Скрыть
70:0
70:10
70:11
70:14
70:15
70:16
70:23
70:24
71:0
72:0
72:21
72:24
73:0
76:13
76:18
Церковнославянский (рус)
Дави́ду псало́мъ, сыно́въ Ионада́вовыхъ и пе́рвыхъ плѣ́ншихся, не надпи́санъ у Евре́й.
На тя́, Го́споди, упова́хъ, да не постыжу́ся въ вѣ́къ.
Пра́вдою тво­е́ю изба́ви мя́ и изми́ мя: при­­клони́ ко мнѣ́ у́хо твое́ и спаси́ мя.
Бу́ди ми́ въ Бо́га защи́тителя и въ мѣ́сто крѣ́пко спасти́ мя: я́ко утвержде́нiе мое́ и при­­бѣ́жище мое́ еси́ ты́.
Бо́же мо́й, изба́ви мя́ изъ руки́ грѣ́шнаго, изъ руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго:
я́ко ты́ еси́ терпѣ́нiе мое́, Го́споди, Го́споди, упова́нiе мое́ от­ ю́ности мо­ея́.
Въ тебѣ́ утверди́хся от­ утро́бы, от­ чре́ва ма́тере мо­ея́ ты́ еси́ мо́й покрови́тель: о тебѣ́ пѣ́нiе мое́ вы́ну.
Я́ко чу́до бы́хъ мно́гимъ: и ты́ помо́щникъ мо́й крѣ́покъ.
Да испо́лнят­ся уста́ моя́ хвале́нiя, я́ко да воспою́ сла́ву твою́, ве́сь де́нь великолѣ́пiе твое́.
Не от­ве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости: внегда́ оскудѣва́ти крѣ́пости мо­е́й, не оста́ви мене́.
Я́ко рѣ́ша врази́ мо­и́ мнѣ́, и стргу́щiи ду́шу мою́ совѣща́ша вку́пѣ,
глаго́люще: Бо́гъ оста́вилъ е́сть его́, пожени́те и ими́те его́, я́ко нѣ́сть избавля́яй.
Бо́же мо́й, не удали́ся от­ мене́: Бо́же мо́й, въ по́мощь мою́ вонми́.
Да постыдя́т­ся и изче́знутъ оклевета́ющiи ду́шу мою́, да облеку́т­ся въ сту́дъ и сра́мъ и́щущiи зла́я мнѣ́.
А́зъ же всегда́ воз­упова́ю на тя́, и при­­ложу́ на вся́ку похвалу́ твою́.
Уста́ моя́ воз­вѣстя́тъ пра́вду твою́, ве́сь де́нь спасе́нiе твое́, я́ко не позна́хъ кни́жная.
Вни́ду въ си́лѣ Госпо́дни: Го́споди, помяну́ пра́вду тебе́ еди́наго.
Бо́же мо́й, и́мже научи́лъ мя́ еси́ от­ ю́ности мо­ея́, и доны́нѣ воз­вѣщу́ чудеса́ твоя́.
И да́же до ста́рости и престарѣ́нiя, Бо́же мо́й, не оста́ви мене́, до́ндеже воз­вѣщу́ мы́шцу твою́ ро́ду всему́ гряду́щему,
си́лу твою́ и пра́вду твою́, Бо́же, да́же до вы́шнихъ, я́же сотвори́лъ ми́ еси́ вели́чiя: Бо́же, кто́ подо́бенъ тебѣ́?
Ели́ки яви́лъ ми́ еси́ ско́рби мно́ги и злы́? и обра́щься оживотвори́лъ мя́ еси́ и от­ бе́зднъ земли́ воз­ве́лъ мя́ еси́.
Умно́жилъ еси́ на мнѣ́ вели́че­ст­вiе твое́, и обра́щься утѣ́шилъ мя́ еси́, и от­ бе́зднъ земли́ па́ки воз­ве́лъ мя́ еси́.
И́бо а́зъ исповѣ́мся тебѣ́ въ лю́дехъ, Го́споди, въ сосу́дѣхъ псало́мскихъ и́стину твою́, Бо́же: воспою́ тебѣ́ въ гу́слехъ, святы́й Изра́илевъ.
Возра́дуетѣся устнѣ́ мо­и́, егда́ воспою́ тебѣ́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вилъ:
еще́ же и язы́къ мо́й ве́сь де́нь по­учи́т­ся пра́вдѣ тво­е́й, егда́ постыдя́т­ся и посра́мят­ся и́щущiй зла́я мнѣ́.
О соломонѣ, псаломъ Давиду.
Боже, судъ твой цареви даждь, и правду твою сыну цареву:
судити людемъ тво­имъ въ правдѣ и нищымъ тво­имъ въ судѣ.
Да воспрiимутъ горы миръ людемъ и холми правду.
Судитъ нищымъ людскимъ, и спасетъ сыны убогихъ, и смиритъ клеветника.
И пребудетъ съ солнцемъ, и прежде луны рода родовъ.
Снидетъ яко дождь на руно, и яко капля каплющая на землю.
Возсiяетъ во днехъ его правда и множе­с­т­во мира, дондеже отъ­имет­ся луна.
И обладаетъ от­ моря до моря, и от­ рѣкъ до конецъ вселен­ныя.
Предъ нимъ при­­падутъ еѳiопляне, и врази его персть полижутъ.
Царiе Ѳарсійстiи и острови дары при­­несутъ, царiе Аравстiи и Сава дары при­­ведутъ:
и поклонят­ся ему вси царiе земстiи, вси языцы поработаютъ ему.
Яко избави нища от­ сильна, и убога, емуже не бѣ помощника.
Пощадитъ нища и убога, и душы убогихъ спасетъ:
от­ лихвы и от­ неправды избавитъ душы ихъ, и честно имя его предъ ними.
И живъ будетъ, и даст­ся ему от­ злата Аравійска: и помолят­ся о немъ выну, весь день благословятъ его.
Будетъ утвержденiе на земли на версѣхъ горъ: превоз­несет­ся паче Ливана плодъ его, и процвѣтутъ от­ града яко трава земная.
Будетъ имя его благословено во вѣки, прежде солнца пребываетъ имя его: и благословят­ся въ немъ вся колѣна земная, вси языцы ублажатъ его.
Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, творяй чудеса единъ,
и благословено имя славы его во вѣкъ и въ вѣкъ вѣка: и исполнит­ся славы его вся земля: буди, буди.
Окончашася пѣсни Давида, сына Иессеова. Псаломъ Асафу.
Коль благъ Богъ Израилевъ правымъ сердцемъ.
Мо­и же вмалѣ не подвижастѣся нозѣ: вмалѣ не пролiяшася стопы моя:
яко воз­ревновахъ на беззакон­ныя, миръ грѣшниковъ зря:
яко нѣсть восклоненiя въ смерти ихъ и утвержденiя въ ранѣ ихъ:
въ трудѣхъ человѣческихъ не суть, и съ человѣки не прiимутъ ранъ.
Сего ради удержа я гордыня ихъ до конца: одѣяшася неправдою и нечестiемъ сво­имъ.
Изыдетъ яко изъ тука неправда ихъ: преидоша въ любо­вь сердца.
Помыслиша и глаголаша въ лукав­ст­вѣ, неправду въ высоту глаголаша:
положиша на небеси уста своя, и языкъ ихъ прейде по земли.
Сего ради обратят­ся людiе мо­и сѣмо, и дніе исполнени обрящут­ся въ нихъ.
И рѣша: како увѣдѣ Богъ? и аще есть разумъ въ вышнѣмъ?
Се, сіи грѣшницы и гобзующiи въ вѣкъ удержаша богат­ст­во.
И рѣхъ: еда {убо} всуе оправдихъ сердце мое и умыхъ въ неповин­ныхъ руцѣ мо­и,
и быхъ язвенъ весь день, и обличенiе мое на утренихъ?
Аще глаголахъ, повѣмъ тако: се, роду сыновъ тво­ихъ, емуже обѣщахся {се, роду сыновъ тво­ихъ преступихъ}:
и непщевахъ разумѣти: сiе трудъ есть предо мною,
дондеже вниду во святило Божiе и разумѣю въ послѣдняя ихъ.
Обаче за льщенiя ихъ положилъ еси имъ злая, низложилъ еси я, внегда разгордѣшася.
Како быша въ запустѣнiе? внезапу изчезоша, погибоша за беззаконiе свое.
Яко сонiе востающаго, Господи, во градѣ тво­емъ образъ ихъ уничижиши.
Яко разжжеся сердце мое, и утробы моя измѣнишася:
и азъ уничиженъ, и не разумѣхъ, скотенъ быхъ у тебе.
И азъ выну съ тобою: удержалъ еси руку десную мою,
и совѣтомъ тво­имъ наставилъ мя еси, и со славою прiялъ мя еси.
Что бо ми есть на небеси? и от­ тебе что восхотѣхъ на земли?
Изчезе сердце мое и плоть моя, Боже сердца мо­его, и часть моя, Боже, во вѣкъ.
Яко се, удаляющiи себе от­ тебе погибнутъ: потребилъ еси всякаго любо­дѣющаго от­ тебе.
Мнѣ же при­­лѣплятися богови благо есть, полагати на Господа упованiе мое, воз­вѣстити ми вся хвалы твоя, во вратѣхъ дщере Сiони.
Разума Асафу.
Вскую, Боже, от­ринулъ еси до конца? разгнѣвася ярость твоя на овцы пажити тво­ея?
Помяни сонмъ твой, егоже стяжалъ еси исперва, избавилъ еси жезломъ достоянiя тво­его, гора Сiонъ сiя {жезлъ достоянiя тво­его, гору Сiонъ сiю}, въ нейже вселил­ся еси.
Воздвигни руцѣ тво­и на гордыни ихъ въ конецъ, елика лукавнова врагъ во святѣмъ тво­емъ.
И восхвалишася ненавидящiи тя посредѣ праздника тво­его: положиша знаменiя своя знаменiя, и не познаша,
яко во исходѣ превыше: яко въ дубравѣ древянѣ сѣкирами разсѣкоша
двери его вкупѣ, сѣчивомъ и оскордомъ разрушиша и.
Возжгоша огнемъ святило твое: на земли оскверниша жилище имене тво­его.
Рѣша въ сердцы сво­емъ южики ихъ вкупѣ: прiидите, и от­ставимъ вся праздники Божiя от­ земли.
Знаменiя ихъ {знаменiй нашихъ} не видѣхомъ: нѣсть ктому пророка, и насъ не познаетъ ктому.
Доколѣ, Боже, поноситъ врагъ? раздражитъ противный имя твое до конца?
Вскую от­вращаеши руку твою и десницу твою от­ среды нѣдра тво­его въ конецъ?
Богъ же, Царь нашъ, прежде вѣка содѣла спасенiе посредѣ земли.
Ты утвердилъ еси силою тво­ею море: ты стерлъ еси главы змиевъ въ водѣ:
ты сокрушилъ еси главу зміеву, далъ еси того брашно людемъ еѳiопскимъ.
Ты расторглъ еси источники и потоки: ты изсушилъ еси рѣки иѳамскiя.
Твой есть день, и твоя есть нощь: ты совершилъ еси зарю и солнце.
Ты сотворилъ еси вся предѣлы земли: жатву и весну ты создалъ еси я.
Помяни сiя: врагъ поноси Господеви, и людiе безумнiи раздражиша имя твое.
Не предаждь звѣремъ душу исповѣда­ю­щуюся тебѣ: душъ убогихъ тво­ихъ не забуди до конца.
Призри на завѣтъ твой: яко исполнишася помрачен­нiи земли домовъ беззаконiй.
Да не воз­вратит­ся смирен­ный посрамленъ: нищъ и убогъ восхвалита имя твое.
Востани, Боже, суди прю твою: помяни поношенiе твое, еже от­ безумнаго весь день.
Не забуди гласа молитвен­никъ тво­ихъ: гордыня ненавидящихъ тя взыде выну {да восходитъ выну къ тебѣ}.
Въ конецъ, да не растлиши, псаломъ пѣсни Асафу.
Исповѣмыся тебѣ, Боже, исповѣмыся тебѣ и при­­зовемъ имя твое: повѣмъ вся чудеса твоя.
Егда прiиму время, азъ правоты воз­сужду.
Растаяся земля и вси живущiи на ней, азъ утвердихъ столпы ея.
Рѣхъ беззакон­ну­ю­щымъ, не беззакон­нуйте: и согрѣшающымъ, не воз­носите рога.
Не воз­двизайте на высоту рога ва­шего и не глаголите на Бога неправду:
яко ниже от­ исходъ, ниже и западъ, ниже от­ пустыхъ горъ.
Яко Богъ судiя есть: сего смиряетъ, и сего воз­носитъ.
Яко чаша въ руцѣ Господни, вина нера­ст­ворена исполнь ра­ст­воренiя, и уклони от­ сея въ сiю: обаче дрождiе его не истощися, испiютъ вси грѣшнiи земли.
Азъ же воз­радуюся въ вѣкъ, воспою Богу Иаковлю:
и вся роги грѣшныхъ сломлю, и воз­несет­ся рогъ праведнаго.
Въ конецъ, въ пѣснехъ, псаломъ Асафу, пѣснь ко Ассиріанину.
Вѣдомъ во Иудеи Богъ: во Израили велiе имя его.
И бысть въ мирѣ мѣсто его, и жилище его въ Сiонѣ.
Тамо сокруши крѣпости луковъ, оружiе и мечь и брань.
Просвѣщаеши ты дивно от­ горъ вѣчныхъ.
Смятошася вси неразумнiи сердцемъ: уснуша сномъ сво­имъ, и ничтоже обрѣтоша вси мужiе богат­ст­ва въ рукахъ сво­ихъ.
От запрещенiя тво­его, Боже Иаковль, воз­дремаша всѣдшiи на кони.
Ты стра­шенъ еси, и кто противостанетъ тебѣ? от­толѣ гнѣвъ твой.