Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ.
 • Услы́шите сiя́, вси́ язы́цы, внуши́те, вси́ живу́щiи по вселе́н­нѣй,
 • земноро́днiи же и сы́нове человѣ́честiи, вку́пѣ бога́тъ и убо́гъ.
 • Уста́ моя́ воз­глаго́лютъ прему́дрость, и по­уче́нiе се́рдца мо­его́ ра́зумъ.
 • Приклоню́ въ при́тчу у́хо мое́, от­ве́рзу во псалти́ри гана́нiе мое́.
 • Вску́ю бою́ся въ де́нь лю́тъ? беззако́нiе пяты́ мо­ея́ обы́детъ мя́.
 • Надѣ́ющiися на си́лу свою́ и о мно́же­ст­вѣ бога́т­ст­ва сво­его́ хва́лящiися:
 • бра́тъ не изба́витъ, изба́витъ ли человѣ́къ? не да́стъ Бо́гу измѣ́ны за ся́,
 • и цѣ́ну избавле́нiя души́ сво­ея́: и утруди́ся въ вѣ́къ,
 • и жи́въ бу́детъ до конца́, не у́зритъ па́губы.
 • Егда́ уви́дитъ прему́дрыя умира́ющыя, вку́пѣ безу́менъ и несмы́сленъ поги́бнутъ, и оста́вятъ чужди́мъ бога́т­ст­во свое́.
 • И гро́би и́хъ жили́ща и́хъ во вѣ́къ, селе́нiя и́хъ въ ро́дъ и ро́дъ, нареко́ша имена́ своя́ на земля́хъ.
 • И человѣ́къ въ че́сти сы́й не разумѣ́, при­­ложи́ся ското́мъ несмы́слен­нымъ и уподо́бися и́мъ.
 • Се́й пу́ть и́хъ собла́знъ и́мъ, и по си́хъ во устѣ́хъ сво­и́хъ благоволя́тъ.
 • Я́ко о́вцы во а́дѣ положе́ни су́ть, сме́рть упасе́тъ я́: и облада́ютъ и́ми пра́вiи зау́тра, и по́мощь и́хъ обетша́етъ во а́дѣ: от­ сла́вы сво­ея́ изринове́ни бы́ша.
 • Оба́че Бо́гъ изба́витъ ду́шу мою́ изъ руки́ а́довы, егда́ прiе́млетъ мя́.
 • Не убо́йся, егда́ разбогатѣ́етъ человѣ́къ, или́ егда́ умно́жит­ся сла́ва до́му его́:
 • я́ко внегда́ умре́ти ему́, не во́зметъ вся́, ниже́ сни́детъ съ ни́мъ сла́ва его́.
 • Я́ко душа́ его́ въ животѣ́ его́ благослови́т­ся, исповѣ́ст­ся тебѣ́, егда́ благосотвори́ши ему́.
 • Вни́детъ да́же до ро́да оте́цъ сво­и́хъ, да́же до вѣ́ка не у́зритъ свѣ́та.
 • И человѣ́къ въ че́сти сы́й не разумѣ́, при­­ложи́ся ското́мъ несмы́слен­нымъ и уподо́бися и́мъ.
 • Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом.
 • Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во вселенной, –
 • и простые и знатные, богатый, равно как бедный.
 • Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание.
 • Приклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою:
 • «для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня?»
 • Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего!
 • человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него:
 • дорога́ цена искупления души их, и не будет того вовек,
 • чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы.
 • Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим.
 • В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами.
 • Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые погибают.
 • Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их.
 • Как овец, заключат их в преисподнюю; смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними; сила их истощится; могила – жилище их.
 • Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня.
 • Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается:
 • ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его;
 • хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе,
 • но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света.
 • Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.
 • εἰς τὸ τέλος τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμός
 • ἀκούσατε ταῦτα πάν­τα τὰ ἔθνη ἐνωτίσασθε πάν­τες οἱ κατοικοῦν­τες τὴν οἰκουμένην
 • οἵ τε γηγενεῖς καὶ οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ πλούσιος καὶ πένης
 • τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν
 • κλινῶ εἰς παρα­βολὴν τὸ οὖς μου ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ τὸ προ­́βλημά μου
 • ἵνα τί φοβοῦμαι ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ἡ ἀνομία τῆς πτέρνης μου κυκλώσει με
 • οἱ πεποιθότες ἐπι­̀ τῇ δυνάμει αὐτῶν καὶ ἐπι­̀ τῷ πλή­θει τοῦ πλούτου αὐτῶν καυχώμενοι
 • ἀδελφὸς οὐ λυτροῦται λυτρώ­σε­ται ἄνθρωπος οὐ δώσει τῷ θεῷ ἐξίλασμα αὐτοῦ
 • καὶ τὴν τιμὴν τῆς λυτρώσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ
 • καὶ ἐκόπασεν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ζή­σε­ται εἰς τέλος ὅτι οὐκ ὄψ­σε­ται κατα­φθοράν ὅταν ἴδῃ σοφοὺς ἀπο­θνῄσκον­τας
 • ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ ἄφρων καὶ ἄνους ἀπο­λοῦν­ται καὶ κατα­λείψουσιν ἀλλοτρίοις τὸν πλοῦτον αὐτῶν
 • καὶ οἱ τάφοι αὐτῶν οἰκίαι αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα σκηνώματα αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν ἐπεκαλέσαν­το τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐπι­̀ τῶν γαιῶν αὐτῶν
 • καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συν­ῆκεν παρα­συν­εβλήθη τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς
 • αὕτη ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκάνδαλον αὐτοῖς καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν εὐδοκήσουσιν (δια­́ψαλμα)
 • ὡς προ­́βατα ἐν ᾅδῃ ἔθεν­το θάνα­τος ποιμαίνει αὐτούς καὶ κατα­κυριεύ­σουσιν αὐτῶν οἱ εὐθεῖς τὸ πρωί καὶ ἡ βοήθεια αὐτῶν παλαιωθή­σε­ται ἐν τῷ ᾅδῃ ἐκ τῆς δόξης αὐτῶν
 • πλη­̀ν ὁ θεὸς λυτρώ­σε­ται τὴν ψυχήν μου ἐκ χειρὸς ᾅδου ὅταν λαμβάνῃ με (δια­́ψαλμα)
 • μὴ φοβοῦ ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος καὶ ὅταν πλη­θυνθῇ ἡ δόξα τοῦ οἴκου αὐτοῦ
 • ὅτι οὐκ ἐν τῷ ἀπο­θνῄσκειν αὐτὸν λήμψ­σε­ται τὰ πάν­τα οὐδὲ συγκατα­βή­σε­ται αὐτῷ ἡ δόξα αὐτοῦ
 • ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εὐλογηθή­σε­ται ἐξομολογή­σε­ταί σοι ὅταν ἀγαθύνῃς αὐτῷ
 • εἰσελεύ­­σε­ται ἕως γενεᾶς πατέρων αὐτοῦ ἕως αἰῶνος οὐκ ὄψ­σε­ται φῶς
 • ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συν­ῆκεν παρα­συν­εβλήθη τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς
 • تسبيحة مزمور. لبني قورح. عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة الهنا جبل قدسه.

 • جميل الارتفاع فرح كل الارض جبل صهيون. فرح اقاصي الشمال مدينة الملك العظيم.

 • الله في قصورها يعرف ملجأ

 • لانه هوذا الملوك اجتمعوا. مضوا جميعا.

 • لما رأوا بهتوا ارتاعوا فرّوا.

 • اخذتهم الرعدة هناك. والمخاض كوالدة.

 • بريح شرقية تكسر سفن ترشيش.

 • كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود في مدينة الهنا. الله يثبّتها الى الابد. سلاه

 • ذكرنا يا الله رحمتك في وسط هيكلك.

 • نظير اسمك يا الله تسبيحك الى اقاصي الارض. يمينك ملآنة برا.

 • يفرح جبل صهيون تبتهج بنات يهوذا من اجل احكامك

 • طوفوا بصهيون ودوروا حولها. عدوّا ابراجها.

 • ضعوا قلوبكم على متارسها. تأملوا قصورها لكي تحدثوا بها جيلا آخر.

 • لان الله هذا هو الهنا الى الدهر والابد. هو يهدينا حتى الى‏ الموت