Скрыть
25:0
25:1
25:3
25:7
25:9
25:10
25:11
35:1
35:4
35:10
35:11
35:12
35:13
79:1
79:5
79:8
79:10
79:11
79:15
79:16
79:17
79:18
79:19
79:20
107:1
107:3
107:4
107:10
107:13
Церковнославянский (рус)
Псало́мъ Дави́ду.
Суди́ ми, Го́споди, я́ко а́зъ незло́бою мо­е́ю ходи́хъ: и на Го́спода упова́я не изнемогу́.
Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя́, разжжи́ утро́бы моя́ и се́рдце мое́.
Я́ко ми́лость Твоя́ предъ очи́ма мо­и́ма е́сть, и благо­угоди́хъ во и́стинѣ Тво­е́й.
Не сѣдо́хъ съ со́нмомъ су́етнымъ, и со законопресту́пными не вни́ду.
Возненави́дѣхъ це́рковь лука́вну­ю­щихъ, и съ нечести́выми не ся́ду.
Умы́ю въ непови́н­ныхъ ру́цѣ мо­и́, и обы́ду же́ртвен­никъ Тво́й, Го́споди,
е́же услы́шати ми́ гла́съ хвалы́ Тво­ея́ и повѣ́дати вся́ чудеса́ Твоя́.
Го́споди, воз­люби́хъ благолѣ́пiе до́му Тво­его́ и мѣ́сто селе́нiя сла́вы Тво­ея́.
Да не погуби́ши съ нечести́выми ду́шу мою́ и съ му́жи крове́й живо́тъ мо́й,
и́хже въ руку́ беззако́нiя, десни́ца и́хъ испо́лнися мзды́.
А́зъ же незло́бою мо­е́ю ходи́хъ: изба́ви мя́, Го́споди, и поми́луй мя́.
Нога́ моя́ ста́ на правотѣ́: въ це́рквахъ благословлю́ Тя, Го́споди.
Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду.
Глаго́летъ пребеззако́н­ный согрѣша́ти въ себѣ́: нѣ́сть стра́ха Бо́жiя предъ очи́ма его́:
я́ко ульсти́ предъ ни́мъ обрѣсти́ беззако́нiе свое́, и воз­ненави́дѣти.
Глаго́лы у́стъ его́ беззако́нiе и ле́сть: не восхотѣ́ разумѣ́ти е́же ублажи́ти.
Беззако́нiе помы́сли на ло́жи сво­е́мъ: предста́ вся́кому пути́ небла́гу, о зло́бѣ же не негодова́.
Го́споди, на небеси́ ми́лость Твоя́, и и́стина Твоя́ до о́блакъ:
пра́вда Твоя́ я́ко го́ры Бо́жiя, судьбы́ Твоя́ бе́здна мно́га: человѣ́ки и скоты́ спасе́ши, Го́споди.
Я́ко умно́жилъ еси́ ми́лость Твою́, Бо́же: сы́нове же человѣ́честiи въ кро́вѣ крилу́ Твое́ю надѣ́ятися и́мутъ.
Упiю́т­ся от­ ту́ка до́му Тво­его́, и пото́комъ сла́дости Тво­ея́ напо­и́ши я́.
Я́ко у Тебе́ исто́чникъ живота́, во свѣ́тѣ Тво­е́мъ у́зримъ свѣ́тъ.
Проба́ви ми́лость Твою́ вѣ́дущымъ Тя́ и пра́вду Твою́ пра́вымъ се́рдцемъ.
Да не прiи́детъ мнѣ́ нога́ горды́ни, и рука́ грѣ́шнича да не подви́житъ мене́.
Та́мо падо́ша вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе: изринове́ни бы́ша, и не воз­мо́гутъ ста́ти.
Въ коне́цъ, о измѣ́ншихся, свидѣ́нiе Аса́фу, псало́мъ 79.
Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, сѣдя́й на херуви́мѣхъ, яви́ся:
предъ Ефре́момъ и Венiами́номъ и Манассі́емъ воз­дви́гни си́лу Твою́, и прiиди́ во е́же спасти́ на́съ.
Бо́же, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
Го́споди Бо́же си́лъ, доко́лѣ гнѣ́ваешися на моли́тву ра́бъ Тво­и́хъ?
Напита́еши на́съ хлѣ́бомъ сле́знымъ, и напо­и́ши на́съ слеза́ми въ мѣ́ру.
Положи́лъ еси́ на́съ въ прерѣка́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, и врази́ на́ши подражни́ша ны́.
Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
Виногра́дъ изъ Еги́пта прене́слъ еси́: изгна́лъ еси́ язы́ки, и насади́лъ еси́ и́:
путесотвори́лъ еси́ предъ ни́мъ, и насади́лъ еси́ коре́нiя его́, и испо́лни зе́млю.
Покры́ го́ры сѣ́нь его́, и вѣ́твiя его́ ке́дры Бо́жiя:
простре́ ро́зги его́ {своя́} до мо́ря, и да́же до рѣ́къ от­ра́сли его́ {своя́}.
Вску́ю низложи́лъ еси́ опло́тъ его́, и объима́ютъ и́ вси́ мимоходя́щiи путе́мъ?
Озоба́ и́ ве́прь от­ дубра́вы, и уедине́н­ный ди́вiй пояде́ и́.
Бо́же си́лъ, обрати́ся у́бо, и при́зри съ небесе́ и ви́ждь, и посѣти́ виногра́дъ се́й:
и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрепи́лъ еси́ Себѣ́.
Пожже́нъ огне́мъ и раско́панъ: от­ запреще́нiя лица́ Тво­его́ поги́бнутъ.
Да бу́детъ рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Тво­ея́ и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрѣпи́лъ еси́ Себѣ́,
и не от­сту́пимъ от­ Тебе́: оживи́ши ны́, и и́мя Твое́ при­­зове́мъ.
Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
Пѣ́снь, псало́мъ Дави́ду.
Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́вѣ мо­е́й.
Воста́ни, сла́ва моя́, воста́ни, псалти́рю и гу́сли: воста́ну ра́но.
Исповѣ́мся Тебѣ́ въ лю́дехъ, Го́споди, пою́ Тебѣ́ во язы́цѣхъ:
я́ко ве́лiя верху́ небе́съ ми́лость Твоя́ и до о́блакъ и́стина Твоя́.
Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по все́й земли́ сла́ва Твоя́,
я́ко да изба́вят­ся воз­лю́блен­нiи Тво­и́: спаси́ десни́цею Тво­е́ю и услы́ши мя́.
Бо́гъ воз­глаго́ла во святѣ́мъ Сво­е́мъ: воз­несу́ся и раздѣлю́ Сики́му, и удо́ль Селе́нiй размѣ́рю.
Мо́й е́сть Галаа́дъ, и Мо́й е́сть Манассі́й, и Ефре́мъ заступле́нiе главы́ Мо­ея́: Иу́да ца́рь Мо́й,
Моа́въ коно́бъ упова́нiя Мо­его́: на Идуме́ю наложу́ сапо́гъ Мо́й: Мнѣ́ иноплеме́н­ницы покори́шася.
Кто́ введе́тъ мя́ во гра́дъ огражде́нiя? Или́ кто́ наста́витъ мя́ до Идуме́и?
Не Ты́ ли, Бо́же, от­ри́нувый на́съ, и не изы́деши, Бо́же, въ си́лахъ на́шихъ?
Да́ждь на́мъ по́мощь от­ ско́рби: и су́етно спасе́нiе человѣ́ческо.
О Бо́зѣ сотвори́мъ си́лу, и То́й уничижи́тъ враги́ на́шя.
 
Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь.
Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое,
ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей,
не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду;
возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду;
буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи,
чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои.
Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей.
Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными,
у которых в руках злодейство, и которых правая рука полна мздоимства.
А я хожу в моей непорочности; избавь меня, [Господи,] и помилуй меня.
Моя нога стоит на прямом пути; в собраниях благословлю Господа.
Начальнику хора. Раба Господня Давида.
Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия пред глазами его,
ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его;
слова уст его – неправда и лукавство; не хочет он вразумиться, чтобы делать добро;
на ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом.
Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!
Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои – бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!
Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их,
ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.
Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем,
да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня:
там пали делающие беззаконие, низринуты и не могут встать.
Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошанним-Эдуф. Псалом Асафа.
Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.
Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.
Боже! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
Господи, Боже сил! доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?
Ты напитал их хлебом слезным, и напоил их слезами в большой мере,
положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами.
Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее;
очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю.
Горы покрылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии;
она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки.
Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?
Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее.
Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей;
охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе.
Он пожжен огнем, обсечен; от прещения лица Твоего погибнут.
Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе,
и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.
Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
Песнь. Псалом Давида.
Готово сердце мое, Боже, [готово сердце мое]; буду петь и воспевать во славе моей.
Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен,
ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.
Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею да будет слава Твоя,
дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и услышь меня.
Бог сказал во святилище Своем: «восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю;
Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем – крепость главы Моей, Иуда – скипетр Мой,
Моав – умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землею Филистимскою восклицать буду».
Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?
Не Ты ли, Боже, Который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими?
Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
Наш канал: https://t.me/azbible