Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, псало́мъ пѣ́сни Дави́ду.
 • Да воскре́снетъ Бо́гъ, и расточа́т­ся врази́ его́, и да бѣжа́тъ от­ лица́ его́ ненави́дящiи его́.
 • Я́ко изчеза́етъ ды́мъ, да изче́знутъ: я́ко та́етъ во́скъ от­ лица́ огня́, та́ко да поги́бнутъ грѣ́шницы от­ лица́ Бо́жiя:
 • а пра́ведницы да воз­веселя́т­ся, да воз­ра́дуют­ся предъ Бо́гомъ, да насладя́т­ся въ весе́лiи.
 • Воспо́йте Бо́гу, по́йте и́мени его́: путесотвори́те воз­ше́дшему на за́пады, Госпо́дь и́мя ему́: и ра́дуйтеся предъ ни́мъ.
 • Да смяту́т­ся от­ лица́ его́, Отца́ си́рыхъ и судiи́ вдови́цъ: Бо́гъ въ мѣ́стѣ святѣ́мъ сво­е́мъ.
 • Бо́гъ вселя́етъ единомы́слен­ныя въ до́мъ, изводя́ окова́н­ныя му́же­с­т­вомъ, та́кожде преогорчева́ющыя живу́щыя во гробѣ́хъ.
 • Бо́же, внегда́ исходи́ти тебѣ́ предъ людьми́ тво­и́ми, внегда́ мимоходи́ти тебѣ́ въ пусты́ни,
 • земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от­ лица́ Бо́га Сина́ина, от­ лица́ Бо́га Изра́илева.
 • До́ждь во́ленъ от­лучи́ши, Бо́же, достоя́нiю тво­ему́, и изнемо́же, ты́ же соверши́лъ еси́ е́.
 • Живо́тная твоя́ живу́тъ на не́й: угото́валъ еси́ бла́гостiю тво­е́ю ни́щему, Бо́же.
 • Госпо́дь да́стъ глаго́лъ благовѣ­ст­ву́ющымъ си́лою мно́гою:
 • Ца́рь си́лъ воз­лю́блен­наго, красото́ю {ра́ди красоты́} до́му раздѣли́ти коры́сти.
 • А́ще поспите́ посредѣ́ предѣ́лъ, крилѣ́ голуби́нѣ посре́бренѣ, и междора́мiя ея́ въ блеща́нiи зла́та:
 • внегда́ ра́зн­ствитъ небе́сный цари́ на не́й, оснѣжа́т­ся въ селмо́нѣ.
 • Гора́ Бо́жiя, гора́ ту́чная, гора́ усыре́н­ная, гора́ ту́чная.
 • Вску́ю непщу́ете, го́ры усыре́н­ныя? гора́, ю́же благоволи́ Бо́гъ жи́ти въ не́й: и́бо Госпо́дь всели́т­ся до конца́.
 • Колесни́ца Бо́жiя тма́ми те́мъ, ты́сяща гобзу́ющихъ: Госпо́дь въ ни́хъ въ Сина́и во святѣ́мъ.
 • Возше́лъ еси́ на высоту́, плѣни́лъ еси́ плѣ́нъ: прiя́лъ еси́ дая́нiя въ человѣ́цѣхъ, и́бо не покаря́ющыяся, е́же всели́тися.
 • Госпо́дь Бо́гъ благослове́нъ, благослове́нъ Госпо́дь де́нь дне́: поспѣши́тъ на́мъ Бо́гъ спасе́нiй на́шихъ.
 • Бо́гъ на́шъ Бо́гъ е́же спаса́ти: и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная.
 • Оба́че Бо́гъ сокруши́тъ главы́ враго́въ сво­и́хъ, ве́рхъ вла́съ преходя́щихъ въ прегрѣше́нiихъ сво­и́хъ.
 • Рече́ Госпо́дь: от­ Васа́на обращу́, обращу́ во глубина́хъ морски́хъ:
 • я́ко да омо́чит­ся нога́ твоя́ въ кро́ви, язы́къ пе́съ тво­и́хъ от­ вра́гъ от­ него́.
 • Ви́дѣна бы́ша ше́­ст­вiя твоя́, Бо́же, ше́­ст­вiя Бо́га мо­его́ Царя́, и́же во святѣ́мъ.
 • Предвари́ша кня́зи бли́зъ пою́щихъ, посредѣ́ дѣ́въ тимпа́н­ницъ.
 • Въ це́рквахъ благослови́те Бо́га, Го́спода от­ исто́чникъ Изра́илевыхъ.
 • Та́мо Венiами́нъ юнѣ́йшiй во у́жасѣ, кня́зи Иу́довы влады́ки и́хъ, кня́зи Завуло́ни, кня́зи Нефѳали́мли.
 • Заповѣ́ждь, Бо́же, си́лою тво­е́ю: укрѣпи́, Бо́же, сiе́, е́же содѣ́лалъ еси́ въ на́съ.
 • От хра́ма тво­его́ во Иерусали́мъ тебѣ́ при­­несу́тъ ца́рiе да́ры.
 • Запрети́ звѣре́мъ тро́стнымъ: со́нмъ юне́цъ въ ю́ницахъ людски́хъ, е́же затвори́ти искуше́н­ныя сребро́мъ: расточи́ язы́ки хотя́щыя бра́немъ.
 • Прiи́дутъ моли́твен­ницы от­ Еги́пта: еѳiо́пiа предвари́тъ ру́ку свою́ къ Бо́гу.
 • Ца́р­ст­ва земна́я, по́йте Бо́гу, воспо́йте Го́сподеви,
 • воз­ше́дшему на небо небесе́ на восто́ки: се́, да́стъ гла́су сво­ему́ гла́съ си́лы.
 • Дади́те сла́ву богови: на Изра́или велелѣ́пота его́, и си́ла его́ на о́блацѣхъ.
 • Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ сво­и́хъ: Бо́гъ Изра́илевъ, то́й да́стъ си́лу и держа́ву лю́демъ сво­и́мъ. Благослове́нъ Бо́гъ.
 • Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь.
 • Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его.
 • Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия.
 • А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости.
 • Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.
 • Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.
 • Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне.
 • Боже! когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею,
 • земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай – от лица Бога, Бога Израилева.
 • Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его.
 • Народ Твой обитал там; по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного.
 • Господь даст слово: провозвестниц великое множество.
 • Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу.
 • Расположившись в уделах [своих], вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом:
 • когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне.
 • Гора Божия – гора Васанская! гора высокая – гора Васанская!
 • что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно?
 • Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище.
 • Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога.
 • Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас.
 • Бог для нас – Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти.
 • Но Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях.
 • Господь сказал: «от Васана возвращу, выведу из глубины морской,
 • чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов».
 • Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне:
 • впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами:
 • «в собраниях благословите Бога Господа, вы – от семени Израилева!»
 • Там Вениамин младший – князь их; князья Иудины – владыки их, князья Завулоновы, князья Неффалимовы.
 • Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!
 • Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары.
 • Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра; рассыпь народы, желающие браней.
 • Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу.
 • Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа,
 • шествующего на небесах небес от века. Вот, Он дает гласу Своему глас силы.
 • Воздайте славу Богу! величие Его – над Израилем, и могущество Его – на облаках.
 • Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев – Он дает силу и крепость народу [Своему]. Благословен Бог!
 • 68:1 ( 大 卫 的 诗 歌 , 交 与 伶 长 ) 愿 神 兴 起 , 使 他 的 仇 敌 四 散 , 叫 那 恨 他 的 人 , 从 他 面 前 逃 跑 。
 • 68:2 他 们 被 躯 逐 , 如 烟 被 风 吹 散 。 恶 人 见 神 之 面 而 消 灭 , 如 腊 被 火 熔 化 。
 • 68:3 惟 有 义 人 必 然 欢 喜 , 在 神 面 前 高 兴 快 乐 。
 • 68:4 你 们 当 向 神 唱 诗 , 歌 颂 他 的 名 。 为 那 坐 车 行 过 旷 野 的 , 修 平 大 路 。 他 的 名 是 耶 和 华 。 要 在 他 面 前 欢 乐 。
 • 68:5 神 在 他 的 圣 所 作 孤 儿 的 父 , 作 寡 妇 的 伸 冤 者 。
 • 68:6 神 叫 孤 独 的 有 家 , 使 被 囚 的 出 来 享 福 。 惟 有 悖 逆 的 住 在 乾 燥 之 地 。
 • 68:7 神 阿 , 你 曾 在 你 百 姓 前 头 出 来 , 在 旷 野 行 走 。 ( 细 拉 )
 • 68:8 那 时 地 见 神 的 面 而 震 动 , 天 也 落 雨 。 西 乃 山 见 以 色 列 神 的 面 也 震 动 。
 • 68:9 神 阿 , 你 降 下 大 雨 。 你 产 业 以 色 列 疲 乏 的 时 候 , 你 使 他 坚 固 。
 • 68:10 你 的 会 众 住 在 其 中 。 神 阿 , 你 的 恩 惠 是 为 困 苦 人 豫 备 的 。
 • 68:11 主 发 命 令 , 传 好 信 息 的 妇 女 成 了 大 群 。
 • 68:12 统 兵 的 君 王 逃 跑 了 , 逃 跑 了 。 在 家 等 候 的 妇 女 , 分 受 所 夺 的 。
 • 68:13 你 们 安 卧 在 洋 圈 的 时 候 , 好 像 鸽 子 的 翅 膀 镀 白 银 , 翎 毛 镀 黄 金 一 般 。
 • 68:14 全 能 者 在 境 内 赶 散 列 王 的 时 候 , 势 如 飘 雪 在 撒 们 。
 • 68:15 巴 删 山 是 神 的 山 。 巴 珊 山 是 多 峰 多 岭 的 山 。
 • 68:16 你 们 多 峰 多 岭 的 山 哪 , 为 何 斜 看 神 所 愿 居 住 的 山 。 耶 和 华 必 住 这 山 。 直 到 永 远 。
 • 68:17 神 的 车 辇 累 万 盈 千 。 主 在 其 中 , 好 像 在 西 乃 圣 山 一 样 。
 • 68:18 你 已 经 升 上 高 天 , 掳 掠 仇 敌 , 你 在 人 间 , 就 是 在 悖 逆 的 人 间 , 受 了 供 献 , 叫 耶 和 华 神 可 以 与 他 们 同 住 。
 • 68:19 天 天 背 负 我 们 重 担 的 主 , 就 是 拯 救 我 们 的 神 。 是 应 当 称 颂 的 。 ( 细 拉 )
 • 68:20 神 是 为 我 们 施 行 诸 般 救 恩 的 神 。 人 能 脱 离 死 亡 , 是 在 乎 主 耶 和 华 。
 • 68:21 但 神 要 打 破 他 仇 敌 的 头 , 就 是 那 常 犯 罪 之 人 的 发 顶 。
 • 68:22 主 说 , 我 要 使 众 民 从 巴 珊 而 归 , 使 他 们 从 深 海 而 回 。
 • 68:23 使 你 打 碎 仇 敌 , 你 的 脚 踹 在 血 中 , 使 你 狗 的 舌 头 , 从 其 中 得 分 。
 • 68:24 神 阿 , 你 是 我 的 神 , 我 的 王 。 人 已 经 看 见 你 行 走 , 进 入 圣 所 。
 • 68:25 歌 唱 的 行 在 前 , 作 乐 的 随 在 后 , 都 在 击 鼓 的 童 女 中 间 。
 • 68:26 从 以 色 列 源 头 而 来 的 , 当 在 各 会 中 称 颂 主 神 。
 • 68:27 在 那 里 有 统 管 他 们 的 小 便 雅 悯 , 有 犹 大 的 首 领 , 和 他 们 的 群 众 。 有 西 布 伦 的 首 领 。 有 拿 弗 他 利 的 首 领 。
 • 68:28 以 色 列 的 能 力 , 是 神 所 赐 的 。 神 阿 , 求 你 坚 固 你 为 我 们 所 成 全 的 事 。
 • 68:29 因 你 耶 路 撒 冷 的 殿 , 列 王 必 带 贡 物 献 给 你 。
 • 68:30 求 你 叱 喝 芦 苇 中 的 野 兽 , 和 群 公 牛 , 并 列 邦 中 的 牛 犊 , 把 银 块 踹 在 脚 下 。 神 已 经 赶 散 好 争 战 的 列 邦 。
 • 68:31 埃 及 的 公 侯 要 出 来 朝 见 神 。 古 实 人 要 急 忙 举 手 祷 告 。
 • 68:32 世 上 的 列 国 阿 , 你 们 要 向 神 歌 唱 。 愿 你 们 歌 颂 主 ,
 • 68:33 歌 颂 那 自 古 驾 行 在 诸 天 以 上 的 主 。 他 发 出 声 音 , 是 极 大 的 声 音 。
 • 68:34 你 们 要 将 能 力 归 给 神 。 他 的 威 荣 在 以 色 列 之 上 , 他 的 能 力 是 在 穹 苍 。
 • 68:35 神 阿 , 你 从 圣 所 显 为 可 畏 。 以 色 列 的 神 , 是 那 将 力 量 权 能 赐 给 他 白 姓 的 。 神 是 应 当 称 颂 的 。