Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Хвала́ Дави́ду.
 • Вознесу́ тя, Бо́же мо́й, Царю́ мо́й, и благословлю́ и́мя твое́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • На вся́къ де́нь благословлю́ тя, и восхвалю́ и́мя твое́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́, и вели́чiю его́ нѣ́сть конца́.
 • Ро́дъ и ро́дъ восхва́лятъ дѣла́ твоя́ и си́лу твою́ воз­вѣстя́тъ:
 • великолѣ́пiе сла́вы святы́ни тво­ея́ воз­глаго́лютъ и чудеса́ твоя́ повѣ́дятъ:
 • и си́лу стра́шныхъ тво­и́хъ реку́тъ и вели́чiе твое́ повѣ́дятъ:
 • па́мять мно́же­ст­ва бла́гости тво­ея́ от­ры́гнутъ и пра́вдою тво­е́ю воз­ра́дуют­ся.
 • Ще́дръ и ми́лостивъ Госпо́дь, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ.
 • Бла́гъ Госпо́дь вся́ческимъ, и щедро́ты его́ на всѣ́хъ дѣ́лѣхъ его́.
 • Да исповѣ́дят­ся тебѣ́, Го́споди, вся́ дѣла́ твоя́, и преподо́бнiи тво­и́ да благословя́тъ тя́:
 • сла́ву ца́р­ст­вiя тво­его́ реку́тъ и си́лу твою́ воз­глаго́лютъ,
 • сказа́ти сыново́мъ человѣ́ческимъ си́лу твою́ и сла́ву великолѣ́пiя ца́р­ст­вiя тво­его́.
 • Ца́р­ст­во твое́ ца́р­ст­во всѣ́хъ вѣко́въ, и Влады́че­с­т­во твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. *Вѣ́ренъ Госпо́дь во всѣ́хъ словесѣ́хъ сво­и́хъ и преподо́бенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ.
 • Утвержда́етъ Госпо́дь вся́ низпа́да­ю­щыя и воз­ставля́етъ вся́ низве́ржен­ныя.
 • О́чи всѣ́хъ на тя́ упова́ютъ, и ты́ дае́ши и́мъ пи́щу во благовре́менiи:
 • от­верза́еши ты́ ру́ку твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́нiя.
 • Пра́веднъ Госпо́дь во всѣ́хъ путе́хъ сво­и́хъ и преподо́бенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ.
 • Бли́зъ Госпо́дь всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ его́, всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ его́ во и́стинѣ:
 • во́лю боя́щихся его́ сотвори́тъ, и моли́тву и́хъ услы́шитъ, и спасе́тъ я́.
 • Храни́тъ Госпо́дь вся́ лю́бящыя его́, и вся́ грѣ́шники потреби́тъ.
 • Хвалу́ Госпо́дню воз­глаго́лютъ уста́ моя́: и да благослови́тъ вся́ка пло́ть и́мя свято́е его́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь [мой], и благословлять имя Твое во веки и веки.
 • Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки.
 • Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
 • Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
 • А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.
 • Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
 • Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
 • Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
 • Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
 • Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои;
 • да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
 • чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего.
 • Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды. *[Верен Господь во всех словах Своих и свят во всех делах Своих.]
 • Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
 • Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время;
 • открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
 • Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
 • Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
 • Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
 • Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
 • Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
 • ხოტბა დავითისა. აღგამაღლებ შენ, ღმერთო ჩემო, მეფეო, და ვაკურთხებ შენს სახელს უკუნითი უკუნისამდე.
 • ყოველდღე გაკურთხებ შენ და ვადიდებ შენს სახელს უკუნითი უკუნისამდე.
 • დიდია უფალი და ქებულია ფრიად და მისი სიდიადე მიუწვდომელია.
 • თაობა თაობას უქებს შენს საქმეებს და შენს სიძლიერეზე მოუთხრობენ.
 • შენს დიდმშვენიერებაზე, დიდებაზე, ბრწყინვალებაზე, შენს საოცარ საქმეებზე ვილაპარაკებ.
 • შენთა საშიშროებათა სიძლიერეს იტყვიან, ხოლო მე შენს სიდიადეზე ვილაპარაკებ.
 • ხსენებას შენი მრავალი სიკეთისას გამოთქვამენ და შენს სიმართლეს უმღერებენ.
 • გულმოწყალე და შემბრალეა უფალი, სულგრძელი და დიდად მოწყალე.
 • კარგია უფალი ყველას მიმართ და მისი წყალობაა ყველა მის ნამოქმედარზე.
 • გადიდებს შენ, უფალო, ყველა შენი ნამოქმედარი და შენი წმიდანები გადიდებენ შენ.
 • შენი მეფობის დიდებას იტყვიან და შენს სიძლიერეზე ილაპარაკებენ.
 • რათა აცნობონ ადამის ძეთ შენი სიძლიერე, და ბრწყინვალე დიდება შენი მეფობისა.
 • შენი მეფობა მეფობაა ყველა საუკუნისა და შენი ბატონობა თაობებში.
 • უფალი შემწეა ყველა დაცემულისა და გამმართავი ყველა წელში მოხრილისა.
 • ყველას თვალები შენ შემოგცქერიან და შენ აძლევ მათ საზრდოს თავის დროზე.
 • აღაპყრობ შენს ხელს და დააკმაყოფილებ ყოველ სულდგმულს.
 • მართალია უფალი ყველა თავის გზაზე და მოწყალეა ყველა თავის საქმეში.
 • ახლოა უფალი ყველა მის მლოცველთან, ყოველთან, ვინც მას მოუხმობს ჭეშმარიტებით.
 • მის მოშიშთა სურვილს შეასრულებს და მათს ღაღადისს მოისმენს და უშველის მათ.
 • იცავს უფალი ყველა მის მოყვარულს და ყველა ბოროტს მოსპობს.
 • ხოტბას უფლისას ილაპარაკებს პირი ჩემი და აქებს ყოველი ხორციელი მის წმიდა სახელს უკუნითი უკუნისამდე.
 • Salmo de alabanza; de David
 • 145:1 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey,
  y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
 • 145:2 Cada día te bendeciré
  y alabaré tu nombre eternamente y para siempre.
 • 145:3 Grande es Jehová y digno de suprema alabanza;
  su grandeza es insondable.

 • 145:4 Generación a generación celebrará tus obras
  y anunciará tus poderosos hechos.
 • 145:5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia
  y en tus hechos maravillosos meditaré.
 • 145:6 Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres,
  y yo publicaré tu grandeza.
 • 145:7 Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad,
  y cantarán tu justicia.

 • 145:8 Clemente y misericordioso es Jehová,
  lento para la ira y grande en misericordia.
 • 145:9 Bueno es Jehová para con todos,
  y sus misericordias sobre todas sus obras.

 • 145:10 ¡Te alaben, Jehová, todas tus obras,
  y tus santos te bendigan!
 • 145:11 La gloria de tu reino digan
  y hablen de tu poder,
 • 145:12 para hacer saber sus poderosos hechos a los hijos de los hombres
  y la gloria de la magnificencia de su reino.
 • 145:13 Tu reino es reino de todos los siglos
  y tu señorío por todas las generaciones.

 • 145:14 Sostiene Jehová a todos los que caen
  y levanta a todos los oprimidos.
 • 145:15 Los ojos de todos esperan en ti
  y tú les das su comida a su tiempo.
 • 145:16 Abres tu mano
  y colmas de bendición a todo ser viviente.
 • 145:17 Justo es Jehová en todos sus caminos
  y misericordioso en todas sus obras.
 • 145:18 Cercano está Jehová a todos los que lo invocan,
  a todos los que lo invocan de veras.
 • 145:19 Cumplirá el deseo de los que lo temen;
  oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará.
 • 145:20 Jehová guarda a todos los que lo aman,
  pero destruirá a todos los impíos.

 • 145:21 La alabanza de Jehová proclamará mi boca.
  ¡Todos bendigan su santo nombre
  eternamente y para siempre!