Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
 • стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
 • Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́:
 • я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́:
 • я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
 • вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
 • Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
 • И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
 • посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
 • И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
 • сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска:
 • и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
 • я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся.
 • И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
 • уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
 • у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
 • Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
 • До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
 • боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
 • Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу бого́въ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви господе́й: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему чудеса́ ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему небеса́ ра́зумомъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Утверди́в­шему зе́млю на вода́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему свѣти́ла ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • со́лнце во о́бласть дне́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • луну́ и звѣ́зды во о́бласть но́щи: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему Еги́пта съ пе́рвенцы его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и изве́дшему Изра́иля от­ среды́ и́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Раздѣ́льшему чермно́е мо́ре въ раздѣле́нiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и прове́дшему Изра́иля посредѣ́ его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и истря́сшему фарао́на и си́лу его́ въ мо́ре Чермно́­е: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Прове́дшему лю́ди своя́ въ пусты́ни: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему цари́ ве́лiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И уби́в­шему цари́ крѣ́пкiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • сио́на царя́ Аморре́йска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и о́га царя́ Васа́нска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И да́в­шему зе́млю и́хъ достоя́нiе: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • достоя́нiе Изра́илю рабу́ сво­ему́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Я́ко во смире́нiи на́­шемъ помяну́ ны Госпо́дь: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И изба́вилъ ны́ е́сть от­ враго́въ на́шихъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • дая́й пи́щу вся́кой пло́ти: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу небе́сному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Дави́ду иеремі́емъ.
 • На рѣка́хъ Вавило́нскихъ, та́мо сѣдо́хомъ и пла́кахомъ, внегда́ помяну́ти на́мъ Сiо́на:
 • на ве́рбiихъ посредѣ́ его́ обѣ́сихомъ орга́ны на́шя.
 • Я́ко та́мо вопроси́ша ны́ плѣ́ншiи на́съ о словесѣ́хъ пѣ́сней, и ве́дшiи на́съ о пѣ́нiи: воспо́йте на́мъ от­ пѣ́сней Сiо́нскихъ.
 • Ка́ко воспо­е́мъ пѣ́снь Госпо́дню на земли́ чужде́й?
 • А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́.
 • Прильпни́ язы́къ мо́й горта́ни мо­ему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко въ нача́лѣ весе́лiя мо­его́.
 • Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мскiя въ де́нь Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́нiй его́.
 • Дщи́ Вавило́ня окая́н­ная, блаже́нъ, и́же воз­да́стъ тебѣ́ воз­дая́нiе твое́, е́же воз­дала́ еси́ на́мъ:
 • блаже́нъ, и́же и́метъ и разбiе́тъ младе́нцы твоя́ о ка́мень.
 • Псало́мъ Дави́ду, Агге́а и заха́рiи.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, и предъ а́нгелы воспою́ тебѣ́, я́ко услы́шалъ еси́ вся́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ:
 • поклоню́ся ко хра́му свято́му тво­ему́ и исповѣ́мся и́мени тво­ему́ о ми́лости тво­е́й и и́стинѣ тво­е́й, я́ко воз­вели́чилъ еси́ надъ всѣ́мъ и́мя твое́ свято́е.
 • Въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́: умно́жиши мя́ въ души́ мо­е́й си́лою тво­е́ю.
 • Да исповѣ́дят­ся тебѣ́, Го́споди, вси́ ца́рiе зе́мстiи, я́ко услы́шаша вся́ глаго́лы у́стъ тво­и́хъ:
 • и да воспою́тъ въ путе́хъ Госпо́днихъ, я́ко ве́лiя сла́ва Госпо́дня:
 • я́ко высо́къ Госпо́дь, и смире́н­ныя при­­зира́етъ, и высо́кая издале́ча вѣ́сть.
 • А́ще пойду́ посредѣ́ ско́рби, живи́ши мя́: на гнѣ́въ вра́гъ мо­и́хъ просте́рлъ еси́ ру́ку твою́, и спасе́ мя десни́ца твоя́.
 • Госпо́дь воз­да́стъ за мя́: Го́споди, ми́лость твоя́ во вѣ́къ: дѣ́лъ руку́ твое́ю не пре́зри.
 • Въ коне́цъ Дави́ду, псало́мъ заха́рiинъ, въ разсѣ́янiи.
 • Го́споди, искуси́лъ мя́ еси́ и позна́лъ мя́ еси́: ты́ позна́лъ еси́ сѣда́нiе мое́ и воста́нiе мое́.
 • Ты́ разумѣ́лъ еси́ помышле́нiя моя́ издале́ча:
 • стезю́ мою́ и у́же мое́ ты́ еси́ изслѣ́довалъ и вся́ пути́ моя́ прови́дѣлъ еси́.
 • Я́ко нѣ́сть льсти́ въ язы́цѣ мо­е́мъ: се́, Го́споди, ты́ позна́лъ еси́
 • вся́ послѣ́дняя и дре́вняя: ты́ созда́лъ еси́ мя́ и положи́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́.
 • Удиви́ся ра́зумъ тво́й от­ мене́, утверди́ся, не воз­могу́ къ нему́.
 • Ка́мо пойду́ от­ Ду́ха тво­его́? и от­ лица́ тво­его́ ка́мо бѣжу́?
 • А́ще взы́ду на небо, ты́ та́мо еси́: а́ще сни́ду во а́дъ, та́мо еси́.
 • А́ще воз­му́ крилѣ́ мо­и́ ра́но и вселю́ся въ послѣ́днихъ мо́ря,
 • и та́мо бо рука́ твоя́ наста́витъ мя́, и удержи́тъ мя́ десни́ца твоя́.
 • И рѣ́хъ: еда́ тма́ попере́тъ мя́? и но́щь просвѣще́нiе въ сла́дости мо­е́й.
 • Я́ко тма́ не помрачи́т­ся от­ тебе́, и но́щь я́ко де́нь просвѣти́т­ся: я́ко тма́ ея́, та́ко и свѣ́тъ ея́.
 • Я́ко ты́ созда́лъ {стяжа́лъ} еси́ утро́бы моя́, воспрiя́лъ мя́ еси́ изъ чре́ва ма́тере мо­ея́.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, я́ко стра́шно удиви́л­ся еси́: чу́дна дѣла́ твоя́, и душа́ моя́ зна́етъ зѣло́.
 • Не утаи́ся ко́сть моя́ от­ тебе́, ю́же сотвори́лъ еси́ въ та́йнѣ, и соста́въ мо́й въ преиспо́днихъ земли́.
 • Несодѣ́лан­ное мое́ ви́дѣстѣ о́чи тво­и́, и въ кни́зѣ тво­е́й вси́ напи́шут­ся: во дне́хъ сози́ждут­ся, и никто́же въ ни́хъ.
 • Мнѣ́ же зѣло́ че́стни бы́ша дру́зи тво­и́, Бо́же, зѣло́ утверди́шася влады́че­ст­вiя и́хъ:
 • изочту́ и́хъ, и па́че песка́ умно́жат­ся: воста́хъ, и еще́ е́смь съ тобо́ю.
 • А́ще избiе́ши грѣ́шники, Бо́же: му́жiе крове́й, уклони́теся от­ мене́.
 • Я́ко ревни́ви есте́ въ помышле́нiихъ, прiи́мутъ въ суету́ гра́ды твоя́.
 • Не ненави́дящыя ли тя́, Го́споди, воз­ненави́дѣхъ, и о вразѣ́хъ тво­и́хъ иста́яхъ?
 • Соверше́н­ною не́навистiю воз­ненави́дѣхъ я́: во враги́ бы́ша ми́.
 • Искуси́ мя, Бо́же, и увѣ́ждь се́рдце мое́: истяжи́ мя и разумѣ́й стези́ моя́:
 • и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́нiя во мнѣ́, и наста́ви мя́ на пу́ть вѣ́ченъ.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Изми́ мя, Го́споди, от­ человѣ́ка лука́ва, от­ му́жа непра́ведна изба́ви мя́:
 • 2и́же помы́слиша непра́вду въ се́рдцы, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни:
 • 3изостри́ша язы́къ сво́й я́ко змiи́нъ: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ.
 • 4Сохрани́ мя, Го́споди, изъ руки́ грѣ́шничи, от­ человѣ́къ непра́ведныхъ изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́.
 • 5Скры́ша го́рдiи сѣ́ть мнѣ́ и у́жы, препя́ша сѣ́ть нога́ма мо­и́ма:
  6при стези́ собла́зны положи́ша ми́.
 • Рѣ́хъ Го́сподеви: Бо́гъ мо́й еси́ ты́, внуши́, Го́споди, гла́съ моле́нiя мо­его́.
 • Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́нiя мо­его́, осѣни́лъ еси́ надъ главо́ю мо­е́ю въ де́нь бра́ни.
 • Не преда́ждь мене́, Го́споди, от­ жела́нiя мо­его́ грѣ́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ воз­несу́т­ся.
 • Глава́ окруже́нiя и́хъ, тру́дъ усте́нъ и́хъ покры́етъ я́.
 • Паду́тъ на ни́хъ у́глiя о́гнен­ная, низложи́ши я́ во страсте́хъ, и не постоя́тъ.
 • Му́жъ язы́ченъ не испра́вит­ся на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́тъ во истлѣ́нiе.
 • Позна́хъ, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь су́дъ ни́щымъ и ме́сть убо́гимъ.
 • Оба́че пра́веднiи исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и вселя́т­ся пра́вiи съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, воз­зва́хъ къ тебѣ́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́, внегда́ воз­зва́ти ми́ къ тебѣ́.
 • Да испра́вит­ся моли́тва моя́ я́ко кади́ло предъ тобо́ю: воз­дѣя́нiе руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.
 • Положи́, Го́споди, хране́нiе усто́мъ мо­и́мъ и две́рь огражде́нiя о устна́хъ мо­и́хъ.
 • Не уклони́ се́рдце мое́ въ словеса́ лука́в­ст­вiя, непщева́ти вины́ о грѣсѣ́хъ съ человѣ́ки дѣ́ла­ю­щими беззако́нiе: и не сочту́ся со избра́н­ными и́хъ.
 • Нака́жетъ мя́ пра́ведникъ ми́лостiю и обличи́тъ мя́, еле́й же грѣ́шнаго да не нама́ститъ главы́ мо­ея́: я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́нiихъ и́хъ.
 • Поже́рты бы́ша при­­ ка́мени судiи́ и́хъ: услы́шат­ся глаго́ли мо­и́, я́ко воз­мого́ша {услади́шася}.
 • Я́ко то́лща земли́ просѣ́деся на земли́, расточи́шася ко́сти и́хъ при­­ а́дѣ.
 • Я́ко къ тебѣ́, Го́споди, Го́споди, о́чи мо­и́: на тя́ упова́хъ, не от­ими́ ду́шу мою́:
 • сохрани́ мя от­ сѣ́ти, ю́же соста́виша ми́, и от­ собла́знъ дѣ́ла­ю­щихъ беззако́нiе.
 • Паду́тъ во мре́жу свою́ грѣ́шницы: еди́нъ е́смъ а́зъ, до́ндеже прейду́.
 • Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ въ верте́пѣ моля́щемуся.
 • Гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду воз­зва́хъ, гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду помоли́хся.
 • Пролiю́ предъ ни́мъ моле́нiе мое́, печа́ль мою́ предъ ни́мъ воз­вѣщу́.
 • Внегда́ изчеза́ти от­ мене́ ду́ху мо­ему́, и ты́ позна́лъ еси́ стези́ моя́: на пути́ се́мъ, по нему́же хожда́хъ, скры́ша сѣ́ть мнѣ́.
 • Сматря́хъ одесну́ю и воз­гля́дахъ, и не бѣ́ зна́яй мене́: поги́бе бѣ́г­ст­во от­ мене́, и нѣ́сть взыска́яй ду́шу мою́.
