Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Ра́зума Аса́фу.
 • Внемли́те, лю́дiе мо­и́, зако́ну мо­ему́, при­­клони́те у́хо ва́­ше во глаго́лы у́стъ мо­и́хъ.
 • Отве́рзу въ при́тчахъ уста́ моя́, провѣща́ю гана́нiя испе́рва.
 • Ели́ка слы́шахомъ и позна́хомъ я́, и отцы́ на́ши повѣ́даша на́мъ:
 • не утаи́шася от­ ча́дъ и́хъ въ ро́дъ и́нъ, воз­вѣща́юще хвалы́ Госпо́дни, и си́лы его́ и чудеса́ его́, я́же сотвори́.
 • И воз­дви́же свидѣ́нiе во Иа́ковѣ, и зако́нъ положи́ во Изра́или, ели́ка заповѣ́да отце́мъ на́шымъ сказа́ти я́ сыново́мъ сво­и́мъ,
 • я́ко да позна́етъ ро́дъ и́нъ, сы́нове родя́щiися, и воста́нутъ и повѣ́дятъ я́ сыново́мъ сво­и́мъ:
 • да положа́тъ на Бо́га упова́нiе свое́, и не забу́дутъ дѣ́лъ Бо́жiихъ, и за́повѣди его́ взы́щутъ:
 • да не бу́дутъ я́коже отцы́ и́хъ, ро́дъ стропти́въ и преогорчева́яй, ро́дъ и́же не испра́ви се́рдца сво­его́ и не увѣ́ри съ Бо́гомъ ду́ха сво­его́.
 • Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стрѣля́юще лу́ки воз­врати́шася въ де́нь бра́ни:
 • не сохрани́ша завѣ́та Бо́жiя, и въ зако́нѣ его́ не восхотѣ́ша ходи́ти.
 • И забы́ша благодѣя́нiя его́ и чудеса́ его́, я́же показа́ и́мъ
 • предъ отцы́ и́хъ, я́же сотвори́ чудеса́ въ земли́ Еги́петстѣй, на по́ли танео́сѣ:
 • разве́рзе мо́ре и проведе́ и́хъ: предста́ви во́ды я́ко мѣ́хъ,
 • и наста́ви я́ о́блакомъ во дни́ и всю́ но́щь просвѣще́нiемъ огня́.
 • Разве́рзе ка́мень въ пусты́ни и напо­и́ я́ я́ко въ бе́зднѣ мно́зѣ:
 • и изведе́ во́ду изъ ка́мене и низведе́ я́ко рѣ́ки во́ды.
 • И при­­ложи́ша еще́ согрѣша́ти ему́, преогорчи́ша вы́шняго въ безво́днѣй:
 • и искуси́ша Бо́га въ сердца́хъ сво­и́хъ, воспроси́ти бра́шна душа́мъ сво­и́мъ.
 • И клевета́ша на Бо́га и рѣ́ша: еда́ воз­мо́жетъ Бо́гъ угото́вати трапе́зу въ пусты́ни?
 • Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлѣ́бъ мо́жетъ да́ти? или́ угото́вати трапе́зу лю́демъ сво­и́мъ?
 • Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презрѣ́, и о́гнь воз­горѣ́ся во Иа́ковѣ, и гнѣ́въ взы́де на Изра́иля:
 • я́ко не вѣ́роваша богови, ниже́ упова́ша на спасе́нiе его́.
 • И заповѣ́да облако́мъ свы́ше, и две́ри небесе́ от­ве́рзе:
 • и одожди́ и́мъ ма́н­ну я́сти, и хлѣ́бъ небе́сный даде́ и́мъ.
 • Хлѣ́бъ а́нгелскiй яде́ человѣ́къ: бра́шно посла́ и́мъ до сы́тости.
 • Воздви́же ю́гъ съ небесе́, и наведе́ си́лою сво­е́ю Ли́ва:
 • и одожди́ на ня́ я́ко пра́хъ пло́ти, и я́ко песо́къ морскі́й пти́цы перна́ты.
 • И нападо́ша посредѣ́ ста́на и́хъ, о́крестъ жили́щъ и́хъ.
 • И ядо́ша и насы́тишася зѣло́, и жела́нiе и́хъ пренесе́ и́мъ.
 • Не лиши́шася от­ жела́нiя сво­его́: еще́ бра́шну су́щу во устѣ́хъ и́хъ,
 • и гнѣ́въ Бо́жiй взы́де на ня́, и уби́ мно́жайшая и́хъ, и избра́н­нымъ Изра́илевымъ запя́тъ.
 • Во всѣ́хъ си́хъ согрѣши́ша еще́ и не вѣ́роваша чудесе́мъ его́:
 • и изчезо́ша въ суетѣ́ дні́е и́хъ, и лѣ́та и́хъ со тща́нiемъ.
 • Егда́ убива́­ше я́, тогда́ взыска́ху его́ и обраща́хуся и у́треневаху къ Бо́гу:
 • и помяну́ша, я́ко Бо́гъ помо́щникъ и́мъ е́сть, и Бо́гъ вы́шнiй изба́витель и́мъ е́сть:
 • и воз­люби́ша его́ усты́ сво­и́ми, и язы́комъ сво­и́мъ солга́ша ему́:
 • се́рдце же и́хъ не бѣ́ пра́во съ ни́мъ, ниже́ увѣ́ришася въ завѣ́тѣ его́.
 • То́й же е́сть ще́дръ, и очи́ститъ грѣхи́ и́хъ, и не растли́тъ: и умно́житъ от­врати́ти я́рость свою́, и не разжже́тъ всего́ гнѣ́ва сво­его́.
 • И помяну́, я́ко пло́ть су́ть, ду́хъ ходя́й и не обраща́яйся:
 • колькра́ты преогорчи́ша его́ въ пусты́ни, прогнѣ́ваша его́ въ земли́ безво́днѣй?
 • и обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и свята́го Изра́илева раздражи́ша:
 • и не помяну́ша руки́ его́ въ де́нь, въ о́ньже изба́ви я́ изъ руки́ оскорбля́ющаго:
 • я́коже положи́ во Еги́птѣ зна́менiя своя́, и чудеса́ своя́ на по́ли танео́сѣ:
 • и преложи́ въ кро́вь рѣ́ки и́хъ и исто́чники и́хъ, я́ко да не пiю́тъ.
 • Посла́ на ня́ пе́сiя му́хи, и поядо́ша я́, и жа́бы, и растли́ я́:
 • и даде́ ржѣ́ плоды́ и́хъ, и труды́ и́хъ пруго́мъ.
 • Уби́ гра́домъ виногра́ды и́хъ и черни́чiе и́хъ сла́ною:
 • и предаде́ гра́ду скоты́ и́хъ, и имѣ́нiе и́хъ огню́.
 • Посла́ на ня́ гнѣ́въ я́рости сво­ея́, я́рость и гнѣ́въ и ско́рбь, посла́нiе а́ггелы лю́тыми.
 • Путесотвори́ стезю́ гнѣ́ву сво­ему́, и не пощадѣ́ от­ сме́рти ду́шъ и́хъ, и скоты́ и́хъ въ сме́рти заключи́:
 • и порази́ вся́кое перворо́дное въ земли́ Еги́петстѣй, нача́токъ вся́каго труда́ и́хъ въ селе́нiихъ Ха́мовыхъ.
 • И воз­дви́же я́ко о́вцы лю́ди своя́, и воз­веде́ я́ я́ко ста́до въ пусты́ни:
 • и наста́ви я́ на упова́нiе, и не убоя́шася: и враги́ и́хъ покры́ мо́ре.
 • И введе́ я́ въ го́ру святы́ни сво­ея́, го́ру сiю́, ю́же стяжа́ десни́ца его́.
 • И изгна́ от­ лица́ и́хъ язы́ки, и по жре́бiю даде́ и́мъ [зе́млю] у́жемъ жребодая́нiя, и всели́ въ селе́нiихъ и́хъ колѣ́на Изра́илева.
 • И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га вы́шняго, и свидѣ́нiй его́ не сохрани́ша:
 • и от­врати́шася и от­верго́шася, я́коже и отцы́ и́хъ: преврати́шася въ лу́къ развраще́нъ:
 • и прогнѣ́ваша его́ въ хо́лмѣхъ сво­и́хъ, и во истука́н­ныхъ сво­и́хъ раздражи́ша его́.
 • Слы́ша Бо́гъ и презрѣ́, и уничижи́ зѣло́ Изра́иля:
 • и от­ри́ну ски́нiю Сило́мскую, селе́нiе е́же {селе́нiе свое́, идѣ́же} всели́ся въ человѣ́цѣхъ:
 • и предаде́ въ плѣ́нъ крѣ́пость и́хъ, и добро́ту и́хъ въ ру́ки враго́въ:
 • и затвори́ во ору́жiи лю́ди своя́ и достоя́нiе свое́ презрѣ́.
 • Ю́ношы и́хъ пояде́ о́гнь, и дѣ́вы и́хъ не осѣ́тованы бы́ша:
 • свяще́н­ницы и́хъ мече́мъ падо́ша, и вдови́цы и́хъ не опла́каны бу́дутъ.
 • И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́ленъ и шу́менъ от­ вина́:
 • и порази́ враги́ своя́ вспя́ть, поноше́нiе вѣ́чное даде́ и́мъ:
 • и от­ри́ну селе́нiе Ио́сифово, и колѣ́но Ефре́мово не избра́:
 • и избра́ колѣ́но Иу́дово, го́ру Сiо́ню, ю́же воз­люби́:
 • и созда́ я́ко единоро́га святи́лище свое́: на земли́ основа́ и́ въ вѣ́къ.
 • И избра́ Дави́да раба́ сво­его́, и воспрiя́тъ его́ от­ ста́дъ о́вчихъ:
 • от­ до­и́лицъ поя́тъ его́, пасти́ Иа́кова раба́ сво­его́, и Изра́иля достоя́нiе свое́.
 • И упасе́ я́ въ незло́бiи се́рдца сво­его́, и въ ра́зумѣхъ руку́ свое́ю наста́вилъ я́ е́сть.
 • Псало́мъ Аса́фу.
 • Бо́же, прiидо́ша язы́цы въ достоя́нiе твое́, оскверни́ша хра́мъ святы́й тво́й,
 • положи́ша Иерусали́мъ я́ко ово́щное храни́лище: положи́ша тру́пiя ра́бъ тво­и́хъ бра́шно пти́цамъ небе́снымъ, пло́ти преподо́бныхъ тво­и́хъ звѣре́мъ земны́мъ:
 • пролiя́ша кро́вь и́хъ я́ко во́ду о́крестъ Иерусали́ма, и не бѣ́ погреба́яй.
 • Бы́хомъ поноше́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, подражне́нiе и поруга́нiе су́щымъ о́крестъ на́съ.
 • Доко́лѣ, Го́споди, прогнѣ́ваешися до конца́? разжже́т­ся я́ко о́гнь рве́нiе твое́?
 • Пролі́й гнѣ́въ тво́й на язы́ки незна́ющыя тебе́, и на ца́р­ст­вiя, я́же и́мене тво­его́ не при­­зва́ша:
 • я́ко поядо́ша Иа́кова, и мѣ́сто его́ опустоши́ша.
 • Не помяни́ на́шихъ беззако́нiй пе́рвыхъ: ско́ро да предваря́тъ ны́ щедро́ты твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хомъ зѣло́.
 • Помози́ на́мъ, Бо́же, спаси́телю на́шъ, сла́вы ра́ди и́мене тво­его́: Го́споди, изба́ви ны́ и очи́сти грѣхи́ на́шя и́мене ра́ди тво­его́.
 • Да не когда́ реку́тъ язы́цы: гдѣ́ е́сть Бо́гъ и́хъ? и да увѣ́ст­ся во язы́цѣхъ предъ очи́ма на́шима от­мще́нiе кро́ве ра́бъ тво­и́хъ пролиты́я.
 • Да вни́детъ предъ тя́ воз­дыха́нiе окова́н­ныхъ: по вели́чiю мы́шцы тво­ея́ снабди́ сы́ны умерщвле́н­ныхъ.
 • Возда́ждь сосѣ́домъ на́шымъ седмери́цею въ нѣ́дро и́хъ поноше́нiе и́хъ, и́мже поноси́ша тя́, Го́споди.
 • Мы́ же лю́дiе тво­и́ и о́вцы па́жити тво­ея́ исповѣ́мыся тебѣ́, Бо́же, во вѣ́къ, въ ро́дъ и ро́дъ воз­вѣсти́мъ хвалу́ твою́.
 • Въ коне́цъ, о измѣ́ншихся, свидѣ́нiе Аса́фу, псало́мъ 79.
 • Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, сѣдя́й на херуви́мѣхъ, яви́ся:
 • предъ Ефре́момъ и Венiами́номъ и Манассі́емъ воз­дви́гни си́лу твою́, и прiиди́ во е́же спасти́ на́съ.
 • Бо́же, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, доко́лѣ гнѣ́ваешися на моли́тву ра́бъ тво­и́хъ?
 • Напита́еши на́съ хлѣ́бомъ сле́знымъ, и напо­и́ши на́съ слеза́ми въ мѣ́ру.
 • Положи́лъ еси́ на́съ въ прерѣка́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, и врази́ на́ши подражни́ша ны́.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Виногра́дъ изъ Еги́пта прене́слъ еси́: изгна́лъ еси́ язы́ки, и насади́лъ еси́ и́:
 • путесотвори́лъ еси́ предъ ни́мъ, и насади́лъ еси́ коре́нiя его́, и испо́лни зе́млю.
 • Покры́ го́ры сѣ́нь его́, и вѣ́твiя его́ ке́дры Бо́жiя:
 • простре́ ро́зги его́ {своя́} до мо́ря, и да́же до рѣ́къ от­ра́сли его́ {своя́}.
 • Вску́ю низложи́лъ еси́ опло́тъ его́, и объима́ютъ и́ вси́ мимоходя́щiи путе́мъ?
 • Озоба́ и́ ве́прь от­ дубра́вы, и уедине́н­ный ди́вiй пояде́ и́.
 • Бо́же си́лъ, обрати́ся у́бо, и при́зри съ небесе́ и ви́ждь, и посѣти́ виногра́дъ се́й:
 • и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца твоя́, и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрепи́лъ еси́ себѣ́.
 • Пожже́нъ огне́мъ и раско́панъ: от­ запреще́нiя лица́ тво­его́ поги́бнутъ.
 • Да бу́детъ рука́ твоя́ на му́жа десни́цы тво­ея́ и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрѣпи́лъ еси́ себѣ́,
 • и не от­сту́пимъ от­ тебе́: оживи́ши ны́, и и́мя твое́ при­­зове́мъ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, псало́мъ Аса́фу.
 • Ра́дуйтеся Бо́гу помо́щнику на́­шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю:
 • прiими́те псало́мъ и дади́те тимпа́нъ, псалти́рь красе́нъ съ гу́сльми:
 • воструби́те въ новоме́сячiи трубо́ю, во благознамени́тый де́нь пра́здника ва́­шего:
 • я́ко повелѣ́нiе Изра́илеви е́сть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю.
 • Свидѣ́нiе во Ио́сифѣ положи́ е́, внегда́ изы́ти ему́ от­ земли́ Еги́петскiя: язы́ка, его́же не вѣ́дяше, услы́ша.
 • Отя́тъ от­ бре́мене хребе́тъ его́: ру́цѣ его́ въ коши́ порабо́тастѣ.
 • Въ ско́рби при­­зва́лъ мя́ еси́, и изба́вихъ тя́: услы́шахъ тя́ въ та́йнѣ бу́рнѣ: искуси́хъ тя́ на водѣ́ прерѣка́нiя.
 • Слы́шите, лю́дiе мо­и́, и засвидѣ́тел­ст­вую ва́мъ, Изра́илю, а́ще послу́шаеши мене́:
 • не бу́детъ тебѣ́ бо́гъ но́въ, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му.
 • А́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, изведы́й тя́ от­ земли́ Еги́петскiя: разшири́ уста́ твоя́, и испо́лню я́.
 • И не послу́шаша лю́дiе мо­и́ гла́са мо­его́, и Изра́иль не вня́тъ ми́:
 • и от­пусти́хъ я́ по начина́ниемъ серде́цъ и́хъ, по́йдутъ въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
 • А́ще бы́ша лю́дiе мо­и́ послу́шали мене́, Изра́иль а́ще бы въ пути́ моя́ ходи́лъ:
 • ни о чесо́мже у́бо враги́ его́ смири́лъ бы́хъ, и на оскорбля́ющыя и́хъ воз­ложи́лъ бы́хъ ру́ку мою́.
 • Врази́ Госпо́дни солга́ша ему́, и бу́детъ вре́мя и́хъ въ вѣ́къ:
 • и напита́ и́хъ от­ ту́ка пшени́чна, и от­ ка́мене ме́да насы́ти и́хъ.
 • Псало́мъ Аса́фу.
 • Бо́гъ ста́ въ со́нмѣ бого́въ, посредѣ́ же бо́ги разсу́дитъ.
 • Доко́лѣ су́дите непра́вду, и ли́ца грѣ́шниковъ прiе́млете?
 • Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте:
 • изми́те ни́ща и убо́га, изъ руки́ грѣ́шничи изба́вите его́.
 • Не позна́ша, ниже́ уразумѣ́ша, во тмѣ́ хо́дятъ: да подви́жат­ся вся́ основа́нiя земли́.
 • А́зъ рѣ́хъ: бо́зи есте́, и сы́нове вы́шняго вси́:
 • вы́ же я́ко человѣ́цы умира́ете, и я́ко еди́нъ от­ князе́й па́даете.
 • Воскре́сни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко ты́ наслѣ́диши во всѣ́хъ язы́цѣхъ.
 • Пѣ́снь псалма́ Аса́фу.
 • Бо́же, кто́ уподо́бит­ся тебѣ́? не премолчи́, ниже́ укроти́ {ниже́ укроти́ся}, Бо́же:
 • я́ко се́, врази́ тво­и́ воз­шумѣ́ша, и ненави́дящiи тя́ воз­двиго́ша главу́.
 • На лю́ди твоя́ лука́вноваша во́лею, и совѣща́ша на святы́я твоя́.
 • Рѣ́ша: прiиди́те и потреби́мъ я́ от­ язы́къ, и не помяне́т­ся и́мя Изра́илево ктому́.
 • Я́ко совѣща́ша единомышле́нiемъ вку́пѣ, на тя́ завѣ́тъ завѣща́ша:
 • селе́нiя Идуме́йска и Исма́илите, Моа́въ и ага́ряне,
 • Гева́лъ и Аммо́нъ и Амали́къ, иноплеме́н­ницы съ живу́щими въ ти́рѣ:
 • и́бо и Ассу́ръ прiи́де съ ни́ми, бы́ша въ заступле́нiе сыново́мъ Ло́товымъ:
 • сотвори́ и́мъ я́ко Мадiа́му и Сиса́рѣ, я́ко Иави́му въ пото́цѣ ки́ссовѣ:
 • потреби́шася во аендо́рѣ, бы́ша я́ко гно́й земны́й.
 • Положи́ кня́зи и́хъ я́ко ори́ва и зи́ва, и зеве́а и Салма́на, вся́ кня́зи и́хъ,
 • и́же рѣ́ша: да наслѣ́димъ себѣ́ святи́лище Бо́жiе.
 • Бо́же мо́й, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко тро́сть предъ лице́мъ вѣ́тра.
 • Я́ко о́гнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры:
 • та́ко пожене́ши я́ бу́рею тво­е́ю, и гнѣ́вомъ тво­и́мъ смяте́ши я́.
 • Испо́лни ли́ца и́хъ безче́стiя, и взы́щутъ и́мене тво­его́, Го́споди.
 • Да постыдя́т­ся и смяту́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка, и посра́мят­ся и поги́бнутъ.
 • И да позна́ютъ, я́ко и́мя тебѣ́ Госпо́дь, ты́ еди́нъ вы́шнiй по все́й земли́.
 • Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ.
 • Ко́ль воз­лю́блен­на селе́нiя твоя́, Го́споди си́лъ.
 • Жела́етъ и скончава́ет­ся душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни: се́рдце мое́ и пло́ть моя́ воз­ра́довастася о Бо́зѣ жи́вѣ.
 • И́бо пти́ца обрѣ́те себѣ́ хра́мину, и го́рлица гнѣздо́ себѣ́, идѣ́же положи́тъ птенцы́ своя́, олтари́ твоя́, Го́споди си́лъ, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й.
 • Блаже́ни живу́щiи въ дому́ тво­е́мъ: въ вѣ́ки вѣко́въ восхва́лятъ тя́.
 • Блаже́нъ му́жъ, ему́же е́сть заступле́нiе его́ у тебе́: восхожде́нiя въ се́рдцы сво­е́мъ положи́,
 • во юдо́ль плаче́вную, въ мѣ́сто е́же положи́ {во юдо́ли плаче́внѣй, въ мѣ́стѣ, е́же положи́}: и́бо благослове́нiе да́стъ законополага́яй.
 • По́йдутъ от­ си́лы въ си́лу: яви́т­ся Бо́гъ бого́въ въ Сiо́нѣ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль.
 • Защи́тниче на́шъ, ви́ждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ тво­его́.
 • Я́ко лу́чше де́нь еди́нъ во дво́рѣхъ тво­и́хъ па́че ты́сящъ: изво́лихъ при­­мета́тися въ дому́ Бо́га мо­его́ па́че, не́же жи́ти ми́ въ селе́нiихъ грѣ́шничихъ.
 • Я́ко ми́лость и и́стину лю́битъ Госпо́дь, Бо́гъ благода́ть и сла́ву да́стъ: Госпо́дь не лиши́тъ благи́хъ ходя́щихъ незло́бiемъ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, блаже́нъ человѣ́къ упова́яй на тя́.
 • Въ коне́цъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ.
 • Благоволи́лъ еси́, Го́споди, зе́млю твою́, воз­врати́лъ еси́ плѣ́нъ Иа́ковль.
 • Оста́вилъ еси́ беззако́нiя люді́й тво­и́хъ, покры́лъ еси́ вся́ грѣхи́ и́хъ.
 • Укроти́лъ еси́ ве́сь гнѣ́въ тво́й, воз­врати́л­ся еси́ от­ гнѣ́ва я́рости тво­ея́.
 • Возврати́ на́съ, Бо́же спасе́нiй на́шихъ, и от­врати́ я́рость твою́ от­ на́съ.
 • Еда́ во вѣ́ки прогнѣ́ваешися на ны́? или́ простре́ши гнѣ́въ тво́й от­ ро́да въ ро́дъ?
 • Бо́же, ты́ обра́щься оживи́ши ны́, и лю́дiе тво­и́ воз­веселя́т­ся о тебѣ́.
 • Яви́ на́мъ, Го́споди, ми́лость твою́, и спасе́нiе твое́ да́ждь на́мъ.
 • Услы́шу, что́ рече́тъ о мнѣ́ Госпо́дь Бо́гъ: я́ко рече́тъ ми́ръ на лю́ди своя́, и на преподо́бныя своя́, и на обраща́ющыя сердца́ къ нему́.
 • Оба́че бли́зъ боя́щихся его́ спасе́нiе его́, всели́ти сла́ву въ зе́млю на́шу.
 • Ми́лость и и́стина срѣто́стѣся, пра́вда и ми́ръ облобыза́стася:
 • и́стина от­ земли́ воз­сiя́, и пра́вда съ небесе́ при­­ни́че:
 • и́бо Госпо́дь да́стъ бла́гость, и земля́ на́ша да́стъ пло́дъ сво́й.
 • Пра́вда предъ ни́мъ предъи́детъ, и положи́тъ въ пу́ть стопы́ своя́.
 • Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих.
 • Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.
 • Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,
 • не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
 • Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их,
 • чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, –
 • возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
 • и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.
 • Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани:
 • они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его;
 • забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им.
 • Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цоан:
 • разделил море, и провел их чрез него, и поставил воды стеною;
 • и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня;
 • рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны;
 • из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки.
 • Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне:
 • искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей,
 • и говорили против Бога и сказали: «может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?»
 • Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. «Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?»
 • Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля
 • за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его.
 • Он повелел облакам свыше и отверз двери неба,
 • и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им.
 • Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.
 • Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею
 • и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых:
 • поверг их среди стана их, около жилищ их, –
 • и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им.
 • Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их,
 • гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил.
 • При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его.
 • И погубил дни их в суете и лета их в смятении.
 • Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,
 • и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – Избавитель их,
 • и льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним;
 • сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его.
 • Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей:
 • Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается.
 • Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой!
 • и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева,
 • не помнили руки́ Его, дня, когда Он избавил их от угнетения,
 • когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан;
 • и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить;
 • послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их;
 • земные произрастения их отдал гусенице и труд их – саранче;
 • виноград их побил градом и сикоморы их – льдом;
 • скот их предал граду и стада их – молниям;
 • послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов;
 • уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве;
 • поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых;
 • и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею;
 • вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море;
 • и привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его;
 • прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их.
 • Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли;
 • отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук;
 • огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его.
 • Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля;
 • отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он между человеками;
 • и отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага,
 • и предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое.
 • Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен;
 • священники его падали от меча, и вдовы его не плакали.
 • Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином,
 • и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их;
 • и отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал,
 • а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил.
 • И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил его навек,
 • и избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих
 • и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля.
 • И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.
 • Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины;
 • трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих – зверям земным;
 • пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их.
 • Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас.
 • Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь?
 • Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают,
 • ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили.
 • Не помяни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены.
 • Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего.
 • Для чего язычникам говорить: «где Бог их?» Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.
 • Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть.
 • Семикратно возврати соседям нашим в недро их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили.
 • А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.
 • Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошанним-Эдуф. Псалом Асафа.
 • Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.
 • Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.
 • Боже! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Господи, Боже сил! доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?
 • Ты напитал их хлебом слезным, и напоил их слезами в большой мере,
 • положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами.
 • Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее;
 • очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю.
 • Горы покрылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии;
 • она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки.
 • Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?
 • Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее.
 • Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей;
 • охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе.
 • Он пожжен огнем, обсечен; от прещения лица Твоего погибнут.
 • Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе,
 • и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.
 • Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Асафа.
 • Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова;
 • возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью;
 • трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего;
 • ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева.
 • Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской, где услышал звуки языка, которого не знал:
 • «Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин.
 • В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя.
 • Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты послушал Меня!
 • Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному.
 • Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их».
 • Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;
 • потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам.
 • О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями!
 • Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их:
 • ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда;
 • Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.
 • Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд:
 • доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?
 • Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость;
 • избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки нечестивых.
 • Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются.
 • Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы;
 • но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.
 • Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы.
 • Песнь. Псалом Асафа.
 • Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже,
 • ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову;
 • против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою;
 • сказали: «пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».
 • Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз:
 • селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне,
 • Гевал и Аммон и Амалик, Филистимляне с жителями Тира.
 • И Ассур пристал к ним: они стали мышцею для сынов Лотовых.
 • Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,
 • которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли.
 • Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом,
 • которые говорили: «возьмем себе во владение селения Божии».
 • Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром.
 • Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы,
 • так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение;
 • исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи!
 • Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут,
 • и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Кореевых сынов. Псалом.
 • Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!
 • Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.
 • И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
 • Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.
 • Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе.
 • Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением;
 • приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе.
 • Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев!
 • Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего.
 • Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия.
 • Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ.
 • Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!
 • Начальнику хора. Кореевых сынов. Псалом.
 • Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова;
 • простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его,
 • отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего.
 • Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас.
 • Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род?
 • Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?
 • Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам.
 • Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство.
 • Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей!
 • Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются;
 • истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес;
 • и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой;
 • правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.
 • Masquil de Asaf
 • 78:1 Escucha, pueblo mío, mi Ley;
  inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
 • 78:2 Abriré mi boca en proverbios;
  hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos,
 • 78:3 las cuales hemos oído y entendido,
  las que nuestros padres nos contaron.
 • 78:4 No las encubriremos a sus hijos,
  contaremos a la generación venidera
  las alabanzas de Jehová,
  su potencia y las maravillas que hizo.

