Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Не ревну́й лука́вну­ю­щымъ, ниже́ зави́ди творя́щымъ беззако́нiе.
 • Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшутъ, и я́ко зе́лiе зла́ка ско́ро от­паду́тъ.
 • Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню: и насели́ зе́млю, и упасе́шися въ бога́т­ст­вѣ ея́.
 • Наслади́ся Го́сподеви, и да́стъ ти́ проше́нiя се́рдца тво­его́.
 • Откры́й ко Го́споду пу́ть тво́й и упова́й на него́, и то́й сотвори́тъ.
 • И изведе́тъ я́ко свѣ́тъ пра́вду твою́ и судьбу́ твою́ я́ко полу́дне.
 • Повини́ся Го́сподеви и умоли́ его́. Не ревну́й спѣ́ющему въ пути́ сво­е́мъ, человѣ́ку творя́щему законопреступле́нiе.
 • Преста́ни от­ гнѣ́ва и оста́ви я́рость: не ревну́й, е́же лука́вновати,
 • зане́ лука́вну­ю­щiи потребя́т­ся, терпя́щiи же Го́спода, ті́и наслѣ́дятъ зе́млю.
 • И еще́ ма́ло, и не бу́детъ грѣ́шника: и взы́щеши мѣ́сто его́ и не обря́щеши.
 • Кро́тцыи же наслѣ́дятъ зе́млю и насладя́т­ся о мно́же­ст­вѣ ми́ра.
 • Назира́етъ грѣ́шный пра́веднаго и поскреже́щетъ на́нь зубы́ сво­и́ми:
 • Госпо́дь же посмѣе́т­ся ему́, зане́ прозира́етъ, я́ко прiи́детъ де́нь его́.
 • Ме́чь извлеко́ша грѣ́шницы, напряго́ша лу́къ сво́й, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцемъ.
 • Ме́чь и́хъ да вни́детъ въ сердца́ и́хъ, и лу́цы и́хъ да сокруша́т­ся.
 • Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́т­ст­ва грѣ́шныхъ мно́га.
 • Зане́ мы́шцы грѣ́шныхъ сокруша́т­ся, утвержда́етъ же пра́ведныя Госпо́дь.
 • Вѣ́сть Госпо́дь пути́ непоро́чныхъ, и достоя́нiе и́хъ въ вѣ́къ бу́детъ.
 • Не постыдя́т­ся во вре́мя лю́тое и во дне́хъ гла́да насы́тят­ся, я́ко грѣ́шницы поги́бнутъ.
 • Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися и́мъ и воз­нести́ся, изчеза́юще я́ко ды́мъ изчезо́ша.
 • Зае́млетъ грѣ́шный и не воз­врати́тъ: пра́ведный же ще́дритъ и дае́тъ.
 • Я́ко благословя́щiи его́ наслѣ́дятъ зе́млю, клену́щiи же его́ потребя́т­ся.
 • От Го́спода стопы́ человѣ́ку исправля́ют­ся, и пути́ его́ восхо́щетъ зѣло́.
 • Егда́ паде́тъ, не разбiе́т­ся, я́ко Госпо́дь подкрѣпля́етъ ру́ку его́.
 • Юнѣ́йшiй бы́хъ, и́бо состарѣ́хся, и не ви́дѣхъ пра́ведника оста́влена, ниже́ сѣ́мене его́ прося́ща хлѣ́бы.
 • Ве́сь де́нь ми́луетъ и взаи́мъ дае́тъ пра́ведный, и сѣ́мя его́ во благослове́нiе бу́детъ.
 • Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ благо, и всели́ся въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Я́ко Госпо́дь лю́битъ су́дъ и не оста́витъ преподо́бныхъ сво­и́хъ: во вѣ́къ сохраня́т­ся: беззако́н­ницы же изжену́т­ся, и сѣ́мя нечести́выхъ потреби́т­ся.
 • Пра́ведницы же наслѣ́дятъ зе́млю и вселя́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка на не́й.
 • Уста́ пра́веднаго по­уча́т­ся прему́дрости, и язы́къ его́ воз­глаго́летъ су́дъ.
 • Зако́нъ Бо́га его́ в се́рдцы его́, и не за́пнут­ся стопы́ его́.
 • Сматря́етъ грѣ́шный пра́веднаго и и́щетъ е́же умертви́ти его́:
 • Госпо́дь же не оста́витъ его́ въ руку́ его́, ниже́ осу́дитъ его́, егда́ су́дитъ ему́.
 • Потерпи́ Го́спода и сохрани́ пу́ть его́, и воз­несе́тъ тя́ е́же наслѣ́дити зе́млю: внегда́ потребля́тися грѣ́шникомъ, у́зриши.
 • Ви́дѣхъ нечести́ваго превоз­нося́щася и вы́сящася я́ко ке́дры Лива́нскiя:
 • и ми́мо идо́хъ, и се́, не бѣ́, и взыска́хъ его́, и не обрѣ́теся мѣ́сто его́.
 • Храни́ незло́бiе и ви́ждь правоту́, я́ко е́сть оста́нокъ человѣ́ку ми́рну.
 • Беззако́н­ницы же потребя́т­ся вку́пѣ: оста́нцы же нечести́выхъ потребя́т­ся.
 • Спасе́нiе же пра́ведныхъ от­ Го́спода, и защи́титель и́хъ е́сть во вре́мя ско́рби:
 • и помо́жетъ и́мъ Госпо́дь и изба́витъ и́хъ, и и́зметъ и́хъ от­ грѣ́шникъ и спасе́тъ и́хъ, я́ко упова́ша на него́.
 • Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,
 • ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.
 • Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
 • Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
 • Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,
 • и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
 • Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
 • Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло,
 • ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.
 • Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.
 • А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
 • Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими:
 • Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его.
 • Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем:
 • меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся.
 • Малое у праведника – лучше богатства многих нечестивых,
 • ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
 • Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:
 • не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты;
 • а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.
 • Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает,
 • ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся.
 • Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его:
 • когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
 • Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба:
 • он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет.
 • Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек:
 • ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; [а беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится.
 • Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
 • Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду.
 • Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его.
 • Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его;
 • но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим.
 • Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь.
 • Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву;
 • но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу.
 • Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир;
 • а беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет.
 • От Господа спасение праведникам, Он – защита их во время скорби;
 • и поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.
 • Псалом Давида.
 • Не ревнуй лукавым и не завидуй делающим беззаконие.
 • Ибо они, как трава, скоро засохнут, и, как зеленый злак, скоро отпадут.
 • Уповай на Господа и твори благо, и населяй землю и воспользуешься богатством ее.
 • Утешайся Господом, и Он для Тебя исполнит прошения сердца твоего.
 • Открой Господу путь свой и уповай на Него, и Он сотворит:
 • И выведет, как свет, правду твою и судьбу твою, как полдень.
 • Покорись Господу и моли Его; не ревнуй преуспевающему в пути своем, человеку, совершающему законопреступление.
 • Прекрати гнев и оставь ярость, не подражай лукавству.
 • Ибо лукавые истребятся, терпеливо же исполняющие заповеди Господни - они наследуют землю.
 • И еще немного, и не будет грешника, и поищешь места его, и не найдешь.
 • А кроткие наследуют землю и насладятся преизбытком мира.
 • Наблюдает грешник за праведником и скрежещет на него зубами своими.
 • Господь же посмеется над ним, ибо провидит, что придет день его.
 • Меч извлекли грешники, натянули лук свой, чтобы низложить убогого и нищего, заколоть правых сердцем.
 • Меч их да войдет в сердца их, и луки их да сокрушатся.
 • Лучше малое (достояние) у праведника, чем великое богатство грешников.
 • Ибо мышцы грешников сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
 • Знает Господь пути непорочных, и наследие их в век пребудет.
 • Не постыдятся они во время лютое и во дни голода будут насыщены, напротив, грешники погибнут.
 • Враги же Господни, во время прославления и превозношения их, исчезли, как дым исчезли.
 • Занимает грешник и не возвращает, а праведный щедро дает.
 • И благословляющие его наследуют землю, проклинающие же его истребятся.
 • Господом стопы человека направляются, и Он весьма благоволит к пути его:
 • Когда он падет, не разобьется, ибо Господь подкрепляет руку его.
 • Я был молод, и вот, состарился, но не видел праведника оставленным и потомства его просящим хлеба.
 • Всякий день милует и в займы дает праведный, и потомство его благословенно будет.
 • Уклонись от зла и сотвори благо, и поживешь в век века.
 • Ибо Господь любит правосудие и не оставит преподобных своих, во век сохранятся они, беззаконники же будут изгнаны, и потомство нечестивых истребится.
 • А праведники наследуют землю и вселятся на ней во век века.
 • Уста праведного будут поучаться премудрости, и язык его произнесет (правый) суд.
 • Закон Бога его в сердце у него и не запнутся стопы его.
 • Грешник подсматривает за праведником и ищет умертвить его,
 • Но Господь не оставит его в руках его и не осудит его, когда будет судить его.
 • Уповай на Господа и храни путь Его, и Он возвысит тебя, чтобы наследовать землю, и ты увидишь, когда будут истребляемы грешники.
 • Видел я нечестивца, превозносящегося и высящегося, как кедры ливанские:
 • И прошел я мимо, и вот его нет: и искал его, и не нашлось место его.
 • Храни незлобие и наблюдай правоту, ибо есть будущее у человека мирного.
 • Беззаконники же все истребятся, останки нечестивых погибнут.
 • Спасение же праведных - от Господа, и Он - защитник их во время скорби.
 • И поможет им Господь, и спасет их, и избавит их от грешников, и сохранит их, ибо они уповали на Него.
 • 37:1לְדָוִד
 • אַל־תִּתְחַר בַּמְּרֵעִים; אַל־תְּקַנֵּא, בְּעֹשֵׂי עַוְלָה׃
 • 37:2כִּי כֶחָצִיר מְהֵרָה יִמָּלוּ; וּכְיֶרֶק דֶּשֶׁא, יִבּוֹלוּן׃
 • 37:3בְּטַח בַּיהוָה וַעֲשֵׂה־טוֹב; שְׁכָן־אֶרֶץ, וּרְעֵה אֱמוּנָה׃
 • 37:4וְהִתְעַנַּג עַל־יְהוָה; וְיִתֶּן־לְךָ, מִשְׁאֲלֹת לִבֶּךָ׃
 • 37:5גּוֹל עַל־יְהוָה דַּרְכֶּךָ; וּבְטַח עָלָיו, וְהוּא יַעֲשֶׂה׃
 • 37:6וְהוֹצִיא כָאוֹר צִדְקֶךָ; וּמִשְׁפָּטֶךָ, כַּצָּהֳרָיִם׃
 • 37:7דּוֹם לַיהוָה וְהִתְחוֹלֵל לוֹ אַל־תִּתְחַר בְּמַצְלִיחַ דַּרְכּוֹ; בְּאִישׁ, עֹשֶׂה מְזִמּוֹת׃
 • 37:8הֶרֶף מֵאַף וַעֲזֹב חֵמָה; אַל־תִּתְחַר, אַךְ־לְהָרֵעַ׃
 • 37:9כִּי־מְרֵעִים יִכָּרֵתוּן; וְקוֵֹי יְהוָה, הֵמָּה יִירְשׁוּ־אָרֶץ׃
 • 37:10וְעוֹד מְעַט וְאֵין רָשָׁע; וְהִתְבּוֹנַנְתָּ עַל־מְקוֹמוֹ וְאֵינֶנּוּ׃
 • 37:11וַעֲנָוִים יִירְשׁוּ־אָרֶץ; וְהִתְעַנְּגוּ, עַל־רֹב שָׁלוֹם׃
 • 37:12זֹמֵם רָשָׁע לַצַּדִּיק; וְחֹרֵק עָלָיו שִׁנָּיו׃
 • 37:13אֲדֹנָי יִשְׂחַק־לוֹ; כִּי־רָאָה, כִּי־יָבֹא יוֹמוֹ׃
 • 37:14חֶרֶב פָּתְחוּ רְשָׁעִים וְדָרְכוּ קַשְׁתָּם לְהַפִּיל עָנִי וְאֶבְיוֹן; לִטְבוֹחַ, יִשְׁרֵי־דָרֶךְ׃
 • 37:15חַרְבָּם תָּבוֹא בְלִבָּם; וְקַשְּׁתוֹתָם, תִּשָּׁבַרְנָה׃
 • 37:16טוֹב־מְעַט לַצַּדִּיק; מֵהֲמוֹן, רְשָׁעִים רַבִּים׃
 • 37:17כִּי זְרוֹעוֹת רְשָׁעִים תִּשָּׁבַרְנָה; וְסוֹמֵךְ צַדִּיקִים יְהוָה׃
 • 37:18יוֹדֵעַ יְהוָה יְמֵי תְמִימִם; וְנַחֲלָתָם, לְעוֹלָם תִּהְיֶה׃
 • 37:19לֹא־יֵבֹשׁוּ בְּעֵת רָעָה; וּבִימֵי רְעָבוֹן יִשְׂבָּעוּ׃
 • 37:20כִּי רְשָׁעִים יֹאבֵדוּ, וְאֹיְבֵי יְהוָה כִּיקַר כָּרִים; כָּלוּ בֶעָשָׁן כָּלוּ׃
 • 37:21לוֶֹה רָשָׁע וְלֹא יְשַׁלֵּם; וְצַדִּיק, חוֹנֵן וְנוֹתֵן׃
 • 37:22כִּי מְבֹרָכָיו יִירְשׁוּ אָרֶץ; וּמְקֻלָּלָיו, יִכָּרֵתוּ׃
 • 37:23מֵיְהוָה מִצְעֲדֵי־גֶבֶר כּוֹנָנוּ, וְדַרְכּוֹ יֶחְפָּץ׃
 • 37:24כִּי־יִפֹּל לֹא־יוּטָל; כִּי־יְהוָה, סוֹמֵךְ יָדוֹ׃
 • 37:25נַעַר הָיִיתִי, גַּם־זָקַנְתִּי וְלֹא־רָאִיתִי צַדִּיק נֶעֱזָב; וְזַרְעוֹ, מְבַקֶּשׁ־לָחֶם׃
 • 37:26כָּל־הַיּוֹם חוֹנֵן וּמַלְוֶה; וְזַרְעוֹ, לִבְרָכָה׃
 • 37:27סוּר מֵרָע וַעֲשֵׂה־טוֹב, וּשְׁכֹן לְעוֹלָם׃
 • 37:28כִּי יְהוָה אֹהֵב מִשְׁפָּט, וְלֹא־יַעֲזֹב אֶת־חֲסִידָיו לְעוֹלָם נִשְׁמָרוּ; וְזֶרַע רְשָׁעִים נִכְרָת׃
 • 37:29צַדִּיקִים יִירְשׁוּ־אָרֶץ; וְיִשְׁכְּנוּ לָעַד עָלֶיהָ׃
 • 37:30פִּי־צַדִּיק יֶהְגֶּה חָכְמָה; וּלְשׁוֹנוֹ, תְּדַבֵּר מִשְׁפָּט׃
 • 37:31תּוֹרַת אֱלֹהָיו בְּלִבּוֹ; לֹא תִמְעַד אֲשֻׁרָיו׃
 • 37:32צוֹפֶה רָשָׁע לַצַּדִּיק; וּמְבַקֵּשׁ, לַהֲמִיתוֹ׃
 • 37:33יְהוָה לֹא־יַעַזְבֶנּוּ בְיָדוֹ; וְלֹא יַרְשִׁיעֶנּוּ, בְּהִשָּׁפְטוֹ׃
 • 37:34קַוֵּה אֶל־יְהוָה וּשְׁמֹר דַּרְכּוֹ, וִירוֹמִמְךָ לָרֶשֶׁת אָרֶץ; בְּהִכָּרֵת רְשָׁעִים תִּרְאֶה׃
 • 37:35רָאִיתִי רָשָׁע עָרִיץ; וּמִתְעָרֶה, כְּאֶזְרָח רַעֲנָן׃
 • 37:36וַיַּעֲבֹר וְהִנֵּה אֵינֶנּוּ; וָאֲבַקְשֵׁהוּ, וְלֹא נִמְצָא׃
 • 37:37שְׁמָר־תָּם וּרְאֵה יָשָׁר; כִּי־אַחֲרִית לְאִישׁ שָׁלוֹם׃
 • 37:38וּפֹשְׁעִים נִשְׁמְדוּ יַחְדָּו; אַחֲרִית רְשָׁעִים נִכְרָתָה׃
 • 37:39וּתְשׁוּעַת צַדִּיקִים מֵיְהוָה; מָעוּזָּם, בְּעֵת צָרָה׃
 • 37:40וַיַּעְזְרֵם יְהוָה, וַיְפַלְּטֵם יְפַלְּטֵם מֵרְשָׁעִים וְיוֹשִׁיעֵם; כִּי־חָסוּ בוֹ׃
 • Salmo de David
 • 37:1 No te impacientes a causa de los malignos
  ni tengas envidia de los malhechores,
 • 37:2 porque como la hierba serán pronto cortados
  y como la hierba verde se secarán.

