Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Не ревну́й лука́вну­ю­щымъ, ниже́ зави́ди творя́щымъ беззако́нiе.
 • Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшутъ, и я́ко зе́лiе зла́ка ско́ро от­паду́тъ.
 • Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню: и насели́ зе́млю, и упасе́шися въ бога́т­ст­вѣ ея́.
 • Наслади́ся Го́сподеви, и да́стъ ти́ проше́нiя се́рдца тво­его́.
 • Откры́й ко Го́споду пу́ть тво́й и упова́й на него́, и то́й сотвори́тъ.
 • И изведе́тъ я́ко свѣ́тъ пра́вду твою́ и судьбу́ твою́ я́ко полу́дне.
 • Повини́ся Го́сподеви и умоли́ его́. Не ревну́й спѣ́ющему въ пути́ сво­е́мъ, человѣ́ку творя́щему законопреступле́нiе.
 • Преста́ни от­ гнѣ́ва и оста́ви я́рость: не ревну́й, е́же лука́вновати,
 • зане́ лука́вну­ю­щiи потребя́т­ся, терпя́щiи же Го́спода, ті́и наслѣ́дятъ зе́млю.
 • И еще́ ма́ло, и не бу́детъ грѣ́шника: и взы́щеши мѣ́сто его́ и не обря́щеши.
 • Кро́тцыи же наслѣ́дятъ зе́млю и насладя́т­ся о мно́же­ст­вѣ ми́ра.
 • Назира́етъ грѣ́шный пра́веднаго и поскреже́щетъ на́нь зубы́ сво­и́ми:
 • Госпо́дь же посмѣе́т­ся ему́, зане́ прозира́етъ, я́ко прiи́детъ де́нь его́.
 • Ме́чь извлеко́ша грѣ́шницы, напряго́ша лу́къ сво́й, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцемъ.
 • Ме́чь и́хъ да вни́детъ въ сердца́ и́хъ, и лу́цы и́хъ да сокруша́т­ся.
 • Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́т­ст­ва грѣ́шныхъ мно́га.
 • Зане́ мы́шцы грѣ́шныхъ сокруша́т­ся, утвержда́етъ же пра́ведныя Госпо́дь.
 • Вѣ́сть Госпо́дь пути́ непоро́чныхъ, и достоя́нiе и́хъ въ вѣ́къ бу́детъ.
 • Не постыдя́т­ся во вре́мя лю́тое и во дне́хъ гла́да насы́тят­ся, я́ко грѣ́шницы поги́бнутъ.
 • Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися и́мъ и воз­нести́ся, изчеза́юще я́ко ды́мъ изчезо́ша.
 • Зае́млетъ грѣ́шный и не воз­врати́тъ: пра́ведный же ще́дритъ и дае́тъ.
 • Я́ко благословя́щiи его́ наслѣ́дятъ зе́млю, клену́щiи же его́ потребя́т­ся.
 • От Го́спода стопы́ человѣ́ку исправля́ют­ся, и пути́ его́ восхо́щетъ зѣло́.
 • Егда́ паде́тъ, не разбiе́т­ся, я́ко Госпо́дь подкрѣпля́етъ ру́ку его́.
 • Юнѣ́йшiй бы́хъ, и́бо состарѣ́хся, и не ви́дѣхъ пра́ведника оста́влена, ниже́ сѣ́мене его́ прося́ща хлѣ́бы.
 • Ве́сь де́нь ми́луетъ и взаи́мъ дае́тъ пра́ведный, и сѣ́мя его́ во благослове́нiе бу́детъ.
 • Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ благо, и всели́ся въ вѣ́къ вѣ́ка.
 • Я́ко Госпо́дь лю́битъ су́дъ и не оста́витъ преподо́бныхъ сво­и́хъ: во вѣ́къ сохраня́т­ся: беззако́н­ницы же изжену́т­ся, и сѣ́мя нечести́выхъ потреби́т­ся.
 • Пра́ведницы же наслѣ́дятъ зе́млю и вселя́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка на не́й.
 • Уста́ пра́веднаго по­уча́т­ся прему́дрости, и язы́къ его́ воз­глаго́летъ су́дъ.
 • Зако́нъ Бо́га его́ в се́рдцы его́, и не за́пнут­ся стопы́ его́.
 • Сматря́етъ грѣ́шный пра́веднаго и и́щетъ е́же умертви́ти его́:
 • Госпо́дь же не оста́витъ его́ въ руку́ его́, ниже́ осу́дитъ его́, егда́ су́дитъ ему́.
 • Потерпи́ Го́спода и сохрани́ пу́ть его́, и воз­несе́тъ тя́ е́же наслѣ́дити зе́млю: внегда́ потребля́тися грѣ́шникомъ, у́зриши.
 • Ви́дѣхъ нечести́ваго превоз­нося́щася и вы́сящася я́ко ке́дры Лива́нскiя:
 • и ми́мо идо́хъ, и се́, не бѣ́, и взыска́хъ его́, и не обрѣ́теся мѣ́сто его́.
 • Храни́ незло́бiе и ви́ждь правоту́, я́ко е́сть оста́нокъ человѣ́ку ми́рну.
 • Беззако́н­ницы же потребя́т­ся вку́пѣ: оста́нцы же нечести́выхъ потребя́т­ся.
 • Спасе́нiе же пра́ведныхъ от­ Го́спода, и защи́титель и́хъ е́сть во вре́мя ско́рби:
 • и помо́жетъ и́мъ Госпо́дь и изба́витъ и́хъ, и и́зметъ и́хъ от­ грѣ́шникъ и спасе́тъ и́хъ, я́ко упова́ша на него́.
 • Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,
 • ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.
 • Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
 • Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
 • Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,
 • и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
 • Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
 • Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло,
 • ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.
 • Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.
 • А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
 • Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими:
 • Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его.
 • Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем:
 • меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся.
 • Малое у праведника – лучше богатства многих нечестивых,
 • ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
 • Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:
 • не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты;
 • а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.
 • Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает,
 • ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся.
 • Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его:
 • когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
 • Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба:
 • он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет.
 • Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек:
 • ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; [а беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится.
 • Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
 • Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду.
 • Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его.
 • Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его;
 • но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим.
 • Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь.
 • Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву;
 • но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу.
 • Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир;
 • а беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет.
 • От Господа спасение праведникам, Он – защита их во время скорби;
 • и поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.
 • Magistro chori. David, servi Domini.
 • Susurrat iniquitas ad impium in medio cordis eius; non est timor Dei ante oculos eius.
 • Quoniam blanditur ipsi in conspectu eius, ut non inveniat iniquitatem suam et oderit.
 • Verba oris eius iniquitas et dolus, desiit intellegere, ut bene ageret.
 • Iniquitatem meditatus est in cubili suo, astitit omni viae non bonae, malitiam autem non odivit.
 • Domine, in caelo misericordia tua, et veritas tua usque ad nubes;
 • iustitia tua sicut montes Dei, iudicia tua abyssus multa: homines et iumenta salvabis, Domine.
 • Quam pretiosa misericordia tua, Deus! Filii autem hominum in tegmine alarum tuarum sperabunt;
 • inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos.
 • Quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen.
 • Praetende misericordiam tuam scientibus te et iustitiam tuam his, qui recto sunt corde.
 • Non veniat mihi pes superbiae, et manus peccatoris non moveat me.
 • Ibi ceciderunt, qui operantur iniquitatem, expulsi sunt nec potuerunt stare.
 • لامام المغنين. لعبد الرب داود. نأمة معصية الشرير في داخل قلبي ان ليس خوف الله امام عينيه.

 • لانه ملّق نفسه لنفسه من جهة وجدان اثمه وبغضه.

 • كلام فمه اثم وغش. كف عن التعقل عن عمل الخير.

 • يتفكر بالاثم على مضجعه. يقف في طريق غير صالح. لا يرفض الشر

 • يا رب في السموات رحمتك. امانتك الى الغمام.

 • عدلك مثل جبال الله واحكامك لجة عظيمة. الناس والبهائم تخلّص يا‏ رب.

 • ما اكرم رحمتك يا الله. فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون.

 • يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم.

 • لان عندك ينبوع الحياة. بنورك نرى نورا.

 • أدم رحمتك للذين يعرفونك وعدلك للمستقيمي القلب.

 • لا تأتني رجل الكبرياء ويد الاشرار لا تزحزحني.

 • هناك سقط فاعلو الاثم. دحروا فلم يستطيعوا القيام

 • 37:1 Давидів.
  Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних,
 • 37:2 бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина пов́януть!
 • 37:3 Надійся на Господа й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй!
 • 37:4 Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання!
 • 37:5 На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить,
 • 37:6 і Він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою немов південь.
 • 37:7 Жди Господа мовчки й на Нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі.
 • 37:8 Повстримайсь від гніву й покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло,
 • 37:9 бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа землю вспадкують!
 • 37:10 А ще трохи й не буде безбожного, і будеш дивитись на місце його і не буде його,
 • 37:11 а покірні вспадкують землю, і зарозкошують миром великим!
 • 37:12 Лихе замишляє безбожний на праведного, і скрегоче на нього своїми зубами,
 • 37:13 та Господь посміється із нього, бачить бо Він, що наближується його день!
 • 37:14 Безбожні меча добувають та лука свого натягають, щоб звалити нужденного й бідного, щоб порізати людей простої дороги,
 • 37:15 та ввійде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки!
 • 37:16 Краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних, і то багатьох,
 • 37:17 бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливих Господь підпирає!
 • 37:18 Знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки,
 • 37:19 за лихоліття не будуть вони посоромлені, і за днів голоду ситими будуть.
 • 37:20 Бо загинуть безбожні, і Господні вороги, як овечий той лій, заникнуть, у димі заникнуть вони!
 • 37:21 Позичає безбожний і не віддає, а праведний милість висвідчує та роздає,
 • 37:22 бо благословенні від Нього вспадкують землю, а прокляті від Нього понищені будуть!
 • 37:23 Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її;
 • 37:24 коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь.
 • 37:25 Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили.
 • 37:26 Кожен день виявляє він милість та позичає, і над потомством його благословення.
 • 37:27 Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи!
 • 37:28 Бо любить Господь справедливість, і Він богобійних Своїх не покине, вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине!
 • 37:29 Успадкують праведні землю, і повік будуть жити на ній.
 • 37:30 Уста праведного кажуть мудрість, язик же його промовляє про право,
 • 37:31 Закон Бога його в його серці, кроки його не спіткнуться.
 • 37:32 А безбожний чатує на праведного, і пильнує забити його,
 • 37:33 та Господь не зоставить його в руках того, і несправедливим не вчинить його, коли буде судити його.
 • 37:34 Надійся на Господа, та держися дороги Його, і піднесе Він тебе, щоб успадкувати землю, ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні.
 • 37:35 Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле зелене те дерево,
 • 37:36 та він проминув, й ось немає його, і шукав я його, й не знайшов!
 • 37:37 Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність,
 • 37:38 переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине!
 • 37:39 А спасіння праведних від Господа, Він їхня твердиня за час лихоліття,
 • 37:40 і Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до Нього вони!