 • 78:5 Él estableció testimonio en Jacob
  y puso ley en Israel,
  la cual mandó a nuestros padres
  que la notificaran a sus hijos;
 • 78:6 para que lo sepa la generación venidera,
  los hijos que nazcan;
  y los que se levanten lo cuenten a sus hijos,
 • 78:7 a fin de que pongan en Dios su confianza
  y no se olviden de las obras de Dios;
  que guarden sus mandamientos
 • 78:8 y no sean como sus padres,
  generación terca y rebelde;
  generación que no dispuso su corazón,
  ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios.

 • 78:9 Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros,
  volvieron las espaldas en el día de la batalla.
 • 78:10 No guardaron el pacto de Dios
  ni quisieron andar en su Ley;
 • 78:11 al contrario, se olvidaron de sus obras
  y de sus maravillas que les había mostrado.
 • 78:12 Delante de sus padres hizo maravillas
  en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán.
 • 78:13 Dividió el mar y los hizo pasar.
  Detuvo las aguas como en un montón.
 • 78:14 Los guió de día con nube
  y toda la noche con resplandor de fuego.
 • 78:15 Hendió las peñas en el desierto
  y les dio a beber como de grandes abismos,
 • 78:16 pues sacó de la peña corrientes
  e hizo descender aguas como ríos.

 • 78:17 Pero aun así, volvieron a pecar contra él,
  rebelándose contra el Altísimo en el desierto,
 • 78:18 pues tentaron a Dios en su corazón,
  pidiendo comida a su gusto.
 • 78:19 Y hablaron contra Dios, diciendo:
  «¿Podrá poner mesa en el desierto?
 • 78:20 Él ha herido la peña,
  y brotaron aguas
  y torrentes inundaron la tierra.
  ¿Podrá dar también pan?
  ¿Dispondrá carne para su pueblo?»

 • 78:21 Y lo oyó Jehová y se indignó;
  se encendió el fuego contra Jacob
  y el furor subió contra Israel,
 • 78:22 por cuanto no le habían creído
  ni habían confiado en su salvación.
 • 78:23 Sin embargo, mandó a las nubes de arriba,
  abrió las puertas de los cielos
 • 78:24 e hizo llover sobre ellos maná, para que comieran,
  y les dio trigo de los cielos.
 • 78:25 Pan de nobles comió el hombre;
  les envió comida hasta saciarlos.
 • 78:26 Movió el viento solano en el cielo,
  y trajo con su poder al viento del sur,
 • 78:27 e hizo llover sobre ellos carne, como polvo;
  como la arena del mar, aves que vuelan.
 • 78:28 Las hizo caer en medio del campamento,
  alrededor de sus tiendas.
 • 78:29 Comieron y se saciaron;
  les cumplió, pues, su deseo.
 • 78:30 No habían saciado aún su apetito,
  aún estaba la comida en su boca,
 • 78:31 cuando vino sobre ellos el furor de Dios,
  e hizo morir a los más robustos de ellos
  y derribó a los escogidos de Israel.

 • 78:32 Con todo esto, volvieron a pecar
  y no dieron crédito a sus maravillas.
 • 78:33 Por tanto, hizo acabar sus días como un soplo
  y sus años en tribulación.
 • 78:34 Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios;
  entonces se volvían solícitos en busca suya,
 • 78:35 y se acordaban de que Dios era su refugio,
  que el Dios Altísimo era su redentor.
 • 78:36 Pero lo halagaban con su boca,
  y con su lengua le mentían,
 • 78:37 pues sus corazones no eran rectos con él
  ni permanecieron firmes en su pacto.
 • 78:38 Pero él, misericordioso,
  perdonaba la maldad y no los destruía;
  apartó muchas veces su ira
  y no despertó todo su enojo.
 • 78:39 Se acordó de que eran carne,
  soplo que va y no vuelve.
 • 78:40 ¡Cuántas veces en el desierto se rebelaron contra él,
  y lo enojaron en el yermo!
 • 78:41 Y volvían, y tentaban a Dios,
  y provocaban al Santo de Israel.
 • 78:42 No se acordaban de su mano,
  del día que los redimió de la angustia;
 • 78:43 cuando manifestó en Egipto sus señales
  y sus maravillas en el campo de Zoán.
 • 78:44 Y volvió sus ríos en sangre,
  y sus corrientes, para que no bebieran.
 • 78:45 Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban
  y ranas que los destruían.
 • 78:46 Dio también a la oruga sus frutos
  y sus labores a la langosta.
 • 78:47 Sus viñas destruyó con granizo
  y sus higuerales con escarcha.
 • 78:48 Entregó al granizo sus bestias
  y sus ganados a los rayos.
 • 78:49 Envió sobre ellos el ardor de su ira;
  enojo, indignación y angustia,
  ¡un ejército de ángeles destructores!
 • 78:50 Dispuso camino a su furor;
  no eximió la vida de ellos de la muerte,
  sino que los entregó a mortandad.
 • 78:51 Hizo morir a todo primogénito en Egipto,
  las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam.
 • 78:52 Hizo salir a su pueblo como a ovejas
  y los llevó por el desierto como a un rebaño.
 • 78:53 Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor;
  y el mar cubrió a sus enemigos.
 • 78:54 Los trajo después a las fronteras de su tierra santa,
  a este monte que ganó con su mano derecha.
 • 78:55 Echó las naciones de delante de ellos;
  con cuerdas repartió sus tierras en heredad
  e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel.

 • 78:56 Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo
  y no guardaron sus testimonios;
 • 78:57 más bien, le dieron la espalda, rebelándose como sus padres;
  se torcieron como arco engañoso.
 • 78:58 Lo enojaron con sus lugares altos
  y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla.
 • 78:59 Lo oyó Dios y se enojó,
  y en gran manera aborreció a Israel.
 • 78:60 Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo,
  la tienda en que habitó entre los hombres.
 • 78:61 Entregó a cautiverio su poderío;
  su gloria, en manos del enemigo.
 • 78:62 Entregó también su pueblo a la espada
  y se irritó contra su heredad.
 • 78:63 El fuego devoró a sus jóvenes
  y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales.
 • 78:64 Sus sacerdotes cayeron a espada
  y sus viudas no hicieron lamentación.
 • 78:65 Entonces despertó el Señor como quien duerme,
  como un valiente que grita excitado por el vino,
 • 78:66 e hirió a sus enemigos por detrás;
  les dio perpetua afrenta.

 • 78:67 Desechó la casa de José
  y no escogió la tribu de Efraín,
 • 78:68 sino que escogió la tribu de Judá,
  el monte Sión, al cual amó.
 • 78:69 Edificó su santuario a manera de eminencia,
  como la tierra que cimentó para siempre.
 • 78:70 Eligió a David su siervo
  y lo tomó de los rebaños de ovejas;
 • 78:71 de detrás de las paridas lo trajo,
  para que apacentara a Jacob su pueblo,
  a Israel su heredad.
 • 78:72 Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón;
  los pastoreó con la pericia de sus manos.


 • Salmo de Asaf
 • 79:1 ¡Vinieron, Dios, las naciones a tu heredad!
  ¡Han profanado tu santo templo!
  ¡Han reducido Jerusalén a escombros!
 • 79:2 ¡Han dado los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos,
  la carne de tus santos a las bestias de la tierra!
 • 79:3 Como agua derramaron su sangre en los alrededores de Jerusalén
  y no hubo quien los enterrara.
 • 79:4 Somos afrentados por nuestros vecinos,
  escarnecidos y ofendidos por los que están en nuestros alrededores.

 • 79:5 ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Estarás airado para siempre?
  ¿Arderá como fuego tu celo?
 • 79:6 ¡Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen
  y sobre los reinos que no invocan tu nombre!,
 • 79:7 porque han consumido a Jacob
  y su morada han destruido.

 • 79:8 No recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados.
  ¡Vengan pronto a nuestro encuentro tus misericordias,
  porque estamos muy abatidos!
 • 79:9 ¡Ayúdanos, Dios de nuestra salvación,
  por la gloria de tu nombre!
  ¡Líbranos y perdona nuestros pecados
  por amor de tu nombre!,
 • 79:10 porque dirán los gentiles:
  «¿Dónde está su Dios?»
  ¡Sea notoria en las naciones, delante de nuestros ojos,
  la venganza de la sangre de tus siervos que ha sido derramada!

 • 79:11 Llegue delante de ti el gemido de los presos;
  conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte,
 • 79:12 y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos
  de su infamia con que te han deshonrado, Jehová.
 • 79:13 Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado,
  te alabaremos para siempre.
  ¡De generación en generación
  cantaremos tus alabanzas!

 • 80:1 Al músico principal; sobre «Lirios». Testimonio. Salmo de Asaf
 • 80:2 Pastor de Israel, escucha;
  tú que pastoreas como a ovejas a José,
  tú que estás entre querubines, resplandece.
 • 80:3 ¡Despierta tu poder
  delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés,
  y ven a salvarnos!

 • 80:4     ¡Dios, restáuranos!
      ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos!

 • 80:5 Jehová, Dios de los ejércitos,
  ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo?
 • 80:6 Les diste a comer pan de lágrimas
  y a beber lágrimas en abundancia.
 • 80:7 Nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos
  y nuestros enemigos se burlan de nosotros.

 • 80:8     ¡Dios de los ejércitos, restáuranos!
      ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos!

 • 80:9 Hiciste venir una vid de Egipto;
  echaste las naciones y la plantaste.
 • 80:10 Limpiaste el terreno para ella,
  hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra.
 • 80:11 Los montes fueron cubiertos con su sombra
  y con sus sarmientos los cedros de Dios.
 • 80:12 Extendió sus vástagos hasta el mar
  y hasta el río sus renuevos.
 • 80:13 ¿Por qué rompiste sus cercas
  y la vendimian todos los que pasan por el camino?
 • 80:14 La destroza el puerco montés
  y la bestia del campo la devora.

 • 80:15 Dios de los ejércitos, vuelve ahora;
  mira desde el cielo, considera y visita esta viña,
 • 80:16 la planta que plantó tu diestra
  y el renuevo que para ti afirmaste.
 • 80:17 ¡Quemada a fuego está, asolada!
  ¡Perezcan por la reprensión de tu rostro!
 • 80:18 Sea tu mano sobre el varón de tu diestra,
  sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste.
 • 80:19 Así no nos apartaremos de ti;
  vida nos darás e invocaremos tu nombre.

 • 80:20     ¡Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos!
      ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos!

 • 81:1 Al músico principal; sobre Gitit. Salmo de Asaf
 • 81:2 ¡Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra!
  ¡Al Dios de Jacob aclamad con júbilo!
 • 81:3 Entonad canción y tocad el pandero,
  el arpa que deleita y el salterio.
 • 81:4 Tocad la trompeta en la nueva luna,
  en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne,
 • 81:5 porque estatuto es de Israel,
  ordenanza del Dios de Jacob.
 • 81:6 Lo constituyó como testimonio en José
  cuando salió por la tierra de Egipto.

  Oí un lenguaje que no entendía:
 • 81:7 «Aparté su hombro de debajo de la carga;
  sus manos fueron descargadas de los cestos.
 • 81:8 En la calamidad clamaste y yo te libré;
  te respondí en lo secreto del trueno;
  te probé junto a las aguas de Meriba. Selah

 • 81:9 »Oye, pueblo mío, y te amonestaré.
  ¡Si me oyeras, Israel!
 • 81:10 No habrá en ti dios ajeno
  ni te inclinarás a dios extraño.
 • 81:11 Yo soy Jehová tu Dios,
  que te hice subir de la tierra de Egipto;
  abre tu boca y yo la llenaré.

 • 81:12 »Pero mi pueblo no oyó mi voz;
  Israel no me quiso a mí.
 • 81:13 Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón;
  caminaron en sus propios consejos.
 • 81:14 ¡Si me hubiera oído mi pueblo!
  ¡Si en mis caminos hubiera andado Israel!
 • 81:15 En un momento habría yo derribado a sus enemigos
  y habría vuelto mi mano contra sus adversarios.»
 • 81:16 Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido
  y el tiempo de ellos sería para siempre.
 • 81:17 Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo,
  y con miel de la peña los saciaría.


 • Salmo de Asaf
 • 82:1 Dios se levanta en la reunión de los dioses;
  en medio de los dioses juzga.
 • 82:2 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente
  y haréis acepción de personas con los impíos? Selah
 • 82:3 Defended al débil y al huérfano;
  haced justicia al afligido y al menesteroso,
 • 82:4 librad al afligido y al necesitado;
  ¡libradlo de manos de los impíos!

 • 82:5 No saben, no entienden,
  andan en tinieblas;
  tiemblan todos los cimientos de la tierra.

 • 82:6 Yo dije: «Vosotros sois dioses
  y todos vosotros hijos del Altísimo;
 • 82:7 pero como hombres moriréis,
  y como cualquiera de los príncipes caeréis.»

 • 82:8 ¡Levántate, Dios, juzga la tierra,
  porque tú heredarás todas las naciones!

 • 83:1 Cántico. Salmo de Asaf
 • 83:2 ¡Dios, no guardes silencio!
  ¡No calles, Dios, ni te estés quieto!,
 • 83:3 porque rugen tus enemigos
  y los que te aborrecen alzan la cabeza.
 • 83:4 Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente,
  y han entrado en consejo contra tus protegidos.
 • 83:5 Han dicho: «Venid y destruyámoslos, para que no sean nación
  y no haya más memoria del nombre de Israel.»
 • 83:6 A una se confabulan de corazón.
  Contra ti han hecho alianza
 • 83:7 las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas,
  Moab y los agarenos,
 • 83:8 Gebal, Amón y Amalec,
  los filisteos y los habitantes de Tiro.
 • 83:9 También el asirio se ha juntado con ellos;
  sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah

 • 83:10 Hazles como a Madián,
  como a Sísara, como a Jabín en el arroyo Cisón,
 • 83:11 que perecieron en Endor:
  fueron convertidos en estiércol para la tierra.
 • 83:12 Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb;
  como a Zeba y a Zalmuna a todos sus príncipes,
 • 83:13 que han dicho: «¡Hagamos nuestras
  las moradas de Dios!»

 • 83:14 Dios mío, ponlos como torbellinos,
  como hojarascas delante del viento,
 • 83:15 como fuego que quema el monte,
  como llama que abrasa el bosque.
 • 83:16 Persíguelos así con tu tempestad
  y atérralos con tu huracán.
 • 83:17 Llena sus rostros de vergüenza,
  y busquen tu nombre, Jehová.
 • 83:18 Sean confundidos y turbados para siempre;
  sean deshonrados y perezcan.
 • 83:19 Y conozcan que tu nombre es Jehová;
  ¡sólo tú, el Altísimo sobre toda la tierra!

 • 84:1 Al músico principal; sobre «Gitit». Salmo para los hijos de Coré
 • 84:2 ¡Cuán amables son tus moradas,
  Jehová de los ejércitos!
 • 84:3 ¡Anhela mi alma y aun ardientemente
  desea los atrios de Jehová!
  ¡Mi corazón y mi carne cantan
  al Dios vivo!

 • 84:4 Aun el gorrión halla casa,
  y la golondrina nido para sí,
  donde poner sus polluelos,
  cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos,
  Rey mío y Dios mío.
 • 84:5 ¡Bienaventurados los que habitan en tu Casa;
  perpetuamente te alabarán! Selah

 • 84:6 ¡Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas,
  en cuyo corazón están tus caminos!
 • 84:7 Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente
  cuando la lluvia llena los estanques.
 • 84:8 Irán de poder en poder;
  verán a Dios en Sión.

 • 84:9 Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración;
  ¡escucha, Dios de Jacob! Selah
 • 84:10 Mira, Dios, escudo nuestro,
  y pon los ojos en el rostro de tu elegido.

 • 84:11 Mejor es un día en tus atrios
  que mil fuera de ellos.
  Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios
  que habitar donde reside la maldad,
 • 84:12 porque sol y escudo es Jehová Dios;
  gracia y gloria dará Jehová.
  No quitará el bien
  a los que andan en integridad.
 • 84:13 ¡Jehová de los ejércitos,
  bienaventurado el hombre que en ti confía!

 • 85:1 Al músico principal. Salmo para los hijos de Coré
 • 85:2 Fuiste propicio a tu tierra, Jehová;
  volviste la cautividad de Jacob.
 • 85:3 Perdonaste la maldad de tu pueblo;
  todos los pecados de ellos cubriste. Selah
 • 85:4 Reprimiste todo tu enojo;
  te apartaste del ardor de tu ira.

 • 85:5 Restáuranos, Dios de nuestra salvación,
  y haz cesar tu ira contra nosotros.
 • 85:6 ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre?
  ¿Extenderás tu ira de generación en generación?
 • 85:7 ¿No volverás a darnos vida,
  para que tu pueblo se regocije en ti?
 • 85:8 ¡Muéstranos, Jehová, tu misericordia
  y danos tu salvación!

