́й от­ мене́, утверди́ся, не воз­могу́ къ нему́.
 • Ка́мо пойду́ от­ Ду́ха тво­его́? и от­ лица́ тво­его́ ка́мо бѣжу́?
 • А́ще взы́ду на небо, ты́ та́мо еси́: а́ще сни́ду во а́дъ, та́мо еси́.
 • А́ще воз­му́ крилѣ́ мо­и́ ра́но и вселю́ся въ послѣ́днихъ мо́ря,
 • и та́мо бо рука́ твоя́ наста́витъ мя́, и удержи́тъ мя́ десни́ца твоя́.
 • И рѣ́хъ: еда́ тма́ попере́тъ мя́? и но́щь просвѣще́нiе въ сла́дости мо­е́й.
 • Я́ко тма́ не помрачи́т­ся от­ тебе́, и но́щь я́ко де́нь просвѣти́т­ся: я́ко тма́ ея́, та́ко и свѣ́тъ ея́.
 • Я́ко ты́ созда́лъ {стяжа́лъ} еси́ утро́бы моя́, воспрiя́лъ мя́ еси́ изъ чре́ва ма́тере мо­ея́.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, я́ко стра́шно удиви́л­ся еси́: чу́дна дѣла́ твоя́, и душа́ моя́ зна́етъ зѣло́.
 • Не утаи́ся ко́сть моя́ от­ тебе́, ю́же сотвори́лъ еси́ въ та́йнѣ, и соста́въ мо́й въ преиспо́днихъ земли́.
 • Несодѣ́лан­ное мое́ ви́дѣстѣ о́чи тво­и́, и въ кни́зѣ тво­е́й вси́ напи́шут­ся: во дне́хъ сози́ждут­ся, и никто́же въ ни́хъ.
 • Мнѣ́ же зѣло́ че́стни бы́ша дру́зи тво­и́, Бо́же, зѣло́ утверди́шася влады́че­ст­вiя и́хъ:
 • изочту́ и́хъ, и па́че песка́ умно́жат­ся: воста́хъ, и еще́ е́смь съ тобо́ю.
 • А́ще избiе́ши грѣ́шники, Бо́же: му́жiе крове́й, уклони́теся от­ мене́.
 • Я́ко ревни́ви есте́ въ помышле́нiихъ, прiи́мутъ въ суету́ гра́ды твоя́.
 • Не ненави́дящыя ли тя́, Го́споди, воз­ненави́дѣхъ, и о вразѣ́хъ тво­и́хъ иста́яхъ?
 • Соверше́н­ною не́навистiю воз­ненави́дѣхъ я́: во враги́ бы́ша ми́.
 • Искуси́ мя, Бо́же, и увѣ́ждь се́рдце мое́: истяжи́ мя и разумѣ́й стези́ моя́:
 • и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́нiя во мнѣ́, и наста́ви мя́ на пу́ть вѣ́ченъ.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Изми́ мя, Го́споди, от­ человѣ́ка лука́ва, от­ му́жа непра́ведна изба́ви мя́:
 • 2и́же помы́слиша непра́вду въ се́рдцы, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни:
 • 3изостри́ша язы́къ сво́й я́ко змiи́нъ: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ.
 • 4Сохрани́ мя, Го́споди, изъ руки́ грѣ́шничи, от­ человѣ́къ непра́ведныхъ изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́.
 • 5Скры́ша го́рдiи сѣ́ть мнѣ́ и у́жы, препя́ша сѣ́ть нога́ма мо­и́ма:
  6при стези́ собла́зны положи́ша ми́.
 • Рѣ́хъ Го́сподеви: Бо́гъ мо́й еси́ ты́, внуши́, Го́споди, гла́съ моле́нiя мо­его́.
 • Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́нiя мо­его́, осѣни́лъ еси́ надъ главо́ю мо­е́ю въ де́нь бра́ни.
 • Не преда́ждь мене́, Го́споди, от­ жела́нiя мо­его́ грѣ́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ воз­несу́т­ся.
 • Глава́ окруже́нiя и́хъ, тру́дъ усте́нъ и́хъ покры́етъ я́.
 • Паду́тъ на ни́хъ у́глiя о́гнен­ная, низложи́ши я́ во страсте́хъ, и не постоя́тъ.
 • Му́жъ язы́ченъ не испра́вит­ся на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́тъ во истлѣ́нiе.
 • Позна́хъ, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь су́дъ ни́щымъ и ме́сть убо́гимъ.
 • Оба́че пра́веднiи исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и вселя́т­ся пра́вiи съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, воз­зва́хъ къ тебѣ́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́, внегда́ воз­зва́ти ми́ къ тебѣ́.
 • Да испра́вит­ся моли́тва моя́ я́ко кади́ло предъ тобо́ю: воз­дѣя́нiе руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.
 • Положи́, Го́споди, хране́нiе усто́мъ мо­и́мъ и две́рь огражде́нiя о устна́хъ мо­и́хъ.
 • Не уклони́ се́рдце мое́ въ словеса́ лука́в­ст­вiя, непщева́ти вины́ о грѣсѣ́хъ съ человѣ́ки дѣ́ла­ю­щими беззако́нiе: и не сочту́ся со избра́н­ными и́хъ.
 • Нака́жетъ мя́ пра́ведникъ ми́лостiю и обличи́тъ мя́, еле́й же грѣ́шнаго да не нама́ститъ главы́ мо­ея́: я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́нiихъ и́хъ.
 • Поже́рты бы́ша при­­ ка́мени судiи́ и́хъ: услы́шат­ся глаго́ли мо­и́, я́ко воз­мого́ша {услади́шася}.
 • Я́ко то́лща земли́ просѣ́деся на земли́, расточи́шася ко́сти и́хъ при­­ а́дѣ.
 • Я́ко къ тебѣ́, Го́споди, Го́споди, о́чи мо­и́: на тя́ упова́хъ, не от­ими́ ду́шу мою́:
 • сохрани́ мя от­ сѣ́ти, ю́же соста́виша ми́, и от­ собла́знъ дѣ́ла­ю­щихъ беззако́нiе.
 • Паду́тъ во мре́жу свою́ грѣ́шницы: еди́нъ е́смъ а́зъ, до́ндеже прейду́.
 • Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ въ верте́пѣ моля́щемуся.
 • Гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду воз­зва́хъ, гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду помоли́хся.
 • Пролiю́ предъ ни́мъ моле́нiе мое́, печа́ль мою́ предъ ни́мъ воз­вѣщу́.
 • Внегда́ изчеза́ти от­ мене́ ду́ху мо­ему́, и ты́ позна́лъ еси́ стези́ моя́: на пути́ се́мъ, по нему́же хожда́хъ, скры́ша сѣ́ть мнѣ́.
 • Сматря́хъ одесну́ю и воз­гля́дахъ, и не бѣ́ зна́яй мене́: поги́бе бѣ́г­ст­во от­ мене́, и нѣ́сть взыска́яй ду́шу мою́.
 • Воззва́хъ къ тебѣ́, Го́споди, рѣ́хъ: ты́ еси́ упова́нiе мое́, ча́сть моя́ еси́ на земли́ живы́хъ.
 • Вонми́ моле́нiю мо­ему́, я́ко смири́хся зѣло́: изба́ви мя́ от­ гоня́щихъ мя́, я́ко укрепи́шася па́че мене́.
 • Изведи́ изъ темни́цы ду́шу мою́, исповѣ́датися и́мени тво­ему́: мене́ жду́тъ пра́ведницы, до́ндеже воз­да́си мнѣ́.
 • Псало́мъ Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́мъ сы́нъ его́.
 • Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́нiе мое́ во и́стинѣ тво­е́й, услы́ши мя́ въ пра́вдѣ тво­е́й:
 • и не вни́ди въ су́дъ съ рабо́мъ тво­и́мъ, я́ко не оправди́т­ся предъ тобо́ю вся́къ живы́й.
 • Я́ко погна́ вра́гъ ду́шу мою́: смири́лъ е́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й: посади́лъ мя́ е́сть въ те́мныхъ, я́ко ме́ртвыя вѣ́ка.
 • И уны́ во мнѣ́ ду́хъ мо́й, во мнѣ́ смяте́ся се́рдце мое́.
 • Помяну́хъ дни́ дре́внiя, по­учи́хся во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ творе́нiихъ руку́ твое́ю по­уча́хся.
 • Воздѣ́хъ къ тебѣ́ ру́цѣ мо­и́: душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная тебѣ́.
 • Ско́ро услы́ши мя́, Го́споди, изчезе́ ду́хъ мо́й: не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́, и уподо́блюся низходя́щымъ въ ро́въ.
 • Слы́шану сотвори́ мнѣ́ зау́тра ми́лость твою́, я́ко на тя́ упова́хъ: скажи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть, въ о́ньже пойду́, я́ко къ тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́.
 • Изми́ мя от­ вра́гъ мо­и́хъ, Го́споди, къ тебѣ́ при­­бѣго́хъ.
 • Научи́ мя твори́ти во́лю твою́, я́ко ты́ еси́ Бо́гъ мо́й: Ду́хъ тво́й благі́й наста́витъ мя́ на зе́млю пра́ву.
 • И́мене тво­его́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́ пра́вдою тво­е́ю: изведе́ши от­ печа́ли ду́шу мою́:
 • и ми́лостiю тво­е́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ мо­е́й: я́ко а́зъ ра́бъ тво́й е́смь.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 • Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 • ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 • Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 • Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 • возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 • Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 • послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 • поразил народы многие и истребил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 • и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 • Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 • Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 • Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
 • Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
 • Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
 • утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
 • сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
 • солнце – для управления днем, ибо вовек милость Его;
 • луну и звезды – для управления ночью, ибо вовек милость Его;
 • поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
 • и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
 • рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
 • разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
 • и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
 • и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
 • провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
 • поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
 • и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
 • Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
 • и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
 • и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
 • в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
 • вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
 • и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
 • дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
 • При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;
 • на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
 • Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «пропойте нам из песней Сионских».
 • Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
 • Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя;
 • прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
 • Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его».
 • Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
 • Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!
 • Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами* пою Тебе, [что Ты услышал все слова уст моих]. //*В переводе 70-ти: пред Ангелами.
 • Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
 • В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
 • Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих
 • и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
 • Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
 • Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя.
 • Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
 • Господи! Ты испытал меня и знаешь.
 • Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
 • Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
 • Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
 • Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
 • Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его!
 • Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 • Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
 • Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
 • и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
 • Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»;
 • но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
 • Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
 • Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
 • Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
 • Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
 • Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
 • Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
 • О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!
 • Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
 • Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
 • Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
 • Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
 • и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя:
 • они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань,
 • изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их.
 • Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои.
 • Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня.
 • Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих!
 • Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани.
 • Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся.
 • Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их.
 • Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали.
 • Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в погибель.
 • Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным.
 • Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать пред лицем Твоим.
 • Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.
 • Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя.
 • Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;
 • не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.
 • Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои – против злодейств их.
 • Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.
 • Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней.
 • Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
 • Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.
 • Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
 • Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.
 • 1Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился;
 • 2излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему.
 • 3Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня.
 • 4Смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не признаёт меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей.
 • 5Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых.
 • 6Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня.
 • 7Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.
 • Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей
 • и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих.
 • Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, –
 • и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.
 • Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих.
 • Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая земля.
 • Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.
 • Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.
 • Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю.
 • Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.
 • Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою.
 • И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
 • ترنيمة المصاعد. هوذا باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي.

 • ارفعوا ايديكم نحو القدس وباركوا الرب.

 • يباركك الرب من صهيون الصانع السموات والارض

 • هللويا. سبحوا اسم الرب. سبحوا يا عبيد الرب

 • الواقفين في بيت الرب في ديار بيت الهنا

 • سبحوا الرب لان الرب صالح. رنموا لاسمه لان ذاك حلو.

 • لان الرب قد اختار يعقوب لذاته واسرائيل لخاصته.

 • لاني انا قد عرفت ان الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة.

 • كل ما شاء الرب صنع في السموات وفي الارض في البحار وفي كل اللجج.

 • المصعد السحاب من اقاصي الارض. الصانع بروقا للمطر. المخرج الريح من خزائنه.

 • الذي ضرب ابكار مصر من الناس الى البهائم.

 • ارسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده.

 • الذي ضرب امما كثيرة وقتل ملوكا اعزاء

 • سيحون ملك الاموريين وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعان.

 • واعطى ارضهم ميراثا. ميراثا لاسرائيل شعبه

 • يا رب اسمك الى الدهر. يا رب ذكرك الى دور فدور.

 • لان الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق.

 • اصنام الامم فضة وذهب عمل ايدي الناس.

 • لها افواه ولا تتكلم. لها اعين ولا تبصر.

 • لها آذان ولا تسمع. كذلك ليس في افواهها نفس.

 • مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها.

 • يا بيت اسرائيل باركوا الرب. يا بيت هرون باركوا الرب.

 • يا بيت لاوي باركوا الرب. يا خائفي الرب باركوا الرب.

 • مبارك الرب من صهيون الساكن في اورشليم. هللويا

 • احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته‏.

 • احمدوا اله الآلهة لان الى الابد رحمته.

 • احمدوا رب الارباب لان الى الابد رحمته.

 • الصانع العجائب العظام وحده لان الى الابد رحمته.

 • الصانع السموات بفهم لان الى الابد رحمته.

 • الباسط الارض على المياه لان الى الابد رحمته.

 • الصانع انوارا عظيمة لان الى الابد رحمته.

 • الشمس لحكم النهار لان الى الابد رحمته.

 • القمر والكواكب لحكم الليل لان الى الابد رحمته.

 • الذي ضرب مصر مع ابكارها لان الى الابد رحمته.

 • واخرج اسرائيل من وسطهم لان الى الابد رحمته.

 • بيد شديدة وذراع ممدودة لان الى الابد رحمته.

 • الذي شق بحر سوف الى شقق لان الى الابد رحمته.

 • وعبر اسرائيل في وسطه لان الى الابد رحمته.

 • ودفع فرعون وقوته في بحر سوف لان الى الابد رحمته.

 • الذي سار بشعبه في البرية لان الى الابد رحمته.

 • الذي ضرب ملوكا عظماء لان الى الابد رحمته.

 • وقتل ملوكا اعزاء لان الى الابد رحمته.

 • سيحون ملك الاموريين لان الى الابد رحمته

 • وعوج ملك باشان لان الى الابد رحمته.

 • واعطى ارضهم ميراثا لان الى الابد رحمته‏

 • ميراثا لاسرائيل عبده لان الى الابد رحمته.

 • الذي في مذلتنا ذكرنا لان الى الابد رحمته.

 • ونجانا من اعدائنا لان الى الابد رحمته.

 • الذي يعطي خبزا لكل بشر لان الى الابد رحمته.

 • احمدوا اله السموات لان الى الابد رحمته

 • على انهار بابل هناك جلسنا. بكينا ايضا عندما تذكرنا صهيون.

 • على الصفصاف في وسطها علقنا اعوادنا.

 • لانه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون

 • كيف نرنم ترنيمة الرب في ارض غريبة.

 • ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني.

 • ليلتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي

 • اذكر يا رب لبني ادوم يوم اورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الى اساسها.

 • يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا.

 • طوبى لمن يمسك اطفالك ويضرب بهم الصخرة

 • لداود. احمدك من كل قلبي. قدام الآلهة ارنم لك.

 • اسجد في هيكل قدسك واحمد اسمك على رحمتك وحقك لانك قد عظمت كلمتك على كل اسمك.

 • في يوم دعوتك اجبتني. شجعتني قوة في نفسي

 • يحمدك يا رب كل ملوك الارض اذا سمعوا كلمات فمك.

 • ويرنمون في طرق الرب لان مجد الرب عظيم.

 • لان الرب عال ويرى المتواضع. اما المتكبر فيعرفه من بعيد.

 • ان سلكت في وسط الضيق تحيني. على غضب اعدائي تمد يدك وتخلّصني يمينك.

 • الرب يحامي عني. يا رب رحمتك الى الابد. عن اعمال يديك لا تتخل

 • لامام المغنين. لداود. مزمور. يا رب قد اختبرتني وعرفتني.

 • انت عرفت جلوسي وقيامي. فهمت فكري من بعيد

 • مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت.

 • لانه ليس كلمة في لساني الا وانت يا رب عرفتها كلها.

 • من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت عليّ يدك.

 • عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا استطيعها.

 • اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب.

 • ان صعدت الى السموات فانت هناك. وان فرشت في الهاوية فها انت.

 • ان اخذت جناحي الصبح وسكنت في اقاصي البحر

 • فهناك ايضا تهديني يدك وتمسكني يمينك.

 • فقلت انما الظلمة تغشاني. فالليل يضيء حولي.

 • الظلمة ايضا لا تظلم لديك والليل مثل النهار يضيء. كالظلمة هكذا النور

 • لانك انت اقتنيت كليتيّ. نسجتني في بطن امي.

 • احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا.

 • لم تختف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق الارض.

 • رأت عيناك اعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها.

 • ما اكرم افكارك يا الله عندي ما اكثر جملتها.

 • ان احصها فهي اكثر من الرمل. استيقظت وانا بعد معك.

 • ليتك تقتل الاشرار يا الله. فيا رجال الدماء ابعدوا عني.

 • الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب هم اعداؤك.

 • ألا ابغض مبغضيك يا رب وامقت مقاوميك.

 • بغضا تاما ابغضتهم. صاروا لي اعداء

 • اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري.

 • وانظر ان كان فيّ طريق باطل واهدني طريقا ابديا

 • لامام المغنين. مزمور لداود. انقذني يا رب من اهل الشر. من رجل الظلم احفظني.

 • الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم. اليوم كله يجتمعون للقتال.

 • سنوا ألسنتهم كحية حمة الافعوان تحت شفاههم. سلاه.

 • احفظني يا رب من يدي الشرير. من رجل الظلم انقذني. الذين تفكروا في تعثير خطواتي.

 • اخفى لي المستكبرون فخا وحبالا. مدوا شبكة بجانب الطريق. وضعوا لي اشراكا. سلاه

 • قلت للرب انت الهي. اصغ يا رب الى صوت تضرعاتي.

 • يا رب السيد قوة خلاصي ظللت راسي في يوم القتال.

 • لا تعط يا رب شهوات الشرير. لا تنجح مقاصده. يترفعون. سلاه.

 • اما رؤوس المحيطين بي فشقاء شفاههم يغطيهم.

 • ليسقط عليهم جمر. ليسقطوا في النار وفي غمرات فلا يقوموا.

 • رجل لسان لا يثبت في الارض. رجل الظلم يصيده الشر الى هلاكه.

 • قد علمت ان الرب يجري حكما للمساكين وحقا للبائسين.

 • انما الصديقون يحمدون اسمك. المستقيمون يجلسون في حضرتك‏

 • مزمور لداود. يا رب اليك صرخت. اسرع اليّ. اصغ الى صوتي عندما اصرخ اليك.

 • لتستقم صلاتي كالبخور قدامك ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية.

 • اجعل يا رب حارسا لفمي. احفظ باب شفتيّ.

 • لا تمل قلبي الى امر رديء لأتعلل بعلل الشر مع اناس فاعلي اثم ولا آكل من نفائسهم

 • ليضربني الصدّيق فرحمة وليوبخني فزيت للرأس. لا يأبى راسي. لان صلاتي بعد في مصائبهم.

 • قد انطرح قضاتهم من على الصخرة. وسمعوا كلماتي لانها لذيذة.

 • كمن يفلح ويشق الارض تبددت عظامنا عند فم الهاوية.

 • لانه اليك يا سيد يا رب عيناي. بك احتميت. لا تفرغ نفسي.

 • احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن اشراك فاعلي الاثم

 • ليسقط الاشرار في شباكهم حتى انجو انا بالكلية

 • قصيدة لداود لما كان في المغارة. صلاة بصوتي الى الرب اصرخ بصوتي الى الرب اتضرع.

 • اسكب امامه شكواي. بضيقي قدامه اخبر

 • عندما اعيت روحي فيّ وانت عرفت مسلكي. في الطريق التي اسلك اخفوا لي فخا.

 • انظر الى اليمين وأبصر. فليس لي عارف. باد عني المناص. ليس من يسأل عن نفسي.

 • صرخت اليك يا رب. قلت انت ملجإي نصيبي في ارض الاحياء.

 • اصغ الى صراخي لاني قد تذللت جدا. نجني من مضطهديّ لانهم اشد مني.

 • اخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك. الصديقون يكتنفونني لانك تحسن اليّ

