Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пѣ́сни сея́, въ де́нь, въ о́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от­ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ли: и рече́:
 • Возлюблю́ тя, Го́споди, крѣ́посте моя́:
 • Госпо́дь утвержде́нiе мое́, и при­­бѣ́жище мое́, и изба́витель мо́й, Бо́гъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и упова́ю на него́: защи́титель мо́й, и ро́гъ спасе́нiя мо­его́, и засту́пникъ мо́й.
 • Хваля́ при­­зову́ Го́спода и от­ вра́гъ мо­и́хъ спасу́ся.
 • Одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́нiя смято́ша мя́:
 • болѣ́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ сѣ́ти сме́ртныя.
 • И внегда́ скорбѣ́ти ми́, при­­зва́хъ Го́спода и къ Бо́гу мо­ему́ воз­зва́хъ: услы́ша от­ хра́ма свята́го сво­его́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й предъ ни́мъ вни́детъ во у́шы его́.
 • И подви́жеся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нiя го́ръ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Бо́гъ.
 • Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ его́, и о́гнь от­ лица́ его́ воспла́менит­ся: у́глiе воз­горѣ́ся от­ него́.
 • И при­­клони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма его́.
 • И взы́де на херуви́мы и летѣ́, летѣ́ на крилу́ вѣ́треню.
 • И положи́ тму́ закро́въ сво́й: о́крестъ его́ селе́нiе его́: темна́ вода́ во о́блацѣхъ воз­ду́шныхъ.
 • От облиста́нiя предъ ни́мъ о́блацы про­идо́ша, гра́дъ и у́глiе о́гнен­ное.
 • И воз­гремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и вы́шнiй даде́ гла́съ сво́й.
 • Низпосла́ стрѣ́лы и разгна́ я́, и мо́лнiи умно́жи и смяте́ я́.
 • И яви́шася исто́чницы водні́и, и от­кры́шася основа́нiя вселе́н­ныя от­ запреще́нiя тво­его́, Го́споди, от­ дохнове́нiя ду́ха гнѣ́ва тво­его́.
 • Низпосла́ съ высоты́ и прiя́тъ мя́, воспрiя́тъ мя́ от­ во́дъ мно́гихъ.
 • Изба́витъ мя́ от­ враго́въ мо­и́хъ си́льныхъ и от­ ненави́дящихъ мя́: я́ко утверди́шася па́че мене́.
 • Предвари́ша мя́ въ де́нь озлобле́нiя мо­его́: и бы́сть Госпо́дь утвержде́нiе мое́.
 • И изведе́ мя на широту́: изба́витъ мя́, я́ко восхотѣ́ мя.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й, и по чистотѣ́ руку́ мое́ю воз­да́стъ ми́,
 • я́ко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́­ст­вовахъ от­ Бо́га мо­его́.
 • Я́ко вся́ судьбы́ его́ предо мно́ю, и оправда́нiя его́ не от­ступи́ша от­ мене́.
 • И бу́ду непоро́ченъ съ ни́мъ и сохраню́ся от­ беззако́нiя мо­его́.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма его́.
 • Съ преподо́бнымъ преподо́бенъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́н­нымъ непови́ненъ бу́деши,
 • и со избра́н­нымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися.
 • Я́ко ты́ лю́ди смире́н­ныя спасе́ши и о́чи го́рдыхъ смири́ши.
 • Я́ко ты́ просвѣти́ши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди: Бо́же мо́й, просвѣти́ши тму́ мою́.
 • Я́ко тобо́ю изба́влюся от­ искуше́нiя, и Бо́гомъ мо­и́мъ прейду́ стѣ́ну.
 • Бо́гъ мо́й, непоро́ченъ пу́ть его́: словеса́ Госпо́дня разжже́на. Защи́титель е́сть всѣ́хъ упова́ющихъ на него́.
 • Я́ко кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Го́спода? или́ кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Бо́га на́­шего?
 • Бо́гъ препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й:
 • соверша́яй но́зѣ мо­и́ я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́:
 • науча́яй ру́цѣ мо­и́ на бра́нь, и положи́лъ еси́ лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́:
 • и да́лъ ми́ еси́ защище́нiе спасе́нiя, и десни́ца твоя́ воспрiя́тъ мя́: и наказа́нiе твое́ испра́витъ мя́ въ коне́цъ, и наказа́нiе твое́ то́ мя́ научи́тъ.
 • Ушири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́стѣ плеснѣ́ мо­и́.
 • Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не воз­вращу́ся, до́ндеже сконча́ют­ся:
 • оскорблю́ и́хъ, и не воз­мо́гутъ ста́ти, паду́тъ подъ нога́ма мо­и́ма.
 • И препоя́салъ мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́лъ еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ подъ мя́.
 • И враго́въ мо­и́хъ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ и ненави́дящыя мя́ потреби́лъ еси́.
 • Воззва́ша, и не бѣ́ спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ.
 • И истню́ я́ я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, я́ко бре́нiе путі́й погла́жду я́.
 • Изба́виши мя́ от­ прерѣка́нiя люді́й: поста́виши мя́ во главу́ язы́ковъ: лю́дiе, и́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша ми́,
 • въ слу́хъ у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чужді́и солга́ша ми́,
 • сы́нове чужді́и обетша́ша и охромо́ша от­ сте́зь сво­и́хъ.
 • Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ Бо́гъ, и да воз­несе́т­ся Бо́гъ спасе́нiя мо­его́,
 • Бо́гъ дая́й от­мще́нiе мнѣ́ и покори́вый лю́ди подъ мя́,
 • изба́витель мо́й от­ вра́гъ мо­и́хъ гнѣвли́выхъ: от­ востаю́щихъ на мя́ воз­несе́ши мя́, от­ му́жа непра́ведна изба́виши мя́.
 • Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́:
 • велича́яй спасе́нiя царе́ва и творя́й ми́лость христу́ сво­ему́ Дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жiю, творе́нiе же руку́ его́ воз­вѣща́етъ тве́рдь.
 • Де́нь дни́ от­рыга́етъ глаго́лъ, и но́щь но́щи воз­вѣща́етъ ра́зумъ.
 • Не су́ть рѣ́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шат­ся гла́си и́хъ.
 • Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́нiе и́хъ, и въ концы́ вселе́н­ныя глаго́лы и́хъ: въ со́лнцѣ положи́ селе́нiе свое́:
 • и то́й я́ко жени́хъ исходя́й от­ черто́га сво­его́, воз­ра́дует­ся я́ко исполи́нъ тещи́ пу́ть.
 • От кра́я небесе́ исхо́дъ его́, и срѣ́тенiе его́ до кра́я небесе́: и нѣ́сть, и́же укры́ет­ся теплоты́ его́.
 • Зако́нъ Госпо́день непоро́ченъ, обраща́яй ду́шы: свидѣ́тел­ст­во Госпо́дне вѣ́рно, умудря́ющее младе́нцы.
 • Оправда́нiя Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце: за́повѣдь Госпо́дня свѣтла́, просвѣща́ющая о́чи.
 • Стра́хъ Госпо́день чи́стъ, пребыва́яй въ вѣ́къ вѣ́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стин­ны, оправда́н­ны вку́пѣ,
 • вожделѣ́н­ны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждшя па́че ме́да и со́та.
 • И́бо ра́бъ тво́й храни́тъ я́: внегда́ сохрани́ти я́, воз­дая́нiе мно́го.
 • Грѣхопаде́нiя кто́ разумѣ́етъ? от­ та́йныхъ мо­и́хъ очи́сти мя́,
 • и от­ чужди́хъ пощади́ раба́ тво­его́: а́ще не облада́ютъ мно́ю, тогда́ непоро́ченъ бу́ду, и очи́щуся от­ грѣха́ вели́ка.
 • И бу́дутъ во благоволе́нiе словеса́ у́стъ мо­и́хъ, и по­уче́нiе се́рдца мо­его́ предъ тобо́ю вы́ну, Го́споди, помо́щниче мо́й и изба́вителю мо́й.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Услы́шитъ тя́ Госпо́дь въ де́нь печа́ли, защи́титъ тя́ и́мя Бо́га Иа́ковля.
 • По́слетъ ти́ по́мощь от­ свята́го, и от­ Сiо́на засту́питъ тя́.
 • Помяне́тъ вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́нiе твое́ ту́чно бу́ди.
 • Да́стъ ти́ Госпо́дь по се́рдцу тво­ему́, и ве́сь совѣ́тъ тво́й испо́лнитъ.
 • Возра́дуемся о спасе́нiи тво­е́мъ, и во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего воз­вели́чимся: испо́лнитъ Госпо́дь вся́ проше́нiя твоя́.
 • Ны́нѣ позна́хъ, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ сво­его́: услы́шитъ его́ съ небесе́ свята́го сво­его́: въ си́лахъ спасе́нiе десни́цы его́.
 • Сі́и на колесни́цахъ, и сі́и на ко́нехъ: мы́ же во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего при­­зове́мъ.
 • Ті́и спя́ти бы́ша и падо́ша: мы́ же воста́хомъ и испра́вихомся.
 • Го́споди, спаси́ царя́, и услы́ши ны́, въ о́ньже а́ще де́нь при­­зове́мъ тя́.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, си́лою тво­е́ю воз­весели́т­ся ца́рь, и о спасе́нiи тво­е́мъ воз­ра́дует­ся зѣло́.
 • Жела́нiе се́рдца его́ да́лъ еси́ ему́, и хотѣ́нiя устну́ его́ нѣ́си лиши́лъ его́.
 • Я́ко предвари́лъ еси́ его́ благослове́нiемъ благосты́н­нымъ, положи́лъ еси́ на главѣ́ его́ вѣне́цъ от­ ка́мене че́стна.
 • Живота́ проси́лъ е́сть у тебе́, и да́лъ еси́ ему́ долготу́ дні́й во вѣ́къ вѣ́ка.
 • Ве́лiя сла́ва его́ спасе́нiемъ тво­и́мъ: сла́ву и велелѣ́пiе воз­ложи́ши на него́.
 • Я́ко да́си ему́ благослове́нiе во вѣ́къ вѣ́ка: воз­весели́ши его́ ра́достiю съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Я́ко ца́рь упова́етъ на Го́спода, и ми́лостiю вы́шняго не подви́жит­ся.
 • Да обря́щет­ся рука́ твоя́ всѣ́мъ враго́мъ тво­и́мъ, десни́ца твоя́ да обря́щетъ вся́ ненави́дящыя тебе́.
 • Я́ко положи́ши и́хъ я́ко пе́щь о́гнен­ную во вре́мя лица́ тво­его́: Госпо́дь гнѣ́вомъ сво­и́мъ смяте́тъ я́, и снѣ́сть и́хъ о́гнь.
 • Пло́дъ и́хъ от­ земли́ погуби́ши, и сѣ́мя и́хъ от­ сыно́въ человѣ́ческихъ.
 • Я́ко уклони́ша на тя́ зла́я, помы́слиша совѣ́ты, и́хже не воз­мо́гутъ соста́вити.
 • Я́ко положи́ши я́ хребе́тъ: во избы́тцѣхъ тво­и́хъ угото́виши лице́ и́хъ.
 • Вознеси́ся, Го́споди, си́лою тво­е́ю: воспо­е́мъ и по­е́мъ си́лы твоя́.
 • Въ коне́цъ, о заступле́нiи у́трен­немъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми, вску́ю оста́вилъ мя́ еси́? дале́че от­ спасе́нiя мо­его́ словеса́ грѣхопаде́нiй мо­и́хъ.
 • Бо́же мо́й, воз­зову́ во дни́, и не услы́шиши, и въ нощи́, и не въ безу́мiе мнѣ́.
 • Ты́ же во святѣ́мъ живе́ши, хвало́ Изра́илева.
 • На тя́ упова́ша отцы́ на́ши: упова́ша, и изба́вилъ еси́ я́:
 • къ тебѣ́ воз­зва́ша, и спасо́шася: на тя́ упова́ша, и не постыдѣ́шася.
 • А́зъ же е́смь че́рвь, а не человѣ́къ, поноше́нiе человѣ́ковъ и уничиже́нiе люді́й.
 • Вси́ ви́дящiи мя́ поруга́шамися, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю:
 • упова́ на Го́спода, да изба́витъ его́, да спасе́тъ его́, я́ко хо́щетъ его́.
 • Я́ко ты́ еси́ исто́ргiй мя́ изъ чре́ва, упова́нiе мое́ от­ сосцу́ ма́тере мо­ея́.
 • Къ тебѣ́ при­­ве́рженъ е́смь от­ ложе́снъ, от­ чре́ва ма́тере мо­ея́ Бо́гъ мо́й еси́ ты́.
 • Да не от­сту́пиши от­ мене́, я́ко ско́рбь бли́зъ, я́ко нѣ́сть помога́яй ми́.
 • Обыдо́ша мя́ телцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнiи одержа́ша мя́:
 • от­верзо́ша на мя́ уста́ своя́, я́ко ле́въ восхища́яй и рыка́яй.
 • Я́ко вода́ излiя́хся, и разсы́пашася вся́ ко́сти моя́: бы́сть се́рдце мое́ я́ко во́скъ та́яй посредѣ́ чре́ва мо­его́.
 • И́зсше я́ко скуде́ль крѣ́пость моя́, и язы́къ мо́й при­­льпе́ горта́ни мо­ему́, и въ пе́рсть сме́рти све́лъ мя́ еси́.
 • Я́ко обыдо́ша мя́ пси́ мно́зи, со́нмъ лука́выхъ одержа́ша мя́: ископа́ша ру́цѣ мо­и́ и но́зѣ мо­и́.
 • Исчето́ша вся́ ко́сти моя́: ті́и же смотри́ша и презрѣ́ша мя́.
 • Раздѣли́ша ри́зы моя́ себѣ́, и о оде́жди мо­е́й мета́ша жре́бiй.
 • Ты́ же, Го́споди, не удали́ по́мощь твою́ от­ мене́: на заступле́нiе мое́ вонми́.
 • Изба́ви от­ ору́жiя ду́шу мою́, и изъ руки́ пе́сiи единоро́дную мою́.
 • Спаси́ мя от­ у́стъ льво́выхъ, и от­ ро́гъ единоро́жь смире́нiе мое́.
 • Повѣ́мъ и́мя твое́ бра́тiи мо­е́й, посредѣ́ це́ркве воспою́ тя́.
 • Боя́щiися Го́спода, восхвали́те его́, все́ сѣ́мя Иа́ковле, просла́вите его́, да убо­и́т­ся же от­ него́ все́ сѣ́мя Изра́илево:
 • я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ от­врати́ лице́ свое́ от­ мене́, и егда́ воз­зва́хъ къ нему́, услы́ша мя́.
 • От тебе́ похвала́ моя́, въ це́ркви вели́цѣй исповѣ́мся тебѣ́: моли́твы моя́ воз­да́мъ предъ боя́щимися его́.
 • Ядя́тъ убо́зiи, и насы́тят­ся, и восхва́лятъ Го́спода взыска́ющiи его́: жива́ бу́дутъ сердца́ и́хъ въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Помяну́т­ся и обратя́т­ся ко Го́споду вси́ концы́ земли́, и покло́нят­ся предъ ни́мъ вся́ оте́че­ст­вiя язы́къ:
 • я́ко Госпо́дне е́сть ца́р­ст­вiе, и то́й облада́етъ язы́ки.
 • Ядо́ша и поклони́шася вси́ ту́чнiи земли́: предъ ни́мъ при­­паду́тъ вси́ низходя́щiи въ зе́млю: и душа́ моя́ тому́ живе́тъ.
 • И сѣ́мя мое́ порабо́таетъ ему́: воз­вѣсти́тъ Го́сподеви ро́дъ гряду́щiй:
 • и воз­вѣстя́тъ пра́вду его́ лю́демъ ро́ждшымся {роди́тися иму́щымъ}, я́же сотвори́ Госпо́дь.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Госпо́дь пасе́тъ мя́, и ничто́же мя́ лиши́тъ.
 • На мѣ́сте зла́чнѣ, та́мо всели́ мя, на водѣ́ поко́йнѣ воспита́ мя.
 • Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди сво­его́.
 • А́ще бо и пойду́ посредѣ́ сѣ́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко ты́ со мно́ю еси́: же́злъ тво́й и па́лица твоя́, та́ мя́ утѣ́шиста.
 • Угото́валъ еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́въ стужа́ющымъ мнѣ́: ума́стилъ еси́ еле́омъ главу́ мою́, и ча́ша твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна.
 • И ми́лость твоя́ пожене́тъ мя́ вся́ дни́ живота́ мо­его́, и е́же всели́тимися въ до́мъ Госпо́день въ долготу́ дні́й.
 • Псало́мъ Дави́ду, еди́ныя от­ суббо́тъ.
 • Госпо́дня земля́, и исполне́нiе ея́, вселе́н­ная и вси́ живу́щiи на не́й.
 • То́й на моря́хъ основа́лъ ю́ е́сть и на рѣка́хъ угото́валъ ю́ е́сть.
 • Кто́ взы́детъ на го́ру Госпо́дню? или́ кто́ ста́нетъ на мѣ́стѣ святѣ́мъ его́?
 • Непови́ненъ рука́ма и чи́стъ се́рдцемъ, и́же не прiя́тъ всу́е ду́шу свою́ и не кля́т­ся ле́стiю и́скрен­нему сво­ему́:
 • се́й прiи́метъ благослове́нiе от­ Го́спода и ми́лостыню от­ Бо́га Спа́са сво­его́.
 • Се́й ро́дъ и́щущихъ Го́спода, и́щущихъ лице́ Бо́га Иа́ковля.
 • Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы.
 • Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь крѣ́покъ и си́ленъ, Госпо́дь си́ленъ въ бра́ни.
 • Возми́те врата́ кня́зи ва́шя, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы.
 • Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь си́лъ, то́й е́сть Ца́рь сла́вы.
 • Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:
 • Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
 • Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
 • Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.
 • Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;
 • цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
 • В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
 • Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];
 • поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.
 • Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его.
 • И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.
 • И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.
 • От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
 • Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.
 • Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.
 • И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
 • Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
 • избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
 • Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.
 • Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
 • Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
 • ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;
 • ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
 • Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;
 • и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
 • С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,
 • с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его,
 • ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.
 • Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.
 • С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.
 • Бог! – Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
 • Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
 • Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;
 • делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;
 • научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
 • Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
 • Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
 • Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
 • поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,
 • ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
 • Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:
 • они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, – но Он не внемлет им;
 • я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.
 • Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;
 • по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;
 • иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
 • Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,
 • Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,
 • и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.
 • За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
 • величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
 • День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
 • Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
 • По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова́ их. Он поставил в них жилище солнцу,
 • и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:
 • от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.
 • Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
 • Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
 • Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;
 • они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;
 • и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
 • Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
 • и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.
 • Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
 • Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя.
 • Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным.
 • Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит.
 • Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои.
 • Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей.
 • Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся:
 • они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
 • Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать [к Тебе].
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется.
 • Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул,
 • ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота.
 • Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.
 • Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на него честь и величие.
 • Ты положил на него благословения на веки, возвеселил его радостью лица Твоего,
 • ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется.
 • Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет [всех] ненавидящих Тебя.
 • Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь.
 • Ты истребишь плод их с земли и семя их – из среды сынов человеческих,
 • ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли [выполнить их].
 • Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их.
 • Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
 • Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида.
 • Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
 • Боже мой! я вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет мне успокоения.
 • Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.
 • На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их;
 • к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
 • Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
 • Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
 • «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему».
 • Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей.
 • На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой.
 • Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
 • Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня,
 • раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.
 • Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.
 • Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.
 • Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.
 • Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище;
 • делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.
 • Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне;
 • избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою;
 • спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
 • Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.
 • Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,
 • ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему.
 • О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его.
 • Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!
 • Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников,
 • ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над народами.
 • Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей.
 • Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек:
 • придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что́ сотворил Господь.
 • Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
 • Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
 • подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
 • Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.
 • Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
 • Так, благость и милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
 • Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
 • ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
 • Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
 • Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно [ближнему своему], –
 • тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
 • Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – царь славы.
 • В конец. Отрока Господня Давида, который произнес Господу слова песни сей в день, в который избавил его Господь от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал:
 • Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!
 • Господь - твердыня моя и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, на Которого я уповаю, защитник мой, и рог спасения моего, заступник мой.
 • Хвалебно призову Господа и от врагов моих спасусь.
 • Объяли меня болезни смертные и потоки беззакония смутили меня.
 • Болезни ада окружили меня, сети смерти встретили меня.
 • Но в скорби моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал: Он услышал из храма святого Своего голос мой, и вопль мой к Нему проник в уши Его.
 • И поколебалась и затрепетала земля, и основания гор пошатнулись и подвинулись, ибо разгневался на них Бог.
 • Поднялся дым от гнева Его, и огонь от лица Его воспламенился, угли возгорелись от Него.
 • И наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его.
 • И восшел на херувимов и полетел, полетел на крыльях ветра.
 • И мрак сделал покровом Своим, вокруг Его - скиния Его: темная вода в облаках воздушных.
 • От блистания пред Ним прошли облака, град и угли огненные.
 • И возгремел с неба Господь, и Вышний дал глас Свой.
 • Послал стрелы - и разогнал их, и умножил молнии - и привел их в смятение.
 • И явились источники вод, и открылись основания вселенной от гневного запрещения Твоего, Господи, от гневного дуновения Твоего.
 • Он послал (помощь) с высоты, и принял меня, взял меня из вод многих.
 • Избавил меня от врагов моих сильных и от ненавидящих меня, которые были крепче меня.
 • Они настигли меня в день бедствия моего, но Господь был опорою моею.
 • И извел меня на простор: избавил меня, ибо Он благоволил ко мне.
 • И воздаст мне Господь по правде моей и по чистоте рук моих воздаст мне.
 • Ибо я сохранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим.
 • Ибо все суды Его - предо мною и от уставов Его я не отступал.
 • И буду непорочен пред Ним, и сохранюсь от беззакония моего.
 • И воздаст мне Господь по правде моей и по чистоте рук моих пред очами Его:
 • С праведным Ты поступишь праведно, и с мужем невинным по невинности его,
 • С избранным будешь (поступать), как с избранным, а строптивого ниспровергнешь.
 • Ибо людей смиренных Ты спасешь, а очи гордых смиришь.
 • Ты возжжешь светильник мой, Господи, Боже мой, Ты просветишь тьму мою.
 • Ибо Тобой я избавлен буду от искушения, и с Богом моим перейду чрез стену.
 • Бог мой! Непорочен путь Его, слова Господни пламенны. Он защитник всех, уповающих на Него.
 • Ибо кто Бог, кроме Господа? Или кто Бог, кроме Бога нашего?
 • Бог опоясывает меня силою и сделал непорочным путь мой:
 • Он укрепляет ноги мои, как у оленя, и на высоте поставляет меня.
 • Приучает руки мои к войне, сделал медным луком мышцы мои,
 • Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддержала меня, и наказание Твое исправило меня совершенно, и наказание Твое научало меня.
 • Ты расширил шаги мои, и не ослабели ноги мои.
 • Буду преследовать врагов моих и настигну их, и не возвращусь, пока они не погибнут.
 • Стесню их, (так что) они не смогут встать, падут под ногами моими.
 • И Ты опоясал меня силою на брань, низложил всех, восстающих на меня, под ноги мои.
 • И показал мне хребет врагов моих, и ненавидящих меня истребил.
 • Они вопияли, но не было спасающего, (обращались) ко Господу, но Он не услышал их.
 • И развею их, как прах пред лицем ветра, счищу их, как уличную грязь.
 • Избавишь меня от народного возмущения, поставишь меня главою народов. Народ, которого я не знал, послужил мне,
 • По слуху повиновался мне; (а) иноплеменники солгали мне,
 • Иноплеменники одряхлели и уклонились от стезей своих.
 • Жив Господь и благословен Бог! И да будет превознесен Бог спасения моего:
 • Бог, Который воздает за меня и покорил мне народы,
 • Избавил меня от гневных врагов моих. От восстающих на меня Ты удалишь меня, от мужа неправедного Ты избавишь меня.
 • Посему я исповедаюсь Тебе, Господи, среди народов и имени Твоему пою,
 • Прославляя спасение царя. Ты творишь милость помазаннику Своему Давиду и семени его до века.
 • В конец. Псалом Давида.
 • Небеса поведают о славе Божией, и отворении рук Его возвещает твердь.
 • День дню изливает слово, и ночь ночи возвещает знание.
 • Нет наречий и языков, где не слышны были бы голоса их.
 • Во всю землю вышло вещание их и в концы вселенной - слова их. В солнце поставил Он жилище Свое.
 • И оно, как жених, выходящий из чертога своего, как исполин, с радостью стремится пройти свой путь:
 • От края неба исход его и закат его на краю неба, и никто не укроется от теплоты его.
 • Закон Господень непорочен: обращает души; свидетельство Господне верно: умудряет младенцев.
 • Оправдания Господни правы: веселят сердце; заповедь Господня светла: просвещает очи.
 • Страх Господень чист: пребывает во век века; суды Господни истинны, все они вместе праведны,
 • Вожделеннее золота и многоценного камня и слаще сотового меда.
 • Ибо раб Твой хранит их: за сохранение их воздаяние велико.
 • Грехопадения кто уразумеет? От тайных моих очисть меня,
 • И от чуждых пощади раба Твоего: если они не возобладают мною, тогда я буду непорочен и очищусь от греха великого.
 • И будут слова уст моих и помышление сердца моего всегда благоугодны пред Тобою, Господи, помощник мой и избавитель мой.
 • В конец. Псалом Давида.
 • Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
 • Да ниспошлет тебе помощь из святилища и от Сиона да охранит тебя.
 • Да помянет всякую жертву твою и всесожжение твое да будет тучно.
 • Да исполнит Господь желание сердца твоего, и всякое намерение твое да совершит.
 • Возрадуемся о спасении твоем и именем Господа Бога нашего возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои.
