Скрыть
30:1
30:3
30:5
30:8
30:15
30:18
30:19
30:25
Псалом 47 
47:1
47:5
47:9
47:10
47:12
47:13
47:14
Церковнославянский (рус)
Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду, изступле́нiя.
На Тя́, Го́споди, упова́хъ, да не постыжу́ся во вѣ́къ: пра́вдою Тво­е́ю изба́ви мя́ и изми́ мя.
Приклони́ ко мнѣ́ у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя́: бу́ди ми́ въ Бо́га защи́тителя и въ до́мъ при­­бѣ́жища, е́же спасти́ мя.
Я́ко держа́ва моя́ и при­­бѣ́жище мое́ еси́ Ты́: и и́мене Тво­его́ ра́ди наста́виши мя́ и препита́еши мя́.
Изведе́ши мя́ от­ сѣ́ти сея́, ю́же скры́ша ми́: я́ко Ты́ еси́ защи́титель мо́й, Го́споди.
Въ ру́цѣ Тво­и́ предложу́ ду́хъ мо́й: изба́вилъ мя́ еси́, Го́споди Бо́же и́стины.
Возненави́дѣлъ еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: а́зъ же на Го́спода упова́хъ.
Возра́дуюся и воз­веселю́ся о ми́лости Тво­е́й, я́ко при­­зрѣ́лъ еси́ на смире́нiе мое́, спа́слъ еси́ от­ ну́ждъ ду́шу мою́
и нѣ́си мене́ затвори́лъ въ рука́хъ вра́жiихъ, поста́вилъ еси́ на простра́н­нѣ но́зѣ мо­и́.
Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростiю о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́.
Я́ко изчезе́ въ болѣ́зни живо́тъ мо́й, и лѣ́та моя́ въ воз­дыха́нiихъ: изнемо́же нището́ю крѣ́пость моя́, и ко́сти моя́ смято́шася.
От всѣ́хъ вра́гъ мо­и́хъ бы́хъ поноше́нiе, и сосѣ́домъ мо­и́мъ зѣло́, и стра́хъ зна́емымъ мо­и́мъ: ви́дящiи мя́ во́нъ бѣжа́ша от­ мене́.
Забве́нъ бы́хъ я́ко ме́ртвъ от­ се́рдца: бы́хъ я́ко сосу́дъ погубле́нъ.
Я́ко слы́шахъ гажде́нiе {укоре́нiе} мно́гихъ живу́щихъ о́крестъ: внегда́ собра́тися и́мъ вку́пѣ на мя́, прiя́ти ду́шу мою́ совѣща́ша.
А́зъ же на Тя́, Го́споди, упова́хъ, рѣ́хъ: Ты́ еси́ Бо́гъ мо́й.
Въ руку́ Твое́ю жре́бiи мо­и́: изба́ви мя́ изъ руки́ вра́гъ мо­и́хъ и от­ гоня́щихъ мя́.
Просвѣти́ лице́ Твое́ на раба́ Тво­его́: спаси́ мя ми́лостiю Тво­е́ю.
Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко при­­зва́хъ Тя́: да постыдя́т­ся нечести́вiи, и сни́дутъ во а́дъ.
Нѣ́мы да бу́дутъ устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́нiе, горды́нею и уничиже́нiемъ.
Ко́ль мно́гое мно́же­с­т­во бла́гости Тво­ея́, Го́споди, ю́же скры́лъ еси́ боя́щымся Тебе́, содѣ́лалъ еси́ упова́ющымъ на Тя́, предъ сы́ны человѣ́ческими:
скры́еши и́хъ въ та́йнѣ лица́ Тво­его́ от­ мяте́жа человѣ́ческа, покры́еши и́хъ въ кро́вѣ от­ прерѣка́нiя язы́къ.
Благослове́нъ Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́дѣ огражде́нiя.
А́зъ же рѣ́хъ во изступле́нiи мо­е́мъ: от­ве́рженъ е́смь от­ лица́ о́чiю Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шалъ еси́ гла́съ моли́твы мо­ея́, внегда́ воз­зва́хъ къ Тебѣ́.
Возлюби́те Го́спода, вси́ преподо́бнiи Его́: я́ко и́стины взыска́етъ Госпо́дь и воз­дае́тъ изли́ше творя́щымъ горды́ню.
