Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, псало́мъ пѣ́сни Дави́ду.
 • Да воскре́снетъ Бо́гъ, и расточа́т­ся врази́ его́, и да бѣжа́тъ от­ лица́ его́ ненави́дящiи его́.
 • Я́ко изчеза́етъ ды́мъ, да изче́знутъ: я́ко та́етъ во́скъ от­ лица́ огня́, та́ко да поги́бнутъ грѣ́шницы от­ лица́ Бо́жiя:
 • а пра́ведницы да воз­веселя́т­ся, да воз­ра́дуют­ся предъ Бо́гомъ, да насладя́т­ся въ весе́лiи.
 • Воспо́йте Бо́гу, по́йте и́мени его́: путесотвори́те воз­ше́дшему на за́пады, Госпо́дь и́мя ему́: и ра́дуйтеся предъ ни́мъ.
 • Да смяту́т­ся от­ лица́ его́, Отца́ си́рыхъ и судiи́ вдови́цъ: Бо́гъ въ мѣ́стѣ святѣ́мъ сво­е́мъ.
 • Бо́гъ вселя́етъ единомы́слен­ныя въ до́мъ, изводя́ окова́н­ныя му́же­с­т­вомъ, та́кожде преогорчева́ющыя живу́щыя во гробѣ́хъ.
 • Бо́же, внегда́ исходи́ти тебѣ́ предъ людьми́ тво­и́ми, внегда́ мимоходи́ти тебѣ́ въ пусты́ни,
 • земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от­ лица́ Бо́га Сина́ина, от­ лица́ Бо́га Изра́илева.
 • До́ждь во́ленъ от­лучи́ши, Бо́же, достоя́нiю тво­ему́, и изнемо́же, ты́ же соверши́лъ еси́ е́.
 • Живо́тная твоя́ живу́тъ на не́й: угото́валъ еси́ бла́гостiю тво­е́ю ни́щему, Бо́же.
 • Госпо́дь да́стъ глаго́лъ благовѣ­ст­ву́ющымъ си́лою мно́гою:
 • Ца́рь си́лъ воз­лю́блен­наго, красото́ю {ра́ди красоты́} до́му раздѣли́ти коры́сти.
 • А́ще поспите́ посредѣ́ предѣ́лъ, крилѣ́ голуби́нѣ посре́бренѣ, и междора́мiя ея́ въ блеща́нiи зла́та:
 • внегда́ ра́зн­ствитъ небе́сный цари́ на не́й, оснѣжа́т­ся въ селмо́нѣ.
 • Гора́ Бо́жiя, гора́ ту́чная, гора́ усыре́н­ная, гора́ ту́чная.
 • Вску́ю непщу́ете, го́ры усыре́н­ныя? гора́, ю́же благоволи́ Бо́гъ жи́ти въ не́й: и́бо Госпо́дь всели́т­ся до конца́.
 • Колесни́ца Бо́жiя тма́ми те́мъ, ты́сяща гобзу́ющихъ: Госпо́дь въ ни́хъ въ Сина́и во святѣ́мъ.
 • Возше́лъ еси́ на высоту́, плѣни́лъ еси́ плѣ́нъ: прiя́лъ еси́ дая́нiя въ человѣ́цѣхъ, и́бо не покаря́ющыяся, е́же всели́тися.
 • Госпо́дь Бо́гъ благослове́нъ, благослове́нъ Госпо́дь де́нь дне́: поспѣши́тъ на́мъ Бо́гъ спасе́нiй на́шихъ.
 • Бо́гъ на́шъ Бо́гъ е́же спаса́ти: и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная.
 • Оба́че Бо́гъ сокруши́тъ главы́ враго́въ сво­и́хъ, ве́рхъ вла́съ преходя́щихъ въ прегрѣше́нiихъ сво­и́хъ.
 • Рече́ Госпо́дь: от­ Васа́на обращу́, обращу́ во глубина́хъ морски́хъ:
 • я́ко да омо́чит­ся нога́ твоя́ въ кро́ви, язы́къ пе́съ тво­и́хъ от­ вра́гъ от­ него́.
 • Ви́дѣна бы́ша ше́­ст­вiя твоя́, Бо́же, ше́­ст­вiя Бо́га мо­его́ Царя́, и́же во святѣ́мъ.
 • Предвари́ша кня́зи бли́зъ пою́щихъ, посредѣ́ дѣ́въ тимпа́н­ницъ.
 • Въ це́рквахъ благослови́те Бо́га, Го́спода от­ исто́чникъ Изра́илевыхъ.
 • Та́мо Венiами́нъ юнѣ́йшiй во у́жасѣ, кня́зи Иу́довы влады́ки и́хъ, кня́зи Завуло́ни, кня́зи Нефѳали́мли.
 • Заповѣ́ждь, Бо́же, си́лою тво­е́ю: укрѣпи́, Бо́же, сiе́, е́же содѣ́лалъ еси́ въ на́съ.
 • От хра́ма тво­его́ во Иерусали́мъ тебѣ́ при­­несу́тъ ца́рiе да́ры.
 • Запрети́ звѣре́мъ тро́стнымъ: со́нмъ юне́цъ въ ю́ницахъ людски́хъ, е́же затвори́ти искуше́н­ныя сребро́мъ: расточи́ язы́ки хотя́щыя бра́немъ.
 • Прiи́дутъ моли́твен­ницы от­ Еги́пта: еѳiо́пiа предвари́тъ ру́ку свою́ къ Бо́гу.
 • Ца́р­ст­ва земна́я, по́йте Бо́гу, воспо́йте Го́сподеви,
 • воз­ше́дшему на небо небесе́ на восто́ки: се́, да́стъ гла́су сво­ему́ гла́съ си́лы.
 • Дади́те сла́ву богови: на Изра́или велелѣ́пота его́, и си́ла его́ на о́блацѣхъ.
 • Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ сво­и́хъ: Бо́гъ Изра́илевъ, то́й да́стъ си́лу и держа́ву лю́демъ сво­и́мъ. Благослове́нъ Бо́гъ.
 • Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь.
 • Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его.
 • Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия.
 • А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости.
 • Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.
 • Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.
 • Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне.
 • Боже! когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею,
 • земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай – от лица Бога, Бога Израилева.
 • Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его.
 • Народ Твой обитал там; по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного.
 • Господь даст слово: провозвестниц великое множество.
 • Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу.
 • Расположившись в уделах [своих], вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом:
 • когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне.
 • Гора Божия – гора Васанская! гора высокая – гора Васанская!
 • что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно?
 • Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище.
 • Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога.
 • Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас.
 • Бог для нас – Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти.
 • Но Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях.
 • Господь сказал: «от Васана возвращу, выведу из глубины морской,
 • чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов».
 • Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне:
 • впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами:
 • «в собраниях благословите Бога Господа, вы – от семени Израилева!»
 • Там Вениамин младший – князь их; князья Иудины – владыки их, князья Завулоновы, князья Неффалимовы.
 • Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!
 • Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары.
 • Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра; рассыпь народы, желающие браней.
 • Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу.
 • Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа,
 • шествующего на небесах небес от века. Вот, Он дает гласу Своему глас силы.
 • Воздайте славу Богу! величие Его – над Израилем, и могущество Его – на облаках.
 • Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев – Он дает силу и крепость народу [Своему]. Благословен Бог!
 • Ырчылар тобунун башчысына. Дљљттєн забуру. Ыр.
 • Кудай ордунан турсун, Анын душмандары чабылып-чачылсын, Аны жек кљргљндљр Анын жєзєнљн качсын!
 • Аларды тєтєн тарагандай тарат. Кудайсыздар Сенин жєзєњдљн отто эриген момдой эрип жок болушсун.
 • Ал эми адил адамдар Кудай алдында шаттыкка бљлљнєшсєн, жењишке жетип кубанышсын.
 • Биздин Кудайга ырдагыла, Анын ысымын мактап ырдагыла, асмандан салтанат менен Келе Жатканды дањктагыла! Анын ысымы – Жахаба. Анын алдында шаттангыла!
 • Љзєнєн ыйык жайындагы Кудай – жетимдердин Атасы, жесирлердин коргоочусу.
 • Кудай жалгыздарды єйгљ киргизет, туткундарды кишенден бошотот, ал эми баш ийбегендер ысык чљлдљ калат.
 • Кудайым! Сен Љз элињдин алдына чыкканда, Сен чљлдљ салтанат менен бара жатканда,
 • жер титиреген, ал тургай, Сенин жєзєњдљн асман эриген, мына бул Синай тоосу да Ысрайыл Кудайы болгон Сенин жєзєњдљн эриген.
 • Оо Кудай, Сен Љз мурасыња жамгырды мол жаадыргансыњ, ал жумуштан алсыраганда, Љзєњ кєч берип тургансыњ.
 • Сенин элињ ал жерде жашаган. Кудайым, Сен Љз ырайымыњ менен жардыга керектєєсєн берип тургансыњ.
 • Тењир сљз айтат, аны кљп адамдар жар салат.
 • Кошуундардын падышалары качып бара жатышат, ал эми єйдљ отурган аял олжону бљлєп жатат.
 • Љз єлєшєњљргљ тийген жерлерге отурукташып, канаты кємєш, жєндљрє таза алтын кљгєчкљнгљ окшоп калдыњар.
 • Кудуреттєє Кудай бул жерге падышаларды чачып жибергенде, жер Салмон тоолорундагы кардай агарды.
 • Кудайдын тоосу – Башан тоосу! Бийик тоо – Башан тоосу!
 • Бийик тоолор, Кудай Љзє жашагысы келген, Тењир Љзє тєбљлєк жашай турган тоого эмне єчєн кљз артып жатасыњар?
 • Кудайдын арабалары мињ-мињдеп саналат, сан жеткис. Тењир алардын арасында, Синайдагы ыйык жайда.
 • Сен бийиктикке чыктыњ, туткундоону туткундадыњ, адамдар єчєн тартууларды алдыњ. Кудай-Тењирге каршы чыккандар да Ага табынышат.
 • Ар кєнє Тењир дањкталсын. Кудай биздин башыбызга кыйынчылык салат, бирок кайра эле Љзє куткарат.
 • Кудай биз єчєн – куткаруучу Кудай, љлєм кєчтљрє бардыгын кармап туруучу Тењирдин бийлиги астында.
 • Бирок Кудай Љз душмандарынын башын талкалайт, мыйзамсыз иш кылууну адат кылып алган адамдардын чачтуу тљбљсєн талкалайт.
 • Тењир мындай деди: «Мен аларды Башан тоосунан кайра алып келем, дењиз тєбєнљн кайра чыгарып алам.
 • Сен бутуњду душмандарыњдын канына маласыњ, иттерињ алардын канын жалашат».
 • Кудайым, алар Сенин салтанат менен келе жатканыњды, алар менин Кудайымдын, Падышамдын ыйык жайга салтанат менен келе жатканын кљрєшкљн.
 • Алды жакта ырдагандар, арт жакта ар кандай аспап черткендер, ал эми ортодо кыздар дап кагып келе жатышты:
 • «Ысрайыл уруусунан тарагандар, жыйындарда Кудай-Тењирди дањктагыла!»
 • Ал жерде кенже Бенжемин – алардын тљрљсє. Жєйєт тљрљлљрє, Забулун тљрљлљрє, Напталы тљрљлљрє – алардын љкємдарлары.
 • Сенин Кудайыњ сага кєч берди. Кудайым, Сен биз єчєн эмне кылсањ, ошону бекемде!
 • Сенин Иерусалимдеги ийбадатканањ єчєн падышалар Сага тартууларды алып келишет.
 • Камыштын арасында жашаган жырткычты, элдин букачарларынын арасында куйма кємєштљрє менен мактанган љгєздљрдє баш ийдир. Согушту каалаган элдерди чачыратып жибер.
 • Мисирден мырзалар келишет. Эфиопия колдорун Кудайга созот.
 • Жердеги падышачылыктар! Кудайга ырдагыла, Тењирди дањктап ырдагыла.
 • Асмандын асманында кылымдан кылымга салтанат менен жєргљн Кудайды дањктагыла! Мына, Ал Љз єнєн катуу чыгарып жатат.
 • Кудайды дањктагыла! Анын улуулугу Ысрайылдын єстєндљ, Анын кудуреттєєлєгє булуттардын єстєндљ.
 • Кудайым, Сен Љзєњдєн ыйык жайыњда коркунучтуусуњ. Ысрайыл Кудайы Љз элине кєч-кубат берет. Кудайга дањк!