Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
 • стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
 • Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́:
 • я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́:
 • я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
 • вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
 • Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
 • И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
 • посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
 • И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
 • сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска:
 • и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
 • я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся.
 • И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
 • уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
 • у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
 • Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
 • До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
 • боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
 • Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу бого́въ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви господе́й: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему чудеса́ ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему небеса́ ра́зумомъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Утверди́в­шему зе́млю на вода́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Сотво́ршему свѣти́ла ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • со́лнце во о́бласть дне́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • луну́ и звѣ́зды во о́бласть но́щи: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему Еги́пта съ пе́рвенцы его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и изве́дшему Изра́иля от­ среды́ и́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Раздѣ́льшему чермно́е мо́ре въ раздѣле́нiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и прове́дшему Изра́иля посредѣ́ его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и истря́сшему фарао́на и си́лу его́ въ мо́ре Чермно́­е: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Прове́дшему лю́ди своя́ въ пусты́ни: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Порази́в­шему цари́ ве́лiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И уби́в­шему цари́ крѣ́пкiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • сио́на царя́ Аморре́йска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и о́га царя́ Васа́нска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И да́в­шему зе́млю и́хъ достоя́нiе: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • достоя́нiе Изра́илю рабу́ сво­ему́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Я́ко во смире́нiи на́­шемъ помяну́ ны Госпо́дь: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • И изба́вилъ ны́ е́сть от­ враго́въ на́шихъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • дая́й пи́щу вся́кой пло́ти: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Исповѣ́дайтеся Бо́гу небе́сному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Дави́ду иеремі́емъ.
 • На рѣка́хъ Вавило́нскихъ, та́мо сѣдо́хомъ и пла́кахомъ, внегда́ помяну́ти на́мъ Сiо́на:
 • на ве́рбiихъ посредѣ́ его́ обѣ́сихомъ орга́ны на́шя.
 • Я́ко та́мо вопроси́ша ны́ плѣ́ншiи на́съ о словесѣ́хъ пѣ́сней, и ве́дшiи на́съ о пѣ́нiи: воспо́йте на́мъ от­ пѣ́сней Сiо́нскихъ.
 • Ка́ко воспо­е́мъ пѣ́снь Госпо́дню на земли́ чужде́й?
 • А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́.
 • Прильпни́ язы́къ мо́й горта́ни мо­ему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко въ нача́лѣ весе́лiя мо­его́.
 • Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мскiя въ де́нь Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́нiй его́.
 • Дщи́ Вавило́ня окая́н­ная, блаже́нъ, и́же воз­да́стъ тебѣ́ воз­дая́нiе твое́, е́же воз­дала́ еси́ на́мъ:
 • блаже́нъ, и́же и́метъ и разбiе́тъ младе́нцы твоя́ о ка́мень.
 • Псало́мъ Дави́ду, Агге́а и заха́рiи.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, и предъ а́нгелы воспою́ тебѣ́, я́ко услы́шалъ еси́ вся́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ:
 • поклоню́ся ко хра́му свято́му тво­ему́ и исповѣ́мся и́мени тво­ему́ о ми́лости тво­е́й и и́стинѣ тво­е́й, я́ко воз­вели́чилъ еси́ надъ всѣ́мъ и́мя твое́ свято́е.
 • Въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́: умно́жиши мя́ въ души́ мо­е́й си́лою тво­е́ю.
 • Да исповѣ́дят­ся тебѣ́, Го́споди, вси́ ца́рiе зе́мстiи, я́ко услы́шаша вся́ глаго́лы у́стъ тво­и́хъ:
 • и да воспою́тъ въ путе́хъ Госпо́днихъ, я́ко ве́лiя сла́ва Госпо́дня:
 • я́ко высо́къ Госпо́дь, и смире́н­ныя при­­зира́етъ, и высо́кая издале́ча вѣ́сть.
 • А́ще пойду́ посредѣ́ ско́рби, живи́ши мя́: на гнѣ́въ вра́гъ мо­и́хъ просте́рлъ еси́ ру́ку твою́, и спасе́ мя десни́ца твоя́.
 • Госпо́дь воз­да́стъ за мя́: Го́споди, ми́лость твоя́ во вѣ́къ: дѣ́лъ руку́ твое́ю не пре́зри.
 • Въ коне́цъ Дави́ду, псало́мъ заха́рiинъ, въ разсѣ́янiи.
 • Го́споди, искуси́лъ мя́ еси́ и позна́лъ мя́ еси́: ты́ позна́лъ еси́ сѣда́нiе мое́ и воста́нiе мое́.
 • Ты́ разумѣ́лъ еси́ помышле́нiя моя́ издале́ча:
 • стезю́ мою́ и у́же мое́ ты́ еси́ изслѣ́довалъ и вся́ пути́ моя́ прови́дѣлъ еси́.
 • Я́ко нѣ́сть льсти́ въ язы́цѣ мо­е́мъ: се́, Го́споди, ты́ позна́лъ еси́
 • вся́ послѣ́дняя и дре́вняя: ты́ созда́лъ еси́ мя́ и положи́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́.
 • Удиви́ся ра́зумъ тво́й от­ мене́, утверди́ся, не воз­могу́ къ нему́.
 • Ка́мо пойду́ от­ Ду́ха тво­его́? и от­ лица́ тво­его́ ка́мо бѣжу́?
 • А́ще взы́ду на небо, ты́ та́мо еси́: а́ще сни́ду во а́дъ, та́мо еси́.
 • А́ще воз­му́ крилѣ́ мо­и́ ра́но и вселю́ся въ послѣ́днихъ мо́ря,
 • и та́мо бо рука́ твоя́ наста́витъ мя́, и удержи́тъ мя́ десни́ца твоя́.
 • И рѣ́хъ: еда́ тма́ попере́тъ мя́? и но́щь просвѣще́нiе въ сла́дости мо­е́й.
 • Я́ко тма́ не помрачи́т­ся от­ тебе́, и но́щь я́ко де́нь просвѣти́т­ся: я́ко тма́ ея́, та́ко и свѣ́тъ ея́.
 • Я́ко ты́ созда́лъ {стяжа́лъ} еси́ утро́бы моя́, воспрiя́лъ мя́ еси́ изъ чре́ва ма́тере мо­ея́.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, я́ко стра́шно удиви́л­ся еси́: чу́дна дѣла́ твоя́, и душа́ моя́ зна́етъ зѣло́.
 • Не утаи́ся ко́сть моя́ от­ тебе́, ю́же сотвори́лъ еси́ въ та́йнѣ, и соста́въ мо́й въ преиспо́днихъ земли́.
 • Несодѣ́лан­ное мое́ ви́дѣстѣ о́чи тво­и́, и въ кни́зѣ тво­е́й вси́ напи́шут­ся: во дне́хъ сози́ждут­ся, и никто́же въ ни́хъ.
 • Мнѣ́ же зѣло́ че́стни бы́ша дру́зи тво­и́, Бо́же, зѣло́ утверди́шася влады́че­ст­вiя и́хъ:
 • изочту́ и́хъ, и па́че песка́ умно́жат­ся: воста́хъ, и еще́ е́смь съ тобо́ю.
 • А́ще избiе́ши грѣ́шники, Бо́же: му́жiе крове́й, уклони́теся от­ мене́.
 • Я́ко ревни́ви есте́ въ помышле́нiихъ, прiи́мутъ въ суету́ гра́ды твоя́.
 • Не ненави́дящыя ли тя́, Го́споди, воз­ненави́дѣхъ, и о вразѣ́хъ тво­и́хъ иста́яхъ?
 • Соверше́н­ною не́навистiю воз­ненави́дѣхъ я́: во враги́ бы́ша ми́.
 • Искуси́ мя, Бо́же, и увѣ́ждь се́рдце мое́: истяжи́ мя и разумѣ́й стези́ моя́:
 • и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́нiя во мнѣ́, и наста́ви мя́ на пу́ть вѣ́ченъ.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Изми́ мя, Го́споди, от­ человѣ́ка лука́ва, от­ му́жа непра́ведна изба́ви мя́:
 • 2и́же помы́слиша непра́вду въ се́рдцы, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни:
 • 3изостри́ша язы́къ сво́й я́ко змiи́нъ: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ.
 • 4Сохрани́ мя, Го́споди, изъ руки́ грѣ́шничи, от­ человѣ́къ непра́ведныхъ изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́.
 • 5Скры́ша го́рдiи сѣ́ть мнѣ́ и у́жы, препя́ша сѣ́ть нога́ма мо­и́ма:
  6при стези́ собла́зны положи́ша ми́.
 • Рѣ́хъ Го́сподеви: Бо́гъ мо́й еси́ ты́, внуши́, Го́споди, гла́съ моле́нiя мо­его́.
 • Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́нiя мо­его́, осѣни́лъ еси́ надъ главо́ю мо­е́ю въ де́нь бра́ни.
 • Не преда́ждь мене́, Го́споди, от­ жела́нiя мо­его́ грѣ́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ воз­несу́т­ся.
 • Глава́ окруже́нiя и́хъ, тру́дъ усте́нъ и́хъ покры́етъ я́.
 • Паду́тъ на ни́хъ у́глiя о́гнен­ная, низложи́ши я́ во страсте́хъ, и не постоя́тъ.
 • Му́жъ язы́ченъ не испра́вит­ся на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́тъ во истлѣ́нiе.
 • Позна́хъ, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь су́дъ ни́щымъ и ме́сть убо́гимъ.
 • Оба́че пра́веднiи исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́, и вселя́т­ся пра́вiи съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, воз­зва́хъ къ тебѣ́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́, внегда́ воз­зва́ти ми́ къ тебѣ́.
 • Да испра́вит­ся моли́тва моя́ я́ко кади́ло предъ тобо́ю: воз­дѣя́нiе руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.
 • Положи́, Го́споди, хране́нiе усто́мъ мо­и́мъ и две́рь огражде́нiя о устна́хъ мо­и́хъ.
 • Не уклони́ се́рдце мое́ въ словеса́ лука́в­ст­вiя, непщева́ти вины́ о грѣсѣ́хъ съ человѣ́ки дѣ́ла­ю­щими беззако́нiе: и не сочту́ся со избра́н­ными и́хъ.
 • Нака́жетъ мя́ пра́ведникъ ми́лостiю и обличи́тъ мя́, еле́й же грѣ́шнаго да не нама́ститъ главы́ мо­ея́: я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́нiихъ и́хъ.
 • Поже́рты бы́ша при­­ ка́мени судiи́ и́хъ: услы́шат­ся глаго́ли мо­и́, я́ко воз­мого́ша {услади́шася}.
 • Я́ко то́лща земли́ просѣ́деся на земли́, расточи́шася ко́сти и́хъ при­­ а́дѣ.
 • Я́ко къ тебѣ́, Го́споди, Го́споди, о́чи мо­и́: на тя́ упова́хъ, не от­ими́ ду́шу мою́:
 • сохрани́ мя от­ сѣ́ти, ю́же соста́виша ми́, и от­ собла́знъ дѣ́ла­ю­щихъ беззако́нiе.
 • Паду́тъ во мре́жу свою́ грѣ́шницы: еди́нъ е́смъ а́зъ, до́ндеже прейду́.
 • Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ въ верте́пѣ моля́щемуся.
 • Гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду воз­зва́хъ, гла́сомъ мо­и́мъ ко Го́споду помоли́хся.
 • Пролiю́ предъ ни́мъ моле́нiе мое́, печа́ль мою́ предъ ни́мъ воз­вѣщу́.
 • Внегда́ изчеза́ти от­ мене́ ду́ху мо­ему́, и ты́ позна́лъ еси́ стези́ моя́: на пути́ се́мъ, по нему́же хожда́хъ, скры́ша сѣ́ть мнѣ́.
