Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, да не растли́ши, Дави́ду въ столпописа́нiе.
 • А́ще во­и́стин­ну у́бо пра́вду глаго́лете, пра́вая суди́те, сы́нове человѣ́честiи.
 • И́бо въ се́рдцы беззако́нiе дѣ́лаете на земли́, непра́вду ру́ки ва́шя сплета́ютъ.
 • Очужди́шася грѣ́шницы от­ ложе́снъ, заблуди́ша от­ чре́ва, глаго́лаша лжу́.
 • Я́рость и́хъ по подо́бiю змiину́, я́ко а́спида глу́ха и затыка́ющаго у́ши сво­и́,
 • и́же не услы́шитъ гла́са обава́ющихъ, обава́емь обава́ет­ся от­ прему́дра.
 • Бо́гъ сокруши́тъ зу́бы и́хъ во устѣ́хъ и́хъ: члено́вныя льво́въ сокруши́лъ е́сть Госпо́дь.
 • Уничижа́т­ся я́ко вода́ мимотеку́щая: напряже́тъ лу́къ сво́й, до́ндеже изнемо́гутъ.
 • Я́ко во́скъ раста́явъ от­и́мут­ся: паде́ о́гнь на ни́хъ, и не ви́дѣша со́лнца.
 • Пре́жде е́же разумѣ́ти те́рнiя ва́­шего ра́мна, я́ко жи́вы, я́ко во гнѣ́вѣ пожре́тъ я́.
 • Возвесели́т­ся пра́ведникъ, егда́ уви́дитъ от­мще́нiе: ру́цѣ сво­и́ умы́етъ въ кро́ви грѣ́шника.
 • И рече́тъ человѣ́къ: а́ще у́бо е́сть пло́дъ пра́веднику, у́бо е́сть Бо́гъ судя́ и́мъ на земли́.
 • Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида.
 • Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие?
 • Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле.
 • С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь.
 • Яд у них – как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои
 • и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях.
 • Боже! сокруши зубы их в устах их; разбей, Господи, челюсти львов!
 • Да исчезнут, как вода протекающая; когда напрягут стрелы, пусть они будут как переломленные.
 • Да исчезнут, как распускающаяся улитка; да не видят солнца, как выкидыш женщины.
 • Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее и обгоревшее да разнесет вихрь.
 • Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого.
 • И скажет человек: «подлинно есть плод праведнику! итак есть Бог, судящий на земле!»
 • εἰς τὸ τέλος μὴ δια­φθείρῃς τῷ Δαυιδ εἰς στηλογραφίαν
 • εἰ ἀληθῶς ἄρα δικαιοσύνην λαλεῖτε εὐθεῖα κρίνετε οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων
 • καὶ γὰρ ἐν καρδίᾳ ἀνομίας ἐργάζεσθε ἐν τῇ γῇ ἀδικίαν αἱ χεῖρες ὑμῶν συμπλέκουσιν
 • ἀπηλλοτριώθησαν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπο­̀ μήτρας ἐπλανήθησαν ἀπο­̀ γαστρός ἐλάλησαν ψεύ­δη
 • θυμὸς αὐτοῖς κατα­̀ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ὄφεως ὡσεὶ ἀσπίδος κωφῆς καὶ βυούσης τὰ ὦτα αὐτῆς
 • ἥτις οὐκ εἰσακού­σε­ται φωνὴν ἐπᾳδόν­των φαρμάκου τε φαρμακευο­μέ­νου παρα­̀ σοφοῦ
 • ὁ θεὸς συν­έτριψεν τοὺς ὀδόν­τας αὐτῶν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν τὰς μύλας τῶν λεόν­των συν­έθλασεν κύριος
 • ἐξουδενωθήσον­ται ὡς ὕδωρ δια­πορευόμενον ἐν­τενεῖ τὸ τόξον αὐτοῦ ἕως οὗ ἀσθενήσουσιν
 • ὡσεὶ κηρὸς ὁ τακεὶς ἀν­ταναιρεθήσον­ται ἐπέπεσε πῦρ καὶ οὐκ εἶδον τὸν ἥλιον
 • προ­̀ τοῦ συνιέναι τὰς ἀκάνθας ὑμῶν τὴν ῥάμνον ὡσεὶ ζῶν­τας ὡσεὶ ἐν ὀργῇ κατα­πίεται ὑμᾶς
 • εὐφρανθή­σε­ται δίκαιος ὅταν ἴδῃ ἐκδίκησιν ἀσεβῶν τὰς χεῖρας αὐτοῦ νίψ­σε­ται ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἁμαρτωλοῦ
 • καὶ ἐρεῖ ἄνθρωπος εἰ ἄρα ἔστιν καρπὸς τῷ δικαίῳ ἄρα ἐστὶν ὁ θεὸς κρίνων αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ
 • Magistro chori. Secundum» Ne destruxeris». David. Miktam. Quando a Saul in cavernam fugit.
 • Miserere mei, Deus, miserere mei, quoniam in te confugit anima mea; et in umbra alarum tuarum confugiam, donec transeant insidiae.
 • Clamabo ad Deum Altissimum, Deum, qui benefecit mihi.
 • Mittet de caelo et liberabit me; dabit in opprobrium conculcantes me. Mittet Deus misericordiam suam et veritatem suam.
 • Anima mea recumbit in medio catulorum leonum devorantium filios hominum. Dentes eorum arma et sagittae, et lingua eorum gladius acutus.
 • Exaltare super caelos, Deus, super omnem terram gloria tua.
 • Laqueum paraverunt pedibus meis, et incurvavit se anima mea; foderunt ante faciem meam foveam, et ipsi inciderunt in eam.
 • Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum;
 • cantabo et psalmum dicam. Exsurge, gloria mea; exsurge, psalterium et cithara, excitabo auroram.
 • Confitebor tibi in populis, Domine, et psalmum dicam tibi in nationibus,
 • quoniam magnificata est usque ad caelos misericordia tua, et usque ad nubes veritas tua.
 • Exaltare super caelos, Deus, super omnem terram gloria tua.