Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пѣ́сни сея́, въ де́нь, въ о́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от­ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ли: и рече́:
 • Возлюблю́ тя, Го́споди, крѣ́посте моя́:
 • Госпо́дь утвержде́нiе мое́, и при­­бѣ́жище мое́, и изба́витель мо́й, Бо́гъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и упова́ю на него́: защи́титель мо́й, и ро́гъ спасе́нiя мо­его́, и засту́пникъ мо́й.
 • Хваля́ при­­зову́ Го́спода и от­ вра́гъ мо­и́хъ спасу́ся.
 • Одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́нiя смято́ша мя́:
 • болѣ́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ сѣ́ти сме́ртныя.
 • И внегда́ скорбѣ́ти ми́, при­­зва́хъ Го́спода и къ Бо́гу мо­ему́ воз­зва́хъ: услы́ша от­ хра́ма свята́го сво­его́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й предъ ни́мъ вни́детъ во у́шы его́.
 • И подви́жеся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нiя го́ръ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Бо́гъ.
 • Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ его́, и о́гнь от­ лица́ его́ воспла́менит­ся: у́глiе воз­горѣ́ся от­ него́.
 • И при­­клони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма его́.
 • И взы́де на херуви́мы и летѣ́, летѣ́ на крилу́ вѣ́треню.
 • И положи́ тму́ закро́въ сво́й: о́крестъ его́ селе́нiе его́: темна́ вода́ во о́блацѣхъ воз­ду́шныхъ.
 • От облиста́нiя предъ ни́мъ о́блацы про­идо́ша, гра́дъ и у́глiе о́гнен­ное.
 • И воз­гремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и вы́шнiй даде́ гла́съ сво́й.
 • Низпосла́ стрѣ́лы и разгна́ я́, и мо́лнiи умно́жи и смяте́ я́.
 • И яви́шася исто́чницы водні́и, и от­кры́шася основа́нiя вселе́н­ныя от­ запреще́нiя тво­его́, Го́споди, от­ дохнове́нiя ду́ха гнѣ́ва тво­его́.
 • Низпосла́ съ высоты́ и прiя́тъ мя́, воспрiя́тъ мя́ от­ во́дъ мно́гихъ.
 • Изба́витъ мя́ от­ враго́въ мо­и́хъ си́льныхъ и от­ ненави́дящихъ мя́: я́ко утверди́шася па́че мене́.
 • Предвари́ша мя́ въ де́нь озлобле́нiя мо­его́: и бы́сть Госпо́дь утвержде́нiе мое́.
 • И изведе́ мя на широту́: изба́витъ мя́, я́ко восхотѣ́ мя.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й, и по чистотѣ́ руку́ мое́ю воз­да́стъ ми́,
 • я́ко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́­ст­вовахъ от­ Бо́га мо­его́.
 • Я́ко вся́ судьбы́ его́ предо мно́ю, и оправда́нiя его́ не от­ступи́ша от­ мене́.
 • И бу́ду непоро́ченъ съ ни́мъ и сохраню́ся от­ беззако́нiя мо­его́.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма его́.
 • Съ преподо́бнымъ преподо́бенъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́н­нымъ непови́ненъ бу́деши,
 • и со избра́н­нымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися.
 • Я́ко ты́ лю́ди смире́н­ныя спасе́ши и о́чи го́рдыхъ смири́ши.
 • Я́ко ты́ просвѣти́ши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди: Бо́же мо́й, просвѣти́ши тму́ мою́.
 • Я́ко тобо́ю изба́влюся от­ искуше́нiя, и Бо́гомъ мо­и́мъ прейду́ стѣ́ну.
 • Бо́гъ мо́й, непоро́ченъ пу́ть его́: словеса́ Госпо́дня разжже́на. Защи́титель е́сть всѣ́хъ упова́ющихъ на него́.
 • Я́ко кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Го́спода? или́ кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Бо́га на́­шего?
 • Бо́гъ препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й:
 • соверша́яй но́зѣ мо­и́ я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́:
 • науча́яй ру́цѣ мо­и́ на бра́нь, и положи́лъ еси́ лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́:
 • и да́лъ ми́ еси́ защище́нiе спасе́нiя, и десни́ца твоя́ воспрiя́тъ мя́: и наказа́нiе твое́ испра́витъ мя́ въ коне́цъ, и наказа́нiе твое́ то́ мя́ научи́тъ.
 • Ушири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́стѣ плеснѣ́ мо­и́.
 • Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не воз­вращу́ся, до́ндеже сконча́ют­ся:
 • оскорблю́ и́хъ, и не воз­мо́гутъ ста́ти, паду́тъ подъ нога́ма мо­и́ма.
 • И препоя́салъ мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́лъ еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ подъ мя́.
 • И враго́въ мо­и́хъ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ и ненави́дящыя мя́ потреби́лъ еси́.
 • Воззва́ша, и не бѣ́ спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ.
 • И истню́ я́ я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, я́ко бре́нiе путі́й погла́жду я́.
 • Изба́виши мя́ от­ прерѣка́нiя люді́й: поста́виши мя́ во главу́ язы́ковъ: лю́дiе, и́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша ми́,
 • въ слу́хъ у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чужді́и солга́ша ми́,
 • сы́нове чужді́и обетша́ша и охромо́ша от­ сте́зь сво­и́хъ.
 • Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ Бо́гъ, и да воз­несе́т­ся Бо́гъ спасе́нiя мо­его́,
 • Бо́гъ дая́й от­мще́нiе мнѣ́ и покори́вый лю́ди подъ мя́,
 • изба́витель мо́й от­ вра́гъ мо­и́хъ гнѣвли́выхъ: от­ востаю́щихъ на мя́ воз­несе́ши мя́, от­ му́жа непра́ведна изба́виши мя́.
 • Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́:
 • велича́яй спасе́нiя царе́ва и творя́й ми́лость христу́ сво­ему́ Дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жiю, творе́нiе же руку́ его́ воз­вѣща́етъ тве́рдь.
 • Де́нь дни́ от­рыга́етъ глаго́лъ, и но́щь но́щи воз­вѣща́етъ ра́зумъ.
 • Не су́ть рѣ́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шат­ся гла́си и́хъ.
 • Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́нiе и́хъ, и въ концы́ вселе́н­ныя глаго́лы и́хъ: въ со́лнцѣ положи́ селе́нiе свое́:
 • и то́й я́ко жени́хъ исходя́й от­ черто́га сво­его́, воз­ра́дует­ся я́ко исполи́нъ тещи́ пу́ть.
 • От кра́я небесе́ исхо́дъ его́, и срѣ́тенiе его́ до кра́я небесе́: и нѣ́сть, и́же укры́ет­ся теплоты́ его́.
 • Зако́нъ Госпо́день непоро́ченъ, обраща́яй ду́шы: свидѣ́тел­ст­во Госпо́дне вѣ́рно, умудря́ющее младе́нцы.
 • Оправда́нiя Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце: за́повѣдь Госпо́дня свѣтла́, просвѣща́ющая о́чи.
 • Стра́хъ Госпо́день чи́стъ, пребыва́яй въ вѣ́къ вѣ́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стин­ны, оправда́н­ны вку́пѣ,
 • вожделѣ́н­ны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждшя па́че ме́да и со́та.
 • И́бо ра́бъ тво́й храни́тъ я́: внегда́ сохрани́ти я́, воз­дая́нiе мно́го.
 • Грѣхопаде́нiя кто́ разумѣ́етъ? от­ та́йныхъ мо­и́хъ очи́сти мя́,
 • и от­ чужди́хъ пощади́ раба́ тво­его́: а́ще не облада́ютъ мно́ю, тогда́ непоро́ченъ бу́ду, и очи́щуся от­ грѣха́ вели́ка.
 • И бу́дутъ во благоволе́нiе словеса́ у́стъ мо­и́хъ, и по­уче́нiе се́рдца мо­его́ предъ тобо́ю вы́ну, Го́споди, помо́щниче мо́й и изба́вителю мо́й.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Услы́шитъ тя́ Госпо́дь въ де́нь печа́ли, защи́титъ тя́ и́мя Бо́га Иа́ковля.
 • По́слетъ ти́ по́мощь от­ свята́го, и от­ Сiо́на засту́питъ тя́.
 • Помяне́тъ вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́нiе твое́ ту́чно бу́ди.
 • Да́стъ ти́ Госпо́дь по се́рдцу тво­ему́, и ве́сь совѣ́тъ тво́й испо́лнитъ.
 • Возра́дуемся о спасе́нiи тво­е́мъ, и во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего воз­вели́чимся: испо́лнитъ Госпо́дь вся́ проше́нiя твоя́.
 • Ны́нѣ позна́хъ, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ сво­его́: услы́шитъ его́ съ небесе́ свята́го сво­его́: въ си́лахъ спасе́нiе десни́цы его́.
 • Сі́и на колесни́цахъ, и сі́и на ко́нехъ: мы́ же во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего при­­зове́мъ.
 • Ті́и спя́ти бы́ша и падо́ша: мы́ же воста́хомъ и испра́вихомся.
 • Го́споди, спаси́ царя́, и услы́ши ны́, въ о́ньже а́ще де́нь при­­зове́мъ тя́.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, си́лою тво­е́ю воз­весели́т­ся ца́рь, и о спасе́нiи тво­е́мъ воз­ра́дует­ся зѣло́.
 • Жела́нiе се́рдца его́ да́лъ еси́ ему́, и хотѣ́нiя устну́ его́ нѣ́си лиши́лъ его́.
 • Я́ко предвари́лъ еси́ его́ благослове́нiемъ благосты́н­нымъ, положи́лъ еси́ на главѣ́ его́ вѣне́цъ от­ ка́мене че́стна.
 • Живота́ проси́лъ е́сть у тебе́, и да́лъ еси́ ему́ долготу́ дні́й во вѣ́къ вѣ́ка.
 • Ве́лiя сла́ва его́ спасе́нiемъ тво­и́мъ: сла́ву и велелѣ́пiе воз­ложи́ши на него́.
 • Я́ко да́си ему́ благослове́нiе во вѣ́къ вѣ́ка: воз­весели́ши его́ ра́достiю съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Я́ко ца́рь упова́етъ на Го́спода, и ми́лостiю вы́шняго не подви́жит­ся.
 • Да обря́щет­ся рука́ твоя́ всѣ́мъ враго́мъ тво­и́мъ, десни́ца твоя́ да обря́щетъ вся́ ненави́дящыя тебе́.
 • Я́ко положи́ши и́хъ я́ко пе́щь о́гнен­ную во вре́мя лица́ тво­его́: Госпо́дь гнѣ́вомъ сво­и́мъ смяте́тъ я́, и снѣ́сть и́хъ о́гнь.
 • Пло́дъ и́хъ от­ земли́ погуби́ши, и сѣ́мя и́хъ от­ сыно́въ человѣ́ческихъ.
 • Я́ко уклони́ша на тя́ зла́я, помы́слиша совѣ́ты, и́хже не воз­мо́гутъ соста́вити.
 • Я́ко положи́ши я́ хребе́тъ: во избы́тцѣхъ тво­и́хъ угото́виши лице́ и́хъ.
 • Вознеси́ся, Го́споди, си́лою тво­е́ю: воспо­е́мъ и по­е́мъ си́лы твоя́.
 • Въ коне́цъ, о заступле́нiи у́трен­немъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми, вску́ю оста́вилъ мя́ еси́? дале́че от­ спасе́нiя мо­его́ словеса́ грѣхопаде́нiй мо­и́хъ.
 • Бо́же мо́й, воз­зову́ во дни́, и не услы́шиши, и въ нощи́, и не въ безу́мiе мнѣ́.
 • Ты́ же во святѣ́мъ живе́ши, хвало́ Изра́илева.
 • На тя́ упова́ша отцы́ на́ши: упова́ша, и изба́вилъ еси́ я́:
 • къ тебѣ́ воз­зва́ша, и спасо́шася: на тя́ упова́ша, и не постыдѣ́шася.
 • А́зъ же е́смь че́рвь, а не человѣ́къ, поноше́нiе человѣ́ковъ и уничиже́нiе люді́й.
 • Вси́ ви́дящiи мя́ поруга́шамися, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю:
 • упова́ на Го́спода, да изба́витъ его́, да спасе́тъ его́, я́ко хо́щетъ его́.
 • Я́ко ты́ еси́ исто́ргiй мя́ изъ чре́ва, упова́нiе мое́ от­ сосцу́ ма́тере мо­ея́.
 • Къ тебѣ́ при­­ве́рженъ е́смь от­ ложе́снъ, от­ чре́ва ма́тере мо­ея́ Бо́гъ мо́й еси́ ты́.
 • Да не от­сту́пиши от­ мене́, я́ко ско́рбь бли́зъ, я́ко нѣ́сть помога́яй ми́.
 • Обыдо́ша мя́ телцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнiи одержа́ша мя́:
 • от­верзо́ша на мя́ уста́ своя́, я́ко ле́въ восхища́яй и рыка́яй.
 • Я́ко вода́ излiя́хся, и разсы́пашася вся́ ко́сти моя́: бы́сть се́рдце мое́ я́ко во́скъ та́яй посредѣ́ чре́ва мо­его́.
 • И́зсше я́ко скуде́ль крѣ́пость моя́, и язы́къ мо́й при­­льпе́ горта́ни мо­ему́, и въ пе́рсть сме́рти све́лъ мя́ еси́.
 • Я́ко обыдо́ша мя́ пси́ мно́зи, со́нмъ лука́выхъ одержа́ша мя́: ископа́ша ру́цѣ мо­и́ и но́зѣ мо­и́.
 • Исчето́ша вся́ ко́сти моя́: ті́и же смотри́ша и презрѣ́ша мя́.
 • Раздѣли́ша ри́зы моя́ себѣ́, и о оде́жди мо­е́й мета́ша жре́бiй.
 • Ты́ же, Го́споди, не удали́ по́мощь твою́ от­ мене́: на заступле́нiе мое́ вонми́.
 • Изба́ви от­ ору́жiя ду́шу мою́, и изъ руки́ пе́сiи единоро́дную мою́.
 • Спаси́ мя от­ у́стъ льво́выхъ, и от­ ро́гъ единоро́жь смире́нiе мое́.
 • Повѣ́мъ и́мя твое́ бра́тiи мо­е́й, посредѣ́ це́ркве воспою́ тя́.
 • Боя́щiися Го́спода, восхвали́те его́, все́ сѣ́мя Иа́ковле, просла́вите его́, да убо­и́т­ся же от­ него́ все́ сѣ́мя Изра́илево:
 • я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ от­врати́ лице́ свое́ от­ мене́, и егда́ воз­зва́хъ къ нему́, услы́ша мя́.
 • От тебе́ похвала́ моя́, въ це́ркви вели́цѣй исповѣ́мся тебѣ́: моли́твы моя́ воз­да́мъ предъ боя́щимися его́.
 • Ядя́тъ убо́зiи, и насы́тят­ся, и восхва́лятъ Го́спода взыска́ющiи его́: жива́ бу́дутъ сердца́ и́хъ въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Помяну́т­ся и обратя́т­ся ко Го́споду вси́ концы́ земли́, и покло́нят­ся предъ ни́мъ вся́ оте́че­ст­вiя язы́къ:
 • я́ко Госпо́дне е́сть ца́р­ст­вiе, и то́й облада́етъ язы́ки.
 • Ядо́ша и поклони́шася вси́ ту́чнiи земли́: предъ ни́мъ при­­паду́тъ вси́ низходя́щiи въ зе́млю: и душа́ моя́ тому́ живе́тъ.
 • И сѣ́мя мое́ порабо́таетъ ему́: воз­вѣсти́тъ Го́сподеви ро́дъ гряду́щiй:
 • и воз­вѣстя́тъ пра́вду его́ лю́демъ ро́ждшымся {роди́тися иму́щымъ}, я́же сотвори́ Госпо́дь.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Госпо́дь пасе́тъ мя́, и ничто́же мя́ лиши́тъ.
 • На мѣ́сте зла́чнѣ, та́мо всели́ мя, на водѣ́ поко́йнѣ воспита́ мя.
 • Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди сво­его́.
 • А́ще бо и пойду́ посредѣ́ сѣ́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко ты́ со мно́ю еси́: же́злъ тво́й и па́лица твоя́, та́ мя́ утѣ́шиста.
 • Угото́валъ еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́въ стужа́ющымъ мнѣ́: ума́стилъ еси́ еле́омъ главу́ мою́, и ча́ша твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна.
 • И ми́лость твоя́ пожене́тъ мя́ вся́ дни́ живота́ мо­его́, и е́же всели́тимися въ до́мъ Госпо́день въ долготу́ дні́й.
 • Псало́мъ Дави́ду, еди́ныя от­ суббо́тъ.
 • Госпо́дня земля́, и исполне́нiе ея́, вселе́н­ная и вси́ живу́щiи на не́й.
 • То́й на моря́хъ основа́лъ ю́ е́сть и на рѣка́хъ угото́валъ ю́ е́сть.
 • Кто́ взы́детъ на го́ру Госпо́дню? или́ кто́ ста́нетъ на мѣ́стѣ святѣ́мъ его́?
 • Непови́ненъ рука́ма и чи́стъ се́рдцемъ, и́же не прiя́тъ всу́е ду́шу свою́ и не кля́т­ся ле́стiю и́скрен­нему сво­ему́:
 • се́й прiи́метъ благослове́нiе от­ Го́спода и ми́лостыню от­ Бо́га Спа́са сво­его́.
 • Се́й ро́дъ и́щущихъ Го́спода, и́щущихъ лице́ Бо́га Иа́ковля.
 • Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы.
 • Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь крѣ́покъ и си́ленъ, Госпо́дь си́ленъ въ бра́ни.
 • Возми́те врата́ кня́зи ва́шя, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы.
 • Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь си́лъ, то́й е́сть Ца́рь сла́вы.
 • Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:
 • Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
 • Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
 • Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.
 • Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;
 • цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
 • В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
 • Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];
 • поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.
 • Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его.
 • И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.
 • И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.
 • От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
 • Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.
 • Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.
 • И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
 • Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
 • избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
 • Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.
 • Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
 • Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
 • ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;
 • ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
 • Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;
 • и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
 • С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,
 • с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его,
 • ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.
 • Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.
 • С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.
 • Бог! – Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
 • Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
 • Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;
 • делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;
 • научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
 • Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
 • Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
 • Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
 • поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,
 • ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
 • Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:
 • они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, – но Он не внемлет им;
 • я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.
 • Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;
 • по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;
 • иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
 • Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,
 • Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,
 • и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.
 • За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
 • величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
 • День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
 • Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
 • По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова́ их. Он поставил в них жилище солнцу,
 • и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:
 • от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.
 • Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
 • Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
 • Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;
 • они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;
 • и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
 • Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
 • и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.
 • Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
 • Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя.
 • Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным.
 • Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит.
 • Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои.
 • Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей.
 • Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся:
 • они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
 • Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать [к Тебе].
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется.
 • Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул,
 • ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота.
 • Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.
 • Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на него честь и величие.
 • Ты положил на него благословения на веки, возвеселил его радостью лица Твоего,
 • ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется.
 • Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет [всех] ненавидящих Тебя.
 • Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь.
 • Ты истребишь плод их с земли и семя их – из среды сынов человеческих,
 • ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли [выполнить их].
 • Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их.
 • Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
 • Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида.
 • Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
 • Боже мой! я вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет мне успокоения.
 • Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.
 • На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их;
 • к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
 • Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
 • Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
 • «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему».
 • Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей.
 • На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой.
 • Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
 • Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня,
 • раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.
 • Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.
 • Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.
 • Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.
 • Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище;
 • делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.
 • Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне;
 • избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою;
 • спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
 • Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.
 • Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,
 • ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему.
 • О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его.
 • Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!
 • Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников,
 • ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над народами.
 • Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей.
 • Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек:
 • придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что́ сотворил Господь.
 • Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
 • Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
 • подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
 • Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.
 • Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
 • Так, благость и милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
 • Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
 • ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
 • Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
 • Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно [ближнему своему], –
 • тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
 • Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – царь славы.
 • (Начальнику хора. Давидово)
 • Славу Божию поведают небеса, и о деле рук Его вещает твердь;
 • день дню изливает молвь, ночь ночи являет весть,
 • нет глагола, нет речей, не слышно их голосов, –
 • по всей земле несется их вопль, до концов вселенной слово их. При них поставил Он для солнца шатер,
 • и выходит оно, как из чертога жених, радуется, как исполин, пробегая путь;
 • от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от жара его.
 • Закон Господень совершен, душу укрепляет он; свидетельства Господни тверды, умудряют они простецов;
 • веления Господни прямы, сердце они веселят; заповедь Господня светла, просвещает очи она;
 • страх Господень чист, пребывает вовек; приговоры Господни верны,
 • все праведны они; желаннее злата, чистейшей руды, слаще меда и влаги сот.
 • Ограждается ими раб Твой; за соблюдение их мзда велика.
 • Погрешности – кто же усмотрит их? От неприметного мне очисти меня!
 • И от соблазнов защити раба Твоего, да не одолеют они меня! Буду тогда я неискривлен и от великого греха чист.
 • Да будут угодны слова моих уст и шепоты сердца моего пред лицом Твоим, Господи, Оплот мой, Избавитель мой!
 • (Начальнику хора. Давидово)
 • Да услышит тебя Господь в день беды, имя Бога Иакова да хранит тебя;
 • Да пошлет Он от Святыни помощь тебе, от Сиона да подкрепит тебя!
 • Да воспомнит Он все жертвы твои, да приимет тук всесожжении твоих! (Села!)
 • Да подаст Он тебе по сердцу твоему, да исполнит все мысли твои!
 • Мы возликуем об избавлении твоем, во имя Бога нашего стяги вознесем. Да исполнит Он все мольбы твои!
 • Ныне познал я, что избавит Господь помазанника Своего, отвечает ему с небес Святыни Своей делами избавительной десницы Своей.
 • Эти – на колесницы, на коней – те, но на имя Господа, Бога нашего уповаем мы.
 • Они оступились, пали они, мы выстояли и стоим.
 • Господи, спаси царя и услышь нас в день, когда мы воззовем к Тебе!
 • Псалом Давидов.
 • Господи, о силе Твоей веселится царь, о помощи Твоей, о, как ликует он!
 • Ты дал ему желанное сердцу его, не отринул прошение его уст. (Села!)
 • Добрым благословением Ты встретил его, возложил на главу его драгоценный венец.
 • Жизни просил он у Тебя, и дал Ты ему долготу дней во век и век.
 • Велика его слава поспешеством Твоим, излил Ты на него славу и блеск.
 • Возложил Ты на него благословения вовек, усладил его радостию, что в зраке Твоем.
 • Да, о Господе надежда царя, по милости Вышнего не падет.
 • Сыщет длань Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя – ненавидящих Тебя.
 • Словно в огненную пещь Ты их претворишь в час явления лица Твоего, погубит их Господь во гневе Своем, и пожрет их огонь.
 • Их плод истребишь Ты с земли, из среды человеков – семя их;
 • на Тебя затеяли злое они, плели козни, но не возмогли.
 • Тогда на расправу поставишь их, из луков Твоих будешь стрелы метать в лица их.
 • Господи, восстань в силе Твоей! Мы будем петь и на струнах бряцать о подвигах мощи Твоей.
 • Начальнику хора. На «Лань зари». Псалом Давидов.
 • Боже мой, Боже мой! зачем Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
 • Боже мой! вопию днем – но Ты не внемлешь мне, ночью – и нет покоя мне.
 • А ведь Ты – Святый, средь хвалений Израиля обитаешь Ты;
 • на Тебя уповали наши отцы, уповали, и вызволял Ты их;
 • к Тебе взывали во благо себе, на Тебя уповали, не быв посрамлены.
 • Я же червь, а не человек, хулим от людей, от народа презрен!
 • Глумится всяк, кто видит меня, кивает головою, устами твердит:
 • «Он на Господа уповал – пусть избавит его, пусть спасет, если так любит его.»
 • А ведь Ты меня из родимого чрева извел, у сосцов материнских ободрил меня,
 • едва из утробы, уж был я Твой, от лона матери Ты – мой Бог.
 • Не удаляйся от меня, ибо беда близка, а помощника нет!
 • Множество тельцов обступило меня, тучные с Васана окружили меня,
 • раскрыли на меня пасти свои, как ярый и рыкающий лев.
 • Я пролился, как вода, распались все кости мои, и сердце мое, как воск, тает внутри плоти моей;
 • как черепок, иссохла сила моя, язык мой пристал к гортани моей; к персти смертной низвел Ты меня.
 • Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили они руки мои и ноги мои;
 • счесть можно все кости мои, как на зрелище, глядят они на меня,
 • делят между собою ризы мои, и мечут жребий об одежде моей!
 • Но Ты, Господи, не будь вдали, сила моя, на подмогу мне поспеши!
 • Избавь от меча душу мою, от песьих лап – единственную мою!
 • Спаси меня от пасти льва, от бычьих рогов, – о, услышь!
 • Возвещу имя Твое братьям моим, посреди сонма восхвалю Тебя.
 • Благоговейные! восхвалите Его. Всё семя Иакова! восславь Его. Всё семя Израиля да чтит Его.
 • Ибо скорбью скорбного не возгнушался Он, не презрел ее, не отвратил от меня лица Своего, Когда воззвал я к Нему, услышал меня!
 • О Тебе в сонме многом хвала моя; пред лицом чтущих Тебя исполню обеты мои.
 • Пусть убогие досыта едят, да восхвалят Господа взыскавшие Его, да оживут сердца ваши вовек!
 • Возьмутся за ум и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся Тебе все язычников племена;
 • ибо Царствие Господне есть, и над народами Владыка – Он.
 • Покло́нятся Ему одному все тучные земли, почтут Его все нисходящие во прах, бессильные сохранить жизни своей.
 • Семя мое послужит Ему, услышит род грядущий о Господе весть,
 • возвещена будет правда Его тем, кто еще не рождены: «да, таковы дела Его».
 • Псалом Давидов. Господь – мой Пастырь, и нет мне нужды:
 • на пажитях щедрых пасет Он меня, к водопоям покоя ведет Он меня,
 • обновляет душу мою, пути правды открывает Он мне, – ради имени Своего.
 • Если в низине, где смерти тень, ляжет мой путь, не убоюся зла! Ты – со мною, жезл Твой и посох Твой защитят меня.
 • Ты устроил мне пир у гонителей моих на виду, умастил елеем главу мою, и полна чаша моя.
 • Так! благость и милость провожают меня во все дни жизни моей, и несчетные дни мне пребывать в Господнем дому!
 • Псалом Давидов. [На первый день недели] Господня земля и всё, что на ней, вселенная и все народы ее;
 • Он сам на пучинах утвердил ее, на потоках поставил ее.
 • Кто взойдет на гору Его, встанет на святом месте Его?
 • Чьи руки неповинны, кто сердцем чист, кто не возлюбил суеты и клятвою лжи не скреплял.
 • Его благословит Господь, Бог-Спаситель оправдает его;
 • кто ищут Господа, таковы, ищут, Боже Иакова, лица Твоего. (Села!)
 • Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и Царь славы войдет!
 • Царь славы – кто есть Он? крепкий и могучий Господь, могучий во бранях Господь!
 • Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и Царь славы войдет!
 • Царь славы – кто есть Он? Господь воинств, Господь сил, Царь славы есть Он. (Села!)
 • 18:1 耶 和 华 我 的 力 量 阿 , 我 爱 你 。
 • 18:2 耶 和 华 是 我 的 岩 石 , 我 的 山 寨 , 我 的 救 主 , 我 的 神 , 我 的 磐 石 , 我 所 投 靠 的 。 他 是 我 的 盾 牌 , 是 拯 救 我 的 角 , 是 我 的 高 台 。
 • 18:3 我 要 求 告 当 赞 美 的 耶 和 华 。 这 样 我 必 从 仇 敌 手 中 被 救 出 来 。
 • 18:4 曾 有 死 亡 的 绳 索 缠 绕 我 。 匪 类 的 急 流 使 我 惊 惧 。
 • 18:5 阴 间 的 绳 索 缠 绕 我 。 死 亡 的 网 罗 临 到 我 。
 • 18:6 我 在 急 难 中 求 告 耶 和 华 , 向 我 的 神 呼 求 。 他 从 殿 中 听 了 我 的 声 音 , 我 在 他 面 前 的 呼 求 入 了 他 的 耳 中 。
 • 18:7 那 时 因 他 发 怒 , 地 就 摇 撼 战 抖 , 山 的 根 基 也 震 动 摇 撼 。
 • 18:8 从 他 鼻 孔 冒 烟 上 腾 , 从 他 口 中 发 火 焚 烧 。 连 炭 也 着 了 。
 • 18:9 他 又 使 天 下 垂 , 亲 自 降 临 。 有 黑 云 在 他 脚 下 。
 • 18:10 他 坐 着 基 路 伯 飞 行 。 他 藉 着 风 的 翅 膀 快 飞 。
 • 18:11 他 以 黑 暗 为 藏 身 之 处 , 以 水 的 黑 暗 , 天 空 的 厚 云 , 为 他 四 围 的 行 宫 。
 • 18:12 因 他 面 前 的 光 辉 , 他 的 厚 云 行 过 。 便 有 冰 雹 火 炭 。
 • 18:13 耶 和 华 也 在 天 上 打 雷 。 至 高 者 发 出 声 音 , 便 有 冰 雹 火 炭 。
 • 18:14 他 射 出 箭 来 , 使 仇 敌 四 散 。 多 多 发 出 闪 电 , 使 他 们 扰 乱 。
 • 18:15 耶 和 华 阿 , 你 的 斥 责 一 发 , 你 鼻 孔 的 气 一 出 , 海 底 就 出 现 , 大 地 的 根 基 也 显 露 。
 • 18:16 他 从 高 天 伸 手 抓 住 我 。 把 我 从 大 水 中 拉 上 来 。
 • 18:17 他 救 我 脱 离 我 的 劲 敌 , 和 那 些 恨 我 的 人 。 因 为 他 们 比 我 强 盛 。
 • 18:18 我 遭 遇 灾 难 的 日 子 , 他 们 来 攻 击 我 。 但 耶 和 华 是 我 的 倚 靠 。
 • 18:19 他 又 领 我 到 宽 阔 之 处 。 他 救 拔 我 , 因 他 喜 悦 我 。
 • 18:20 耶 和 华 按 着 我 的 公 义 报 答 我 , 按 着 我 手 中 的 清 洁 赏 赐 我 。
 • 18:21 因 为 我 遵 守 了 耶 和 华 的 道 , 未 曾 作 恶 离 开 我 的 神 。
 • 18:22 他 的 一 切 典 章 常 在 我 面 前 。 他 的 律 例 我 也 未 曾 丢 弃 。
 • 18:23 我 在 他 面 前 作 了 完 全 人 。 我 也 保 守 自 己 远 离 我 的 罪 孽 。
 • 18:24 所 以 耶 和 华 按 我 的 公 义 , 按 我 在 他 眼 前 手 中 的 清 洁 , 偿 还 我 。
 • 18:25 慈 爱 的 人 , 你 以 慈 爱 待 他 。 完 全 的 人 , 你 以 完 全 待 他 。
 • 18:26 清 洁 的 人 , 你 以 清 洁 待 他 。 乖 僻 的 人 , 你 以 弯 曲 待 他 。
 • 18:27 困 苦 的 百 姓 , 你 必 拯 救 。 高 傲 的 眼 目 , 你 必 使 他 降 卑 。
 • 18:28 你 必 点 着 我 的 灯 。 耶 和 华 我 的 神 必 照 明 我 的 黑 暗 。
 • 18:29 我 藉 着 你 冲 入 敌 军 , 藉 着 我 的 神 跳 过 墙 垣 。
 • 18:30 至 于 神 , 他 的 道 是 完 全 的 。 耶 和 华 的 话 是 炼 净 的 。 凡 投 靠 他 的 , 他 便 作 他 们 的 盾 牌 。
 • 18:31 除 了 耶 和 华 , 谁 是 神 呢 。 除 了 我 们 的 神 , 谁 是 磐 石 呢 。
 • 18:32 惟 有 那 以 力 量 束 我 的 腰 , 使 我 的 行 为 完 全 的 , 他 是 神 。
 • 18:33 他 使 我 的 脚 快 如 母 鹿 的 蹄 , 又 使 我 在 高 处 安 稳 。
 • 18:34 他 教 导 我 的 手 能 以 争 战 , 甚 至 我 的 膀 臂 能 开 铜 弓 。
 • 18:35 你 把 你 的 救 恩 给 我 作 盾 牌 。 你 的 右 手 扶 持 我 。 你 的 温 和 使 我 为 大 。
 • 18:36 你 使 我 脚 下 的 地 步 宽 阔 。 我 的 脚 未 曾 滑 跌 。
 • 18:37 我 要 追 赶 我 的 仇 敌 , 必 要 追 上 他 们 。 不 将 他 们 灭 绝 , 我 总 不 归 回 。
 • 18:38 我 要 打 伤 他 们 , 使 他 们 不 能 起 来 。 他 们 必 倒 在 我 的 脚 下 。
 • 18:39 因 为 你 曾 以 力 量 束 我 的 腰 , 使 我 能 争 战 。 你 也 使 那 起 来 攻 击 我 的 , 都 服 在 我 以 下 。
 • 18:40 你 又 使 我 的 仇 敌 在 我 面 前 转 背 逃 跑 , 叫 我 能 以 剪 除 那 恨 我 的 人 。
 • 18:41 他 们 呼 求 , 却 无 人 拯 救 , 就 是 呼 求 耶 和 华 , 他 也 不 应 允 。
 • 18:42 我 捣 碎 他 们 , 如 同 风 前 的 灰 尘 , 倒 出 他 们 , 如 同 街 上 的 泥 土 。
 • 18:43 你 救 我 脱 离 百 姓 的 争 竞 , 立 我 作 列 国 的 元 首 。 我 素 不 认 识 的 民 必 事 奉 我 。
