Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пѣ́сни сея́, въ де́нь, въ о́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от­ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ли: и рече́:
 • Возлюблю́ тя, Го́споди, крѣ́посте моя́:
 • Госпо́дь утвержде́нiе мое́, и при­­бѣ́жище мое́, и изба́витель мо́й, Бо́гъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и упова́ю на него́: защи́титель мо́й, и ро́гъ спасе́нiя мо­его́, и засту́пникъ мо́й.
 • Хваля́ при­­зову́ Го́спода и от­ вра́гъ мо­и́хъ спасу́ся.
 • Одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́нiя смято́ша мя́:
 • болѣ́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ сѣ́ти сме́ртныя.
 • И внегда́ скорбѣ́ти ми́, при­­зва́хъ Го́спода и къ Бо́гу мо­ему́ воз­зва́хъ: услы́ша от­ хра́ма свята́го сво­его́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й предъ ни́мъ вни́детъ во у́шы его́.
 • И подви́жеся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нiя го́ръ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Бо́гъ.
 • Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ его́, и о́гнь от­ лица́ его́ воспла́менит­ся: у́глiе воз­горѣ́ся от­ него́.
 • И при­­клони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма его́.
 • И взы́де на херуви́мы и летѣ́, летѣ́ на крилу́ вѣ́треню.
 • И положи́ тму́ закро́въ сво́й: о́крестъ его́ селе́нiе его́: темна́ вода́ во о́блацѣхъ воз­ду́шныхъ.
 • От облиста́нiя предъ ни́мъ о́блацы про­идо́ша, гра́дъ и у́глiе о́гнен­ное.
 • И воз­гремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и вы́шнiй даде́ гла́съ сво́й.
 • Низпосла́ стрѣ́лы и разгна́ я́, и мо́лнiи умно́жи и смяте́ я́.
 • И яви́шася исто́чницы водні́и, и от­кры́шася основа́нiя вселе́н­ныя от­ запреще́нiя тво­его́, Го́споди, от­ дохнове́нiя ду́ха гнѣ́ва тво­его́.
 • Низпосла́ съ высоты́ и прiя́тъ мя́, воспрiя́тъ мя́ от­ во́дъ мно́гихъ.
 • Изба́витъ мя́ от­ враго́въ мо­и́хъ си́льныхъ и от­ ненави́дящихъ мя́: я́ко утверди́шася па́че мене́.
 • Предвари́ша мя́ въ де́нь озлобле́нiя мо­его́: и бы́сть Госпо́дь утвержде́нiе мое́.
 • И изведе́ мя на широту́: изба́витъ мя́, я́ко восхотѣ́ мя.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й, и по чистотѣ́ руку́ мое́ю воз­да́стъ ми́,
 • я́ко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́­ст­вовахъ от­ Бо́га мо­его́.
 • Я́ко вся́ судьбы́ его́ предо мно́ю, и оправда́нiя его́ не от­ступи́ша от­ мене́.
 • И бу́ду непоро́ченъ съ ни́мъ и сохраню́ся от­ беззако́нiя мо­его́.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма его́.
 • Съ преподо́бнымъ преподо́бенъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́н­нымъ непови́ненъ бу́деши,
 • и со избра́н­нымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися.
 • Я́ко ты́ лю́ди смире́н­ныя спасе́ши и о́чи го́рдыхъ смири́ши.
 • Я́ко ты́ просвѣти́ши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди: Бо́же мо́й, просвѣти́ши тму́ мою́.
 • Я́ко тобо́ю изба́влюся от­ искуше́нiя, и Бо́гомъ мо­и́мъ прейду́ стѣ́ну.
 • Бо́гъ мо́й, непоро́ченъ пу́ть его́: словеса́ Госпо́дня разжже́на. Защи́титель е́сть всѣ́хъ упова́ющихъ на него́.
 • Я́ко кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Го́спода? или́ кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Бо́га на́­шего?
 • Бо́гъ препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й:
 • соверша́яй но́зѣ мо­и́ я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́:
 • науча́яй ру́цѣ мо­и́ на бра́нь, и положи́лъ еси́ лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́:
 • и да́лъ ми́ еси́ защище́нiе спасе́нiя, и десни́ца твоя́ воспрiя́тъ мя́: и наказа́нiе твое́ испра́витъ мя́ въ коне́цъ, и наказа́нiе твое́ то́ мя́ научи́тъ.
 • Ушири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́стѣ плеснѣ́ мо­и́.
 • Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не воз­вращу́ся, до́ндеже сконча́ют­ся:
 • оскорблю́ и́хъ, и не воз­мо́гутъ ста́ти, паду́тъ подъ нога́ма мо­и́ма.
 • И препоя́салъ мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́лъ еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ подъ мя́.
 • И враго́въ мо­и́хъ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ и ненави́дящыя мя́ потреби́лъ еси́.
 • Воззва́ша, и не бѣ́ спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ.
 • И истню́ я́ я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, я́ко бре́нiе путі́й погла́жду я́.
 • Изба́виши мя́ от­ прерѣка́нiя люді́й: поста́виши мя́ во главу́ язы́ковъ: лю́дiе, и́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша ми́,
 • въ слу́хъ у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чужді́и солга́ша ми́,
 • сы́нове чужді́и обетша́ша и охромо́ша от­ сте́зь сво­и́хъ.
 • Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ Бо́гъ, и да воз­несе́т­ся Бо́гъ спасе́нiя мо­его́,
 • Бо́гъ дая́й от­мще́нiе мнѣ́ и покори́вый лю́ди подъ мя́,
 • изба́витель мо́й от­ вра́гъ мо­и́хъ гнѣвли́выхъ: от­ востаю́щихъ на мя́ воз­несе́ши мя́, от­ му́жа непра́ведна изба́виши мя́.
 • Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́:
 • велича́яй спасе́нiя царе́ва и творя́й ми́лость христу́ сво­ему́ Дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жiю, творе́нiе же руку́ его́ воз­вѣща́етъ тве́рдь.
 • Де́нь дни́ от­рыга́етъ глаго́лъ, и но́щь но́щи воз­вѣща́етъ ра́зумъ.
 • Не су́ть рѣ́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шат­ся гла́си и́хъ.
 • Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́нiе и́хъ, и въ концы́ вселе́н­ныя глаго́лы и́хъ: въ со́лнцѣ положи́ селе́нiе свое́:
 • и то́й я́ко жени́хъ исходя́й от­ черто́га сво­его́, воз­ра́дует­ся я́ко исполи́нъ тещи́ пу́ть.
 • От кра́я небесе́ исхо́дъ его́, и срѣ́тенiе его́ до кра́я небесе́: и нѣ́сть, и́же укры́ет­ся теплоты́ его́.
 • Зако́нъ Госпо́день непоро́ченъ, обраща́яй ду́шы: свидѣ́тел­ст­во Госпо́дне вѣ́рно, умудря́ющее младе́нцы.
 • Оправда́нiя Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце: за́повѣдь Госпо́дня свѣтла́, просвѣща́ющая о́чи.
 • Стра́хъ Госпо́день чи́стъ, пребыва́яй въ вѣ́къ вѣ́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стин­ны, оправда́н­ны вку́пѣ,
 • вожделѣ́н­ны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждшя па́че ме́да и со́та.
 • И́бо ра́бъ тво́й храни́тъ я́: внегда́ сохрани́ти я́, воз­дая́нiе мно́го.
 • Грѣхопаде́нiя кто́ разумѣ́етъ? от­ та́йныхъ мо­и́хъ очи́сти мя́,
 • и от­ чужди́хъ пощади́ раба́ тво­его́: а́ще не облада́ютъ мно́ю, тогда́ непоро́ченъ бу́ду, и очи́щуся от­ грѣха́ вели́ка.
 • И бу́дутъ во благоволе́нiе словеса́ у́стъ мо­и́хъ, и по­уче́нiе се́рдца мо­его́ предъ тобо́ю вы́ну, Го́споди, помо́щниче мо́й и изба́вителю мо́й.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Услы́шитъ тя́ Госпо́дь въ де́нь печа́ли, защи́титъ тя́ и́мя Бо́га Иа́ковля.
 • По́слетъ ти́ по́мощь от­ свята́го, и от­ Сiо́на засту́питъ тя́.
 • Помяне́тъ вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́нiе твое́ ту́чно бу́ди.
 • Да́стъ ти́ Госпо́дь по се́рдцу тво­ему́, и ве́сь совѣ́тъ тво́й испо́лнитъ.
 • Возра́дуемся о спасе́нiи тво­е́мъ, и во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего воз­вели́чимся: испо́лнитъ Госпо́дь вся́ проше́нiя твоя́.
 • Ны́нѣ позна́хъ, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ сво­его́: услы́шитъ его́ съ небесе́ свята́го сво­его́: въ си́лахъ спасе́нiе десни́цы его́.
 • Сі́и на колесни́цахъ, и сі́и на ко́нехъ: мы́ же во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего при­­зове́мъ.
 • Ті́и спя́ти бы́ша и падо́ша: мы́ же воста́хомъ и испра́вихомся.
 • Го́споди, спаси́ царя́, и услы́ши ны́, въ о́ньже а́ще де́нь при­­зове́мъ тя́.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, си́лою тво­е́ю воз­весели́т­ся ца́рь, и о спасе́нiи тво­е́мъ воз­ра́дует­ся зѣло́.
 • Жела́нiе се́рдца его́ да́лъ еси́ ему́, и хотѣ́нiя устну́ его́ нѣ́си лиши́лъ его́.
 • Я́ко предвари́лъ еси́ его́ благослове́нiемъ благосты́н­нымъ, положи́лъ еси́ на главѣ́ его́ вѣне́цъ от­ ка́мене че́стна.
 • Живота́ проси́лъ е́сть у тебе́, и да́лъ еси́ ему́ долготу́ дні́й во вѣ́къ вѣ́ка.
 • Ве́лiя сла́ва его́ спасе́нiемъ тво­и́мъ: сла́ву и велелѣ́пiе воз­ложи́ши на него́.
 • Я́ко да́си ему́ благослове́нiе во вѣ́къ вѣ́ка: воз­весели́ши его́ ра́достiю съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Я́ко ца́рь упова́етъ на Го́спода, и ми́лостiю вы́шняго не подви́жит­ся.
 • Да обря́щет­ся рука́ твоя́ всѣ́мъ враго́мъ тво­и́мъ, десни́ца твоя́ да обря́щетъ вся́ ненави́дящыя тебе́.
 • Я́ко положи́ши и́хъ я́ко пе́щь о́гнен­ную во вре́мя лица́ тво­его́: Госпо́дь гнѣ́вомъ сво­и́мъ смяте́тъ я́, и снѣ́сть и́хъ о́гнь.
 • Пло́дъ и́хъ от­ земли́ погуби́ши, и сѣ́мя и́хъ от­ сыно́въ человѣ́ческихъ.
 • Я́ко уклони́ша на тя́ зла́я, помы́слиша совѣ́ты, и́хже не воз­мо́гутъ соста́вити.
 • Я́ко положи́ши я́ хребе́тъ: во избы́тцѣхъ тво­и́хъ угото́виши лице́ и́хъ.
 • Вознеси́ся, Го́споди, си́лою тво­е́ю: воспо­е́мъ и по­е́мъ си́лы твоя́.
 • Въ коне́цъ, о заступле́нiи у́трен­немъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми, вску́ю оста́вилъ мя́ еси́? дале́че от­ спасе́нiя мо­его́ словеса́ грѣхопаде́нiй мо­и́хъ.
 • Бо́же мо́й, воз­зову́ во дни́, и не услы́шиши, и въ нощи́, и не въ безу́мiе мнѣ́.
 • Ты́ же во святѣ́мъ живе́ши, хвало́ Изра́илева.
 • На тя́ упова́ша отцы́ на́ши: упова́ша, и изба́вилъ еси́ я́:
 • къ тебѣ́ воз­зва́ша, и спасо́шася: на тя́ упова́ша, и не постыдѣ́шася.
 • А́зъ же е́смь че́рвь, а не человѣ́къ, поноше́нiе человѣ́ковъ и уничиже́нiе люді́й.
 • Вси́ ви́дящiи мя́ поруга́шамися, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю:
 • упова́ на Го́спода, да изба́витъ его́, да спасе́тъ его́, я́ко хо́щетъ его́.
 • Я́ко ты́ еси́ исто́ргiй мя́ изъ чре́ва, упова́нiе мое́ от­ сосцу́ ма́тере мо­ея́.
 • Къ тебѣ́ при­­ве́рженъ е́смь от­ ложе́снъ, от­ чре́ва ма́тере мо­ея́ Бо́гъ мо́й еси́ ты́.
 • Да не от­сту́пиши от­ мене́, я́ко ско́рбь бли́зъ, я́ко нѣ́сть помога́яй ми́.
 • Обыдо́ша мя́ телцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнiи одержа́ша мя́:
 • от­верзо́ша на мя́ уста́ своя́, я́ко ле́въ восхища́яй и рыка́яй.
 • Я́ко вода́ излiя́хся, и разсы́пашася вся́ ко́сти моя́: бы́сть се́рдце мое́ я́ко во́скъ та́яй посредѣ́ чре́ва мо­его́.
 • И́зсше я́ко скуде́ль крѣ́пость моя́, и язы́къ мо́й при­­льпе́ горта́ни мо­ему́, и въ пе́рсть сме́рти све́лъ мя́ еси́.
 • Я́ко обыдо́ша мя́ пси́ мно́зи, со́нмъ лука́выхъ одержа́ша мя́: ископа́ша ру́цѣ мо­и́ и но́зѣ мо­и́.
 • Исчето́ша вся́ ко́сти моя́: ті́и же смотри́ша и презрѣ́ша мя́.
 • Раздѣли́ша ри́зы моя́ себѣ́, и о оде́жди мо­е́й мета́ша жре́бiй.
 • Ты́ же, Го́споди, не удали́ по́мощь твою́ от­ мене́: на заступле́нiе мое́ вонми́.
 • Изба́ви от­ ору́жiя ду́шу мою́, и изъ руки́ пе́сiи единоро́дную мою́.
 • Спаси́ мя от­ у́стъ льво́выхъ, и от­ ро́гъ единоро́жь смире́нiе мое́.
 • Повѣ́мъ и́мя твое́ бра́тiи мо­е́й, посредѣ́ це́ркве воспою́ тя́.
