Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пѣ́сни сея́, въ де́нь, въ о́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от­ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ли: и рече́:
 • Возлюблю́ тя, Го́споди, крѣ́посте моя́:
 • Госпо́дь утвержде́нiе мое́, и при­­бѣ́жище мое́, и изба́витель мо́й, Бо́гъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и упова́ю на него́: защи́титель мо́й, и ро́гъ спасе́нiя мо­его́, и засту́пникъ мо́й.
 • Хваля́ при­­зову́ Го́спода и от­ вра́гъ мо­и́хъ спасу́ся.
 • Одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́нiя смято́ша мя́:
 • болѣ́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ сѣ́ти сме́ртныя.
 • И внегда́ скорбѣ́ти ми́, при­­зва́хъ Го́спода и къ Бо́гу мо­ему́ воз­зва́хъ: услы́ша от­ хра́ма свята́го сво­его́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й предъ ни́мъ вни́детъ во у́шы его́.
 • И подви́жеся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нiя го́ръ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Бо́гъ.
 • Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ его́, и о́гнь от­ лица́ его́ воспла́менит­ся: у́глiе воз­горѣ́ся от­ него́.
 • И при­­клони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма его́.
 • И взы́де на херуви́мы и летѣ́, летѣ́ на крилу́ вѣ́треню.
 • И положи́ тму́ закро́въ сво́й: о́крестъ его́ селе́нiе его́: темна́ вода́ во о́блацѣхъ воз­ду́шныхъ.
 • От облиста́нiя предъ ни́мъ о́блацы про­идо́ша, гра́дъ и у́глiе о́гнен­ное.
 • И воз­гремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и вы́шнiй даде́ гла́съ сво́й.
 • Низпосла́ стрѣ́лы и разгна́ я́, и мо́лнiи умно́жи и смяте́ я́.
 • И яви́шася исто́чницы водні́и, и от­кры́шася основа́нiя вселе́н­ныя от­ запреще́нiя тво­его́, Го́споди, от­ дохнове́нiя ду́ха гнѣ́ва тво­его́.
 • Низпосла́ съ высоты́ и прiя́тъ мя́, воспрiя́тъ мя́ от­ во́дъ мно́гихъ.
 • Изба́витъ мя́ от­ враго́въ мо­и́хъ си́льныхъ и от­ ненави́дящихъ мя́: я́ко утверди́шася па́че мене́.
 • Предвари́ша мя́ въ де́нь озлобле́нiя мо­его́: и бы́сть Госпо́дь утвержде́нiе мое́.
 • И изведе́ мя на широту́: изба́витъ мя́, я́ко восхотѣ́ мя.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й, и по чистотѣ́ руку́ мое́ю воз­да́стъ ми́,
 • я́ко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́­ст­вовахъ от­ Бо́га мо­его́.
 • Я́ко вся́ судьбы́ его́ предо мно́ю, и оправда́нiя его́ не от­ступи́ша от­ мене́.
 • И бу́ду непоро́ченъ съ ни́мъ и сохраню́ся от­ беззако́нiя мо­его́.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма его́.
 • Съ преподо́бнымъ преподо́бенъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́н­нымъ непови́ненъ бу́деши,
 • и со избра́н­нымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися.
 • Я́ко ты́ лю́ди смире́н­ныя спасе́ши и о́чи го́рдыхъ смири́ши.
 • Я́ко ты́ просвѣти́ши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди: Бо́же мо́й, просвѣти́ши тму́ мою́.
 • Я́ко тобо́ю изба́влюся от­ искуше́нiя, и Бо́гомъ мо­и́мъ прейду́ стѣ́ну.
 • Бо́гъ мо́й, непоро́ченъ пу́ть его́: словеса́ Госпо́дня разжже́на. Защи́титель е́сть всѣ́хъ упова́ющихъ на него́.
 • Я́ко кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Го́спода? или́ кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Бо́га на́­шего?
 • Бо́гъ препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й:
 • соверша́яй но́зѣ мо­и́ я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́:
 • науча́яй ру́цѣ мо­и́ на бра́нь, и положи́лъ еси́ лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́:
 • и да́лъ ми́ еси́ защище́нiе спасе́нiя, и десни́ца твоя́ воспрiя́тъ мя́: и наказа́нiе твое́ испра́витъ мя́ въ коне́цъ, и наказа́нiе твое́ то́ мя́ научи́тъ.
 • Ушири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́стѣ плеснѣ́ мо­и́.
 • Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не воз­вращу́ся, до́ндеже сконча́ют­ся:
 • оскорблю́ и́хъ, и не воз­мо́гутъ ста́ти, паду́тъ подъ нога́ма мо­и́ма.
 • И препоя́салъ мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́лъ еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ подъ мя́.
 • И враго́въ мо­и́хъ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ и ненави́дящыя мя́ потреби́лъ еси́.
 • Воззва́ша, и не бѣ́ спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ.
 • И истню́ я́ я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, я́ко бре́нiе путі́й погла́жду я́.
 • Изба́виши мя́ от­ прерѣка́нiя люді́й: поста́виши мя́ во главу́ язы́ковъ: лю́дiе, и́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша ми́,
 • въ слу́хъ у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чужді́и солга́ша ми́,
 • сы́нове чужді́и обетша́ша и охромо́ша от­ сте́зь сво­и́хъ.
 • Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ Бо́гъ, и да воз­несе́т­ся Бо́гъ спасе́нiя мо­его́,
 • Бо́гъ дая́й от­мще́нiе мнѣ́ и покори́вый лю́ди подъ мя́,
 • изба́витель мо́й от­ вра́гъ мо­и́хъ гнѣвли́выхъ: от­ востаю́щихъ на мя́ воз­несе́ши мя́, от­ му́жа непра́ведна изба́виши мя́.
 • Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́:
 • велича́яй спасе́нiя царе́ва и творя́й ми́лость христу́ сво­ему́ Дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.
 • Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:
 • Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
 • Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
 • Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.
 • Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;
 • цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
 • В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
 • Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];
 • поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.
 • Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его.
 • И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.
 • И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.
 • От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
 • Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.
 • Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.
 • И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
 • Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
 • избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
 • Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.
 • Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
 • Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
 • ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;
 • ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
 • Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;
 • и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
 • С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,
 • с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его,
 • ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.
 • Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.
 • С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.
 • Бог! – Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
 • Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
 • Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;
 • делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;
 • научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
 • Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
 • Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
 • Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
 • поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,
 • ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
 • Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:
 • они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, – но Он не внемлет им;
 • я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.
 • Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;
 • по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;
 • иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
 • Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,
 • Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,
 • и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.
 • За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
 • величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.
 • صلاة لداود. اسمع يا رب للحق. انصت الى صراخي اصغ الى صلاتي من شفتين بلا غش.

