Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа, Агге́а и заха́рiи.
 • Хвали́, душе́ моя́, Го́спода:
 • восхвалю́ Го́спода въ животѣ́ мо­е́мъ, пою́ Бо́гу мо­ему́, до́ндеже е́смь.
 • Не надѣ́йтеся на кня́зи, на сы́ны человѣ́ческiя, въ ни́хже нѣ́сть спасе́нiя.
 • Изы́детъ ду́хъ его́, и воз­врати́т­ся въ зе́млю свою́: въ то́й де́нь поги́бнутъ вся́ помышле́нiя его́.
 • Блаже́нъ, ему́же Бо́гъ Иа́ковль помо́щникъ его́, упова́нiе его́ на Го́спода Бо́га сво­его́,
 • сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре, и вся́, я́же въ ни́хъ: храня́щаго и́стину въ вѣ́къ,
 • творя́щаго су́дъ оби́димымъ, даю́щаго пи́щу а́лчущымъ. Госпо́дь рѣши́тъ окова́н­ныя:
 • Госпо́дь умудря́етъ слѣпцы́: Госпо́дь воз­во́дитъ низве́ржен­ныя: Госпо́дь лю́битъ пра́ведники.
 • Госпо́дь храни́тъ при­­ше́лцы, си́ра и вдову́ прiи́метъ, и пу́ть грѣ́шныхъ погуби́тъ.
 • Воцари́т­ся Госпо́дь во вѣ́къ, Бо́гъ тво́й, Сiо́не, въ ро́дъ и ро́дъ.
 • Хвали, душа моя, Господа.
 • Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь.
 • Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения.
 • Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его.
 • Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,
 • сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,
 • творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников,
 • Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных.
 • Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает.
 • Господь будет царствовать во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуия.
 • αλληλουια Αγγαιου καὶ Ζαχαριου
 • αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον
 • αἰνέσω κύριον ἐν ζωῇ μου ψαλῶ τῷ θεῷ μου ἕως ὑπάρχω
 • μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχον­τας καὶ ἐφ᾿ υἱοὺς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστιν σωτηρία
 • ἐξελεύ­­σε­ται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ἐπι­στρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπο­λοῦν­ται πάν­τες οἱ δια­λογισμοὶ αὐτῶν
 • μακάριος οὗ ὁ θεὸς Ιακωβ βοηθός ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπι­̀ κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ
 • τὸν ποιήσαν­τα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν τὴν θάλασ­σαν καὶ πάν­τα τὰ ἐν αὐτοῖς τὸν φυλάσ­σον­τα ἀλήθειαν εἰς τὸν αἰῶνα
 • ποι­οῦν­τα κρίμα τοῖς ἀδικου­μέ­νοις διδόν­τα τροφὴν τοῖς πεινῶσιν κύριος λύει πεπεδη­μέ­νους
 • κύριος ἀνορθοῖ κατερραγ­μέ­νους κύριος σοφοῖ τυφλούς κύριος ἀγαπᾷ δικαίους
 • κύριος φυλάσ­σει τοὺς προ­σηλύτους ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήμψ­σε­ται καὶ ὁδὸν ἁμαρτωλῶν ἀφανιεῖ
 • βασιλεύ­σει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα ὁ θεός σου Σιων εἰς γενεὰν καὶ γενεάν
 • ადიდეთ უფალი. ადიდე, სულო ჩემო, უფალი.
 • ვადიდებ უფალს მთელი სიცოცხლე, ვუგალობებ ჩემს ღმერთს, ვიდრე ვარსებობ.
 • იმედს ნუ დაამყარებთ მთავრებზე, ადამს ძეზე, რომელსაც არ შეუძლია შველა.
 • ამოუვა სული, დაუბრუნდება თავის მიწას; იმ დღეს გაქრება მისი ფიქრები.
 • ნეტარ არს, ვისიც შემწეა ღმერთი იაკობისა, ვინც დაიმედებულია უფალ ღმერთზე.
 • რომელმაც შეჰქმნა ცა და მიწა, ზღვა და ყოველივე, რაც მათშია; რომელიც იცავს ჭეშმარიდ;ერს უკუნისამდე;
 • იქმს სამართალს ჩაგრულთათვის; აძლევს პურს დამშეულებს; უფალი ათავისუფლებს ბორკილგაყრილებს.
 • უფალი თვალს უხელს ბრმებს, უფალი მართავს წელმოდრეკილებს, უფალს უყვარს მართალნი.
 • უფალი იცავს შემოხიზნულებს, ობოლსა და ქვრივს გაამხნევებს და ბოროტთა გზას გაამრუდებს.
 • იმეფებს უფალი უკუნისამდე, შენი ღმერთი, სიონო, თაობებში. ადიდეთ უფალი!