Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Ра́зума Аса́фу.
 • Внемли́те, лю́дiе мо­и́, зако́ну мо­ему́, при­­клони́те у́хо ва́­ше во глаго́лы у́стъ мо­и́хъ.
 • Отве́рзу въ при́тчахъ уста́ моя́, провѣща́ю гана́нiя испе́рва.
 • Ели́ка слы́шахомъ и позна́хомъ я́, и отцы́ на́ши повѣ́даша на́мъ:
 • не утаи́шася от­ ча́дъ и́хъ въ ро́дъ и́нъ, воз­вѣща́юще хвалы́ Госпо́дни, и си́лы его́ и чудеса́ его́, я́же сотвори́.
 • И воз­дви́же свидѣ́нiе во Иа́ковѣ, и зако́нъ положи́ во Изра́или, ели́ка заповѣ́да отце́мъ на́шымъ сказа́ти я́ сыново́мъ сво­и́мъ,
 • я́ко да позна́етъ ро́дъ и́нъ, сы́нове родя́щiися, и воста́нутъ и повѣ́дятъ я́ сыново́мъ сво­и́мъ:
 • да положа́тъ на Бо́га упова́нiе свое́, и не забу́дутъ дѣ́лъ Бо́жiихъ, и за́повѣди его́ взы́щутъ:
 • да не бу́дутъ я́коже отцы́ и́хъ, ро́дъ стропти́въ и преогорчева́яй, ро́дъ и́же не испра́ви се́рдца сво­его́ и не увѣ́ри съ Бо́гомъ ду́ха сво­его́.
 • Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стрѣля́юще лу́ки воз­врати́шася въ де́нь бра́ни:
 • не сохрани́ша завѣ́та Бо́жiя, и въ зако́нѣ его́ не восхотѣ́ша ходи́ти.
 • И забы́ша благодѣя́нiя его́ и чудеса́ его́, я́же показа́ и́мъ
 • предъ отцы́ и́хъ, я́же сотвори́ чудеса́ въ земли́ Еги́петстѣй, на по́ли танео́сѣ:
 • разве́рзе мо́ре и проведе́ и́хъ: предста́ви во́ды я́ко мѣ́хъ,
 • и наста́ви я́ о́блакомъ во дни́ и всю́ но́щь просвѣще́нiемъ огня́.
 • Разве́рзе ка́мень въ пусты́ни и напо­и́ я́ я́ко въ бе́зднѣ мно́зѣ:
 • и изведе́ во́ду изъ ка́мене и низведе́ я́ко рѣ́ки во́ды.
 • И при­­ложи́ша еще́ согрѣша́ти ему́, преогорчи́ша вы́шняго въ безво́днѣй:
 • и искуси́ша Бо́га въ сердца́хъ сво­и́хъ, воспроси́ти бра́шна душа́мъ сво­и́мъ.
 • И клевета́ша на Бо́га и рѣ́ша: еда́ воз­мо́жетъ Бо́гъ угото́вати трапе́зу въ пусты́ни?
 • Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлѣ́бъ мо́жетъ да́ти? или́ угото́вати трапе́зу лю́демъ сво­и́мъ?
 • Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презрѣ́, и о́гнь воз­горѣ́ся во Иа́ковѣ, и гнѣ́въ взы́де на Изра́иля:
 • я́ко не вѣ́роваша богови, ниже́ упова́ша на спасе́нiе его́.
 • И заповѣ́да облако́мъ свы́ше, и две́ри небесе́ от­ве́рзе:
 • и одожди́ и́мъ ма́н­ну я́сти, и хлѣ́бъ небе́сный даде́ и́мъ.
 • Хлѣ́бъ а́нгелскiй яде́ человѣ́къ: бра́шно посла́ и́мъ до сы́тости.
 • Воздви́же ю́гъ съ небесе́, и наведе́ си́лою сво­е́ю Ли́ва:
 • и одожди́ на ня́ я́ко пра́хъ пло́ти, и я́ко песо́къ морскі́й пти́цы перна́ты.
 • И нападо́ша посредѣ́ ста́на и́хъ, о́крестъ жили́щъ и́хъ.
 • И ядо́ша и насы́тишася зѣло́, и жела́нiе и́хъ пренесе́ и́мъ.
 • Не лиши́шася от­ жела́нiя сво­его́: еще́ бра́шну су́щу во устѣ́хъ и́хъ,
 • и гнѣ́въ Бо́жiй взы́де на ня́, и уби́ мно́жайшая и́хъ, и избра́н­нымъ Изра́илевымъ запя́тъ.
 • Во всѣ́хъ си́хъ согрѣши́ша еще́ и не вѣ́роваша чудесе́мъ его́:
 • и изчезо́ша въ суетѣ́ дні́е и́хъ, и лѣ́та и́хъ со тща́нiемъ.
 • Егда́ убива́­ше я́, тогда́ взыска́ху его́ и обраща́хуся и у́треневаху къ Бо́гу:
 • и помяну́ша, я́ко Бо́гъ помо́щникъ и́мъ е́сть, и Бо́гъ вы́шнiй изба́витель и́мъ е́сть:
 • и воз­люби́ша его́ усты́ сво­и́ми, и язы́комъ сво­и́мъ солга́ша ему́:
 • се́рдце же и́хъ не бѣ́ пра́во съ ни́мъ, ниже́ увѣ́ришася въ завѣ́тѣ его́.
 • То́й же е́сть ще́дръ, и очи́ститъ грѣхи́ и́хъ, и не растли́тъ: и умно́житъ от­врати́ти я́рость свою́, и не разжже́тъ всего́ гнѣ́ва сво­его́.
 • И помяну́, я́ко пло́ть су́ть, ду́хъ ходя́й и не обраща́яйся:
 • колькра́ты преогорчи́ша его́ въ пусты́ни, прогнѣ́ваша его́ въ земли́ безво́днѣй?
 • и обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и свята́го Изра́илева раздражи́ша:
 • и не помяну́ша руки́ его́ въ де́нь, въ о́ньже изба́ви я́ изъ руки́ оскорбля́ющаго:
 • я́коже положи́ во Еги́птѣ зна́менiя своя́, и чудеса́ своя́ на по́ли танео́сѣ:
 • и преложи́ въ кро́вь рѣ́ки и́хъ и исто́чники и́хъ, я́ко да не пiю́тъ.
 • Посла́ на ня́ пе́сiя му́хи, и поядо́ша я́, и жа́бы, и растли́ я́:
 • и даде́ ржѣ́ плоды́ и́хъ, и труды́ и́хъ пруго́мъ.
 • Уби́ гра́домъ виногра́ды и́хъ и черни́чiе и́хъ сла́ною:
 • и предаде́ гра́ду скоты́ и́хъ, и имѣ́нiе и́хъ огню́.
 • Посла́ на ня́ гнѣ́въ я́рости сво­ея́, я́рость и гнѣ́въ и ско́рбь, посла́нiе а́ггелы лю́тыми.
 • Путесотвори́ стезю́ гнѣ́ву сво­ему́, и не пощадѣ́ от­ сме́рти ду́шъ и́хъ, и скоты́ и́хъ въ сме́рти заключи́:
 • и порази́ вся́кое перворо́дное въ земли́ Еги́петстѣй, нача́токъ вся́каго труда́ и́хъ въ селе́нiихъ Ха́мовыхъ.
 • И воз­дви́же я́ко о́вцы лю́ди своя́, и воз­веде́ я́ я́ко ста́до въ пусты́ни:
 • и наста́ви я́ на упова́нiе, и не убоя́шася: и враги́ и́хъ покры́ мо́ре.
 • И введе́ я́ въ го́ру святы́ни сво­ея́, го́ру сiю́, ю́же стяжа́ десни́ца его́.
 • И изгна́ от­ лица́ и́хъ язы́ки, и по жре́бiю даде́ и́мъ [зе́млю] у́жемъ жребодая́нiя, и всели́ въ селе́нiихъ и́хъ колѣ́на Изра́илева.
 • И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га вы́шняго, и свидѣ́нiй его́ не сохрани́ша:
 • и от­врати́шася и от­верго́шася, я́коже и отцы́ и́хъ: преврати́шася въ лу́къ развраще́нъ:
 • и прогнѣ́ваша его́ въ хо́лмѣхъ сво­и́хъ, и во истука́н­ныхъ сво­и́хъ раздражи́ша его́.
 • Слы́ша Бо́гъ и презрѣ́, и уничижи́ зѣло́ Изра́иля:
 • и от­ри́ну ски́нiю Сило́мскую, селе́нiе е́же {селе́нiе свое́, идѣ́же} всели́ся въ человѣ́цѣхъ:
 • и предаде́ въ плѣ́нъ крѣ́пость и́хъ, и добро́ту и́хъ въ ру́ки враго́въ:
 • и затвори́ во ору́жiи лю́ди своя́ и достоя́нiе свое́ презрѣ́.
 • Ю́ношы и́хъ пояде́ о́гнь, и дѣ́вы и́хъ не осѣ́тованы бы́ша:
 • свяще́н­ницы и́хъ мече́мъ падо́ша, и вдови́цы и́хъ не опла́каны бу́дутъ.
 • И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́ленъ и шу́менъ от­ вина́:
 • и порази́ враги́ своя́ вспя́ть, поноше́нiе вѣ́чное даде́ и́мъ:
 • и от­ри́ну селе́нiе Ио́сифово, и колѣ́но Ефре́мово не избра́:
 • и избра́ колѣ́но Иу́дово, го́ру Сiо́ню, ю́же воз­люби́:
 • и созда́ я́ко единоро́га святи́лище свое́: на земли́ основа́ и́ въ вѣ́къ.
 • И избра́ Дави́да раба́ сво­его́, и воспрiя́тъ его́ от­ ста́дъ о́вчихъ:
 • от­ до­и́лицъ поя́тъ его́, пасти́ Иа́кова раба́ сво­его́, и Изра́иля достоя́нiе свое́.
 • И упасе́ я́ въ незло́бiи се́рдца сво­его́, и въ ра́зумѣхъ руку́ свое́ю наста́вилъ я́ е́сть.
 • Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих.
 • Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.
 • Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,
 • не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
 • Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их,
 • чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, –
 • возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
 • и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.
 • Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани:
 • они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его;
 • забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им.
 • Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цоан:
 • разделил море, и провел их чрез него, и поставил воды стеною;
 • и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня;
 • рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны;
 • из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки.
 • Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне:
 • искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей,
 • и говорили против Бога и сказали: «может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?»
 • Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. «Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?»
 • Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля
 • за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его.
 • Он повелел облакам свыше и отверз двери неба,
 • и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им.
 • Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.
 • Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею
 • и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых:
 • поверг их среди стана их, около жилищ их, –
 • и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им.
 • Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их,
 • гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил.
 • При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его.
 • И погубил дни их в суете и лета их в смятении.
 • Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,
 • и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – Избавитель их,
 • и льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним;
 • сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его.
 • Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей:
 • Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается.
 • Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой!
 • и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева,
 • не помнили руки́ Его, дня, когда Он избавил их от угнетения,
 • когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан;
 • и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить;
 • послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их;
 • земные произрастения их отдал гусенице и труд их – саранче;
 • виноград их побил градом и сикоморы их – льдом;
 • скот их предал граду и стада их – молниям;
 • послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов;
 • уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве;
 • поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых;
 • и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею;
 • вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море;
 • и привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его;
 • прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их.
 • Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли;
 • отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук;
 • огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его.
 • Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля;
 • отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он между человеками;
 • и отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага,
 • и предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое.
 • Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен;
 • священники его падали от меча, и вдовы его не плакали.
 • Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином,
 • и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их;
 • и отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал,
 • а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил.
 • И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил его навек,
 • и избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих
 • и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля.
 • И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.
 • لامام المغنين على يدوثون. لآساف مزمور. صوتي الى الله فاصرخ. صوتي الى الله فاصغى اليّ.

 • في يوم ضيقي التمست الرب. يدي في الليل انبسطت ولم تخدر. ابت نفسي التعزية.

 • اذكر الله فأئنّ. اناجي نفسي فيغشى على روحي. سلاه

 • امسكت اجفان عيني. انزعجت فلم اتكلم.

 • تفكرت في ايام القدم السنين الدهرية.

 • اذكر ترنمي في الليل. مع قلبي اناجي وروحي تبحث.

 • هل الى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد.

 • هل انتهت الى الابد رحمته انقطعت كلمته الى دور فدور.

 • هل نسي الله رأفة او قفص برجزه مراحمه. سلاه

 • فقلت هذا ما يعلّني تغيّر يمين العلي.

 • اذكر اعمال الرب اذ اتذكر عجائبك منذ القدم

 • والهج بجميع افعالك وبصنائعك اناجي

 • اللهم في القدس طريقك. اي اله عظيم مثل الله.

 • انت الاله الصانع العجائب. عرفت بين الشعوب قوتك.

 • فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف. سلاه.

 • ابصرتك المياه يا الله ابصرتك المياه ففزعت ارتعدت ايضا اللجج

 • سكبت الغيوم مياها اعطت السحب صوتا. ايضا سهامك طارت.

 • صوت رعدك في الزوبعة البروق اضاءت المسكونة. ارتعدت ورجفت الارض.

 • في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة وآثارك لم تعرف.

 • هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهرون

 • Асаптын єйрљтєєсє. Элим, менин мыйзамымды ук, менин оозумдан чыккан сљздљргљ кулак сал.
 • Менин оозумдан накыл сљздљр чыгат, љткљн заманда болгон окуяларды айтып берем.
 • Уккандарыбызды, билгендерибизди, ата-бабаларыбыздын бизге айтып бергендерин баяндайм.
 • Буларды балдарыбыздан жашырбайбыз, келе жаткан муунга Тењирдин дањкын, кєчєн, кљрсљткљн кереметтерин жарыя кылам.
 • Ал Жакып єчєн мыйзам чыгарып, Ысрайыл єчєн мыйзам жазган, ошол мыйзамдарды биздин ата-бабаларыбызга балдарына айтып берєєнє осуят кылган.
 • Аларды келе жаткан муун, тљрљлљ турган балдар билиши єчєн, убагы келгенде алар да љз балдарына айтып бериши єчєн,
 • Кудайдан ємєт кылышы єчєн, Анын иштерин унутпашы єчєн, Анын осуяттарын сакташы єчєн,
 • љздљрєнєн ата-бабаларындай, жєрљктљрє љзгљрбљгљн, руху менен Кудайга берилбеген, баш ийбес, кежир муун болбошу єчєн осуят кылган.
 • Куралданган, жаа тарткан Эпрайым уулдары согуш болуп жаткан кєнє артка качышты.
 • Алар Кудайдын осуятын сакташкан жок, Анын мыйзамы боюнча жашоодон баш тартышты.
 • Анын иштерин жана љздљрєнљ кљрсљткљн кереметтерин унутушту.
 • Кудай алардын ата-бабаларынын кљз алдында Мисир жеринде, Соан талаасында кереметтерди кљрсљттє.
 • Дењизди жара бљлєп, аларды ошол аркылуу љткљрдє, сууну дубалдай тургузду.
 • Кєндєз аларды булут менен, тєнкєсєн от жарыгы менен алып жєрдє.
 • Тєпсєздєктљн суу чыгарып бергендей, чљлдљ ташты жарып, алардын суусунун кандырды.
 • Аскадан суу чыгарды, суу дарыядай акты.
 • Бирок алар Анын алдында кєнљљ кыла беришти, чљлдљ бардыгынан жогору турган Кудайды каарданта беришти.
 • Љз жєрљктљрєндљ Кудайды сынап, љздљрє каалаган тамакты талап кылышты.
 • Кудайга каршы сєйлљп: «Чљлдљ Кудай дасторкон даярдап бере алмак беле?» – дешти.
 • Бирок ал ташты урганда, суу чыгып ага баштады. «Кудай нан бере алмак беле? Ал Љз элине эт бышырып бере алмак беле?» – дешти.
 • Муну Тењир угуп, катуу каарданды. Жакыпка каршы от жалындап кєйдє, Кудайдын каары Ысрайылга каршы бет алды.
 • Анткени алар Кудайга ишенишкен жок, Анын куткарарына ишенишкен жок.
 • Ал асмандагы булуттарга буйрук берип, асман эшиктерин ачты.
 • Алардын єстєнљ асмандан манна жаадырды, аларга асман нанын берди.
 • Адамдар периштелердин нанын жешти, Кудай аларга тамакты тоюшунча берди.
 • Асмандан чыгыш шамалын козгоду, Љз кєчє менен тєштєк шамалын жиберди.
 • Аларга этти топурактай жаадырды, канаттууларды дењиз кумундай жаадырды.
 • Аларды кошуундарынын арасына, єйлљрєнєн жанына жаадырды.
 • Алар жеп, аябай тоюшту. Аларга каалаганын берди.
 • Бирок алардын каалоосу кана электе эле, алар тамактарын жута электе эле,
 • аларга каршы Кудайдын каары келип, алардын бараандууларын љлтєрдє, Ысрайылдын жигиттерин сулатты.
 • Бирок алар ушунун баарын кљрєп турушса да, кєнљљ кыла беришти, Анын кереметтерине ишенишкен жок.
 • Ошол єчєн Кудай алардын жашоо кєндљрєн тєйшєктєє кылып, жашоо жылдарын дєрбљлљњгљ тєшєрдє.
 • Кудай аларды љлтєрљ баштаганда, алар Кудайды издей башташты; Кудайга кайрылып, тањ азандан Кудайга жалынышты.
 • Кудай љздљрєнєн баш калкалар жайы экенин, бардыгынан жогору турган Кудай љздљрєнєн Куткаруучусу экенин ошондо эстешти.
 • Ооздору менен Ага кошомат кылышты, тилдери менен Анын алдында калп айтып жатышты.
 • Жєрљктљрє болсо Анын алдында таза эмес эле, алар Анын осуятына берилишкен эмес.
 • Бирок Ал ырайымдуулук кылып, алардын кєнљљлљрєн кечирди, аларды кырып салган жок. Кљп жолу каарын кайт кылды, кљп жолу Љзєнєн бєт жаалын козгогон жок.
 • Кудай алардын кетсе кайрылып келбей турган адам экенин, жел экенин эске алды.
 • Алар чљлдљ Аны канча жолу каардантышты! Эч ким жашабаган жерде Аны канча жолу ачуулантышты!
 • Кудайды кайрадан сынашты, Ысрайылдын Ыйыгына акарат келтиришти.
 • Алар Анын куткарган колун, Анын эзєєдљн куткарган кєнєн унутушту.
 • Анын Мисирде жасаган кереметтерин жана Соан талаасындагы ажайыптарын унутушту.
 • Алар суу иче албай калышы єчєн, Кудай алардын дарыялары менен љзљндљрєн канга айландырды.
 • Аларды чактырыш єчєн курт-кумурскаларды, љлтєрєш єчєн курбакаларды каптатты.
 • Алардын љстєргљн љсємдєктљрєн кырк аяктарга, алардын эмгегин чегирткелерге жем кылды.
 • Алардын жєзємдљрєн мљндєр менен, тыт жыгачтарын муз менен талкалады.
 • Алардын бодо малын добул менен, майда малын чагылган менен кырды.
 • Аларга Љзєнєн каарынын жалынын, ачуусун, жаалын жана алааматын каптатып, кыйратуучу периштелерди жљнљттє.
 • Љзєнєн каарын кандыруунун жолун тапты, алардын жанын љлємдљн сактаган жок, малдарына жугуштуу оору каптатты.
 • Мисирдеги бардык тун балдарды, Хам чатырларындагы бардык кєч башаттарын љлтєрдє.
 • Анан Љз элин койлордой алып жљнљдє, аларды чљлдљ койлордой алып жєрдє.
 • Аларды коопсуз алып жєрдє, алар коркушкан жок, алардын душмандарын болсо дењиз басып калды.
 • Аларды Љзєнєн ыйык жерине, Љзєнєн оњ колу менен ээлеп алган ушул тоого алып келди.
 • Алардын алдынан элдерди кууп жиберип, алардын жерин аларга мурас кылып бљлєп берди, Ысрайыл урууларын алардын єйлљрєнљ киргизди.
 • Бирок алар бардыгынан жогору турган Кудайды дагы сынашты, капалантышты, Анын мыйзамдарын сакташкан жок.
 • Ата-бабаларына окшоп туруксуз, ишенимсиз болушту, кайып кеткен жебедей артка кетишти.
 • Љздљрєнєн бийик жерлери менен Аны каардантышты, таш буркандары менен Анын кызганычын козгошту.
 • Кудай муну угуп, катуу каарданды, Ысрайылга аябай ачууланды.
 • Кудай Шилодо турган єйєн, адамдар арасында Љзє жашаган жыйын чатырын таштап кетти.
 • Љзєнєн чебин туткунга, Љзєнєн дањкын душмандардын колуна салып берди.
 • Љз элин кылыч мизине салып берди, Љз мурасына ачууланды.
 • Элдин жигиттерин от жалмады, анын кыздарына арнап нике ырларын ырдабай калышты.
 • Ыйык кызмат кылуучулары кылычтан љлєп жатышты, жесирлери ыйлабай калышты.
 • Бирок Тењир уйкудан ойгонгонсуп, шараптан соолуга албай жаткан алптай болуп, ордунан туруп келди да,
 • анын душмандарын артка качырды, тєбљлєккљ уятка калтырды.
 • Жусуптун чатырын четке какты, Эпрайым уруусун тандап алган жок.
 • Тескерисинче, Жєйєт уруусун жана Љзє сєйгљн Сион тоосун тандап алды.
 • Љзєнєн ыйык жайын асмандай бийик кылып курду, жердей кылып тєбљлєккљ тургузду.
 • Љз кулу Дљљттє кой короодон тандап алды, аны алып чыкты.
 • Аны саан малдан бљлєп алып, Љз эли Жакыпты, Љз мурасы Ысрайылды кайтартуу єчєн алып келди.
 • Дљљт аларды таза жєрљк менен кайтарды, аларды акылман колу менен жетектеп жєрдє.
 • Au chef des chantres. D'après Jeduthun. Psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu, et je crie; Ma voix s'élève à Dieu, et il m'écoutera.
 • Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur; La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser; Mon âme refuse toute consolation.
 • Je me souviens de Dieu, et je gémis; Je médite, et mon esprit est abattu. -Pause.
 • Tu tiens mes paupières en éveil; Et, dans mon trouble, je ne puis parler.
 • Je pense aux jours anciens, Aux années d'autrefois.
 • Je pense à mes cantiques pendant la nuit, Je fais des réflexions au dedans de mon coeur, Et mon esprit médite.
 • Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable?
 • Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité?
 • Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? -Pause.
 • Je dis: Ce qui fait ma souffrance, C'est que la droite du Très Haut n'est plus la même...
 • Je rappellerai les oeuvres de l'Éternel, Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois;
 • Je parlerai de toutes tes oeuvres, Je raconterai tes hauts faits.
 • O Dieu! tes voies sont saintes; Quel dieu est grand comme Dieu?
 • Tu es le Dieu qui fait des prodiges; Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance.
 • Par ton bras tu as délivré ton peuple, Les fils de Jacob et de Joseph. -Pause.
 • Les eaux t'ont vu, ô Dieu! Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé; Les abîmes se sont émus.
 • Les nuages versèrent de l'eau par torrents, Le tonnerre retentit dans les nues, Et tes flèches volèrent de toutes parts.
 • Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, Les éclairs illuminèrent le monde; La terre s'émut et trembla.
 • Tu te frayas un chemin par la mer, Un sentier par les grandes eaux, Et tes traces ne furent plus reconnues.
 • Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, Par la main de Moïse et d'Aaron.