Мужа́йтеся, и да крѣпи́т­ся се́рдце ва́­ше, вси́ упова́ющiи на Го́спода.
Псало́мъ пѣ́сни сыно́въ Коре́овыхъ, вторы́я суббо́ты.
Ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́ во гра́дѣ Бо́га на́­шего, въ горѣ́ святѣ́й Его́,
благокоре́н­нымъ ра́дованiемъ всея́ земли́: го́ры Сiо́нскiя, ре́бра сѣ́верова, гра́дъ Царя́ вели́каго.
Бо́гъ въ тя́жестѣхъ {во хра́мѣхъ} его́ зна́емь е́сть, егда́ заступа́етъ и́.
Я́ко се́, ца́рiе зе́мстiи собра́шася, снидо́шася вку́пѣ:
ті́и ви́дѣв­ше та́ко, удиви́шася, смято́шася, подвиго́шася:
тре́петъ прiя́тъ я́ та́мо, болѣ́зни я́ко ражда́ющiя.
Ду́хомъ бу́рнымъ сокруши́ши корабли́ Ѳарси́йскiя.
Я́коже слы́шахомъ, та́ко и ви́дѣхомъ во гра́дѣ Го́спода си́лъ, во гра́дѣ Бо́га на́­шего: Бо́гъ основа́ и въ вѣ́къ.
Прiя́хомъ, Бо́же, ми́лость Твою́ посредѣ́ люді́й Тво­и́хъ.
По и́мени Тво­ему́, Бо́же, та́ко и хвала́ Твоя́ на конца́хъ земли́: пра́вды испо́лнь десни́ца Твоя́.
Да воз­весели́т­ся гора́ Сiо́нская, и да воз­ра́дуют­ся дще́ри Иуде́йскiя, суде́бъ ра́ди Тво­и́хъ, Го́споди.
Обыди́те Сiо́нъ и обыми́те его́, повѣ́дите въ столпѣ́хъ его́:
положи́те сердца́ ва́ша въ си́лу его́, и раздѣли́те до́мы его́, я́ко да повѣ́сте въ ро́дѣ инѣ́мъ.
Я́ко То́й е́сть Бо́гъ на́шъ во вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка: То́й упасе́тъ на́съ во вѣ́ки.
2 Надеюсь на Бога и молю освободить меня от опасностей. 6 Я свою жизнь вверяю Тебе, ненавижу идолов, за оказанные мне милости буду воспевать Тебя. 10 Мои бедствия тяжелы; мои силы истощились, меня все избегают, кругом слышу злоречие и попытки лишить меня жизни. 15 Жду защиты от Бога. 20 Благословен Господь за милость, которой Он награждает преданных Ему. Да мужаются и укрепляются все, надеющиеся на Господа.
Начальнику хора. Псалом Давида. [Во время смятения]
На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня;
приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня,
ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя.
В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.
Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю.
Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей
и не предал меня в руки врага; поставил ноги мои на пространном месте.
Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя.
Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли.
От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня.
Я забыт в сердцах, как мертвый; я – как сосуд разбитый,
ибо слышу злоречие многих; отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою.
А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты – мой Бог.
В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.
Яви светлое лице Твое рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею.
Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде.
Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем.
Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!
Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков.
Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе!
В смятении моем я думал: «отвержен я от очей Твоих»; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе.
Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.
Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!
2 Велик Господь в своем царственном городе, которого Он Защитник. 5 Собрались враги, но погибли. 9 Мы полны благоговения пред Тобою. 12 Пусть радуются все города иудейские. Пусть осмотрят Иерусалим, спасенный Богом от врагов и неповрежденный. Этот – Бог наш на веки и веки.
Песнь. Псалом. Сынов Кореевых
Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его.
Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне ее город великого Царя.
Бог в жилищах его ведом, как заступник:
ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо;
увидели и изумились, смутились и обратились в бегство;
страх объял их там и мука, как у женщин в родах;
восточным ветром Ты сокрушил Фарсийские корабли.
Как слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: Бог утвердит его на веки.
Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего.
Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли; десница Твоя полна правды.
Да веселится гора Сион, [и] да радуются дщери Иудейские ради судов Твоих, [Господи].
Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его;
обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду,
ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем нашим до самой смерти.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible