Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя́, побори́ борю́щыя мя́.
 • Прiими́ ору́жiе и щи́тъ и воста́ни въ по́мощь мою́:
 • изсу́ни ме́чь и заключи́ сопроти́въ гоня́щихъ мя́: рцы́ души́ мо­е́й: спасе́нiе твое́ е́смь а́зъ.
 • Да постыдя́т­ся и посра́мят­ся и́щущiи ду́шу мою́, да воз­вратя́т­ся вспя́ть и постыдя́т­ся мы́слящiи ми́ зла́я.
 • Да бу́дутъ я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, и а́нгелъ Госпо́день оскорбля́я и́хъ:
 • да бу́детъ пу́ть и́хъ тма́ и по́лзокъ, и а́нгелъ Госпо́день погоня́яй и́хъ:
 • я́ко ту́не скры́ша ми́ па́губу сѣ́ти сво­ея́, всу́е поноси́ша души́ мо­е́й.
 • Да прiи́детъ ему́ сѣ́ть, ю́же не вѣ́сть, и лови́тва, ю́же скры́, да обы́метъ и́, и въ сѣ́ть да впаде́тъ въ ню́.
 • Душа́ же моя́ воз­ра́дует­ся о Го́сподѣ, воз­весели́т­ся о спасе́нiи его́.
 • Вся́ ко́сти моя́ реку́тъ: Го́споди, Го́споди, кто́ подо́бенъ тебѣ́? избавля́яй ни́ща изъ руки́ крѣ́пльшихъ его́, и ни́ща, и убо́га от­ расхища́ющихъ его́.
 • Воста́в­ше на мя́ свидѣ́теле непра́веднiи, я́же не вѣ́дяхъ, вопроша́ху мя́.
 • Возда́ша ми́ лука́вая воз­ъ блага́я, и безча́дiе души́ мо­е́й.
 • А́зъ же, внегда́ они́ стужа́ху ми́, облача́хся во вре́тище и смиря́хъ посто́мъ ду́шу мою́, и моли́тва моя́ въ нѣ́дро мое́ воз­врати́т­ся.
 • Я́ко бли́жнему, я́ко бра́ту на́­шему, та́ко угожда́хъ: я́ко пла́чя и сѣ́туя, та́ко смиря́хся.
 • И на мя́ воз­весели́шася и собра́шася: собра́шася на мя́ ра́ны, и не позна́хъ: раздѣли́шася, и не умили́шася.
 • Искуси́ша мя́, подражни́ша мя́ подражне́нiемъ, поскрежета́ша на мя́ зубы́ сво­и́ми.
 • Го́споди, когда́ у́зриши? устро́й ду́шу мою́ от­ злодѣ́й­ст­ва и́хъ, от­ ле́въ единоро́дную мою́.
 • Исповѣ́мся тебѣ́ въ це́ркви мно́зѣ, въ лю́дехъ тя́жцѣхъ восхвалю́ тя.
 • Да не воз­ра́дуют­ся о мнѣ́ вражду́ющiи ми́ непра́ведно, ненави́дящiи мя́ ту́не и помиза́ющiи очи́ма:
 • я́ко мнѣ́ у́бо ми́рная глаго́лаху, и на гнѣ́въ ле́сти помышля́ху.
 • Разшири́ша на мя́ уста́ своя́, рѣ́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́дѣша о́чи на́ши.
 • Ви́дѣлъ еси́, Го́споди, да не премолчи́ши: Го́споди, не от­ступи́ от­ мене́.
 • Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ мо­ему́, Бо́же мо́й и Го́споди мо́й, на прю́ мою́.
 • Суди́ ми, Го́споди, по пра́вдѣ тво­е́й, Го́споди Бо́же мо́й, и да не воз­ра́дуют­ся о мнѣ́.
 • Да не реку́тъ въ сердца́хъ сво­и́хъ: бла́гоже, бла́гоже души́ на́­шей: ниже́ да реку́тъ: пожро́хомъ его́.
 • Да постыдя́т­ся и посра́мят­ся вку́пѣ ра́ду­ю­щiися зло́мъ мо­и́мъ: да облеку́т­ся въ сту́дъ и сра́мъ велерѣ́чу­ю­щiи на мя́.
 • Да воз­ра́дуют­ся и воз­веселя́т­ся хотя́щiи пра́вды мо­ея́: и да реку́тъ вы́ну, да воз­вели́чит­ся Госпо́дь, хотя́щiи ми́ра рабу́ его́.
 • И язы́къ мо́й по­учи́т­ся пра́вдѣ тво­е́й, ве́сь де́нь хвалѣ́ тво­е́й.
 • Псалом Давида.
 • Суди, Господи, обижающих меня, побори борющихся со мною.
 • Возьми оружие и щит и восстань на помощь мне.
 • Обнажи меч и стань преградою против гонителей моих, скажи душе моей: Я - спасение твое.
 • Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся умышляющие мне зло.
 • Да будут, как прах пред лицем ветра, и Ангел Господень да изгонит их.
 • Да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их.
 • Ибо они без вины (моей) скрыли для меня пагубную сеть свою, напрасно поносили душу мою.
 • Да постигнет его сеть, которой он не знает, и западня, которую он скрыл, да уловит его, и пусть он впадет в ту самую сеть.
 • Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его.
 • Все кости мои скажут: Господи, Господи! Кто подобен Тебе, избавляющему слабого от руки сильнейших его, и бедного и убогого от грабителя его?
 • Восстали на меня свидетели неправедные, спрашивали меня о том, чего я не знал.
 • Воздали мне злом за добро и бесплодием душе моей,
 • Я же, когда они притесняли меня, одевался во вретище и смирял постом душу мою, и молитва моя в недро мое возвращалась.
 • Как ближнему, как брату нашему, так я угождал; подобно плачущему и сетующему, я смирялся.
 • А они против меня с веселием собрались, собрались на меня (наносящие) раны, а я (и) не знал, разделились, но не смягчились:
 • Искушали меня, насмешливо позорили меня, скрежетали на меня зубами своими.
 • Господи! Когда Ты увидишь (это)? Отстрани душу мою от злодейства их, от львов - единородную мою.
 • Прославлю Тебя в многолюдном собрании, среди народа многочисленного восхвалю Тебя.
 • Да не торжествуют надо мною враждующие против меня неправедно, ненавидящие меня напрасно и перемигивающиеся очами.
 • Ибо мне говорили они мирное, но во гневе о коварстве помышляли.
 • Расширяли на меня уста свои, говорили: «хорошо, хорошо видели глаза наши!»
 • Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не отступи от меня!
 • Восстань, Господи, вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, в тяжбу мою (вникни).
 • Суди меня, Господи, по правде Твоей. Господи, Боже мой! Да не торжествуют они надо мною.
 • Пусть не говорят в сердце своем: «хорошо, хорошо душе нашей!» Пусть не говорят: «мы поглотили его!»
 • Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся несчастиям моим; да покроются стыдом и срамом величающиеся надо мною.
 • Да возрадуются и возвеселятся хотящие праведности моей, пусть говорят непрестанно: «да возвеличится Господь!» - желающие мира рабу Его.
 • И язык мой будет поучаться правде Твоей, весь день - хвале Твоей.
 • τῷ Δαυιδ
 • δίκασον κύριε τοὺς ἀδικοῦν­τάς με πολέμησον τοὺς πολεμοῦν­τάς με
 • ἐπι­λαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μου
 • ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναν­τίας τῶν κατα­διωκόν­των με εἰπὸν τῇ ψυχῇ μου σωτηρία σου ἐγώ εἰμι
 • αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐν­τραπήτωσαν οἱ ζητοῦν­τες τὴν ψυχήν μου ἀπο­στραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ κατα­ισχυνθήτωσαν οἱ λογιζόμενοί μοι κακά
 • γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατα­̀ προ­́σωπον ἀνέμου καὶ ἄγγελος κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς
 • γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα καὶ ἄγγελος κυρίου κατα­διώκων αὐτούς
 • ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι δια­φθορὰν παγίδος αὐτῶν μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου
 • ἐλθέτω αὐτοῖς παγίς ἣν οὐ γινώσκουσιν καὶ ἡ θήρα ἣν ἔκρυψαν συλλαβέτω αὐτούς καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσοῦν­ται ἐν αὐτῇ
 • ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιά­σε­ται ἐπι­̀ τῷ κυρίῳ τερφθή­σε­ται ἐπι­̀ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ
 • πάν­τα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσιν κύριε τίς ὅμοι­ός σοι ῥυό­με­νος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπο­̀ τῶν δια­ρπαζόν­των αὐτόν
 • ἀναστάν­τες μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ ἐγίνωσκον ἠρώτων με
 • ἀν­ταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀν­τὶ καλῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου
 • ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου καὶ ἡ προ­σευχή μου εἰς κόλπον μου ἀπο­στραφή­σε­ται
 • ὡς πλη­σίον ὡς ἀδελφὸν ἡμέτερον οὕτως εὐηρέστουν ὡς πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως ἐταπεινούμην
 • καὶ κατ᾿ ἐμοῦ ηὐφράνθησαν καὶ συν­ήχθησαν συν­ήχθησαν ἐπ᾿ ἐμὲ μάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν
 • ἐπείρασάν με ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμόν ἔβρυξαν ἐπ᾿ ἐμὲ τοὺς ὀδόν­τας αὐτῶν
 • κύριε πότε ἐπόψῃ ἀπο­κατα­́στησον τὴν ψυχήν μου ἀπο­̀ τῆς κακουργίας αὐτῶν ἀπο­̀ λεόν­των τὴν μονογενῆ μου
 • ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε
 • μὴ ἐπι­χαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνον­τές μοι ἀδίκως οἱ μισοῦν­τές με δωρεὰν καὶ δια­νεύ­ον­τες ὀφθαλμοῖς
 • ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ᾿ ὀργὴν δόλους διελογίζον­το
 • καὶ ἐπλάτυναν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν εἶπαν εὖγε εὖγε εἶδαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
 • εἶδες κύριε μὴ παρα­σιωπήσῃς κύριε μὴ ἀπο­στῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ
 • ἐξεγέρθητι κύριε καὶ προ­́σχες τῇ κρίσει μου ὁ θεός μου καὶ ὁ κύριός μου εἰς τὴν δίκην μου
 • κρῖνόν με κατα­̀ τὴν δικαιοσύνην σου κύριε ὁ θεός μου καὶ μὴ ἐπι­χαρείησάν μοι
 • μὴ εἴπαισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν εὖγε εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν μηδὲ εἴπαισαν κατεπίομεν αὐτόν
 • αἰσχυνθείησαν καὶ ἐν­τραπείησαν ἅμα οἱ ἐπι­χαίρον­τες τοῖς κακοῖς μου ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐν­τροπὴν οἱ μεγαλορρημονοῦν­τες ἐπ᾿ ἐμέ
 • ἀγαλλιάσαιν­το καὶ εὐφρανθείησαν οἱ θέλον­τες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν δια­̀ παν­τός μεγαλυνθήτω ὁ κύριος οἱ θέλον­τες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ
 • καὶ ἡ γλῶσ­σά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου
 • 35:1לְדָוִד
 • רִיבָה יְהוָה אֶת־יְרִיבַי; לְחַם, אֶת־לֹחֲמָי׃
 • 35:2הַחֲזֵק מָגֵן וְצִנָּה; וְקוּמָה, בְּעֶזְרָתִי׃
 • 35:3וְהָרֵק חֲנִית וּסְגֹר לִקְרַאת רֹדְפָי; אֱמֹר לְנַפְשִׁי, יְשֻׁעָתֵךְ אָנִי׃
 • 35:4יֵבֹשׁוּ וְיִכָּלְמוּ מְבַקְשֵׁי נַפְשִׁי יִסֹּגוּ אָחוֹר וְיַחְפְּרוּ; חֹשְׁבֵי, רָעָתִי׃
 • 35:5יִהְיוּ, כְּמֹץ לִפְנֵי־רוּחַ; וּמַלְאַךְ יְהוָה דּוֹחֶה׃
 • 35:6יְהִי־דַרְכָּם, חֹשֶׁךְ וַחֲלַקְלַקּוֹת; וּמַלְאַךְ יְהוָה, רֹדְפָם׃
 • 35:7כִּי־חִנָּם טָמְנוּ־לִי שַׁחַת רִשְׁתָּם; חִנָּם, חָפְרוּ לְנַפְשִׁי׃
 • 35:8תְּבוֹאֵהוּ שׁוֹאָה לֹא־יֵדָע וְרִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר־טָמַן תִּלְכְּדוֹ; בְּשׁוֹאָה, יִפָּל־בָּהּ׃
 • 35:9וְנַפְשִׁי תָּגִיל בַּיהוָה; תָּשִׂישׂ בִּישׁוּעָתוֹ׃
 • 35:10כָּל עַצְמוֹתַי תֹּאמַרְנָה יְהוָה, מִי כָמוֹךָ מַצִּיל עָנִי מֵחָזָק מִמֶּנּוּ; וְעָנִי וְאֶבְיוֹן, מִגֹּזְלוֹ׃
 • 35:11יְקוּמוּן עֵדֵי חָמָס; אֲשֶׁר לֹא־יָדַעְתִּי, יִשְׁאָלוּנִי׃