 • 18:44 他 们 一 听 见 我 的 名 声 , 就 必 顺 从 我 。 外 邦 人 要 投 降 我 。
 • 18:45 外 邦 人 要 衰 残 , 战 战 兢 兢 的 出 他 们 的 营 寨 。
 • 18:46 耶 和 华 是 活 神 。 愿 我 的 磐 石 被 人 称 颂 。 愿 救 我 的 神 被 人 尊 崇 。
 • 18:47 这 位 神 , 就 是 那 为 我 伸 冤 , 使 众 民 服 在 我 以 下 的 。
 • 18:48 你 救 我 脱 离 仇 敌 。 又 把 我 举 起 , 高 过 那 些 起 来 攻 击 我 的 。 你 救 我 脱 离 强 暴 的 人 。
 • 18:49 耶 和 华 阿 , 因 此 我 要 在 外 邦 中 称 谢 你 , 歌 颂 你 的 名 。
 • 18:50 耶 和 华 赐 极 大 的 救 恩 给 他 所 立 的 王 , 施 慈 爱 给 他 的 受 膏 者 , 就 是 给 大 卫 和 他 的 后 裔 , 直 到 永 远 。
 • 19:1 诸 天 述 说 神 的 荣 耀 , 穹 苍 传 扬 他 的 手 段 。
 • 19:2 这 日 到 那 日 发 出 言 语 。 这 夜 到 那 夜 传 出 知 识 。
 • 19:3 无 言 无 语 , 也 无 声 音 可 听 。
 • 19:4 他 的 量 带 通 遍 天 下 , 他 的 言 语 传 到 地 极 。 神 在 其 间 为 太 阳 安 设 帐 幕 。
 • 19:5 太 阳 如 同 新 郎 出 洞 房 , 又 如 勇 士 欢 然 奔 路 。
 • 19:6 他 从 天 这 边 出 来 , 绕 到 天 那 边 。 没 有 一 物 被 隐 藏 不 得 他 的 热 气 。
 • 19:7 耶 和 华 的 律 法 全 备 , 能 苏 醒 人 心 。 耶 和 华 的 法 度 确 定 , 能 使 愚 人 有 智 慧 。
 • 19:8 耶 和 华 的 训 词 正 直 , 能 快 活 人 心 。 耶 和 华 的 命 令 清 洁 , 能 明 亮 人 的 眼 目 。
 • 19:9 耶 和 华 的 道 理 洁 净 , 存 到 永 远 。 耶 和 华 的 典 章 真 实 , 全 然 公 义 。
 • 19:10 都 比 金 子 可 羡 慕 , 且 比 极 多 的 精 金 可 羡 慕 。 比 蜜 甘 甜 , 且 比 蜂 房 下 滴 的 蜜 甘 甜 。
 • 19:11 况 且 你 的 仆 人 因 此 受 警 戒 。 守 着 这 些 便 有 大 赏 。
 • 19:12 谁 能 知 道 自 己 的 错 失 呢 。 愿 你 赦 免 我 隐 而 未 现 的 过 错 。
 • 19:13 求 你 拦 阻 仆 人 , 不 犯 任 意 妄 为 的 罪 。 不 容 这 罪 辖 制 我 。 我 便 完 全 , 免 犯 大 罪 。
 • 19:14 耶 和 华 我 的 磐 石 , 我 的 救 赎 主 阿 , 愿 我 口 中 的 言 语 , 心 中 的 意 念 , 在 你 面 前 蒙 悦 纳 。
 • 20:1 愿 耶 和 华 在 你 遭 难 的 日 子 应 允 你 。 愿 名 为 雅 各 神 的 高 举 你 。
 • 20:2 愿 他 从 圣 所 救 助 你 , 从 锡 安 坚 固 你 。
 • 20:3 记 念 你 的 一 切 供 献 , 悦 纳 你 的 燔 祭 。 ( 细 拉 )
 • 20:4 将 你 心 所 愿 的 赐 给 你 , 成 就 你 的 一 切 筹 算 。
 • 20:5 我 们 要 因 你 的 救 恩 夸 胜 , 要 奉 我 们 神 的 名 竖 立 旌 旗 。 愿 耶 和 华 成 就 你 一 切 所 求 的 。
 • 20:6 现 在 我 知 道 耶 和 华 救 护 他 的 受 膏 者 , 必 从 他 的 圣 天 上 应 允 他 , 用 右 手 的 能 力 救 护 他 。
 • 20:7 有 人 靠 车 , 有 人 靠 马 。 但 我 们 要 题 到 耶 和 华 我 们 神 的 名 。
 • 20:8 他 们 都 屈 身 仆 倒 , 我 们 却 起 来 , 立 得 正 直 。
 • 20:9 求 耶 和 华 施 行 拯 救 。 我 们 呼 求 的 时 候 , 愿 王 应 允 我 们 。
 • 21:1 耶 和 华 阿 , 王 必 因 你 的 能 力 欢 喜 。 因 你 的 救 恩 , 他 的 快 乐 何 其 大 。
 • 21:2 他 心 里 所 愿 的 , 你 已 经 赐 给 他 。 他 嘴 唇 所 求 的 , 你 未 尝 不 应 允 。 ( 细 拉 )
 • 21:3 你 以 美 福 迎 接 他 , 把 精 金 的 冠 冕 戴 在 他 头 上 。
 • 21:4 他 向 你 求 寿 , 你 便 赐 给 他 , 就 是 日 子 长 久 , 直 到 永 远 。
 • 21:5 他 因 你 的 救 恩 大 有 荣 耀 。 你 又 将 尊 荣 威 严 加 在 他 身 上 。
 • 21:6 你 使 他 有 洪 福 , 直 到 永 远 。 又 使 他 在 你 面 前 欢 喜 快 乐 。
 • 21:7 王 依 靠 耶 和 华 , 因 至 高 者 的 慈 爱 必 不 摇 动 。
 • 21:8 你 的 手 要 搜 出 你 的 一 切 仇 敌 。 你 的 右 手 要 搜 出 那 些 恨 你 的 人 。
 • 21:9 你 发 怒 的 时 候 , 要 使 他 们 如 在 炎 热 的 火 炉 中 。 耶 和 华 要 在 他 的 震 怒 中 吞 灭 他 们 。 那 火 要 把 他 们 烧 尽 了 。
 • 21:10 你 必 从 世 上 灭 绝 他 们 的 子 孙 , 从 人 间 灭 绝 他 们 的 后 裔 。
 • 21:11 因 为 他 们 有 意 加 害 于 你 。 他 们 想 出 计 谋 , 却 不 能 作 成 。
 • 21:12 你 必 使 他 们 转 背 逃 跑 , 向 他 们 的 脸 搭 箭 在 弦 。
 • 21:13 耶 和 华 阿 , 愿 你 因 自 己 的 能 力 显 为 至 高 。 这 样 , 我 们 就 唱 诗 , 歌 颂 你 的 大 能 。
 • 22:1 我 的 神 , 我 的 神 , 为 什 么 离 弃 我 。 为 什 么 远 离 不 救 我 , 不 听 我 唉 哼 的 言 语 。
 • 22:2 我 的 神 阿 , 我 白 日 呼 求 , 你 不 应 允 。 夜 间 呼 求 , 必 不 住 声 。
 • 22:3 但 你 是 圣 洁 的 , 是 用 以 色 列 的 赞 美 为 宝 座 的 。
 • 22:4 我 们 的 祖 宗 倚 靠 你 。 他 们 倚 靠 你 , 你 便 解 救 他 们 。
 • 22:5 他 们 哀 求 你 , 便 蒙 解 救 。 他 们 倚 靠 你 , 就 不 羞 愧 。
 • 22:6 但 我 是 虫 , 不 是 人 。 被 众 人 羞 辱 , 被 百 姓 藐 视 。
 • 22:7 凡 看 见 我 的 都 嗤 笑 我 。 他 们 撇 嘴 摇 头 , 说 ,
 • 22:8 他 把 自 己 交 托 耶 和 华 , 耶 和 华 可 以 救 他 吧 。 耶 和 华 既 喜 悦 他 , 可 以 搭 救 他 吧 。
 • 22:9 但 你 是 叫 我 出 母 腹 的 。 我 在 母 怀 里 , 你 就 使 我 有 倚 靠 的 心 。
 • 22:10 我 自 出 母 胎 就 被 交 在 你 手 里 。 从 我 母 亲 生 我 , 你 就 是 我 的 神 。
 • 22:11 求 你 不 要 远 离 我 。 因 为 急 难 临 近 了 , 没 有 人 帮 助 我 。
 • 22:12 有 许 多 公 牛 围 绕 我 。 巴 珊 大 力 的 公 牛 四 面 困 住 我 。
 • 22:13 他 们 向 我 张 口 , 好 像 抓 撕 吼 叫 的 狮 子 。
 • 22:14 我 如 水 被 倒 出 来 。 我 的 骨 头 都 脱 了 节 。 我 心 在 我 里 面 如 腊 熔 化 。
 • 22:15 我 的 精 力 枯 乾 , 如 同 瓦 片 。 我 的 舌 头 贴 在 我 牙 床 上 。 你 将 我 安 置 在 死 地 的 尘 土 中 。
 • 22:16 犬 类 围 着 我 。 恶 党 环 绕 我 。 他 们 扎 了 我 的 手 , 我 的 脚 。
 • 22:17 我 的 骨 头 , 我 都 能 数 过 。 他 们 瞪 着 眼 看 我 。
 • 22:18 他 们 分 我 的 外 衣 , 为 我 的 里 衣 拈 阄 。
 • 22:19 耶 和 华 阿 , 求 你 不 要 远 离 我 。 我 的 救 主 阿 , 求 你 快 来 帮 助 我 。
 • 22:20 求 你 救 我 的 灵 魂 脱 离 刀 剑 , 救 我 的 生 命 脱 离 犬 类 。
 • 22:21 救 我 脱 离 狮 子 的 口 。 你 已 经 应 允 我 , 使 我 脱 离 野 牛 的 角 。
 • 22:22 我 要 将 你 的 名 传 与 我 的 弟 兄 。 在 会 中 我 要 赞 美 你 。
 • 22:23 你 们 敬 畏 耶 和 华 的 人 , 要 赞 美 他 。 雅 各 的 后 裔 , 都 要 荣 耀 他 。 以 色 列 的 后 裔 , 都 要 惧 怕 他 。
 • 22:24 因 为 他 没 有 藐 视 憎 恶 受 苦 的 人 。 也 没 有 向 他 掩 面 。 那 受 苦 之 人 呼 吁 的 时 候 , 他 就 垂 听 。
 • 22:25 我 在 大 会 中 赞 美 你 的 话 , 是 从 你 而 来 的 。 我 要 在 敬 畏 耶 和 华 的 人 面 前 还 我 的 愿 。
 • 22:26 谦 卑 的 人 必 吃 得 饱 足 。 寻 求 耶 和 华 的 人 必 赞 美 他 。 愿 你 们 的 心 永 远 活 着 。
 • 22:27 地 的 四 极 , 都 要 想 念 耶 和 华 , 并 且 归 顺 他 。 列 国 的 万 族 , 都 要 在 你 面 前 敬 拜 。
 • 22:28 因 为 国 权 是 耶 和 华 的 。 他 是 管 理 万 国 的 。
 • 22:29 地 上 一 切 丰 肥 的 人 , 必 吃 喝 而 敬 拜 。 凡 下 到 尘 土 中 不 能 存 活 自 己 性 命 的 人 , 都 要 在 他 面 前 下 拜 。
 • 22:30 他 必 有 后 裔 事 奉 他 。 主 所 行 的 事 , 必 传 与 后 代 。
 • 22:31 他 们 必 来 把 他 的 公 义 传 给 将 要 生 的 民 , 言 明 这 事 是 他 所 行 的 。
 • 23:1 耶 和 华 是 我 的 牧 者 。 我 必 不 至 缺 乏 。
 • 23:2 他 使 我 躺 卧 在 青 草 地 上 , 领 我 在 可 安 歇 的 水 边 。
 • 23:3 他 使 我 的 灵 魂 苏 醒 , 为 自 己 的 名 引 导 我 走 义 路 。
 • 23:4 我 虽 然 行 过 死 阴 的 幽 谷 , 也 不 怕 遭 害 。 因 为 你 与 我 同 在 。 你 的 杖 , 你 的 竿 , 都 安 慰 我 。
 • 23:5 在 我 敌 人 面 前 , 你 为 我 摆 设 筵 席 。 你 用 油 膏 了 我 的 头 , 使 我 的 福 杯 满 溢 。
 • 23:6 我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 爱 随 着 我 。 我 且 要 住 在 耶 和 华 的 殿 中 , 直 到 永 远 。
 • 24:1 地 和 其 中 所 充 满 的 , 世 界 和 住 在 其 间 的 , 都 属 耶 和 华 。
 • 24:2 他 把 地 建 立 在 海 上 , 安 定 在 大 水 之 上 。
 • 24:3 谁 能 登 耶 和 华 的 山 。 谁 能 站 在 他 的 圣 所 。
 • 24:4 就 是 手 洁 心 清 , 不 向 虚 妄 , 起 誓 不 怀 诡 诈 的 人 。
 • 24:5 他 必 蒙 耶 和 华 赐 福 , 又 蒙 救 他 的 神 使 他 成 义 。
 • 24:6 这 是 寻 求 耶 和 华 的 族 类 , 是 寻 求 你 面 的 雅 各 ( 细 拉 ) 。
 • 24:7 众 城 门 哪 , 你 们 要 抬 起 头 来 。 永 久 的 门 户 , 你 们 要 被 举 起 。 那 荣 耀 的 王 将 要 进 来 。
 • 24:8 荣 耀 的 王 是 谁 呢 。 就 是 有 力 有 能 的 耶 和 华 , 在 战 场 上 有 能 的 耶 和 华 。
 • 24:9 众 城 门 哪 , 你 们 要 抬 起 头 来 。 永 久 的 门 户 , 你 们 要 把 头 抬 起 。 那 荣 耀 的 王 将 要 进 来 。
 • 24:10 荣 耀 的 王 是 谁 呢 。 万 军 之 耶 和 华 , 他 是 荣 耀 的 王 。 ( 细 拉 )