Скрыть
2:0
2:2
2:3
2:5
2:11
Псалом 44 
44:2
44:5
44:16
44:18
Псалом 71 
71:0
71:9
71:12
71:14
71:20
Церковнославянский (рус)
Псало́мъ Дави́ду.
Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дiе по­учи́шася тще́тнымъ?
Предста́ша ца́рiе зе́мстiи, и кня́зи собра́шася вку́пѣ на Го́спода и на Христа́ Его́.
Расто́ргнемъ {расто́ргнимъ} у́зы и́хъ и от­ве́ржемъ {от­ве́ржимъ} от­ на́съ и́го и́хъ.
Живы́й на небесѣ́хъ посмѣе́т­ся и́мъ, и Госпо́дь поруга́ет­ся и́мъ.
Тогда́ воз­глаго́летъ къ ни́мъ гнѣ́вомъ Сво­и́мъ и я́ростiю Сво­е́ю смяте́тъ я́:
А́зъ же поста́вленъ е́смь Ца́рь от­ Него́ надъ Сiо́номъ, горо́ю свято́ю Его́,
воз­вѣща́яй повелѣ́нiе Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мнѣ́: Сы́нъ Мо́й еси́ Ты́, А́зъ дне́сь роди́хъ Тя́:
проси́ от­ Мене́, и да́мъ ти́ язы́ки достоя́нiе Твое́, и одержа́нiе Твое́ концы́ земли́:
упасе́ши я́ жезло́мъ желѣ́знымъ, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́.
И ны́нѣ, ца́рiе, разумѣ́йте, накажи́теся вси́ судя́щiи земли́.
Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хомъ, и ра́дуйтеся Ему́ со тре́петомъ.
Прiими́те наказа́нiе, да не когда́ прогнѣ́вает­ся Госпо́дь, и поги́бнете от­ пути́ пра́веднаго, егда́ воз­гори́т­ся вско́рѣ я́рость Его́: блаже́ни вси́ надѣ́ющiися На́нь.
Въ коне́цъ, о измѣня́емыхъ сыно́мъ Коре́овымъ въ ра́зумъ, пѣ́снь о воз­лю́блен­нѣмъ.
Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю а́зъ дѣла́ моя́ Царе́ви: язы́къ мо́й тро́сть кни́жника скоропи́сца.
Красе́нъ добро́тою па́че сыно́въ человѣ́ческихъ, излiя́ся благода́ть во устна́хъ Тво­и́хъ: сего́ ра́ди благослови́ Тя Бо́гъ во вѣ́къ.
Препоя́ши ме́чь Тво́й по бедрѣ́ Тво­е́й, си́льне,
красото́ю Тво­е́ю и добро́тою Тво­е́ю: и наляцы́, и успѣва́й, и ца́р­ст­вуй и́стины ра́ди и кро́тости и пра́вды: и наста́витъ Тя́ ди́вно десни́ца Твоя́.
Стрѣ́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне: лю́дiе подъ Тобо́ю паду́тъ въ се́рдцы вра́гъ Царе́выхъ.
Престо́лъ Тво́й, Бо́же, въ вѣ́къ вѣ́ка: же́злъ пра́вости же́злъ ца́р­ст­вiя Тво­его́.
Возлюби́лъ еси́ пра́вду и воз­ненави́дѣлъ еси́ беззако́нiе: сего́ ра́ди пома́за Тя́, Бо́же, Бо́гъ Тво́й еле́емъ ра́дости па́че при­­ча́ст­никъ Тво­и́хъ.
Сми́рна и ста́кти и касі́а от­ ри́зъ Тво­и́хъ, от­ тя́жестей слоно́выхъ {от­ хра́мовъ слоно́выхъ}, изъ ни́хже воз­весели́ша Тя́.
Дще́ри царе́й въ че́сти Тво­е́й: предста́ цари́ца одесну́ю Тебе́, въ ри́захъ позлаще́н­ныхъ одѣ́яна преиспещре́на.
Слы́ши, дщи́, и ви́ждь, и при­­клони́ у́хо твое́, и забу́ди лю́ди твоя́ и до́мъ отца́ тво­его́:
и воз­жела́етъ Ца́рь добро́ты тво­ея́, зане́ То́й е́сть Госпо́дь тво́й, и поклони́шися Ему́,
и дщи́ Ти́рова съ да́ры: лицу́ Тво­ему́ помо́лят­ся бога́тiи лю́дстiи.
Вся́ сла́ва дще́ре Царе́вы вну́трь: ря́сны златы́ми одѣ́яна и преиспещре́на.
