Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пѣ́сни сея́, въ де́нь, въ о́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от­ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ли: и рече́:
 • Возлюблю́ тя, Го́споди, крѣ́посте моя́:
 • Госпо́дь утвержде́нiе мое́, и при­­бѣ́жище мое́, и изба́витель мо́й, Бо́гъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и упова́ю на него́: защи́титель мо́й, и ро́гъ спасе́нiя мо­его́, и засту́пникъ мо́й.
 • Хваля́ при­­зову́ Го́спода и от­ вра́гъ мо­и́хъ спасу́ся.
 • Одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́нiя смято́ша мя́:
 • болѣ́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ сѣ́ти сме́ртныя.
 • И внегда́ скорбѣ́ти ми́, при­­зва́хъ Го́спода и къ Бо́гу мо­ему́ воз­зва́хъ: услы́ша от­ хра́ма свята́го сво­его́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й предъ ни́мъ вни́детъ во у́шы его́.
 • И подви́жеся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нiя го́ръ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Бо́гъ.
 • Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ его́, и о́гнь от­ лица́ его́ воспла́менит­ся: у́глiе воз­горѣ́ся от­ него́.
 • И при­­клони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма его́.
 • И взы́де на херуви́мы и летѣ́, летѣ́ на крилу́ вѣ́треню.
 • И положи́ тму́ закро́въ сво́й: о́крестъ его́ селе́нiе его́: темна́ вода́ во о́блацѣхъ воз­ду́шныхъ.
 • От облиста́нiя предъ ни́мъ о́блацы про­идо́ша, гра́дъ и у́глiе о́гнен­ное.
 • И воз­гремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и вы́шнiй даде́ гла́съ сво́й.
 • Низпосла́ стрѣ́лы и разгна́ я́, и мо́лнiи умно́жи и смяте́ я́.
 • И яви́шася исто́чницы водні́и, и от­кры́шася основа́нiя вселе́н­ныя от­ запреще́нiя тво­его́, Го́споди, от­ дохнове́нiя ду́ха гнѣ́ва тво­его́.
 • Низпосла́ съ высоты́ и прiя́тъ мя́, воспрiя́тъ мя́ от­ во́дъ мно́гихъ.
 • Изба́витъ мя́ от­ враго́въ мо­и́хъ си́льныхъ и от­ ненави́дящихъ мя́: я́ко утверди́шася па́че мене́.
 • Предвари́ша мя́ въ де́нь озлобле́нiя мо­его́: и бы́сть Госпо́дь утвержде́нiе мое́.
 • И изведе́ мя на широту́: изба́витъ мя́, я́ко восхотѣ́ мя.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й, и по чистотѣ́ руку́ мое́ю воз­да́стъ ми́,
 • я́ко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́­ст­вовахъ от­ Бо́га мо­его́.
 • Я́ко вся́ судьбы́ его́ предо мно́ю, и оправда́нiя его́ не от­ступи́ша от­ мене́.
 • И бу́ду непоро́ченъ съ ни́мъ и сохраню́ся от­ беззако́нiя мо­его́.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма его́.
 • Съ преподо́бнымъ преподо́бенъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́н­нымъ непови́ненъ бу́деши,
 • и со избра́н­нымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися.
 • Я́ко ты́ лю́ди смире́н­ныя спасе́ши и о́чи го́рдыхъ смири́ши.
 • Я́ко ты́ просвѣти́ши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди: Бо́же мо́й, просвѣти́ши тму́ мою́.
 • Я́ко тобо́ю изба́влюся от­ искуше́нiя, и Бо́гомъ мо­и́мъ прейду́ стѣ́ну.
 • Бо́гъ мо́й, непоро́ченъ пу́ть его́: словеса́ Госпо́дня разжже́на. Защи́титель е́сть всѣ́хъ упова́ющихъ на него́.
 • Я́ко кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Го́спода? или́ кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Бо́га на́­шего?
 • Бо́гъ препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й:
 • соверша́яй но́зѣ мо­и́ я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́:
 • науча́яй ру́цѣ мо­и́ на бра́нь, и положи́лъ еси́ лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́:
 • и да́лъ ми́ еси́ защище́нiе спасе́нiя, и десни́ца твоя́ воспрiя́тъ мя́: и наказа́нiе твое́ испра́витъ мя́ въ коне́цъ, и наказа́нiе твое́ то́ мя́ научи́тъ.
 • Ушири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́стѣ плеснѣ́ мо­и́.
 • Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не воз­вращу́ся, до́ндеже сконча́ют­ся:
 • оскорблю́ и́хъ, и не воз­мо́гутъ ста́ти, паду́тъ подъ нога́ма мо­и́ма.
 • И препоя́салъ мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́лъ еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ подъ мя́.
 • И враго́въ мо­и́хъ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ и ненави́дящыя мя́ потреби́лъ еси́.
 • Воззва́ша, и не бѣ́ спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ.
 • И истню́ я́ я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, я́ко бре́нiе путі́й погла́жду я́.
 • Изба́виши мя́ от­ прерѣка́нiя люді́й: поста́виши мя́ во главу́ язы́ковъ: лю́дiе, и́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша ми́,
 • въ слу́хъ у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чужді́и солга́ша ми́,
 • сы́нове чужді́и обетша́ша и охромо́ша от­ сте́зь сво­и́хъ.
 • Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ Бо́гъ, и да воз­несе́т­ся Бо́гъ спасе́нiя мо­его́,
 • Бо́гъ дая́й от­мще́нiе мнѣ́ и покори́вый лю́ди подъ мя́,
 • изба́витель мо́й от­ вра́гъ мо­и́хъ гнѣвли́выхъ: от­ востаю́щихъ на мя́ воз­несе́ши мя́, от­ му́жа непра́ведна изба́виши мя́.
 • Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́:
 • велича́яй спасе́нiя царе́ва и творя́й ми́лость христу́ сво­ему́ Дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жiю, творе́нiе же руку́ его́ воз­вѣща́етъ тве́рдь.
 • Де́нь дни́ от­рыга́етъ глаго́лъ, и но́щь но́щи воз­вѣща́етъ ра́зумъ.
 • Не су́ть рѣ́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шат­ся гла́си и́хъ.
 • Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́нiе и́хъ, и въ концы́ вселе́н­ныя глаго́лы и́хъ: въ со́лнцѣ положи́ селе́нiе свое́:
 • и то́й я́ко жени́хъ исходя́й от­ черто́га сво­его́, воз­ра́дует­ся я́ко исполи́нъ тещи́ пу́ть.
 • От кра́я небесе́ исхо́дъ его́, и срѣ́тенiе его́ до кра́я небесе́: и нѣ́сть, и́же укры́ет­ся теплоты́ его́.
 • Зако́нъ Госпо́день непоро́ченъ, обраща́яй ду́шы: свидѣ́тел­ст­во Госпо́дне вѣ́рно, умудря́ющее младе́нцы.
 • Оправда́нiя Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце: за́повѣдь Госпо́дня свѣтла́, просвѣща́ющая о́чи.
 • Стра́хъ Госпо́день чи́стъ, пребыва́яй въ вѣ́къ вѣ́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стин­ны, оправда́н­ны вку́пѣ,
 • вожделѣ́н­ны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждшя па́че ме́да и со́та.
 • И́бо ра́бъ тво́й храни́тъ я́: внегда́ сохрани́ти я́, воз­дая́нiе мно́го.
 • Грѣхопаде́нiя кто́ разумѣ́етъ? от­ та́йныхъ мо­и́хъ очи́сти мя́,
 • и от­ чужди́хъ пощади́ раба́ тво­его́: а́ще не облада́ютъ мно́ю, тогда́ непоро́ченъ бу́ду, и очи́щуся от­ грѣха́ вели́ка.
 • И бу́дутъ во благоволе́нiе словеса́ у́стъ мо­и́хъ, и по­уче́нiе се́рдца мо­его́ предъ тобо́ю вы́ну, Го́споди, помо́щниче мо́й и изба́вителю мо́й.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Услы́шитъ тя́ Госпо́дь въ де́нь печа́ли, защи́титъ тя́ и́мя Бо́га Иа́ковля.
 • По́слетъ ти́ по́мощь от­ свята́го, и от­ Сiо́на засту́питъ тя́.
 • Помяне́тъ вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́нiе твое́ ту́чно бу́ди.
 • Да́стъ ти́ Госпо́дь по се́рдцу тво­ему́, и ве́сь совѣ́тъ тво́й испо́лнитъ.
 • Возра́дуемся о спасе́нiи тво­е́мъ, и во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего воз­вели́чимся: испо́лнитъ Госпо́дь вся́ проше́нiя твоя́.
 • Ны́нѣ позна́хъ, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ сво­его́: услы́шитъ его́ съ небесе́ свята́го сво­его́: въ си́лахъ спасе́нiе десни́цы его́.
 • Сі́и на колесни́цахъ, и сі́и на ко́нехъ: мы́ же во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего при­­зове́мъ.
 • Ті́и спя́ти бы́ша и падо́ша: мы́ же воста́хомъ и испра́вихомся.
 • Го́споди, спаси́ царя́, и услы́ши ны́, въ о́ньже а́ще де́нь при­­зове́мъ тя́.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, си́лою тво­е́ю воз­весели́т­ся ца́рь, и о спасе́нiи тво­е́мъ воз­ра́дует­ся зѣло́.
 • Жела́нiе се́рдца его́ да́лъ еси́ ему́, и хотѣ́нiя устну́ его́ нѣ́си лиши́лъ его́.
 • Я́ко предвари́лъ еси́ его́ благослове́нiемъ благосты́н­нымъ, положи́лъ еси́ на главѣ́ его́ вѣне́цъ от­ ка́мене че́стна.
 • Живота́ проси́лъ е́сть у тебе́, и да́лъ еси́ ему́ долготу́ дні́й во вѣ́къ вѣ́ка.
 • Ве́лiя сла́ва его́ спасе́нiемъ тво­и́мъ: сла́ву и велелѣ́пiе воз­ложи́ши на него́.
 • Я́ко да́си ему́ благослове́нiе во вѣ́къ вѣ́ка: воз­весели́ши его́ ра́достiю съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Я́ко ца́рь упова́етъ на Го́спода, и ми́лостiю вы́шняго не подви́жит­ся.
 • Да обря́щет­ся рука́ твоя́ всѣ́мъ враго́мъ тво­и́мъ, десни́ца твоя́ да обря́щетъ вся́ ненави́дящыя тебе́.
 • Я́ко положи́ши и́хъ я́ко пе́щь о́гнен­ную во вре́мя лица́ тво­его́: Госпо́дь гнѣ́вомъ сво­и́мъ смяте́тъ я́, и снѣ́сть и́хъ о́гнь.
 • Пло́дъ и́хъ от­ земли́ погуби́ши, и сѣ́мя и́хъ от­ сыно́въ человѣ́ческихъ.
 • Я́ко уклони́ша на тя́ зла́я, помы́слиша совѣ́ты, и́хже не воз­мо́гутъ соста́вити.
 • Я́ко положи́ши я́ хребе́тъ: во избы́тцѣхъ тво­и́хъ угото́виши лице́ и́хъ.
 • Вознеси́ся, Го́споди, си́лою тво­е́ю: воспо­е́мъ и по­е́мъ си́лы твоя́.
 • Въ коне́цъ, о заступле́нiи у́трен­немъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми, вску́ю оста́вилъ мя́ еси́? дале́че от­ спасе́нiя мо­его́ словеса́ грѣхопаде́нiй мо­и́хъ.
 • Бо́же мо́й, воз­зову́ во дни́, и не услы́шиши, и въ нощи́, и не въ безу́мiе мнѣ́.
 • Ты́ же во святѣ́мъ живе́ши, хвало́ Изра́илева.
 • На тя́ упова́ша отцы́ на́ши: упова́ша, и изба́вилъ еси́ я́:
 • къ тебѣ́ воз­зва́ша, и спасо́шася: на тя́ упова́ша, и не постыдѣ́шася.
 • А́зъ же е́смь че́рвь, а не человѣ́къ, поноше́нiе человѣ́ковъ и уничиже́нiе люді́й.
 • Вси́ ви́дящiи мя́ поруга́шамися, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю:
 • упова́ на Го́спода, да изба́витъ его́, да спасе́тъ его́, я́ко хо́щетъ его́.
