Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Начальнику хора. На струнных орудиях. Учение Давида,
 • когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «не у нас ли скрывается Давид?»
 • Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня.
 • Боже! услышь молитву мою, внемли словам уст моих,
 • ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей; они не имеют Бога пред собою.
 • Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою.
 • Он воздаст за зло врагам моим; истиною Твоею истреби их.
 • Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо,
 • ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.
 • Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ ра́зума Дави́ду,
 • внегда́ прiити́ зифе́емъ и рещи́ Сау́лови: не се́ ли, Дави́дъ скры́ся въ на́съ?
 • Бо́же, во и́мя твое́ спаси́ мя и въ си́лѣ тво­е́й суди́ ми.
 • Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ:
 • я́ко чу́ждiи воста́ша на мя́, и крѣ́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га предъ собо́ю.
 • Се́ бо, Бо́гъ помога́етъ ми́, и Госпо́дь засту́пникъ души́ мо­е́й:
 • от­врати́тъ зла́я враго́мъ мо­и́мъ: и́стиною тво­е́ю потреби́ и́хъ.
 • Во́лею пожру́ тебѣ́, исповѣ́мся и́мени тво­ему́, Го́споди, я́ко благо:
 • я́ко от­ вся́кiя печа́ли изба́вилъ мя́ еси́, и на враги́ моя́ воз­зрѣ́ о́ко мое́.