Скрыть
53:1
53:3
53:6
53:7
53:8
Церковнославянский (рус)
Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ ра́зума Дави́ду,
внегда́ прiити́ зифе́емъ и рещи́ Сау́лови: не се́ ли, Дави́дъ скры́ся въ на́съ?
Бо́же, во и́мя твое́ спаси́ мя и въ си́лѣ тво­е́й суди́ ми.
Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ:
я́ко чу́ждiи воста́ша на мя́, и крѣ́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га предъ собо́ю.
Се́ бо, Бо́гъ помога́етъ ми́, и Госпо́дь засту́пникъ души́ мо­е́й:
от­врати́тъ зла́я враго́мъ мо­и́мъ: и́стиною тво­е́ю потреби́ и́хъ.
Во́лею пожру́ тебѣ́, исповѣ́мся и́мени тво­ему́, Го́споди, я́ко благо:
я́ко от­ вся́кiя печа́ли изба́вилъ мя́ еси́, и на враги́ моя́ воз­зрѣ́ о́ко мое́.
Начальнику хора. На струнных орудиях. Учение Давида,
когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «не у нас ли скрывается Давид?»
Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня.
Боже! услышь молитву мою, внемли словам уст моих,
ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей; они не имеют Бога пред собою.
Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою.
Он воздаст за зло врагам моим; истиною Твоею истреби их.
Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо,
ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов