Скрыть
144:0
144:2
144:5
144:6
144:7
144:10
144:12
144:17
144:21
Хвала́ Дави́ду.
Вознесу́ Тя, Бо́же мо́й, Царю́ мо́й, и благословлю́ и́мя Твое́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
На вся́къ де́нь благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
Ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́, и вели́чiю Его́ нѣ́сть конца́.
Ро́дъ и ро́дъ восхва́лятъ дѣла́ Твоя́ и си́лу Твою́ воз­вѣстя́тъ:
великолѣ́пiе сла́вы святы́ни Тво­ея́ воз­глаго́лютъ и чудеса́ Твоя́ повѣ́дятъ:
и си́лу стра́шныхъ Тво­и́хъ реку́тъ и вели́чiе Твое́ повѣ́дятъ:
па́мять мно́же­ст­ва бла́гости Тво­ея́ от­ры́гнутъ и пра́вдою Тво­е́ю воз­ра́дуют­ся.
Ще́дръ и ми́лостивъ Госпо́дь, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ.
Бла́гъ Госпо́дь вся́ческимъ, и щедро́ты Его́ на всѣ́хъ дѣ́лѣхъ Его́.
Да исповѣ́дят­ся Тебѣ́, Го́споди, вся́ дѣла́ Твоя́, и преподо́бнiи Тво­и́ да благословя́тъ Тя́:
сла́ву ца́р­ст­вiя Тво­его́ реку́тъ и си́лу Твою́ воз­глаго́лютъ,
сказа́ти сыново́мъ человѣ́ческимъ си́лу Твою́ и сла́ву великолѣ́пiя ца́р­ст­вiя Тво­его́.
Ца́р­ст­во Твое́ ца́р­ст­во всѣ́хъ вѣко́въ, и влады́че­с­т­во Твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. *Вѣ́ренъ Госпо́дь во всѣ́хъ словесѣ́хъ Сво­и́хъ и преподо́бенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ Сво­и́хъ.
Утвержда́етъ Госпо́дь вся́ низпа́да­ю­щыя и воз­ставля́етъ вся́ низве́ржен­ныя.
О́чи всѣ́хъ на Тя́ упова́ютъ, и Ты́ дае́ши и́мъ пи́щу во благовре́менiи:
от­верза́еши ты́ ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́нiя.
Пра́веднъ Госпо́дь во всѣ́хъ путе́хъ Сво­и́хъ и преподо́бенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ Сво­и́хъ.
Бли́зъ Госпо́дь всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ Его́, всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ Его́ во и́стинѣ:
во́лю боя́щихся Его́ сотвори́тъ, и моли́тву и́хъ услы́шитъ, и спасе́тъ я́.
Храни́тъ Госпо́дь вся́ лю́бящыя Его́, и вся́ грѣ́шники потреби́тъ.
Хвалу́ Госпо́дню воз­глаго́лютъ уста́ моя́: и да благослови́тъ вся́ка пло́ть и́мя свято́е Его́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible