Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду, въ воспомина́нiе о суббо́тѣ.
 • Го́споди, да не я́ростiю тво­е́ю обличи́ши мене́, ниже́ гнѣ́вомъ тво­и́мъ нака́жеши мене́:
 • я́ко стрѣ́лы твоя́ унзо́ша во мнѣ́, и утверди́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́.
 • Нѣ́сть изцѣле́нiя въ пло́ти мо­е́й от­ лица́ гнѣ́ва тво­его́, нѣ́сть ми́ра въ косте́хъ мо­и́хъ от­ лица́ грѣ́хъ мо­и́хъ.
 • Я́ко беззако́нiя моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготѣ́ша на мнѣ́.
 • Возсмердѣ́ша и согни́ша ра́ны моя́, от­ лица́ безу́мiя мо­его́.
 • Пострада́хъ и сляко́хся до конца́, ве́сь де́нь сѣ́туя хожда́хъ:
 • я́ко ля́двiя моя́ напо́лнишася поруга́нiй, и нѣ́сть изцѣле́нiя въ пло́ти мо­е́й.
 • Озло́бленъ бы́хъ и смири́хся до зѣла́, рыка́хъ от­ воз­дыха́нiя се́рдца мо­его́.
 • Го́споди, предъ тобо́ю все́ жела́нiе мое́, и воз­дыха́нiе мое́ от­ тебе́ не утаи́ся.
 • Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя́ си́ла моя́, и свѣ́тъ о́чiю мое́ю, и то́й нѣ́сть со мно́ю.
 • Дру́зи мо­и́ и и́скрен­нiи мо­и́ пря́мо мнѣ́ при­­бли́жишася и ста́ша.
 • И бли́жнiи мо­и́ от­дале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущiи ду́шу мою́: и и́щущiи зла́я мнѣ́ глаго́лаху су́етная, и льсти́внымъ ве́сь де́нь по­уча́хуся.
 • А́зъ же я́ко глу́хъ не слы́шахъ, и я́ко нѣ́мъ не от­верза́яй у́стъ сво­и́хъ:
 • и бы́хъ я́ко человѣ́къ не слы́шай и не имы́й во устѣ́хъ сво­и́хъ обличе́нiя.
 • Я́ко на тя́, Го́споди, упова́хъ, ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й.
 • Я́ко рѣ́хъ: да не когда́ пора́дуютмися врази́ мо­и́: и внегда́ подвижа́тися нога́мъ мо­и́мъ, на мя́ велерѣ́чеваша.
 • Я́ко а́зъ на ра́ны гото́въ, и болѣ́знь моя́ предо мно́ю е́сть вы́ну.
 • Я́ко беззако́нiе мое́ а́зъ воз­вѣщу́ и попеку́ся о грѣсѣ́ мо­е́мъ.
 • Врази́ же мо­и́ живу́тъ и укрѣпи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящiи мя́ безъ пра́вды:
 • воз­даю́щiи ми́ зла́я воз­ъ блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́хъ благосты́ню.
 • Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не от­ступи́ от­ мене́:
 • вонми́ въ по́мощь мою́, Го́споди спасе́нiя мо­его́.
 • Псалом Давида. В воспоминание [о субботе].
 • Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня,
 • ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне.
 • Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих,
 • ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне,
 • смердят, гноятся раны мои от безумия моего.
 • Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу,
 • ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей.
 • Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего.
 • Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
 • Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей моих, – и того нет у меня.
 • Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.
 • Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни;
 • а я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих;
 • и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа,
 • ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи, Боже мой.
 • И я сказал: да не восторжествуют надо мною [враги мои]; когда колеблется нога моя, они величаются надо мною.
 • Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною.
 • Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем.
 • А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно;
 • и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру.
 • Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня;
 • поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!
 • Псалом Давида, в воспоминание о субботе.
 • Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня в гневе Твоем!
 • Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и наложил Ты на меня руку Твою.
 • Нет исцеления телу моему от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих.
 • Ибо мои беззакония превысили голову мою, словно бремя тяжкое, отяготели на мне.
 • Смердят и гноятся раны мои от безумия моего.
 • Пострадал я и согнулся до земли, сетуя, весь день ходил;
 • Ибо за грехи мои подвергся я поруганию, и нет исцеления телу моему.
 • Испытал я злое и смирился глубоко, вопил в терзаниях сердца моего.
 • Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхания мои от Тебя не утаятся.
 • Сердце мое в смятении, оставила меня сила моя, свет очей моих, и тот я утратил.
 • Друзья мои и родичи мои приблизились ко мне со враждою, и оставили меня;
 • И ближние от меня отдалились, и враги стремились погубить меня, желающие мне зла говорили суетное и в лукавстве всяк день изощрялись.
 • А я, как глухой, не слышал и, как немой, не отверзал уст своих;
 • И был, как человек, что не слышит и не имеет в устах своих возражения.
 • Ибо на Тебя, Господи, я уповаю, и Ты услышишь меня, Господи Боже мой.
 • Сказал я: «Да не порадуются враги мои!», ибо когда поколебались стопы мои, они надо мной превозносились.
 • Но я принять раны готов, и болезнь моя всегда предо мною.
 • Беззаконие мое поведаю всем и помышлять буду о грехе моем.
 • А враги мои живы и стали крепче меня, и умножились ненавидящие меня неправедно.
 • Воздающие мне злом за добро оболгали меня, ибо я стремился к благому.
 • Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня!
 • Приди на помощь мне, Господь, спасающий меня!
 • لداود. لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمّال الاثم

 • فانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الاخضر يذبلون.

 • اتكل على الرب وافعل الخير. اسكن الارض وارع الامانة.

 • وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك.

 • سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري.

 • ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة.

 • انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد.

 • كف عن الغضب واترك السخط ولا تغر لفعل الشر.

 • لان عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض.

 • بعد قليل لا يكون الشرير. تطلع في مكانه فلا يكون.

 • اما الودعاء فيرثون الارض ويتلذذون في كثرة السلامة

 • الشرير يتفكر ضد الصدّيق ويحرق عليه اسنانه.

 • الرب يضحك به لانه رأى ان يومه آت.

 • الاشرار قد سلّوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير لقتل المستقيم طريقهم.

 • سيفهم يدخل في قلبهم وقسيّهم تنكسر

 • القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين.

 • لان سواعد الاشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب.

 • الرب عارف ايام الكملة وميراثهم الى الابد يكون.

 • لا يخزون في زمن السوء وفي ايام الجوع يشبعون.

 • لان الاشرار يهلكون واعداء الرب كبهاء المراعي. فنوا. كالدخان فنوا.

 • الشرير يستقرض ولا يفي واما الصدّيق فيترأف ويعطي.

 • لان المباركين منه يرثون الارض والملعونين منه يقطعون

 • من قبل الرب تتثبت خطوات الانسان وفي طريقه يسرّ.

 • اذا سقط لا ينطرح لان الرب مسند يده.

 • ايضا كنت فتى وقد شخت ولم ار صدّيقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا.

 • اليوم كله يترأف ويقرض ونسله للبركة

 • حد عن الشر وافعل الخير واسكن الى الابد.

 • لان الرب يحب الحق ولا يتخلى عن اتقيائه. الى الابد يحفظون اما نسل الاشرار فينقطع.

 • الصديقون يرثون الارض ويسكنونها الى الابد.

 • فم الصدّيق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق.

 • شريعة الهه في قلبه. لا تتقلقل خطواته.

 • الشرير يراقب الصدّيق محاولا ان يميته

 • الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته.

 • انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الارض. الى انقراض الاشرار تنظر

 • قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة.

 • عبر فاذا هو ليس بموجود والتمسته فلم يوجد.

 • لاحظ الكامل وانظر المستقيم فان العقب لانسان السلامة.

 • اما الاشرار فيبادون جميعا. عقب الاشرار ينقطع.

 • اما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق.

 • ويعينهم الرب وينجيهم. ينقذهم من الاشرار ويخلصهم لانهم احتموا به

 • Дљљттєн забуру. Эске тєшєрєє єчєн.
 • Тењир! Мени каарданып ашкерелебе, ачууланып жазалаба.
 • Анткени Сенин жебелерињ денеме сайылып турат, Сенин менин єстємдљгє колуњ оор болуп жатат.
 • Сенин каарыњдан денемдин бир да соо жери жок. Кєнљљлљрємдєн айынан сљљктљрємдљ тынчтык жок.
 • Анткени мыйзамсыз иштерим башымдан ашып, оор жєк сыяктуу мага салмагын салып турат.
 • Акылсыздыгымдан жараларым ирињдеп, сасып жатат.
 • Бєкєрљйєп, таптакыр башымды кљтљрљ албай калдым, тањдан кечке кайгы тартып жєрљм.
 • Анткени ичим толтура илдет, денемдин соо жери жок.
 • Алсырап, аябай кыйналып жатам, жєрљгєм сыздагандан кыйкырып жатам.
 • Тењир! Менин каалоомдун баары Љзєњљ белгилєє, менин онтогонум да Сенден жашыруун эмес.
 • Жєрљгєм титиреп жатат, кєчємдє жоготтум, кљзєм да тунарып калды.
 • Досторум менен санаалаштарым илдетимди кљрєп, менден оолактап калышты, жакындарым да алыс турушат.
 • Мени љлтєргєсє келгендер болсо торлорун жайып жатышат, мага жамандык каалагандар мени љлтєрєє жљнєндљ сєйлљшєп жатышат, ар кєнє айла-амал ойлоп жатышат.
 • Ал эми мен дєлљйгљ окшоп эч нерсе укпайм; дудукка окшоп оозумду ачпайм.
 • Кулагы укпаган, оозунда жообу жок адамга окшоп калдым.
 • Анткени мен Сенден ємєттљнљм, Тењир. Сен мага жооп бересињ, Тењирим, Кудайым менин.
 • «Душмандарым мени кљрєп кубанышпасын. Бутум шилтенбей калса, алар мага кыйынсынышат», – дедим.
 • Анткени жыгылганы калдым, жаным кыйналып турат.
 • Мен љз айыбымды мойнума алам, кєнљљм єчєн кайгырып жатам.
 • Душмандарым болсо жашап жєрєшљт, кєч алып жатышат, мени себепсиз эле жек кљргљндљр кљбљйєп жатат.
 • Менин жакшылыгыма жамандык кылгандар да жакшы нерсеге умтулганым єчєн, мага каршы чыгып жатышат.
 • Тењирим, Кудайым, мени таштаба, менден алыстаба.
 • Мага жардам берєєгљ шашыл, Тењирим, менин Куткаруучум!