 • Я́ко ты́ еси́ исто́ргiй мя́ изъ чре́ва, упова́нiе мое́ от­ сосцу́ ма́тере мо­ея́.
 • Къ тебѣ́ при­­ве́рженъ е́смь от­ ложе́снъ, от­ чре́ва ма́тере мо­ея́ Бо́гъ мо́й еси́ ты́.
 • Да не от­сту́пиши от­ мене́, я́ко ско́рбь бли́зъ, я́ко нѣ́сть помога́яй ми́.
 • Обыдо́ша мя́ телцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнiи одержа́ша мя́:
 • от­верзо́ша на мя́ уста́ своя́, я́ко ле́въ восхища́яй и рыка́яй.
 • Я́ко вода́ излiя́хся, и разсы́пашася вся́ ко́сти моя́: бы́сть се́рдце мое́ я́ко во́скъ та́яй посредѣ́ чре́ва мо­его́.
 • И́зсше я́ко скуде́ль крѣ́пость моя́, и язы́къ мо́й при­­льпе́ горта́ни мо­ему́, и въ пе́рсть сме́рти све́лъ мя́ еси́.
 • Я́ко обыдо́ша мя́ пси́ мно́зи, со́нмъ лука́выхъ одержа́ша мя́: ископа́ша ру́цѣ мо­и́ и но́зѣ мо­и́.
 • Исчето́ша вся́ ко́сти моя́: ті́и же смотри́ша и презрѣ́ша мя́.
 • Раздѣли́ша ри́зы моя́ себѣ́, и о оде́жди мо­е́й мета́ша жре́бiй.
 • Ты́ же, Го́споди, не удали́ по́мощь твою́ от­ мене́: на заступле́нiе мое́ вонми́.
 • Изба́ви от­ ору́жiя ду́шу мою́, и изъ руки́ пе́сiи единоро́дную мою́.
 • Спаси́ мя от­ у́стъ льво́выхъ, и от­ ро́гъ единоро́жь смире́нiе мое́.
 • Повѣ́мъ и́мя твое́ бра́тiи мо­е́й, посредѣ́ це́ркве воспою́ тя́.
 • Боя́щiися Го́спода, восхвали́те его́, все́ сѣ́мя Иа́ковле, просла́вите его́, да убо­и́т­ся же от­ него́ все́ сѣ́мя Изра́илево:
 • я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ от­врати́ лице́ свое́ от­ мене́, и егда́ воз­зва́хъ къ нему́, услы́ша мя́.
 • От тебе́ похвала́ моя́, въ це́ркви вели́цѣй исповѣ́мся тебѣ́: моли́твы моя́ воз­да́мъ предъ боя́щимися его́.
 • Ядя́тъ убо́зiи, и насы́тят­ся, и восхва́лятъ Го́спода взыска́ющiи его́: жива́ бу́дутъ сердца́ и́хъ въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Помяну́т­ся и обратя́т­ся ко Го́споду вси́ концы́ земли́, и покло́нят­ся предъ ни́мъ вся́ оте́че­ст­вiя язы́къ:
 • я́ко Госпо́дне е́сть ца́р­ст­вiе, и то́й облада́етъ язы́ки.
 • Ядо́ша и поклони́шася вси́ ту́чнiи земли́: предъ ни́мъ при­­паду́тъ вси́ низходя́щiи въ зе́млю: и душа́ моя́ тому́ живе́тъ.
 • И сѣ́мя мое́ порабо́таетъ ему́: воз­вѣсти́тъ Го́сподеви ро́дъ гряду́щiй:
 • и воз­вѣстя́тъ пра́вду его́ лю́демъ ро́ждшымся {роди́тися иму́щымъ}, я́же сотвори́ Госпо́дь.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Госпо́дь пасе́тъ мя́, и ничто́же мя́ лиши́тъ.
 • На мѣ́сте зла́чнѣ, та́мо всели́ мя, на водѣ́ поко́йнѣ воспита́ мя.
 • Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди сво­его́.
 • А́ще бо и пойду́ посредѣ́ сѣ́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко ты́ со мно́ю еси́: же́злъ тво́й и па́лица твоя́, та́ мя́ утѣ́шиста.
 • Угото́валъ еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́въ стужа́ющымъ мнѣ́: ума́стилъ еси́ еле́омъ главу́ мою́, и ча́ша твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна.
 • И ми́лость твоя́ пожене́тъ мя́ вся́ дни́ живота́ мо­его́, и е́же всели́тимися въ до́мъ Госпо́день въ долготу́ дні́й.
 • Псало́мъ Дави́ду, еди́ныя от­ суббо́тъ.
 • Госпо́дня земля́, и исполне́нiе ея́, вселе́н­ная и вси́ живу́щiи на не́й.
 • То́й на моря́хъ основа́лъ ю́ е́сть и на рѣка́хъ угото́валъ ю́ е́сть.
 • Кто́ взы́детъ на го́ру Госпо́дню? или́ кто́ ста́нетъ на мѣ́стѣ святѣ́мъ его́?
 • Непови́ненъ рука́ма и чи́стъ се́рдцемъ, и́же не прiя́тъ всу́е ду́шу свою́ и не кля́т­ся ле́стiю и́скрен­нему сво­ему́:
 • се́й прiи́метъ благослове́нiе от­ Го́спода и ми́лостыню от­ Бо́га Спа́са сво­его́.
 • Се́й ро́дъ и́щущихъ Го́спода, и́щущихъ лице́ Бо́га Иа́ковля.
 • Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы.
 • Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь крѣ́покъ и си́ленъ, Госпо́дь си́ленъ въ бра́ни.
 • Возми́те врата́ кня́зи ва́шя, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы.
 • Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь си́лъ, то́й е́сть Ца́рь сла́вы.
 • Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:
 • Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
 • Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
 • Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.
 • Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;
 • цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
 • В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
 • Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];
 • поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.
 • Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его.
 • И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.
 • И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.
 • От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
 • Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.
 • Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.
 • И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
 • Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
 • избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
 • Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.
 • Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
 • Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
 • ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;
 • ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
 • Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;
 • и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
 • С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,
 • с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его,
 • ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.
 • Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.
 • С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.
 • Бог! – Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
 • Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
 • Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;
 • делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;
 • научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
 • Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
 • Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
 • Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
 • поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,
 • ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
 • Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:
 • они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, – но Он не внемлет им;
 • я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.
 • Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;
 • по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;
 • иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
 • Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,
 • Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,
 • и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.
 • За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
 • величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
 • День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
 • Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
 • По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова́ их. Он поставил в них жилище солнцу,
 • и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:
 • от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.
 • Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
 • Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
 • Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;
 • они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;
 • и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
 • Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
 • и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.
 • Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
 • Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя.
 • Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным.
 • Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит.
 • Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои.
 • Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей.
 • Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся:
 • они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
 • Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать [к Тебе].
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется.
 • Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул,
 • ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота.
 • Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.
 • Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на него честь и величие.
 • Ты положил на него благословения на веки, возвеселил его радостью лица Твоего,
 • ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется.
 • Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет [всех] ненавидящих Тебя.
 • Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь.
 • Ты истребишь плод их с земли и семя их – из среды сынов человеческих,
 • ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли [выполнить их].
 • Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их.
 • Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
 • Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида.
 • Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
 • Боже мой! я вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет мне успокоения.
 • Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.
 • На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их;
 • к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
 • Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
 • Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
 • «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему».
 • Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей.
 • На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой.
 • Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
 • Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня,
 • раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.
 • Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.
 • Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.
 • Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.
 • Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище;
 • делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.
 • Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне;
 • избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою;
 • спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
 • Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.
 • Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,
 • ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему.
 • О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его.
 • Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!
 • Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников,
 • ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над народами.
 • Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей.
 • Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек:
 • придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что́ сотворил Господь.
 • Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
 • Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
 • подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
 • Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.
 • Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
 • Так, благость и милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
 • Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
 • ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
 • Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
 • Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно [ближнему своему], –
 • тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
 • Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – царь славы.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Тењир бардык душмандардын жана Шабулдун колунан куткарып алганда, Тењирдин кулу Дљљттєн Тењирге ырдаган ыры. Ошондо ал мындай деди:
 • «Сени сєйљм, Тењирим, кєч-кубатым менин!
 • Тењир менин тирегим, баш паанам, куткаруучум; Кудайым менин аска-зоом. Мен Ага гана таянам. Ал менин калканым, куткаруучу мєйєзєм, таянычым».
 • Табынууга татыктуу Тењирдин атын чакырып, душмандарымдан кутулам.
 • Мени љлєм азаптары курчап алды, кыйынчылыктардын агымы єрљйємдє учурду.
 • Мага љлгљндљр жаткан жайдын чынжырлары салынды, љлємдєн торуна чалындым.
 • Мен кысталышта калганда, Тењиримди чакырдым, Кудайыма жалындым. Ал Љз турагынан менин єнємдє укту, зар-муњум Анын кулагына жетти.
 • Жер силкинип термелди, тоолордун негиздери ордунан козголду, анткени Кудай каарданды.
 • Анын каарынан тєтєн кљтљрєлєп, оозунан баарын жалмай турган от чыкты, Андан кєйєп жаткан чоктор чачырап жатты.
 • Асманды эњкейтип, Ал жерге тєштє, Анын бут астында карањгылык жатты.
 • Ал керуптардын єстєнљ отуруп, шамалдын канатында учуп жљнљдє.
 • Карањгылыкты Љзєнљ жабуу кылды, асмандагы булуттарды, кара булуттарды Љзєнєн тегерегине чатыр кылды.
 • Анын алдындагы жарыктан Анын булуттары, мљндєр, кызыл чоктор качты.
 • Асманда Тењир кєркєрљдє, Бардыгынан Жогору Турган єн салды, мљндєр жана жалындаган чок жаады.
 • Љзєнєн жебелерин тартып, аларды туш-тушка чачыратты; кљп чагылган жиберип, аларды туш-тушка качырды.
 • Тењирим, Сенин каардуу єнєњдљн, Сенин каарыњдын илебинен суу башаттары, ааламдын негизи ачылды.
 • Ал асмандан колун сунуп, мени алды, мени чоњ суулардан тартып чыгарды.
 • Мени кєчтєє душманымдан, менден кєчтєє болгон жек кљрєєчєлљрдљн куткарды.
 • Алар мага башыма мєшкєл тєшкљн кєнє каршы чыгышты. Бирок Тењир мага жљлљк болду.
 • Ал мени кењ жерге алып чыкты, мени куткарды, анткени Ал мени жакшы кљрљт.
 • Тењир менин адилдигиме жараша, колумдун тазалагына жараша тиешемди берди.
 • Анткени мен Тењирдин жолун сактадым, Кудайымдан четтеген эмесмин.
 • Анткени Анын бардык мыйзамдары менин алдымда, Анын кљрсљтмљлљрєнљн четтеген жокмун.
 • Мен Кудай алдында таза элем, кєнљљ кылып албайын деп сактанчумун.
 • Тењир Љзєнєн кљз алдындагы адилдигиме жараша, колумдун тазалыгына жараша тиешемди берди.
 • Боорукерге Сен боорукердик кыласыњ, адил адамга адилет мамиле кыласыњ.
 • Тазаларга тазалыгына жараша мамиле кыласыњ, алдамчыга алдамчылыгына жараша мамиле кыласыњ.
 • Анткени Сен эзилген адамдарды куткарасыњ, ал эми менменсинип карагандарды кемсинтесињ.
 • Тењир, Сен менин шамымды кєйгєзљсєњ. Кудайым карањгымды жарык кылат.
 • Мен Сени менен аскерлерди талкалайм, Кудайым менен чепти ашып тєшљм.
 • Кудай! Анын жолу таза, Тењирдин сљзє таза. Ал – Љзєнљ таянгандардын баарына калкан.
 • Тењирден башка Кудай барбы? Биздин Кудайдан башка Сактоочу барбы?
 • Кудай мага кєч берет, мага тєз жол салат.
 • Буттарымды бугунун буттарындай кылат, мени бийик жерлериме чыгарат.
 • Колумду согушка даярдайт, ошон єчєн колдорум жез жааны сындырат.
 • Сен мага куткаруучу калканыњды бердињ, Сенин оњ колуњ мени колдоп турат, Сенин ырайымыњ мени жогору кљтљрљт.
 • Сен менин баса турган жолумду кењейтесињ, ошондо тизелерим титиребейт.
 • Душмандарымды кууп жетип, аларды жок кылмайынча, артка кайтпайм.