 • من قدامك يخرج قضائي. عيناك تنظران المستقيمات.

 • جربت قلبي تعهدته ليلا. محصتني. لا تجد فيّ ذموما. لا يتعدى فمي.

 • من جهة اعمال الناس فبكلام شفتيك انا تحفظت من طرق المعتنف‏.

 • تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت قدماي

 • انا دعوتك لانك تستجيب لي يا الله. امل اذنك اليّ. اسمع كلامي

 • ميّز مراحمك يا مخلّص المتكلين عليك بيمينك من المقاومين.

 • احفظني مثل حدقة العين. بظل جناحيك استرني

 • من وجه الاشرار الذين يخربونني اعدائي بالنفس الذين يكتنفونني.

 • قلبهم السمين قد اغلقوا. بافواههم قد تكلموا بالكبرياء.

 • في خطواتنا الآن قد احاطوا بنا. نصبوا اعينهم ليزلقونا الى الارض.

 • مثله مثل الاسد القرم الى الافتراس وكالشبل الكامن في عرّيسه

 • قم يا رب تقدمه. اصرعه. نج نفسي من الشرير بسيفك

 • من الناس بيدك يا رب من اهل الدنيا. نصيبهم في حياتهم. بذخائرك تملأ بطونهم. يشبعون اولادا ويتركون فضالتهم لاطفالهم.

