Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пѣ́сни сея́, въ де́нь, въ о́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от­ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ли: и рече́:
 • Возлюблю́ тя, Го́споди, крѣ́посте моя́:
 • Госпо́дь утвержде́нiе мое́, и при­­бѣ́жище мое́, и изба́витель мо́й, Бо́гъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и упова́ю на него́: защи́титель мо́й, и ро́гъ спасе́нiя мо­его́, и засту́пникъ мо́й.
 • Хваля́ при­­зову́ Го́спода и от­ вра́гъ мо­и́хъ спасу́ся.
 • Одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́нiя смято́ша мя́:
 • болѣ́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ сѣ́ти сме́ртныя.
 • И внегда́ скорбѣ́ти ми́, при­­зва́хъ Го́спода и къ Бо́гу мо­ему́ воз­зва́хъ: услы́ша от­ хра́ма свята́го сво­его́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й предъ ни́мъ вни́детъ во у́шы его́.
 • И подви́жеся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нiя го́ръ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Бо́гъ.
 • Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ его́, и о́гнь от­ лица́ его́ воспла́менит­ся: у́глiе воз­горѣ́ся от­ него́.
 • И при­­клони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма его́.
 • И взы́де на херуви́мы и летѣ́, летѣ́ на крилу́ вѣ́треню.
 • И положи́ тму́ закро́въ сво́й: о́крестъ его́ селе́нiе его́: темна́ вода́ во о́блацѣхъ воз­ду́шныхъ.
 • От облиста́нiя предъ ни́мъ о́блацы про­идо́ша, гра́дъ и у́глiе о́гнен­ное.
 • И воз­гремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и вы́шнiй даде́ гла́съ сво́й.
 • Низпосла́ стрѣ́лы и разгна́ я́, и мо́лнiи умно́жи и смяте́ я́.
 • И яви́шася исто́чницы водні́и, и от­кры́шася основа́нiя вселе́н­ныя от­ запреще́нiя тво­его́, Го́споди, от­ дохнове́нiя ду́ха гнѣ́ва тво­его́.
 • Низпосла́ съ высоты́ и прiя́тъ мя́, воспрiя́тъ мя́ от­ во́дъ мно́гихъ.
 • Изба́витъ мя́ от­ враго́въ мо­и́хъ си́льныхъ и от­ ненави́дящихъ мя́: я́ко утверди́шася па́че мене́.
 • Предвари́ша мя́ въ де́нь озлобле́нiя мо­его́: и бы́сть Госпо́дь утвержде́нiе мое́.
 • И изведе́ мя на широту́: изба́витъ мя́, я́ко восхотѣ́ мя.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й, и по чистотѣ́ руку́ мое́ю воз­да́стъ ми́,
 • я́ко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́­ст­вовахъ от­ Бо́га мо­его́.
 • Я́ко вся́ судьбы́ его́ предо мно́ю, и оправда́нiя его́ не от­ступи́ша от­ мене́.
 • И бу́ду непоро́ченъ съ ни́мъ и сохраню́ся от­ беззако́нiя мо­его́.
 • И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма его́.
 • Съ преподо́бнымъ преподо́бенъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́н­нымъ непови́ненъ бу́деши,
 • и со избра́н­нымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися.
 • Я́ко ты́ лю́ди смире́н­ныя спасе́ши и о́чи го́рдыхъ смири́ши.
 • Я́ко ты́ просвѣти́ши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди: Бо́же мо́й, просвѣти́ши тму́ мою́.
 • Я́ко тобо́ю изба́влюся от­ искуше́нiя, и Бо́гомъ мо­и́мъ прейду́ стѣ́ну.
 • Бо́гъ мо́й, непоро́ченъ пу́ть его́: словеса́ Госпо́дня разжже́на. Защи́титель е́сть всѣ́хъ упова́ющихъ на него́.
 • Я́ко кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Го́спода? или́ кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Бо́га на́­шего?
 • Бо́гъ препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й:
 • соверша́яй но́зѣ мо­и́ я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́:
 • науча́яй ру́цѣ мо­и́ на бра́нь, и положи́лъ еси́ лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́:
 • и да́лъ ми́ еси́ защище́нiе спасе́нiя, и десни́ца твоя́ воспрiя́тъ мя́: и наказа́нiе твое́ испра́витъ мя́ въ коне́цъ, и наказа́нiе твое́ то́ мя́ научи́тъ.
 • Ушири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́стѣ плеснѣ́ мо­и́.
 • Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не воз­вращу́ся, до́ндеже сконча́ют­ся:
 • оскорблю́ и́хъ, и не воз­мо́гутъ ста́ти, паду́тъ подъ нога́ма мо­и́ма.
 • И препоя́салъ мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́лъ еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ подъ мя́.
 • И враго́въ мо­и́хъ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ и ненави́дящыя мя́ потреби́лъ еси́.
 • Воззва́ша, и не бѣ́ спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ.
 • И истню́ я́ я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, я́ко бре́нiе путі́й погла́жду я́.
 • Изба́виши мя́ от­ прерѣка́нiя люді́й: поста́виши мя́ во главу́ язы́ковъ: лю́дiе, и́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша ми́,
 • въ слу́хъ у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чужді́и солга́ша ми́,
 • сы́нове чужді́и обетша́ша и охромо́ша от­ сте́зь сво­и́хъ.
 • Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ Бо́гъ, и да воз­несе́т­ся Бо́гъ спасе́нiя мо­его́,
 • Бо́гъ дая́й от­мще́нiе мнѣ́ и покори́вый лю́ди подъ мя́,
 • изба́витель мо́й от­ вра́гъ мо­и́хъ гнѣвли́выхъ: от­ востаю́щихъ на мя́ воз­несе́ши мя́, от­ му́жа непра́ведна изба́виши мя́.
 • Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́:
 • велича́яй спасе́нiя царе́ва и творя́й ми́лость христу́ сво­ему́ Дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жiю, творе́нiе же руку́ его́ воз­вѣща́етъ тве́рдь.
 • Де́нь дни́ от­рыга́етъ глаго́лъ, и но́щь но́щи воз­вѣща́етъ ра́зумъ.
 • Не су́ть рѣ́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шат­ся гла́си и́хъ.
 • Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́нiе и́хъ, и въ концы́ вселе́н­ныя глаго́лы и́хъ: въ со́лнцѣ положи́ селе́нiе свое́:
 • и то́й я́ко жени́хъ исходя́й от­ черто́га сво­его́, воз­ра́дует­ся я́ко исполи́нъ тещи́ пу́ть.
 • От кра́я небесе́ исхо́дъ его́, и срѣ́тенiе его́ до кра́я небесе́: и нѣ́сть, и́же укры́ет­ся теплоты́ его́.
 • Зако́нъ Госпо́день непоро́ченъ, обраща́яй ду́шы: свидѣ́тел­ст­во Госпо́дне вѣ́рно, умудря́ющее младе́нцы.
 • Оправда́нiя Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце: за́повѣдь Госпо́дня свѣтла́, просвѣща́ющая о́чи.
 • Стра́хъ Госпо́день чи́стъ, пребыва́яй въ вѣ́къ вѣ́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стин­ны, оправда́н­ны вку́пѣ,
 • вожделѣ́н­ны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждшя па́че ме́да и со́та.
 • И́бо ра́бъ тво́й храни́тъ я́: внегда́ сохрани́ти я́, воз­дая́нiе мно́го.
 • Грѣхопаде́нiя кто́ разумѣ́етъ? от­ та́йныхъ мо­и́хъ очи́сти мя́,
 • и от­ чужди́хъ пощади́ раба́ тво­его́: а́ще не облада́ютъ мно́ю, тогда́ непоро́ченъ бу́ду, и очи́щуся от­ грѣха́ вели́ка.
 • И бу́дутъ во благоволе́нiе словеса́ у́стъ мо­и́хъ, и по­уче́нiе се́рдца мо­его́ предъ тобо́ю вы́ну, Го́споди, помо́щниче мо́й и изба́вителю мо́й.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Услы́шитъ тя́ Госпо́дь въ де́нь печа́ли, защи́титъ тя́ и́мя Бо́га Иа́ковля.
 • По́слетъ ти́ по́мощь от­ свята́го, и от­ Сiо́на засту́питъ тя́.
 • Помяне́тъ вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́нiе твое́ ту́чно бу́ди.
 • Да́стъ ти́ Госпо́дь по се́рдцу тво­ему́, и ве́сь совѣ́тъ тво́й испо́лнитъ.
 • Возра́дуемся о спасе́нiи тво­е́мъ, и во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего воз­вели́чимся: испо́лнитъ Госпо́дь вся́ проше́нiя твоя́.
 • Ны́нѣ позна́хъ, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ сво­его́: услы́шитъ его́ съ небесе́ свята́го сво­его́: въ си́лахъ спасе́нiе десни́цы его́.
 • Сі́и на колесни́цахъ, и сі́и на ко́нехъ: мы́ же во и́мя Го́спода Бо́га на́­шего при­­зове́мъ.
 • Ті́и спя́ти бы́ша и падо́ша: мы́ же воста́хомъ и испра́вихомся.
 • Го́споди, спаси́ царя́, и услы́ши ны́, въ о́ньже а́ще де́нь при­­зове́мъ тя́.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, си́лою тво­е́ю воз­весели́т­ся ца́рь, и о спасе́нiи тво­е́мъ воз­ра́дует­ся зѣло́.
 • Жела́нiе се́рдца его́ да́лъ еси́ ему́, и хотѣ́нiя устну́ его́ нѣ́си лиши́лъ его́.
 • Я́ко предвари́лъ еси́ его́ благослове́нiемъ благосты́н­нымъ, положи́лъ еси́ на главѣ́ его́ вѣне́цъ от­ ка́мене че́стна.
 • Живота́ проси́лъ е́сть у тебе́, и да́лъ еси́ ему́ долготу́ дні́й во вѣ́къ вѣ́ка.
 • Ве́лiя сла́ва его́ спасе́нiемъ тво­и́мъ: сла́ву и велелѣ́пiе воз­ложи́ши на него́.
 • Я́ко да́си ему́ благослове́нiе во вѣ́къ вѣ́ка: воз­весели́ши его́ ра́достiю съ лице́мъ тво­и́мъ.
 • Я́ко ца́рь упова́етъ на Го́спода, и ми́лостiю вы́шняго не подви́жит­ся.
 • Да обря́щет­ся рука́ твоя́ всѣ́мъ враго́мъ тво­и́мъ, десни́ца твоя́ да обря́щетъ вся́ ненави́дящыя тебе́.
 • Я́ко положи́ши и́хъ я́ко пе́щь о́гнен­ную во вре́мя лица́ тво­его́: Госпо́дь гнѣ́вомъ сво­и́мъ смяте́тъ я́, и снѣ́сть и́хъ о́гнь.
 • Пло́дъ и́хъ от­ земли́ погуби́ши, и сѣ́мя и́хъ от­ сыно́въ человѣ́ческихъ.
 • Я́ко уклони́ша на тя́ зла́я, помы́слиша совѣ́ты, и́хже не воз­мо́гутъ соста́вити.
 • Я́ко положи́ши я́ хребе́тъ: во избы́тцѣхъ тво­и́хъ угото́виши лице́ и́хъ.
 • Вознеси́ся, Го́споди, си́лою тво­е́ю: воспо­е́мъ и по­е́мъ си́лы твоя́.
 • Въ коне́цъ, о заступле́нiи у́трен­немъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми, вску́ю оста́вилъ мя́ еси́? дале́че от­ спасе́нiя мо­его́ словеса́ грѣхопаде́нiй мо­и́хъ.
 • Бо́же мо́й, воз­зову́ во дни́, и не услы́шиши, и въ нощи́, и не въ безу́мiе мнѣ́.
 • Ты́ же во святѣ́мъ живе́ши, хвало́ Изра́илева.
 • На тя́ упова́ша отцы́ на́ши: упова́ша, и изба́вилъ еси́ я́:
 • къ тебѣ́ воз­зва́ша, и спасо́шася: на тя́ упова́ша, и не постыдѣ́шася.
 • А́зъ же е́смь че́рвь, а не человѣ́къ, поноше́нiе человѣ́ковъ и уничиже́нiе люді́й.
 • Вси́ ви́дящiи мя́ поруга́шамися, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю:
 • упова́ на Го́спода, да изба́витъ его́, да спасе́тъ его́, я́ко хо́щетъ его́.
 • Я́ко ты́ еси́ исто́ргiй мя́ изъ чре́ва, упова́нiе мое́ от­ сосцу́ ма́тере мо­ея́.
 • Къ тебѣ́ при­­ве́рженъ е́смь от­ ложе́снъ, от­ чре́ва ма́тере мо­ея́ Бо́гъ мо́й еси́ ты́.
 • Да не от­сту́пиши от­ мене́, я́ко ско́рбь бли́зъ, я́ко нѣ́сть помога́яй ми́.
 • Обыдо́ша мя́ телцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнiи одержа́ша мя́:
 • от­верзо́ша на мя́ уста́ своя́, я́ко ле́въ восхища́яй и рыка́яй.
 • Я́ко вода́ излiя́хся, и разсы́пашася вся́ ко́сти моя́: бы́сть се́рдце мое́ я́ко во́скъ та́яй посредѣ́ чре́ва мо­его́.
 • И́зсше я́ко скуде́ль крѣ́пость моя́, и язы́къ мо́й при­­льпе́ горта́ни мо­ему́, и въ пе́рсть сме́рти све́лъ мя́ еси́.
 • Я́ко обыдо́ша мя́ пси́ мно́зи, со́нмъ лука́выхъ одержа́ша мя́: ископа́ша ру́цѣ мо­и́ и но́зѣ мо­и́.
 • Исчето́ша вся́ ко́сти моя́: ті́и же смотри́ша и презрѣ́ша мя́.
 • Раздѣли́ша ри́зы моя́ себѣ́, и о оде́жди мо­е́й мета́ша жре́бiй.
 • Ты́ же, Го́споди, не удали́ по́мощь твою́ от­ мене́: на заступле́нiе мое́ вонми́.
 • Изба́ви от­ ору́жiя ду́шу мою́, и изъ руки́ пе́сiи единоро́дную мою́.
 • Спаси́ мя от­ у́стъ льво́выхъ, и от­ ро́гъ единоро́жь смире́нiе мое́.
 • Повѣ́мъ и́мя твое́ бра́тiи мо­е́й, посредѣ́ це́ркве воспою́ тя́.
 • Боя́щiися Го́спода, восхвали́те его́, все́ сѣ́мя Иа́ковле, просла́вите его́, да убо­и́т­ся же от­ него́ все́ сѣ́мя Изра́илево:
 • я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ от­врати́ лице́ свое́ от­ мене́, и егда́ воз­зва́хъ къ нему́, услы́ша мя́.
 • От тебе́ похвала́ моя́, въ це́ркви вели́цѣй исповѣ́мся тебѣ́: моли́твы моя́ воз­да́мъ предъ боя́щимися его́.
 • Ядя́тъ убо́зiи, и насы́тят­ся, и восхва́лятъ Го́спода взыска́ющiи его́: жива́ бу́дутъ сердца́ и́хъ въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Помяну́т­ся и обратя́т­ся ко Го́споду вси́ концы́ земли́, и покло́нят­ся предъ ни́мъ вся́ оте́че­ст­вiя язы́къ:
 • я́ко Госпо́дне е́сть ца́р­ст­вiе, и то́й облада́етъ язы́ки.
 • Ядо́ша и поклони́шася вси́ ту́чнiи земли́: предъ ни́мъ при­­паду́тъ вси́ низходя́щiи въ зе́млю: и душа́ моя́ тому́ живе́тъ.
 • И сѣ́мя мое́ порабо́таетъ ему́: воз­вѣсти́тъ Го́сподеви ро́дъ гряду́щiй:
 • и воз­вѣстя́тъ пра́вду его́ лю́демъ ро́ждшымся {роди́тися иму́щымъ}, я́же сотвори́ Госпо́дь.
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Госпо́дь пасе́тъ мя́, и ничто́же мя́ лиши́тъ.
 • На мѣ́сте зла́чнѣ, та́мо всели́ мя, на водѣ́ поко́йнѣ воспита́ мя.
 • Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди сво­его́.
 • А́ще бо и пойду́ посредѣ́ сѣ́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко ты́ со мно́ю еси́: же́злъ тво́й и па́лица твоя́, та́ мя́ утѣ́шиста.
 • Угото́валъ еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́въ стужа́ющымъ мнѣ́: ума́стилъ еси́ еле́омъ главу́ мою́, и ча́ша твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна.
 • И ми́лость твоя́ пожене́тъ мя́ вся́ дни́ живота́ мо­его́, и е́же всели́тимися въ до́мъ Госпо́день въ долготу́ дні́й.
 • Псало́мъ Дави́ду, еди́ныя от­ суббо́тъ.
 • Госпо́дня земля́, и исполне́нiе ея́, вселе́н­ная и вси́ живу́щiи на не́й.
 • То́й на моря́хъ основа́лъ ю́ е́сть и на рѣка́хъ угото́валъ ю́ е́сть.
 • Кто́ взы́детъ на го́ру Госпо́дню? или́ кто́ ста́нетъ на мѣ́стѣ святѣ́мъ его́?
 • Непови́ненъ рука́ма и чи́стъ се́рдцемъ, и́же не прiя́тъ всу́е ду́шу свою́ и не кля́т­ся ле́стiю и́скрен­нему сво­ему́:
 • се́й прiи́метъ благослове́нiе от­ Го́спода и ми́лостыню от­ Бо́га Спа́са сво­его́.
 • Се́й ро́дъ и́щущихъ Го́спода, и́щущихъ лице́ Бо́га Иа́ковля.
 • Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы.
 • Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь крѣ́покъ и си́ленъ, Госпо́дь си́ленъ въ бра́ни.
 • Возми́те врата́ кня́зи ва́шя, и воз­ми́теся врата́ вѣ́чная: и вни́детъ Ца́рь сла́вы.
 • Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь си́лъ, то́й е́сть Ца́рь сла́вы.
 • Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:
 • Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
 • Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
 • Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.
 • Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;
 • цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
 • В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
 • Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];
 • поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.
 • Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его.
 • И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.
 • И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.
 • От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
 • Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.
 • Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.
 • И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
 • Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
 • избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
 • Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.
 • Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
 • Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
 • ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;
 • ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
 • Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;
 • и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
 • С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,
 • с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его,
 • ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.
 • Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.
 • С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.
 • Бог! – Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
 • Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
 • Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;
 • делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;
 • научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
 • Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
 • Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
 • Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
 • поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,
 • ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
 • Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:
 • они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, – но Он не внемлет им;
 • я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.
 • Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;
 • по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;
 • иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
 • Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,
 • Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,
 • и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.
 • За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
 • величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
 • День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
 • Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
 • По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова́ их. Он поставил в них жилище солнцу,
 • и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:
 • от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.
 • Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
 • Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
 • Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;
 • они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;
 • и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
 • Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
 • и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.
 • Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
 • Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя.
 • Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным.
 • Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит.
 • Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои.
 • Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей.
 • Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся:
 • они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
 • Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать [к Тебе].
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется.
 • Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул,
 • ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота.
 • Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.
 • Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на него честь и величие.
 • Ты положил на него благословения на веки, возвеселил его радостью лица Твоего,
 • ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется.
 • Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет [всех] ненавидящих Тебя.
 • Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь.
 • Ты истребишь плод их с земли и семя их – из среды сынов человеческих,
 • ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли [выполнить их].
 • Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их.
 • Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
 • Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида.
 • Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
 • Боже мой! я вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет мне успокоения.
 • Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.
 • На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их;
 • к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
 • Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
 • Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
 • «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему».
 • Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей.
 • На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой.
 • Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
 • Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня,
 • раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.
 • Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.
 • Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.
 • Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.
 • Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище;
 • делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.
 • Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне;
 • избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою;
 • спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
 • Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.
 • Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,
 • ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему.
 • О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его.
 • Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!
 • Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников,
 • ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над народами.
 • Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей.
 • Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек:
 • придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что́ сотворил Господь.
 • Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
 • Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
 • подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
 • Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.
 • Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
 • Так, благость и милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
 • Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
 • ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
 • Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
 • Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно [ближнему своему], –
 • тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
 • Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – царь славы.
 • صلاة لداود. اسمع يا رب للحق. انصت الى صراخي اصغ الى صلاتي من شفتين بلا غش.