Приведу́т­ся Царю́ дѣ́вы вслѣ́дъ ея́, и́скрен­нiя ея́ при­­веду́т­ся Тебѣ́:
при­­веду́т­ся въ весе́лiи и ра́дованiи, введу́т­ся въ хра́мъ Царе́въ.
Вмѣ́сто оте́цъ Тво­и́хъ бы́ша сы́нове Тво­и́: поста́виши я́ кня́зи по все́й земли́.
Помяну́ и́мя Твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ: сего́ ра́ди лю́дiе исповѣ́дят­ся Тебѣ́ въ вѣ́къ и во вѣ́къ вѣ́ка.
О соломо́нѣ, псало́мъ Дави́ду.
Бо́же, су́дъ Тво́й царе́ви да́ждь, и пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву:
суди́ти лю́демъ Тво­и́мъ въ пра́вдѣ и ни́щымъ Тво­и́мъ въ судѣ́.
Да воспрiи́мутъ го́ры ми́ръ лю́демъ и хо́лми пра́вду.
Су́дитъ ни́щымъ людски́мъ, и спасе́тъ сы́ны убо́гихъ, и смири́тъ клеветника́.
И пребу́детъ съ со́лнцемъ, и пре́жде луны́ ро́да родо́въ.
Сни́детъ я́ко до́ждь на руно́, и я́ко ка́пля ка́плющая на зе́млю.
Возсiя́етъ во дне́хъ его́ пра́вда и мно́же­с­т­во ми́ра, до́ндеже отъ­и́мет­ся луна́.
И облада́етъ от­ мо́ря до мо́ря, и от­ рѣ́къ до коне́цъ вселе́н­ныя.
Предъ ни́мъ при­­паду́тъ еѳiо́пляне, и врази́ его́ пе́рсть поли́жутъ.
Ца́рiе Ѳарсі́йстiи и о́строви да́ры при­­несу́тъ, ца́рiе Ара́встiи и Сава́ да́ры при­­веду́тъ:
и покло́нят­ся ему́ вси́ ца́рiе зе́мстiи, вси́ язы́цы порабо́таютъ ему́.
Я́ко изба́ви ни́ща от­ си́льна, и убо́га, ему́же не бѣ́ помо́щника.
Пощади́тъ ни́ща и убо́га, и ду́шы убо́гихъ спасе́тъ:
от­ ли́хвы и от­ непра́вды изба́витъ ду́шы и́хъ, и че́стно и́мя его́ предъ ни́ми.
И жи́въ бу́детъ, и да́ст­ся ему́ от­ зла́та Араві́йска: и помо́лят­ся о не́мъ вы́ну, ве́сь де́нь благословя́тъ его́.
Бу́детъ утвержде́нiе на земли́ на версѣ́хъ го́ръ: превоз­несе́т­ся па́че Лива́на пло́дъ его́, и процвѣту́тъ от­ гра́да я́ко трава́ земна́я.
Бу́детъ и́мя его́ благослове́но во вѣ́ки, пре́жде со́лнца пребыва́етъ и́мя его́: и благословя́т­ся въ не́мъ вся́ колѣ́на земна́я, вси́ язы́цы ублажа́тъ его́.
Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, творя́й чудеса́ еди́нъ,
и благослове́но и́мя сла́вы Его́ во вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка: и испо́лнит­ся сла́вы Его́ вся́ земля́: бу́ди, бу́ди.
Псалом Давида.
Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?
Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его.
«Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их».
Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.
Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение:
«Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею»; //*По переводу 70-ти: Я поставлен от Него Царем над Сионом, святою горою Его.
возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;
проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;
Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника».
Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!
Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом.
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.
Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошан. Учение. Сынов Кореевых. Песнь любви
Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой – трость скорописца.
Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки.
Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею,
и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела.
Остры стрелы Твои, [Сильный], – народы падут пред Тобою, – они – в сердце врагов Царя.
Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты – жезл царства Твоего.
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя.
Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском золоте.
Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего.
И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.
И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое.
Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом;
в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее,
приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя.
Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями по всей земле.
Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки.
О Соломоне. [Псалом Давида.]
Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду,
да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде;
да принесут горы мир людям и холмы правду;
да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, –
и будут бояться Тебя, доколе пребудут солнце и луна, в роды родов.
Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю;
во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет луна;
он будет обладать от моря до моря и от реки* до концов земли; //*Евфрат.
падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах;
цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары;
и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему;
ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника.
Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет;
от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его;
и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его;
будет обилие хлеба на земле, наверху гор; плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле;
будет имя его [благословенно] вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его*; и благословятся в нем [все племена земные], все народы ублажат его.
Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса,
и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь.
Кончились молитвы Давида, сына Иессеева.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible