Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ Дави́ду, псало́мъ заха́рiинъ, въ разсѣ́янiи.
 • Го́споди, искуси́лъ мя́ еси́ и позна́лъ мя́ еси́: ты́ позна́лъ еси́ сѣда́нiе мое́ и воста́нiе мое́.
 • Ты́ разумѣ́лъ еси́ помышле́нiя моя́ издале́ча:
 • стезю́ мою́ и у́же мое́ ты́ еси́ изслѣ́довалъ и вся́ пути́ моя́ прови́дѣлъ еси́.
 • Я́ко нѣ́сть льсти́ въ язы́цѣ мо­е́мъ: се́, Го́споди, ты́ позна́лъ еси́
 • вся́ послѣ́дняя и дре́вняя: ты́ созда́лъ еси́ мя́ и положи́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́.
 • Удиви́ся ра́зумъ тво́й от­ мене́, утверди́ся, не воз­могу́ къ нему́.
 • Ка́мо пойду́ от­ Ду́ха тво­его́? и от­ лица́ тво­его́ ка́мо бѣжу́?
 • А́ще взы́ду на небо, ты́ та́мо еси́: а́ще сни́ду во а́дъ, та́мо еси́.
 • А́ще воз­му́ крилѣ́ мо­и́ ра́но и вселю́ся въ послѣ́днихъ мо́ря,
 • и та́мо бо рука́ твоя́ наста́витъ мя́, и удержи́тъ мя́ десни́ца твоя́.
 • И рѣ́хъ: еда́ тма́ попере́тъ мя́? и но́щь просвѣще́нiе въ сла́дости мо­е́й.
 • Я́ко тма́ не помрачи́т­ся от­ тебе́, и но́щь я́ко де́нь просвѣти́т­ся: я́ко тма́ ея́, та́ко и свѣ́тъ ея́.
 • Я́ко ты́ созда́лъ {стяжа́лъ} еси́ утро́бы моя́, воспрiя́лъ мя́ еси́ изъ чре́ва ма́тере мо­ея́.
 • Исповѣ́мся тебѣ́, я́ко стра́шно удиви́л­ся еси́: чу́дна дѣла́ твоя́, и душа́ моя́ зна́етъ зѣло́.
 • Не утаи́ся ко́сть моя́ от­ тебе́, ю́же сотвори́лъ еси́ въ та́йнѣ, и соста́въ мо́й въ преиспо́днихъ земли́.
 • Несодѣ́лан­ное мое́ ви́дѣстѣ о́чи тво­и́, и въ кни́зѣ тво­е́й вси́ напи́шут­ся: во дне́хъ сози́ждут­ся, и никто́же въ ни́хъ.
 • Мнѣ́ же зѣло́ че́стни бы́ша дру́зи тво­и́, Бо́же, зѣло́ утверди́шася влады́че­ст­вiя и́хъ:
 • изочту́ и́хъ, и па́че песка́ умно́жат­ся: воста́хъ, и еще́ е́смь съ тобо́ю.
 • А́ще избiе́ши грѣ́шники, Бо́же: му́жiе крове́й, уклони́теся от­ мене́.
 • Я́ко ревни́ви есте́ въ помышле́нiихъ, прiи́мутъ въ суету́ гра́ды твоя́.
 • Не ненави́дящыя ли тя́, Го́споди, воз­ненави́дѣхъ, и о вразѣ́хъ тво­и́хъ иста́яхъ?
 • Соверше́н­ною не́навистiю воз­ненави́дѣхъ я́: во враги́ бы́ша ми́.
 • Искуси́ мя, Бо́же, и увѣ́ждь се́рдце мое́: истяжи́ мя и разумѣ́й стези́ моя́:
 • и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́нiя во мнѣ́, и наста́ви мя́ на пу́ть вѣ́ченъ.
 • Господи! Ты испытал меня и знаешь.
 • Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
 • Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
 • Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
 • Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
 • Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его!
 • Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 • Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
 • Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
 • и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
 • Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»;
 • но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
 • Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
 • Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
 • Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
 • Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
 • Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
 • Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
 • О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!
 • Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
 • Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
 • Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
 • Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
 • и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Дљљттєн забуру. Тењир! Сен мени сынадыњ, баарын билесињ.
 • Сен менин качан отуруп, качан турарымды билесињ; Сен менин ойлорумду алыстан эле билесињ.
 • Басып бара жатсам да, эс алып жатсам да, Сен мени курчап турасыњ, Сага менин бардык жолдорум белгилєє.
 • Мен айта электе эле, Сен, Тењирим, айтар сљзємдє толугу менен билесињ.
 • Мени артымдан да, алдымдан да курчап турасыњ, менин єстємљ Љзєњдєн колуњду коёсуњ.
 • Бул билим мен єчєн тањ каларлык, аны тєшєнєє – мен єчєн кол жеткис бийиктик.
 • Сенин Рухуњдан качып кайда барам, Сенин жєзєњдљн кайда качам?
 • Асманга чыксам да, Сен ошол жердесињ; љлгљндљр жаткан жайга тєшсљм да, Сен ошол жердесињ.
 • Тањдын канатын алып, дењиздин кыйырына кљчєп кетсем да,
 • ошол жерде мени Сенин колуњ жетелейт, мени Сенин оњ колуњ кармап турат.
 • Эгерде мен: «Мємкєн, мени карањгылык жашырып калар, менин тегерегимдеги жарык карањгы болуп калар», – десем да,
 • карањгылык мени Сенден жашыра албайт, тєн да кєндљй жарык: жарык кандай болсо, карањгы да ошондой.
 • Анткени менин ички мєчљлљрємдє Сен жараткансыњ, Сен мени энемдин ичинде токугансыњ.
 • Мен Сени дањктайм, анткени мен тањ каларлык жаратылгам. Сенин иштерињ керемет, аны менин жаным толук тєшєнљт.
 • Мен жашыруун жаратылып жатканда, курсактын терењинде пайда болуп жатканда, менин сљљктљрєм Сенден жашыруун эмес болчу.
 • Мен жањыдан тєйєлдєк боло баштаганда эле, Сен мени кљргљнсєњ. Мен тљрљлљ электе эле, мага белгиленген кєндљрдєн бири да боло электе эле Сенин китебињде баары жазылып коюлган.
 • Кудайым, Сенин ойлоруњ мен єчєн кандай баалуу, алардын саны кандай кљп!
 • Мен аларды санай турган болсом, алар кумдан да кљп. Мен ойгонгондо да, Сени мененмин.
 • Оо Кудайым, кудайсызды жок кылсањ кана! Кан ичкичтер, менден алыс кеткиле!
 • Алар Сага каршы жаман сљздљрдє сєйлљп жатышат. Душмандарыњ Сенин ысымыњды куру бекер эле атап жатышат.
 • Тењирим, Сени жек кљргљндљрдє мен кантип жек кљрбљйм, Сага каршы чыккандардан мен кантип жийиркенбейм?
 • Аларды аябай жек кљрљм, алар – мага душман.
 • Кудайым, мени сынап, жєрљгємдє бил; мени сынап, ойлорумду бил.
 • Кара, мен коркунучтуу жолдо эмесминби, мени тєбљлєктєє жолдо жетектеп жєр.
 • В конец, Давида, псалом Захарии, в рассеянии.
 • Господи, испытал Ты меня и познал меня; Ты познал меня в часы покоя моего и в делах моих.
 • Ты уразумел с высоты помыслы мои;
 • Стезю жизни моей и предел ее Ты изведал, и все пути мои провидел.
 • Ибо нет лжи в устах моих. Господи, Ты познал
 • Начало всего и конец; Ты создал меня и возложил на меня руку Твою.
 • Дивен мне разум Твой, он всемогущ, я не в силах постичь его!
 • Куда удалюсь от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 • Если взойду на Небо, Ты, Господи, там; если сойду во ад, Ты снова там;
 • Если взмахну крылами моими на заре и полечу за дальние моря,
 • И там рука Твоя направит меня и удержит меня десница Твоя.
 • И сказал я: «Ужели тьма покроет меня?» Но, когда Ты со мной, ночь становится светом и отрадой моей.
 • Ибо для Тебя и тьма не темна, и ночь светла, как день: и тьма и свет для Тебя равны.
 • Ибо Ты создал меня, принял меня от лона матери моей.
 • Прославлю Тебя, ибо Ты грозен и дивен; чудны дела Твои, и ведомо это душе моей.
 • Не утаились от Тебя кости мои, сотворенные Тобой втайне, и весь мой состав в лоне матери моей, как в недрах земли;
 • Зарождение мое видели очи Твои. Имена всех внесены в книгу Твою; и никто, даже во чреве матери не забыт Тобой.
 • А я высоко чту друзей Твоих, Боже, утвердилось владычество их;
 • Сосчитал бы я их, но нет им числа, как песку. Встал я с ложа моего, и Ты не оставил меня.
 • Да истребишь Ты грешников, Боже! Мужи, проливающие кровь, отойдите от меня!
 • Ибо дерзостны замыслы ваши! Но не долго владеть грешникам городами Твоими.
 • Не возненавидел ли я, Господи, ненавистников Твоих и не сокрушался ли о врагах Твоих?
 • Великой ненавистью возненавидел я их; врагами стали они моими.
 • Испытай меня, Боже, познай сердце мое! Изведай меня и уразумей стези мои,
 • И увидишь Ты, соблазняет ли меня путь беззакония, и направишь меня на путь вечный!