 • Аларды талкалайм, алар тура албай калышат, менин бут алдыма жыгылышат.
 • Анткени Сен мага согушканга кєч бердињ, мага каршы кљтљрєлгљндљрдє бут алдыма жыгып бердињ.
 • Душмандарымды менин кљз алдымда артка чегинттињ. Мени жек кљргљндљрдє кыйратып жатам.
 • Алар боздоп жатышат, бирок алардын куткарары жок. Тењирге жалынып жатышат, бирок Ал аларды укпайт.
 • Аларды топурактай сапырып, кљчљдљгє балчыктай тебеледим.
 • Сен мени эл козголоњунан куткарып алып, бљтљн элдерге эл башчы кылдыњ. Љзєм тааныбаган эл мага кызмат кылып жатат.
 • Алар мен жљнєндљ угуп эле, мага баш ийишет. Бљтљн элдер менин алдымда жасакерленишет.
 • Бљтљн элдер кумсарып, љздљрєнєн сепилдеринде титиреп отурушат.
 • Тењир тирєє, менин тирегим дањкталсын! Мени куткарган Кудай дањазалансын!
 • Мен єчєн љч алган, бљтљн элдерди багындырып берген Кудай,
 • мени душмандарымдан куткарган Кудай дањкталсын! Мага каршы чыккандардын алдында Сен мени жогору кљтљрдєњ, мени катаал кишиден куткардыњ.
 • Ошон єчєн, Тењир, Сени дањктайм, бљтљн элдердин арасында Сенин ысымыњды дањктап ырдайм.
 • Падышаны улуу жењиш менен куткарган, Љзєњ майлаган Дљљткљ жана анын укум-тукумуна тєбљлєккљ ырайым кылган Сени дањктап ырдайм.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Дљљттєн забуру.
 • Асман Кудайдын дањкын жар салып жатат, аалам Анын колдору жасаган иштерди кабарлап жатат.
 • Кєн кєнгљ сєйлљп, тєн тєнгљ билим берет.
 • Алардын єнєн укпаган бир да эл, бир да улут жок.
 • Алардын єнє бєт жер жєзєн аралап љтљт, алардын сљзє аалам чегине жетет. Кудай алардын арасында кєнгљ турак жай тургузуп берди.
 • Ал нике єйєнљн чыккан кєйљљдљй болуп чыгат; љз жолун басып љткљн кєлєктљй кубанат.
 • Асмандын бир четинен чыгып, экинчи четине барат; анын жылуулугунан эч нерсе жашырынып кала албайт.
 • Кудайдын мыйзамы жеткилењ, ал жанга кєч берет. Тењирдин сљздљрє туура, ал жљнљкљйлљрдє акылдуу кылат.
 • Тењирдин буйруктары адилет, жєрљктє кубантат. Тењирдин осуяттары жарык, кљздє ачат.
 • Тењирден коркуу – таза нерсе, ал тєбљлєктєє. Тењирдин љкємдљрє адилет, бардыгы туура.
 • Алар алтындан да, кљп таза алтындан да баалуу; балдан да, эњ таттуу балдын тамчысынан да ширин.
 • Љз кулуњду ошолор сактап жєрљт. Аларды сактагандарга чоњ сыйлык!
 • Ким љзєнєн кєнљљлљрєн кљрљ алат? Мени жашыруун кєнљљлљрємдљн арылт.
 • Љз кулуњду атайлап кєнљљ кылуудан сакта, алар мага єстљмдєк кылышпасын. Ошондо мен кєнљљсєз болом, кљп кылмыштардан алыс болом.
 • Оозумдан чыккан сљздљрєм менен жєрљгємдљгє ойлорум Сага жага тургандай болсун, Тењирим, менин тирегим, Куткаруучум!
 • Ырчылар тобунун башчысына. Дљљттєн забуру.
 • Сен кайгырган кєнє Тењир єнєњдє уксун, сени Жакыптын Кудайынын ысымы сактасын.
 • Ал сага ыйык жайдан жардам, Сиондон кєч-кубат жљнљтсєн.
 • Чалган курмандыктарыњдын баарын эске алсын, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыгыњды майлуу курмандык катары кабыл алсын.
 • Сага жєрљгєњ каалаганды берсин, бєт тилегињди аткарсын.
 • Биз сенин куткарылганыња кубанабыз, биздин Кудайыбыздын атынан туу кљтљрљбєз. Тењир сенин сураганыњдын баарын берсин.
 • Тењир Љзєнєн майланганын сактарын, Ага Љзєнєн ыйык асманынан Љзєнєн оњ колунун куткаруучу кєчє менен жооп берерин билдим.
 • Бири майдан арабалары менен, бири кєлєк аттары менен мактанат, биз болсо Тењирдин, Кудайыбыздын ысымы менен мактанабыз.
 • Алар мєдєрєлєп жыгылышты, биз болсо турдук, бекем турабыз.
 • Тењир! Падышаны сакта, Љзєњдє чакырганда, єнєбєздє уга кљр.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Дљљттєн забуру.
 • Тењир, падыша Сенин кєчєњ менен шаттанат, Сенин куткарганыња чексиз кубанат.
 • Сен ага жєрљгє каалаганды бердињ, анын оозунан чыккан љтєнєчтє четке каккан жоксуњ.
 • Анткени Сен ага ырайымыњ менен батањды бердињ, башына таза алтындан таажы кийгиздињ.
 • Ал Сенден љмєр сурады, Сен ага узун љмєр бердињ.
 • Сен аны куткаргандыктан, ал дањкка бљлљндє. Урмат менен улуулукту Сен ага таажы кылып кийгиздињ.
 • Сен ага тєбљлєк батањды берип, Љзєњдєн кубанычыњ менен анын кљњєлєн кљтљрдєњ.
 • Анткени падыша Тењирге таянат, ал Бардыгынан Жогору Тургандын ырайымы менен бекем турат.
 • Сенин колуњ бардык душмандарыњды талкалайт, оњ колуњ Сени жек кљргљндљрдє кыйратат.
 • Каарыњ кайнаганда, Сен аларды кєйєп жаткан мештей кыласыњ. Тењир каарданганда, аларды кыйратат, аларды от љрттљп кетет.
 • Сен алардын тукумун жер бетинен, уругун адам баласынын арасынан жок кыласыњ.