 • 35:12יְשַׁלְּמוּנִי רָעָה תַּחַת טוֹבָה, שְׁכוֹל לְנַפְשִׁי׃
 • 35:13וַאֲנִי בַּחֲלוֹתָם לְבוּשִׁי שָׂק, עִנֵּיתִי בַצּוֹם נַפְשִׁי; וּתְפִלָּתִי, עַל־חֵיקִי תָשׁוּב׃
 • 35:14כְּרֵעַ־כְּאָח לִי הִתְהַלָּכְתִּי; כַּאֲבֶל־אֵם, קֹדֵר שַׁחוֹתִי׃
 • 35:15וּבְצַלְעִי שָׂמְחוּ וְנֶאֱסָפוּ נֶאֶסְפוּ עָלַי נֵכִים וְלֹא יָדַעְתִּי; קָרְעוּ וְלֹא־דָמּוּ׃
 • 35:16בְּחַנְפֵי לַעֲגֵי מָעוֹג; חָרֹק עָלַי שִׁנֵּימוֹ׃
 • 35:17אֲדֹנָי כַּמָּה תִּרְאֶה הָשִׁיבָה נַפְשִׁי מִשֹּׁאֵיהֶם; מִכְּפִירִים, יְחִידָתִי׃
 • 35:18אוֹדְךָ בְּקָהָל רָב; בְּעַם עָצוּם אֲהַלְלֶךָּ׃
 • 35:19אַל־יִשְׂמְחוּ־לִי אֹיְבַי שֶׁקֶר; שֹׂנְאַי חִנָּם, יִקְרְצוּ־עָיִן׃
 • 35:20כִּי לֹא שָׁלוֹם, יְדַבֵּרוּ וְעַל רִגְעֵי־אֶרֶץ; דִּבְרֵי מִרְמוֹת יַחֲשֹׁבוּן׃
 • 35:21וַיַּרְחִיבוּ עָלַי, פִּיהֶם אָמְרוּ הֶאָח הֶאָח; רָאֲתָה עֵינֵינוּ׃
 • 35:22רָאִיתָה יְהוָה אַל־תֶּחֱרַשׁ; אֲדֹנָי, אֲל־תִּרְחַק מִמֶּנִּי׃
 • 35:23הָעִירָה וְהָקִיצָה לְמִשְׁפָּטִי; אֱלֹהַי וַאדֹנָי לְרִיבִי׃
 • 35:24שָׁפְטֵנִי כְצִדְקְךָ יְהוָה אֱלֹהָי, וְאַל־יִשְׂמְחוּ־לִי׃
 • 35:25אַל־יֹאמְרוּ בְלִבָּם הֶאָח נַפְשֵׁנוּ; אַל־יֹאמְרוּ, בִּלַּעֲנוּהוּ׃
 • 35:26יֵבֹשׁוּ וְיַחְפְּרוּ יַחְדָּו שְׂמֵחֵי רָעָתִי יִלְבְּשׁוּ־בֹשֶׁת וּכְלִמָּה; הַמַּגְדִּילִים עָלָי׃
 • 35:27יָרֹנּוּ וְיִשְׂמְחוּ חֲפֵצֵי צִדְקִי וְיֹאמְרוּ תָמִיד יִגְדַּל יְהוָה; הֶחָפֵץ, שְׁלוֹם עַבְדּוֹ׃
 • 35:28וּלְשׁוֹנִי תֶּהְגֶּה צִדְקֶךָ; כָּל־הַיּוֹם תְּהִלָּתֶךָ׃
 • Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною;
 • возьми щит и латы и восстань на помощь мне;
 • обнажи меч и прегради путь преследующим меня; скажи душе моей: «Я – спасение твое!»
 • Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло;
 • да будут они, как прах пред лицем ветра, и Ангел Господень да прогоняет их;
 • да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их,
 • ибо они без вины скрыли для меня яму – сеть свою, без вины выкопали ее для души моей.
 • Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого; да впадет в нее на погибель.
 • А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него.
 • Все кости мои скажут: «Господи! кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?»
 • Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня;
 • воздают мне злом за добро, сиротством душе моей.
 • Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое.
 • Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой; я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать.
 • А когда я претыкался, они радовались и собирались; собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали;
 • с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими.
 • Господи! долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов – одинокую мою.
 • Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя,
 • чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно;
 • ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы;
 • расширяют на меня уста свои; говорят: «хорошо! хорошо! видел глаз наш».
 • Ты видел, Господи, не умолчи; Господи! не удаляйся от меня.
 • Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой!
 • Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною;
 • да не говорят в сердце своем: «хорошо! [хорошо!] по душе нашей!» Да не говорят: «мы поглотили его».
 • Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью; да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною.
 • Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: «да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!»
 • И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день.