 • Ныне я узнал, что спас Господь помазанника Своего, услышал его с неба святого Своего: сильна спасающая десница Его.
 • Одни - на колесницах, другие - на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем.
 • Они споткнулись и пали, а мы встали и оправились.
 • Господи! Спаси царя и услышь нас в тот день, в который призовем Тебя.
 • Псалом Давида.
 • Господи! Силою Твоею возвеселится царь и о спасении Твоем возрадуется весьма.
 • Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его Ты не лишил его.
 • Ибо Ты встретил его благословением благостным: возложил на голову его венец из камней драгоценных.
 • Жизни просил он у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века.
 • Велика слава его в спасении Твоем: славу и великолепие Ты возложишь на него.
 • Ибо дашь ему благословение во век века, возвеселишь его радостью (пребывания) с лицем Твоим.
 • Ибо царь уповает на Господа и по милости Вышнего не поколеблется.
 • Да найдет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да найдет всех ненавидящих Тебя.
 • Тогда положишь их, как раскаленную огнем печь, во время (посещения) лица Твоего: Господь гневом Своим приведет их в смятение, и поест их огонь.
 • Плод их от земли истребишь и семя их от сынов человеческих.
 • Ибо они предприняли против Тебя зло, составили замыслы, которых не могут исполнить.
 • Обратишь хребет их, (а) остальные Твои (стрелы) приготовишь для лица их.
 • Вознесись, Господи, силою Твоею, воспоем и прославим силы Твои.
 • В конец. Об утреннем заступлении. Псалом Давида.
 • Боже, Боже мой, вонми мне! Для чего Ты оставил меня? Удаляют меня от спасения слова грехопадений моих.
 • Боже мой! Взываю днем и ночью, и не слышишь, (хотя это) и не (было) безумием мне.
 • Ты же во святом живешь, хвала Израиля!
 • На Тебя уповали отцы наши, уповали и Ты избавил их.
 • К Тебе взывали, и были спасаемы, на Тебя уповали и не были в стыде.
 • Я же - червь, а не человек, поношение у людей и уничижение в народе,
 • Все, видящие меня, насмехались надо мною, кивали головою, говорили устами:
 • Он уповал на Господа, пусть Он избавит его, пусть спасет его, если угоден Ему.
 • Но Ты извлек меня из чрева, упование мое от сосцов матери моей.
 • К Тебе привержен я от рождения, от чрева матери моей Ты - Бог мой.
 • Не отступай от меня, ибо скорбь близка, а помощника у меня нет.
 • Окружило меня множество тельцов, тучные волы обступили меня.
 • Раскрыли на меня пасть свою, как лев, похищающий (добычу) и рыкающий.
 • Я разлился, как вода, и рассыпались все кости мои, сердце мое стало, как воск тающий, посреди чрева моего.
 • Сила моя иссохла, как черепок, и язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти Ты низвел меня.
 • Ибо окружило меня множество псов, скопище злых обступило меня, они пронзили руки мои и ноги мои,
 • Сосчитали все кости мои, а сами смотрели презрительно на меня.
 • Разделили ризы мои себе и об одежде моей метали жребий.
 • Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня, поспеши ко мне на защиту.
 • Избавь от меча душу мою и от пса единородную мою.
 • Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов меня смиренного.
 • Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя.
 • Боящиеся Господа, восхвалите Его! Все семя Иакова, прославьте Его! Да убоится Его все семя Израиля!
 • Ибо Он не презрел и не отверг молитвы нищего, и не отвратил лица Своего от меня, и когда я воззвал к Нему, Он услышал меня.
 • От Тебя похвала моя: в собрании великом исповедуюсь Тебе, обеты мои исполню пред боящимися Его.
 • Да едят убогие и насытятся, и восхвалят Господа ищущие Его, живы будут сердца их в век века.
 • Будут вспомянуты и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним все племена народов.
 • Ибо Господне царство, и Он обладает народами.
 • Будут вкушать и поклонятся все тучные земли: пред Ним припадут все, сходящие в землю, и душа моя для Него живет,
 • И семя мое поработает Ему: возвестит Господу род грядущий,
 • И правду Его возвестят людям, имеющим родиться, которых сотворил Господь.
 • Псалом Давида.
 • Господь пасет меня и ничего не лишит меня.
 • На месте злачном - там Он поселил меня, у тихой воды воспитал меня.
 • Душу мою обратил, наставил меня на пути правды ради имени Своего.
 • Посему, если я пойду среди тени смертной, не убоюсь зла, ибо Ты со мною: жезл Твой и посох Твой - они утешили меня.
 • Ты приготовил для меня трапезу против притеснителей моих, умастил елеем голову мою, и чаша Твоя, напоевающая меня, как (она) сильна!
 • И милость Твоя последует за мною во все дни жизни моей. И поселиться бы мне в доме Господнем на долгие дни!
 • Псалом Давида. В первый день недели.
 • Господня - земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие на ней.
 • Он на морях основал ее и на реках устроил ее.
 • Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на месте святом Его?
 • Тот, у кого руки невинные и чистое сердце, кто в душе своей не увлекался суетою и не клялся лукаво ближнему своему.
 • Сей получит благословение от Господа и милость от Бога - Спасителя своего.
 • Таков род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иаковлева.
 • Князья, поднимете врата ваши и поднимитесь, врата вечные! И войдет Царь славы.
 • Кто есть сей Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани.
 • Князья, поднимите врата ваши и поднимитесь, врата вечные! И войдет Царь славы.
 • Кто есть сей Царь славы? Господь сил - Он есть Царь славы.
 • Барои сардори сарояндагон. Суруди бандаи Парвардигор Довуд, ки суханони ин сурудро ба Парвардигор гуфт, дар рӯзе ки Парвардигор ӯро аз панҷаи ҳамаи душманонаш ва аз дасти Шоул халос кард. Ва ӯ гуфт:
 • Туро, эй Парвардигор, эй қуввати ман, дӯст медорам!
 • Парвардигор сахраи кӯҳпораи ман аст, ва қалъаи ман, ва раҳокунандаи ман; Худои ман кӯҳпораи ман аст; ба Ӯ паноҳ мебарам; Ӯ сипари ман аст, ва шохи наҷоти ман, ва паноҳгоҳи ман.
 • Парвардигорро сазовори ситоишро хоҳам хонд, ва аз душманонам наҷот хоҳам ёфт.
 • Камандҳои марг бар ман печида буд, ва селобҳои бадӣ фалокат маро ба ҳарос тарс андохта буданд;
 • Азобҳои гӯр маро иҳота карда буд, домҳои марг пеши роҳи маро гирифта буданд.
 • Дар тангии худ Парвардигорро хондам, ва аз Худои худ ёрӣ хостам. Овозамро аз қасри Худ шунид, ва ёрие ки аз Ӯ хостам, ба гӯшаш расид.
 • Ва замин ба ҷунбиш зилзила ва ларза омад, ва пояҳои кӯҳҳо биларзид ва биҷунбид, зеро ки Ӯ дарғазаб шуд;
 • Аз бинии Ӯ дуд баромад, ва аз даҳонаш оташи оламсӯз; лахчаҳои сӯзон аз Ӯ пайдо шуданд.
 • Ва осмонро хам карда, фуруд омад, ва абри сиёҳ зери пойҳои Ӯ буд.
 • Ва бар каррубӣ савор шуда, парид, ва бар болҳои бод парвоз кард.
 • Торикиро пардаи Худ, хаймаи гирдогирди Худ бисохт, ки торикии обҳо ва абрҳои осмон буд.
 • Аз дурахшонӣ пеши Ӯ абрҳояш мешитофтанд, бо жола ва лахчаҳои оташ.
 • Ва Парвардигор дар осмон гулуррос зад, ва Боломақом Болотарин овози Худро бидод, бо жола ва лахчаҳои оташ.
 • Ва тирҳои Худро фиристода, онҳоро пароканда намуд, ва барқҳо андохта, онҳоро ҳаросон кард.
 • Ва маҷроҳои ҷараёнгоҳҳои об намудор шуданд, ва пояҳои дунё аз сарзаниши Ту, эй Парвардигор, аз вазиши боди бинии Ту ошкор гардиданд.
 • Аз афроз боло дасти ёрӣ дароз карда, маро баргирифт, аз обҳои бисёр маро берун кашид;
 • Аз душмани пурзӯрам ва аз бадхоҳонам, ки аз ман тавонотар буданд, маро халос кард.
 • Дар рӯзи фалокатам мусибатам бадбахтиам бар ман пешдастӣ карданд, валекин Парвардигор такягоҳи ман буд.
 • Ва маро ба паҳно баровард, маро раҳо кард, зеро ки Ӯ маро дӯст медорад таваҷҷӯҳи Ӯ бар ман аст.
 • Парвардигор аз рӯи росткориам маро мукофот дод, мувофиқи покизагии дастҳоям ба ман подош дод,
 • Зеро ки роҳҳои Парвардигорро нигоҳ доштаам, ва аз пеши Худои худ ба бадӣ дода нашудаам;
 • Зеро ки ҳамаи дастурҳои Ӯ пеши назари ман ҳастанд, ва қоидаҳои Ӯро аз худам дур накардаам.
 • Ва пеши Ӯ беайб будам, ва ҳазар эҳтиёт менамудам, ки гуноҳе накунам.
 • Ва Парвардигор аз рӯи росткориам, мувофиқи покизагии дастҳоям пеши чашмони Ӯ, ба ман подош дод.
 • Бо некӯкор Ту некӯкорона рафтор мекунӣ, бо марди ростдил ростдилона,
 • Бо покдил – покдилона ва бо каҷрав – каҷравона.
 • Зеро ки Ту мардуми нармдилро наҷот медиҳӣ, ва чашмони ҳавобаландро паст мекунӣ.
 • Зеро ки Ту, эй Парвардигор, чароғи маро дармегиронӣ: Худои ман торикии маро равшан мекунад;
 • Зеро ки бо Ту ба лашкаре тохт меоварам, ва бо Худои худ аз деворҳо ҳисорҳо ҷаста мегузарам.
 • Роҳи Худо комил аст, сухани Парвардигор покиза аст; Ӯ барои ҳамаи паноҳбарони Худ сипар аст.
 • Зеро кист Худо, ҷуз аз Парвардигор? Ва кист кӯҳпора, ғайр аз Худои мо?
 • Худо камари маро бақувват мебандад, ва роҳи маро рост мегардонад.
 • Пойҳои маро мисли оҳувон мегардонад, ва бар баландиҳоям маро ба по мехезонад;
 • Дастҳои маро ҷанг меомӯзад, ва бозувонам камони мисинро ӯҳда карда метавонад.
 • Ва сипари наҷоти Худро ба ман ато фармудаӣ, ва дасти рости Ту маро дастгирӣ мекунад, ва нармдилии Ту маро бузург мегардонад.
 • Қадами маро зери ман вусъат медиҳӣ, ва пойҳоям намелағҷад.
 • Душманонамро таъқиб менамоям ва ба онҳо рафта мерасам, ва то онҳоро нобуд накунам, барнамегардам;
 • Онҳоро зада пахш мекунам, ва онҳо хеста наметавонанд; зери пойҳои ман меафтанд;
 • Зеро ки камари маро барои ҳарбу зарб бақувват бастаӣ, ва мухолифонамро зери поям андохтаӣ.
 • Душманонамро дар гурез андохтаӣ, ва ман бадхоҳонамро нобуд мекунам:
 • Онҳо ёрӣ мехоҳанд, валекин наҷотдиҳандае нест; Парвардигорро мехонанд, аммо Ӯ онҳоро намешунавад;
 • Онҳоро чун чанге пеши бод соида пош медиҳам, чун лойи кӯчаҳо онҳоро поймол мекунам.
 • Маро аз ҷангу ҷидоли қавм раҳо кардаӣ, сари халқҳо гардондаӣ; қавме ки намешинохтамаш, ба ман хизмат мекунад;
 • Фақат овозаи маро шунида, ба ман тобеъ мешаванд; аҳли ғайр ба ман хушомад мезананд;
 • Аҳли ғайр пажмурдаҳол мешаванд ва аз қаълаҳои худ бо тарсу ларз мебароянд.
 • Парвардигор зинда аст, ва кӯҳпораи ман муборак аст, ва Худои наҷоти ман сарафроз бод, –
 • Худое ки қасоси интиқоми маро мегирад ва қавмҳоро зердасти ман мегардонад.
 • Маро аз душманонам раҳо кардаӣ, аз мухолифонам баланд бардоштаӣ, аз золим халосӣ додаӣ.
 • Бинобар ин Туро, эй Парвардигор, дар миёни халқҳо ҳамду сано хоҳам гуфт ва номи Туро хоҳам сароид.
 • Ӯ ба подшоҳи Худ зафарҳои бузурге мебахшад, ва ба масеҳи Худ меҳру вафо мекунад, яъне ба Довуд ва ба зурёти вай то абад.

 • Барои сардори сарояндагон. Таронаи Довуд.
 • Осмонҳо ҷалоли Худоро эълон мекунанд, ва фалак аз амали дастҳои Ӯ хабар медиҳад.
