Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Не ревну́й лука́вну­ю­щымъ, ниже́ зави́ди творя́щымъ беззако́нiе.
 • Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшутъ, и я́ко зе́лiе зла́ка ско́ро от­паду́тъ.
 • Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню: и насели́ зе́млю, и упасе́шися въ бога́т­ст­вѣ ея́.
 • Наслади́ся Го́сподеви, и да́стъ ти́ проше́нiя се́рдца тво­его́.
 • Откры́й ко Го́споду пу́ть тво́й и упова́й на него́, и то́й сотвори́тъ.
 • И изведе́тъ я́ко свѣ́тъ пра́вду твою́ и судьбу́ твою́ я́ко полу́дне.
 • Повини́ся Го́сподеви и умоли́ его́. Не ревну́й спѣ́ющему въ пути́ сво­е́мъ, человѣ́ку творя́щему законопреступле́нiе.
 • Преста́ни от­ гнѣ́ва и оста́ви я́рость: не ревну́й, е́же лука́вновати,
 • зане́ лука́вну­ю­щiи потребя́т­ся, терпя́щiи же Го́спода, ті́и наслѣ́дятъ зе́млю.
 • И еще́ ма́ло, и не бу́детъ грѣ́шника: и взы́щеши мѣ́сто его́ и не обря́щеши.
 • Кро́тцыи же наслѣ́дятъ зе́млю и насладя́т­ся о мно́же­ст­вѣ ми́ра.
 • Назира́етъ грѣ́шный пра́веднаго и поскреже́щетъ на́нь зубы́ сво­и́ми:
 • Госпо́дь же посмѣе́т­ся ему́, зане́ прозира́етъ, я́ко прiи́детъ де́нь его́.
 • Ме́чь извлеко́ша грѣ́шницы, напряго́ша лу́къ сво́й, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцемъ.
 • Ме́чь и́хъ да вни́детъ въ сердца́ и́хъ, и лу́цы и́хъ да сокруша́т­ся.
 • Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́т­ст­ва грѣ́шныхъ мно́га.
 • Зане́ мы́шцы грѣ́шныхъ сокруша́т­ся, утвержда́етъ же пра́ведныя Госпо́дь.
 • Вѣ́сть Госпо́дь пути́ непоро́чныхъ, и достоя́нiе и́хъ въ вѣ́къ бу́детъ.
 • Не постыдя́т­ся во вре́мя лю́тое и во дне́хъ гла́да насы́тят­ся, я́ко грѣ́шницы поги́бнутъ.
 • Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися и́мъ и воз­нести́ся, изчеза́юще я́ко ды́мъ изчезо́ша.
 • Зае́млетъ грѣ́шный и не воз­врати́тъ: пра́ведный же ще́дритъ и дае́тъ.
 • Я́ко благословя́щiи его́ наслѣ́дятъ зе́млю, клену́щiи же его́ потребя́т­ся.
 • От Го́спода стопы́ человѣ́ку исправля́ют­ся, и пути́ его́ восхо́щетъ зѣло́.
 • Егда́ паде́тъ, не разбiе́т­ся, я́ко Госпо́дь подкрѣпля́етъ ру́ку его́.
 • Юнѣ́йшiй бы́хъ, и́бо состарѣ́хся, и не ви́дѣхъ пра́ведника оста́влена, ниже́ сѣ́мене его́ прося́ща хлѣ́бы.
 • Ве́сь де́нь ми́луетъ и взаи́мъ дае́тъ пра́ведный, и сѣ́мя его́ во благослове́нiе бу́детъ.
 • Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ благо, и всели́ся въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Я́ко Госпо́дь лю́битъ су́дъ и не оста́витъ преподо́бныхъ сво­и́хъ: во вѣ́къ сохраня́т­ся: беззако́н­ницы же изжену́т­ся, и сѣ́мя нечести́выхъ потреби́т­ся.
 • Пра́ведницы же наслѣ́дятъ зе́млю и вселя́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка на не́й.
 • Уста́ пра́веднаго по­уча́т­ся прему́дрости, и язы́къ его́ воз­глаго́летъ су́дъ.
 • Зако́нъ Бо́га его́ в се́рдцы его́, и не за́пнут­ся стопы́ его́.
 • Сматря́етъ грѣ́шный пра́веднаго и и́щетъ е́же умертви́ти его́:
 • Госпо́дь же не оста́витъ его́ въ руку́ его́, ниже́ осу́дитъ его́, егда́ су́дитъ ему́.
 • Потерпи́ Го́спода и сохрани́ пу́ть его́, и воз­несе́тъ тя́ е́же наслѣ́дити зе́млю: внегда́ потребля́тися грѣ́шникомъ, у́зриши.
 • Ви́дѣхъ нечести́ваго превоз­нося́щася и вы́сящася я́ко ке́дры Лива́нскiя:
 • и ми́мо идо́хъ, и се́, не бѣ́, и взыска́хъ его́, и не обрѣ́теся мѣ́сто его́.
 • Храни́ незло́бiе и ви́ждь правоту́, я́ко е́сть оста́нокъ человѣ́ку ми́рну.
 • Беззако́н­ницы же потребя́т­ся вку́пѣ: оста́нцы же нечести́выхъ потребя́т­ся.
 • Спасе́нiе же пра́ведныхъ от­ Го́спода, и защи́титель и́хъ е́сть во вре́мя ско́рби:
 • и помо́жетъ и́мъ Госпо́дь и изба́витъ и́хъ, и и́зметъ и́хъ от­ грѣ́шникъ и спасе́тъ и́хъ, я́ко упова́ша на него́.
 • Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,
 • ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.
 • Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
 • Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
 • Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,
 • и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
 • Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
 • Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло,
 • ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.
 • Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.
 • А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
 • Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими:
 • Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его.
 • Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем:
 • меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся.
 • Малое у праведника – лучше богатства многих нечестивых,
 • ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
 • Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:
 • не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты;
 • а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.
 • Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает,
 • ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся.
 • Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его:
 • когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
 • Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба:
 • он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет.
 • Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек:
 • ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; [а беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится.
 • Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
 • Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду.
 • Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его.
 • Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его;
 • но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим.
 • Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь.
 • Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву;
 • но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу.
 • Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир;
 • а беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет.
 • От Господа спасение праведникам, Он – защита их во время скорби;
 • и поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.
 • 37:1 ( 大 卫 的 诗 ) 不 要 为 作 恶 的 , 心 怀 不 平 , 也 不 要 向 那 行 不 义 的 , 生 出 嫉 妒 。
 • 37:2 因 为 他 们 如 草 快 被 割 下 , 又 如 青 菜 快 要 枯 乾 。
 • 37:3 你 当 倚 靠 耶 和 华 而 行 善 。 住 在 地 上 , 以 他 的 信 实 为 粮 。
 • 37:4 又 要 以 耶 和 华 为 乐 。 他 就 将 你 心 里 所 求 的 赐 给 你 。
 • 37:5 当 将 你 的 事 交 托 耶 和 华 , 并 倚 靠 他 , 他 就 必 成 全 。
 • 37:6 他 要 使 你 的 公 义 , 如 光 发 出 , 使 你 的 公 平 , 明 如 正 午 。
 • 37:7 你 当 默 然 倚 靠 耶 和 华 , 耐 性 等 候 他 。 不 要 因 那 道 路 通 达 的 , 和 那 恶 谋 成 就 的 , 心 怀 不 平 。
 • 37:8 当 止 住 怒 气 , 离 弃 忿 怒 。 不 要 心 怀 不 平 , 以 致 作 恶 。
 • 37:9 因 为 作 恶 的 , 必 被 剪 除 。 惟 有 等 候 耶 和 华 的 , 必 承 受 地 土 。
 • 37:10 还 有 片 时 , 恶 人 要 归 于 无 有 。 你 就 细 察 他 的 住 处 , 也 要 归 于 无 有 。
 • 37:11 但 谦 卑 人 必 承 受 地 土 , 以 丰 盛 的 平 安 为 乐 。
 • 37:12 恶 人 设 谋 害 义 人 , 又 向 他 咬 牙 。
 • 37:13 主 要 笑 他 , 因 见 他 受 罚 的 日 子 将 要 来 到 。
 • 37:14 恶 人 已 经 弓 上 弦 , 刀 出 鞘 , 要 打 倒 困 苦 穷 乏 的 人 , 要 杀 害 行 动 正 直 的 人 。
 • 37:15 他 们 的 刀 , 必 刺 入 自 己 的 心 , 他 们 的 弓 , 必 被 折 断 。
 • 37:16 一 个 义 人 所 有 的 虽 少 , 强 过 许 多 恶 人 的 富 馀 。
 • 37:17 因 为 恶 人 的 膀 臂 , 必 被 折 断 。 但 耶 和 华 是 扶 持 义 人 。
 • 37:18 耶 和 华 知 道 完 全 人 的 日 子 。 他 们 的 产 业 , 要 存 到 永 远 。
 • 37:19 他 们 在 急 难 的 时 候 , 不 至 羞 愧 , 在 饥 荒 的 日 子 , 必 得 饱 足 。
 • 37:20 恶 人 却 要 灭 亡 。 耶 和 华 的 仇 敌 , 要 像 羊 羔 的 脂 油 。 ( 或 作 像 草 地 的 华 美 ) 他 们 要 消 灭 , 要 如 烟 消 灭 。
 • 37:21 恶 人 借 货 而 不 偿 还 。 义 人 却 恩 待 人 , 并 且 施 舍 。
 • 37:22 蒙 耶 和 华 赐 福 的 , 必 承 受 地 土 。 被 他 咒 诅 的 , 必 被 剪 除 。
 • 37:23 义 人 的 脚 步 , 被 耶 和 华 立 定 。 他 的 道 路 , 耶 和 华 也 喜 爱 。
 • 37:24 他 虽 失 脚 , 也 不 至 全 身 仆 倒 。 因 为 耶 和 华 用 手 搀 扶 他 。 ( 或 作 搀 扶 他 的 手 )
 • 37:25 我 从 前 年 幼 , 现 在 年 老 , 却 未 见 过 义 人 被 弃 。 也 未 见 过 他 的 后 裔 讨 饭 。
 • 37:26 他 终 日 恩 待 人 , 借 给 人 。 他 的 后 裔 也 蒙 福 。
 • 37:27 你 当 离 恶 行 善 , 就 可 永 远 安 居 。
 • 37:28 因 为 耶 和 华 喜 爱 公 平 , 不 撇 弃 他 的 圣 民 。 他 们 永 蒙 保 佑 。 但 恶 人 的 后 裔 , 必 被 剪 除 。
 • 37:29 义 人 必 承 受 地 土 , 永 居 其 上 。
 • 37:30 义 人 的 口 谈 论 智 慧 , 他 的 舌 头 讲 说 公 平 。
 • 37:31 神 的 律 法 在 他 心 里 。 他 的 脚 总 不 滑 跌 。
 • 37:32 恶 人 窥 探 义 人 , 想 要 杀 他 。
 • 37:33 耶 和 华 必 不 撇 他 在 恶 人 手 中 , 当 审 判 的 时 候 , 也 不 定 他 的 罪 。
 • 37:34 你 当 等 候 耶 和 华 , 遵 守 他 的 道 , 他 就 抬 举 你 , 使 你 承 受 地 土 。 恶 人 被 剪 除 的 时 候 , 你 必 看 见 。
 • 37:35 我 见 过 恶 人 大 有 势 力 , 好 像 一 根 青 翠 树 在 本 土 生 发 。
 • 37:36 有 人 从 那 里 经 过 , 不 料 , 他 没 有 了 。 我 也 寻 梢 他 , 却 寻 不 着 。
 • 37:37 你 要 细 察 那 完 全 人 , 观 看 那 正 直 人 。 因 为 和 平 人 有 好 结 局 。
 • 37:38 至 于 犯 法 的 人 , 必 一 同 灭 绝 。 恶 人 终 必 剪 除 。
 • 37:39 但 义 人 得 救 , 是 由 于 耶 和 华 。 他 在 患 难 时 作 他 们 的 营 寨 。
 • 37:40 耶 和 华 帮 助 他 们 , 解 救 他 们 。 他 解 救 他 们 脱 离 恶 人 , 把 他 们 救 出 来 , 因 为 他 们 投 靠 他 。