Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
 • стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
 • Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́:
 • я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́:
 • я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
 • вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
 • Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
 • И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
 • посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
 • И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
 • сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска:
 • и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
 • я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся.
 • И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
 • уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
 • у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
 • Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
 • До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
 • боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
 • Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу бого́въ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви господе́й: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему чудеса́ ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему небеса́ ра́зумомъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Утверди́в­шему зе́млю на вода́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему свѣти́ла ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • со́лнце во о́бласть дне́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • луну́ и звѣ́зды во о́бласть но́щи: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему Еги́пта съ пе́рвенцы его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и изве́дшему Изра́иля от­ среды́ и́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Раздѣ́льшему чермно́е мо́ре въ раздѣле́нiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и прове́дшему Изра́иля посредѣ́ его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и истря́сшему фарао́на и си́лу его́ въ мо́ре Чермно́­е: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Прове́дшему лю́ди своя́ въ пусты́ни: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему цари́ ве́лiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И уби́в­шему цари́ крѣ́пкiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • сио́на царя́ Аморре́йска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и о́га царя́ Васа́нска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И да́в­шему зе́млю и́хъ достоя́нiе: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • достоя́нiе Изра́илю рабу́ сво­ему́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Я́ко во смире́нiи на́­шемъ помяну́ ны Госпо́дь: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И изба́вилъ ны́ е́сть от­ враго́въ на́шихъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • дая́й пи́щу вся́кой пло́ти: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу небе́сному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Дави́ду иеремі́емъ.
 • На рѣка́хъ Вавило́нскихъ, та́мо сѣдо́хомъ и пла́кахомъ, внегда́ помяну́ти на́мъ Сiо́на:
 • на ве́рбiихъ посредѣ́ его́ обѣ́сихомъ орга́ны на́шя.
 • Я́ко та́мо вопроси́ша ны́ плѣ́ншiи на́съ о словесѣ́хъ пѣ́сней, и ве́дшiи на́съ о пѣ́нiи: воспо́йте на́мъ от­ пѣ́сней Сiо́нскихъ.
 • Ка́ко воспо­е́мъ пѣ́снь Госпо́дню на земли́ чужде́й?
 • А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́.
 • Прильпни́ язы́къ мо́й горта́ни мо­ему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко въ нача́лѣ весе́лiя мо­его́.
 • Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мскiя въ де́нь Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́нiй его́.
 • Дщи́ Вавило́ня окая́н­ная, блаже́нъ, и́же воз­да́стъ тебѣ́ воз­дая́нiе твое́, е́же воз­дала́ еси́ на́мъ:
 • блаже́нъ, и́же и́метъ и разбiе́тъ младе́нцы твоя́ о ка́мень.
 • Псало́мъ Дави́ду, Агге́а и заха́рiи.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, и предъ а́нгелы воспою́ тебѣ́, я́ко услы́шалъ еси́ вся́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ:
 • поклоню́ся ко хра́му свято́му тво­ему́ и исповѣ́мся и́мени тво­ему́ о ми́лости тво­е́й и и́стинѣ тво­е́й, я́ко воз­вели́чилъ еси́ надъ всѣ́мъ и́мя твое́ свято́е.
 • Въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́: умно́жиши мя́ въ души́ мо­е́й си́лою тво­е́ю.
 • Да исповѣ́дят­ся тебѣ́, Го́споди, вси́ ца́рiе зе́мстiи, я́ко услы́шаша вся́ глаго́лы у́стъ тво­и́хъ:
 • и да воспою́тъ въ путе́хъ Госпо́днихъ, я́ко ве́лiя сла́ва Госпо́дня:
 • я́ко высо́къ Госпо́дь, и смире́н­ныя при­­зира́етъ, и высо́кая издале́ча вѣ́сть.
 • А́ще пойду́ посредѣ́ ско́рби, живи́ши мя́: на гнѣ́въ вра́гъ мо­и́хъ просте́рлъ еси́ ру́ку твою́, и спасе́ мя десни́ца твоя́.
 • Госпо́дь воз­да́стъ за мя́: Го́споди, ми́лость твоя́ во вѣ́къ: дѣ́лъ руку́ твое́ю не пре́зри.
 • Въ коне́цъ Дави́ду, псало́мъ заха́рiинъ, въ разсѣ́янiи.
 • Го́споди, искуси́лъ мя́ еси́ и позна́лъ мя́ еси́: ты́ позна́лъ еси́ сѣда́нiе мое́ и воста́нiе мое́.
 • Ты́ разумѣ́лъ еси́ помышле́нiя моя́ издале́ча:
 • стезю́ мою́ и у́же мое́ ты́ еси́ изслѣ́довалъ и вся́ пути́ моя́ прови́дѣлъ еси́.
 • Я́ко нѣ́сть льсти́ въ язы́цѣ мо­е́мъ: се́, Го́споди, ты́ позна́лъ еси́
 • вся́ послѣ́дняя и дре́вняя: ты́ созда́лъ еси́ мя́ и положи́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́.
 • Удиви́ся ра́зумъ тво́й от­ мене́, утверди́ся, не воз­могу́ къ нему́.
 • Ка́мо пойду́ от­ Ду́ха тво­его́? и от­ лица́ тво­его́ ка́мо бѣжу́?
 • А́ще взы́ду на небо, ты́ та́мо еси́: а́ще сни́ду во а́дъ, та́мо еси́.
 • А́ще воз­му́ крилѣ́ мо­и́ ра́но и вселю́ся въ послѣ́днихъ мо́ря,
 • и та́мо бо рука́ твоя́ наста́витъ мя́, и удержи́тъ мя́ десни́ца твоя́.
 • И рѣ́хъ: еда́ тма́ попере́тъ мя́? и но́щь просвѣще́нiе въ сла́дости мо­е́й.
 • Я́ко тма́ не помрачи́т­ся от­ тебе́, и но́щь я́ко де́нь просвѣти́т­ся: я́ко тма́ ея́, та́ко и свѣ́тъ ея́.
 • Я́ко ты́ созда́лъ {стяжа́лъ} еси́ утро́бы моя́, воспрiя́лъ мя́ еси́ изъ чре́ва ма́тере мо­ея́.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, я́ко стра́шно удиви́л­ся еси́: чу́дна дѣла́ твоя́, и душа́ моя́ зна́етъ зѣло́.
 • Не утаи́ся ко́сть моя́ от­ тебе́, ю́же сотвори́лъ еси́ въ та́йнѣ, и соста́въ мо́й въ преиспо́днихъ земли́.
 • Несодѣ́лан­ное мое́ ви́дѣстѣ о́чи тво­и́, и въ кни́зѣ тво­е́й вси́ напи́шут­ся: во дне́хъ сози́ждут­ся, и никто́же въ ни́хъ.
 • Мнѣ́ же зѣло́ че́стни бы́ша дру́зи тво­и́, Бо́же, зѣло́ утверди́шася влады́че­ст­вiя и́хъ:
 • изочту́ и́хъ, и па́че песка́ умно́жат­ся: воста́хъ, и еще́ е́смь съ тобо́ю.
 • А́ще избiе́ши грѣ́шники, Бо́же: му́жiе крове́й, уклони́теся от­ мене́.
 • Я́ко ревни́ви есте́ въ помышле́нiихъ, прiи́мутъ въ суету́ гра́ды твоя́.
 • Не ненави́дящыя ли тя́, Го́споди, воз­ненави́дѣхъ, и о вразѣ́хъ тво­и́хъ иста́яхъ?
 • Соверше́н­ною не́навистiю воз­ненави́дѣхъ я́: во враги́ бы́ша ми́.
 • Искуси́ мя, Бо́же, и увѣ́ждь се́рдце мое́: истяжи́ мя и разумѣ́й стези́ моя́:
 • и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́нiя во мнѣ́, и наста́ви мя́ на пу́ть вѣ́ченъ.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Изми́ мя, Го́споди, от­ человѣ́ка лука́ва, от­ му́жа непра́ведна изба́ви мя́:
 • 2и́же помы́слиша непра́вду въ се́рдцы, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни:
 • 3изостри́ша язы́къ сво́й я́ко змiи́нъ: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ.
 • 4Сохрани́ мя, Го́споди, изъ руки́ грѣ́шничи, от­ человѣ́къ непра́ведныхъ изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́.
 • 5Скры́ша го́рдiи сѣ́ть мнѣ́ и у́жы, препя́ша сѣ́ть нога́ма мо­и́ма:
  6при стези́ собла́зны положи́ша ми́.
 • Рѣ́хъ Го́сподеви: Бо́гъ мо́й еси́ ты́, внуши́, Го́споди, гла́съ моле́нiя мо­его́.
 • Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́нiя мо­его́, осѣни́лъ еси́ надъ главо́ю мо­е́ю въ де́нь бра́ни.
 • Не преда́ждь мене́, Го́споди, от­ жела́нiя мо­его́ грѣ́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ воз­несу́т­ся.
 • Глава́ окруже́нiя и́хъ, тру́дъ усте́нъ и́хъ покры́етъ я́.
 • Паду́тъ на ни́хъ у́глiя о́гнен­ная, низложи́ши я́ во страсте́хъ, и не постоя́тъ.
 • Му́жъ язы́ченъ не испра́вит­ся на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́тъ во истлѣ́нiе.
 • Позна́хъ, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь су́дъ ни́щымъ и ме́сть убо́гимъ.
 • Оба́че пра́веднiи исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и вселя́т­ся пра́вiи съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, воз­зва́хъ къ тебѣ́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́, внегда́ воз­зва́ти ми́ къ тебѣ́.
 • Да испра́вит­ся моли́тва моя́ я́ко кади́ло предъ тобо́ю: воз­дѣя́нiе руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.
 • Положи́, Го́споди, хране́нiе усто́мъ мо­и́мъ и две́рь огражде́нiя о устна́хъ мо­и́хъ.
 • Не уклони́ се́рдце мое́ въ словеса́ лука́в­ст­вiя, непщева́ти вины́ о грѣсѣ́хъ съ человѣ́ки дѣ́ла­ю­щими беззако́нiе: и не сочту́ся со избра́н­ными и́хъ.
 • Нака́жетъ мя́ пра́ведникъ ми́лостiю и обличи́тъ мя́, еле́й же грѣ́шнаго да не нама́ститъ главы́ мо­ея́: я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́нiихъ и́хъ.
 • Поже́рты бы́ша при­­ ка́мени судiи́ и́хъ: услы́шат­ся глаго́ли мо­и́, я́ко воз­мого́ша {услади́шася}.
 • Я́ко то́лща земли́ просѣ́деся на земли́, расточи́шася ко́сти и́хъ при­­ а́дѣ.
 • Я́ко къ тебѣ́, Го́споди, Го́споди, о́чи мо­и́: на тя́ упова́хъ, не от­ими́ ду́шу мою́:
 • сохрани́ мя от­ сѣ́ти, ю́же соста́виша ми́, и от­ собла́знъ дѣ́ла­ю­щихъ беззако́нiе.
 • Паду́тъ во мре́жу свою́ грѣ́шницы: еди́нъ е́смъ а́зъ, до́ндеже прейду́.
 • Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ въ верте́пѣ моля́щемуся.
 • Гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду воз­зва́хъ, гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду помоли́хся.
 • Пролiю́ предъ ни́мъ моле́нiе мое́, печа́ль мою́ предъ ни́мъ воз­вѣщу́.
 • Внегда́ изчеза́ти от­ мене́ ду́ху мо­ему́, и ты́ позна́лъ еси́ стези́ моя́: на пути́ се́мъ, по нему́же хожда́хъ, скры́ша сѣ́ть мнѣ́.
 • Сматря́хъ одесну́ю и воз­гля́дахъ, и не бѣ́ зна́яй мене́: поги́бе бѣ́г­ст­во от­ мене́, и нѣ́сть взыска́яй ду́шу мою́.
 • Воззва́хъ къ тебѣ́, Го́споди, рѣ́хъ: ты́ еси́ упова́нiе мое́, ча́сть моя́ еси́ на земли́ живы́хъ.
 • Вонми́ моле́нiю мо­ему́, я́ко смири́хся зѣло́: изба́ви мя́ от­ гоня́щихъ мя́, я́ко укрепи́шася па́че мене́.
 • Изведи́ изъ темни́цы ду́шу мою́, исповѣ́датися и́мени тво­ему́: мене́ жду́тъ пра́ведницы, до́ндеже воз­да́си мнѣ́.
 • Псало́мъ Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́мъ сы́нъ его́.
 • Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́нiе мое́ во и́стинѣ тво­е́й, услы́ши мя́ въ пра́вдѣ тво­е́й:
 • и не вни́ди въ су́дъ съ рабо́мъ тво­и́мъ, я́ко не оправди́т­ся предъ тобо́ю вся́къ живы́й.
 • Я́ко погна́ вра́гъ ду́шу мою́: смири́лъ е́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й: посади́лъ мя́ е́сть въ те́мныхъ, я́ко ме́ртвыя вѣ́ка.
 • И уны́ во мнѣ́ ду́хъ мо́й, во мнѣ́ смяте́ся се́рдце мое́.
 • Помяну́хъ дни́ дре́внiя, по­учи́хся во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ творе́нiихъ руку́ твое́ю по­уча́хся.
 • Воздѣ́хъ къ тебѣ́ ру́цѣ мо­и́: душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная тебѣ́.
 • Ско́ро услы́ши мя́, Го́споди, изчезе́ ду́хъ мо́й: не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́, и уподо́блюся низходя́щымъ въ ро́въ.
 • Слы́шану сотвори́ мнѣ́ зау́тра ми́лость твою́, я́ко на тя́ упова́хъ: скажи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть, въ о́ньже пойду́, я́ко къ тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́.
 • Изми́ мя от­ вра́гъ мо­и́хъ, Го́споди, къ тебѣ́ при­­бѣго́хъ.
 • Научи́ мя твори́ти во́лю твою́, я́ко ты́ еси́ Бо́гъ мо́й: Ду́хъ тво́й благі́й наста́витъ мя́ на зе́млю пра́ву.
 • И́мене тво­его́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́ пра́вдою тво­е́ю: изведе́ши от­ печа́ли ду́шу мою́:
 • и ми́лостiю тво­е́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ мо­е́й: я́ко а́зъ ра́бъ тво́й е́смь.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 • Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 • ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 • Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 • Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 • возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 • Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 • послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 • поразил народы многие и истребил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 • и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 • Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 • Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 • Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
 • Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
 • Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
 • утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
 • сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
 • солнце – для управления днем, ибо вовек милость Его;
 • луну и звезды – для управления ночью, ибо вовек милость Его;
 • поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
 • и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
 • рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
 • разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
 • и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
 • и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
 • провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
 • поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
 • и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
 • Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
 • и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
 • и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
 • в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
 • вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
 • и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
 • дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
 • При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;
 • на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
 • Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «пропойте нам из песней Сионских».
 • Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
 • Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя;
 • прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
 • Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его».
 • Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
 • Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!
 • Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами* пою Тебе, [что Ты услышал все слова уст моих]. //*В переводе 70-ти: пред Ангелами.
 • Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
 • В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
 • Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих
 • и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
 • Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
 • Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя.
 • Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
 • Господи! Ты испытал меня и знаешь.
 • Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
 • Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
 • Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
 • Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
 • Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его!
 • Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 • Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
 • Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
 • и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
 • Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»;
 • но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
 • Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
 • Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
 • Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
 • Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
 • Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
 • Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
 • О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!
 • Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
 • Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
 • Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
 • Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
 • и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя:
 • они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань,
 • изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их.
 • Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои.
 • Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня.
 • Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих!
 • Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани.
 • Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся.
 • Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их.
 • Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали.
 • Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в погибель.
 • Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным.
 • Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать пред лицем Твоим.
 • Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.
 • Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя.
 • Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;
 • не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.
 • Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои – против злодейств их.
 • Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.
 • Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней.
 • Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
 • Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.
 • Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
 • Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.
 • 1Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился;
 • 2излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему.
 • 3Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня.
 • 4Смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не признаёт меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей.
 • 5Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых.
 • 6Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня.
 • 7Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.
 • Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей
 • и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих.
 • Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, –
 • и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.
 • Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих.
 • Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая земля.
 • Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.
 • Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.
 • Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю.
 • Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.
 • Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою.
 • И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
 • Давидово. Благодарю Тебя всем сердцем моим, пред богами бряцаю и пою Тебе,
 • преклоняюсь пред святым Храмом Твоим, и благодарю имя Твое за милость Твою и верность Твою, ибо возвеличил Ты превыше всего слово Твое, имя Твое.
 • В день, когда воззвал я, Ты услышал меня, пробудил силу в душе моей.
 • Благодарят Тебя, Господи, все цари земли, ибо слышали речения уст Твоих! –
 • Воспевают они Господни пути, ибо слава Господа велика;.
 • ибо возвышен Господь, и смиренного зрит, и гордого распознает издалека.
 • Если путь мой посреди напастей лежит, Ты животворишь меня, противу злобы врагов моих руку Твою прострешь, и спасет меня десница Твоя.
 • Господь дело совершит за меня! Господи, милость Твоя вовек, не оставляй же дела рук Твоих!
 • Псалом Давидов. Господи, услыши молитву мою, вонми молению моему, в верности Твоей ответствуй мне, в правде Твоей!
 • Но не входи в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобой никто из живых!
 • Ибо теснит враг душу мою, втаптывает во прах жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умерших в давние дни;
 • и уныл во мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое.
 • Вспоминаю давние дни, рассуждаю о всех делах Твоих, мыслю о действиях руки Твоей,
 • простираю к Тебе руки мои: душа моя – безводная земля, жаждет она Тебя! (Села!)
 • Скоро, Господи, услышь меня! Изнемогает дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, кто сходит во гроб.
 • Открой мне поутру милость Твою, ибо на Тебя – упование мое. Укажи мне путь, которым мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою.
 • От врагов моих, Господи, избавь меня! В Тебе – прибежище мое.
 • Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет меня на долы ровной стези.
 • Господи, имени ради Твоего оживотвори меня! Правды ради Твоей выведи из уныния душу мою,
 • и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех утесняющих душу мою, ибо я – раб Твой.
 • Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem.

  Auf, dankt dem HERRN,
  ihr seine Diener alle,
  die ihr in seinem Hause steht
  und nachts den Dienst verrichtet!

 • Streckt eure Hände aus zum Heiligtum
  und dankt dem HERRN!
 • »Vom Zion, von seinem Tempel aus
  segne dich der HERR,
  der Himmel und Erde geschaffen hat!«


 • Halleluja – Preist den HERRN!

  Rühmt ihn, der euch so nahe ist!
  Preist ihn, ihr seine Diener alle,

 • die ihr in seinem Tempel steht,
  in den Vorhöfen am Haus unseres Gottes!
 • Preist den HERRN, denn er ist gut zu uns!
  Singt und spielt zu seiner Ehre,
  denn er ist freundlich zu uns!
 • Der HERR hat die Nachkommen Jakobs erwählt,
  er hat Israel zu seinem Eigentum gemacht.
 • Ich weiß es: Der HERR ist groß,
  unser Herr ist mächtiger als alle Götter.
 • Denn alles, was er will, das tut er auch,
  im Himmel und auf der Erde,
  auf den Meeren und in allen Tiefen.
 • Er führt Wolken heran vom Ende der Erde,
  er lässt es blitzen und lässt den Regen fallen,
  er holt den Wind aus seinen Vorratskammern.
 • Er war es, der damals bei den Ägyptern
  alle erstgeborenen Söhne sterben ließ
  und alle Erstgeburt beim Vieh.
 • Erschreckende Wunder ließ er geschehen
  am Pharao und an allen seinen Dienern.
 • Er war es, der viele Völker besiegte
  und mächtige Könige umkommen ließ:
 • Sihon, den König der Amoriter,
  und Og, den König des Landes Baschan,
  und alle Herrscher im Lande Kanaan.
 • Ihre Länder teilte er Israel zu,
  er gab sie seinem Volk als Erbbesitz.
 • HERR, dein Ruhm wird niemals enden,
  alle Generationen werden von dir sprechen!
 • Der HERR wird seinem Volk zum Recht verhelfen,
  er hat Erbarmen mit den Seinen.
 • Die Götzen der anderen Völker,
  ob aus Silber oder aus Gold,
  sie sind Machwerke von menschlichen Händen.
 • Sie haben Münder, die nicht sprechen,
  sie haben Augen, die nichts sehen,
 • sie haben Ohren, die nichts hören –
  kein Atem ist in ihrem Mund!
 • Genauso sollen alle werden,
  die diese Götzen geschaffen haben,
  und alle, die sich auf Götzen verlassen!
 • Ihr vom Volk Israel: Dankt dem HERRN!
  Ihr seine Priester: Dankt dem HERRN!
 • Auch ihr Leviten: Dankt dem HERRN!
  Ihr alle, die ihr ihn verehrt: Dankt dem HERRN!
 • Er, der in Jerusalem wohnt,
  soll auf dem Zionsberg gepriesen werden!

  Preist den HERRN – Halleluja!


 • Dankt dem HERRN, denn er ist gut zu uns!
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Dankt ihm, dem allerhöchsten Gott!
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Dankt ihm, dem mächtigsten aller Herren!
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er allein tut große Wunder.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Kunstvoll hat er den Himmel gewölbt.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Über den Meeren hat er die Erde ausgebreitet.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er hat die großen Lichter gemacht:
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Die Sonne, um den Tag zu regieren –
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Mond und Sterne für die Nacht.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er tötete die Erstgeborenen der Ägypter.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er führte Israel von dort heraus.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er tat es mit seiner starken Hand.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er schnitt das Schilfmeer in zwei Teile.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er führte Israel mitten hindurch.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er stürzte den Pharao und sein Heer in die Fluten.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er leitete sein Volk durch die Wüste.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er besiegte große Könige.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Mächtige Könige brachte er um:
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Sihon, den König der Amoriter –
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • und Og, den König des Landes Baschan.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Ihre Länder teilte er Israel zu.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er gab sie seinen Dienern als Erbbesitz.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er dachte an uns, sooft man uns unterdrückte.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Er befreite uns von unseren Feinden.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Allen Geschöpfen gibt er zu essen.
  – Seine Liebe hört niemals auf!
 • Dankt ihm, dem Gott des Himmels!
  – Seine Liebe hört niemals auf!


 • An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten,
  jedes Mal, wenn wir an Zion dachten.
 • Unsere Harfen hingen dort an den Weiden;
  wir mochten nicht mehr auf ihnen spielen.
 • Doch die Feinde, die uns unterdrückten,
  die uns verschleppt hatten aus der Heimat,
  verlangten von uns auch noch Jubellieder.
  »Singt uns ein Lied vom Zion!«, sagten sie.
 • Fern vom Tempel, im fremden Land –
  wie konnten wir da Lieder singen
  zum Preis des HERRN?
 • Jerusalem, wenn ich dich je vergesse,
  dann soll mir die rechte Hand verdorren!
 • Die Zunge soll mir am Gaumen festwachsen,
  wenn ich aufhöre, an dich zu denken,
  wenn ich irgendetwas lieber habe,
  lieber als dich, Jerusalem!
 • HERR, vergiss nicht,
  was die Edomiter taten,
  als Jerusalem in die Hand der Feinde fiel,
  wie sie schrien:
  »Reißt sie nieder, die Stadt!
  Reißt sie nieder bis auf den Grund!«
 • Babylon, auch du wirst bald verwüstet!
  Gott segne den, der dir heimzahlt,
  was du uns angetan hast!
 • Gott segne den, der deine Kinder packt
  und sie am Felsen zerschmettert!


 • Von David.

  Ich danke dir von ganzem Herzen;
  ich preise dich mit meinem Lied,
  dich und nicht die anderen Götter!

 • Ich werfe mich nieder vor deinem Heiligtum,
  um dir zu danken, HERR,
  für deine Güte und deine Treue.
  Du hast dein Versprechen erfüllt,
  ja, du hast noch viel mehr getan,
  als wir von dir erwartet hatten!
 • Du hast mich erhört, als ich zu dir schrie;
  du ermutigst mich zu den kühnsten Wünschen.
 • HERR,
  alle Herrscher der Erde sollen dich preisen,
  denn sie haben deine Zusagen gehört.
 • Sie sollen dein Tun besingen und sagen:
  »Gewaltig ist die Macht des HERRN!
 • Er thront dort in höchster Höhe,
  und trotzdem sieht er die Niedrigen
  und kümmert sich um sie.«
 • Wenn ich mitten durch Gefahren gehen muss,
  erhältst du mich am Leben.
  Du nimmst mich in Schutz
  vor der Wut meiner Feinde,
  deine mächtige Hand wird mir helfen.
 • HERR, du wirst alles für mich tun,
  deine Liebe hört niemals auf!
  Vollende, was du angefangen hast!


 • Ein Lied Davids.

  HERR, du durchschaust mich,
  du kennst mich bis auf den Grund.

 • Ob ich sitze oder stehe, du weißt es,
  du kennst meine Pläne von ferne.
 • Ob ich tätig bin oder ausruhe,
  du siehst mich;
  jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt.
 • Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt,
  hast du, HERR, es schon gehört.
 • Von allen Seiten umgibst du mich,
  ich bin ganz in deiner Hand.
 • Dass du mich so durch und durch kennst,
  das übersteigt meinen Verstand;
  es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen.
 • Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen,
  wohin fliehen, damit du mich nicht siehst?
 • Steige ich hinauf in den Himmel –
  du bist da.
  Verstecke ich mich in der Totenwelt –
  dort bist du auch.
 • Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht,
  oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt:
 • auch dort wird deine Hand nach mir greifen,
  auch dort lässt du mich nicht los.
 • Sage ich: »Finsternis soll mich bedecken,
  rings um mich werde es Nacht«,
 • so hilft mir das nichts;
  denn auch die Finsternis
  ist für dich nicht dunkel
  und die Nacht ist so hell wie der Tag.
 • Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist,
  mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter.
 • Dafür danke ich dir,
  es erfüllt mich mit Ehrfurcht.
  An mir selber erkenne ich:
  Alle deine Taten sind Wunder!
 • Ich war dir nicht verborgen,
  als ich im Dunkeln Gestalt annahm,
  tief unten im Mutterschoß der Erde.
 • Du sahst mich schon fertig,
  als ich noch ungeformt war.
  Im Voraus hast du alles aufgeschrieben;
  jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet,
  noch ehe der erste begann.
 • Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott,
  und wie unermesslich ist ihre Fülle!
 • Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer.
  Nächtelang denke ich über dich nach
  und komme an kein Ende.
 • Gott, bring sie doch alle um,
  die dich und deine Gebote missachten!
  Halte mir diese Mörder vom Leib!
 • Sie reden Lästerworte gegen dich;
  HERR, deine Feinde missbrauchen deinen Namen!
 • Wie ich sie hasse, die dich hassen, HERR!
  Wie ich sie verabscheue,
  die gegen dich aufstehen!
 • Deine Feinde sind auch meine Feinde,
  ich hasse sie glühend.
 • Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz,
  prüfe meine Wünsche und Gedanken!
 • Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen,
  dann bring mich zurück auf den Weg zu dir!


 • Ein Lied Davids.
 • HERR, rette mich vor boshaften Menschen,
  vor gewalttätigen Leuten beschütze mich!
 • Ihr Kopf steckt voll von bösen Plänen,
  ständig brechen sie Streit vom Zaun.
 • Sie sind gefährlich wie züngelnde Schlangen,
  ihre Worte sind tödlich wie Natterngift.
 • HERR, bewahre mich vor Menschen,
  die dich und deine Gebote missachten;
  vor gewalttätigen Leuten beschütze mich,
  vor denen, die mich zu Fall bringen wollen.
 • Diese Vermessenen haben mir Fallen gestellt,
  mir Schlingen und Netze in den Weg gelegt.
 • Ich aber sage: HERR, du bist mein Gott!
  Höre mich, wenn ich um Hilfe rufe!
 • Gott, du mein Herr, mein starker Helfer,
  du hast mich im Kampf geschützt wie ein Schild.
 • Gib diesen Unheilstiftern nicht, was sie sich wünschen!
  Lass ihre Machenschaften nicht gelingen;
  sie würden sonst noch überheblicher!
 • Die Lügen, die sie über mich verbreiten,
  lass sie zurückfallen auf diese Verleumder!
 • Lass glühende Kohlen auf sie regnen!
  Stürze sie ins Feuer, in tiefe Schluchten,
  aus denen sie nicht mehr herauskommen können!
 • Für böse Zungen soll im Land kein Platz sein,
  und wer Gewalttat liebt,
  den soll das Unglück zu Tode hetzen!
 • Ich weiß es, HERR:
  Du trittst für die Unterdrückten ein,
  du wirst den Wehrlosen Recht verschaffen.
 • Alle, die dir die Treue halten
  und nach deinem Willen fragen,
  werden in deiner Nähe leben
  und dich preisen.


 • Ein Lied Davids.

  HERR, ich schreie zu dir,
  komm doch und hilf mir schnell!
  Höre mich, wenn ich dich rufe!

 • Nimm mein Gebet als Weihrauch an,
  der hinaufsteigt und zu dir gelangt!
  Und meine ausgebreiteten Hände,
  nimm sie an wie ein Abendopfer!
 • HERR, wache über meine Zunge,
  stell einen Posten ans Tor meiner Lippen!
 • Hindere mich, meinen Neigungen nachzugeben,
  damit ich nichts Übles rede
  und keine Schandtat begehe,
  zusammen mit anderen, die Unheil stiften.
  Nimm mir die Lust an ihren Leckerbissen!
 • Nur wer das Rechte tut, darf mich strafen.
  Wenn er mich in Güte zurechtweist,
  dann ist das eine Wohltat,
  gegen die ich mich nicht sträube.
  Und wenn er selbst ins Unglück gerät,
  höre ich nicht auf, für ihn zu beten.
 • Wenn die bösen Richter vom Felsen hinabgestürzt werden,
  dann wird sich erweisen,
  wie zurückhaltend mein Urteil über sie war.
 • Wie ein zerschmetterter Mühlstein am Boden,
  so liegen ihre Gebeine hingestreut
  am Eingang zur Totenwelt.
 • Meine Augen blicken zu dir,
  mein Gott und Herr!
  Bei dir suche ich Zuflucht,
  lass mich nicht zugrunde gehen!
 • Bewahre mich vor der Schlinge,
  die sie mir ausgelegt haben,
  vor den Fallen derer,
  die mein Unglück wollen.
 • Lass die Treulosen in ihr eigenes Netz geraten,
  während ich sicher daran vorübergehe.


 • Ein Gedicht Davids, ein Gebet. Er verfasste es, als er in der Höhle war.
 • Ich schreie zum HERRN, so laut ich kann,
  ich bitte den HERRN um Hilfe.
 • Ihm klage ich meine Not,
  ihm sage ich, was mich quält.
 • Auch wenn ich selbst allen Mut verliere,
  du, HERR, weißt, wie es mit mir weitergeht!
  Auf dem Weg, den ich gehen muss,
  hat man mir Schlingen gelegt.
 • Ich schaue mich um:
  da ist niemand, der mich beachtet.
  Ich habe keine Zuflucht mehr,
  keinen Menschen,
  der sich um mich kümmert.
 • Zu dir, HERR, schreie ich!
  Ich sage: Du bist meine Zuflucht,
  mit dir habe ich alles,
  was ich im Leben brauche!
 • Höre mein Schreien,
  ich bin mit meiner Kraft am Ende!
  Rette mich vor meinen Verfolgern,
  sie sind zu stark für mich!
 • Befreie mich aus dem Gefängnis!
  Im Kreise aller, die dir die Treue halten,
  werde ich dir dafür danken, HERR,
  dass du so gut zu mir gewesen bist.