 • اما انا فبالبر انظر وجهك. اشبع اذا استيقظت بشبهك

 • Ырчылар тобунун башчысына. Тењир бардык душмандардын жана Шабулдун колунан куткарып алганда, Тењирдин кулу Дљљттєн Тењирге ырдаган ыры. Ошондо ал мындай деди:
 • «Сени сєйљм, Тењирим, кєч-кубатым менин!
 • Тењир менин тирегим, баш паанам, куткаруучум; Кудайым менин аска-зоом. Мен Ага гана таянам. Ал менин калканым, куткаруучу мєйєзєм, таянычым».
 • Табынууга татыктуу Тењирдин атын чакырып, душмандарымдан кутулам.
 • Мени љлєм азаптары курчап алды, кыйынчылыктардын агымы єрљйємдє учурду.
 • Мага љлгљндљр жаткан жайдын чынжырлары салынды, љлємдєн торуна чалындым.
 • Мен кысталышта калганда, Тењиримди чакырдым, Кудайыма жалындым. Ал Љз турагынан менин єнємдє укту, зар-муњум Анын кулагына жетти.
 • Жер силкинип термелди, тоолордун негиздери ордунан козголду, анткени Кудай каарданды.
 • Анын каарынан тєтєн кљтљрєлєп, оозунан баарын жалмай турган от чыкты, Андан кєйєп жаткан чоктор чачырап жатты.
 • Асманды эњкейтип, Ал жерге тєштє, Анын бут астында карањгылык жатты.
 • Ал керуптардын єстєнљ отуруп, шамалдын канатында учуп жљнљдє.
 • Карањгылыкты Љзєнљ жабуу кылды, асмандагы булуттарды, кара булуттарды Љзєнєн тегерегине чатыр кылды.
 • Анын алдындагы жарыктан Анын булуттары, мљндєр, кызыл чоктор качты.
 • Асманда Тењир кєркєрљдє, Бардыгынан Жогору Турган єн салды, мљндєр жана жалындаган чок жаады.
 • Љзєнєн жебелерин тартып, аларды туш-тушка чачыратты; кљп чагылган жиберип, аларды туш-тушка качырды.
 • Тењирим, Сенин каардуу єнєњдљн, Сенин каарыњдын илебинен суу башаттары, ааламдын негизи ачылды.
 • Ал асмандан колун сунуп, мени алды, мени чоњ суулардан тартып чыгарды.
 • Мени кєчтєє душманымдан, менден кєчтєє болгон жек кљрєєчєлљрдљн куткарды.
 • Алар мага башыма мєшкєл тєшкљн кєнє каршы чыгышты. Бирок Тењир мага жљлљк болду.
 • Ал мени кењ жерге алып чыкты, мени куткарды, анткени Ал мени жакшы кљрљт.
 • Тењир менин адилдигиме жараша, колумдун тазалагына жараша тиешемди берди.
 • Анткени мен Тењирдин жолун сактадым, Кудайымдан четтеген эмесмин.
 • Анткени Анын бардык мыйзамдары менин алдымда, Анын кљрсљтмљлљрєнљн четтеген жокмун.
 • Мен Кудай алдында таза элем, кєнљљ кылып албайын деп сактанчумун.
 • Тењир Љзєнєн кљз алдындагы адилдигиме жараша, колумдун тазалыгына жараша тиешемди берди.
 • Боорукерге Сен боорукердик кыласыњ, адил адамга адилет мамиле кыласыњ.
 • Тазаларга тазалыгына жараша мамиле кыласыњ, алдамчыга алдамчылыгына жараша мамиле кыласыњ.
 • Анткени Сен эзилген адамдарды куткарасыњ, ал эми менменсинип карагандарды кемсинтесињ.
 • Тењир, Сен менин шамымды кєйгєзљсєњ. Кудайым карањгымды жарык кылат.
 • Мен Сени менен аскерлерди талкалайм, Кудайым менен чепти ашып тєшљм.
 • Кудай! Анын жолу таза, Тењирдин сљзє таза. Ал – Љзєнљ таянгандардын баарына калкан.
 • Тењирден башка Кудай барбы? Биздин Кудайдан башка Сактоочу барбы?
 • Кудай мага кєч берет, мага тєз жол салат.
 • Буттарымды бугунун буттарындай кылат, мени бийик жерлериме чыгарат.
 • Колумду согушка даярдайт, ошон єчєн колдорум жез жааны сындырат.
