Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду, изступле́нiя.
 • На тя́, Го́споди, упова́хъ, да не постыжу́ся во вѣ́къ: пра́вдою тво­е́ю изба́ви мя́ и изми́ мя.
 • Приклони́ ко мнѣ́ у́хо твое́, ускори́ изъя́ти мя́: бу́ди ми́ въ Бо́га защи́тителя и въ до́мъ при­­бѣ́жища, е́же спасти́ мя.
 • Я́ко держа́ва моя́ и при­­бѣ́жище мое́ еси́ ты́: и и́мене тво­его́ ра́ди наста́виши мя́ и препита́еши мя́.
 • Изведе́ши мя́ от­ сѣ́ти сея́, ю́же скры́ша ми́: я́ко ты́ еси́ защи́титель мо́й, Го́споди.
 • Въ ру́цѣ тво­и́ предложу́ ду́хъ мо́й: изба́вилъ мя́ еси́, Го́споди Бо́же и́стины.
 • Возненави́дѣлъ еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: а́зъ же на Го́спода упова́хъ.
 • Возра́дуюся и воз­веселю́ся о ми́лости тво­е́й, я́ко при­­зрѣ́лъ еси́ на смире́нiе мое́, Спа́слъ еси́ от­ ну́ждъ ду́шу мою́
 • и нѣ́си мене́ затвори́лъ въ рука́хъ вра́жiихъ, поста́вилъ еси́ на простра́н­нѣ но́зѣ мо­и́.
 • Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростiю о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́.
 • Я́ко изчезе́ въ болѣ́зни живо́тъ мо́й, и лѣ́та моя́ въ воз­дыха́нiихъ: изнемо́же нището́ю крѣ́пость моя́, и ко́сти моя́ смято́шася.
 • От всѣ́хъ вра́гъ мо­и́хъ бы́хъ поноше́нiе, и сосѣ́домъ мо­и́мъ зѣло́, и стра́хъ зна́емымъ мо­и́мъ: ви́дящiи мя́ во́нъ бѣжа́ша от­ мене́.
 • Забве́нъ бы́хъ я́ко ме́ртвъ от­ се́рдца: бы́хъ я́ко сосу́дъ погубле́нъ.
 • Я́ко слы́шахъ гажде́нiе {укоре́нiе} мно́гихъ живу́щихъ о́крестъ: внегда́ собра́тися и́мъ вку́пѣ на мя́, прiя́ти ду́шу мою́ совѣща́ша.
 • А́зъ же на тя́, Го́споди, упова́хъ, рѣ́хъ: ты́ еси́ Бо́гъ мо́й.
 • Въ руку́ твое́ю жре́бiи мо­и́: изба́ви мя́ изъ руки́ вра́гъ мо­и́хъ и от­ гоня́щихъ мя́.
 • Просвѣти́ лице́ твое́ на раба́ тво­его́: спаси́ мя ми́лостiю тво­е́ю.
 • Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко при­­зва́хъ тя́: да постыдя́т­ся нечести́вiи, и сни́дутъ во а́дъ.
 • Нѣ́мы да бу́дутъ устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́нiе, горды́нею и уничиже́нiемъ.
 • Ко́ль мно́гое мно́же­с­т­во бла́гости тво­ея́, Го́споди, ю́же скры́лъ еси́ боя́щымся тебе́, содѣ́лалъ еси́ упова́ющымъ на тя́, предъ сы́ны человѣ́ческими:
 • скры́еши и́хъ въ та́йнѣ лица́ тво­его́ от­ мяте́жа человѣ́ческа, покры́еши и́хъ въ кро́вѣ от­ прерѣка́нiя язы́къ.
 • Благослове́нъ Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость свою́ во гра́дѣ огражде́нiя.
 • А́зъ же рѣ́хъ во изступле́нiи мо­е́мъ: от­ве́рженъ е́смь от­ лица́ о́чiю твое́ю: сего́ ра́ди услы́шалъ еси́ гла́съ моли́твы мо­ея́, внегда́ воз­зва́хъ къ тебѣ́.
 • Возлюби́те Го́спода, вси́ преподо́бнiи его́: я́ко и́стины взыска́етъ Госпо́дь и воз­дае́тъ изли́ше творя́щымъ горды́ню.
 • Мужа́йтеся, и да крѣпи́т­ся се́рдце ва́­ше, вси́ упова́ющiи на Го́спода.
 • Начальнику хора. Псалом Давида. [Во время смятения].
 • На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня;
 • приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня,
 • ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
 • Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя.
 • В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.
 • Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю.
 • Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей
 • и не предал меня в руки врага; поставил ноги мои на пространном месте.
 • Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя.
 • Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли.
 • От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня.
 • Я забыт в сердцах, как мертвый; я – как сосуд разбитый,
 • ибо слышу злоречие многих; отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою.
 • А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты – мой Бог.
 • В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.
 • Яви светлое лице Твое рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею.
 • Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде.
 • Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем.
 • Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!
 • Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков.
 • Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе!
 • В смятении моем я думал: «отвержен я от очей Твоих»; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе.
 • Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.
 • Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!
 • 31:1 ( 大 卫 的 诗 交 与 伶 长 ) 耶 和 华 阿 , 我 投 靠 你 , 求 你 使 我 永 不 羞 愧 , 凭 你 的 公 义 搭 救 我 。
 • 31:2 求 你 侧 耳 而 听 , 快 快 救 我 , 作 我 坚 固 的 磐 石 , 拯 救 我 的 保 障 。
 • 31:3 因 为 你 是 我 的 岩 石 , 我 的 山 寨 。 所 以 求 你 为 你 名 的 缘 故 , 引 导 我 , 指 点 我 。
 • 31:4 求 你 救 我 脱 离 人 为 我 暗 设 的 网 罗 。 因 为 你 是 我 的 保 障 。
 • 31:5 我 将 我 的 灵 魂 交 在 你 手 里 。 耶 和 华 诚 实 的 神 阿 , 你 救 赎 了 我 。
 • 31:6 我 恨 恶 那 信 奉 虚 无 之 神 的 人 。 我 却 倚 靠 耶 和 华 。
 • 31:7 我 要 为 你 的 慈 爱 高 兴 欢 喜 。 因 为 你 见 过 我 的 困 苦 , 知 道 我 心 中 的 艰 难 。
 • 31:8 你 未 曾 把 我 交 在 仇 敌 手 里 。 你 使 我 的 脚 站 在 宽 阔 之 处 。
 • 31:9 耶 和 华 阿 , 求 你 怜 恤 我 , 因 为 我 在 急 难 之 中 。 我 的 眼 睛 因 忧 愁 而 乾 瘪 , 连 我 的 身 心 , 也 不 安 舒 。
 • 31:10 我 的 生 命 为 愁 苦 所 消 耗 。 我 的 年 岁 为 叹 息 所 旷 废 。 我 的 力 量 因 我 的 罪 孽 衰 败 。 我 的 骨 头 也 枯 乾 。
 • 31:11 我 因 一 切 敌 人 成 了 羞 辱 , 在 我 的 邻 舍 跟 前 更 甚 。 那 认 识 我 的 都 惧 怕 我 。 在 外 头 看 见 我 的 都 躲 避 我 。
 • 31:12 我 被 人 忘 记 , 如 同 死 人 , 无 人 记 念 。 我 好 像 破 碎 的 器 皿 。
 • 31:13 我 听 见 了 许 多 人 的 谗 谤 , 四 围 都 是 惊 吓 。 他 们 一 同 商 议 攻 击 我 的 时 候 , 就 图 谋 要 害 我 的 性 命 。
 • 31:14 耶 和 华 阿 , 我 仍 旧 倚 靠 你 。 我 说 , 你 是 我 的 神 。
 • 31:15 我 终 身 的 事 在 你 手 中 。 求 你 救 我 脱 离 仇 敌 的 手 , 和 那 些 逼 迫 我 的 人 。
 • 31:16 求 你 使 你 的 脸 光 照 仆 人 , 凭 你 的 慈 爱 拯 救 我 。
 • 31:17 耶 和 华 阿 , 求 你 叫 我 不 至 羞 愧 。 因 为 我 曾 呼 吁 你 。 求 你 使 恶 人 羞 愧 , 使 他 们 在 阴 间 缄 默 无 声 。
 • 31:18 那 撒 谎 的 人 , 逞 骄 傲 轻 慢 , 出 狂 妄 的 话 攻 击 义 人 。 愿 他 的 嘴 哑 而 无 言 。
 • 31:19 敬 畏 你 投 靠 你 的 人 , 你 为 他 们 所 积 存 的 , 在 世 人 面 前 所 施 行 的 恩 惠 , 是 何 等 大 呢 。
 • 31:20 你 必 把 他 们 藏 在 你 面 前 的 隐 密 处 , 免 得 遇 见 人 的 计 谋 。 你 必 暗 暗 的 保 守 他 们 在 亭 子 里 , 免 受 口 舌 的 争 闹 。
 • 31:21 耶 和 华 是 应 当 称 颂 的 。 因 为 他 在 坚 固 城 里 , 向 我 施 展 奇 妙 的 慈 爱 。
 • 31:22 至 于 我 , 我 曾 急 促 的 说 , 我 从 你 眼 前 被 隔 绝 。 然 而 我 呼 求 你 的 时 候 , 你 仍 听 我 恳 求 的 声 音 。
 • 31:23 耶 和 华 的 圣 民 哪 , 你 们 都 要 爱 他 。 耶 和 华 保 护 诚 实 人 , 足 足 报 应 行 事 骄 傲 的 人 。
 • 31:24 凡 仰 望 耶 和 华 的 人 , 你 们 都 要 壮 胆 , 坚 固 你 们 的 心 。