 • من قدامك يخرج قضائي. عيناك تنظران المستقيمات.

 • جربت قلبي تعهدته ليلا. محصتني. لا تجد فيّ ذموما. لا يتعدى فمي.

 • من جهة اعمال الناس فبكلام شفتيك انا تحفظت من طرق المعتنف‏.

 • تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت قدماي

 • انا دعوتك لانك تستجيب لي يا الله. امل اذنك اليّ. اسمع كلامي

 • ميّز مراحمك يا مخلّص المتكلين عليك بيمينك من المقاومين.

 • احفظني مثل حدقة العين. بظل جناحيك استرني

 • من وجه الاشرار الذين يخربونني اعدائي بالنفس الذين يكتنفونني.

 • قلبهم السمين قد اغلقوا. بافواههم قد تكلموا بالكبرياء.

 • في خطواتنا الآن قد احاطوا بنا. نصبوا اعينهم ليزلقونا الى الارض.

 • مثله مثل الاسد القرم الى الافتراس وكالشبل الكامن في عرّيسه

 • قم يا رب تقدمه. اصرعه. نج نفسي من الشرير بسيفك

 • من الناس بيدك يا رب من اهل الدنيا. نصيبهم في حياتهم. بذخائرك تملأ بطونهم. يشبعون اولادا ويتركون فضالتهم لاطفالهم.

 • اما انا فبالبر انظر وجهك. اشبع اذا استيقظت بشبهك

 • لامام المغنين. لعبد الرب داود الذي كلم الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي انقذه فيه الرب من ايدي كل اعدائه ومن يد شاول. فقال احبك يا رب يا قوتي.

 • الرب صخرتي وحصني ومنقذي. الهي صخرتي به احتمي. ترسي وقرن خلاصي وملجإي.

 • ادعوا الرب الحميد فاتخلّص من اعدائي.

 • اكتنفتني حبال الموت. وسيول الهلاك افزعتني.

 • حبال الهاوية حاقت بي. اشراك الموت انتشبت بي.

 • في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت. فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل اذنيه.

 • فارتجت الارض وارتعشت أسس الجبال ارتعدت وارتجت لانه غضب.

 • صعد دخان من انفه ونار من فمه اكلت. جمر اشتعلت منه.

 • طأطأ السموات ونزل وضباب تحت رجليه.

 • ركب على كروب وطار وهف على اجنحة الرياح.

 • جعل الظلمة ستره حوله مظلته ضباب المياه وظلام الغمام.

 • من الشعاع قدامه عبرت سحبه. برد وجمر نار‏.

 • ارعد الرب من السموات والعلي اعطى صوته بردا وجمر نار.

 • ارسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فازعجهم.

 • فظهرت اعماق المياه وانكشفت اسس المسكونة من زجرك يا رب من نسمة ريح انفك.

 • ارسل من العلى فأخذني. نشلني من مياه كثيرة.

 • انقذني من عدوي القوي ومن مبغضيّ لانهم اقوى مني.

 • اصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي.

 • اخرجني الى الرحب. خلصني لانه سرّ بي.

 • يكافئني الرب حسب بري. حسب طهارة يديّ يرد لي.

 • لاني حفظت طرق الرب ولم اعص الهي.

 • لان جميع احكامه امامي وفرائضه لم ابعدها عن نفسي.

 • واكون كاملا معه واتحفظ من اثمي.

 • فيرد الرب لي كبرّي وكطهارة يديّ امام عينيه

 • مع الرحيم تكون رحيما. مع الرجل الكامل تكون كاملا.

 • مع الطاهر تكون طاهرا ومع الاعوج تكون ملتويا.

 • لانك انت تخلص الشعب البائس والاعين المرتفعة تضعها.

 • لانك انت تضيء سراجي. الرب الهي ينير ظلمتي.

 • لاني بك اقتحمت جيشا وبالهي تسورت اسوارا.

 • الله طريقه كامل. قول الرب نقي. ترس هو لجميع المحتمين به.

 • لانه من هو اله غير الرب. ومن هو صخرة سوى الهنا‏

 • الاله الذي ينطّقني بالقوة ويصيّر طريقي كاملا

 • الذي يجعل رجليّ كالإيل وعلى مرتفعاتي يقيمني.

 • الذي يعلم يديّ القتال فتحنى بذراعيّ قوس من نحاس.

 • وتجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني.

 • توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقباي.

 • اتبع اعدائي فادركهم ولا ارجع حتى افنيهم.

 • اسحقهم فلا يستطيعون القيام. يسقطون تحت رجليّ

 • تنطّقني بقوة للقتال. تصرع تحتي القائمين عليّ.

 • وتعطيني اقفية اعدائي ومبغضيّ افنيهم.

 • يصرخون ولا مخلّص. الى الرب فلا يستجيب لهم.

 • فاسحقهم كالغبار قدام الريح. مثل طين الاسواق اطرحهم.

 • تنقذني من مخاصمات الشعب. تجعلني راسا للامم. شعب لم اعرفه يتعبد لي.

 • من سماع الاذن يسمعون لي. بنو الغرباء يتذللون لي.

 • بنو الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم.

 • حيّ هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع اله خلاصي

 • الاله المنتقم لي والذي يخضع الشعوب تحتي

 • منجيّ من اعدائي. رافعي ايضا فوق القائمين عليّ. من الرجل الظالم تنقذني.

 • لذلك احمدك يا رب في الامم وارنم لاسمك.

 • برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله الى الابد‏

 • لامام المغنين. مزمور لداود. السموات تحدث بمجد الله. والفلك يخبر بعمل يديه.

 • يوم الى يوم يذيع كلاما وليل الى ليل يبدي علما.

 • لا قول ولا كلام. لا يسمع صوتهم.

 • في كل الارض خرج منطقهم والى اقصى المسكونة كلماتهم. جعل للشمس مسكنا فيها

 • وهي مثل العروس الخارج من حجلته. يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق.

 • من اقصى السموات خروجها ومدارها الى اقاصيها ولا شيء يختفي من حرّها

 • ناموس الرب كامل يرد النفس. شهادات الرب صادقة تصيّر الجاهل حكيما.

 • وصايا الرب مستقيمة تفرّح القلب. امر الرب طاهر ينير العينين.

 • خوف الرب نقي ثابت الى الابد. احكام الرب حق عادلة كلها.

 • اشهى من الذهب والابريز الكثير واحلى من العسل وقطر الشهاد.

 • ايضا عبدك يحذّر بها وفي حفظها ثواب عظيم.

 • السهوات من يشعر بها. من الخطايا المستترة ابرئني

 • ايضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا عليّ. حينئذ اكون كاملا واتبرأ من ذنب عظيم.

 • لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك يا رب صخرتي ووليي

 • لامام المغنين. مزمور لداود. ليستجب لك الرب في يوم الضيق. ليرفعك اسم اله يعقوب.

 • ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك.

 • ليذكر كل تقدماتك ويستسمن محرقاتك. سلاه.

 • ليعطك حسب قلبك ويتمم كل رايك.

 • نترنم بخلاصك وباسم الهنا نرفع رايتنا. ليكمّل الرب كل سؤلك

 • الآن عرفت ان الرب مخلّص مسيحه يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه.

 • هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل. اما نحن فاسم الرب الهنا نذكر

 • هم جثوا وسقطوا اما نحن فقمنا وانتصبنا.

 • يا رب خلّص. ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا

 • لامام المغنين. مزمور لداود. يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا.

 • شهوة قلبه اعطيته وملتمس شفتيه لم تمنعه. سلاه.

 • لانك تتقدمه ببركات خير. وضعت على راسه تاجا من ابريز.

 • حياة سألك فاعطيته. طول الايام الى الدهر والابد.

 • عظيم مجده بخلاصك جلالا وبهاء تضع عليه.

 • لانك جعلته بركات الى الابد. تفرّحه ابتهاجا امامك.

 • لان الملك يتوكل على الرب. وبنعمة العلي لا يتزعزع

 • تصيب يدك جميع اعدائك. يمينك تصيب كل مبغضيك.

 • تجعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك. الرب بسخطه يبتلعهم وتاكلهم النار.

 • تبيد ثمرهم من الارض وذريتهم من بين بني آدم.

 • لانهم نصبوا عليك شرا. تفكروا بمكيدة. لم يستطيعوها.

 • لانك تجعلهم يتولون. تفوّق السهام على اوتارك تلقاء وجوههم.

 • ارتفع يا رب بقوتك. نرنم وننغم بجبروتك

 • لامام المغنين على ايلة الصبح. مزمور لداود. الهي الهي لماذا تركتني. بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري.

 • الهي في النهار ادعو فلا تستجيب في الليل ادعو فلا هدوء لي.

 • وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل

 • عليك اتكل آباؤنا. اتكلوا فنجّيتهم.

 • اليك صرخوا فنجوا. عليك اتكلوا فلم يخزوا.

 • اما انا فدودة لا انسان. عار عند البشر ومحتقر الشعب.

 • كل الذين يرونني يستهزئون بي. يفغرون الشفاه وينغضون الراس قائلين

 • اتكل على الرب فلينجه. لينقذه لانه سرّ به.

 • لانك انت جذبتني من البطن. جعلتني مطمئنا على ثديي امي.

 • عليك ألقيت من الرحم. من بطن امي انت الهي.

 • لا تتباعد عني لان الضيق قريب. لانه لا معين

 • احاطت بي ثيران كثيرة. اقوياء باشان اكتنفتني.

 • فغروا عليّ افواههم كاسد مفترس مزمجر.

 • كالماء انسكبت. انفصلت كل عظامي. صار قلبي كالشمع. قد ذاب في‏ وسط امعائي.

 • يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي والى تراب الموت تضعني.

 • لانه قد احاطت بي كلاب. جماعة من الاشرار اكتنفتني. ثقبوا يديّ ورجليّ.

 • احصي كل عظامي. وهم ينظرون ويتفرسون فيّ.

 • يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون

 • اما انت يا رب فلا تبعد. يا قوتي اسرع الى نصرتي.

 • انقذ من السيف نفسي. من يد الكلب وحيدتي.

 • خلصني من فم الاسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي

 • اخبر باسمك اخوتي. في وسط الجماعة اسبحك.

 • يا خائفي الرب سبحوه. مجدوه يا معشر ذرية يعقوب. واخشوه يا زرع اسرائيل جميعا.

 • لانه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه اليه استمع.

 • من قبلك تسبيحي في الجماعة العظيمة. اوفي بنذوري قدام خائفيه

 • يأكل الودعاء ويشبعون. يسبح الرب طالبوه. تحيا قلوبكم الى الابد.

 • تذكر وترجع الى الرب كل اقاصي الارض. وتسجد قدامك كل قبائل الامم.

 • لان للرب الملك وهو المتسلط على الامم.

 • اكل وسجد كل سميني الارض. قدامه يجثو كل من ينحدر الى التراب ومن لم يحي نفسه.

 • الذرية تتعبد له. يخبر عن الرب الجيل الآتي.

 • يأتون ويخبرون ببره شعبا سيولد بانه قد فعل

 • مزمور لداود. الرب راعيّ فلا يعوزني شيء.

 • في مراع خضر يربضني. الى مياه الراحة يوردني.

 • يرد نفسي. يهديني الى سبل البر من اجل اسمه.

 • ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. عصاك وعكازك هما يعزيانني.

 • ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقيّ. مسحت بالدهن راسي. كاسي ريا.

 • انما خير ورحمة يتبعانني كل ايام حياتي واسكن في بيت الرب الى مدى الايام

 • Ein Gebet Davids.

  HERR, ich suche Gerechtigkeit!
  Höre meine Klage, nimm meine Bitte an;
  von meinen Lippen kommt keine Lüge.

 • Dein Urteil wird mich freisprechen,
  weil du siehst, dass ich ehrlich und redlich bin.
 • Du kennst meine Gedanken.
  Heute Nacht wirst du kommen,
  du wirst mein Innerstes durchforschen
  und nichts finden, was du tadeln müsstest.
  Mein Denken ist nicht anders als mein Reden.
 • Auch wenn sie es noch so schlimm trieben,
  die Menschen rings um mich her,
  ich habe mich stets nach deinem Wort gerichtet
  und niemals nach dem Vorbild der Verbrecher.
 • Ich habe mich an deinen Weg gehalten
  und bin nicht einen Schritt davon gewichen.
 • Ich wende mich an dich, mein Gott,
  ich weiß, dass du mir Antwort gibst.
  Hab ein offenes Ohr für mich,
  hör meine Worte!
 • Erweise mir deine wunderbare Güte!
  Du bist der Retter aller, die bei dir Zuflucht suchen
  vor denen, die sich gegen dich stellen.
 • Bewahre mich,
  wie man sein eigenes Auge schützt,
  und gib mir Zuflucht unter deinen Flügeln!
 • Du siehst meine Feinde, diese Verbrecher;
  sie kreisen mich ein,
  sie wollen mich vernichten!
 • Ihr Herz ist ohne jedes Mitgefühl,
  ihr Mund führt vermessene Reden.
 • Jetzt umzingeln sie mich;
  sie lauern darauf, mich niederzustrecken,
 • wie gierige Löwen, zum Sprung bereit,
  lüstern auf Beute, um sie zu zerreißen.
 • Steh auf, HERR! Stell dich gegen sie!
  Zwing sie zu Boden, diese Schurken,
  und rette mich mit deinem Schwert!
 • Befrei mich von ihnen
  mit deiner starken Hand!
  Verkürze ihren Anteil am Leben!
  Gib ihnen, was sie verdient haben;
  es ist bestimmt genug,
  um ihren Bauch zu füllen.
  Auch ihre Kinder werden davon satt,
  es reicht sogar noch für die Enkel.
 • Ich bin ohne Schuld, HERR!
  Darum darf ich dich sehen.
  Wenn ich wach werde,
  will ich mich satt sehen an dir!


 • Von David, dem Vertrauten des HERRN. Er sang dieses Lied zum Dank dafür, dass der HERR ihn vor Saul und allen anderen Feinden gerettet hatte.
 • Damals sang er:

  Ich liebe dich, HERR,
  denn durch dich bin ich stark!

 • Du mein Fels, meine Burg, mein Retter,
  du mein Gott, meine sichere Zuflucht,
  mein Beschützer, mein starker Helfer,
  meine Festung auf steiler Höhe!
 • Wenn ich zu dir um Hilfe rufe,
  dann rettest du mich vor den Feinden.
  Ich preise dich, HERR!
 • Ich war gefangen in den Fesseln des Todes,
  vernichtende Fluten stürzten auf mich ein,
 • die Totenwelt hielt mich mit Schlingen fest,
  die Falle des Todes schlug über mir zu.
 • In meiner Verzweiflung schrie ich zum HERRN,
  zu ihm, meinem Gott, rief ich um Hilfe.
  Er hörte mich in seinem Tempel,
  mein Hilferuf drang durch bis an sein Ohr.
 • Da wankte und schwankte die Erde,
  da bebten die Fundamente der Berge,
  sie zitterten vor seinem Zorn.
 • Aus seiner Nase quoll dunkler Rauch,
  aus seinem Mund schossen helle Flammen
  und glühende Asche sprühte hervor.
 • Er neigte den Himmel tief auf die Erde
  und fuhr hernieder auf dunklen Wolken.
 • Er ritt auf einem geflügelten Kerub
  und schwebte herab auf den Flügeln des Sturms.
 • Er hüllte sich ein in Finsternis,
  in Regendunkel und schwarzes Gewölk.
 • Sein strahlender Glanz verscheuchte die Wolken
  mit Hagelschlägen und glühenden Steinen.

  Dann ließ er im Himmel den Donner grollen,
  laut dröhnte die Stimme des höchsten Gottes.

 • Er schoss seine Pfeile
  und verjagte meine Feinde;
  er schleuderte Blitze
  und stürzte sie in Schrecken.
 • Da zeigte sich der Grund des Meeres,
  das Fundament der Erde wurde sichtbar,
  als du, HERR, deinen Feinden drohtest
  und ihnen deinen Zorn zu spüren gabst.
 • Vom Himmel her griff seine Hand nach mir,
  sie fasste mich und zog mich aus der Flut,
 • entriss mich meinem mächtigen Feind,
  den überstarken Gegnern, die mich hassten.
 • Sie überfielen mich am Tag meines Unglücks,
  jedoch der HERR beschützte mich vor ihnen.
 • Rings um mich machte er es weit und frei.
  Er liebt mich, darum half er mir.
 • Der HERR hat mir meine Treue vergolten;
  er hat mir Gutes getan,
  denn meine Hände sind rein.
 • Stets ging ich die Wege, die er mir zeigte;
  nie habe ich mich durch Schuld von ihm entfernt.
 • Seine Anordnungen standen mir immer vor Augen
  und seine Befehle wies ich nie zurück.
 • Ich tat genau, was er von mir verlangte,
  und ging dem Unrecht immer aus dem Weg.
 • Ja, der HERR hat meine Treue vergolten;
  er sieht es, meine Hände sind rein.
 • Den Treuen, HERR, hältst du die Treue;
  für vollen Gehorsam gibst du volle Güte;
 • den Reinen zeigst du dich in reiner Klarheit;
  doch den Falschen begegnest du als Gegner.
 • Die Erniedrigten rettest du aus Unterdrückung,
  aber die Hochmütigen holst du vom hohen Ross.
 • Du lässt mein Lebenslicht strahlen, HERR.
  Du selbst, mein Gott,
  machst mir das Dunkel hell.
 • Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwälle,
  mit dir springe ich über Mauern.
 • Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen,
  was der HERR sagt, ist unzweifelhaft wahr.
  Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht,
  findet bei ihm immer sicheren Schutz.
 • Kein anderer als der HERR ist Gott!
  Nur er, unser Gott, ist ein schützender Fels!
 • Er ist es, der mir Kraft zum Kämpfen gibt
  und einen geraden, gut gebahnten Weg.
 • Er macht meine Füße gazellenflink
  und standfest auf allen steilen Gipfeln.
 • Er bringt meinen Händen das Fechten bei
  und lehrt meine Arme, den Bogen zu spannen.
 • HERR, du bist mein Schutz und meine Hilfe,
  du hältst mich mit deiner mächtigen Hand;
  dass du mir nahe bist, macht mich stark.
 • Du hast den Weg vor mir frei gemacht,
  nun kann ich ohne Straucheln vorwärts gehen.
 • Ich verfolgte meine Feinde, holte sie ein
  und ließ nicht ab, bis sie vernichtet waren.
 • Ich schlug sie zu Boden,
  sie kamen nicht mehr hoch,
  erschlagen fielen sie vor meine Füße.
 • Du gabst mir die Kraft für diesen Kampf,
  du brachtest die Feinde in meine Gewalt.
 • Sie mussten vor mir die Flucht ergreifen,
  alle, die mich hassten, konnte ich vernichten.
 • Sie schrien um Hilfe,
  doch da war kein Retter.
  Sie schrien zu dir, HERR,
  doch du gabst keine Antwort.
 • Ich zermalmte sie zu Staub,
  den der Wind aufwirbelt.
  Ich fegte sie weg wie den Straßenschmutz.
 • Du rettest mich vor rebellischen Leuten
  und machst mich zum Herrscher ganzer Völker.
  Mir unbekannte Stämme unterwerfen sich,
 • Ausländer kommen und kriechen vor mir,
  sie hören, was ich sage, und gehorchen sofort.
 • Sie haben keine Kraft mehr zum Widerstand,
  zitternd kommen sie hervor aus ihren Burgen.
 • Der HERR lebt! Ihn will ich preisen,
  meinen schützenden Fels!
  Gott, meinen Retter, will ich rühmen!
 • Er hat mich Rache nehmen lassen,
  er hat mir die Völker unterworfen
 • und mich vor zornigen Feinden gerettet.
  Er hat mir den Sieg gegeben über meine Gegner
  und mich ihren grausamen Händen entrissen.
 • Darum will ich dich preisen
  und deinen Ruhm besingen unter den Völkern.
 • Du schenkst deinem König große Siege,
  du erweist deinem Erwählten deine Güte.
  Das tust du für David und seine Söhne
  in allen kommenden Generationen.


 • Ein Lied Davids.
 • Der Himmel verkündet es: Gott ist groß!
  Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht.
 • Ein Tag sagt es dem andern,
  jede Nacht ruft es der nächsten zu.
 • Kein Wort wird gesprochen,
  kein Laut ist zu hören
 • und doch geht ihr Ruf weit über die Erde
  bis hin zu ihren äußersten Grenzen.

  Gott hat der Sonne ein Zelt gebaut.

 • Sie kommt daraus hervor
  wie der Bräutigam aus dem Brautgemach,
  wie ein Sieger betritt sie ihre Bahn.
 • Sie geht auf am einen Ende des Himmels
  und läuft hinüber bis zum anderen Ende.
  Nichts bleibt ihrem feurigen Auge verborgen.
 • Das Gesetz des HERRN ist vollkommen,
  es gibt Kraft und Leben.
  Die Mahnungen des HERRN sind gut,
  sie verhelfen Unwissenden zur Einsicht.
 • Die Weisungen des HERRN sind zuverlässig,
  sie erfreuen das Herz.
  Die Anordnungen des HERRN sind deutlich,
  sie geben einen klaren Blick.
 • Die Ehrfurcht vor dem HERRN ist untadelig
  und hat für immer Bestand.
  Die Gebote des HERRN sind richtig
  und ohne Ausnahme gerecht.
 • Sie sind kostbarer als das feinste Gold,
  süßer als der beste Honig.
 • Auch ich höre auf deine Gebote, HERR,
  denn wer sie befolgt, wird reich belohnt.
 • Doch wer weiß,
  wie oft er Schuld auf sich lädt?
  Strafe mich nicht, wenn ich es unwissend tat!
 • Bewahre mich vor vermessenen Menschen,
  damit sie mich nicht auf ihre Seite ziehen.
  Dann werde ich rein bleiben
  und frei von schwerer Schuld.
 • Nimm meine Worte freundlich auf!
  Lass mein Gebet zu dir dringen,
  HERR, mein Halt und mein Retter!


 • Ein Lied Davids.
 • Der HERR gebe dir Antwort,
  wenn du in Not gerätst und zu ihm schreist;
  er selbst, der Gott Jakobs, sei dein Beschützer!
 • Er sende dir Hilfe aus seinem Heiligtum,
  mächtigen Beistand vom Zionsberg!
 • Er nehme deine Opfergaben gnädig an
  und freue sich über deine Brandopfer!
 • Er erfülle die Wünsche deines Herzens
  und lasse alle deine Pläne gelingen!
 • Dann wollen wir voll Freude jubeln,
  weil er dir zum Sieg verholfen hat.
  Den Namen unseres Gottes wollen wir rühmen
  und unsere Feldzeichen hochheben.
  Der HERR gebe dir alles, worum du ihn bittest!
 • Nun weiß ich es:
  Der HERR steht seinem König zur Seite;
  aus seinem Heiligtum im Himmel
  gibt er ihm Antwort,
  seine mächtige Hand greift ein und befreit.
 • Manche schwören auf gepanzerte Wagen,
  andere verlassen sich auf Pferde;
  doch wir vertrauen auf den HERRN, unseren Gott!
 • Sie alle brechen zusammen und fallen hin,
  wir aber stehen und halten stand.
 • HERR, hilf dem König!
  Erhöre uns, wenn wir zu dir beten!


 • Ein Lied Davids.
 • HERR, der König freut sich und jubelt laut,
  denn du bist mächtig und gabst ihm den Sieg.
 • Den Wunsch seines Herzens hast du erfüllt
  und seine Bitte nicht abgewiesen.
 • Mit Glück und Gelingen beschenktest du ihn
  und setztest ihm die goldene Krone auf.
 • Um langes Leben bat er – du gewährtest es;
  du gibst ihm viele reiche Jahre.
 • Sein Ruhm ist groß durch deine Hilfe,
  mit Pracht und Hoheit umgibst du ihn.
 • Du segnest ihn sein ganzes Leben lang,
  ihn selbst und alles, was er tut.
  Durch deine Nähe erfüllst du ihn mit Freude.
 • HERR, der König verlässt sich auf dich.
  Gott, du Höchster, durch deine Güte steht er sicher und fest.
 • HERR, du wirst alle deine Feinde aufspüren,
  deine mächtige Hand wird alle treffen, die dich hassen.
 • Du wirst sie vernichten mit lodernden Flammen
  am Tag, an dem du dich ihnen zeigst.
  Dein Zorn wird brennen wie ein Feuer,
  das sie mit Haut und Haaren verschlingt.
 • Feg ihre Brut von der Erde weg,
  rotte sie aus der Menschheit aus!
 • Sie haben sich gegen dich verschworen
  und schmieden viele verwegene Pläne;
  doch erreichen werden sie damit nichts.
 • Denn du richtest deinen Bogen auf sie
  und jagst sie alle in die Flucht.
 • HERR, zeige dich ihnen in deiner Macht,
  dann werden wir deine großen Taten besingen!


 • Ein Lied Davids, nach der Melodie »Eine Hirschkuh am Morgen«.
 • Mein Gott, mein Gott,
  warum hast du mich verlassen?
  Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie,
  warum bist du so fern?
 • Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe,
  doch du antwortest nicht
  und schenkst mir keine Ruhe.
 • Du bist doch der heilige Gott,
  dem Israel Danklieder singt!
 • Auf dich verließen sich unsere Väter,
  sie vertrauten dir und du hast sie gerettet.
 • Sie schrien zu dir und wurden befreit;
  sie hofften auf dich
  und wurden nicht enttäuscht.
 • Doch ich bin kaum noch ein Mensch,
  ich bin ein Wurm,
  von allen verhöhnt und verachtet.
 • Wer mich sieht, macht sich über mich lustig,
  verzieht den Mund und schüttelt den Kopf:
 • »Übergib deine Sache dem HERRN,
  der kann dir ja helfen!
  Er lässt dich bestimmt nicht im Stich!
  Du bist doch sein Liebling!«
 • Ja, du hast mich aus dem Mutterschoß gezogen,
  an der Mutterbrust hast du mich vertrauen gelehrt.
 • Seit dem ersten Atemzug
  stehe ich unter deinem Schutz;
  von Geburt an bist du mein Gott.
 • Bleib jetzt nicht fern, denn ich bin in Not!
  Niemand sonst kann mir helfen!
 • Viele Feinde umzingeln mich,
  kreisen mich ein wie wilde Stiere.
 • Sie reißen ihre Mäuler auf,
  brüllen mich an wie hungrige Löwen.
 • Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser,
  meine Knochen fallen auseinander.
  Mein Herz zerschmilzt in mir wie Wachs.
 • Meine Kehle ist ausgedörrt,
  die Zunge klebt mir am Gaumen,
  ich sehe mich schon im Grab liegen –
  und du lässt das alles zu!
 • Eine Verbrecherbande hat mich umstellt;
  Hunde sind sie, die mir keinen Ausweg lassen.
  Sie zerfetzen mir Hände und Füße.
 • Alle meine Rippen kann ich zählen;
  und sie stehen dabei und gaffen mich an.
 • Schon losen sie um meine Kleider
  und verteilen sie unter sich.
 • Bleib nicht fern von mir, HERR!
  Du bist mein Retter, komm und hilf mir!
 • Rette mich vor dem Schwert meiner Feinde,
  rette mein Leben vor der Hundemeute!
 • Reiß mich aus dem Rachen des Löwen,
  rette mich vor den Hörnern der wilden Stiere!

  HERR, du hast mich erhört!

 • Ich will meinen Brüdern von dir erzählen,
  in der Gemeinde will ich dich preisen:
 • »Die ihr zum HERRN gehört: Preist ihn!
  Alle Nachkommen Jakobs: Ehrt ihn!
  Ganz Israel soll ihn anbeten!
 • Kein Elender ist dem HERRN zu gering;
  mein Geschrei war ihm nicht lästig.
  Er wandte sich nicht von mir ab,
  sondern hörte auf meinen Hilferuf.«
 • Darum danke ich dir, HERR,
  vor der ganzen Gemeinde.
  Vor den Augen aller, die dich ehren,
  bringe ich dir die Opfer,
  die ich dir versprochen habe.
 • Die Armen sollen sich satt essen;
  die nach dir, HERR, fragen,
  sollen Loblieder singen;
  immer möge es ihnen gut gehen!
 • Alle Völker sollen zur Einsicht kommen;
  von allen Enden der Erde
  sollen sie zum HERRN umkehren
  und sich vor ihm niederwerfen.
 • Denn der HERR ist König,
  er herrscht über alle Völker.
 • Vor ihm müssen die Mächtigen sich beugen,
  alle Sterblichen sollen ihn ehren,
  alle, die hinunter müssen ins Grab.
 • Auch die kommende Generation soll ihm dienen,
  sie soll hören, was er getan hat.
 • Und sie soll ihren Nachkommen weitererzählen,
  wie der HERR eingegriffen hat, wie treu er ist.


 • Ein Lied Davids.

  Der HERR ist mein Hirt;
  darum leide ich keine Not.

 • Er bringt mich auf saftige Weiden,
  lässt mich ruhen am frischen Wasser
 • und gibt mir neue Kraft.
  Auf sicheren Wegen leitet er mich,
  dafür bürgt er mit seinem Namen.
 • Und muss ich auch durchs finstere Tal –
  ich fürchte kein Unheil!
  Du, HERR, bist ja bei mir;
  du schützt mich und du führst mich,
  das macht mir Mut.
 • Vor den Augen meiner Feinde
  deckst du mir deinen Tisch;
  festlich nimmst du mich bei dir auf
  und füllst mir den Becher randvoll.
 • Deine Güte und Liebe umgeben mich
  an jedem neuen Tag;
  in deinem Haus darf ich nun bleiben
  mein Leben lang.