 • Воззва́хъ къ тебѣ́, Го́споди, рѣ́хъ: ты́ еси́ упова́нiе мое́, ча́сть моя́ еси́ на земли́ живы́хъ.
 • Вонми́ моле́нiю мо­ему́, я́ко смири́хся зѣло́: изба́ви мя́ от­ гоня́щихъ мя́, я́ко укрепи́шася па́че мене́.
 • Изведи́ изъ темни́цы ду́шу мою́, исповѣ́датися и́мени тво­ему́: мене́ жду́тъ пра́ведницы, до́ндеже воз­да́си мнѣ́.
 • Псало́мъ Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́мъ сы́нъ его́.
 • Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́нiе мое́ во и́стинѣ тво­е́й, услы́ши мя́ въ пра́вдѣ тво­е́й:
 • и не вни́ди въ су́дъ съ рабо́мъ тво­и́мъ, я́ко не оправди́т­ся предъ тобо́ю вся́къ живы́й.
 • Я́ко погна́ вра́гъ ду́шу мою́: смири́лъ е́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й: посади́лъ мя́ е́сть въ те́мныхъ, я́ко ме́ртвыя вѣ́ка.
 • И уны́ во мнѣ́ ду́хъ мо́й, во мнѣ́ смяте́ся се́рдце мое́.
 • Помяну́хъ дни́ дре́внiя, по­учи́хся во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ творе́нiихъ руку́ твое́ю по­уча́хся.
 • Воздѣ́хъ къ тебѣ́ ру́цѣ мо­и́: душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная тебѣ́.
 • Ско́ро услы́ши мя́, Го́споди, изчезе́ ду́хъ мо́й: не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́, и уподо́блюся низходя́щымъ въ ро́въ.
 • Слы́шану сотвори́ мнѣ́ зау́тра ми́лость твою́, я́ко на тя́ упова́хъ: скажи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть, въ о́ньже пойду́, я́ко къ тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́.
 • Изми́ мя от­ вра́гъ мо­и́хъ, Го́споди, къ тебѣ́ при­­бѣго́хъ.
 • Научи́ мя твори́ти во́лю твою́, я́ко ты́ еси́ Бо́гъ мо́й: Ду́хъ тво́й благі́й наста́витъ мя́ на зе́млю пра́ву.
 • И́мене тво­его́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́ пра́вдою тво­е́ю: изведе́ши от­ печа́ли ду́шу мою́:
 • и ми́лостiю тво­е́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ мо­е́й: я́ко а́зъ ра́бъ тво́й е́смь.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 • Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 • ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 • Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 • Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 • возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 • Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 • послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 • поразил народы многие и истребил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 • и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 • Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 • Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 • Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
 • Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
 • Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
 • утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
 • сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
 • солнце – для управления днем, ибо вовек милость Его;
 • луну и звезды – для управления ночью, ибо вовек милость Его;
 • поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
 • и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
 • рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
 • разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
 • и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
 • и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
 • провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
 • поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
 • и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
 • Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
 • и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
 • и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
 • в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
 • вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
 • и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
 • дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
 • При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;
 • на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
 • Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «пропойте нам из песней Сионских».
 • Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
 • Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя;
 • прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
 • Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его».
 • Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
 • Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!
 • Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами* пою Тебе, [что Ты услышал все слова уст моих]. //*В переводе 70-ти: пред Ангелами.
 • Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
 • В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
 • Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих
 • и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
 • Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
 • Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя.
 • Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
 • Господи! Ты испытал меня и знаешь.
 • Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
 • Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
 • Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
 • Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
 • Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его!
 • Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 • Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
 • Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
 • и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
 • Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»;
 • но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
 • Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
 • Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
 • Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
 • Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
 • Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
 • Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
 • О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!
 • Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
 • Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
 • Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
 • Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
 • и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя:
 • они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань,
 • изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их.
 • Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои.
 • Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня.
 • Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих!
 • Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани.
 • Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся.
 • Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их.
 • Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали.
 • Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в погибель.
 • Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным.
 • Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать пред лицем Твоим.
 • Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.
 • Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя.
 • Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;
 • не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.
 • Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои – против злодейств их.
 • Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.
 • Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней.
 • Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
 • Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.
 • Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
 • Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.
 • 1Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился;
 • 2излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему.
 • 3Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня.
 • 4Смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не признаёт меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей.
 • 5Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых.
 • 6Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня.
 • 7Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.
 • Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей
 • и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих.
 • Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, –
 • и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.
 • Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих.
 • Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая земля.
 • Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.
 • Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.
 • Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю.
 • Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.
 • Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою.
 • И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
 • Ҳалелуёҳ. Номи Парвардигорро сипос гӯед таъриф кунед! Таъриф кунед сипос гӯед, эй бандагони Парвардигор,
 • Ки дар хонаи Парвардигор меистед: дар саҳнҳои хонаи Худои мо.
 • Ҳалелуёҳ! Зеро Парвардигор некӯст; номи Ӯро бисароед, зеро дилпазир аст.
 • Зеро Парвардигор Яъқубро барои Худ баргузидааст, ва Исроилро ҳамчун азизи Худ.
 • Зеро медонам, ки Парвардигор бузург аст, ва Худованди мо аз ҳамаи худоён бартарӣ дорад.
 • Парвардигор ҳар чӣ хоҳад, ба амал меоварад: дар осмон ва дар замин, дар баҳрҳо ва дар ҳамаи обҳои азим.
 • Абрҳоро аз канори замин боло мебардорад; оташакҳоро барқҳоро барои борон ба вуҷуд меоварад; бодро аз ганҷинаҳои Худ берун мекунад.
 • Ӯ нахустзодагони Мисрро зарба задааст: аз одамизод то чорпо.
 • Аломатҳо ва мӯъҷизаҳо ба даруни Миср фиристодааст: бар фиръавн ва бар ҳамаи ғуломони вай.
 • Ӯ халқҳои бисёрро зарба задааст, ва подшоҳони зӯроварро куштааст:
 • Сихӯн подшоҳи амӯриёнро, ва Ӯҷ подшоҳи Бошонро, ва ҳамаи мамлакатҳои Канъонро.
 • Ва замини онҳоро мерос додааст: мерос ба қавми Худ Исроил.
 • Парвардигоро! Номи Ту ҷовидонист. Парвардигоро! Зикри Ёдоварии Ту аз насл ба насл аст.
 • Зеро Парвардигор қавми Худро доварӣ хоҳад кард, ва бар бандагони Худ дилсӯзӣ хоҳад намуд.
 • Бутҳои халқҳо нуқра ва тиллоанд, амали дастҳои одамизод.
 • Онҳо даҳон доранд, вале ҳарф намезананд; чашм доранд, вале намебинанд;
 • Гӯш доранд, вале гӯш намекунанд, дар даҳонашон низ нафасе нест.
 • Созандагонашон мисли онҳо хоҳанд буд, ва ҳар касе ки ба онҳо умед мебандад.
 • Эй хонадони Исроил! Парвардигорро муборак бихонед. Эй хонадони Ҳорун! Парвардигорро муборак бихонед.
 • Эй хонадони Левӣ! Парвардигорро муборак бихонед. Эй тарсгорони Парвардигор! Парвардигорро муборак бихонед.
 • Парвардигор аз Сион муборак аст, сокини Уршалим аст. Ҳалелуёҳ!

 • Парвардигорро сипос гӯед, зеро ки некӯст; зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Худои худоёнро сипос гӯед, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Худованди худовандонро сипос гӯед, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Ӯро, ки танҳо Худаш корҳои аҷоиби бузурге мекунад, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Ӯро, ки осмонро хирадмандона офаридааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Ӯро, ки заминро бар обҳо густурдааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Ӯро, ки нурдиҳандаҳои бузург офаридааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист:
 • Офтобро барои ҳукмронӣ бар рӯз, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист;
 • Моҳ ва ситорагонро барои ҳукмронӣ бар шаб, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Ӯро, ки Мисрро дар нахустзодагони онҳо зарба задааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист;
 • Ва Исроилро аз миёни онҳо берун овардааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист;
 • Бо дасти тавоно ва бо бозуи тӯлонӣ, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Ӯро, ки баҳри Қулзумро тақсим кардааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист;
 • Ва Исроилро аз миёнаи он гузарондааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист;
 • Ва фиръавн ва лашкари вайро дар баҳри Қулзум андохтааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Ӯро, ки қавми Худро дар биёбон бурдааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Ӯро, ки подшоҳони бузургро зарба задааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист;
 • Ва подшоҳони нерумандро куштааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист:
 • Сиҳӯн подшоҳи амӯриёнро, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист;
 • Ва Ӯҷ подшоҳи Бошонро, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист;
 • Ва замини онҳоро мерос додааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист,
 • Мерос ба бандаи Худ Исроил, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Моро дар хории мо ба ёд овардааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист;
 • Ва моро аз кинаҷӯёни мо халосӣ додааст, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Ӯ ба тамоми башар ризқу рӯзӣ медиҳад, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Худои осмонро сипос гӯед, зеро меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.

 • Назди дарёҳои Бобил, он ҷо менишастем, низ мегиристем, вақте ки Сионро ба ёд меовардем.
 • Бар дарахтони бед, ки дар байни он буданд дар миёни онҳо буданд, барбатҳои худро овехтем,
 • Зеро дар он ҷо асиркунандагони мо аз мо суханони сурудро талаб мекарданд, ва зулмкунандагони мо – шодмониро: «Барои мо аз сурудҳои Сион бихонед».
 • Чӣ тавр мо суруди Парвардигорро дар замини бегона бихонем?
 • Агар туро, эй Уршалим, фаромӯш кунам, бигзор дасти ростам маро фаромӯш кунад;
 • Забонам ба комам бичаспад, агар туро ба ёд наоварам, агар Уршалимро бар аз ҳамаи шодмонии худ бартарӣ надиҳам.
 • Парвардигоро! Рӯзи Уршалимро ба банӣ писарони Адӯм ёдоварӣ намо, ки гуфта буданд: «Вайрон кунед, аз бунёдаш вайрон кунед!»
 • Эй духтари Бобили табоҳкор! Хушо касе ки сазои туро диҳад, барои сазое ки ба мо додаӣ.
 • Хушо касе ки кӯдакони туро гирифта, ба кӯҳпора занад.

 • Таронаи Довуд. Бо тамоми дилам Туро сипос хоҳам гуфт; дар рӯ ба рӯи худоён зӯрмандон Туро хоҳам сароид.
 • Сӯи қасри покгоҳи Ту саҷда хоҳам кард, ва номи Туро барои меҳру вафои Ту ва барои ростии Ту ҷалол хоҳам дод сипос хоҳам гуфт; зеро номи Худ ва сухани Худро аз ҳар чиз бузург кардаӣ.
 • Дар рӯзе ки Туро хондам, ба ман ҷавоб додӣ, қувватро дар ҷонам афзун кардӣ.
 • Туро, эй Парвардигор, ҳамаи подшоҳони замин ҷалол хоҳанд дод сипос хоҳанд гуфт, вақте ки суханони даҳони Туро бишнаванд,
 • Ва роҳҳои Парвардигорро хоҳанд сароид, зеро ҷалоли Парвардигор бузург аст.
 • Ҳарчанд Парвардигор баланд аст, ба замин назар мекунад, ва ҳавобаландро аз дур мешиносад.
 • Агарчи андаруни тангӣ роҳ меравам, маро зинда хоҳӣ гардонд; бар хашми душманонам дасти Худро равона хоҳӣ кард, ва дасти рости Ту маро наҷот хоҳад дод.
 • Парвардигор ба ҷойи нафъи ман анҷом хоҳад дод. Парвардигоро! Меҳру вафои Ту ҷовидонист; кори дастҳои Худро тарк накун.