 • Рӯз бо рӯз сухан мегӯяд, ва шаб бо шаб фикр изҳор мекунад.
 • На гуфтор аст, на сухан; овози онҳо ба гӯш намерасад.
 • Садои онҳо ба тамоми замин меравад, ва сухани онҳо то канорҳои ҷаҳон. Дар онҳо Ӯ барои офтоб хаймае барпо намудааст,
 • Ва он мисли домод аз ҳуҷраи худ берун меояд, мисли паҳлавон аз тай кардани роҳаш шод мешавад:
 • Баромадани он аз як канори осмон аст, ва гардиши он то канори дигар аст, ва ҳеҷ чиз аз гармии он пинҳон нест.
 • Қонуни Парвардигор комил аст, ба кас ҷон мебахшад; гувоҳии Парвардигор боварибахш аст, нодонро доно мегардонад.
 • Фармонҳои Фармудаҳои Парвардигор ҳақ мебошанд, дилро шод мекунанд; фармудаҳои Парвардигор равшан мебошанд, чашмро пурнур мунаввар месозанд.
 • Тарси Парвардигор пок аст, ҷовидона мемонад. Дастурҳои Парвардигор рост мебошанд, ҳамаашон ҳаққонианд;
 • Аз тилло ва аз зари холиси бисёр дилкаштаранд, ва аз асал ва қатраҳои шираи занбурхона ширинтаранд.
 • Бандаи Ту низ дар онҳо эҳтиёт мешавад: дар риояи онҳо подоши бузурге ҳаст.
 • Кист, ки саҳвҳоро хатоҳоро иштибоҳҳоро фаҳмида тавонад? Маро аз хатоҳои гуноҳҳои пӯшидаам пинҳонам покиза намо,
 • Аз бадқасдон низ бандаи Худро нигоҳ дор, то ки бар ман ҳукмфармо нашаванд. Он гоҳ ман беайб ва аз ҷинояти азим покиза хоҳам буд.
 • Бигзор суханони даҳонам ва андешаи дилам писандидаи Ту бошад, эй Парвардигор, ки кӯҳпораи ман ва раҳокунандаи ман ҳастӣ!

 • Барои сардори сарояндагон. Таронаи Довуд.
 • Бигзор туро Парвардигор дар рӯзи тангӣ шунавад, номи Худои Яъқуб паноҳгоҳи ту бошад;
 • Аз покгоҳ ба ту мадад фиристад, ва аз Сион ба ту ёварӣ намояд;
 • Ҳамаи ҳадияҳои туро ба ёд оварад, ва қурбонии сӯхтании туро бо ризомандӣ қабул кунад. Село.
 • Бигзор мувофиқи дилат ба ту ато фармояд, ва ҳамаи нақшаҳоятро ба иҷро расонад.
 • Ба наҷоти ту сурудхонӣ менамоем, ва ба номи Худои худ парчам байрақ мебардорем. Парвардигор ҳамаи талабҳоятро ба иҷро расонад.
 • Ҳоло донистаам, ки Парвардигор масеҳи Худро наҷот медиҳад; аз осмони поки Худ бо қудрати наҷотбахши дасти рости Худ ба ӯ ҷавоб медиҳад.
 • Баъзеҳо аробаҳоро ва баъзеҳо аспҳоро, вале мо номи Парвардигор Худои худро зикр менамоем;
 • Онҳо шикаст хӯрда мағлуб шуда, афтодаанд, вале мо бархоста, рост истодаем.
 • Парвардигоро, наҷот деҳ! Подшоҳ дар рӯзе ки бихонем, моро бишнавад.

 • Барои сардори сарояндагон. Таронаи Довуд.
 • Парвардигоро, аз қуввати Ту подшоҳ хурсандӣ мекунад, ва аз наҷоти Ту бисёр шод мешавад.
 • Хости дилашро ба ӯ ато фармудаӣ, ва талабҳои лабонашро рад накардаӣ. Село.
 • Зеро ки ӯро бо баракатҳои хайрхоҳӣ пешвоз гирифтаӣ, тоҷе аз зари холис бар сари ӯ гузоштаӣ.
 • Аз Ту ҳаёт пурсид, ба ӯ умри дароз бахшидаӣ то абад.
 • Ҷалоли ӯ дар наҷоти Ту бузург аст; шукӯҳ ва арҷмандӣ бар ӯ овардаӣ.
 • Зеро ки баракатҳо то абад бар ӯ ниҳодаӣ, бо шодии рӯи Худ ӯро шод кардаӣ;
 • Зеро ки подшоҳ ба Парвардигор таваккал мекунад, ва бо меҳру вафои Боломақом Болотарин фурӯ нахоҳад ғалтид.
 • Дасти Ту ҳамаи душманонатро хоҳад ёфт, дасти рости Ту бадхоҳонатро хоҳад ёфт.
 • Дар вақти хашми Худ онҳоро мисли танӯри оташ хоҳӣ кард; Парвардигор дар ғазаби Худ онҳоро фурӯ хоҳад бурд, ва оташ онҳоро хоҳад хӯрд.
 • Самари онҳоро аз замин нобуд хоҳӣ кард, ва зурёти онҳоро аз миёни банӣ одам.
 • Вақте ки онҳо қасди бадӣ бар Ту карданд, ва ҳилаҳои пинҳонӣ андешиданд, онро натавонистанд ба амал оваранд.
 • Онҳоро водор хоҳӣ кард, ки пушт гардонанд; зеҳҳои камони Худро ба рӯи онҳо хоҳӣ кашид.
 • Дар қуввати Худ, эй Парвардигор, сарафроз бош: қудрати Туро сурудхонӣ хоҳем кард ва хоҳем сароид.

 • Барои сардори сарояндагон. Бар оҳанги “оҳуи субҳ”. Таронаи Довуд.
 • Худои ман! Худои ман! Чаро маро тарк кардаӣ? Аз наҷотам ва аз суханони фиғонам дур ҳастӣ.
 • Эй Худои ман! Рӯзона мехонам, ва ба ман ҷавоб намедиҳӣ маро намешунавӣ, шабона низ, ва маро оромӣ нест.
 • Вале Ту, эй Пок, бар ҳамду саноҳои Исроил нишастаӣ.
 • Падарони мо ба Ту таваккал мекарданд; таваккал мекарданд, ва онҳоро раҳоӣ медодӣ;
 • Сӯи Ту фарёд мекашиданд ва халосӣ меёфтанд; ба Ту таваккал мекарданд ва хиҷил намешуданд.
 • Валекин ман кирм ҳастам, ва на одамизод; нанги мардумон ҳастам ва нафратзадаи қавм.
 • Ҳар кӣ маро бинад, масхара мекунад; лаб мекушоянд, сар меҷунбонанд:
 • «Ба Парвардигор таваккал карда буд, ӯро раҳо кунад; агар дилхоҳаш бошад, ӯро наҷот диҳад».
 • Аммо Ту маро аз шикам берун овардаӣ, бар пистони модарам эмин доштаӣ.
 • Аз батн бар Ту партофта шудаам; аз шиками модарам Ту Худои ман ҳастӣ.
 • Аз ман дур набош, зеро ки тангӣ наздик аст, ва мададгоре ёваре ёрирасоне нест.
 • Барзаговони Говони бисёре маро иҳота кардаанд, зӯрони говмешони Бошон даври маро гирифтаанд,
 • Даҳони худро бар ман воз кардаанд, мисли шере ки медарад ва наъра мезанад.
 • Мисли об пош хӯрдаам; ҳамаи устухонҳоям аз ҳам ҷудо шудаанд; дилам чун мум гардида, дар дарунам гудохта андарунам об шудааст.
 • Қувватам мисли сафол хушкидааст, забонам ба комам часпидааст, ва маро бар хоки марг ниҳодаӣ.
 • Зеро ки сагон маро иҳота кардаанд; тӯдаи бадкешон гирди маро ҳамчун шере гирифта, дастҳо ва пойҳоямро маҷрӯҳ сӯрох карданд.
 • Ҳамаи устухонҳоямро мешуморам, лекин онҳо тамошокунон ба ман менигаранд.
 • Сару либоси маро дар миёни худ тақсим мекунанд ва бар пероҳани ман қуръа мепартоянд.
 • Валекин Ту, эй Парвардигор, дур набош. Эй қуввати ман, ба мадади ман шитоб кун.
 • Ҷонамро аз шамшер халос кун, ягонаамро аз дасти сагон.
 • Маро аз даҳони шер наҷот деҳ, ва ҷавоб дода маро шунида, аз шохҳои говони ваҳшӣ халос кун.
 • Номи Туро ба бародаронам шӯҳрат хоҳам дод, дар миёни ҷамоат Туро ситоиш хоҳам кард.
 • Эй тарсгорони Парвардигор, Ӯро ситоиш кунед! Эй тамоми насли Яъқуб, Ӯро ҷалол диҳед! Ва эй тамоми насли Исроил, аз Ӯ тарсон бошед!
 • Зеро ки Ӯ бечорагии мискинро камбағалро бечораро назарногир ҳақир ва хор намешуморад, ва рӯи Худро аз вай пинҳон надошт, балки, чун аз Ӯ ёрӣ хост, вайро шунид ба вай ҷавоб дод.
 • Ҳамду санои ман дар ҷамоати бузург аз Туст. Назрҳоямро пеши тарсгорони Ӯ адо хоҳам кард.
 • Бигзор нармдилон бихӯранду сер шаванд; толибони Парвардигор Ӯро ситоиш кунанд; дилҳои шумо ҷовидона зинда бод.
 • Тамоми канорҳои замин Парвардигорро зикр намуда, сӯи Ӯ бозгашт хоҳанд кард, ва ҳамаи қабилаҳои халқҳо пеши Ту саҷда хоҳанд кард,
 • Зеро ки подшоҳӣ аз они Парвардигор аст, ва Ӯ бар халқҳо ҳукмфармост.
 • Ҳамаи танумандони замин хӯрда, саҷда хоҳанд кард; ҳар кӣ ба хок мефурояд ва ҷони худро зинда карда наметавонад, пеши Ӯ зону хоҳад зад.
 • Зурёташон Ӯро парастиш хоҳанд намуд, корномаҳои Парвардигорро ба насли баъдина нақл ривоят хоҳанд кард;
 • Онҳо омада, росткории Ӯро, ки ба амал овардааст, ба қавме ки таваллуд хоҳад шуд, нақл хоҳанд кард.

 • Таронаи Довуд. Парвардигор чӯпони ман аст: ба ҳеҷ чиз мӯҳтоҷ нахоҳам шуд.
 • Дар чарогоҳҳои сералаф маро мехобонад, сӯи обҳои роҳатафзо маро мебарад,
 • Ҷонамро қувват мебахшад, ба хотири номи Худ маро ба роҳҳои росткорӣ равона мекунад.
 • Дар водии сояи марг роҳ равам ҳам, аз бадӣ наметарсам, чунки Ту бо ман ҳастӣ; асо ва паноҳи чӯбдасти Ту маро дилбардорӣ мекунанд тасаллӣ медиҳанд.
 • Дастархоне барои ман пеши назари чашми душманонам андохтаӣ, бо равған сарамро молидаӣ; косаи ман лабрез аст.
 • Бигзор Пас, некӯӣ ва меҳру вафо тамоми рӯзҳои умрам бо ман ҳамроҳӣ хоҳанд кард кунанд, ва ман муддати дуру дароз дар хонаи Парвардигор сокин бошанда хоҳам буд.

 • Таронаи Довуд. Замин ва ҳар чӣ дар он аст, дунё ва сокинони он аз они Парвардигор аст мебошанд;
 • Зеро ки Ӯ онро бар баҳрҳо бунёд кардааст ва бар дарёҳо ҷараёнҳо барқарор намудааст.
 • Кист, ки ба кӯҳи Парвардигор барояд, ва кист, ки дар ҷойи мақоми поки Ӯ биистад?
 • Каси покизадаст ва покдил, ки ҷонаш ба орзуҳои беҳуда нигаронида нашуда бошад, ва қасами дурӯғ нахӯрда бошад, –
 • Баракат аз Парвардигор ва хайр аз Худои наҷотдиҳандаи худ хоҳад ёфт.
 • Ин аст насли толибони Ӯ, толибони рӯи Ту, эй Худои Яъқуб! Село.
 • Эй дарвозаҳо, сарҳои худро баланд кунед! Ва эй дарҳои куҳан, бардошта шавед! Подшоҳи ҷалол меояд!
 • Кист ин Подшоҳи ҷалол? – Парвардигори тавоно ва пурзӯр пурқудрат, Парвардигоре ки дар ҷанг пурзӯр пурқудрат аст.
 • Эй дарвозаҳо, сарҳои худро баланд кунед! Ва эй дарҳои ҷовидона куҳан, бардошта шавед! Подшоҳи ҷалол меояд!
 • Кист Ӯ, ин Подшоҳи ҷалол? – Парвардигори лашкарҳост, ки Ӯ Подшоҳи ҷалол аст. Село.