 • Сен мага куткаруучу калканыњды бердињ, Сенин оњ колуњ мени колдоп турат, Сенин ырайымыњ мени жогору кљтљрљт.
 • Сен менин баса турган жолумду кењейтесињ, ошондо тизелерим титиребейт.
 • Душмандарымды кууп жетип, аларды жок кылмайынча, артка кайтпайм.
 • Аларды талкалайм, алар тура албай калышат, менин бут алдыма жыгылышат.
 • Анткени Сен мага согушканга кєч бердињ, мага каршы кљтљрєлгљндљрдє бут алдыма жыгып бердињ.
 • Душмандарымды менин кљз алдымда артка чегинттињ. Мени жек кљргљндљрдє кыйратып жатам.
 • Алар боздоп жатышат, бирок алардын куткарары жок. Тењирге жалынып жатышат, бирок Ал аларды укпайт.
 • Аларды топурактай сапырып, кљчљдљгє балчыктай тебеледим.
 • Сен мени эл козголоњунан куткарып алып, бљтљн элдерге эл башчы кылдыњ. Љзєм тааныбаган эл мага кызмат кылып жатат.
 • Алар мен жљнєндљ угуп эле, мага баш ийишет. Бљтљн элдер менин алдымда жасакерленишет.
 • Бљтљн элдер кумсарып, љздљрєнєн сепилдеринде титиреп отурушат.
 • Тењир тирєє, менин тирегим дањкталсын! Мени куткарган Кудай дањазалансын!
 • Мен єчєн љч алган, бљтљн элдерди багындырып берген Кудай,
 • мени душмандарымдан куткарган Кудай дањкталсын! Мага каршы чыккандардын алдында Сен мени жогору кљтљрдєњ, мени катаал кишиден куткардыњ.
 • Ошон єчєн, Тењир, Сени дањктайм, бљтљн элдердин арасында Сенин ысымыњды дањктап ырдайм.
 • Падышаны улуу жењиш менен куткарган, Љзєњ майлаган Дљљткљ жана анын укум-тукумуна тєбљлєккљ ырайым кылган Сени дањктап ырдайм.
 • Prière de David. Éternel! écoute la droiture, sois attentif à mes cris, Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie!
 • Que ma justice paraisse devant ta face, Que tes yeux contemplent mon intégrité!
 • Si tu sondes mon coeur, si tu le visites la nuit, Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien: Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche.
 • A la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, Je me tiens en garde contre la voie des violents;
 • Mes pas sont fermes dans tes sentiers, Mes pieds ne chancellent point.
 • Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu! Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole!
 • Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, Et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires!
 • Garde-moi comme la prunelle de l'oeil; Protège-moi, à l'ombre de tes ailes,
 • Contre les méchants qui me persécutent, Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent.
 • Ils ferment leurs entrailles, Ils ont à la bouche des paroles hautaines.
 • Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, Ils nous épient pour nous terrasser.
 • On dirait un lion avide de déchirer, Un lionceau aux aguets dans son repaire.
 • Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le! Délivre-moi du méchant par ton glaive!
 • Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde! Leur part est dans la vie, Et tu remplis leur ventre de tes biens; Leurs enfants sont rassasiés, Et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants.
 • Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face; Dès le réveil, je me rassasierai de ton image.