 • Барои сардори сарояндагон. Таронаи Довуд. Парвардигоро! Маро тафтиш намудаӣ, ва мешиносӣ.
 • Ту шинухези маро медонӣ; андешаҳои маро аз дур мефаҳмӣ.
 • Роҳи ман ва хобгоҳи маро Ту иҳота кардаӣ Роҳравӣ ва хобравии маро санҷидаӣ, ва ҳамаи роҳҳоям ба Ту маълуманд.
 • Калимае ҳанӯз бар забонам нест, ки Ту, эй Парвардигор, онро пурра медонӣ.
 • Аз қафо ва аз пеш маро фаро гирифтаӣ, ва кафи Худро бар ман гузоштаӣ.
 • Дониш бароям ҳайратовар аст, баланд – наметавонам онро бифаҳмам Ин гуна дониш бароям зиёда аҷиб аст: чунон баланд аст, ки онро фаҳмида наметавонам.
 • Аз Рӯҳи Ту куҷо равам? Ва аз пеши рӯи Ту куҷо гурезам?
 • Агар ба осмон бароям, он ҷо Ту ҳастӣ, ва агар дар гӯр бистар андозам, он ҷо низ Ту ҳастӣ.
 • Агар болҳои субҳро гирифта, дар ақсои баҳр сокин шавам,
 • Дар он ҷо низ дасти Ту маро роҳнамун хоҳад кард хоҳад бурд, ва дасти рости Ту маро нигоҳ хоҳад дошт дастгирӣ хоҳад кард.
 • Ва агар гӯям: «Албатта Танҳо торикӣ маро ниҳон хоҳад кард, ва шаб барои ман ба ҷои нур паноҳгоҳ хоҳад буд шуд», –
 • Аммо торикӣ низ аз Ту пинҳон нахоҳад кард, ва шаб мисли рӯз равшан хоҳад шуд: торикӣ – ҳамчун нур хоҳ торикӣ бошад, хоҳ рӯшноӣ.
 • Зеро Ту гурдаҳои маро офаридаӣ диламро ба вуҷуд овардаӣ, маро бофтаӣ дар шиками модарам бофтаӣ.
 • Туро ситоиш мекунам ҷалол медиҳам сипос хоҳам гуфт барои он ки ба таври хеле аҷоиб офарида шудаам: корҳои Ту мӯъҷизаноканд аҷоиб аст, ва ҷонам инро нағз медонад.
 • Устухонхоям Моҳияти Асли ман аз Ту пӯшида набуданд, вақте ки ҳангоме дар ниҳон сохта мешудам, дар жарфиҳои замин ба вуҷуд меомадам дар қаъри замин ба вуҷуд оварда мешудам.
 • Шаклнагирифта дидаанд маро чашмони Ту Ҷанинамро чашмони Ту дидаанд, ва дар дафтари Ту ҳамаи узвҳоям рӯзҳоям навишта шудаанд, ва рӯзҳои пайдо офарида шудани онҳо, ва барои ман аст яке аз онҳо дар сурате ки ҳеҷ яке аз онҳо ҳанӯз вуҷуд надошт.
 • Чӣ гуна душворанд гаронбаҳост барои ман андешаҳои Ту, эй Худо, чӣ гуна бузург аст миқдори онҳо!
 • Агар онҳоро дар шумор оварам, аз рег зиёдтаранд; вақте ки бедор мешавам, ҳанӯз бо Ту ҳастам.
 • Кошки, эй Худо, бадкорро мемирондӣ ба қатл бирасонӣ! Эй хунхӯрон, аз ман дур шавед!
 • Онҳо дар бораи Ту бо ҳила найранг сухан меронанд; кинаҷӯёнат душманонат номи Туро беҳуда ба забон мегиранд.
 • Оё бад намекунам онҳоеро ки Туро, эй Парвардигор, бад мебинанд? Ва оё нафрат намекунам аз онҳое ки бар Ту бармехезанд? Охир бадбинандагони Туро, Парвардигоро, ман бад мебинам ва бо онҳое ки зидди Ту бармехезанд ҷанҷол мекунам.
 • Бо кинаи пурра ба онҳо кина меварзам; онҳо душманони мананд. Бо нафрати том аз онҳо нафрат мекунам; онҳо душманони ман шуданд.
 • Маро, эй Худо, тафтиш намо ва диламро бишнос; маро бисанҷ ва андешаҳоямро бидон,
 • Ва бубин, ки оё роҳам каҷ аст? Ва маро ба роҳи ҷовидона роҳнамо бош некӯ андоз.

 • Барои сардори сарояндагон. Таронаи Довуд.
 • Маро, эй Парвардигор, аз одами бад бираҳон; аз шахси золим маро муҳофизат намо,
 • Ки онҳо дар дил қасдҳои бад доранд, ҳар рӯз ҷангу ҷидол ба миён меоваранд.
 • Забони худро ба сони мор тез мекунанд: заҳри афъӣ зери лабҳои онҳост. Село.
 • Маро, эй Парвардигор, аз дасти бадкор нигоҳ дор, аз золим маро муҳофизат намо, ки онҳо қасд доранд пойҳои маро лағжонанд.
 • Ҳавобаландон барои ман чела ва камандҳо пинҳон кардаанд, дар сари роҳ тӯр густурдаанд, домҳо барои ман ниҳодаанд. Село.
 • Ба Парвардигор гуфтам: «Ту Худои ман ҳастӣ! Ба овози зориҳоям, эй Парвардигор, гӯш андоз!
 • Парвардигоро! Худовандо! Эй қуввати наҷотам! Дар рӯзи ҷанг ҳарбу зарб сари маро пӯшидаӣ.
 • Орзуҳои бадкорро, эй Парвардигор, ба иҷро нарасон; қасди бадашро ба амал набарор, то ки ҳавобаланд нашавад». Село.
 • Бигзор сари онҳоеро, ки гирди маро гирифтаанд, бадии лабҳои худашон бипӯшад.
 • Бигзор бар онҳо оташпораҳо фурӯ резанд; бигзор онҳо дар оташ фурӯ ғалтанд, ва дар ҷарҳо, то ки бархоста натавонанд.
 • Шахси бадзабон дар замин пойдор нахоҳад шуд; ғоратгарро золимро бадӣ ба дом дароварда, шикаст хоҳад дод.
 • Медонам, ки Парвардигор ба зулмдидагон додгарӣ ва ба камбағалон инсоф хоҳад кард.
 • Ба ростӣ росткорон номи Туро сипос хоҳанд гуфт; росткорон пеши рӯи Ту сокин хоҳанд шуд.

 • Таронаи Довуд. Парвардигоро! Туро мехонам, сӯи ман шитоб намо; ба овозам гӯш андоз, вақте ки Туро мехонам.
 • Бигзор дуоям пеши рӯи Ту мисли чун бухур писанд афтад, ва боло кардани кафҳоям мисли ҳадияи шом.
 • Бар даҳонам, эй Парвардигор, посбоне бимон, ва дари лабҳоямро нигаҳбонӣ намо.
 • Диламро ба чизи бад моил нагардон, то ки дар роҳи бадӣ бо шахсони бадкирдор амал накунам, ва аз нозу неъмати онҳо начашам.
 • Росткор маро бизанад – меҳру вафост; ва маро сарзаниш намояд – равған аст барои сарам, ва сарам ба он монеъ нахоҳад шуд; зеро ҳанӯз дуоям бар зидди кирдорҳои бади онҳост.
 • Доварони онҳо аз болои кӯҳпора партофта хоҳанд шуд, ва он гоҳ суханони маро хоҳанд шунид, зеро ки хушанд.
 • Мисли он ки замин аз шудгор пора-пора мешавад, устухонҳои мо дар даҳони гӯристон пароканда хоҳанд шуд.
 • Аммо чашмонам сӯи Ту мебошанд, эй Парвардигор, Худованд! Ба Ту паноҳ мебарам, ҷонамро нобуд накун.
 • Маро аз доме ки барои ман ниҳодаанд, нигоҳдорӣ намо; ва аз камандҳои бадкирдорон.
 • Бадкорон дар тӯрҳои худ хоҳанд афтод, дар сурате ки ман сиҳат саломат хоҳам гузашт. Суруди таълимии Довуд; дуои ӯ, вақте ки дар мағора буд.

 • Бо овози худ сӯи Парвардигор фарёд мекашам, бо овози худ сӯи Парвардигор зорӣ мекунам.
 • Андӯҳамро пеши Ӯ изҳор менамоям; тангиамро пеши Ӯ баён мекунам.
 • Вақте ки Ҳангоме рӯҳам дар ман аз ҳол мерафт, Ту роҳи маро медонистӣ; дар роҳе ки меравам, доме барои ман пинҳон кардаанд.
 • Ба тарафи рост назар андоз ва бубин, ки каси ба ман шиносе нест; гурезгоҳе бароям боқӣ намондааст: касе нест, ки ғами ҷонамро бихӯрад.
 • Сӯи Ту, эй Парвардигор, фарёд кашидам ва гуфтам: «Ту паноҳгоҳи ман ҳастӣ, ва насибаи ман дар замини зиндаҳо.
 • Ба зориям диққат намо, зеро бисёр хаста шудаам; маро аз таъқибкунандагонам халосӣ деҳ, зеро ки аз ман пурзӯртаранд.
 • Ҷонамро аз зиндон берун ор, то ки номи Туро ҷалол диҳам сипос гӯям; росткорон дар ман ифтихор хоҳанд кард, вақте ки ҳангоме Ту ба ман подош медиҳӣ некӯӣ бикунӣ».

 • Таронаи Довуд. Парвардигоро! Дуои маро бишнав, ба зориҳоям гӯш андоз; дар вафодории Худ ба ман аз рӯи росткории Худ ҷавоб деҳ.
 • Ва бо бандаи Худ ба мурофиа набиё, зеро ҳеҷ як зиндае нест, ки пеши Ту сафед шуда тавонад.
 • Зеро ки душман ҷонамро таъқиб менамояд, ҳаётамро ба замин яксон кардааст, маро дар торикиҳо сокин гардондааст, мисли онҳое ки аз куҳан мурдаанд.
 • Ва рӯҳам дар ман беҳол шудааст; дилам андаруни ман дар ҳайрат афтодааст.
 • Рӯзҳои куҳанро ба ёд меоварам; ҳамаи корномаҳои Туро аз хаёл мегузаронам; дар бораи амали дастҳои Ту фикру хаёл мекунам.
 • Дастҳоямро сӯи Ту дароз мекунам; ҷонам мисли замини беоб ташнаи Туст. Село.
 • Ба зудӣ ба ман ҷавоб деҳ, эй Парвардигор! Рӯҳам хаста шудааст; рӯи Худро аз ман пинҳон надор, ки мабодо мисли чун ба гӯр фурӯравандагон гардам.
 • Саҳаргоҳон меҳру вафои Худро ба ман бишнавон, зеро ки ба Ту умедворам умед бастаам; роҳеро, ки бо он биравам, ба ман маълум намо, зеро ки ҷонамро сӯи Ту нигаронидаам.
 • Маро аз душманонам халосӣ деҳ, эй Парвардигор! Ба Ту паноҳ мебарам.
 • Маро таълим деҳ, то ки иродаи Туро ба ҷо оварам, зеро ки Худои ман Ту ҳастӣ; бигзор Рӯҳи неки Ту маро ба замини ҳамвор раҳнамун кунад роҳнамо бошад.
 • Ба хотири номи Худ, эй Парвардигор, маро зинда гардон; аз рӯи росткории Худ ҷонамро аз тангӣ берун ор.
 • Ва аз рӯи меҳру вафои Худ душманонамро нест кун, ва ҳамаи кинаҷӯёни бадхоҳони ҷонамро нобуд кун, зеро ки ман бандаи Ту ҳастам.

 • 135:1 Алілуя!
  Хваліте Господнє ім́я, хваліте, Господні раби,
 • 135:2 що стоїте в домі Господньому, на подвір́ях дому нашого Бога!
 • 135:3 Хваліть Господа, бо добрий Господь, співайте іменню Його, бо приємне воно,
 • 135:4 бо вибрав Господь собі Якова, ізраїля на власність Свою!
 • 135:5 Знаю бо я, що Господь і Владика наш більший від богів усіх!
 • 135:6 Все, що хоче Господь, те Він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах!
 • 135:7 Підіймає Він хмари від краю землі, блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітер з запасів Своїх.
 • 135:8 Він позабивав перворідних Єгипту, від людини аж до скотини.
 • 135:9 Він послав між Єгипет ознаки та чуда, на фараона і на рабів всіх його.
 • 135:10 Він уразив багато народів, і потужних царів повбивав:
 • 135:11 Сигона, царя амореян, і Оґа, Башану царя, та всіх ханаанських царів.
 • 135:12 і Він дав їхню землю спадщиною, на спадок ізраїлеві, Своєму народові.
 • 135:13 Господи, Ймення Твоє віковічне, Господи, пам́ять Твоя з роду в рід!
 • 135:14 Бо буде судити Господь Свій народ, та змилосердиться Він над Своїми рабами.
 • 135:15 Божки людів то срібло та золото, діло рук людських:
 • 135:16 вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не бачать,
 • 135:17 мають уші й не чують, в їхніх устах нема віддиху!
 • 135:18 Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає!
 • 135:19 Доме ізраїлів, благословіть Господа!
  Аароновий доме, благословіть Господа!
 • 135:20 Доме Левіїв, благословіть Господа!
  Хто боїться Господа, благословіть Господа!
 • 135:21 Благословенний Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалимі!
  Алілуя!
 • 136:1 Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя!
 • 136:2 Дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя!
 • 136:3 Дякуйте Владиці владик, бо навіки Його милосердя!
 • 136:4 Тому, хто чуда великі Єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя!
 • 136:5 Хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя!
 • 136:6 Хто землю простяг над водою, бо навіки Його милосердя!
 • 136:7 Хто світила великі вчинив, бо навіки Його милосердя!
 • 136:8 сонце, щоб вдень панувало воно, бо навіки Його милосердя!
 • 136:9 місяця й зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки Його милосердя!
 • 136:10 Хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки Його милосердя!
 • 136:11 і ізраїля вивів з-між них, бо навіки Його милосердя!
 • 136:12 рукою міцною й раменом простягненим, бо навіки Його милосердя!
 • 136:13 Хто море Червоне розтяв на частини, бо навіки Його милосердя!
 • 136:14 і серед нього ізраїля перепровадив, бо навіки Його милосердя!
 • 136:15 і фараона та війська його вкинув у море Червоне, бо навіки Його милосердя!
 • 136:16 Хто провадив народ Свій в пустині, бо навіки Його милосердя!
 • 136:17 Хто великих царів повбивав, бо навіки Його милосердя!
 • 136:18 і потужних царів перебив, бо навіки Його милосердя!
 • 136:19 Сигона, царя амореян, бо навіки Його милосердя!
 • 136:20 і Оґа, Башану царя, бо навіки Його милосердя!
 • 136:21 і Хто землю їхню дав на спадщину, бо навіки Його милосердя!
 • 136:22 на спадок ізраїлеві, Своєму рабові, бо навіки Його милосердя!
 • 136:23 Хто про нас пам́ятав у пониженні нашім, бо навіки Його милосердя!
 • 136:24 і від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя!
 • 136:25 Хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя!
 • 136:26 Дякуйте Богу небесному, бо навіки Його милосердя!
 • 137:1 Над річками Вавилонськими, там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона!
 • 137:2 На вербах у ньому повісили ми свої арфи,
 • 137:3 співу бо пісні від нас там жадали були поневолювачі наші, а веселощів наші мучителі: Заспівайте но нам із Сіонських пісень!
 • 137:4 Як же зможемо ми заспівати Господнюю пісню в землі чужинця?
 • 137:5 Якщо я забуду за тебе, о Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя!
 • 137:6 Нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам́ятати, якщо не поставлю я Єрусалима над радість найвищу свою!…
 • 137:7 Пам́ятай же, о Господи, едомським синам про день Єрусалиму, як кричали вони: Руйнуйте, руйнуйте аж до підвалин його!…
 • 137:8 Вавилонськая дочко, що маєш і ти ограбована бути, блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла!
 • 137:9 Блажен, хто ухопить та порозбиває об скелю і твої немовлята!…
 • 138:1 Давидів.
  Прославляю Тебе цілим серцем своїм, перед богами співаю Тобі!
 • 138:2 Вклоняюсь до храму святого Твого, і славлю імення Твоє за Твоє милосердя й за правду Твою, бо звеличив Ти був над усе Своє Ймення та слово Своє!
 • 138:3 Удень, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою душу мою!
 • 138:4 Усі земні царі прославлять Тебе, Господи, будуть, бо почують вони слово уст Твоїх,
 • 138:5 і будуть співати про Господні дороги, бо слава Господня велика,
 • 138:6 бо високий Господь, але бачить низького, а гордого Він пізнає іздалека!
 • 138:7 Якщо серед тісноти піду, Ти оживиш мене, на лютість моїх ворогів пошлеш руку Свою, і правиця Твоя допоможе мені,
 • 138:8 для мене Господь оце виконає!
  Твоя милість, о Господи, вічна, чинів Своєї руки не полиш!
 • 139:1 Для дириґетна хору.
  Псалом Давидів.
  Господи, випробував Ти мене та й пізнав,
 • 139:2 Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека.
 • 139:3 Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш,
 • 139:4 бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все!
 • 139:5 Оточив Ти мене ззаду й спереду, і руку Свою надо мною поклав.
 • 139:6 Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю!
 • 139:7 Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця?
 • 139:8 Якщо я на небо зійду, то Ти там, або постелюся в шеолі ось Ти!
 • 139:9 Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря,
 • 139:10 то рука Твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя!
 • 139:11 Коли б я сказав: Тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене,
 • 139:12 то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота як світло!
 • 139:13 Бо Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробі матері моєї,
 • 139:14 Прославляю Тебе, що я дивно утворений!
  Дивні діла Твої, і душа моя відає вельми про це!
 • 139:15 і кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі!
 • 139:16 Мого зародка бачили очі Твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було…
 • 139:17 Які дорогі мені стали думки Твої, Боже, як побільшилося їх число,
 • 139:18 перелічую їх, численніші вони від піску!
  Як пробуджуюся, то я ще з Тобою.
 • 139:19 Якби, Боже, вразив Ти безбожника, а ви, кровожерці, відступітесь від мене!
 • 139:20 Вони називають підступно Тебе, Твої вороги на марноту пускаються!
 • 139:21 Отож, ненавиджу Твоїх ненависників, Господи, і Твоїх заколотників бриджусь:
 • 139:22 повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами!…
 • 139:23 Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, досліди Ти мене, і пізнай мої задуми,
 • 139:24 і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь!
 • 140:1 Для дириґетна хору.
  Псалом Давидів.
 • 140:2 Визволь мене від людини лихої, о Господи, бережи мене від насильника,
 • 140:3 що в серці своїм замишляють злі речі, що війни щодня викликають!
 • 140:4 Вони гострять свого язика, як той вуж, отрута гадюча під їхніми устами!
  Села.
 • 140:5 Пильнуй мене, Господи, від рук нечестивого, бережи мене від насильника, що задумали стопи мої захитати…
 • 140:6 Чванливі сховали на мене тенета та шнури, розтягли свою сітку при стежці, сільця розмістили на мене!
  Села.
 • 140:7 Я сказав Господеві: Ти Бог мій, почуй же, о Господи, голос благання мого!
 • 140:8 Господи, Владико мій, сило мого спасіння, що в день бою покрив мою голову,
 • 140:9 не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму!
  Села.
 • 140:10 Бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив, бодай зло їхніх уст їх покрило!
 • 140:11 Хай присок на них упаде, нехай кине Він їх до огню, до провалля, щоб не встали вони!…
 • 140:12 Злоязична людина щоб міцною вона не була на землі, людина насильства бодай лихо спіймало її, щоб попхнути на погибіль!
 • 140:13 Я знаю, що зробить Господь правосуддя убогому, присуд правдивий для бідних,
 • 140:14 тільки праведні дякувати будуть іменню Твоєму, невинні сидітимуть перед обличчям Твоїм!
 • 141:1 Псалом Давидів.
  Господи, кличу до Тебе, поспішися до мене, почуй же мій голос, як кличу до Тебе!
 • 141:2 Нехай стане молитва моя як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх як жертва вечірня!
 • 141:3 Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх!
 • 141:4 Не дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, щоб учинки робити безбожністю, із людьми, що чинять переступ, і щоб не ласувався я їхніми присмаками!
 • 141:5 Як праведний вразить мене, то це милість, а докорить мені, це олива на голову, її не відкине моя голова, бо ще і молитва моя проти їхнього зла.
 • 141:6 Їхні судді по скелі розкидані, та слова мої вчують, бо приємні вони…
 • 141:7 Як дрова рубають й розколюють їх на землі, так розкидані наші кістки над отвором шеолу.
 • 141:8 Бо до Тебе, о Господи, Владико, мої очі, на Тебе надіюсь не зруйновуй мого життя!
 • 141:9 Бережи Ти від пастки мене, що на мене поставили, та від тенет переступників!
 • 141:10 Хай безбожні попадають разом до сітки своєї, а я промину!
 • 142:1 Псалом навчальний, Давида, коли був у печері.
  Молитва.
 • 142:2 Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю!
 • 142:3 Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую перед обличчям Його,
 • 142:4 коли омліває мій дух у мені.
  А Ти знаєш дорогу мою: на дорозі, якою ходжу, пастку для мене сховали!
 • 142:5 Праворуч поглянь і побач: немає нікого знайомого, загинув притулок від мене, ніхто не питає за душу мою…
 • 142:6 Я кличу до Тебе, о Господи, я кажу: Ти моє пристановище, доля моя у країні живих!
 • 142:7 Прислухайся ж Ти до благання мого, бо зробився я зовсім нужденний!
  Визволь мене від моїх переслідників, бо стали сильніші від мене вони!
 • 142:8 Виведи душу мою із в́язниці, щоб славити Ймення Твоє!
  Праведні оточать мене, як учиниш добро надо мною!
 • 143:1 Псалом Давидів.
  Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в Своїй вірності, у правді Своїй обізвися до мене!
 • 143:2 і на суд не вступай із рабом Своїм, бо жоден живий перед обличчям Твоїм справедливим не буде!
 • 143:3 Бо неприятель переслідує душу мою, топче живую мою до землі…
  Посадив мене в темряву, як мерців цього світу!
 • 143:4 Омліває мій дух у мені, кам́яніє в нутрі моїм серце моє…
 • 143:5 Я згадую дні стародавні, над усіми Твоїми чинами роздумую, говорю про діла Твоїх рук.
 • 143:6 Я руки свої простягаю до Тебе, душа моя прагне Тебе, як води пересохла земля!
  Села.
 • 143:7 Поспіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчається!
  Не ховай Ти від мене обличчя Свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу!
 • 143:8 Об́яви мені вранці Своє милосердя, бо на Тебе надіюсь, повідом Ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до Тебе підношу я душу свою!
 • 143:9 Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до Тебе вдаюся!
 • 143:10 Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, добрий Дух Твій нехай попровадить мене по рівній землі!
 • 143:11 Ради Ймення Свого, о Господи, оживи мене, Своєю правдою виведи душу мою від недолі!
 • 143:12 А в Своїм милосерді понищ моїх ворогів, і вигуби всіх, хто ненавидить душу мою, бо я раб Твій!