Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Не ревну́й лука́вну­ю­щымъ, ниже́ зави́ди творя́щымъ беззако́нiе.
 • Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшутъ, и я́ко зе́лiе зла́ка ско́ро от­паду́тъ.
 • Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню: и насели́ зе́млю, и упасе́шися въ бога́т­ст­вѣ ея́.
 • Наслади́ся Го́сподеви, и да́стъ ти́ проше́нiя се́рдца тво­его́.
 • Откры́й ко Го́споду пу́ть тво́й и упова́й на него́, и то́й сотвори́тъ.
 • И изведе́тъ я́ко свѣ́тъ пра́вду твою́ и судьбу́ твою́ я́ко полу́дне.
 • Повини́ся Го́сподеви и умоли́ его́. Не ревну́й спѣ́ющему въ пути́ сво­е́мъ, человѣ́ку творя́щему законопреступле́нiе.
 • Преста́ни от­ гнѣ́ва и оста́ви я́рость: не ревну́й, е́же лука́вновати,
 • зане́ лука́вну­ю­щiи потребя́т­ся, терпя́щiи же Го́спода, ті́и наслѣ́дятъ зе́млю.
 • И еще́ ма́ло, и не бу́детъ грѣ́шника: и взы́щеши мѣ́сто его́ и не обря́щеши.
 • Кро́тцыи же наслѣ́дятъ зе́млю и насладя́т­ся о мно́же­ст­вѣ ми́ра.
 • Назира́етъ грѣ́шный пра́веднаго и поскреже́щетъ на́нь зубы́ сво­и́ми:
 • Госпо́дь же посмѣе́т­ся ему́, зане́ прозира́етъ, я́ко прiи́детъ де́нь его́.
 • Ме́чь извлеко́ша грѣ́шницы, напряго́ша лу́къ сво́й, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцемъ.
 • Ме́чь и́хъ да вни́детъ въ сердца́ и́хъ, и лу́цы и́хъ да сокруша́т­ся.
 • Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́т­ст­ва грѣ́шныхъ мно́га.
 • Зане́ мы́шцы грѣ́шныхъ сокруша́т­ся, утвержда́етъ же пра́ведныя Госпо́дь.
 • Вѣ́сть Госпо́дь пути́ непоро́чныхъ, и достоя́нiе и́хъ въ вѣ́къ бу́детъ.
 • Не постыдя́т­ся во вре́мя лю́тое и во дне́хъ гла́да насы́тят­ся, я́ко грѣ́шницы поги́бнутъ.
 • Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися и́мъ и воз­нести́ся, изчеза́юще я́ко ды́мъ изчезо́ша.
 • Зае́млетъ грѣ́шный и не воз­врати́тъ: пра́ведный же ще́дритъ и дае́тъ.
 • Я́ко благословя́щiи его́ наслѣ́дятъ зе́млю, клену́щiи же его́ потребя́т­ся.
 • От Го́спода стопы́ человѣ́ку исправля́ют­ся, и пути́ его́ восхо́щетъ зѣло́.
 • Егда́ паде́тъ, не разбiе́т­ся, я́ко Госпо́дь подкрѣпля́етъ ру́ку его́.
 • Юнѣ́йшiй бы́хъ, и́бо состарѣ́хся, и не ви́дѣхъ пра́ведника оста́влена, ниже́ сѣ́мене его́ прося́ща хлѣ́бы.
 • Ве́сь де́нь ми́луетъ и взаи́мъ дае́тъ пра́ведный, и сѣ́мя его́ во благослове́нiе бу́детъ.
 • Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ благо, и всели́ся въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Я́ко Госпо́дь лю́битъ су́дъ и не оста́витъ преподо́бныхъ сво­и́хъ: во вѣ́къ сохраня́т­ся: беззако́н­ницы же изжену́т­ся, и сѣ́мя нечести́выхъ потреби́т­ся.
 • Пра́ведницы же наслѣ́дятъ зе́млю и вселя́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка на не́й.
 • Уста́ пра́веднаго по­уча́т­ся прему́дрости, и язы́къ его́ воз­глаго́летъ су́дъ.
 • Зако́нъ Бо́га его́ в се́рдцы его́, и не за́пнут­ся стопы́ его́.
 • Сматря́етъ грѣ́шный пра́веднаго и и́щетъ е́же умертви́ти его́:
 • Госпо́дь же не оста́витъ его́ въ руку́ его́, ниже́ осу́дитъ его́, егда́ су́дитъ ему́.
 • Потерпи́ Го́спода и сохрани́ пу́ть его́, и воз­несе́тъ тя́ е́же наслѣ́дити зе́млю: внегда́ потребля́тися грѣ́шникомъ, у́зриши.
 • Ви́дѣхъ нечести́ваго превоз­нося́щася и вы́сящася я́ко ке́дры Лива́нскiя:
 • и ми́мо идо́хъ, и се́, не бѣ́, и взыска́хъ его́, и не обрѣ́теся мѣ́сто его́.
 • Храни́ незло́бiе и ви́ждь правоту́, я́ко е́сть оста́нокъ человѣ́ку ми́рну.
 • Беззако́н­ницы же потребя́т­ся вку́пѣ: оста́нцы же нечести́выхъ потребя́т­ся.
 • Спасе́нiе же пра́ведныхъ от­ Го́спода, и защи́титель и́хъ е́сть во вре́мя ско́рби:
 • и помо́жетъ и́мъ Госпо́дь и изба́витъ и́хъ, и и́зметъ и́хъ от­ грѣ́шникъ и спасе́тъ и́хъ, я́ко упова́ша на него́.
 • τοῦ Δαυιδ
 • μὴ παρα­ζήλου ἐν πονηρευο­μέ­νοις μηδὲ ζήλου τοὺς ποι­οῦν­τας τὴν ἀνομίαν
 • ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀπο­ξηρανθήσον­ται καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ ἀπο­πεσοῦν­ται
 • ἔλπισον ἐπι­̀ κύριον καὶ ποίει χρηστότητα καὶ κατα­σκήνου τὴν γῆν καὶ ποιμανθήσῃ ἐπι­̀ τῷ πλούτῳ αὐτῆς
 • κατα­τρύφησον τοῦ κυρίου καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου
 • ἀπο­κάλυψον προ­̀ς κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾿ αὐτόν καὶ αὐτὸς ποιήσει
 • καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν δικαιοσύνην σου καὶ τὸ κρίμα σου ὡς μεσημβρίαν
 • ὑποτάγηθι τῷ κυρίῳ καὶ ἱκέτευσον αὐτόν μὴ παρα­ζήλου ἐν τῷ κατευοδουμένῳ ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώπῳ ποι­οῦν­τι παρα­νομίας
 • παῦσαι ἀπο­̀ ὀργῆς καὶ ἐγκατα­́λιπε θυμόν μὴ παρα­ζήλου ὥστε πονηρεύ­εσθαι
 • ὅτι οἱ πονηρευόμενοι ἐξολεθρευθήσον­ται οἱ δὲ ὑπομένον­τες τὸν κύριον αὐτοὶ κληρο­νο­μήσουσιν γῆν
 • καὶ ἔτι ὀλίγον καὶ οὐ μὴ ὑπάρξῃ ὁ ἁμαρτωλός καὶ ζητήσεις τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ εὕρῃς
 • οἱ δὲ πραεῖς κληρο­νο­μήσουσιν γῆν καὶ κατα­τρυφήσουσιν ἐπι­̀ πλή­θει εἰρήνης
 • παρα­τηρή­σε­ται ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ βρύξει ἐπ᾿ αὐτὸν τοὺς ὀδόν­τας αὐτοῦ
 • ὁ δὲ κύριος ἐκγελά­σε­ται αὐτόν ὅτι προ­βλέπει ὅτι ἥξει ἡ ἡμέρα αὐτοῦ
 • ῥομφαίαν ἐσπάσαν­το οἱ ἁμαρτωλοί ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν τοῦ κατα­βαλεῖν πτωχὸν καὶ πένητα τοῦ σφάξαι τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ
 • ἡ ῥομφαία αὐτῶν εἰσέλθοι εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν καὶ τὰ τόξα αὐτῶν συν­τριβείησαν
 • κρεῖσ­σον ὀλίγον τῷ δικαίῳ ὑπὲρ πλοῦτον ἁμαρτωλῶν πολύν
 • ὅτι βραχίονες ἁμαρτωλῶν συν­τριβήσον­ται ὑποστηρίζει δὲ τοὺς δικαίους κύριος
 • γινώσκει κύριος τὰς ὁδοὺς τῶν ἀμώμων καὶ ἡ κληρο­νο­μία αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται
 • οὐ κατα­ισχυνθήσον­ται ἐν καιρῷ πονηρῷ καὶ ἐν ἡμέραις λιμοῦ χορτασθήσον­ται
 • ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπο­λοῦν­ται οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ κυρίου ἅμα τῷ δοξασθῆναι αὐτοὺς καὶ ὑψωθῆναι ἐκλιπόν­τες ὡσεὶ καπνὸς ἐξέλιπον
 • δανείζεται ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ οὐκ ἀπο­τείσει ὁ δὲ δίκαιος οἰκτίρει καὶ διδοῖ
 • ὅτι οἱ εὐλογοῦν­τες αὐτὸν κληρο­νο­μήσουσι γῆν οἱ δὲ καταρώμενοι αὐτὸν ἐξολεθρευθήσον­ται
 • παρα­̀ κυρίου τὰ δια­βήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται καὶ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ θελήσει
 • ὅταν πέσῃ οὐ καταραχθή­σε­ται ὅτι κύριος ἀν­τιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ
 • νεώτερος ἐγενόμην καὶ γὰρ ἐγήρασα καὶ οὐκ εἶδον δίκαιον ἐγκατα­λελειμμένον οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους
 • ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεᾷ καὶ δανείζει καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται
 • ἔκκλινον ἀπο­̀ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθὸν καὶ κατα­σκήνου εἰς αἰῶνα αἰῶνος
 • ὅτι κύριος ἀγαπᾷ κρίσιν καὶ οὐκ ἐγκατα­λείψει τοὺς ὁσίους αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα φυλαχθήσον­ται ἄνομοι δὲ ἐκδιωχθήσον­ται καὶ σπέρμα ἀσεβῶν ἐξολεθρευθή­σε­ται
 • δίκαιοι δὲ κληρο­νο­μήσουσι γῆν καὶ κατα­σκηνώσουσιν εἰς αἰῶνα αἰῶνος ἐπ᾿ αὐτῆς
 • στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ γλῶσ­σα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν
 • ὁ νόμος τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐχ ὑποσκελισθή­σε­ται τὰ δια­βήματα αὐτοῦ
 • κατα­νοεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ ζητεῖ τοῦ θανατῶσαι αὐτόν
 • ὁ δὲ κύριος οὐ μὴ ἐγκατα­λίπῃ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ οὐδὲ μὴ κατα­δικάσηται αὐτόν ὅταν κρίνηται αὐτῷ
 • ὑπόμεινον τὸν κύριον καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ ὑψώσει σε τοῦ κατα­κληρο­νο­μῆσαι γῆν ἐν τῷ ἐξολεθρεύ­εσθαι ἁμαρτωλοὺς ὄψῃ
 • εἶδον ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καὶ ἐπαιρόμενον ὡς τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου
 • καὶ παρῆλθον καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν καὶ ἐζήτησα αὐτόν καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ
 • φύλασ­σε ἀκακίαν καὶ ἰδὲ εὐθύτητα ὅτι ἔστιν ἐγκατα­́λειμμα ἀνθρώπῳ εἰρηνικῷ
 • οἱ δὲ παρα­́νομοι ἐξολεθρευθήσον­ται ἐπι­̀ τὸ αὐτό τὰ ἐγκατα­λείμματα τῶν ἀσεβῶν ἐξολεθρευθήσον­ται
 • σωτηρία δὲ τῶν δικαίων παρα­̀ κυρίου καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν ἐν καιρῷ θλίψεως
 • καὶ βοηθήσει αὐτοῖς κύριος καὶ ῥύ­σε­ται αὐτοὺς καὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς ἐξ ἁμαρτωλῶν καὶ σώσει αὐτούς ὅτι ἤλπισαν ἐπ᾿ αὐτόν
 • 37:1לְדָוִד
 • אַל־תִּתְחַר בַּמְּרֵעִים; אַל־תְּקַנֵּא, בְּעֹשֵׂי עַוְלָה׃
 • 37:2כִּי כֶחָצִיר מְהֵרָה יִמָּלוּ; וּכְיֶרֶק דֶּשֶׁא, יִבּוֹלוּן׃
 • 37:3בְּטַח בַּיהוָה וַעֲשֵׂה־טוֹב; שְׁכָן־אֶרֶץ, וּרְעֵה אֱמוּנָה׃
 • 37:4וְהִתְעַנַּג עַל־יְהוָה; וְיִתֶּן־לְךָ, מִשְׁאֲלֹת לִבֶּךָ׃
 • 37:5גּוֹל עַל־יְהוָה דַּרְכֶּךָ; וּבְטַח עָלָיו, וְהוּא יַעֲשֶׂה׃
 • 37:6וְהוֹצִיא כָאוֹר צִדְקֶךָ; וּמִשְׁפָּטֶךָ, כַּצָּהֳרָיִם׃
 • 37:7דּוֹם לַיהוָה וְהִתְחוֹלֵל לוֹ אַל־תִּתְחַר בְּמַצְלִיחַ דַּרְכּוֹ; בְּאִישׁ, עֹשֶׂה מְזִמּוֹת׃
 • 37:8הֶרֶף מֵאַף וַעֲזֹב חֵמָה; אַל־תִּתְחַר, אַךְ־לְהָרֵעַ׃
 • 37:9כִּי־מְרֵעִים יִכָּרֵתוּן; וְקוֵֹי יְהוָה, הֵמָּה יִירְשׁוּ־אָרֶץ׃
 • 37:10וְעוֹד מְעַט וְאֵין רָשָׁע; וְהִתְבּוֹנַנְתָּ עַל־מְקוֹמוֹ וְאֵינֶנּוּ׃
 • 37:11וַעֲנָוִים יִירְשׁוּ־אָרֶץ; וְהִתְעַנְּגוּ, עַל־רֹב שָׁלוֹם׃
 • 37:12זֹמֵם רָשָׁע לַצַּדִּיק; וְחֹרֵק עָלָיו שִׁנָּיו׃
 • 37:13אֲדֹנָי יִשְׂחַק־לוֹ; כִּי־רָאָה, כִּי־יָבֹא יוֹמוֹ׃
 • 37:14חֶרֶב פָּתְחוּ רְשָׁעִים וְדָרְכוּ קַשְׁתָּם לְהַפִּיל עָנִי וְאֶבְיוֹן; לִטְבוֹחַ, יִשְׁרֵי־דָרֶךְ׃
 • 37:15חַרְבָּם תָּבוֹא בְלִבָּם; וְקַשְּׁתוֹתָם, תִּשָּׁבַרְנָה׃
 • 37:16טוֹב־מְעַט לַצַּדִּיק; מֵהֲמוֹן, רְשָׁעִים רַבִּים׃
 • 37:17כִּי זְרוֹעוֹת רְשָׁעִים תִּשָּׁבַרְנָה; וְסוֹמֵךְ צַדִּיקִים יְהוָה׃
 • 37:18יוֹדֵעַ יְהוָה יְמֵי תְמִימִם; וְנַחֲלָתָם, לְעוֹלָם תִּהְיֶה׃
 • 37:19לֹא־יֵבֹשׁוּ בְּעֵת רָעָה; וּבִימֵי רְעָבוֹן יִשְׂבָּעוּ׃
 • 37:20כִּי רְשָׁעִים יֹאבֵדוּ, וְאֹיְבֵי יְהוָה כִּיקַר כָּרִים; כָּלוּ בֶעָשָׁן כָּלוּ׃
 • 37:21לוֶֹה רָשָׁע וְלֹא יְשַׁלֵּם; וְצַדִּיק, חוֹנֵן וְנוֹתֵן׃
 • 37:22כִּי מְבֹרָכָיו יִירְשׁוּ אָרֶץ; וּמְקֻלָּלָיו, יִכָּרֵתוּ׃
 • 37:23מֵיְהוָה מִצְעֲדֵי־גֶבֶר כּוֹנָנוּ, וְדַרְכּוֹ יֶחְפָּץ׃
 • 37:24כִּי־יִפֹּל לֹא־יוּטָל; כִּי־יְהוָה, סוֹמֵךְ יָדוֹ׃
 • 37:25נַעַר הָיִיתִי, גַּם־זָקַנְתִּי וְלֹא־רָאִיתִי צַדִּיק נֶעֱזָב; וְזַרְעוֹ, מְבַקֶּשׁ־לָחֶם׃
 • 37:26כָּל־הַיּוֹם חוֹנֵן וּמַלְוֶה; וְזַרְעוֹ, לִבְרָכָה׃
 • 37:27סוּר מֵרָע וַעֲשֵׂה־טוֹב, וּשְׁכֹן לְעוֹלָם׃
 • 37:28כִּי יְהוָה אֹהֵב מִשְׁפָּט, וְלֹא־יַעֲזֹב אֶת־חֲסִידָיו לְעוֹלָם נִשְׁמָרוּ; וְזֶרַע רְשָׁעִים נִכְרָת׃
 • 37:29צַדִּיקִים יִירְשׁוּ־אָרֶץ; וְיִשְׁכְּנוּ לָעַד עָלֶיהָ׃
 • 37:30פִּי־צַדִּיק יֶהְגֶּה חָכְמָה; וּלְשׁוֹנוֹ, תְּדַבֵּר מִשְׁפָּט׃
 • 37:31תּוֹרַת אֱלֹהָיו בְּלִבּוֹ; לֹא תִמְעַד אֲשֻׁרָיו׃
 • 37:32צוֹפֶה רָשָׁע לַצַּדִּיק; וּמְבַקֵּשׁ, לַהֲמִיתוֹ׃
 • 37:33יְהוָה לֹא־יַעַזְבֶנּוּ בְיָדוֹ; וְלֹא יַרְשִׁיעֶנּוּ, בְּהִשָּׁפְטוֹ׃
 • 37:34קַוֵּה אֶל־יְהוָה וּשְׁמֹר דַּרְכּוֹ, וִירוֹמִמְךָ לָרֶשֶׁת אָרֶץ; בְּהִכָּרֵת רְשָׁעִים תִּרְאֶה׃
 • 37:35רָאִיתִי רָשָׁע עָרִיץ; וּמִתְעָרֶה, כְּאֶזְרָח רַעֲנָן׃
 • 37:36וַיַּעֲבֹר וְהִנֵּה אֵינֶנּוּ; וָאֲבַקְשֵׁהוּ, וְלֹא נִמְצָא׃
 • 37:37שְׁמָר־תָּם וּרְאֵה יָשָׁר; כִּי־אַחֲרִית לְאִישׁ שָׁלוֹם׃
 • 37:38וּפֹשְׁעִים נִשְׁמְדוּ יַחְדָּו; אַחֲרִית רְשָׁעִים נִכְרָתָה׃
 • 37:39וּתְשׁוּעַת צַדִּיקִים מֵיְהוָה; מָעוּזָּם, בְּעֵת צָרָה׃
 • 37:40וַיַּעְזְרֵם יְהוָה, וַיְפַלְּטֵם יְפַלְּטֵם מֵרְשָׁעִים וְיוֹשִׁיעֵם; כִּי־חָסוּ בוֹ׃
 • Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,
 • ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.
 • Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
 • Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
 • Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,
 • и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
 • Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
 • Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло,
 • ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.
 • Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.
 • А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
 • Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими:
 • Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его.
 • Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем:
 • меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся.
 • Малое у праведника – лучше богатства многих нечестивых,
 • ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
 • Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:
 • не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты;
 • а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.
 • Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает,
 • ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся.
 • Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его:
 • когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
 • Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба:
 • он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет.
 • Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек:
 • ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; [а беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится.
 • Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
 • Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду.
 • Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его.
 • Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его;
 • но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим.
 • Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь.
 • Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву;
 • но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу.
 • Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир;
 • а беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет.
 • От Господа спасение праведникам, Он – защита их во время скорби;
 • и поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.