 • Боя́щiися Го́спода, восхвали́те его́, все́ сѣ́мя Иа́ковле, просла́вите его́, да убо­и́т­ся же от­ него́ все́ сѣ́мя Изра́илево:
 • я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ от­врати́ лице́ свое́ от­ мене́, и егда́ воз­зва́хъ къ нему́, услы́ша мя́.
 • От тебе́ похвала́ моя́, въ це́ркви вели́цѣй исповѣ́мся тебѣ́: моли́твы моя́ воз­да́мъ предъ боя́щимися его́.
 • Ядя́тъ убо́зiи, и насы́тят­ся, и восхва́лятъ Го́спода взыска́ющiи его́: жива́ бу́дутъ сердца́ и́хъ въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Помяну́т­ся и обратя́т­ся ко Го́споду вси́ концы́ земли́, и покло́нят­ся предъ ни́мъ вся́ оте́че­ст­вiя язы́къ:
 • я́ко Госпо́дне е́сть ца́р­ст­вiе, и то́й облада́етъ язы́ки.
 • Ядо́ша и поклони́шася вси́ ту́чнiи земли́: предъ ни́мъ при­­паду́тъ вси́ низходя́щiи въ зе́млю: и душа́ моя́ тому́ живе́тъ.
 • И сѣ́мя мое́ порабо́таетъ ему́: воз­вѣсти́тъ Го́сподеви ро́дъ гряду́щiй:
 • и воз­вѣстя́тъ пра́вду его́ лю́демъ ро́ждшымся {роди́тися иму́щымъ}, я́же сотвори́ Госпо́дь.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Госпо́дь пасе́тъ мя́, и ничто́же мя́ лиши́тъ.
 • На мѣ́сте зла́чнѣ, та́мо всели́ мя, на водѣ́ поко́йнѣ воспита́ мя.
 • Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди сво­его́.
 • А́ще бо и пойду́ посредѣ́ сѣ́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко ты́ со мно́ю еси́: же́злъ тво́й и па́лица твоя́, та́ мя́ утѣ́шиста.
 • Угото́валъ еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́въ стужа́ющымъ мнѣ́: ума́стилъ еси́ еле́омъ главу́ мою́, и ча́ша твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна.
 • И ми́лость твоя́ пожене́тъ мя́ вся́ дни́ живота́ мо­его́, и е́же всели́тимися въ до́мъ Госпо́день въ долготу́ дні́й.
 • Псало́мъ Дави́ду, еди́ныя от­ суббо́тъ.
 • Госпо́дня земля́, и исполне́нiе ея́, вселе́н­ная и вси́ живу́щiи на не́й.
 • То́й на моря́хъ основа́лъ ю́ е́сть и на рѣка́хъ угото́валъ ю́ е́сть.
 • Кто́ взы́детъ на го́ру Госпо́дню? или́ кто́ ста́нетъ на мѣ́стѣ святѣ́мъ его́?
 • Непови́ненъ рука́ма и чи́стъ се́рдцемъ, и́же не прiя́тъ всу́е ду́шу свою́ и не кля́т­ся ле́стiю и́скрен­нему сво­ему́:
 • се́й прiи́метъ благослове́нiе от­ Го́спода и ми́лостыню от­ Бо́га Спа́са сво­его́.
 • Се́й ро́дъ и́щущихъ Го́спода, и́щущихъ лице́ Бо́га Иа́ковля.
 • Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы.
 • Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь крѣ́покъ и си́ленъ, Госпо́дь си́ленъ въ бра́ни.
 • Возми́те врата́ кня́зи ва́шя, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы.
 • Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь си́лъ, то́й е́сть Ца́рь сла́вы.
 • Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:
 • Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
 • Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
 • Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.
 • Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;
 • цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
 • В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
 • Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];
 • поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.
 • Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его.
 • И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.
 • И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.
 • От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
 • Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.
 • Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.
 • И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
 • Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
 • избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
 • Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.
 • Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
 • Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
 • ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;
 • ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
 • Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;
 • и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
 • С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,
 • с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его,
 • ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.
 • Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.
 • С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.
 • Бог! – Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
 • Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
 • Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;
 • делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;
 • научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
 • Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
 • Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
 • Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
 • поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,
 • ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
 • Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:
 • они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, – но Он не внемлет им;
 • я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.
 • Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;
 • по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;
 • иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
 • Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,
 • Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,
 • и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.
 • За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
 • величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
 • День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
 • Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
 • По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова́ их. Он поставил в них жилище солнцу,
 • и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:
 • от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.
 • Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
 • Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
 • Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;
 • они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;
 • и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
 • Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
 • и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.
 • Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
 • Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя.
 • Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным.
 • Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит.
 • Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои.
 • Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей.
 • Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся:
 • они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
 • Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать [к Тебе].
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется.
 • Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул,
 • ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота.
 • Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.
 • Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на него честь и величие.
 • Ты положил на него благословения на веки, возвеселил его радостью лица Твоего,
 • ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется.
 • Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет [всех] ненавидящих Тебя.
 • Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь.
 • Ты истребишь плод их с земли и семя их – из среды сынов человеческих,
 • ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли [выполнить их].
 • Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их.
 • Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
 • Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида.
 • Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
 • Боже мой! я вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет мне успокоения.
 • Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.
 • На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их;
 • к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
 • Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
 • Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
 • «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему».
 • Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей.
 • На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой.
 • Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
 • Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня,
 • раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.
 • Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.
 • Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.
 • Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.
 • Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище;
 • делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.
 • Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне;
 • избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою;
 • спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
 • Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.
 • Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,
 • ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему.
 • О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его.
 • Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!
 • Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников,
 • ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над народами.
 • Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей.
 • Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек:
 • придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что́ сотворил Господь.
 • Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
 • Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
 • подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
 • Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.
 • Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
 • Так, благость и милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
 • Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
 • ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
 • Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
 • Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно [ближнему своему], –
 • тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
 • Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – царь славы.
 • (Начальнику хора. Давидово)
 • Славу Божию поведают небеса, и о деле рук Его вещает твердь;
 • день дню изливает молвь, ночь ночи являет весть,
 • нет глагола, нет речей, не слышно их голосов, –
 • по всей земле несется их вопль, до концов вселенной слово их. При них поставил Он для солнца шатер,
 • и выходит оно, как из чертога жених, радуется, как исполин, пробегая путь;
 • от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от жара его.
 • Закон Господень совершен, душу укрепляет он; свидетельства Господни тверды, умудряют они простецов;
 • веления Господни прямы, сердце они веселят; заповедь Господня светла, просвещает очи она;
 • страх Господень чист, пребывает вовек; приговоры Господни верны,
 • все праведны они; желаннее злата, чистейшей руды, слаще меда и влаги сот.
 • Ограждается ими раб Твой; за соблюдение их мзда велика.
 • Погрешности – кто же усмотрит их? От неприметного мне очисти меня!
 • И от соблазнов защити раба Твоего, да не одолеют они меня! Буду тогда я неискривлен и от великого греха чист.
 • Да будут угодны слова моих уст и шепоты сердца моего пред лицом Твоим, Господи, Оплот мой, Избавитель мой!
 • (Начальнику хора. Давидово)
 • Да услышит тебя Господь в день беды, имя Бога Иакова да хранит тебя;
 • Да пошлет Он от Святыни помощь тебе, от Сиона да подкрепит тебя!
 • Да воспомнит Он все жертвы твои, да приимет тук всесожжении твоих! (Села!)