 • Сматря́хъ одесну́ю и воз­гля́дахъ, и не бѣ́ зна́яй мене́: поги́бе бѣ́г­ст­во от­ мене́, и нѣ́сть взыска́яй ду́шу мою́.
 • Воззва́хъ къ тебѣ́, Го́споди, рѣ́хъ: ты́ еси́ упова́нiе мое́, ча́сть моя́ еси́ на земли́ живы́хъ.
 • Вонми́ моле́нiю мо­ему́, я́ко смири́хся зѣло́: изба́ви мя́ от­ гоня́щихъ мя́, я́ко укрепи́шася па́че мене́.
 • Изведи́ изъ темни́цы ду́шу мою́, исповѣ́датися и́мени тво­ему́: мене́ жду́тъ пра́ведницы, до́ндеже воз­да́си мнѣ́.
 • Псало́мъ Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́мъ сы́нъ его́.
 • Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́нiе мое́ во и́стинѣ тво­е́й, услы́ши мя́ въ пра́вдѣ тво­е́й:
 • и не вни́ди въ су́дъ съ рабо́мъ тво­и́мъ, я́ко не оправди́т­ся предъ тобо́ю вся́къ живы́й.
 • Я́ко погна́ вра́гъ ду́шу мою́: смири́лъ е́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й: посади́лъ мя́ е́сть въ те́мныхъ, я́ко ме́ртвыя вѣ́ка.
 • И уны́ во мнѣ́ ду́хъ мо́й, во мнѣ́ смяте́ся се́рдце мое́.
 • Помяну́хъ дни́ дре́внiя, по­учи́хся во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ творе́нiихъ руку́ твое́ю по­уча́хся.
 • Воздѣ́хъ къ тебѣ́ ру́цѣ мо­и́: душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная тебѣ́.
 • Ско́ро услы́ши мя́, Го́споди, изчезе́ ду́хъ мо́й: не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́, и уподо́блюся низходя́щымъ въ ро́въ.
 • Слы́шану сотвори́ мнѣ́ зау́тра ми́лость твою́, я́ко на тя́ упова́хъ: скажи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть, въ о́ньже пойду́, я́ко къ тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́.
 • Изми́ мя от­ вра́гъ мо­и́хъ, Го́споди, къ тебѣ́ при­­бѣго́хъ.
 • Научи́ мя твори́ти во́лю твою́, я́ко ты́ еси́ Бо́гъ мо́й: Ду́хъ тво́й благі́й наста́витъ мя́ на зе́млю пра́ву.
 • И́мене тво­его́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́ пра́вдою тво­е́ю: изведе́ши от­ печа́ли ду́шу мою́:
 • и ми́лостiю тво­е́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ мо­е́й: я́ко а́зъ ра́бъ тво́й е́смь.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 • Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 • ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 • Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 • Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 • возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 • Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 • послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 • поразил народы многие и истребил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 • и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 • Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 • Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 • Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
 • Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
 • Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
 • утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
 • сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
 • солнце – для управления днем, ибо вовек милость Его;
 • луну и звезды – для управления ночью, ибо вовек милость Его;
 • поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
 • и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
 • рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
 • разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
 • и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
 • и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
 • провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
 • поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
 • и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
 • Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
 • и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
 • и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
 • в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
 • вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
 • и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
 • дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
 • При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;
 • на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
 • Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «пропойте нам из песней Сионских».
 • Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
 • Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя;
 • прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
 • Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его».
 • Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
 • Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!
 • Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами* пою Тебе, [что Ты услышал все слова уст моих]. //*В переводе 70-ти: пред Ангелами.
 • Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
 • В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
 • Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих
 • и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
 • Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
 • Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя.
 • Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
 • Господи! Ты испытал меня и знаешь.
 • Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
 • Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
 • Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
 • Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
 • Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его!
 • Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 • Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
 • Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
 • и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
 • Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»;
 • но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
 • Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
 • Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
 • Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
 • Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
 • Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
 • Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
 • О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!
 • Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
 • Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
 • Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
 • Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
 • и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя:
 • они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань,
 • изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их.
 • Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои.
 • Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня.
 • Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих!
 • Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани.
 • Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся.
 • Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их.
 • Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали.
 • Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в погибель.
 • Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным.
 • Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать пред лицем Твоим.
 • Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.
 • Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя.
 • Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;
 • не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.
 • Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои – против злодейств их.
 • Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.
 • Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней.
 • Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
 • Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.
 • Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
 • Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.
 • 1Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился;
 • 2излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему.
 • 3Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня.
 • 4Смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не признаёт меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей.
 • 5Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых.
 • 6Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня.
 • 7Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.
 • Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей
 • и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих.
 • Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, –
 • и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.
 • Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих.
 • Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая земля.
 • Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.
 • Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.
 • Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю.
 • Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.
 • Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою.
 • И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
 • 135:1 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 的 名 。
 • 135:2 耶 和 华 的 仆 人 站 在 耶 和 华 殿 中 , 站 在 我 们 神 殿 院 中 的 , 你 们 要 赞 美 他 。
 • 135:3 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。 耶 和 华 本 为 善 。 要 歌 颂 他 的 名 , 因 为 这 是 美 好 的 。
 • 135:4 耶 和 华 拣 选 雅 各 归 自 己 , 拣 选 以 色 列 特 作 自 己 的 子 民 。
 • 135:5 原 来 我 知 道 耶 和 华 为 大 , 也 知 道 我 们 的 主 超 乎 万 神 之 上 。
 • 135:6 耶 和 华 在 天 上 , 在 地 下 , 在 海 中 , 在 一 切 的 深 处 , 都 随 自 己 的 意 旨 而 行 。
 • 135:7 他 使 云 雾 从 地 极 上 腾 , 造 电 随 雨 而 闪 , 从 府 库 中 带 出 风 来 。
 • 135:8 他 将 埃 及 头 生 的 , 连 人 带 牲 畜 都 击 杀 了 。
 • 135:9 埃 及 阿 , 他 施 行 神 迹 奇 事 , 在 你 当 中 , 在 法 老 和 他 一 切 臣 仆 身 上 。
 • 135:10 他 击 杀 许 多 的 民 , 又 杀 戮 大 能 的 王 ,
 • 135:11 就 是 亚 摩 利 王 西 宏 , 和 巴 珊 王 噩 , 并 迦 南 一 切 的 国 王 ,
 • 135:12 将 他 们 的 地 , 赏 赐 他 的 百 姓 以 色 列 为 业 。
 • 135:13 耶 和 华 阿 , 你 的 名 存 到 永 远 。 耶 和 华 阿 , 你 可 记 念 的 名 存 到 万 代 。
 • 135:14 耶 和 华 要 为 他 的 百 姓 伸 冤 , 为 他 的 仆 人 后 悔 。
 • 135:15 外 邦 的 偶 像 是 金 的 , 银 的 , 是 人 手 所 造 的 。
 • 135:16 有 口 却 不 能 言 , 有 眼 却 不 能 看 ,
 • 135:17 有 耳 却 不 能 听 , 口 中 也 没 有 气 息 。
 • 135:18 造 他 的 要 和 他 一 样 , 凡 靠 他 的 也 要 如 此 。
 • 135:19 以 色 列 家 阿 , 你 们 要 称 颂 耶 和 华 。 亚 伦 家 阿 , 你 们 要 称 颂 耶 和 华 。
 • 135:20 利 未 家 阿 , 你 们 要 称 颂 耶 和 华 。 你 们 敬 畏 耶 和 华 的 , 要 称 颂 耶 和 华 。
 • 135:21 住 在 耶 路 撒 冷 的 耶 和 华 , 该 从 锡 安 受 称 颂 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。
 • 136:1 你 们 要 称 谢 耶 和 华 , 因 他 本 为 善 。 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:2 你 们 要 称 谢 万 神 之 神 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:3 你 们 要 称 谢 万 主 之 主 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:4 称 谢 那 独 行 大 奇 事 的 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:5 称 谢 那 用 智 慧 造 天 的 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:6 称 谢 那 铺 地 在 水 以 上 的 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:7 称 谢 那 造 成 大 光 的 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:8 他 造 日 头 管 白 昼 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:9 他 造 月 亮 星 宿 管 黑 夜 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:10 称 谢 那 击 杀 埃 及 人 之 长 子 的 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:11 他 领 以 色 列 人 从 他 们 中 间 出 来 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:12 他 施 展 大 能 的 手 和 伸 出 来 的 膀 臂 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:13 称 谢 那 分 裂 红 海 的 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:14 他 领 以 色 列 从 其 中 经 过 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:15 却 把 法 老 和 他 的 军 兵 推 翻 在 红 海 里 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:16 称 谢 那 引 导 自 己 的 民 行 走 旷 野 的 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:17 称 谢 那 击 杀 大 君 王 的 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:18 他 杀 戮 有 名 的 君 王 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:19 就 是 杀 戮 亚 摩 利 王 西 宏 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:20 又 杀 巴 珊 王 噩 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:21 他 将 他 们 的 地 赐 他 的 百 姓 为 业 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:22 就 是 赐 他 的 仆 人 以 色 列 为 业 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:23 他 顾 念 我 们 在 卑 微 的 地 步 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:24 他 救 拔 我 们 脱 离 敌 人 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:25 他 赐 粮 食 给 凡 有 血 气 的 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 136:26 你 们 要 称 谢 天 上 的 神 , 因 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 137:1 他 们 曾 在 巴 比 伦 的 河 边 坐 下 , 一 追 想 锡 安 就 哭 了 。
 • 137:2 我 们 把 琴 挂 在 那 里 的 柳 树 上 。
 • 137:3 因 为 在 那 里 , 掳 掠 我 们 的 要 我 们 唱 歌 , 抢 夺 我 们 的 , 要 我 们 作 乐 , 说 , 给 我 们 唱 一 首 锡 安 歌 吧 。
 • 137:4 我 们 怎 能 在 外 邦 唱 耶 和 华 的 歌 呢 。
 • 137:5 耶 路 撒 冷 阿 , 我 若 忘 记 你 , 情 愿 我 的 右 手 忘 记 技 巧 。
 • 137:6 我 若 不 记 念 你 , 若 不 看 耶 路 撒 冷 过 于 我 所 最 喜 乐 的 , 情 愿 我 的 舌 头 贴 于 上 膛 。
 • 137:7 耶 路 撒 冷 遭 难 的 日 子 , 以 东 人 说 , 拆 毁 , 拆 毁 , 直 拆 到 根 基 。 耶 和 华 阿 求 你 记 念 这 仇 。
 • 137:8 将 要 被 灭 的 巴 比 伦 城 阿 ( 城 原 文 是 女 子 ) , 报 复 你 像 你 待 我 们 的 , 那 人 便 为 有 福 。
 • 137:9 拿 你 的 婴 孩 摔 在 磐 石 上 的 , 那 人 便 为 有 福 。
 • 138:1 ( 大 卫 的 诗 ) 我 要 一 心 称 谢 你 , 在 诸 神 面 前 歌 颂 你 。
 • 138:2 我 要 向 你 的 圣 殿 下 拜 , 为 你 的 慈 爱 和 诚 实 称 赞 你 的 名 。 因 你 使 你 的 话 显 为 大 , 过 于 你 所 应 许 的 ( 或 作 超 乎 你 的 名 声 ) 。
 • 138:3 我 呼 求 的 日 子 , 你 就 应 允 我 , 鼓 励 我 , 使 我 心 里 有 能 力 。
 • 138:4 耶 和 华 阿 , 地 上 的 君 王 , 都 要 称 谢 你 , 因 他 们 听 见 了 你 口 中 的 言 语 。
 • 138:5 他 们 要 歌 颂 耶 和 华 的 作 为 , 因 耶 和 华 大 有 荣 耀 。
 • 138:6 耶 和 华 虽 高 , 仍 看 顾 低 微 的 人 。 他 却 从 远 处 看 出 骄 傲 的 人 。
 • 138:7 我 虽 行 在 患 难 中 , 你 必 将 我 救 活 。 我 的 仇 敌 发 怒 , 你 必 伸 手 抵 挡 他 们 。 你 的 右 手 也 必 救 我 。
 • 138:8 耶 和 华 必 成 全 关 乎 我 的 事 。 耶 和 华 阿 , 你 的 慈 爱 永 远 长 存 。 求 你 不 要 离 弃 你 手 所 造 的 。
 • 139:1 ( 大 卫 的 诗 , 交 与 伶 长 ) 耶 和 华 阿 , 你 已 经 鉴 察 我 , 认 识 我 。
 • 139:2 我 坐 下 , 我 起 来 , 你 都 晓 得 。 你 从 远 处 知 道 我 的 意 念 。
 • 139:3 我 行 路 , 我 躺 卧 , 你 都 细 察 , 你 也 深 知 我 一 切 所 行 的 。
 • 139:4 耶 和 华 阿 , 我 舌 头 上 的 话 , 你 腔 有 一 句 不 知 道 的 。
 • 139:5 你 在 我 前 后 环 绕 我 , 按 手 在 我 身 上 。
 • 139:6 这 样 的 知 识 奇 妙 , 是 我 不 能 测 的 。 至 高 , 是 我 不 能 及 的 。
 • 139:7 我 往 那 里 去 躲 避 你 的 灵 。 我 往 那 里 逃 躲 避 你 的 面 。
 • 139:8 我 若 升 到 天 上 , 你 在 那 里 。 我 若 在 阴 间 下 榻 , 你 也 在 那 里 。
 • 139:9 我 若 展 开 清 晨 的 翅 膀 , 飞 到 海 极 居 住 。
 • 139:10 就 是 在 那 里 , 你 的 手 必 引 导 我 , 你 的 右 手 , 也 必 扶 持 我 。
 • 139:11 我 若 说 , 黑 夜 必 定 遮 蔽 我 , 我 周 围 的 亮 光 必 成 为 黑 夜 。
 • 139:12 黑 暗 也 不 能 遮 蔽 我 使 你 不 见 , 黑 夜 却 如 白 昼 发 亮 。 黑 暗 和 光 明 , 在 你 看 都 是 一 样 。
 • 139:13 我 的 肺 腑 是 你 所 造 的 。 我 在 母 腹 中 , 你 已 覆 庇 我 。
 • 139:14 我 要 称 谢 你 , 因 我 受 造 , 奇 妙 可 畏 。 你 的 作 为 奇 妙 , 这 是 我 心 深 知 道 的 。
 • 139:15 我 在 暗 中 受 造 , 在 地 的 深 处 被 联 络 。 那 时 , 我 的 形 体 并 不 向 你 隐 藏 。
 • 139:16 我 未 成 形 的 体 质 , 你 的 眼 早 已 看 见 了 。 你 所 定 的 日 子 , 我 尚 未 度 一 日 ( 或 作 我 被 造 的 肢 体 尚 未 有 其 一 ) , 你 都 写 在 你 的 册 上 了 。
 • 139:17 神 阿 , 你 的 意 念 向 我 何 等 宝 贵 。 其 数 何 等 众 多 。
 • 139:18 我 若 数 点 , 比 海 沙 更 多 。 我 睡 醒 的 时 候 , 仍 和 你 同 在 。
 • 139:19 神 阿 , 你 必 要 杀 戮 恶 人 。 所 以 , 你 们 好 流 人 血 的 , 离 开 我 去 吧 。
 • 139:20 因 为 他 们 说 恶 言 顶 撞 你 。 你 的 仇 敌 也 妄 称 你 的 名 。
 • 139:21 耶 和 华 阿 , 恨 恶 你 的 , 我 岂 不 恨 恶 他 们 麽 。 攻 击 你 的 , 我 岂 不 憎 嫌 他 们 麽 。
 • 139:22 我 切 切 地 恨 恶 他 们 , 以 他 们 为 仇 敌 。
 • 139:23 神 阿 , 求 你 鉴 察 我 , 知 道 我 的 心 思 , 试 炼 我 , 知 道 我 的 意 念 。
 • 139:24 看 在 我 里 面 有 什 么 恶 行 没 有 , 引 导 我 走 永 生 的 道 路 。
 • 140:1 ( 大 卫 的 诗 , 交 与 伶 长 ) 耶 和 华 阿 , 求 你 拯 救 我 脱 离 凶 恶 的 人 , 保 护 我 脱 离 强 暴 的 人 。
 • 140:2 他 们 心 中 图 谋 奸 恶 , 常 常 聚 集 要 争 战 。
 • 140:3 他 们 使 舌 头 尖 利 如 蛇 , 嘴 里 有 虺 蛇 的 毒 气 。 ( 细 拉 )
 • 140:4 耶 和 华 阿 , 求 你 拯 救 我 脱 离 恶 人 的 手 , 保 护 我 脱 离 强 暴 的 人 。 他 们 图 谋 推 我 跌 倒 。
 • 140:5 骄 傲 人 为 我 暗 设 网 罗 和 绳 索 。 他 们 在 路 旁 铺 下 网 , 设 下 圈 套 。 ( 细 拉 )
 • 140:6 我 曾 对 耶 和 华 说 , 你 是 我 的 神 。 耶 和 华 阿 , 求 你 留 心 听 我 恳 求 的 声 音 。
 • 140:7 主 耶 和 华 , 我 救 恩 的 力 量 阿 , 在 争 战 的 日 子 , 你 遮 蔽 了 我 的 头 。
 • 140:8 耶 和 华 阿 , 求 你 不 要 遂 恶 人 的 心 愿 。 不 要 成 就 他 们 的 计 谋 , 恐 怕 他 们 自 高 。 ( 细 拉 )
 • 140:9 至 于 那 些 昂 首 围 困 我 的 人 , 愿 他 们 嘴 唇 的 奸 恶 陷 害 ( 原 文 是 遮 蔽 ) 自 己 。
 • 140:10 愿 火 炭 落 在 他 们 身 上 。 愿 他 们 被 丢 在 火 中 , 抛 在 深 坑 里 , 不 能 再 起 来 。
 • 140:11 说 恶 言 的 人 , 在 地 上 必 坚 立 不 住 。 祸 患 必 猎 取 强 暴 的 人 , 将 他 打 倒 。
 • 140:12 我 知 道 耶 和 华 必 为 困 苦 人 伸 冤 , 必 为 穷 乏 人 辨 屈 。
 • 140:13 义 人 必 要 称 赞 你 的 名 。 正 直 人 必 住 在 你 面 前 。
 • 141:1 ( 大 卫 的 诗 ) 耶 和 华 阿 , 我 曾 求 告 你 , 求 你 快 快 临 到 我 这 里 。 我 求 告 你 的 时 候 , 愿 你 留 心 听 我 的 声 音 。
 • 141:2 愿 我 的 祷 告 , 如 香 陈 列 在 你 面 前 。 愿 我 举 手 祈 求 , 如 献 晚 祭 。
 • 141:3 耶 和 华 阿 , 求 你 禁 止 我 的 口 , 把 守 我 的 嘴 。
 • 141:4 求 你 不 叫 我 的 心 , 偏 向 邪 恶 , 以 致 我 和 作 孽 的 人 同 行 恶 事 。 也 不 叫 我 吃 他 们 的 美 食 。
 • 141:5 任 凭 义 人 击 打 我 , 这 算 为 仁 慈 。 任 凭 他 责 备 我 , 这 算 为 头 上 的 膏 油 。 我 的 头 不 要 躲 闪 。 正 在 他 们 行 恶 的 时 候 , 我 仍 要 祈 祷 。
 • 141:6 他 们 的 审 判 官 , 被 扔 在 岩 下 。 众 人 要 听 我 的 话 , 因 为 这 话 甘 甜 。
 • 141:7 我 们 的 骨 头 散 在 墓 旁 , 好 像 人 耕 田 , 刨 地 的 土 块 。
 • 141:8 主 耶 和 华 阿 , 我 的 眼 目 仰 望 你 。 我 投 靠 你 , 求 你 不 要 将 我 撇 得 孤 苦 。
 • 141:9 求 你 保 护 我 脱 离 恶 人 为 我 设 的 网 罗 , 和 作 孽 之 人 的 圈 套 。
 • 141:10 愿 恶 人 落 在 自 己 的 网 里 , 我 却 得 以 逃 脱 。
 • 142:1 ( 大 卫 在 洞 里 作 的 训 诲 诗 , 乃 是 祈 祷 ) 我 发 声 哀 告 耶 和 华 , 发 声 恳 求 耶 和 华 。
 • 142:2 我 在 他 面 前 吐 露 我 的 苦 情 , 陈 说 我 的 患 难 。
 • 142:3 我 的 灵 在 我 里 面 发 昏 的 时 候 , 你 知 道 我 的 道 路 。 在 我 行 的 路 上 , 敌 人 为 我 暗 设 网 罗 。
 • 142:4 求 你 向 我 右 边 观 看 , 因 为 没 有 人 认 识 我 。 我 无 处 避 难 , 也 没 有 人 眷 顾 我 。
 • 142:5 耶 和 华 阿 , 我 曾 向 你 哀 求 。 我 说 , 你 是 我 的 避 难 所 。 在 活 人 之 地 , 你 是 我 的 福 分 。
 • 142:6 求 你 侧 耳 听 我 的 呼 求 , 因 我 落 到 极 卑 之 地 。 求 你 救 我 脱 离 逼 迫 我 的 人 , 因 为 他 们 比 我 强 盛 。
 • 142:7 求 你 领 我 出 离 被 囚 之 地 , 我 好 称 赞 你 的 名 。 义 人 必 环 绕 我 , 因 为 你 是 用 厚 恩 待 我 。
 • 143:1 ( 大 卫 的 诗 ) 耶 和 华 阿 , 求 你 听 我 的 祷 告 , 留 心 听 我 的 恳 求 , 凭 你 的 信 实 和 公 义 应 允 我 。
 • 143:2 求 你 不 要 审 问 仆 人 。 因 为 在 你 面 前 , 凡 活 着 的 人 , 没 有 一 个 是 义 的 。
 • 143:3 原 来 仇 敌 逼 迫 我 , 将 我 打 倒 在 地 , 使 我 住 在 幽 暗 之 处 , 像 死 了 许 久 的 人 一 样 。
 • 143:4 所 以 , 我 的 灵 在 我 里 面 发 昏 。 我 的 心 在 我 里 面 凄 惨 。
 • 143:5 我 追 想 古 时 之 日 , 思 想 你 的 一 切 作 为 , 默 念 你 手 的 工 作 。
 • 143:6 我 向 你 举 手 。 我 的 心 渴 想 你 , 如 乾 旱 之 地 盼 雨 一 样 。 ( 细 拉 )
 • 143:7 耶 和 华 阿 , 求 你 速 速 应 允 我 。 我 心 神 耗 尽 。 不 要 向 我 掩 面 , 免 得 我 像 那 些 下 坑 的 人 一 样 。
 • 143:8 求 你 使 我 清 晨 得 听 你 慈 爱 之 言 , 因 我 倚 靠 你 。 求 你 使 我 知 道 当 行 的 路 , 因 我 的 心 仰 望 你 。
 • 143:9 耶 和 华 阿 , 求 你 救 我 脱 离 我 的 仇 敌 。 我 往 你 那 里 藏 身 。
 • 143:10 求 你 指 教 我 遵 行 你 的 旨 意 , 因 你 是 我 的 神 。 你 的 灵 本 为 善 。 求 你 引 我 到 平 坦 之 地 。
 • 143:11 耶 和 华 阿 , 求 你 为 你 的 名 将 我 救 活 。 凭 你 的 公 义 , 将 我 从 患 难 中 领 出 来 。
 • 143:12 凭 你 的 慈 爱 剪 除 我 的 仇 敌 , 灭 绝 一 切 苦 待 我 的 人 , 因 我 是 你 的 仆 人 。
 • 135:1 Алілуя!
  Хваліте Господнє ім́я, хваліте, Господні раби,
 • 135:2 що стоїте в домі Господньому, на подвір́ях дому нашого Бога!
 • 135:3 Хваліть Господа, бо добрий Господь, співайте іменню Його, бо приємне воно,
 • 135:4 бо вибрав Господь собі Якова, ізраїля на власність Свою!
 • 135:5 Знаю бо я, що Господь і Владика наш більший від богів усіх!
 • 135:6 Все, що хоче Господь, те Він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах!
 • 135:7 Підіймає Він хмари від краю землі, блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітер з запасів Своїх.
 • 135:8 Він позабивав перворідних Єгипту, від людини аж до скотини.
 • 135:9 Він послав між Єгипет ознаки та чуда, на фараона і на рабів всіх його.
 • 135:10 Він уразив багато народів, і потужних царів повбивав:
 • 135:11 Сигона, царя амореян, і Оґа, Башану царя, та всіх ханаанських царів.
 • 135:12 і Він дав їхню землю спадщиною, на спадок ізраїлеві, Своєму народові.
 • 135:13 Господи, Ймення Твоє віковічне, Господи, пам́ять Твоя з роду в рід!
 • 135:14 Бо буде судити Господь Свій народ, та змилосердиться Він над Своїми рабами.
 • 135:15 Божки людів то срібло та золото, діло рук людських:
 • 135:16 вони мають уста й не говорять, очі мають вони і не бачать,
 • 135:17 мають уші й не чують, в їхніх устах нема віддиху!
 • 135:18 Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає!
 • 135:19 Доме ізраїлів, благословіть Господа!
  Аароновий доме, благословіть Господа!
 • 135:20 Доме Левіїв, благословіть Господа!
  Хто боїться Господа, благословіть Господа!
 • 135:21 Благословенний Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалимі!
  Алілуя!
 • 136:1 Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя!
 • 136:2 Дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя!
 • 136:3 Дякуйте Владиці владик, бо навіки Його милосердя!
 • 136:4 Тому, хто чуда великі Єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя!
 • 136:5 Хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя!
 • 136:6 Хто землю простяг над водою, бо навіки Його милосердя!
 • 136:7 Хто світила великі вчинив, бо навіки Його милосердя!
 • 136:8 сонце, щоб вдень панувало воно, бо навіки Його милосердя!
 • 136:9 місяця й зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки Його милосердя!
 • 136:10 Хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки Його милосердя!
 • 136:11 і ізраїля вивів з-між них, бо навіки Його милосердя!
 • 136:12 рукою міцною й раменом простягненим, бо навіки Його милосердя!
 • 136:13 Хто море Червоне розтяв на частини, бо навіки Його милосердя!
 • 136:14 і серед нього ізраїля перепровадив, бо навіки Його милосердя!
 • 136:15 і фараона та війська його вкинув у море Червоне, бо навіки Його милосердя!
 • 136:16 Хто провадив народ Свій в пустині, бо навіки Його милосердя!
 • 136:17 Хто великих царів повбивав, бо навіки Його милосердя!
 • 136:18 і потужних царів перебив, бо навіки Його милосердя!
 • 136:19 Сигона, царя амореян, бо навіки Його милосердя!
 • 136:20 і Оґа, Башану царя, бо навіки Його милосердя!
 • 136:21 і Хто землю їхню дав на спадщину, бо навіки Його милосердя!
 • 136:22 на спадок ізраїлеві, Своєму рабові, бо навіки Його милосердя!
 • 136:23 Хто про нас пам́ятав у пониженні нашім, бо навіки Його милосердя!
 • 136:24 і від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя!
 • 136:25 Хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя!
 • 136:26 Дякуйте Богу небесному, бо навіки Його милосердя!
 • 137:1 Над річками Вавилонськими, там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона!
 • 137:2 На вербах у ньому повісили ми свої арфи,
 • 137:3 співу бо пісні від нас там жадали були поневолювачі наші, а веселощів наші мучителі: Заспівайте но нам із Сіонських пісень!
 • 137:4 Як же зможемо ми заспівати Господнюю пісню в землі чужинця?
 • 137:5 Якщо я забуду за тебе, о Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя!
 • 137:6 Нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам́ятати, якщо не поставлю я Єрусалима над радість найвищу свою!…
 • 137:7 Пам́ятай же, о Господи, едомським синам про день Єрусалиму, як кричали вони: Руйнуйте, руйнуйте аж до підвалин його!…
 • 137:8 Вавилонськая дочко, що маєш і ти ограбована бути, блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла!
 • 137:9 Блажен, хто ухопить та порозбиває об скелю і твої немовлята!…
 • 138:1 Давидів.
  Прославляю Тебе цілим серцем своїм, перед богами співаю Тобі!
 • 138:2 Вклоняюсь до храму святого Твого, і славлю імення Твоє за Твоє милосердя й за правду Твою, бо звеличив Ти був над усе Своє Ймення та слово Своє!
 • 138:3 Удень, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою душу мою!
 • 138:4 Усі земні царі прославлять Тебе, Господи, будуть, бо почують вони слово уст Твоїх,
 • 138:5 і будуть співати про Господні дороги, бо слава Господня велика,
 • 138:6 бо високий Господь, але бачить низького, а гордого Він пізнає іздалека!
 • 138:7 Якщо серед тісноти піду, Ти оживиш мене, на лютість моїх ворогів пошлеш руку Свою, і правиця Твоя допоможе мені,
 • 138:8 для мене Господь оце виконає!
  Твоя милість, о Господи, вічна, чинів Своєї руки не полиш!
 • 139:1 Для дириґетна хору.
  Псалом Давидів.
  Господи, випробував Ти мене та й пізнав,
 • 139:2 Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека.
 • 139:3 Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш,
 • 139:4 бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все!
 • 139:5 Оточив Ти мене ззаду й спереду, і руку Свою надо мною поклав.
 • 139:6 Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю!
 • 139:7 Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця?
 • 139:8 Якщо я на небо зійду, то Ти там, або постелюся в шеолі ось Ти!
 • 139:9 Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря,
 • 139:10 то рука Твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя!
 • 139:11 Коли б я сказав: Тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене,
 • 139:12 то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота як світло!
 • 139:13 Бо Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробі матері моєї,
 • 139:14 Прославляю Тебе, що я дивно утворений!
  Дивні діла Твої, і душа моя відає вельми про це!
 • 139:15 і кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі!
 • 139:16 Мого зародка бачили очі Твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було…
 • 139:17 Які дорогі мені стали думки Твої, Боже, як побільшилося їх число,
 • 139:18 перелічую їх, численніші вони від піску!
  Як пробуджуюся, то я ще з Тобою.
 • 139:19 Якби, Боже, вразив Ти безбожника, а ви, кровожерці, відступітесь від мене!
 • 139:20 Вони називають підступно Тебе, Твої вороги на марноту пускаються!
 • 139:21 Отож, ненавиджу Твоїх ненависників, Господи, і Твоїх заколотників бриджусь:
 • 139:22 повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами!…
 • 139:23 Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, досліди Ти мене, і пізнай мої задуми,
 • 139:24 і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь!
 • 140:1 Для дириґетна хору.
  Псалом Давидів.
 • 140:2 Визволь мене від людини лихої, о Господи, бережи мене від насильника,
 • 140:3 що в серці своїм замишляють злі речі, що війни щодня викликають!
 • 140:4 Вони гострять свого язика, як той вуж, отрута гадюча під їхніми устами!
  Села.
 • 140:5 Пильнуй мене, Господи, від рук нечестивого, бережи мене від насильника, що задумали стопи мої захитати…
 • 140:6 Чванливі сховали на мене тенета та шнури, розтягли свою сітку при стежці, сільця розмістили на мене!
  Села.
 • 140:7 Я сказав Господеві: Ти Бог мій, почуй же, о Господи, голос благання мого!
 • 140:8 Господи, Владико мій, сило мого спасіння, що в день бою покрив мою голову,
 • 140:9 не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму!
  Села.
 • 140:10 Бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив, бодай зло їхніх уст їх покрило!
 • 140:11 Хай присок на них упаде, нехай кине Він їх до огню, до провалля, щоб не встали вони!…
 • 140:12 Злоязична людина щоб міцною вона не була на землі, людина насильства бодай лихо спіймало її, щоб попхнути на погибіль!
 • 140:13 Я знаю, що зробить Господь правосуддя убогому, присуд правдивий для бідних,
 • 140:14 тільки праведні дякувати будуть іменню Твоєму, невинні сидітимуть перед обличчям Твоїм!
 • 141:1 Псалом Давидів.
  Господи, кличу до Тебе, поспішися до мене, почуй же мій голос, як кличу до Тебе!
 • 141:2 Нехай стане молитва моя як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх як жертва вечірня!
 • 141:3 Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх!
 • 141:4 Не дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, щоб учинки робити безбожністю, із людьми, що чинять переступ, і щоб не ласувався я їхніми присмаками!
 • 141:5 Як праведний вразить мене, то це милість, а докорить мені, це олива на голову, її не відкине моя голова, бо ще і молитва моя проти їхнього зла.
 • 141:6 Їхні судді по скелі розкидані, та слова мої вчують, бо приємні вони…
 • 141:7 Як дрова рубають й розколюють їх на землі, так розкидані наші кістки над отвором шеолу.
 • 141:8 Бо до Тебе, о Господи, Владико, мої очі, на Тебе надіюсь не зруйновуй мого життя!
 • 141:9 Бережи Ти від пастки мене, що на мене поставили, та від тенет переступників!
 • 141:10 Хай безбожні попадають разом до сітки своєї, а я промину!
 • 142:1 Псалом навчальний, Давида, коли був у печері.
  Молитва.
 • 142:2 Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю!
 • 142:3 Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую перед обличчям Його,
 • 142:4 коли омліває мій дух у мені.
  А Ти знаєш дорогу мою: на дорозі, якою ходжу, пастку для мене сховали!
 • 142:5 Праворуч поглянь і побач: немає нікого знайомого, загинув притулок від мене, ніхто не питає за душу мою…
 • 142:6 Я кличу до Тебе, о Господи, я кажу: Ти моє пристановище, доля моя у країні живих!
 • 142:7 Прислухайся ж Ти до благання мого, бо зробився я зовсім нужденний!
  Визволь мене від моїх переслідників, бо стали сильніші від мене вони!
 • 142:8 Виведи душу мою із в́язниці, щоб славити Ймення Твоє!
  Праведні оточать мене, як учиниш добро надо мною!
 • 143:1 Псалом Давидів.
  Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в Своїй вірності, у правді Своїй обізвися до мене!
 • 143:2 і на суд не вступай із рабом Своїм, бо жоден живий перед обличчям Твоїм справедливим не буде!
 • 143:3 Бо неприятель переслідує душу мою, топче живую мою до землі…
  Посадив мене в темряву, як мерців цього світу!
 • 143:4 Омліває мій дух у мені, кам́яніє в нутрі моїм серце моє…
 • 143:5 Я згадую дні стародавні, над усіми Твоїми чинами роздумую, говорю про діла Твоїх рук.
 • 143:6 Я руки свої простягаю до Тебе, душа моя прагне Тебе, як води пересохла земля!
  Села.
 • 143:7 Поспіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчається!
  Не ховай Ти від мене обличчя Свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу!
 • 143:8 Об́яви мені вранці Своє милосердя, бо на Тебе надіюсь, повідом Ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до Тебе підношу я душу свою!
 • 143:9 Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до Тебе вдаюся!
 • 143:10 Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, добрий Дух Твій нехай попровадить мене по рівній землі!
 • 143:11 Ради Ймення Свого, о Господи, оживи мене, Своєю правдою виведи душу мою від недолі!
 • 143:12 А в Своїм милосерді понищ моїх ворогів, і вигуби всіх, хто ненавидить душу мою, бо я раб Твій!