 • 37:3 Confía en Jehová y haz el bien;
  habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
 • 37:4 Deléitate asimismo en Jehová
  y él te concederá las peticiones de tu corazón.

 • 37:5 Encomienda a Jehová tu camino,
  confía en él y él hará.
 • 37:6 Exhibirá tu justicia como la luz
  y tu derecho como el mediodía.

 • 37:7 Guarda silencio ante Jehová y espera en él.
  No te alteres con motivo del que prospera en su camino,
  por el hombre que hace lo malo.

 • 37:8 Deja la ira y desecha el enojo;
  no te excites en manera alguna a hacer lo malo,
 • 37:9 porque los malignos serán destruidos,
  pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra,

 • 37:10 pues dentro de poco no existirá el malo;
  observarás su lugar, y ya no estará allí.
 • 37:11 Pero los mansos heredarán la tierra
  y se recrearán con abundancia de paz.
 • 37:12 Maquina el impío contra el justo
  y rechina contra él sus dientes.
 • 37:13 El Señor se reirá de él,
  porque ve que viene su día.

 • 37:14 Los impíos desenvainan espada y tensan su arco
  para derribar al pobre y al menesteroso,
  para matar a los de recto proceder.
 • 37:15 Su espada entrará en su mismo corazón
  y su arco será quebrado.

 • 37:16 Mejor es lo poco del justo
  que las riquezas de muchos pecadores,
 • 37:17 porque los brazos de los impíos serán quebrados;
  mas el que sostiene a los justos es Jehová.

 • 37:18 Conoce Jehová los días de los íntegros
  y la heredad de ellos será para siempre.
 • 37:19 No serán avergonzados en el tiempo de dificultad,
  y en los días de hambre serán saciados.

 • 37:20 Mas los impíos perecerán,
  los enemigos de Jehová serán consumidos;
  como la grasa de los carneros,
  se disiparán como el humo.

 • 37:21 El impío toma prestado y no paga;
  pero el justo tiene misericordia y da.
 • 37:22 Los benditos de él heredarán la tierra
  y los malditos de él serán destruidos.

 • 37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre
  y él aprueba su camino.
 • 37:24 Cuando el hombre caiga, no quedará postrado,
  porque Jehová sostiene su mano.

 • 37:25 Joven fui y he envejecido,
  y no he visto justo desamparado
  ni a su descendencia que mendigue pan.
 • 37:26 En todo tiempo tiene misericordia y presta.
  Su descendencia es para bendición.

 • 37:27 Apártate del mal, haz el bien
  y vivirás para siempre,
 • 37:28 porque Jehová ama la rectitud
  y no desampara a sus santos.
  Para siempre serán guardados,
  mas la descendencia de los impíos será destruida.
 • 37:29 Los justos heredarán la tierra
  y vivirán para siempre en ella.

 • 37:30 La boca del justo habla sabiduría
  y su lengua habla justicia.
 • 37:31 La Ley de su Dios está en su corazón;
  por tanto, sus pies no resbalarán.

 • 37:32 Espía el impío al justo
  y procura matarlo.
 • 37:33 Jehová no lo dejará en sus manos
  ni lo condenará cuando lo juzguen.

 • 37:34 Espera en Jehová,
  guarda su camino,
  y él te exaltará para heredar la tierra;
  cuando sean destruidos los pecadores, lo verás.

 • 37:35 Vi yo al impío sumamente enaltecido
  y que se extendía como laurel verde.
 • 37:36 Pero él pasó, y he aquí ya no estaba;
  lo busqué, y no lo hallé.

 • 37:37 Considera al íntegro y mira al justo,
  porque hay un final dichoso para el hombre de paz.
 • 37:38 Mas los transgresores serán todos a una destruidos;
  la posteridad de los impíos será extinguida.

 • 37:39 Pero la salvación de los justos es de Jehová
  y él es su fortaleza en el tiempo de angustia.
 • 37:40 Jehová los ayudará y los librará;
  los libertará de los impíos y los salvará,
  por cuanto en él esperaron.