Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Ра́зума Аса́фу.
 • Внемли́те, лю́дiе мо­и́, зако́ну мо­ему́, при­­клони́те у́хо ва́­ше во глаго́лы у́стъ мо­и́хъ.
 • Отве́рзу въ при́тчахъ уста́ моя́, провѣща́ю гана́нiя испе́рва.
 • Ели́ка слы́шахомъ и позна́хомъ я́, и отцы́ на́ши повѣ́даша на́мъ:
 • не утаи́шася от­ ча́дъ и́хъ въ ро́дъ и́нъ, воз­вѣща́юще хвалы́ Госпо́дни, и си́лы его́ и чудеса́ его́, я́же сотвори́.
 • И воз­дви́же свидѣ́нiе во Иа́ковѣ, и зако́нъ положи́ во Изра́или, ели́ка заповѣ́да отце́мъ на́шымъ сказа́ти я́ сыново́мъ сво­и́мъ,
 • я́ко да позна́етъ ро́дъ и́нъ, сы́нове родя́щiися, и воста́нутъ и повѣ́дятъ я́ сыново́мъ сво­и́мъ:
 • да положа́тъ на Бо́га упова́нiе свое́, и не забу́дутъ дѣ́лъ Бо́жiихъ, и за́повѣди его́ взы́щутъ:
 • да не бу́дутъ я́коже отцы́ и́хъ, ро́дъ стропти́въ и преогорчева́яй, ро́дъ и́же не испра́ви се́рдца сво­его́ и не увѣ́ри съ Бо́гомъ ду́ха сво­его́.
 • Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стрѣля́юще лу́ки воз­врати́шася въ де́нь бра́ни:
 • не сохрани́ша завѣ́та Бо́жiя, и въ зако́нѣ его́ не восхотѣ́ша ходи́ти.
 • И забы́ша благодѣя́нiя его́ и чудеса́ его́, я́же показа́ и́мъ
 • предъ отцы́ и́хъ, я́же сотвори́ чудеса́ въ земли́ Еги́петстѣй, на по́ли танео́сѣ:
 • разве́рзе мо́ре и проведе́ и́хъ: предста́ви во́ды я́ко мѣ́хъ,
 • и наста́ви я́ о́блакомъ во дни́ и всю́ но́щь просвѣще́нiемъ огня́.
 • Разве́рзе ка́мень въ пусты́ни и напо­и́ я́ я́ко въ бе́зднѣ мно́зѣ:
 • и изведе́ во́ду изъ ка́мене и низведе́ я́ко рѣ́ки во́ды.
 • И при­­ложи́ша еще́ согрѣша́ти ему́, преогорчи́ша вы́шняго въ безво́днѣй:
 • и искуси́ша Бо́га въ сердца́хъ сво­и́хъ, воспроси́ти бра́шна душа́мъ сво­и́мъ.
 • И клевета́ша на Бо́га и рѣ́ша: еда́ воз­мо́жетъ Бо́гъ угото́вати трапе́зу въ пусты́ни?
 • Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлѣ́бъ мо́жетъ да́ти? или́ угото́вати трапе́зу лю́демъ сво­и́мъ?
 • Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презрѣ́, и о́гнь воз­горѣ́ся во Иа́ковѣ, и гнѣ́въ взы́де на Изра́иля:
 • я́ко не вѣ́роваша богови, ниже́ упова́ша на спасе́нiе его́.
 • И заповѣ́да облако́мъ свы́ше, и две́ри небесе́ от­ве́рзе:
 • и одожди́ и́мъ ма́н­ну я́сти, и хлѣ́бъ небе́сный даде́ и́мъ.
 • Хлѣ́бъ а́нгелскiй яде́ человѣ́къ: бра́шно посла́ и́мъ до сы́тости.
 • Воздви́же ю́гъ съ небесе́, и наведе́ си́лою сво­е́ю Ли́ва:
 • и одожди́ на ня́ я́ко пра́хъ пло́ти, и я́ко песо́къ морскі́й пти́цы перна́ты.
 • И нападо́ша посредѣ́ ста́на и́хъ, о́крестъ жили́щъ и́хъ.
 • И ядо́ша и насы́тишася зѣло́, и жела́нiе и́хъ пренесе́ и́мъ.
 • Не лиши́шася от­ жела́нiя сво­его́: еще́ бра́шну су́щу во устѣ́хъ и́хъ,
 • и гнѣ́въ Бо́жiй взы́де на ня́, и уби́ мно́жайшая и́хъ, и избра́н­нымъ Изра́илевымъ запя́тъ.
 • Во всѣ́хъ си́хъ согрѣши́ша еще́ и не вѣ́роваша чудесе́мъ его́:
 • и изчезо́ша въ суетѣ́ дні́е и́хъ, и лѣ́та и́хъ со тща́нiемъ.
 • Егда́ убива́­ше я́, тогда́ взыска́ху его́ и обраща́хуся и у́треневаху къ Бо́гу:
 • и помяну́ша, я́ко Бо́гъ помо́щникъ и́мъ е́сть, и Бо́гъ вы́шнiй изба́витель и́мъ е́сть:
 • и воз­люби́ша его́ усты́ сво­и́ми, и язы́комъ сво­и́мъ солга́ша ему́:
 • се́рдце же и́хъ не бѣ́ пра́во съ ни́мъ, ниже́ увѣ́ришася въ завѣ́тѣ его́.
 • То́й же е́сть ще́дръ, и очи́ститъ грѣхи́ и́хъ, и не растли́тъ: и умно́житъ от­врати́ти я́рость свою́, и не разжже́тъ всего́ гнѣ́ва сво­его́.
 • И помяну́, я́ко пло́ть су́ть, ду́хъ ходя́й и не обраща́яйся:
 • колькра́ты преогорчи́ша его́ въ пусты́ни, прогнѣ́ваша его́ въ земли́ безво́днѣй?
 • и обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и свята́го Изра́илева раздражи́ша:
 • и не помяну́ша руки́ его́ въ де́нь, въ о́ньже изба́ви я́ изъ руки́ оскорбля́ющаго:
 • я́коже положи́ во Еги́птѣ зна́менiя своя́, и чудеса́ своя́ на по́ли танео́сѣ:
 • и преложи́ въ кро́вь рѣ́ки и́хъ и исто́чники и́хъ, я́ко да не пiю́тъ.
 • Посла́ на ня́ пе́сiя му́хи, и поядо́ша я́, и жа́бы, и растли́ я́:
 • и даде́ ржѣ́ плоды́ и́хъ, и труды́ и́хъ пруго́мъ.
 • Уби́ гра́домъ виногра́ды и́хъ и черни́чiе и́хъ сла́ною:
 • и предаде́ гра́ду скоты́ и́хъ, и имѣ́нiе и́хъ огню́.
 • Посла́ на ня́ гнѣ́въ я́рости сво­ея́, я́рость и гнѣ́въ и ско́рбь, посла́нiе а́ггелы лю́тыми.
 • Путесотвори́ стезю́ гнѣ́ву сво­ему́, и не пощадѣ́ от­ сме́рти ду́шъ и́хъ, и скоты́ и́хъ въ сме́рти заключи́:
 • и порази́ вся́кое перворо́дное въ земли́ Еги́петстѣй, нача́токъ вся́каго труда́ и́хъ въ селе́нiихъ Ха́мовыхъ.
 • И воз­дви́же я́ко о́вцы лю́ди своя́, и воз­веде́ я́ я́ко ста́до въ пусты́ни:
 • и наста́ви я́ на упова́нiе, и не убоя́шася: и враги́ и́хъ покры́ мо́ре.
 • И введе́ я́ въ го́ру святы́ни сво­ея́, го́ру сiю́, ю́же стяжа́ десни́ца его́.
 • И изгна́ от­ лица́ и́хъ язы́ки, и по жре́бiю даде́ и́мъ [зе́млю] у́жемъ жребодая́нiя, и всели́ въ селе́нiихъ и́хъ колѣ́на Изра́илева.
 • И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га вы́шняго, и свидѣ́нiй его́ не сохрани́ша:
 • и от­врати́шася и от­верго́шася, я́коже и отцы́ и́хъ: преврати́шася въ лу́къ развраще́нъ:
 • и прогнѣ́ваша его́ въ хо́лмѣхъ сво­и́хъ, и во истука́н­ныхъ сво­и́хъ раздражи́ша его́.
 • Слы́ша Бо́гъ и презрѣ́, и уничижи́ зѣло́ Изра́иля:
 • и от­ри́ну ски́нiю Сило́мскую, селе́нiе е́же {селе́нiе свое́, идѣ́же} всели́ся въ человѣ́цѣхъ:
 • и предаде́ въ плѣ́нъ крѣ́пость и́хъ, и добро́ту и́хъ въ ру́ки враго́въ:
 • и затвори́ во ору́жiи лю́ди своя́ и достоя́нiе свое́ презрѣ́.
 • Ю́ношы и́хъ пояде́ о́гнь, и дѣ́вы и́хъ не осѣ́тованы бы́ша:
 • свяще́н­ницы и́хъ мече́мъ падо́ша, и вдови́цы и́хъ не опла́каны бу́дутъ.
 • И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́ленъ и шу́менъ от­ вина́:
 • и порази́ враги́ своя́ вспя́ть, поноше́нiе вѣ́чное даде́ и́мъ:
 • и от­ри́ну селе́нiе Ио́сифово, и колѣ́но Ефре́мово не избра́:
 • и избра́ колѣ́но Иу́дово, го́ру Сiо́ню, ю́же воз­люби́:
 • и созда́ я́ко единоро́га святи́лище свое́: на земли́ основа́ и́ въ вѣ́къ.
 • И избра́ Дави́да раба́ сво­его́, и воспрiя́тъ его́ от­ ста́дъ о́вчихъ:
 • от­ до­и́лицъ поя́тъ его́, пасти́ Иа́кова раба́ сво­его́, и Изра́иля достоя́нiе свое́.
 • И упасе́ я́ въ незло́бiи се́рдца сво­его́, и въ ра́зумѣхъ руку́ свое́ю наста́вилъ я́ е́сть.
 • Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих.
 • Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.
 • Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,
 • не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
 • Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их,
 • чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, –
 • возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
 • и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.
 • Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани:
 • они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его;
 • забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им.
 • Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цоан:
 • разделил море, и провел их чрез него, и поставил воды стеною;
 • и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня;
 • рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны;
 • из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки.
 • Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне:
 • искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей,
 • и говорили против Бога и сказали: «может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?»
 • Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. «Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?»
 • Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля
 • за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его.
 • Он повелел облакам свыше и отверз двери неба,
 • и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им.
 • Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.
 • Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею
 • и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых:
 • поверг их среди стана их, около жилищ их, –
 • и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им.
 • Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их,
 • гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил.
 • При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его.
 • И погубил дни их в суете и лета их в смятении.
 • Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,
 • и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – Избавитель их,
 • и льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним;
 • сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его.
 • Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей:
 • Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается.
 • Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой!
 • и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева,
 • не помнили руки́ Его, дня, когда Он избавил их от угнетения,
 • когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан;
 • и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить;
 • послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их;
 • земные произрастения их отдал гусенице и труд их – саранче;
 • виноград их побил градом и сикоморы их – льдом;
 • скот их предал граду и стада их – молниям;
 • послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов;
 • уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве;
 • поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых;
 • и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею;
 • вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море;
 • и привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его;
 • прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их.
 • Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли;
 • отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук;
 • огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его.
 • Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля;
 • отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он между человеками;
 • и отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага,
 • и предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое.
 • Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен;
 • священники его падали от меча, и вдовы его не плакали.
 • Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином,
 • и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их;
 • и отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал,
 • а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил.
 • И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил его навек,
 • и избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих
 • и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля.
 • И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.
 • [Искусная песнь. Сложена Асафом.] Мой народ! Внимай моему наставлению! Прислушайтесь к словам уст моих,
 • я открою уста — и притчу скажу, возвещу древние тайны,
 • что мы слышали, что узнали мы, что отцы передали нам,
 • мы не станем от их потомков таить: возвестим поколению грядущему о том, как славен Господь и могуч, о том, как Он творил чудеса,
 • как с Иаковом Он заключил договор, Закон дал Израилю. Он нашим отцам повелел передать это дальше, потомкам,
 • чтобы поколение грядущее знало, и, родив детей, рассказало им;
 • чтоб на Бога они возложили надежду, не забывали о Божьих деяниях, соблюдали Его повеления.
 • Чтобы не были такими, как отцы их — поколение упрямое, мятежное, которое не было с Богом всем сердцем, не хранило Ему верность в душе.
 • Сыны Ефремовы, воины–лучники, обращены были в бегство в день битвы
 • за то, что договор с Богом нарушили, Его Закону не следовали,
 • позабыли Его деяния, чудеса, что Он им явил.
 • На глазах у их предков Он творил чудеса, в Египте, на равнинах Танисских :
 • раздвинул море, провел их по дну, заставил воды стоять стеной.
 • Днем перед ними, как облако шел, а ночью — как свет огня;
 • расщепил в пустыне утесы, чтобы дать им воду — как из великой пучины;
 • потоки заставил литься из скал, они текли словно реки.
 • Но отцы вновь согрешили пред Ним, против Вышнего бунтовали в пустыне.
 • Искушать задумали Бога, стали требовать себе пищи.
 • Говорили, оскорбляя Бога: «Может Бог накрыть нам стол в пустыне?
 • Он ударил в утес и вода полилась, все наводнили ручьи. Может, Он даст и хлеб? Накормит народ Свой мясом?»
 • Услышал Господь, пришел в ярость, и запылал Его гнев на Иакова, закипел — против Израиля.
 • Ведь они не положились на Бога, и не верили, что Он спасет их!
 • Он дал облакам приказ, небесные двери раскрыл,
 • пролил манну на них, как дождь, дал им в пищу небесный хлеб.
 • Люди ели пищу Могучих , вдоволь Он их накормил.
 • В небе поднял восточный ветер, привел южный Своею мощью —
 • и засыпал их мясом, как пылью, птицами, как песком морским;
 • заставил птиц упасть среди стана, вокруг шатров.
 • Они ели и объедались — Он исполнил желание их.
 • Но еще не прошел их голод, еще мясо было во рту,
 • Божий гнев их постиг, убил сильнейших, поверг юношей Израиля наземь.
 • А они все продолжали грешить, все не верили Его чудесам,
 • и Он сделал их жизнь мимолетной, они жили, трепеща и дрожа.
 • Когда Он убивал их — они к Нему возвращались, вновь принимались искать Бога,
 • вспоминали, что Он — их Скала, что Бог Вышний — их избавитель,
 • и заискивали перед Ним, их уста льстиво лгали Ему,
 • но сердца их не были с Ним, они не были верны договору.
 • Он, милосердный, прощал им вину, не хотел Он их истребить, много раз удерживал Свой гнев, Своей ярости не дал разгореться.
 • Он помнил, что они — лишь плоть, дуновение, что уйдет и не вернется.
 • Сколько раз бунтовали они в пустыне, досаждали Ему в стране безлюдной!
 • Вновь и вновь искушали Бога, оскорбляли Святого Израилева.
 • Не вспоминали про мощь Его руки, про то, как Он их спас от врага;
 • как в Египте Он творил чудеса, творил знамения на равнинах Танисских;
 • как все реки Египта Он в кровь обратил, и нельзя было воду пить;
 • наслал оводов, чтобы жалили египтян, наслал жаб, чтобы их погубить;
 • урожай их отдал саранче, насекомым — плоды долгих трудов;
 • градом побил их лозы, сикоморы побил льдинами;
 • граду обрек их скот, молниям — их стада;
 • Он обрушил на них Свой гнев, ярость, проклятье, беду — наслал ангелов–губителей на них.
 • Проложил путь для гнева Своего, не пощадил их жизнь, сделал их добычей чумы.
 • Перебил всех первенцев в Египте, первый плод мужской силы — в шатрах Хамовых.
 • И повел Свой народ, как овец, по пустыне их вел, словно стадо.
 • Вел их так, что им нечего было бояться, а врагов поглотило море.
 • Так привел Он их в землю святую Свою, к горе, которую взял Себе, Своею рукой.
 • Он ради них народы изгнал, землю роздал израильским племенам, дал им вселиться в чужое жилище.
 • А они искушали Его, бунтовали против Вышнего Бога, договор с Ним не соблюдали.
 • Как отцы их, изменяли, предавали, подводили, словно лук ненадежный.
 • Вызывали Его гнев своими капищами, Его ярость — своими идолами.
 • Услышал Бог и разгневался, отверг полностью Израиль.
 • Он покинул святилище в Силоме, Шатер, где среди людей обитал.
 • Свою мощь позволил взять в плен, врагу дал захватить Свою славу,
 • Свой народ Он обрек мечу, в гневе был на достояние Свое.
 • В огне погибли их юноши, брачных песен девушкам не спели,
 • священники пали от меча, на похоронах не плакали вдовы.
 • Но воспрял Господь, как ото сна, как богатырь, опьяненный вином;
 • Своих врагов разгромил, прогнал, покрыл их вечным позором.
 • Он отверг жилища Иосифа, не избрал Себе племя Ефремово,
 • а избрал племя Иуды, полюбил гору Сион.
 • Как небеса, Он воздвиг свой чертог, как землю, сделал незыблемым вовек.
 • Он избрал Давида, раба Своего, из овчарен забрал,
 • от овечьих стад, чтобы Давид пас Его народ — Иакова, чтобы пас Израиль, Его достояние.
 • И Давид их пас — с сердцем праведным, и заботился о них руками мудрыми.
 • Ein Lied Asafs, nach der Weise Jedutuns.
 • Ich schreie zu Gott, so laut ich kann;
  ich schreie zu Gott, er wird mich hören.
 • In meiner Angst suche ich den Herrn;
  nachts strecke ich die Hand nach ihm aus,
  ohne davon zu ermüden.
  Trost von Menschen kann mir nicht helfen!
 • Denke ich an Gott, so muss ich stöhnen.
  Komme ich ins Grübeln,
  so packt mich Verzweiflung.
 • Er hindert mich, die Augen zuzumachen;
  ich bin verstört, kaum finde ich Worte.
 • Ich denke nach über frühere Zeiten,
  ich erinnere mich an längst vergangene Jahre,
 • als mich beim Saitenspiel noch Freude erfüllte.
  Die ganze Nacht verbringe ich mit Grübeln,
  immer wieder bewegen dieselben Fragen mein Herz:
 • Hat der Herr uns für immer verstoßen?
  Will er sich nicht mehr erbarmen?
 • Ist er nie wieder gut zu uns?
  Gilt sein Versprechen in Zukunft nicht mehr?
 • Hat Gott vergessen, sich zu erbarmen?
  Verschließt er im Zorn sein Herz?
 • Von Gottes Macht ist nichts zu sehen,
  der Höchste tut nichts mehr für uns –
  das ist es, was mich quält!
 • Ich denke an deine Taten, HERR,
  deine Wunder von damals mache ich mir bewusst.
 • Ich zähle mir auf, was du vollbracht hast,
  immer wieder denke ich darüber nach.
 • Gott, heilig ist alles, was du tust!
  Kein anderer Gott ist so gewaltig wie du!
 • Du bist der Einzige, der Wunder tut;
  an den Völkern hast du deine Macht bewiesen.
 • Dein Volk, die Nachkommen Jakobs und Josefs,
  hast du mit starker Hand befreit.
 • Als die Wasserfluten dich sahen, Gott,
  da fingen sie an zu beben,
  die Tiefen des Meeres begannen zu zittern.
 • Die Wolken vergossen Ströme von Regen,
  in ihrer Mitte grollte der Donner
  und deine Pfeile schossen hin und her.
 • Dein Wagen donnerte durch die Wolken,
  deine Blitze erhellten die Welt,
  die Erde zitterte und bebte.
 • Dein Weg führte mitten durch das Meer,
  deine Schritte gingen durch Wassertiefen,
  doch deine Spuren konnte niemand sehen.
 • Durch deine Diener Mose und Aaron
  hast du dein Volk geführt wie eine Herde.