 • Да подаст Он тебе по сердцу твоему, да исполнит все мысли твои!
 • Мы возликуем об избавлении твоем, во имя Бога нашего стяги вознесем. Да исполнит Он все мольбы твои!
 • Ныне познал я, что избавит Господь помазанника Своего, отвечает ему с небес Святыни Своей делами избавительной десницы Своей.
 • Эти – на колесницы, на коней – те, но на имя Господа, Бога нашего уповаем мы.
 • Они оступились, пали они, мы выстояли и стоим.
 • Господи, спаси царя и услышь нас в день, когда мы воззовем к Тебе!
 • Псалом Давидов.
 • Господи, о силе Твоей веселится царь, о помощи Твоей, о, как ликует он!
 • Ты дал ему желанное сердцу его, не отринул прошение его уст. (Села!)
 • Добрым благословением Ты встретил его, возложил на главу его драгоценный венец.
 • Жизни просил он у Тебя, и дал Ты ему долготу дней во век и век.
 • Велика его слава поспешеством Твоим, излил Ты на него славу и блеск.
 • Возложил Ты на него благословения вовек, усладил его радостию, что в зраке Твоем.
 • Да, о Господе надежда царя, по милости Вышнего не падет.
 • Сыщет длань Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя – ненавидящих Тебя.
 • Словно в огненную пещь Ты их претворишь в час явления лица Твоего, погубит их Господь во гневе Своем, и пожрет их огонь.
 • Их плод истребишь Ты с земли, из среды человеков – семя их;
 • на Тебя затеяли злое они, плели козни, но не возмогли.
 • Тогда на расправу поставишь их, из луков Твоих будешь стрелы метать в лица их.
 • Господи, восстань в силе Твоей! Мы будем петь и на струнах бряцать о подвигах мощи Твоей.
 • Начальнику хора. На «Лань зари». Псалом Давидов.
 • Боже мой, Боже мой! зачем Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
 • Боже мой! вопию днем – но Ты не внемлешь мне, ночью – и нет покоя мне.
 • А ведь Ты – Святый, средь хвалений Израиля обитаешь Ты;
 • на Тебя уповали наши отцы, уповали, и вызволял Ты их;
 • к Тебе взывали во благо себе, на Тебя уповали, не быв посрамлены.
 • Я же червь, а не человек, хулим от людей, от народа презрен!
 • Глумится всяк, кто видит меня, кивает головою, устами твердит:
 • «Он на Господа уповал – пусть избавит его, пусть спасет, если так любит его.»
 • А ведь Ты меня из родимого чрева извел, у сосцов материнских ободрил меня,
 • едва из утробы, уж был я Твой, от лона матери Ты – мой Бог.
 • Не удаляйся от меня, ибо беда близка, а помощника нет!
 • Множество тельцов обступило меня, тучные с Васана окружили меня,
 • раскрыли на меня пасти свои, как ярый и рыкающий лев.
 • Я пролился, как вода, распались все кости мои, и сердце мое, как воск, тает внутри плоти моей;
 • как черепок, иссохла сила моя, язык мой пристал к гортани моей; к персти смертной низвел Ты меня.
 • Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили они руки мои и ноги мои;
 • счесть можно все кости мои, как на зрелище, глядят они на меня,
 • делят между собою ризы мои, и мечут жребий об одежде моей!
 • Но Ты, Господи, не будь вдали, сила моя, на подмогу мне поспеши!
 • Избавь от меча душу мою, от песьих лап – единственную мою!
 • Спаси меня от пасти льва, от бычьих рогов, – о, услышь!
 • Возвещу имя Твое братьям моим, посреди сонма восхвалю Тебя.
 • Благоговейные! восхвалите Его. Всё семя Иакова! восславь Его. Всё семя Израиля да чтит Его.
 • Ибо скорбью скорбного не возгнушался Он, не презрел ее, не отвратил от меня лица Своего, Когда воззвал я к Нему, услышал меня!
 • О Тебе в сонме многом хвала моя; пред лицом чтущих Тебя исполню обеты мои.
 • Пусть убогие досыта едят, да восхвалят Господа взыскавшие Его, да оживут сердца ваши вовек!
 • Возьмутся за ум и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся Тебе все язычников племена;
 • ибо Царствие Господне есть, и над народами Владыка – Он.
 • Покло́нятся Ему одному все тучные земли, почтут Его все нисходящие во прах, бессильные сохранить жизни своей.
 • Семя мое послужит Ему, услышит род грядущий о Господе весть,
 • возвещена будет правда Его тем, кто еще не рождены: «да, таковы дела Его».
 • Псалом Давидов. Господь – мой Пастырь, и нет мне нужды:
 • на пажитях щедрых пасет Он меня, к водопоям покоя ведет Он меня,
 • обновляет душу мою, пути правды открывает Он мне, – ради имени Своего.
 • Если в низине, где смерти тень, ляжет мой путь, не убоюся зла! Ты – со мною, жезл Твой и посох Твой защитят меня.
 • Ты устроил мне пир у гонителей моих на виду, умастил елеем главу мою, и полна чаша моя.
 • Так! благость и милость провожают меня во все дни жизни моей, и несчетные дни мне пребывать в Господнем дому!
 • Псалом Давидов. [На первый день недели] Господня земля и всё, что на ней, вселенная и все народы ее;
 • Он сам на пучинах утвердил ее, на потоках поставил ее.
 • Кто взойдет на гору Его, встанет на святом месте Его?
 • Чьи руки неповинны, кто сердцем чист, кто не возлюбил суеты и клятвою лжи не скреплял.
 • Его благословит Господь, Бог-Спаситель оправдает его;
 • кто ищут Господа, таковы, ищут, Боже Иакова, лица Твоего. (Села!)
 • Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и Царь славы войдет!
 • Царь славы – кто есть Он? крепкий и могучий Господь, могучий во бранях Господь!
 • Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и Царь славы войдет!
 • Царь славы – кто есть Он? Господь воинств, Господь сил, Царь славы есть Он. (Села!)
 • εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ κυρίου τῷ Δαυιδ ἃ ἐλάλησεν τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐρρύσατο αὐτὸν κύριος ἐκ χειρὸς πάν­των τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαουλ καὶ εἶπεν
 • ἀγαπήσω σε κύριε ἡ ἰσχύς μου
 • κύριος στε­ρέ­ωμά μου καὶ κατα­φυγή μου καὶ ῥύστης μου ὁ θεός μου βοηθός μου καὶ ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου ἀν­τιλήμπτωρ μου
 • αἰνῶν ἐπι­καλέσομαι κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι
 • περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου καὶ χείμαρροι ἀνομίας ἐξετάραξάν με
 • ὠδῖνες ᾅδου περιεκύκλωσάν με προ­έφθασάν με παγίδες θανάτου
 • καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν κύριον καὶ προ­̀ς τὸν θεόν μου ἐκέκραξα ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ φωνῆς μου καὶ ἡ κραυγή μου ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύ­­σε­ται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ
 • καὶ ἐσαλεύ­θη καὶ ἔν­τρομος ἐγενήθη ἡ γῆ καὶ τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν καὶ ἐσαλεύ­θησαν ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖς ὁ θεός
 • ἀνέβη καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτοῦ κατεφλόγισεν ἄνθρακες ἀνήφθησαν ἀπ᾿ αὐτοῦ
 • καὶ ἔκλινεν οὐρανὸν καὶ κατέβη καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ
 • καὶ ἐπέβη ἐπι­̀ χερουβιν καὶ ἐπετάσθη ἐπετάσθη ἐπι­̀ πτερύγων ἀνέμων
 • καὶ ἔθετο σκότος ἀπο­κρυφὴν αὐτοῦ κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων
 • ἀπο­̀ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διῆλθον χάλαζα καὶ ἄνθρακες πυρός
 • καὶ ἐβρόν­τησεν ἐξ οὐρανοῦ κύριος καὶ ὁ ὕψιστος ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ
 • καὶ ἐξαπέστειλεν βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτοὺς καὶ ἀστραπὰς ἐπλή­θυνεν καὶ συν­ετάραξεν αὐτούς
 • καὶ ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων καὶ ἀνεκαλύφθη τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἀπο­̀ ἐπι­τιμήσεώς σου κύριε ἀπο­̀ ἐμπνεύ­σεως πνεύ­μα­τος ὀργῆς σου
 • ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέν με προ­σελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶν
 • ῥύ­σε­ταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισούν­των με ὅτι ἐστε­ρεώ­θησαν ὑπὲρ ἐμέ
 • προ­έφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ κακώσεώς μου καὶ ἐγένετο κύριος ἀν­τιστήριγμά μου
 • καὶ ἐξήγαγέν με εἰς πλατυσμόν ῥύ­σε­ταί με ὅτι ἠθέλησέν με ῥύ­σε­ταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισούν­των με
 • καὶ ἀν­ταποδώσει μοι κύριος κατα­̀ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατα­̀ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀν­ταποδώσει μοι
 • ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπο­̀ τοῦ θεοῦ μου
 • ὅτι πάν­τα τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐνώπιόν μου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστησα ἀπ᾿ ἐμοῦ
 • καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ᾿ αὐτοῦ καὶ φυλάξομαι ἀπο­̀ τῆς ἀνομίας μου
 • καὶ ἀν­ταποδώσει μοι κύριος κατα­̀ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατα­̀ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
 • μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου ἀθῷος ἔσῃ
 • καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ δια­στρέψεις
 • ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεις καὶ ὀφθαλμοὺς ὑπερηφάνων ταπεινώσεις
 • ὅτι σὺ φωτιεῖς λύχνον μου κύριε ὁ θεός μου φωτιεῖς τὸ σκότος μου
 • ὅτι ἐν σοὶ ῥυσθήσομαι ἀπο­̀ πειρατηρίου καὶ ἐν τῷ θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος
 • ὁ θεός μου ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ τὰ λόγια κυρίου πεπυρωμένα ὑπερασπιστής ἐστιν πάν­των τῶν ἐλπιζόν­των ἐπ᾿ αὐτόν
 • ὅτι τίς θεὸς πλη­̀ν τοῦ κυρίου καὶ τίς θεὸς πλη­̀ν τοῦ θεοῦ ἡμῶν
 • ὁ θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου
 • ὁ καταρτιζό­με­νος τοὺς πόδας μου ὡς ἐλάφου καὶ ἐπι­̀ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν με
 • διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ ἔθου τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου
 • καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου καὶ ἡ δεξιά σου ἀν­τελάβετό μου καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέν με εἰς τέλος καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή με διδάξει
 • ἐπλάτυνας τὰ δια­βήματά μου ὑποκάτω μου καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μου
 • κατα­διώξω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ κατα­λήμψομαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀπο­στραφήσομαι ἕως ἂν ἐκλίπωσιν
 • ἐκθλίψω αὐτούς καὶ οὐ μὴ δύνων­ται στῆναι πεσοῦν­ται ὑπὸ τοὺς πόδας μου
 • καὶ περιέζωσάς με δύναμιν εἰς πόλεμον συν­επόδισας πάν­τας τοὺς ἐπανιστανο­μέ­νους ἐπ᾿ ἐμὲ ὑποκάτω μου
 • καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον καὶ τοὺς μισοῦν­τάς με ἐξωλέθρευσας
 • ἐκέκραξαν καὶ οὐκ ἦν ὁ σῴζων προ­̀ς κύριον καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν
 • καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡς χοῦν κατα­̀ προ­́σωπον ἀνέμου ὡς πηλὸν πλατειῶν λεανῶ αὐτούς
 • ῥύσῃ με ἐξ ἀν­τιλογιῶν λαοῦ κατα­στήσεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν λαός ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσέν μοι
 • εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέν μοι υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύ­σαν­τό μοι
 • υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἀπο­̀ τῶν τρίβων αὐτῶν
 • ζῇ κύριος καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός μου καὶ ὑψωθήτω ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου
 • ὁ θεὸς ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοὶ καὶ ὑποτάξας λαοὺς ὑπ᾿ ἐμέ
 • ὁ ῥύστης μου ἐξ ἐχθρῶν μου ὀργίλων ἀπο­̀ τῶν ἐπανιστανομένων ἐπ᾿ ἐμὲ ὑψώσεις με ἀπο­̀ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥύσῃ με
 • δια­̀ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν κύριε καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ
 • μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως αὐτοῦ καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ Δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος
 • εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
 • οἱ οὐρανοὶ διηγοῦν­ται δόξαν θεοῦ ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στε­ρέ­ωμα
 • ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύ­γεται ῥῆμα καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν
 • οὐκ εἰσὶν λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι ὧν οὐχὶ ἀκούον­ται αἱ φωναὶ αὐτῶν
 • εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ
 • καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐκπορευό­με­νος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιά­σε­ται ὡς γίγας δραμεῖν ὁδὸν αὐτοῦ
 • ἀπ᾿ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος αὐτοῦ καὶ τὸ κατα­́ν­τημα αὐτοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀπο­κρυβή­σε­ται τὴν θέρμην αὐτοῦ
 • ὁ νόμος τοῦ κυρίου ἄμωμος ἐπι­στρέφων ψυχάς ἡ μαρτυρία κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια
 • τὰ δικαιώματα κυρίου εὐθεῖα εὐφραίνον­τα καρδίαν ἡ ἐν­τολὴ κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα ὀφθαλμούς
 • ὁ φόβος κυρίου ἁγνός δια­μένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος τὰ κρίματα κυρίου ἀληθινά δεδικαιωμένα ἐπι­̀ τὸ αὐτό
 • ἐπι­θυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον πολὺν καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον
 • καὶ γὰρ ὁ δοῦλός σου φυλάσ­σει αὐτά ἐν τῷ φυλάσ­σειν αὐτὰ ἀν­ταπόδοσις πολλή
 • παρα­πτώματα τίς συν­ήσει ἐκ τῶν κρυφίων μου καθάρισόν με
 • καὶ ἀπο­̀ ἀλλοτρίων φεῖσαι τοῦ δούλου σου ἐὰν μή μου κατα­κυριεύ­σωσιν τότε ἄμωμος ἔσομαι καὶ καθαρισθήσομαι ἀπο­̀ ἁμαρτίας μεγά­λης
 • καὶ ἔσον­ται εἰς εὐδοκίαν τὰ λόγια τοῦ στόματός μου καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου ἐνώπιόν σου δια­̀ παν­τός κύριε βοηθέ μου καὶ λυτρωτά μου
 • εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
 • ἐπακούσαι σου κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ Ιακωβ
 • ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιων ἀν­τιλάβοιτό σου
 • μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω (δια­́ψαλμα)
 • δῴη σοι κατα­̀ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πλη­ρώσαι
 • ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα πλη­ρώσαι κύριος πάν­τα τὰ αἰτήματά σου
 • νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσεν κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ ἐπακού­σε­ται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ
 • οὗτοι ἐν ἅρμασιν καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι κυρίου θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα
 • αὐτοὶ συν­εποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν
 • κύριε σῶσον τὸν βασιλέα σου καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπι­καλεσώμεθά σε
 • εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
 • κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθή­σε­ται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπι­̀ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιά­σε­ται σφόδρα
 • τὴν ἐπι­θυμίαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν (δια­́ψαλμα)
 • ὅτι προ­έφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος ἔθηκας ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου
 • ζωὴν ᾐτήσατό σε καὶ ἔδωκας αὐτῷ μακρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος
 • μεγά­λη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπι­θήσεις ἐπ᾿ αὐτόν
 • ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προ­σώπου σου
 • ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπι­̀ κύριον καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ
 • εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσιν τοῖς ἐχθροῖς σου ἡ δεξιά σου εὕροι πάν­τας τοὺς μισοῦν­τάς σε
 • θήσεις αὐτοὺς ὡς κλίβανον πυρὸς εἰς καιρὸν τοῦ προ­σώπου σου κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ συν­ταράξει αὐτούς καὶ κατα­φάγεται αὐτοὺς πῦρ
 • τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπο­̀ γῆς ἀπο­λεῖς καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπο­̀ υἱῶν ἀνθρώπων
 • ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά διελογίσαν­το βουλήν ἣν οὐ μὴ δύνων­ται στῆσαι
 • ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον ἐν τοῖς περιλοίποις σου ἑτοιμάσεις τὸ προ­́σωπον αὐτῶν
 • ὑψώθητι κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου
 • εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ἀν­τιλήμψεως τῆς ἑωθινῆς ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
 • ὁ θεὸς ὁ θεός μου προ­́σχες μοι ἵνα τί ἐγκατέλιπές με μακρὰν ἀπο­̀ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παρα­πτωμάτων μου
 • ὁ θεός μου κεκράξομαι ἡμέρας καὶ οὐκ εἰσακούσῃ καὶ νυκτός καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί
 • σὺ δὲ ἐν ἁγίοις κατοικεῖς ὁ ἔπαινος Ισραηλ
 • ἐπι­̀ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἤλπισαν καὶ ἐρρύσω αὐτούς
 • προ­̀ς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν ἐπι­̀ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν
 • ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος ὄνειδος ἀνθρώπου καὶ ἐξουδένημα λαοῦ
 • πάν­τες οἱ θεωροῦν­τές με ἐξεμυκτήρισάν με ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν ἐκίνησαν κεφαλήν
 • ἤλπισεν ἐπι­̀ κύριον ῥυσάσθω αὐτόν σωσάτω αὐτόν ὅτι θέλει αὐτόν
 • ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός ἡ ἐλπίς μου ἀπο­̀ μαστῶν τῆς μητρός μου
 • ἐπι­̀ σὲ ἐπερρίφην ἐκ μήτρας ἐκ κοιλίας μητρός μου θεός μου εἶ σύ
 • μὴ ἀπο­στῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ ὅτι θλῖψις ἐγγύς ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν
 • περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί ταῦροι πίονες περιέσχον με
 • ἤνοιξαν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρυό­με­νος
 • ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην καὶ διεσκορπίσθη πάν­τα τὰ ὀστᾶ μου ἐγενήθη ἡ καρδία μου ὡσεὶ κηρὸς τηκό­με­νος ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου
 • ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου καὶ ἡ γλῶσ­σά μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές με
 • ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί συν­αγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας
 • ἐξηρίθμησα πάν­τα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με
 • διεμερίσαν­το τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπι­̀ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον
 • σὺ δέ κύριε μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου εἰς τὴν ἀν­τίλημψίν μου προ­́σχες
 • ῥῦσαι ἀπο­̀ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μου
 • σῶσόν με ἐκ στόμα­τος λέον­τος καὶ ἀπο­̀ κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου
 • διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε
 • οἱ φοβούμενοι κύριον αἰνέσατε αὐτόν ἅπαν τὸ σπέρμα Ιακωβ δοξάσατε αὐτόν φοβηθήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα Ισραηλ
 • ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ προ­σώχθισεν τῇ δεήσει τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψεν τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με προ­̀ς αὐτὸν εἰσήκουσέν μου
 • παρα­̀ σοῦ ὁ ἔπαινός μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγά­λῃ τὰς εὐχάς μου ἀπο­δώσω ἐνώπιον τῶν φοβουμένων αὐτόν
 • φάγον­ται πένητες καὶ ἐμπλη­σθήσον­ται καὶ αἰνέσουσιν κύριον οἱ ἐκζητοῦν­τες αὐτόν ζήσον­ται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος
 • μνησθήσον­ται καὶ ἐπι­στραφήσον­ται προ­̀ς κύριον πάν­τα τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ προ­σκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν
 • ὅτι τοῦ κυρίου ἡ βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶν
 • ἔφαγον καὶ προ­σεκύνησαν πάν­τες οἱ πίονες τῆς γῆς ἐνώπιον αὐτοῦ προ­πεσοῦν­ται πάν­τες οἱ κατα­βαίνον­τες εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ
 • καὶ τὸ σπέρμα μου δουλεύ­σει αὐτῷ ἀναγγελή­σε­ται τῷ κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη
 • καὶ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ ὅτι ἐποίησεν ὁ κύριος
 • ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
 • κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει
 • εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν ἐπι­̀ ὕδα­τος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέν με
 • τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν ὡδήγησέν με ἐπι­̀ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόμα­τος αὐτοῦ
 • ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου οὐ φοβηθήσομαι κακά ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου αὐταί με παρεκάλεσαν
 • ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν ἐξ ἐναν­τίας τῶν θλιβόν­των με ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον ὡς κράτιστον
 • καὶ τὸ ἔλεός σου κατα­διώξε­ταί με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ τὸ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν
 • ψαλμὸς τῷ Δαυιδ τῆς μιᾶς σαββάτων
 • τοῦ κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλή­ρωμα αὐτῆς ἡ οἰκουμένη καὶ πάν­τες οἱ κατοικοῦν­τες ἐν αὐτῇ
 • αὐτὸς ἐπι­̀ θαλασ­σῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐπι­̀ ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήν
 • τίς ἀναβή­σε­ται εἰς τὸ ὄρος τοῦ κυρίου καὶ τίς στή­σε­ται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ
 • ἀθῷος χερσὶν καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ὃς οὐκ ἔλαβεν ἐπι­̀ ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ οὐκ ὤμοσεν ἐπι­̀ δόλῳ τῷ πλη­σίον αὐτοῦ
 • οὗτος λήμψ­σε­ται εὐλογίαν παρα­̀ κυρίου καὶ ἐλεημοσύνην παρα­̀ θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ
 • αὕτη ἡ γενεὰ ζητούν­των αὐτόν ζητούν­των τὸ προ­́σωπον τοῦ θεοῦ Ιακωβ (δια­́ψαλμα)
 • ἄρατε πύλας οἱ ἄρχον­τες ὑμῶν καὶ ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι καὶ εἰσελεύ­­σε­ται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης
 • τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ
 • ἄρατε πύλας οἱ ἄρχον­τες ὑμῶν καὶ ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι καὶ εἰσελεύ­­σε­ται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης
 • τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης
 • Precatio. David. Exaudi, Domine, iustitiam meam, intende deprecationem meam. Auribus percipe orationem meam, non in labiis dolosis.
 • De vultu tuo iudicium meum prodeat; oculi tui videant aequitates.
 • Proba cor meum et visita nocte; igne me examina, et non invenies in me iniquitatem.
 • Non transgreditur os meum ad opera hominum, propter verba labiorum tuorum custodivi me a viis violenti.
 • Retine gressus meos in semitis tuis, ut non moveantur vestigia mea.
 • Ego ad te clamavi, quoniam exaudis me, Deus; inclina aurem tuam mihi et exaudi verba mea.
 • Mirifica misericordias tuas, qui salvos facis ab insurgentibus sperantes in dextera tua.
 • Custodi me ut pupillam oculi, sub umbra alarum tuarum protege me
 • a facie impiorum, qui me afflixerunt. Inimici mei in furore circumdederunt me,
 • adipem suum concluserunt; os eorum locutum est superbiam.
 • Incedentes nunc circumdederunt me, oculos suos statuerunt prosternere in terram.
 • Aspectus eorum quasi leonis parati ad praedam et sicut catuli leonis recubantis in abditis.
 • Exsurge, Domine, praeveni eum, supplanta eum; eripe animam meam ab impio framea tua,
 • a mortuis manu tua, Domine, a mortuis, quorum defecit portio vitae. De reconditis tuis adimpleas ventrem eorum, saturentur filii et dimittant reliquias parvulis suis.
 • Ego autem in iustitia videbo faciem tuam; satiabor, cum evigilavero, conspectu tuo.
 • Magistro chori. David, servi Domini, qui locutus est ad Dominum verba huius cantici, quando Dominus eum liberaverat e potestate omnium inimicorum suorum
 • et e manu Saul. Dixit igitur: Diligam te, Domine, fortitudo mea.
 • Domine, firmamentum meum et refugium meum et liberator meus; Deus meus, adiutor meus, et sperabo in eum; protector meus et cornu salutis meae et susceptor meus.
 • Laudabilem invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero.
 • Circumdederunt me fluctus mortis, et torrentes Belial conturbaverunt me;
 • funes inferni circumdederunt me, praeoccupaverunt me laquei mortis.
 • In tribulatione mea invocavi Dominum et ad Deum meum clamavi; exaudivit de templo suo vocem meam, et clamor meus in conspectu eius introivit in aures eius.
 • Commota est et contremuit terra; fundamenta montium concussa sunt et commota sunt, quoniam iratus est.
 • Ascendit fumus de naribus eius, et ignis de ore eius devorans; carbones succensi processerunt ab eo.
 • Inclinavit caelos et descendit, et caligo sub pedibus eius.
 • Et ascendit super cherub et volavit, ferebatur super pennas ventorum.
 • Et posuit tenebras latibulum suum, in circuitu eius tabernaculum eius, tenebrosa aqua, nubes aeris.
 • Prae fulgore in conspectu eius nubes transierunt, grando et carbones ignis.
 • Et intonuit de caelo Dominus, et Altissimus dedit vocem suam: grando et carbones ignis.
 • Et misit sagittas suas et dissipavit eos, fulgura iecit et conturbavit eos.
 • Et apparuerunt fontes aquarum, et revelata sunt fundamenta orbis terrarum ab increpatione tua, Domine, ab inspiratione spiritus irae tuae.
 • Misit de summo et accepit me et assumpsit me de aquis multis;
 • eripuit me de inimicis meis fortissimis et ab his, qui oderunt me, quoniam confortati sunt super me.
 • Oppugnaverunt me in die afflictionis meae, et factus est Dominus fulcimentum meum;
 • et eduxit me in latitudinem, salvum me fecit, quoniam voluit me.
 • Et retribuet mihi Dominus secundum iustitiam meam et secundum puritatem manuum mearum reddet mihi,
 • quia custodivi vias Domini nec impie recessi a Deo meo.
 • Quoniam omnia iudicia eius in conspectu meo, et iustitias eius non reppuli a me;
 • et fui immaculatus cum eo et observavi me ab iniquitate.
 • Et retribuit mihi Dominus secundum iustitiam meam et secundum puritatem manuum mearum in conspectu oculorum eius.
 • Cum sancto sanctus eris et cum viro innocente innocens eris
 • et cum electo electus eris et cum perverso callidus eris.
 • Quoniam tu populum humilem salvum facies et oculos superborum humiliabis.
 • Quoniam tu accendis lucernam meam, Domine; Deus meus illuminat tenebras meas.
 • Quoniam in te aggrediar hostium turmas et in Deo meo transiliam murum.
 • Deus, impolluta via eius, eloquia Domini igne examinata; protector est omnium sperantium in se.
 • Quoniam quis Deus praeter Dominum? Aut quae munitio praeter Deum nostrum?
 • Deus, qui praecinxit me virtute et posuit immaculatam viam meam;
 • qui perfecit pedes meos tamquam cervorum et super excelsa statuit me;
 • qui docet manus meas ad proelium, et tendunt arcum aereum brachia mea.
 • Et dedisti mihi scutum salutis tuae, et dextera tua suscepit me, et exauditio tua magnificavit me.
 • Dilatasti gressus meos subtus me, et non sunt infirmata vestigia mea.
 • Persequebar inimicos meos et comprehendebam illos et non convertebar, donec deficerent.
 • Confringebam illos, nec poterant stare, cadebant subtus pedes meos.
 • Et praecinxisti me virtute ad bellum et supplantasti insurgentes in me subtus me.
 • Et inimicos meos dedisti mihi dorsum et odientes me disperdidisti.
 • Clamaverunt, nec erat qui salvos faceret, ad Dominum, nec exaudivit eos.
 • Et comminui eos ut pulverem ante faciem venti, ut lutum platearum contrivi eos.
 • Eripuisti me de contradictionibus populi, constituisti me in caput gentium. Populus, quem non cognovi, servivit mihi,
 • in auditu auris oboedivit mihi. Filii alieni blanditi sunt mihi,
 • filii alieni inveterati sunt, contremuerunt in abditis suis.
 • Vivit Dominus, et benedictus Adiutor meus, et exaltetur Deus salutis meae.
 • Deus, qui das vindictas mihi et subdis populos sub me, liberator meus de inimicis meis iracundis;
 • et ab insurgentibus in me exaltas me, a viro iniquo eripis me.
 • Propterea confitebor tibi in nationibus, Domine, et nomini tuo psalmum dicam,
 • magnificans salutes regis sui et faciens misericordiam christo suo David et semini eius usque in saeculum.
 • Magistro chori. PSALMUS. David.
 • Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat firmamentum.
 • Dies diei eructat verbum, et nox nocti indicat scientiam.
 • Non sunt loquelae neque sermones, quorum non intellegantur voces:
 • in omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum.
 • Soli posuit tabernaculum in eis, et ipse, tamquam sponsus procedens de thalamo suo, exsultavit ut gigas ad currendam viam.
 • A finibus caelorum egressio eius, et occursus eius usque ad fines eorum, nec est quod se abscondat a calore eius.
 • Lex Domini immaculata, reficiens animam, testimonium Domini fidele, sapientiam praestans parvulis.
 • Iustitiae Domini rectae, laetificantes corda, praeceptum Domini lucidum, illuminans oculos.
 • Timor Domini mundus, permanens in saeculum saeculi; iudicia Domini vera, iusta omnia simul,
 • desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum multum, et dulciora super mel et favum stillantem.
 • Etenim servus tuus eruditur in eis; in custodiendis illis retributio multa.
 • Errores quis intellegit? Ab occultis munda me
 • et a superbia custodi servum tuum, ne dominetur mei, Tunc immaculatus ero et emundabor a delicto maximo.
 • Sint ut complaceant eloquia oris mei, et meditatio cordis mei in conspectu tuo. Domine, adiutor meus et redemptor meus.
 • Magistro chori. PSALMUS. David.
 • Exaudiat te Dominus in die tribulationis, protegat te nomen Dei Iacob.
 • Mittat tibi auxilium de sancto et de Sion tueatur te.
 • Memor sit omnis sacrificii tui et holocaustum tuum pingue habeat.
 • Tribuat tibi secundum cor tuum et omne consilium tuum adimpleat.
 • Laetabimur in salutari tuo et in nomine Dei nostri levabimus signa; impleat Dominus omnes petitiones tuas.
 • Nunc cognovi quoniam salvum fecit Dominus christum suum: exaudivit illum de caelo sancto suo, in virtutibus salutis dexterae eius.
 • Hi in curribus, et hi in equis, nos autem nomen Domini Dei nostri invocavimus.
 • Ipsi incurvati sunt et ceciderunt, nos autem surreximus et erecti sumus.
 • Domine, salvum fac regem, et exaudi nos in die, qua invocaverimus te.
 • Magistro chori. PSALMUS. David.
 • Domine, in virtute tua laetabitur rex et super salutare tuum exsultabit vehementer.
 • Desiderium cordis eius tribuisti ei et voluntatem labiorum eius non denegasti.
 • Quoniam praevenisti eum in benedictionibus dulcedinis; posuisti in capite eius coronam de auro purissimo.
 • Vitam petiit a te, et tribuisti ei longitudinem dierum in saeculum et in saeculum saeculi.
 • Magna est gloria eius in salutari tuo, magnificentiam et decorem impones super eum;
 • quoniam pones eum benedictionem in saeculum saeculi, laetificabis eum in gaudio ante vultum tuum.
 • Quoniam rex sperat in Domino et in misericordia Altissimi non commovebitur.
 • Inveniet manus tua omnes inimicos tuos, dextera tua inveniet, qui te oderunt.
 • Pones eos ut clibanum ignis in tempore vultus tui: Dominus in ira sua deglutiet eos, et devorabit eos ignis.
 • Fructum eorum de terra perdes et semen eorum de filiis hominum.
 • Quoniam intenderunt in te mala, cogitaverunt consilia: nihil potuerunt.
 • Quoniam pones eos dorsum, arcus tuos tendes in vultum eorum.
 • Exaltare, Domine, in virtute tua; cantabimus et psallemus virtutes tuas.
 • Magistro chori. Ad modum cantici» Cerva diluculo». PSALMUS. David.
 • Deus, Deus meus, quare me dereliquisti? Longe a salute mea verba rugitus mei.
 • Deus meus, clamo per diem, et non exaudis, et nocte, et non est requies mihi.
 • Tu autem sanctus es, qui habitas in laudibus Israel.
 • In te speraverunt patres nostri, speraverunt, et liberasti eos;
 • ad te clamaverunt et salvi facti sunt, in te speraverunt et non sunt confusi.
 • Ego autem sum vermis et non homo, opprobrium hominum et abiectio plebis.
 • Omnes videntes me deriserunt me; torquentes labia moverunt caput:
 • «Speravit in Domino: eripiat eum, salvum faciat eum, quoniam vult eum».
 • Quoniam tu es qui extraxisti me de ventre, spes mea ad ubera matris meae.
 • In te proiectus sum ex utero, de ventre matris meae Deus meus es tu.
 • Ne longe fias a me, quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est qui adiuvet.
 • Circumdederunt me vituli multi, tauri Basan obsederunt me.
 • Aperuerunt super me os suum sicut leo rapiens et rugiens.
 • Sicut aqua effusus sum, et dissoluta sunt omnia ossa mea. Factum est cor meum tamquam cera liquescens in medio ventris mei.
 • Aruit tamquam testa palatum meum, et lingua mea adhaesit faucibus meis, et in pulverem mortis deduxisti me.
 • Quoniam circumdederunt me canes multi, concilium malignantium obsedit me. Foderunt manus meas et pedes meos,
 • et dinumeravi omnia ossa mea. Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me;
 • diviserunt sibi vestimenta mea et super vestem meam miserunt sortem.
 • Tu autem, Domine, ne elongaveris; fortitudo mea, ad adiuvandum me festina.
 • Erue a framea animam meam et de manu canis unicam meam.
 • Salva me ex ore leonis et a cornibus unicornium humilitatem meam.
 • Narrabo nomen tuum fratribus meis, in medio ecclesiae laudabo te.
 • Qui timetis Dominum, laudate eum; universum semen Iacob, glorificate eum. Metuat eum omne semen Israel,
 • quoniam non sprevit neque despexit afflictionem pauperis nec avertit faciem suam ab eo et, cum clamaret ad eum, exaudivit.
 • Apud te laus mea in ecclesia magna; vota mea reddam in conspectu timentium eum.
 • Edent pauperes et saturabuntur; et laudabunt Dominum, qui requirunt eum: «Vivant corda eorum in saeculum saeculi!».
 • Reminiscentur et convertentur ad Dominum universi fines terrae, et adorabunt in conspectu eius universae familiae gentium.
 • Quoniam Domini est regnum, et ipse dominabitur gentium.
 • Ipsum solum adorabunt omnes, qui dormiunt in terra; in conspectu eius procident omnes, qui descendunt in pulverem. Anima autem mea illi vivet,
 • et semen meum serviet ipsi. Narrabitur de Domino generationi venturae;
 • et annuntiabunt iustitiam eius populo, qui nascetur: «Haec fecit Dominus!».
 • PSALMUS. David. Dominus pascit me, et nihil mihi deerit:
 • in pascuis virentibus me collocavit, super aquas quietis eduxit me,
 • animam meam refecit. Deduxit me super semitas iustitiae propter nomen suum.
 • Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt.
 • Parasti in conspectu meo mensam adversus eos, qui tribulant me; impinguasti in oleo caput meum, et calix meus redundat.
 • Etenim benignitas et misericordia subsequentur me omnibus diebus vitae meae, et inhabitabo in domo Domini in longitudinem dierum.