 • Тењирди дањктагыла. Тењирдин єйєндљ, Кудайыбыздын єйєнєн короосунда турган Тењирдин кулдары,
 • Тењирдин ысымын мактагыла, мактагыла.
 • Тењирди мактагыла, анткени Тењир жакшы. Анын ысымын мактап ырдагыла, анткени бул жагымдуу.
 • Анткени Тењир Љзєнљ Жакыпты тандап алды, Ысрайылды Љзєнљ менчик эл кылып тандап алды.
 • Мен Тењирдин улуу экенин, биздин Кудай-Тењирибиз бардык кудайлардан жогору экенин таанып билдим.
 • Тењир асманда, жерде, дењизде, бардык тєпкєрдљ эмне кааласа, ошонун баарын жасайт.
 • Жер кыйырынан булуттарды кљтљрљт, жамгыр жаадырып, чагылганды жаратат, Љзєнєн сактоочу жайларынан шамал чыгарат.
 • Ал мисирликтердин тунгучтарын, малынын тљл башыларын кырып салган.
 • Мисир, сенин ичињде, фараонго жана анын бардык кулдарына каршы жышаандары менен кереметтерин кљрсљткљн.
 • Ал кљптљгљн кєчтєє падышаларды:
 • Амор падышасы Сихонду, Башан падышасы Огду, Канаандын бардык падышачылыктарын жок кылган.
 • Алардын жерлерин мураска, Љз эли Ысрайылга мураска берген.
 • Тењирим! Сенин ысымыњ тєбљлєктєє. Тењирим! Сен муундан муунга унутулбайсыњ.
 • Анткени Тењир Љз элине болушат, Љзєнєн кулдарына ырайым кылат.
 • Бутпарас элдердин жасалма кудайлары – кємєш жана алтын, адамдын колу менен жасалган нерселер.
 • Алардын ооздору бар, бирок сєйлљбљйт; кљздљрє бар, бирок кљрбљйт.
 • Алардын кулактары бар, бирок укпайт; алардын ооздорунан дем чыкпайт.
 • Аларды жасагандар, алардан ємєт кылгандар ошолорго окшоп калышат.
 • Ысрайыл тукуму! Тењирди дањкта! Арун тукуму! Тењирди дањкта!
 • Леби тукуму! Тењирди дањкта! Тењирден корккондор! Тењирди дањктагыла!
 • Сиондо, Иерусалимде жашаган Тењирге алкыш! Тењирди дањктагыла!
 • Тењирди дањктагыла, анткени Ал жакшы, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Кудайлардын Кудайын дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Бийлик кылуучулардын Тењирин дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Улуу кереметтерди жалгыз Љзє жасаган Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Ааламды акылмандык менен жараткан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Жерди суу єстєнљ орноткон Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Чырактарды жараткан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Кєндє башкарсын деп, Кєндє жараткан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Тєндє башкарсын деп, айды жана жылдыздарды жараткан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Мисирдин тунгучтарын кырган Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Ысрайылды Мисирден алып чыккан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Сунулган колу, кєчтєє билеги менен алып чыккан Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Кызыл дењизди экиге бљлгљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Ысрайыл элин дењиздин ортосунан алып љткљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Фараонду жана анын аскерлерин Кызыл дењизге чљктєргљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Љз элин чљл аркылуу алып љткљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Улуу падышаларды жазалаган Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Кєчтєє падышаларды љлтєргљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Амор падышасы Сихонду љлтєргљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Башан падышасы Огду љлтєргљн Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Алардын жерин Љз элине мураска берген Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Алардын жерин Љз кулу Ысрайылга мураска берген Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Бизди кордолуп турганыбызда эстеген Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Бизди душмандарыбыздан куткарган Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Ар бир тирєє жанга азык берген Кудайды дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Асман Кудайын дањктагыла, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє.
 • Сионду эстегенде, Бабыл дарыяларынын жээгинде отуруп алып ыйладык.
 • Ал жерде љскљн талдарга арфаларыбызды илдик.
 • Ал жерде бизди туткунга алгандар бизден ыр талап кылышты, бизди кысымга алгандар биздин кљњєл ачуубузду талап кылып: «Бизге Сиондун ырларынан ырдап бергиле», – дешти.
 • Биз Тењирдин ырын бљтљн жерде кантип ырдайбыз?
 • Иерусалим, эгерде сени унутуп койсом, анда мени оњ колум унутсун.
 • Иерусалим, эгерде сени эсимден чыгарып койсом, эгерде сени кубанычымдын туу чокусу кылбасам, анда тилим тањдайыма жабышып калсын.
 • Тењир, Эдом уулдарынан љч ал. Иерусалимди талкалап жатышканда, алар: «Талкалагыла, аны пайдубалына чейин талкалагыла», – дешкен.
 • Бабыл кызы, кыйраткыч! Сенин бизге кылгандарыњ єчєн љч алган адам бактылуу!
 • Сенин наристелерињди ташка чапкан адам бактылуу!
 • Дљљттєкє. Мен Сени бєт жєрљгєм менен дањктайм, кудайлардын алдында Сага ырдайм.
 • Ыйык ийбадатканањдын алдында башымды ием, ырайымыњ єчєн, чындыгыњ єчєн Сенин ысымыњды дањктайм, анткени Сен Љз сљзєњдє Љзєњдєн бардык ысымдарыњдан жогору койдуњ.
 • Сени чакырган кєнє мени угуп, жаныма сергектик бердињ.
 • Тењирим, жер жєзєндљгє бардык падышалар Сенин оозуњдан чыккан сљздљрдє укканда, Сени дањкташат.
 • Алар Тењирдин жолдору жљнєндљ ырдашат, анткени Тењирдин дањкы зор.
 • Тењир жогоруда болсо да, момунду кљрєп турат, текеберди алыстан тааныйт.
 • Эгерде башыма мєшкєл тєшсљ, Сен мени тирилтесињ, колуњду душмандарымдын каарына каршы сунасыњ, Сенин оњ колуњ мени сактап калат.
 • Тењир мен єчєн бардыгын жєзљгљ ашырат! Сенин ырайымыњ тєбљлєктєє, Тењирим, Љз колдоруњ кылган иштерди таштаба.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Дљљттєн забуру. Тењир! Сен мени сынадыњ, баарын билесињ.
 • Сен менин качан отуруп, качан турарымды билесињ; Сен менин ойлорумду алыстан эле билесињ.
 • Басып бара жатсам да, эс алып жатсам да, Сен мени курчап турасыњ, Сага менин бардык жолдорум белгилєє.
 • Мен айта электе эле, Сен, Тењирим, айтар сљзємдє толугу менен билесињ.
 • Мени артымдан да, алдымдан да курчап турасыњ, менин єстємљ Љзєњдєн колуњду коёсуњ.
 • Бул билим мен єчєн тањ каларлык, аны тєшєнєє – мен єчєн кол жеткис бийиктик.
 • Сенин Рухуњдан качып кайда барам, Сенин жєзєњдљн кайда качам?
 • Асманга чыксам да, Сен ошол жердесињ; љлгљндљр жаткан жайга тєшсљм да, Сен ошол жердесињ.
 • Тањдын канатын алып, дењиздин кыйырына кљчєп кетсем да,
 • ошол жерде мени Сенин колуњ жетелейт, мени Сенин оњ колуњ кармап турат.
 • Эгерде мен: «Мємкєн, мени карањгылык жашырып калар, менин тегерегимдеги жарык карањгы болуп калар», – десем да,
 • карањгылык мени Сенден жашыра албайт, тєн да кєндљй жарык: жарык кандай болсо, карањгы да ошондой.
 • Анткени менин ички мєчљлљрємдє Сен жараткансыњ, Сен мени энемдин ичинде токугансыњ.
 • Мен Сени дањктайм, анткени мен тањ каларлык жаратылгам. Сенин иштерињ керемет, аны менин жаным толук тєшєнљт.
 • Мен жашыруун жаратылып жатканда, курсактын терењинде пайда болуп жатканда, менин сљљктљрєм Сенден жашыруун эмес болчу.
 • Мен жањыдан тєйєлдєк боло баштаганда эле, Сен мени кљргљнсєњ. Мен тљрљлљ электе эле, мага белгиленген кєндљрдєн бири да боло электе эле Сенин китебињде баары жазылып коюлган.
 • Кудайым, Сенин ойлоруњ мен єчєн кандай баалуу, алардын саны кандай кљп!
 • Мен аларды санай турган болсом, алар кумдан да кљп. Мен ойгонгондо да, Сени мененмин.
 • Оо Кудайым, кудайсызды жок кылсањ кана! Кан ичкичтер, менден алыс кеткиле!
 • Алар Сага каршы жаман сљздљрдє сєйлљп жатышат. Душмандарыњ Сенин ысымыњды куру бекер эле атап жатышат.
 • Тењирим, Сени жек кљргљндљрдє мен кантип жек кљрбљйм, Сага каршы чыккандардан мен кантип жийиркенбейм?
 • Аларды аябай жек кљрљм, алар – мага душман.
 • Кудайым, мени сынап, жєрљгємдє бил; мени сынап, ойлорумду бил.
 • Кара, мен коркунучтуу жолдо эмесминби, мени тєбљлєктєє жолдо жетектеп жєр.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Дљљттєн забуру.
 • Оо Тењир, мени жаман адамдан куткар, мени кысымга алган адамдан сакта.
 • Алар жєрљгєндљ жамандык ойлоп, кєн сайын согушууга даяр турушат.
 • Тилдерин жыландай соймоњдотушат, ооздорунда жыландын уусу бар.
 • Оо Тењир, мени кудайсыздын колунан сакта, кысымга алган адамдан сакта, алар мени жыкканы жатышат.
 • Текеберлер мага жашыруун тузак тартып, сыйыртмак салышты, жолума тор жайышты, капкан коюшту.
 • Мен Тењирге мындай дедим: «Сен менин Кудайымсыњ. Менин жалынган єнємдє ук, Тењирим!»
 • Тењир, Тењир, менин куткаруучу кєчєм! Согушта Сен башымды калкаладыњ.
 • Тењир, текеберленбеши єчєн, кудайсыздарды тилегине жеткирбе, алардын жаман ойлорун ишке ашырба.
 • Мени курчагандардын ооздорунан чыккан жамандык љз баштарына тийсин.
 • Аларга чок жаасын. Алар отко ыргытылсын, турбас болуп туњгуюкка ыргытылсын.
 • Тили заар адам жер єстєндљ тамыр жайбасын, кысым кылгандын кыянаттыгы љзєн љлємгљ тартып кетсин.
 • Тењир эзилгендерге адил љкєм чыгарарын, жардыларга адилеттик кыларын билем.
 • Адил адамдар Сенин ысымыњды дањкташат, адилет адамдар Сенин алдыњда жашашат.
 • Дљљттєн забуру. Тењир! Сени чакырам, мага тез кел. Сени чакырганымда, менин жалынган єнємљ кулак сал.
 • Менин сыйынуум Сенин алдыњда фимиамдай болсун, жогору кљтљргљн колдорум кечки курмандыктай болсун.
 • Тењирим, менин оозума сакчы кой, оозумдун каалгасын кайтар.
 • Мыйзамсыз иш кылган адамдар менен бирге жаман иштерге барбашым єчєн, жєрљгємдєн жамандыкка бурулуусуна жол бербе, алардын чєйгєн тамактарынан даам татпайын.
 • Мени адил адам жазаласын, бул – ырайым. Мени ашкерелесин, бул – менин башыма зыянын тийгизбеген эњ жакшы зайтун майы. Мен жамандык кылгандарга каршы сыйынам.
 • Аска-зоону аралап, издеп жєргљн алардын башчылары менин жагымдуу сљздљрємдє угуп жатышат.
 • Биздин сљљктљрєбєз майдаланган топурактай болуп, љлгљндљр жаткан жайдын оозунда чачылып жатат.
 • Бирок менин кљздљрєм Сенде, Тењирим, Тењирим. Сага таянам, менин жанымды љлємгљ кыя кљрбљ!
 • Мыйзамсыздардын мага койгон тузагынан, жайган торлорунан сакта.
 • Кудайсыздар љз торлоруна љздљрє тєшсєн, ал эми мен тєшпљй љтєп кетем.
 • Дљљттєн єйрљтєєсє. Анын єњкєрдљ жаткандагы сыйынуусу. Yнємдє чыгарып, Тењирди чакырдым; єнємдє чыгарып, Тењирге сыйындым.
 • Анын алдына жалынуумду тљктєм, Ага зар-муњумду ачтым.
 • Рухум алсырап калганда, Сен менин жолумду билгенсињ. Алар мен жєргљн жолго торлорун жашыруун жайышты.
 • Оњ жагымды карасам, эч ким мени тааныбайт, мен єчєн баш калкалар жер жок, эч ким менин жаным єчєн кам кљрбљйт.
 • Тењир, мен Сени чакырдым, мен Сага мындай деп кайрылдым: «Сен менин баш калкалар жайымсыњ, тирєєлљр жашаган жерде менин єлєшємсєњ».
 • Менин зар-муњума кулак сал, анткени мен аябай алсырап калдым. Мени куугунтукка алгандардан куткар, анткени алар менден кєчтєєрљљк.
 • Жанымды капастан чыгар, Сенин ысымыњды дањктайын. Мага жакшылык кылсањ, тегерегиме адил адамдар чогулат.
 • Дљљттєн забуру. Тењир! Менин сыйынуумду ук, Љз ишенимдєєлєгєњ боюнча менин жалынуума кулак сал, мага Љз адилеттигињ менен жооп бер.
 • Љз кулуњ менен соттошпо, анткени Сенин алдыњда бир да тирєє жан актала албайт.
 • Душман мени ањдып жєрљт, љмєрємдє жерге тепсеп, небак љлгљн кишидей карањгылыкта жашоого мажбур кылды.
 • Ошондо ындыным љчєп калды, жєрљгєм сенейип катып калды.
 • Байыркы кєндљрдє эстеп, Сенин бардык иштерињ жљнєндљ ойлоном, колуњдун иштери жљнєндљ ой жєгєртљм.
 • Сага колумду сунам; сууга чањкаган жердей болуп, жаным Сага тартылат.
 • Мени тезирээк ук, Тењирим, рухум алсырап бара жатат. Менден жєзєњдє жашырба, кљрдљ жаткандарга окшоп калбайын.
 • Сенин ырайымыњды эртерээк угайын, анткени мен Сага таянам. Мага жєрљ турган жолумду кљрсљт, анткени жанымды Сенин алдыња алып келем.
 • Тењирим, мени душмандарымдан куткар, Сага корголойм.
 • Мага Љзєњдєн эркињди аткарууну єйрљт, анткени Сен менин Кудайымсыњ. Сенин жакшы Рухуњ мени чындык љкєм сєргљн жерге алып барсын.
 • Тењирим, мени Љз ысымыњ єчєн тирилт, Љз чындыгыњ єчєн жанымды мєшкєлдљн куткар.
 • Љз ырайымыњ менен душмандарымды жок кыл, жанымды жабыр тарттыргандардын баарын жок кыл, анткени мен Сенин кулуњмун.
 • Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits!
 • Élevez vos mains vers le sanctuaire, Et bénissez l'Éternel!
 • Que l'Éternel te bénisse de Sion, Lui qui a fait les cieux et la terre!
 • Louez l'Éternel! Louez le nom de l'Éternel, Louez-le, serviteurs de l'Éternel,
 • Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, Dans les parvis de la maison de notre Dieu!
 • Louez l'Éternel! car l'Éternel est bon. Chantez à son nom! car il est favorable.
 • Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartînt.
 • Je sais que l'Éternel est grand, Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux.
 • Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre, Dans les mers et dans tous les abîmes.
 • Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de ses trésors.
 • Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, Depuis les hommes jusqu'aux animaux.
 • Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte! Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs.
 • Il frappa des nations nombreuses, Et tua des rois puissants,
 • Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, Et tous les rois de Canaan;
 • Et il donna leur pays en héritage, En héritage à Israël, son peuple.
 • Éternel! ton nom subsiste à toujours, Éternel! ta mémoire dure de génération en génération.
 • Car l'Éternel jugera son peuple, Et il aura pitié de ses serviteurs.
 • Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, Elles sont l'ouvrage de la main des hommes.
 • Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux et ne voient point,
 • Elles ont des oreilles et n'entendent point, Elles n'ont point de souffle dans leur bouche.
 • Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, Tous ceux qui se confient en elles.
 • Maison d'Israël, bénissez l'Éternel! Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel!
 • Maison de Lévi, bénissez l'Éternel! Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel!
 • Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, Qui habite à Jérusalem! Louez l'Éternel!
 • Louez l'Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Louez le Dieu des dieux, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Louez le Seigneur des seigneurs, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Celui qui seul fait de grands prodiges, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Celui qui a fait les cieux avec intelligence, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Celui qui a étendu la terre sur les eaux, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Celui qui a fait les grands luminaires, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Le soleil pour présider au jour, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • La lune et les étoiles pour présider à la nuit, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Celui qui frappa les Égyptiens dans leurs premiers-nés, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Et fit sortir Israël du milieu d'eux, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • A main forte et à bras étendu, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Celui qui coupa en deux la mer Rouge, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Qui fit passer Israël au milieu d'elle, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Celui qui conduisit son peuple dans le désert, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Celui qui frappa de grands rois, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Qui tua des rois puissants, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Sihon, roi des Amoréens, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Et Og, roi de Basan, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Et donna leur pays en héritage, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • En héritage à Israël, son serviteur, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Et nous délivra de nos oppresseurs, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Celui qui donne la nourriture à toute chair, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Louez le Dieu des cieux, Car sa miséricorde dure à toujours!
 • Sur les bords des fleuves de Babylone, Nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion.
 • Aux saules de la contrée Nous avions suspendu nos harpes.
 • Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, Et nos oppresseurs de la joie: Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion!
 • Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel Sur une terre étrangère?
 • Si je t'oublie, Jérusalem, Que ma droite m'oublie!
 • Que ma langue s'attache à mon palais, Si je ne me souviens de toi, Si je ne fais de Jérusalem Le principal sujet de ma joie!
 • Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, Qui, dans la journée de Jérusalem, Disaient: Rasez, rasez Jusqu'à ses fondements!
 • Fille de Babylone, la dévastée, Heureux qui te rend la pareille, Le mal que tu nous as fait!
 • Heureux qui saisit tes enfants, Et les écrase sur le roc!
 • De David. Je te célèbre de tout mon coeur, Je chante tes louanges en la présence de Dieu.
 • Je me prosterne dans ton saint temple, Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses.
 • Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme.
 • Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel! En entendant les paroles de ta bouche;
 • Ils célébreront les voies de l'Éternel, Car la gloire de l'Éternel est grande.
 • L'Éternel est élevé: il voit les humbles, Et il reconnaît de loin les orgueilleux.
 • Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, Et ta droite me sauve.
 • L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, N'abandonne pas les oeuvres de tes mains!
 • Au chef des chantres. De David. Psaume. Éternel! tu me sondes et tu me connais,
 • Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée;
 • Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes voies.
 • Car la parole n'est pas sur ma langue, Que déjà, ô Éternel! tu la connais entièrement.
 • Tu m'entoures par derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi.
 • Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir.
 • Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face?
 • Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.
 • Si je prends les ailes de l'aurore, Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer,
 • Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira.
 • Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront, La nuit devient lumière autour de moi;
 • Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit brille comme le jour, Et les ténèbres comme la lumière.
 • C'est toi qui as formé mes reins, Qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
 • Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien.
 • Mon corps n'était point caché devant toi, Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre.
 • Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux existât.
 • Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! Que le nombre en est grand!
 • Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi.
 • O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant! Hommes de sang, éloignez-vous de moi!
 • Ils parlent de toi d'une manière criminelle, Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis!
 • Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi?
 • Je les hais d'une parfaite haine; Ils sont pour moi des ennemis.
 • Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et connais mes pensées!
 • Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité!
 • Au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants! Préserve-moi des hommes violents.
 • Qui méditent de mauvais desseins dans leur coeur, Et sont toujours prêts à faire la guerre!
 • Ils aiguisent leur langue comme un serpent, Ils ont sous leur lèvres un venin d'aspic. Pause.
 • Éternel, garantis-moi des mains du méchant! Préserve-moi des hommes violents, Qui méditent de me faire tomber!
 • Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, Ils placent des rets le long du chemin, Ils me dressent des embûches. Pause.
 • Je dis à l'Éternel: Tu es mon Dieu! Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications!
 • Éternel, Seigneur, force de mon salut! Tu couvres ma tête au jour du combat.
 • Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, Ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie! Pause.
 • Que sur la tête de ceux qui m'environnent Retombe l'iniquité de leurs lèvres!
 • Que des charbons ardents soient jetés sur eux! Qu'il les précipite dans le feu, Dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus!
 • L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre; Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte.
 • Je sais que l'Éternel fait droit au misérable, Justice aux indigents.
 • Oui, les justes célébreront ton nom, Les hommes droits habiteront devant ta face.
 • Psaume de David. Éternel, je t'invoque: viens en hâte auprès de moi! Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque!
 • Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir!
 • Éternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres!
 • N'entraîne pas mon coeur à des choses mauvaises, A des actions coupables avec les hommes qui font le mal, Et que je ne prenne aucune part à leurs festins!
 • Que le juste me frappe, c'est une faveur; Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête: Ma tête ne se détournera pas; Mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté.
 • Que leurs juges soient précipités le long des rochers, Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables.
 • Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, Ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts.
 • C'est vers toi, Éternel, Seigneur! que se tournent mes yeux, C'est auprès de toi que je cherche un refuge: N'abandonne pas mon âme!
 • Garantis-moi du piège qu'ils me tendent, Et des embûches de ceux qui font le mal!
 • Que les méchants tombent dans leurs filets, Et que j'échappe en même temps!
 • Cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne. Prière. De ma voix je crie à l'Éternel, De ma voix j'implore l'Éternel.
 • Je répands ma plainte devant lui, Je lui raconte ma détresse.
 • Quand mon esprit est abattu au dedans de moi, Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche Ils m'ont tendu un piège.
 • Jette les yeux à droite, et regarde! Personne ne me reconnaît, Tout refuge est perdu pour moi, Nul ne prend souci de mon âme.
 • Éternel! c'est à toi que je crie. Je dis: Tu es mon refuge, Mon partage sur la terre des vivants.
 • Sois attentif à mes cris! Car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent! Car ils sont plus forts que moi.
 • Tire mon âme de sa prison, Afin que je célèbre ton nom! Les justes viendront m'entourer, Quand tu m'auras fait du bien.