 • 85:9 Escucharé lo que hablará Jehová Dios,
  porque hablará paz a su pueblo y a sus santos,
  para que no se vuelvan a la locura.
 • 85:10 Ciertamente cercana está su salvación a los que lo temen,
  para que habite la gloria en nuestra tierra.

 • 85:11 La misericordia y la verdad se encontraron;
  la justicia y la paz se besaron.
 • 85:12 La verdad brotará de la tierra
  y la justicia mirará desde los cielos.
 • 85:13 Jehová dará también el bien
  y nuestra tierra dará su fruto.
 • 85:14 La justicia irá delante de él
  y sus pasos nos pondrá por camino.


 • В научение. Асафа.
 • Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих.
 • Открою в притчах уста мои, возвещу изначальные гадания.
 • Что мы слышали и узнали, и отцы наши поведали нам,
 • Не утаилось от детей их в следующий род, - возвещу хвалу Господу и силу Его, и чудеса Его, сотворенные Им.
 • Он дал откровение в Иакове, и закон положил в Израиле: что заповедал отцам нашим, то (они должны) передавать сыновьям своим,
 • Да знает род иной, сыновья, имеющие родиться, и восстанут, и поведают о сем сыновьям своим,
 • Дабы возлагали на Бога надежду свою, и не забывали дел Божиих, и заповедей Его искали,
 • Дабы не были, как отцы их, родом лукавым и огорчающим, родом, который не сохранял правоты сердца и не был верен пред Богом духом своим.
 • Сыновья Ефрема, натягивающее лук и стреляющие, обратились назад в день брани.
 • Не сохранили завета Божия и не захотели ходить в законе Его,
 • И забыли благодеяния Его и чудеса Его, которые Он показал им:
 • Чудеса, которые Он совершил пред отцами их в земле Египетской на поле Танеос.
 • Разделил море и провел их: остановил воды, как в мехе.
 • И вел их облаком днем и светом огня во всю ночь.
 • Расторг камень в пустыне и напоил их как бы из великой бездны.
 • И извел воду из камня и провел воды, как реки.
 • А они продолжали грешить пред Ним: огорчали Вышнего в безводной.
 • И искушали Бога в сердцах своих, прося пищи по душе своей.
 • И клеветали на Бога и говорили: «ужели Бог сможет приготовить трапезу в пустыне?
 • Хотя Он ударил камень и потекли воды, и полились ручьи, но сможет ли Он дать и хлеб? Или приготовить трапезу народу Своему?»
 • Услышал Бог и (гневно) воззрел, и огонь возгорелся в Иакове и гнев поднялся над Израилем,
 • Ибо не веровали Богу и не уповали на спасение Его.
 • Он заповедал облакам свыше и открыл двери неба.
 • И послал им манну в пищу и хлеб небесный дал им:
 • Хлеб Ангелов ел человек. Пищу послал им до пресыщения:
 • Поднял южный ветер с неба и навел силою Своею юго-западный ветер,
 • И наслал на них, как пыль, мяса и, как песок морской, птиц пернатых,
 • И нападали они среди стана их, вокруг шатров их.
 • И ели они и пресытились, и желаемое ими дал им,
 • И они не лишены были желаемого своего. Но еще пища была в устах их,
 • Когда гнев Божий пришел на них, и убил очень многих из них и избранных Израиля низложил.
 • При всем этом они еще грешили и не верили чудесам Его.
 • И проходили дни их в суете и лета их поспешно.
 • Когда Он умерщвлял их, они искали Его и скоро обращались к Богу,
 • И вспоминали, что Бог помощник им и Бог Всевышний избавитель их.
 • И выражали любовь к Нему устами своими и языком своим лгали Ему.
 • Сердце же их не было право пред Ним и не были они верны завету Его.
 • Он же был щедр и прощал грехи их, и не губил, и многократно отвращал ярость Свою и не воспламенял всего гнева Своего.
 • И Он помнил, что они плоть: дух, выходящий и не возвращающийся.
 • Сколько раз они огорчали Его в пустыне, прогневляли Его в земле безводной!
 • То обращались (к Нему), то искушали Бога, и Святого Израилева раздражали.
 • Не помнили (благодеющей) руки Его в день, в который Он избавил их от притеснителя:
 • Как Он явил знамения Свои в Египте и чудеса Свои на поле Танеос,
 • И превратил в кровь реки их и потоки их, чтобы они не могли пить!
 • Послал на них песьих мух, и жалили их, и жаб, (которые) и губили их.
 • И отдал вредной росе плоды их и растения их саранче.
 • Побил градом виноградники их и смоковницы их льдом.
 • И предал граду скот их и имущество их огню.
 • Послал на них яростный гнев Свой: ярость и гнев и скорбь, низведенные чрез ангелов (посылающих) бедствия.
 • Проложил путь гневу Своему, и не пощадил от смерти души их, и скот их предал язве.
 • И поразил все первородное в земле Египетской, начаток всего (приобретенного от) труда их в селениях Хама.
 • И поднял, как овец, народ Свой, и повел их, как стадо, пустынею.
 • И вел их безопасно, и они не боялись, а врагов их покрыло море.
 • И ввел их на гору святыни Своей, на гору сию, которую стяжала десница Его.
 • И изгнал от лица их народы, и по жребию разделил им (землю их) межевою вервию, и поселил в жилищах их колена Израилевы.
 • Но они искушали и огорчали Бога Всевышнего и уставов Его не хранили.
 • И отвращались, и отступали, как и отцы их, превратились в неверный лук.
 • И прогневляли Его высотами своими и истуканами своими раздражали Его.
 • Услышал Бог и (гневно) воззрел, и уничижил сильно Израиля,
 • И отверг скинию Силомскую, жилище, в котором Он обитал среди людей,
 • И отдал в плен крепость их и красоту их в руки врагов.
 • И предал мечу народ Свой, и достояние Свое презрел.
 • Юношей их поел огонь, и девицы их не оплаканы были,
 • Священники их от меча пали, и вдовы их не будут оплаканы.
 • Но восстал, как бы от сна, Господь, как сильный и шумящий от вина.
 • И поразил врагов Своих в тыл, вечному позору предал их.
 • И отверг селение Иосифа, и колено Ефремово не избрал.
 • А избрал колено Иудово, гору Сион, которую возлюбил.
 • И построил, как (жилище) единорога, святилище Свое, на земле основал его на век.
 • И избрал Давида, раба Своего, и взял его от стада овец.
 • От доящих взял его пасти Иакова, раба Своего, и Израиля - наследие Свое.
 • И пас он их в незлобии сердца своего, и разумно руками своими путеводил их.
 • Псалом Асафа.
 • Боже! Пришли язычники в наследие Твое, осквернили храм святой Твой,
 • Превратили Иерусалим в овощное хранилище, повергли трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела преподобных Твоих - зверям земным.
 • Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их.
 • Мы стали поношением для соседей наших, посмешищем и поруганием у окружающих нас.
 • Доколе, Господи, будешь гневаться до конца? Доколе будет пылать, как огонь, ревность Твоя?
 • Пролей гнев Твой на народы, незнающие Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывали.
 • Ибо они съели Иакова и место его опустошили.
 • Не помяни наших беззаконий прежних, скоро да явятся нам щедроты Твои, Господи, ибо мы весьма обнищали.
 • Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Господи! Избавь нас и очисти грехи наши имени ради Твоего.
 • Пусть никогда не говорят язычники: «Где Бог их?» И да будет ведомо среди язычников пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.
 • Пусть достигнет Тебя стон узников, могуществом мышцы Твоей сохрани сынов умерщвленных.
 • Воздай соседям нашим семикратно в недро их (за) поношение их, коим они поносили Тебя, Господи!
 • Мы же - народ Твой и овцы пажити Твоей, будем исповедовать Тебя, Боже, во век, в род и род возвещать хвалу Твою.
 • В конец. Об имеющих измениться. Откровение. Асафа. Псалом.
 • Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овцу, Иосифа, сидящий на херувимах, явись!
 • Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею яви силу Твою и приди спасти нас.
 • Боже, обрати нас и просвети лице Твое, и спасемся.
 • Господи Боже сил! Доколе будешь гневаться на молитву рабов Твоих?
 • Будешь питать нас хлебом слезным и поить нас слезами в меру?
 • Сделал нас предметом спора для соседей наших и враги наши дразнят нас.
 • Господи, Боже сил! Обрати нас, просвети лице Твое, и спасемся.
 • Виноград из Египта Ты перенес, изгнал народы и насадил его.
 • Ты приготовил ему путь, и посадил корни его, и он наполнил землю.
 • Тень его покрыла горы, и ветви его (закрыли) кедры Божии.
 • Простер он отрасли свои до моря и лозы свои до рек.
 • Для чего же Ты снял ограду его, так что обрывают его все проходящие путем?
 • Повредил его лесной вепрь и одинокий дикий зверь поел его.
 • Боже сил! Обратись, и посмотри с неба, и узри, и посети виноград сей,
 • И соверши то, что насадила десница Твоя! (Посмотри) на Сына человеческого, Которого Ты укрепил Себе.
 • Он пожжен огнем и взрыт. От гнева лица Твоего (все) погибнут.
 • Да будет же рука Твоя над мужем десницы Твоей и над Сыном Человеческим, Которого Ты укрепил Себе.
 • И мы не отступим от Тебя: оживи нас, и мы будем призывать имя Твое!
 • Господи, Боже сил! Обрати нас, и просвети лице Твое, и спасемся.
 • В конец. О точилах. Псалом Асафа.
 • Радуйтесь Богу, помощнику нашему, восклицайте Богу Иакова!
 • Возьмите псалом и дайте тимпан, сладкозвучную псалтирь с гуслями.
 • Вострубите в новомесячие трубою: в торжественный день праздника вашего.
 • Ибо таково повеление Израилю и определение у Бога Иакова.
 • Он поставил это в закон Иосифу, когда он выходил из земли Египетской, (где) он слышал язык, которого не знал.
 • Освободил Он от тяжестей хребет его: руки его (тогда) работали корзиною.
 • В скорби ты призвал Меня, и Я избавил тебя, услышал тебя в сокровенном бурном месте, испытал тебя при воде пререкания. «
 • Слушай, народ Мой, и Я засвидетельствую тебе: Израиль, если бы ты послушал Меня!
 • Да не будет у тебя нового бога, и да не поклонишься богу чужому.
 • Ибо Я - Господь Бог твой, изведший тебя из земли Египетской: открой уста Твои и Я наполню их».
 • Но не послушал народ Мой голоса Моего и Израиль не внял Мне.
 • И предоставил Я их замыслам сердца их: пусть пойдут по замыслам своим!
 • Если бы народ Мой послушал Меня, если бы Израиль по путям Моим ходил,
 • То Я смирил бы врагов его легко и на притеснителей его наложил бы руку Мою.
 • Враги Господни солгали ему, и будут бедствия их во век,
 • А Он питал их тучною пшеницею, и насыщал их медом из камня.
 • Псалом Асафа.
 • Бог стал в сонме богов, дабы среди богов произвести суд:
 • Доколе будете судить неправедно и лицеприятствовать грешникам?
 • Давайте (правый) суд сироте и убогому, смиренного и нищего оправдайте.
 • Отнимите бедного и убогого из руки грешника и избавьте его.
 • Не познали. Не уразумели. Во тьме ходят. Да поколеблются все основания земли!
 • Я сказал: вы - боги и все - сыны Вышнего.
 • Однако вы, как люди, умираете и, как всякий из начальников, падаете.
 • Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты будешь иметь наследие во всех народах.
 • Песнь-псалом. Асафа.
 • Боже! Кто уподобится Тебе? Не безмолвствуй и не будь кроток, Боже!
 • Ибо вот, враги Твои восшумели и ненавидящие Тебя подняли голову.
 • На народ Твой составили охотно коварный умысел и совещались на святых Твоих.
 • Сказали: «придите и истребим их из (среды) народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».
 • Ибо совещались единодушно вместе, против Тебя заключили союз:
 • Селения Идумейские и Измаильтяне, Моав и Агаряне,
 • Гевал, и Аммон, и Амалик, Иноплеменники вместе с жителями Тира,
 • И Ассур пристал к ним: они стали заступлением для сынов Лота.
 • Поступи с ними, как с Мадиамом и Сисарою, как с Иавимом при потоке Киссоне,
 • Которые были истреблены в Аендоре, сделались как навоз на земле.
 • Низложи князей их, как Орива и Зива, и Зевея и Салмана, всех князей их,
 • Которые сказали: «возьмем себе во владение святилище Божие».
 • Боже мой! Положи их, как колесо, - как солому пред ветром.
 • Как огонь сожигает дубравы, как пламя опаляет горы,
 • Так и Ты прогони их бурею Твоею и гневом Твоим приведи их в смятение.
 • Покрой лица их бесчестием, чтобы взыскали имя Твое, Господи!
 • Да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут.
 • И да познают, что имя Тебе - Господь: Ты един Вышний над всею землею.
 • В конец. О точилах. Сынам Кореевым. Псалом.
 • Как возлюбленны жилища Твои, Господи сил!
 • Всемерно желает душа моя (войти) во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом.
 • Ибо и птица находит себе жилище, и горлица - гнездо себе, в котором положит птенцов своих: (таковы) для меня алтари Твои, Господи сил, Царю мой и Боже мой!
 • Блаженны живущие в доме Твоем: во веки веков они восхвалят Тебя.
 • Блажен муж, для которого есть защита у Тебя, который в сердце своем положил восхождение
 • В долину плача, в назначенное (Богом) место, ибо Законоположитель дарует (за сие) благословение.
 • Будут они восходить от силы в силу, явится (для них) Бог богов в Сионе.
 • Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иакова!
 • Защитник наш, узри, Боже, и призри на помазанника Твоего!
 • Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч: предпочел я лучше повергаться у дома Бога моего, нежели жить в домах грешников.
 • Ибо милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благ ходящих незлобиво.
 • Господи, Боже сил, блажен человек, уповающий на Тебя!
 • В конец. Сынам Кореевым. Псалом.
 • Господи! Ты явил благоволение земле Твоей, возвратил пленных Иакова,
 • Отпустил беззакония народа Твоего, покрыл все грехи их.
 • Прекратил весь гнев Твой, удержался от гневной ярости Твоей.
 • Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас.
 • Ужели на веки будешь гневаться на нас? Или прострешь гнев Твой из рода в род?
 • Боже! Ты снова оживишь нас, и народ Твой возвеселится о Тебе.
 • Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам.
 • Услышу, что скажет во мне Господь Бог: как изречет Он мир на народ Свой, и на преподобных Своих, и на обращающихся сердцем к Нему.
 • Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы вселить славу в землю нашу.
 • Милость и истина встретились, правда и мир облобызались!
 • Истина от земли воссияла и правда с небес приникла.
 • Ибо Господь дарует благо, и земля наша даст плод свой.
 • Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.