Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду, изступле́нiя.
 • На тя́, Го́споди, упова́хъ, да не постыжу́ся во вѣ́къ: пра́вдою тво­е́ю изба́ви мя́ и изми́ мя.
 • Приклони́ ко мнѣ́ у́хо твое́, ускори́ изъя́ти мя́: бу́ди ми́ въ Бо́га защи́тителя и въ до́мъ при­­бѣ́жища, е́же спасти́ мя.
 • Я́ко держа́ва моя́ и при­­бѣ́жище мое́ еси́ ты́: и и́мене тво­его́ ра́ди наста́виши мя́ и препита́еши мя́.
 • Изведе́ши мя́ от­ сѣ́ти сея́, ю́же скры́ша ми́: я́ко ты́ еси́ защи́титель мо́й, Го́споди.
 • Въ ру́цѣ тво­и́ предложу́ ду́хъ мо́й: изба́вилъ мя́ еси́, Го́споди Бо́же и́стины.
 • Возненави́дѣлъ еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: а́зъ же на Го́спода упова́хъ.
 • Возра́дуюся и воз­веселю́ся о ми́лости тво­е́й, я́ко при­­зрѣ́лъ еси́ на смире́нiе мое́, Спа́слъ еси́ от­ ну́ждъ ду́шу мою́
 • и нѣ́си мене́ затвори́лъ въ рука́хъ вра́жiихъ, поста́вилъ еси́ на простра́н­нѣ но́зѣ мо­и́.
 • Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростiю о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́.
 • Я́ко изчезе́ въ болѣ́зни живо́тъ мо́й, и лѣ́та моя́ въ воз­дыха́нiихъ: изнемо́же нището́ю крѣ́пость моя́, и ко́сти моя́ смято́шася.
 • От всѣ́хъ вра́гъ мо­и́хъ бы́хъ поноше́нiе, и сосѣ́домъ мо­и́мъ зѣло́, и стра́хъ зна́емымъ мо­и́мъ: ви́дящiи мя́ во́нъ бѣжа́ша от­ мене́.
 • Забве́нъ бы́хъ я́ко ме́ртвъ от­ се́рдца: бы́хъ я́ко сосу́дъ погубле́нъ.
 • Я́ко слы́шахъ гажде́нiе {укоре́нiе} мно́гихъ живу́щихъ о́крестъ: внегда́ собра́тися и́мъ вку́пѣ на мя́, прiя́ти ду́шу мою́ совѣща́ша.
 • А́зъ же на тя́, Го́споди, упова́хъ, рѣ́хъ: ты́ еси́ Бо́гъ мо́й.
 • Въ руку́ твое́ю жре́бiи мо­и́: изба́ви мя́ изъ руки́ вра́гъ мо­и́хъ и от­ гоня́щихъ мя́.
 • Просвѣти́ лице́ твое́ на раба́ тво­его́: спаси́ мя ми́лостiю тво­е́ю.
 • Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко при­­зва́хъ тя́: да постыдя́т­ся нечести́вiи, и сни́дутъ во а́дъ.
 • Нѣ́мы да бу́дутъ устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́нiе, горды́нею и уничиже́нiемъ.
 • Ко́ль мно́гое мно́же­с­т­во бла́гости тво­ея́, Го́споди, ю́же скры́лъ еси́ боя́щымся тебе́, содѣ́лалъ еси́ упова́ющымъ на тя́, предъ сы́ны человѣ́ческими:
 • скры́еши и́хъ въ та́йнѣ лица́ тво­его́ от­ мяте́жа человѣ́ческа, покры́еши и́хъ въ кро́вѣ от­ прерѣка́нiя язы́къ.
 • Благослове́нъ Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость свою́ во гра́дѣ огражде́нiя.
 • А́зъ же рѣ́хъ во изступле́нiи мо­е́мъ: от­ве́рженъ е́смь от­ лица́ о́чiю твое́ю: сего́ ра́ди услы́шалъ еси́ гла́съ моли́твы мо­ея́, внегда́ воз­зва́хъ къ тебѣ́.
 • Возлюби́те Го́спода, вси́ преподо́бнiи его́: я́ко и́стины взыска́етъ Госпо́дь и воз­дае́тъ изли́ше творя́щымъ горды́ню.
 • Мужа́йтеся, и да крѣпи́т­ся се́рдце ва́­ше, вси́ упова́ющiи на Го́спода.
 • Начальнику хора. Псалом Давида. [Во время смятения].
 • На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня;
 • приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня,
 • ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
 • Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя.
 • В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.
 • Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю.
 • Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей
 • и не предал меня в руки врага; поставил ноги мои на пространном месте.
 • Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя.
 • Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли.
 • От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня.
 • Я забыт в сердцах, как мертвый; я – как сосуд разбитый,
 • ибо слышу злоречие многих; отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою.
 • А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты – мой Бог.
 • В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.
 • Яви светлое лице Твое рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею.
 • Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде.
 • Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем.
 • Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!
 • Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков.
 • Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе!
 • В смятении моем я думал: «отвержен я от очей Твоих»; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе.
 • Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.
 • Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!
 • εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ ἐκστάσεως
 • ἐπι­̀ σοί κύριε ἤλπισα μὴ κατα­ισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με
 • κλῖνον προ­́ς με τὸ οὖς σου τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με γενοῦ μοι εἰς θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶκον κατα­φυγῆς τοῦ σῶσαί με
 • ὅτι κραταίωμά μου καὶ κατα­φυγή μου εἶ σὺ καὶ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσεις με καὶ δια­θρέψεις με
 • ἐξάξεις με ἐκ παγίδος ταύτης ἧς ἔκρυψάν μοι ὅτι σὺ εἶ ὁ ὑπερασπιστής μου
 • εἰς χεῖράς σου παρα­θήσομαι τὸ πνεῦμά μου ἐλυτρώσω με κύριε ὁ θεὸς τῆς ἀληθείας
 • ἐμίσησας τοὺς δια­φυλάσ­σον­τας ματαιότητας δια­̀ κενῆς ἐγὼ δὲ ἐπι­̀ τῷ κυρίῳ ἤλπισα
 • ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπι­̀ τῷ ἐλέει σου ὅτι ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν μου ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου
 • καὶ οὐ συν­έκλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθροῦ ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου
 • ἐλέησόν με κύριε ὅτι θλίβομαι ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμός μου ἡ ψυχή μου καὶ ἡ γαστήρ μου
 • ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ ζωή μου καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν
 • παρα­̀ πάν­τας τοὺς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος καὶ τοῖς γείτοσίν μου σφόδρα καὶ φόβος τοῖς γνωστοῖς μου οἱ θεωροῦν­τές με ἔξω ἔφυγον ἀπ᾿ ἐμοῦ
 • ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸς ἀπο­̀ καρδίας ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦος ἀπο­λωλός
 • ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν παροικούν­των κυκλόθεν ἐν τῷ ἐπι­συν­αχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ᾿ ἐμὲ τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύ­σαν­το
 • ἐγὼ δὲ ἐπι­̀ σὲ ἤλπισα κύριε εἶπα σὺ εἶ ὁ θεός μου
 • ἐν ταῖς χερσίν σου οἱ καιροί μου ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν μου καὶ ἐκ τῶν κατα­διωκόν­των με
 • ἐπι­́φανον τὸ προ­́σωπόν σου ἐπι­̀ τὸν δοῦλόν σου σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει σου
 • κύριε μὴ κατα­ισχυνθείην ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῖς καὶ κατα­χθείησαν εἰς ᾅδου
 • ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια τὰ λαλοῦν­τα κατα­̀ τοῦ δικαίου ἀνομίαν ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει
 • ὡς πολὺ τὸ πλῆ­θος τῆς χρηστότητός σου κύριε ἧς ἔκρυψας τοῖς φοβου­μέ­νοις σε ἐξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπι­̀ σὲ ἐναν­τίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων
 • κατα­κρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀπο­κρύφῳ τοῦ προ­σώπου σου ἀπο­̀ ταραχῆς ἀνθρώπων σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπο­̀ ἀν­τιλογίας γλωσ­σῶν
 • εὐλογητὸς κύριος ὅτι ἐθαυμάστωσεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς
 • ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου ἀπέρριμμαι ἄρα ἀπο­̀ προ­σώπου τῶν ὀφθαλμῶν σου δια­̀ τοῦτο εἰσήκουσας τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με προ­̀ς σέ
 • ἀγαπήσατε τὸν κύριον πάν­τες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ κύριος καὶ ἀν­ταποδίδωσιν τοῖς περισ­σῶς ποι­οῦσιν ὑπερηφανίαν
 • ἀνδρίζεσθε καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν πάν­τες οἱ ἐλπίζον­τες ἐπι­̀ κύριον
 • 31:1 Al músico principal. Salmo de David
 • 31:2 En ti, Jehová, he confiado;
  no sea yo confundido jamás.
  ¡Líbrame en tu justicia!
 • 31:3 Inclina a mí tu oído,
  líbrame pronto.
  ¡Sé tú mi roca fuerte
  y la fortaleza para salvarme!

 • 31:4 Tú eres mi roca y mi castillo;
  por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
 • 31:5 ¡Sácame de la red que me han tendido,
  pues tú eres mi refugio!
 • 31:6 En tu mano encomiendo mi espíritu;
  tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad.

 • 31:7 Aborrezco a los que esperan en ídolos vanos;
  mas yo en Jehová he esperado.
 • 31:8 Me gozaré y alegraré en tu misericordia,
  porque has visto mi aflicción,
  has conocido las angustias de mi alma.
 • 31:9 No me entregaste en manos del enemigo;
  pusiste mis pies en lugar espacioso.

 • 31:10 Ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy en angustia;
  se han consumido de tristeza mis ojos,
  también mi alma y mi cuerpo.
 • 31:11 Mi vida se va gastando de dolor
  y mis años de suspirar;
  ¡se agotan mis fuerzas a causa de mi maldad
  y mis huesos se consumen!

 • 31:12 De todos mis enemigos soy objeto de oprobio,
  y de mis vecinos mucho más;
  soy el horror de mis conocidos.
  ¡Los que me ven afuera huyen de mí!
 • 31:13 He sido olvidado de su corazón como un muerto;
  he llegado a ser como un vaso quebrado.
 • 31:14 Oigo la calumnia de muchos;
  el miedo me asalta por todas partes,
  mientras conspiran juntos contra mí
  e idean quitarme la vida.

 • 31:15 Mas yo en ti, Jehová, confío;
  digo: «¡Tú eres mi Dios.
 • 31:16 En tu mano están mis tiempos!»
  Líbrame de manos de mis enemigos y de mis perseguidores.
 • 31:17 Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo;
  ¡sálvame por tu misericordia!
 • 31:18 No sea yo avergonzado, Jehová,
  ya que te he invocado;
  ¡sean avergonzados los impíos,
  estén mudos en el seol!
 • 31:19 Enmudezcan los labios mentirosos,
  que hablan contra el justo cosas duras
  con soberbia y menosprecio.

 • 31:20 ¡Cuán grande es tu bondad,
  que has guardado para los que te temen,
  que has mostrado a los que esperan en ti,
  delante de los hijos de los hombres!
 • 31:21 En lo secreto de tu presencia los esconderás
  de la conspiración del hombre;
  los pondrás en tu Tabernáculo a cubierto
  de lenguas contenciosas.

 • 31:22 Bendito sea Jehová,
  porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo
  en ciudad fortificada.
 • 31:23 Decía yo en mi apuro:
  «Excluido soy de delante de tus ojos»;
  pero tú oíste la voz de mis ruegos
  cuando a ti clamé.

 • 31:24 Amad a Jehová, todos vosotros sus santos;
  a los fieles guarda Jehová
  y retribuye con creces al que procede con soberbia.
 • 31:25 Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová,
  y tome aliento vuestro corazón.