Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Не ревну́й лука́вну­ю­щымъ, ниже́ зави́ди творя́щымъ беззако́нiе.
 • Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшутъ, и я́ко зе́лiе зла́ка ско́ро от­паду́тъ.
 • Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню: и насели́ зе́млю, и упасе́шися въ бога́т­ст­вѣ ея́.
 • Наслади́ся Го́сподеви, и да́стъ ти́ проше́нiя се́рдца тво­его́.
 • Откры́й ко Го́споду пу́ть тво́й и упова́й на него́, и то́й сотвори́тъ.
 • И изведе́тъ я́ко свѣ́тъ пра́вду твою́ и судьбу́ твою́ я́ко полу́дне.
 • Повини́ся Го́сподеви и умоли́ его́. Не ревну́й спѣ́ющему въ пути́ сво­е́мъ, человѣ́ку творя́щему законопреступле́нiе.
 • Преста́ни от­ гнѣ́ва и оста́ви я́рость: не ревну́й, е́же лука́вновати,
 • зане́ лука́вну­ю­щiи потребя́т­ся, терпя́щiи же Го́спода, ті́и наслѣ́дятъ зе́млю.
 • И еще́ ма́ло, и не бу́детъ грѣ́шника: и взы́щеши мѣ́сто его́ и не обря́щеши.
 • Кро́тцыи же наслѣ́дятъ зе́млю и насладя́т­ся о мно́же­ст­вѣ ми́ра.
 • Назира́етъ грѣ́шный пра́веднаго и поскреже́щетъ на́нь зубы́ сво­и́ми:
 • Госпо́дь же посмѣе́т­ся ему́, зане́ прозира́етъ, я́ко прiи́детъ де́нь его́.
 • Ме́чь извлеко́ша грѣ́шницы, напряго́ша лу́къ сво́й, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцемъ.
 • Ме́чь и́хъ да вни́детъ въ сердца́ и́хъ, и лу́цы и́хъ да сокруша́т­ся.
 • Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́т­ст­ва грѣ́шныхъ мно́га.
 • Зане́ мы́шцы грѣ́шныхъ сокруша́т­ся, утвержда́етъ же пра́ведныя Госпо́дь.
 • Вѣ́сть Госпо́дь пути́ непоро́чныхъ, и достоя́нiе и́хъ въ вѣ́къ бу́детъ.
 • Не постыдя́т­ся во вре́мя лю́тое и во дне́хъ гла́да насы́тят­ся, я́ко грѣ́шницы поги́бнутъ.
 • Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися и́мъ и воз­нести́ся, изчеза́юще я́ко ды́мъ изчезо́ша.
 • Зае́млетъ грѣ́шный и не воз­врати́тъ: пра́ведный же ще́дритъ и дае́тъ.
 • Я́ко благословя́щiи его́ наслѣ́дятъ зе́млю, клену́щiи же его́ потребя́т­ся.
 • От Го́спода стопы́ человѣ́ку исправля́ют­ся, и пути́ его́ восхо́щетъ зѣло́.
 • Егда́ паде́тъ, не разбiе́т­ся, я́ко Госпо́дь подкрѣпля́етъ ру́ку его́.
 • Юнѣ́йшiй бы́хъ, и́бо состарѣ́хся, и не ви́дѣхъ пра́ведника оста́влена, ниже́ сѣ́мене его́ прося́ща хлѣ́бы.
 • Ве́сь де́нь ми́луетъ и взаи́мъ дае́тъ пра́ведный, и сѣ́мя его́ во благослове́нiе бу́детъ.
 • Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ благо, и всели́ся въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Я́ко Госпо́дь лю́битъ су́дъ и не оста́витъ преподо́бныхъ сво­и́хъ: во вѣ́къ сохраня́т­ся: беззако́н­ницы же изжену́т­ся, и сѣ́мя нечести́выхъ потреби́т­ся.
 • Пра́ведницы же наслѣ́дятъ зе́млю и вселя́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка на не́й.
 • Уста́ пра́веднаго по­уча́т­ся прему́дрости, и язы́къ его́ воз­глаго́летъ су́дъ.
 • Зако́нъ Бо́га его́ в се́рдцы его́, и не за́пнут­ся стопы́ его́.
 • Сматря́етъ грѣ́шный пра́веднаго и и́щетъ е́же умертви́ти его́:
 • Госпо́дь же не оста́витъ его́ въ руку́ его́, ниже́ осу́дитъ его́, егда́ су́дитъ ему́.
 • Потерпи́ Го́спода и сохрани́ пу́ть его́, и воз­несе́тъ тя́ е́же наслѣ́дити зе́млю: внегда́ потребля́тися грѣ́шникомъ, у́зриши.
 • Ви́дѣхъ нечести́ваго превоз­нося́щася и вы́сящася я́ко ке́дры Лива́нскiя:
 • и ми́мо идо́хъ, и се́, не бѣ́, и взыска́хъ его́, и не обрѣ́теся мѣ́сто его́.
 • Храни́ незло́бiе и ви́ждь правоту́, я́ко е́сть оста́нокъ человѣ́ку ми́рну.
 • Беззако́н­ницы же потребя́т­ся вку́пѣ: оста́нцы же нечести́выхъ потребя́т­ся.
 • Спасе́нiе же пра́ведныхъ от­ Го́спода, и защи́титель и́хъ е́сть во вре́мя ско́рби:
 • и помо́жетъ и́мъ Госпо́дь и изба́витъ и́хъ, и и́зметъ и́хъ от­ грѣ́шникъ и спасе́тъ и́хъ, я́ко упова́ша на него́.
 • Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,
 • ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.
 • Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
 • Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
 • Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,
 • и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
 • Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
 • Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло,
 • ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.
 • Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.
 • А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
 • Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими:
 • Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его.
 • Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем:
 • меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся.
 • Малое у праведника – лучше богатства многих нечестивых,
 • ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
 • Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:
 • не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты;
 • а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.
 • Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает,
 • ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся.
 • Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его:
 • когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
 • Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба:
 • он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет.
 • Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек:
 • ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; [а беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится.
 • Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
 • Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду.
 • Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его.
 • Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его;
 • но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим.
 • Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь.
 • Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву;
 • но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу.
 • Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир;
 • а беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет.
 • От Господа спасение праведникам, Он – защита их во время скорби;
 • и поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.
 • Псалом Давида.
 • Не подражай лукавым и не завидуй творящим беззаконие!
 • Ибо, как трава, скоро иссохнут они и, как зеленый злак, скоро увянут.
 • Уповай на Господа и твори добро; водворись на земле, и ты пожнешь богатства ее.
 • Услаждайся Господом, и Он исполнит прошения сердца твоего.
 • Поведай Господу путь свой и уповай на Него, и Он сотворит тебе благо.
 • И соделает ясной, как свет, правду твою, и судьбу твою – как полдень.
 • Повинись пред Господом и умоли Его. Не подражай преуспевающему на пути своем человеку, творящему беззакония.
 • Отложи гнев и оставь ярость. Не подражай делам лукавых!
 • Ибо лукавые истребятся, а надеющиеся на Господа наследуют землю.
 • Еще немного, и не станет грешника; искать будешь место, где был он, и не найдешь.
 • А кроткие наследуют землю и насладятся миром великим.
 • Следит грешник за праведником и скрежещет зубами своими.
 • Но Господь посмеется над ним, ибо ведает, что близок день гибели его.
 • Меч извлекли грешники, напрягли лук свой, чтоб низринуть убогого и нищего, умертвить тех, кто праведен сердцем.
 • Меч их да пронзит сердца их, и луки их да сокрушатся.
 • Лучше малый достаток праведника, чем великое богатство грешников.
 • Ибо сила грешников сокрушится, а праведников укрепляет Господь.
 • Ведомы Господу пути непорочных, и достояние их навеки сохранится.
 • Не посрамятся они во время лютое и в дни голода насытятся, а грешники погибнут.
 • Враги же Господни, когда будут прославлять их и превозносить, исчезнут, как дым, исчезнут.
 • Берет взаймы грешник и не возвращает, а праведный щедро дает.
 • Кто благословляет Его, наследует землю, а кто клянет Его – истребится.
 • Господь направляет стопы человека и благоволит к пути праведника.
 • Когда праведный упадет – не разобьется, ибо Господь укрепляет руку его.
 • Юным был я, и вот состарился, но еще не видел праведника оставленным и потомство его просящим хлеба.
 • Всегда милостив и взаймы дает праведник, и потомство его благословенно будет.
 • Уклонись от зла и сотвори благо, и жить будешь вовеки.
 • Ибо Господь любит правду и не оставит праведников Своих; вовеки невредимы будут; а беззаконников изгонит Он, и потомство нечестивых истребится.
 • А праведники наследуют землю и водворятся навеки на ней.
 • Уста праведного поучаться будут премудрости, и язык его возвестит правду.
 • Закон Бога его в сердце у него, и не споткнутся стопы его.
 • Следит взором грешник за праведным и стремится умертвить его.
 • Но Господь не оставит его в руках грешника и оправдает его, творя суд ему.
 • Надейся на Господа, храни путь Его, и возвысит Он тебя, да наследуешь землю; и погибель грешников узришь.
 • Видел я нечестивца, что превозносился над людьми и высился, будто кедры ливанские.
 • Прошел мимо – и нет его; искал я его, и не нашел места, где был он.
 • Храни незлобие и соблюдай правду, ибо жива будет память о человеке мирном.
 • А все беззаконники истребятся, и память о нечестивцах истребится.
 • Господь спасает праведников, Он их Защитник во время скорби.
 • Поможет им Господь, избавит их от грешников и спасет их, ибо они уповают на Него.
 • Дљљттєн забуру. Зулумдарга ачууланба, мыйзамсыз иш кылгандарга суктанба.
 • Анткени алар тез эле чљптљй куурашат, кљк чљптљй соолушат.
 • Тењирге таян, жакшылык кыл, жер єстєндљ жаша, чындыкты сакта.
 • Тењир менен кубан, ошондо Ал жєрљгєњдљгє каалоолорду ишке ашырат.
 • Тењирге љз жолуњду тапшыр, Ага таян, ошондо Ал ишке ашырат.
 • Чындыгыњды жарыктай, адилеттигињди чак тєштљ тийген кєндљй кылат.
 • Тењирди унчукпай кєт, Андан ємєттљн. Љз жолунда ийгиликке жеткен, арам ойлорун ишке ашырган адамга атаандашпа.
 • Ачууњду токтот, кыжырланба. Жамандык кылганга чейин барбаш єчєн, атаандашпа.
 • Анткени жамандык кылгандар кырылышат, ал эми Тењирден ємєттљнгљндљр жерди мураска алышат.
 • Бир аз убакыт љткљндљн кийин кудайсыз жок болот, анын ордун карап, таппай каласыњ.
 • Ал эми момундар жерди мураска алышат да, тынч турмушка ыракаттанышат.
 • Кудайсыз адам адил адамга жамандык издеп, тиштерин кычыратып турат.
 • Тењир болсо ага кєлљт, анткени Ал анын кєнє жакын калганын кљрєп турат.
 • Кудайсыздар жарды менен жакырды кулатуу єчєн, тєз жолдо бара жаткандарды љлтєрєє єчєн, кылычтарын кындан сууруп, жааларын атууга даярдап турушат.
 • Алардын кылычы љздљрєнєн жєрљгєнљ сайылат, жаалары сынат.
 • Адил адамдын аз нерсеси кудайсыздардын сансыз байлыгынан артык.
 • Анткени кудайсыздардын кєчє талкаланат, ал эми адил адамдарды Тењир колдойт.
 • Тењир кєнљљсєздљрдєн кєндљрєн билет, алардын байлыгы тєбљлєк турат.
 • Алар оор кєндљрє уятка калышпайт, ачарчылык кєндљрє ток болушат.
 • Ал эми кудайсыздар љлєшљт, Тењирдин душмандары козунун майындай жок болот, тєтєндљй тарап кетет.
 • Кудайсыз карыз алат, бирок кайрып бербейт, ал эми адил адам ырайым кылат жана берет.
 • Анткени Кудайдын батасын алгандар жерди мурастап калышат, ал эми Анын каргышына калгандар кырылып жок болушат.
 • Эгерде адамдын жолу Тењирге жакса, Ал аны бекемдейт.
 • Ал жыгылып бара жатса да, кулабайт, анткени Тењир аны колунан кармап турат.
 • Мен жаш болгом, эми карыдым, бирок адил адамды Кудай таштап койгонун же анын балдарынын нан сурап жєргљнєн кљргљн жокмун.
 • Адил адам ар кєнє боор ооруп, карыз сурагандарга берет, ошондуктан анын укум-тукуму бата алат.
 • Жамандыктан кач, жакшылык кыл, ошондо тєбљлєк жашайсыњ.
 • Анткени Тењир чындыкты сєйљт, Љзєнєн ыйыктарын таштабайт. Алар тєбљлєк сакталышат, ал эми кудайсыздардын тукуму кырылып жок болот.
 • Адил адамдар жерди мурастап, анда тєбљлєк жашашат.
 • Адил адамдын оозунан акылдуу сљздљр чыгат, тили чындыкты сєйлљйт.
 • Кудайдын мыйзамы анын жєрљгєндљ, анын буттары тайыбайт.
 • Кудайсыз адам адил адамдын артынан ањдып, аны љлтєрєєнєн жолун издейт.
 • Бирок Тењир адил адамды анын колуна бербейт, ал соттолуп жатканда, анын айыпталуусуна жол бербейт.
 • Тењирден ємєт кыл, Анын жолунан чыкпа. Ошондо жерди мурастап калышыњ єчєн, Ал сени сактап жєрљт. Кудайсыздардын кырылып жатканын љз кљзєњ менен кљрљсєњ.
 • Мен мыйзамсыз, зулум адамды кљрдєм, ал тамырын жайган бутактуу дарактай эле.
 • Бирок ал љтєп кеткен, эми ал жок. Аны издедим, бирок таппай койдум.
 • Кєнљљсєз адамды байкап жєр, адил адамды карап жєр, анткени андай адамдын келечеги – тынчтык.
 • Ал эми мыйзамсыздардын баары кырылат, кудайсыздардын келечеги ойрон болот.
 • Адил адамдардын куткарылышы Тењирден, кайгы учурунда Тењир алардын коргоочусу.
 • Тењир аларга жардам берет, аларды куткарат. Аларды кудайсыздардан куткарып алат, аларды сактап калат, анткени алар Тењирге таянышат.