 • Анткени алар Сага жамандык кылабыз деп чечим чыгарышты, бирок ишке ашыра алышкан жок.
 • Сен аларды бута кылып коёсуњ, Љзєњдєн жаањдын жебелери менен аларды бетке атасыњ.
 • Тењир, Љзєњдєн кєчєњ менен кљкљлљ! Биз Сенин кудуретињди дањктап ырдайбыз.
 • Ырчылар тобунун башчысына. Тањ атарда ырдоо єчєн. Дљљттєн забуру.
 • Кудайым! Кудайым! Сен мени эмнеге таштап койдуњ? Менин куткаруу сурап боздогон єнєм Сага жетпей жатат.
 • Кудайым! Кєндєз жалынсам да, Сенден мага жооп жок, тєндљ жалынсам да тынчтана албайм.
 • Бирок Сен, Ыйык, Ысрайылдын дањктоо ырларынын арасында жашайсыњ.
 • Биздин ата-бабаларыбыз Сага таянышкан, алар Сага таянышкандыктан, Сен аларды куткарып тургансыњ.
 • Алар Сени чакырышкан, ошон єчєн куткарылышкан. Алар Сага таянышкан, ошон єчєн уятка калышкан эмес.
 • Мен болсо адам эмес эле, курт болуп калдым. Адамдарга шылдыњ, элдерге жек кљрєндє болдум.
 • Мени карап тургандар баштарын чайкап, мындай деп шылдыњдап жатышат:
 • «Ал Тењирге таянчу, Тењир аны куткарып алсын. Эгер ал Тењирге жакса, анда аны куткарып алсын».
 • Бирок Сен мени энемдин курсагынан чыгаргансыњ, эмчектеги кезимде эле Љзєњљ таянууну єйрљткљнсєњ.
 • Энемдин ичинде жаткандан тартып эле, Сага тапшырылганмын, энемдин ичинен чыкканда эле, Сен менин Кудайым болчусуњ.
 • Менден алыстаба, анткени кайгы жакын, анткени жардам берєєчє жок.
 • Кљп букалар мени тегеректеп алышты, Башандын семиз љгєздљрє мени курчап алышты.
 • Алар мага олжосуна жулунуп айкырган арстандай ооздорун ачышты.
 • Мен суудай тљгєлдєм, сљљктљрєм чачырап кетти, жєрљгєм момдой эриди.
 • Кєч-кубатым карападай кургады, тилим тањдайыма жабышты, Сен мени љлєм топурагына тєшєрдєњ.
 • Анткени мени дљбљттљр курчап алышты, эки жєздєєлљрдєн тобу мени тегеректеп алышты, колу-бутумду тешишти.
 • Менин бардык сљљктљрєм саналгыдай. Алар болсо мени карап, тамаша кылып жатышат.
 • Чапанымды љз ара бљлєп алып жатышат, кийимим єчєн љкчљмљ таш ыргытып жатышат.
 • Бирок, Тењирим, Сен менден алыстаба. Менин кєч-кубатым, мага жардам бергенге шашыл.
 • Жанымды кылычтан, љмєрємдє дљбљттљрдљн сактап кал.
 • Мени арстандын оозунан куткар, Сен мени уктуњ. Буйволдун мєйєзєнљн куткар.
 • Сенин ысымыњды бир туугандарыма айтып дањктаймын, элдин арасында бир Љзєњдє мактаймын.
 • Кудайдан корккондор! Аны мактагыла. Жакыптын бєт тукуму! Аны дањкта! Ысрайылдын бєт тукуму Анын алдында коркуп турсун!
 • Анткени Ал азап тарткандын кайгысына назар салбай койгон жок, аны эсине албай койгон жок. Андан Љз жєзєн жашырган жок, ал Аны чакырганда, аны укту.
 • Чоњ жыйында Сени дањктайм. Сенден корккондордун алдында Сага берген убадаларымды аткарам.
 • Жардылар жесин, тойсун. Тењирди издегендер Аны дањкташсын, жєрљгєњљр тєбљлєк жашасын!
 • Тењирди эстеп, бєт жер жєзє Ага кайрылат. Бардык бутпарас элдер Сага таазим кылышат.
 • Анткени падышачылык Тењирдики. Ал – бардык элдердин Эгедери.
 • Жер жєзєндљгє бардык атактуу адамдар тойлошот жана табынышат. Топуракка айлана тургандар, љз љмєрєн сактап кала албай тургандар Ага таазим этишет.
 • Менин тукумум Ага кызмат кылат жана тєбљлєккљ Тењирдики деп аталат.
 • Алар келип, Тењирдин адилеттигин, иштерин кийинки муунга жарыялашат.
 • Дљљттєн забуру. Тењир менин Кайтаруучум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм.
 • Ал мени оттуу жайытка жаят жана жай аккан суу боюна алып барат.
 • Љз ысымы єчєн жаныма кєч берип, чындык жолуна салат.
 • Љлєм кљлљкљсєнєн љрљљнєндљ жєрсљм да, жамандыктан коркпойм, анткени Сен мени мененсињ. Сенин бийлик таягыњ менен койчу таягыњ жанымды тынчтандырат.
 • Сен мага душмандарымдын кљз алдында дасторкон жайдыњ, башымды зайтун майы менен майладыњ. Чљйчљгєм ашып-ташып тљгєлєп турат.
 • Береке менен ырайым мени љмєрємдєн аягына чейин коштоп жєрсєн, ошондо мен Тењирдин єйєндљ тєбљлєк болом.
 • Дљљттєн забуру. Жер жана анда болгон бардык нерселер, аалам жана анда жашагандардын бардыгы Тењирдики.
 • Анткени Ал жерди дењиздердин єстєнљ негиздеп, дарыялардын єстєнљ орноткон.
 • Ким Тењирдин тоосуна чыга алат? Же ким Анын ыйык жеринде тура алат?
 • -5 Колу жамандыкка барбаган, жєрљгє таза, жанын жеп карганбаган, жалган ант бербеген адам гана Тењирдин батасын алат, Куткаруучу Кудайынын ырайымын кљрљт.
 • Сени издегендер, Сенин жєзєњдє издегендер ушундай, Жакыптын Кудайы!
 • Дарбазалар, баш капкањарды кљтљргєлљ, тєбљлєк эшиктер, каалгањарды ачкыла, дањк Падышасы кирсин!
 • Ал дањк Падышасы ким? Ал – кудуреттєє, кєчтєє Кудай, майданда кєчтєє Тењир.
 • Дарбазалар, баш капкањарды кљтљргєлљ, тєбљлєк эшиктер, каалгањарды ачкыла, дањк Падышасы кирсин!
 • Ал дањк Падышасы ким? Ал – Тењир Себайот, дањк Падышасы.
 • [Начальнику хора: сложено Давидом, рабом Господним. С этой песней он обратился к Господу после того, как Господь спас его от всех врагов и от Саула. Сказал Давид:] Я люблю Тебя, Господь. Ты — сила моя!
 • Господь — моя скала, опора и оплот. Мой Бог — это утес, где я защиты ищу, мой щит, гора спасения, твердыня.
 • Господа я, воспев, призову — и спасусь от моих врагов!
 • Узы Смерти оплели меня, реки Гибели меня страшат,
 • и я связан узами Шеола, и капканы Смерти предо мной.
 • В горе Господа я призываю, я взываю к Богу моему. В Своем Храме Он меня услышал, и мой вопль дошел до Его слуха.
 • Задрожала, затряслась земля, поколебались основанья гор, от ярости Его затрепетали.
 • Дымом полыхали Его ноздри, пламенем уста Его пылали, искры сыпались вокруг Него.
 • Небеса склонил Он и сошел, море мрака под Его ногами,
 • полетел, воссев на херувима, мчался Он на крыльях ветра.
 • Тьму вокруг простер как Свой покров, тучи, темень вод — как балдахин.
 • От сиянья, что пред Ним, пылали тучи. Град и искры…
 • Громом в небе прогремел Господь, голос Вышнего разнесся… Град и искры…
 • Стрелы пустил и рассеял врагов, молниями обратил их в бегство.
 • И явились истоки вод, и опоры мира обнажились от Твоего оклика, Господь, от дыханья гнева Твоего.
 • Господь руку с высоты простер, из пучины вытащил меня,
 • спас меня от лютого врага — от врага, что был меня сильней!
 • В день беды напали на меня — но моей опорой был Господь!
 • На простор Он выведет меня, по любви ко мне меня спасет,
 • наградит меня Господь за правоту, и за то, что руки мои чисты —
 • что я следовал Его путям, Богу моему не изменял.
 • Все Его законы предо мной, я не отвергал Его велений.
 • Непорочен перед Ним я, и не совершал греха!
 • Он наградит меня за правоту — видит Он, что руки мои чисты!
 • Ты верен тем, кто верен Тебе, кто добр, с теми добр и Ты.
 • Ты искренен с тем, кто искренен сам, с коварным и Ты коварен.
 • Ты спасешь народ бедняков, заставишь гордого взгляд опустить.
 • Ты светильник мой зажигаешь: Господь, мой Бог, мою тьму озарит!
 • С Тобой я иду на врагов, с моим Богом — стену одолею.
 • Божий путь — непорочен и прям, слова чисты, как будто из тигля . Он щит для всех, кто уповает на Него.
 • Разве есть иной бог, кроме Господа? Скала иная, кроме Бога нашего?
 • Бог меня силой вооружил, путь мой сделал прямым,
 • дал ногам силу ног оленьих, дал твердо стоять на земле.
 • Мои руки научил воевать — и руками я гну медный лук !
 • Щит спасения Ты мне вручил, помогла мне рука Твоя, Ты, услышав, меня возвеличил.
 • Моим шагам даровал Ты простор, и нога моя не оступится.
 • Я настигну моих врагов, не вернусь, пока не истреблю их.
 • Разобью их — им больше не встать, у меня под ногами будут.
 • Ты придал мне для битвы сил, Ты врагов предо мной поверг,
 • Ты в бегство их обратил, я уничтожил ненавидевших меня.
 • На помощь звали — никто их не спас, звали Господа — Он не ответил.
 • Я их развеял — как пыль на ветру, я их разбрызгал, как уличную грязь.
 • Ты меня спас от людских мятежей, во главе народов поставил, племена, что прежде были мне неведомы, служат мне,
 • исполняют мой приказ, чужеземцы заискивают передо мной,
 • дрожа выползают из убежищ своих.
 • Жив Господь, Он моя Скала, благословен и вознесен Бог, спасающий меня!
 • Бог, вступившийся за меня и народы мне покоривший.
 • Ты меня от напавших спас, над врагами возвысил, от злодеев избавил.
 • Средь народов, Господь, я Тебя воспою и прославлю имя Твое:
 • Ты даруешь великие победы царю. Ты верен избраннику своему, Давиду, и потомкам его — навек!
 • [Начальнику хора: псалом Давида.]
 • О Божьей славе говорят небеса, о деяньях Его повествует твердь.
 • День дню слово передает, ночь ночи знание возвещает.
 • Звука не слышно, не слышно слов, голос их не звучит —
 • но разносится речь их по всей земле, и до всех краев мира — их весть. А там для Солнца раскинут шатер —
 • выходит, радостное, оно, как из–под свадебного балдахина жених, и как атлет, начинает свой бег.
 • Пускается в путь от края небес, добежит до края и вспять повернет. От его жара не скрыться нигде!
 • Совершенен закон Господень, он возвращает жизнь. Непреложен устав Господень и простецам дает мудрость.
 • Верны повеления Господа и радость сердцу несут. Светла заповедь Господа и просвещает взор.
 • Страх перед Господом чист и пребывает вовек. Предписанья Господа праведны, из них каждое — правда сама.
 • Вожделенней, чем груды золота, они слаще меда и патоки.
 • Я, Твой раб, соблюдаю их, за соблюденье их — награда великая.
 • …Разве наши ошибки нам ведомы? От незримых грехов очисти меня!
 • От бесстыжих меня избавь — пусть не властвуют над рабом Твоим! И тогда непорочен буду я, от греха великого чист!
 • Прими благосклонно мои слова, вздохи, идущие из сердца моего! Ты, Господь, — моя Скала, Избавитель мой!
 • [Начальнику хора: псалом Давида.]
 • В день беды да откликнется Господь на твой зов, имя Бога Иакова тебя да хранит.
 • Из святилища Он да поможет тебе, да пошлет подмогу с горы Сион.
 • Да вспомнит все приношенья твои, всесожженьями да будет доволен. [Музыка]
 • Да исполнит желания сердца твоего, твои замыслы осуществит,
 • а нам даст ликовать о победе твоей, знамя поднять во имя нашего Бога! Да исполнит Господь все прошения твои!
 • Я знаю, что Господь Помазанника спас, с небес Своих святых откликнулся на зов, могучею рукой ему победу даровал.
 • У тех — колесницы, у этих — кони, а мы призвали имя Господа, нашего Бога.
 • И вот они повержены, пали, а мы стоим — мы тверды!
 • О Господь! Даруй победу царю, отзовись, когда мы призываем Тебя!
 • [Начальнику хора: псалом Давида.]
 • Твоя сила, Господь, — радость для царя! Как ликует он о победе Твоей!
 • Ты исполнил все, чего он желал, не отверг Ты просьбу его. [Музыка]
 • Благословеньями встретил его, увенчал золотым венцом.
 • Он просил у Тебя жизнь, и Ты дал ему долголетие — навек!
 • Твоя победа прославила его, Ты ниспослал ему величье и блеск.
 • Ты навеки его благословил, дал пред лицом Твоим веселиться.
 • На Господа уповает царь и по милости Вышнего не дрогнет.
 • Твоя рука настигнет врагов , всех Твоих недругов настигнет.
 • Когда Ты им явишь Свой лик, Ты словно бросишь их в горящую печь, гнев Господень поглотит их, пожирать их будет огонь.
 • Ты уничтожишь их плод на земле — их потомков не будет среди живых.
 • Против Тебя они задумали зло, строили замыслы — да не вышло!
 • Ты в бегство их обратишь, Твой лук им нацелен в лицо.
 • Поднимись, о Господь, в силе Своей! Мы будем славить и петь Твою мощь!
 • [Начальнику хора: напев «Аййе́лет Ха–Шáхар…». Псалом Давида.]
 • Боже мой! Боже мой! Почему Ты оставил меня? Ты далек, не поможешь, далек от стонов моих.
 • Боже мой! Целый день я зову Тебя — нет ответа. И ночами зову — но нет утешения мне.
 • Ты свят, восседаешь на троне среди славословий Израиля.
 • В Тебя верили наши отцы, в Тебя верили, и Ты их спас.
 • Тебя звали на помощь — и обрели избавление. В Тебя верили — и не посрамились они!
 • Я же не человек, а червь: люди поносят, презирают меня.
 • Как увидят — смеются надо мной. Головою качают, глумясь:
 • «Верил Господу? — пусть Тот и выручает его! Господь любит его? — пусть спасет!»
 • Ты меня из утробы извлек, у грудей материнских баюкал.
 • Едва выйдя из чрева — Тебе я вручен, от рожденья — Ты мой Бог.
 • Так не будь же далек от меня! Беда все ближе и никто не поможет.
 • Много быков обступило меня, окружили меня быки Башана !
 • Словно лев, что над добычей рычит, на меня раскрывают свою пасть!
 • Я как пролитая вода, кости больше не держат друг друга, сердце, как воск свечи, тает в моей груди.
 • Моя сила что сухой черепок, мой язык к небу присох. Ты низвел меня в прах могильный.
 • Окружили меня псы, свора злобная обложила, прокусили мне руки и ноги.
 • Я могу пересчитать свои кости. А эти — смотрят, глядят на меня,
 • меж собой делят одежду мою — кидают жребий, кто рубаху возьмет.
 • О Господь, не будь вдалеке! Моя Подмога, на помощь спеши!
 • Спаси меня от меча, сохрани мою жизнь от псов,
 • избавь от львиных зубов, от бычьих рогов! Отзовись!
 • Твое имя провозглашу я пред братьями моими, средь Собрания прославлю Тебя:
 • «Чтущие Господа, хвалите Его! Племя Иакова, славь Его! Трепещи пред Ним, племя Израиля!
 • Он не гнушался бедняком, не презирал его, не отвернулся от него, внял его воплю».
 • Ты дал мне воспевать Тебя в Великом Собрании на глазах у чтущих Господа я обеты исполню.
 • Досыта будут есть бедняки, Господа восхвалят призывавшие Его! И сердца ваши вовек будут живы!
 • Обратятся, вспомнят Господа по всем концам земли, все племена людские падут ниц перед Тобой.
 • Царская власть в руках Господа, над народами властвует Он.
 • Падут перед Ним все, кому спать в земле, склонятся перед Ним все, кто нисходит во прах — кто утратил дыхание жизни.
 • А дети их станут Ему служить, грядущим поколениям о Господе расскажут,
 • возвестят тем, кто родится на свет, о Его праведности, о Его делах!
 • [Псалом Давида.] Меня пасет Господь, и я ни в чем не знаю нужды:
 • пасет на сочных лугах, у тихих вод отдохнуть дает,
 • подкрепляет силы мои, путем правым меня ведет — ради имени Своего.
 • Даже если по долине смертной тени пойду, мне не страшно, ведь Ты со мной. Посох, палка пастушья в Твоей руке и потому я спокоен.
 • У моих врагов на виду накрываешь Ты стол для меня, умащаешь мне голову маслом, чаша моя полна.
 • Да пребудут со мной доброта и любовь все время, пока я жив. В доме Господнем я поселюсь на долгие дни!
 • [Псалом Давида.] Владенье Господа — земля и все, что на ней, весь мир и все, кто живет в нем.
 • Он над морями землю воздвиг, водрузил над потоками вод.
 • — Кто на гору Господню взойдет? Кто станет на месте Его святом?
 • — Тот, чьи руки невинны, кто сердцем чист, не уповал на пустое , не запятнал ложью клятв.
 • Вот кого благословит Господь, вознаградит Бог, спаситель его.
 • Вот племя тех, кто приходит предстать пред Ним — пред лицом Твоим, Бог Иакова! [Музыка]
 • — Выше станьте, врата ! Поднимитесь, древние двери! Пусть Царь Славы войдет!
 • — Кто этот Царь Славы? Господь, могучий и сильный. Господь, могучий воитель.
 • — Выше станьте, врата! Поднимитесь, древние двери! Пусть Царь Славы войдет!
 • — Кто этот Царь Славы? Господь Воинств — это Царь Славы.