Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Ра́зума Аса́фу.
 • Внемли́те, лю́дiе мо­и́, зако́ну мо­ему́, при­­клони́те у́хо ва́­ше во глаго́лы у́стъ мо­и́хъ.
 • Отве́рзу въ при́тчахъ уста́ моя́, провѣща́ю гана́нiя испе́рва.
 • Ели́ка слы́шахомъ и позна́хомъ я́, и отцы́ на́ши повѣ́даша на́мъ:
 • не утаи́шася от­ ча́дъ и́хъ въ ро́дъ и́нъ, воз­вѣща́юще хвалы́ Госпо́дни, и си́лы его́ и чудеса́ его́, я́же сотвори́.
 • И воз­дви́же свидѣ́нiе во Иа́ковѣ, и зако́нъ положи́ во Изра́или, ели́ка заповѣ́да отце́мъ на́шымъ сказа́ти я́ сыново́мъ сво­и́мъ,
 • я́ко да позна́етъ ро́дъ и́нъ, сы́нове родя́щiися, и воста́нутъ и повѣ́дятъ я́ сыново́мъ сво­и́мъ:
 • да положа́тъ на Бо́га упова́нiе свое́, и не забу́дутъ дѣ́лъ Бо́жiихъ, и за́повѣди его́ взы́щутъ:
 • да не бу́дутъ я́коже отцы́ и́хъ, ро́дъ стропти́въ и преогорчева́яй, ро́дъ и́же не испра́ви се́рдца сво­его́ и не увѣ́ри съ Бо́гомъ ду́ха сво­его́.
 • Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стрѣля́юще лу́ки воз­врати́шася въ де́нь бра́ни:
 • не сохрани́ша завѣ́та Бо́жiя, и въ зако́нѣ его́ не восхотѣ́ша ходи́ти.
 • И забы́ша благодѣя́нiя его́ и чудеса́ его́, я́же показа́ и́мъ
 • предъ отцы́ и́хъ, я́же сотвори́ чудеса́ въ земли́ Еги́петстѣй, на по́ли танео́сѣ:
 • разве́рзе мо́ре и проведе́ и́хъ: предста́ви во́ды я́ко мѣ́хъ,
 • и наста́ви я́ о́блакомъ во дни́ и всю́ но́щь просвѣще́нiемъ огня́.
 • Разве́рзе ка́мень въ пусты́ни и напо­и́ я́ я́ко въ бе́зднѣ мно́зѣ:
 • и изведе́ во́ду изъ ка́мене и низведе́ я́ко рѣ́ки во́ды.
 • И при­­ложи́ша еще́ согрѣша́ти ему́, преогорчи́ша вы́шняго въ безво́днѣй:
 • и искуси́ша Бо́га въ сердца́хъ сво­и́хъ, воспроси́ти бра́шна душа́мъ сво­и́мъ.
 • И клевета́ша на Бо́га и рѣ́ша: еда́ воз­мо́жетъ Бо́гъ угото́вати трапе́зу въ пусты́ни?
 • Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлѣ́бъ мо́жетъ да́ти? или́ угото́вати трапе́зу лю́демъ сво­и́мъ?
 • Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презрѣ́, и о́гнь воз­горѣ́ся во Иа́ковѣ, и гнѣ́въ взы́де на Изра́иля:
 • я́ко не вѣ́роваша богови, ниже́ упова́ша на спасе́нiе его́.
 • И заповѣ́да облако́мъ свы́ше, и две́ри небесе́ от­ве́рзе:
 • и одожди́ и́мъ ма́н­ну я́сти, и хлѣ́бъ небе́сный даде́ и́мъ.
 • Хлѣ́бъ а́нгелскiй яде́ человѣ́къ: бра́шно посла́ и́мъ до сы́тости.
 • Воздви́же ю́гъ съ небесе́, и наведе́ си́лою сво­е́ю Ли́ва:
 • и одожди́ на ня́ я́ко пра́хъ пло́ти, и я́ко песо́къ морскі́й пти́цы перна́ты.
 • И нападо́ша посредѣ́ ста́на и́хъ, о́крестъ жили́щъ и́хъ.
 • И ядо́ша и насы́тишася зѣло́, и жела́нiе и́хъ пренесе́ и́мъ.
 • Не лиши́шася от­ жела́нiя сво­его́: еще́ бра́шну су́щу во устѣ́хъ и́хъ,
 • и гнѣ́въ Бо́жiй взы́де на ня́, и уби́ мно́жайшая и́хъ, и избра́н­нымъ Изра́илевымъ запя́тъ.
 • Во всѣ́хъ си́хъ согрѣши́ша еще́ и не вѣ́роваша чудесе́мъ его́:
 • и изчезо́ша въ суетѣ́ дні́е и́хъ, и лѣ́та и́хъ со тща́нiемъ.
 • Егда́ убива́­ше я́, тогда́ взыска́ху его́ и обраща́хуся и у́треневаху къ Бо́гу:
 • и помяну́ша, я́ко Бо́гъ помо́щникъ и́мъ е́сть, и Бо́гъ вы́шнiй изба́витель и́мъ е́сть:
 • и воз­люби́ша его́ усты́ сво­и́ми, и язы́комъ сво­и́мъ солга́ша ему́:
 • се́рдце же и́хъ не бѣ́ пра́во съ ни́мъ, ниже́ увѣ́ришася въ завѣ́тѣ его́.
 • То́й же е́сть ще́дръ, и очи́ститъ грѣхи́ и́хъ, и не растли́тъ: и умно́житъ от­врати́ти я́рость свою́, и не разжже́тъ всего́ гнѣ́ва сво­его́.
 • И помяну́, я́ко пло́ть су́ть, ду́хъ ходя́й и не обраща́яйся:
 • колькра́ты преогорчи́ша его́ въ пусты́ни, прогнѣ́ваша его́ въ земли́ безво́днѣй?
 • и обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и свята́го Изра́илева раздражи́ша:
 • и не помяну́ша руки́ его́ въ де́нь, въ о́ньже изба́ви я́ изъ руки́ оскорбля́ющаго:
 • я́коже положи́ во Еги́птѣ зна́менiя своя́, и чудеса́ своя́ на по́ли танео́сѣ:
 • и преложи́ въ кро́вь рѣ́ки и́хъ и исто́чники и́хъ, я́ко да не пiю́тъ.
 • Посла́ на ня́ пе́сiя му́хи, и поядо́ша я́, и жа́бы, и растли́ я́:
 • и даде́ ржѣ́ плоды́ и́хъ, и труды́ и́хъ пруго́мъ.
 • Уби́ гра́домъ виногра́ды и́хъ и черни́чiе и́хъ сла́ною:
 • и предаде́ гра́ду скоты́ и́хъ, и имѣ́нiе и́хъ огню́.
 • Посла́ на ня́ гнѣ́въ я́рости сво­ея́, я́рость и гнѣ́въ и ско́рбь, посла́нiе а́ггелы лю́тыми.
 • Путесотвори́ стезю́ гнѣ́ву сво­ему́, и не пощадѣ́ от­ сме́рти ду́шъ и́хъ, и скоты́ и́хъ въ сме́рти заключи́:
 • и порази́ вся́кое перворо́дное въ земли́ Еги́петстѣй, нача́токъ вся́каго труда́ и́хъ въ селе́нiихъ Ха́мовыхъ.
 • И воз­дви́же я́ко о́вцы лю́ди своя́, и воз­веде́ я́ я́ко ста́до въ пусты́ни:
 • и наста́ви я́ на упова́нiе, и не убоя́шася: и враги́ и́хъ покры́ мо́ре.
 • И введе́ я́ въ го́ру святы́ни сво­ея́, го́ру сiю́, ю́же стяжа́ десни́ца его́.
 • И изгна́ от­ лица́ и́хъ язы́ки, и по жре́бiю даде́ и́мъ [зе́млю] у́жемъ жребодая́нiя, и всели́ въ селе́нiихъ и́хъ колѣ́на Изра́илева.
 • И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га вы́шняго, и свидѣ́нiй его́ не сохрани́ша:
 • и от­врати́шася и от­верго́шася, я́коже и отцы́ и́хъ: преврати́шася въ лу́къ развраще́нъ:
 • и прогнѣ́ваша его́ въ хо́лмѣхъ сво­и́хъ, и во истука́н­ныхъ сво­и́хъ раздражи́ша его́.
 • Слы́ша Бо́гъ и презрѣ́, и уничижи́ зѣло́ Изра́иля:
 • и от­ри́ну ски́нiю Сило́мскую, селе́нiе е́же {селе́нiе свое́, идѣ́же} всели́ся въ человѣ́цѣхъ:
 • и предаде́ въ плѣ́нъ крѣ́пость и́хъ, и добро́ту и́хъ въ ру́ки враго́въ:
 • и затвори́ во ору́жiи лю́ди своя́ и достоя́нiе свое́ презрѣ́.
 • Ю́ношы и́хъ пояде́ о́гнь, и дѣ́вы и́хъ не осѣ́тованы бы́ша:
 • свяще́н­ницы и́хъ мече́мъ падо́ша, и вдови́цы и́хъ не опла́каны бу́дутъ.
 • И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́ленъ и шу́менъ от­ вина́:
 • и порази́ враги́ своя́ вспя́ть, поноше́нiе вѣ́чное даде́ и́мъ:
 • и от­ри́ну селе́нiе Ио́сифово, и колѣ́но Ефре́мово не избра́:
 • и избра́ колѣ́но Иу́дово, го́ру Сiо́ню, ю́же воз­люби́:
 • и созда́ я́ко единоро́га святи́лище свое́: на земли́ основа́ и́ въ вѣ́къ.
 • И избра́ Дави́да раба́ сво­его́, и воспрiя́тъ его́ от­ ста́дъ о́вчихъ:
 • от­ до­и́лицъ поя́тъ его́, пасти́ Иа́кова раба́ сво­его́, и Изра́иля достоя́нiе свое́.
 • И упасе́ я́ въ незло́бiи се́рдца сво­его́, и въ ра́зумѣхъ руку́ свое́ю наста́вилъ я́ е́сть.
 • Псало́мъ Аса́фу.
 • Бо́же, прiидо́ша язы́цы въ достоя́нiе твое́, оскверни́ша хра́мъ святы́й тво́й,
 • положи́ша Иерусали́мъ я́ко ово́щное храни́лище: положи́ша тру́пiя ра́бъ тво­и́хъ бра́шно пти́цамъ небе́снымъ, пло́ти преподо́бныхъ тво­и́хъ звѣре́мъ земны́мъ:
 • пролiя́ша кро́вь и́хъ я́ко во́ду о́крестъ Иерусали́ма, и не бѣ́ погреба́яй.
 • Бы́хомъ поноше́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, подражне́нiе и поруга́нiе су́щымъ о́крестъ на́съ.
 • Доко́лѣ, Го́споди, прогнѣ́ваешися до конца́? разжже́т­ся я́ко о́гнь рве́нiе твое́?
 • Пролі́й гнѣ́въ тво́й на язы́ки незна́ющыя тебе́, и на ца́р­ст­вiя, я́же и́мене тво­его́ не при­­зва́ша:
 • я́ко поядо́ша Иа́кова, и мѣ́сто его́ опустоши́ша.
 • Не помяни́ на́шихъ беззако́нiй пе́рвыхъ: ско́ро да предваря́тъ ны́ щедро́ты твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хомъ зѣло́.
 • Помози́ на́мъ, Бо́же, спаси́телю на́шъ, сла́вы ра́ди и́мене тво­его́: Го́споди, изба́ви ны́ и очи́сти грѣхи́ на́шя и́мене ра́ди тво­его́.
 • Да не когда́ реку́тъ язы́цы: гдѣ́ е́сть Бо́гъ и́хъ? и да увѣ́ст­ся во язы́цѣхъ предъ очи́ма на́шима от­мще́нiе кро́ве ра́бъ тво­и́хъ пролиты́я.
 • Да вни́детъ предъ тя́ воз­дыха́нiе окова́н­ныхъ: по вели́чiю мы́шцы тво­ея́ снабди́ сы́ны умерщвле́н­ныхъ.
 • Возда́ждь сосѣ́домъ на́шымъ седмери́цею въ нѣ́дро и́хъ поноше́нiе и́хъ, и́мже поноси́ша тя́, Го́споди.
 • Мы́ же лю́дiе тво­и́ и о́вцы па́жити тво­ея́ исповѣ́мыся тебѣ́, Бо́же, во вѣ́къ, въ ро́дъ и ро́дъ воз­вѣсти́мъ хвалу́ твою́.
 • Въ коне́цъ, о измѣ́ншихся, свидѣ́нiе Аса́фу, псало́мъ 79.
 • Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, сѣдя́й на херуви́мѣхъ, яви́ся:
 • предъ Ефре́момъ и Венiами́номъ и Манассі́емъ воз­дви́гни си́лу твою́, и прiиди́ во е́же спасти́ на́съ.
 • Бо́же, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, доко́лѣ гнѣ́ваешися на моли́тву ра́бъ тво­и́хъ?
 • Напита́еши на́съ хлѣ́бомъ сле́знымъ, и напо­и́ши на́съ слеза́ми въ мѣ́ру.
 • Положи́лъ еси́ на́съ въ прерѣка́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, и врази́ на́ши подражни́ша ны́.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Виногра́дъ изъ Еги́пта прене́слъ еси́: изгна́лъ еси́ язы́ки, и насади́лъ еси́ и́:
 • путесотвори́лъ еси́ предъ ни́мъ, и насади́лъ еси́ коре́нiя его́, и испо́лни зе́млю.
 • Покры́ го́ры сѣ́нь его́, и вѣ́твiя его́ ке́дры Бо́жiя:
 • простре́ ро́зги его́ {своя́} до мо́ря, и да́же до рѣ́къ от­ра́сли его́ {своя́}.
 • Вску́ю низложи́лъ еси́ опло́тъ его́, и объима́ютъ и́ вси́ мимоходя́щiи путе́мъ?
 • Озоба́ и́ ве́прь от­ дубра́вы, и уедине́н­ный ди́вiй пояде́ и́.
 • Бо́же си́лъ, обрати́ся у́бо, и при́зри съ небесе́ и ви́ждь, и посѣти́ виногра́дъ се́й:
 • и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца твоя́, и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрепи́лъ еси́ себѣ́.
 • Пожже́нъ огне́мъ и раско́панъ: от­ запреще́нiя лица́ тво­его́ поги́бнутъ.
 • Да бу́детъ рука́ твоя́ на му́жа десни́цы тво­ея́ и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрѣпи́лъ еси́ себѣ́,
 • и не от­сту́пимъ от­ тебе́: оживи́ши ны́, и и́мя твое́ при­­зове́мъ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся.
 • Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, псало́мъ Аса́фу.
 • Ра́дуйтеся Бо́гу помо́щнику на́­шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю:
 • прiими́те псало́мъ и дади́те тимпа́нъ, псалти́рь красе́нъ съ гу́сльми:
 • воструби́те въ новоме́сячiи трубо́ю, во благознамени́тый де́нь пра́здника ва́­шего:
 • я́ко повелѣ́нiе Изра́илеви е́сть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю.
 • Свидѣ́нiе во Ио́сифѣ положи́ е́, внегда́ изы́ти ему́ от­ земли́ Еги́петскiя: язы́ка, его́же не вѣ́дяше, услы́ша.
 • Отя́тъ от­ бре́мене хребе́тъ его́: ру́цѣ его́ въ коши́ порабо́тастѣ.
 • Въ ско́рби при­­зва́лъ мя́ еси́, и изба́вихъ тя́: услы́шахъ тя́ въ та́йнѣ бу́рнѣ: искуси́хъ тя́ на водѣ́ прерѣка́нiя.
 • Слы́шите, лю́дiе мо­и́, и засвидѣ́тел­ст­вую ва́мъ, Изра́илю, а́ще послу́шаеши мене́:
 • не бу́детъ тебѣ́ бо́гъ но́въ, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му.
 • А́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, изведы́й тя́ от­ земли́ Еги́петскiя: разшири́ уста́ твоя́, и испо́лню я́.
 • И не послу́шаша лю́дiе мо­и́ гла́са мо­его́, и Изра́иль не вня́тъ ми́:
 • и от­пусти́хъ я́ по начина́ниемъ серде́цъ и́хъ, по́йдутъ въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
 • А́ще бы́ша лю́дiе мо­и́ послу́шали мене́, Изра́иль а́ще бы въ пути́ моя́ ходи́лъ:
 • ни о чесо́мже у́бо враги́ его́ смири́лъ бы́хъ, и на оскорбля́ющыя и́хъ воз­ложи́лъ бы́хъ ру́ку мою́.
 • Врази́ Госпо́дни солга́ша ему́, и бу́детъ вре́мя и́хъ въ вѣ́къ:
 • и напита́ и́хъ от­ ту́ка пшени́чна, и от­ ка́мене ме́да насы́ти и́хъ.
 • Псало́мъ Аса́фу.
 • Бо́гъ ста́ въ со́нмѣ бого́въ, посредѣ́ же бо́ги разсу́дитъ.
 • Доко́лѣ су́дите непра́вду, и ли́ца грѣ́шниковъ прiе́млете?
 • Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте:
 • изми́те ни́ща и убо́га, изъ руки́ грѣ́шничи изба́вите его́.
 • Не позна́ша, ниже́ уразумѣ́ша, во тмѣ́ хо́дятъ: да подви́жат­ся вся́ основа́нiя земли́.
 • А́зъ рѣ́хъ: бо́зи есте́, и сы́нове вы́шняго вси́:
 • вы́ же я́ко человѣ́цы умира́ете, и я́ко еди́нъ от­ князе́й па́даете.
 • Воскре́сни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко ты́ наслѣ́диши во всѣ́хъ язы́цѣхъ.
 • Пѣ́снь псалма́ Аса́фу.
 • Бо́же, кто́ уподо́бит­ся тебѣ́? не премолчи́, ниже́ укроти́ {ниже́ укроти́ся}, Бо́же:
 • я́ко се́, врази́ тво­и́ воз­шумѣ́ша, и ненави́дящiи тя́ воз­двиго́ша главу́.
 • На лю́ди твоя́ лука́вноваша во́лею, и совѣща́ша на святы́я твоя́.
 • Рѣ́ша: прiиди́те и потреби́мъ я́ от­ язы́къ, и не помяне́т­ся и́мя Изра́илево ктому́.
 • Я́ко совѣща́ша единомышле́нiемъ вку́пѣ, на тя́ завѣ́тъ завѣща́ша:
 • селе́нiя Идуме́йска и Исма́илите, Моа́въ и ага́ряне,
 • Гева́лъ и Аммо́нъ и Амали́къ, иноплеме́н­ницы съ живу́щими въ ти́рѣ:
 • и́бо и Ассу́ръ прiи́де съ ни́ми, бы́ша въ заступле́нiе сыново́мъ Ло́товымъ:
 • сотвори́ и́мъ я́ко Мадiа́му и Сиса́рѣ, я́ко Иави́му въ пото́цѣ ки́ссовѣ:
 • потреби́шася во аендо́рѣ, бы́ша я́ко гно́й земны́й.
 • Положи́ кня́зи и́хъ я́ко ори́ва и зи́ва, и зеве́а и Салма́на, вся́ кня́зи и́хъ,
 • и́же рѣ́ша: да наслѣ́димъ себѣ́ святи́лище Бо́жiе.
 • Бо́же мо́й, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко тро́сть предъ лице́мъ вѣ́тра.
 • Я́ко о́гнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры:
 • та́ко пожене́ши я́ бу́рею тво­е́ю, и гнѣ́вомъ тво­и́мъ смяте́ши я́.
 • Испо́лни ли́ца и́хъ безче́стiя, и взы́щутъ и́мене тво­его́, Го́споди.
 • Да постыдя́т­ся и смяту́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка, и посра́мят­ся и поги́бнутъ.
 • И да позна́ютъ, я́ко и́мя тебѣ́ Госпо́дь, ты́ еди́нъ вы́шнiй по все́й земли́.
 • Въ коне́цъ, о точи́лѣхъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ.
 • Ко́ль воз­лю́блен­на селе́нiя твоя́, Го́споди си́лъ.
 • Жела́етъ и скончава́ет­ся душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни: се́рдце мое́ и пло́ть моя́ воз­ра́довастася о Бо́зѣ жи́вѣ.
 • И́бо пти́ца обрѣ́те себѣ́ хра́мину, и го́рлица гнѣздо́ себѣ́, идѣ́же положи́тъ птенцы́ своя́, олтари́ твоя́, Го́споди си́лъ, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й.
 • Блаже́ни живу́щiи въ дому́ тво­е́мъ: въ вѣ́ки вѣко́въ восхва́лятъ тя́.
 • Блаже́нъ му́жъ, ему́же е́сть заступле́нiе его́ у тебе́: восхожде́нiя въ се́рдцы сво­е́мъ положи́,
 • во юдо́ль плаче́вную, въ мѣ́сто е́же положи́ {во юдо́ли плаче́внѣй, въ мѣ́стѣ, е́же положи́}: и́бо благослове́нiе да́стъ законополага́яй.
 • По́йдутъ от­ си́лы въ си́лу: яви́т­ся Бо́гъ бого́въ въ Сiо́нѣ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль.
 • Защи́тниче на́шъ, ви́ждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ тво­его́.
 • Я́ко лу́чше де́нь еди́нъ во дво́рѣхъ тво­и́хъ па́че ты́сящъ: изво́лихъ при­­мета́тися въ дому́ Бо́га мо­его́ па́че, не́же жи́ти ми́ въ селе́нiихъ грѣ́шничихъ.
 • Я́ко ми́лость и и́стину лю́битъ Госпо́дь, Бо́гъ благода́ть и сла́ву да́стъ: Госпо́дь не лиши́тъ благи́хъ ходя́щихъ незло́бiемъ.
 • Го́споди Бо́же си́лъ, блаже́нъ человѣ́къ упова́яй на тя́.
 • Въ коне́цъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ.
 • Благоволи́лъ еси́, Го́споди, зе́млю твою́, воз­врати́лъ еси́ плѣ́нъ Иа́ковль.
 • Оста́вилъ еси́ беззако́нiя люді́й тво­и́хъ, покры́лъ еси́ вся́ грѣхи́ и́хъ.
 • Укроти́лъ еси́ ве́сь гнѣ́въ тво́й, воз­врати́л­ся еси́ от­ гнѣ́ва я́рости тво­ея́.
 • Возврати́ на́съ, Бо́же спасе́нiй на́шихъ, и от­врати́ я́рость твою́ от­ на́съ.
 • Еда́ во вѣ́ки прогнѣ́ваешися на ны́? или́ простре́ши гнѣ́въ тво́й от­ ро́да въ ро́дъ?
 • Бо́же, ты́ обра́щься оживи́ши ны́, и лю́дiе тво­и́ воз­веселя́т­ся о тебѣ́.
 • Яви́ на́мъ, Го́споди, ми́лость твою́, и спасе́нiе твое́ да́ждь на́мъ.
 • Услы́шу, что́ рече́тъ о мнѣ́ Госпо́дь Бо́гъ: я́ко рече́тъ ми́ръ на лю́ди своя́, и на преподо́бныя своя́, и на обраща́ющыя сердца́ къ нему́.
 • Оба́че бли́зъ боя́щихся его́ спасе́нiе его́, всели́ти сла́ву въ зе́млю на́шу.
 • Ми́лость и и́стина срѣто́стѣся, пра́вда и ми́ръ облобыза́стася:
 • и́стина от­ земли́ воз­сiя́, и пра́вда съ небесе́ при­­ни́че:
 • и́бо Госпо́дь да́стъ бла́гость, и земля́ на́ша да́стъ пло́дъ сво́й.
 • Пра́вда предъ ни́мъ предъи́детъ, и положи́тъ въ пу́ть стопы́ своя́.
 • Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих.
 • Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.
 • Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,
 • не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
 • Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их,
 • чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, –
 • возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
 • и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.
 • Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани:
 • они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его;
 • забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им.
 • Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цоан:
 • разделил море, и провел их чрез него, и поставил воды стеною;
 • и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня;
 • рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны;
 • из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки.
 • Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне:
 • искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей,
 • и говорили против Бога и сказали: «может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?»
 • Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. «Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?»
 • Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля
 • за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его.
 • Он повелел облакам свыше и отверз двери неба,
 • и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им.
 • Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.
 • Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею
 • и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых:
 • поверг их среди стана их, около жилищ их, –
 • и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им.
 • Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их,
 • гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил.
 • При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его.
 • И погубил дни их в суете и лета их в смятении.
 • Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,
 • и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – Избавитель их,
 • и льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним;
 • сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его.
 • Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей:
 • Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается.
 • Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой!
 • и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева,
 • не помнили руки́ Его, дня, когда Он избавил их от угнетения,
 • когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан;
 • и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить;
 • послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их;
 • земные произрастения их отдал гусенице и труд их – саранче;
 • виноград их побил градом и сикоморы их – льдом;
 • скот их предал граду и стада их – молниям;
 • послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов;
 • уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве;
 • поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых;
 • и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею;
 • вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море;
 • и привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его;
 • прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их.
 • Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли;
 • отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук;
 • огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его.
 • Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля;
 • отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он между человеками;
 • и отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага,
 • и предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое.
 • Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен;
 • священники его падали от меча, и вдовы его не плакали.
 • Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином,
 • и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их;
 • и отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал,
 • а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил.
 • И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил его навек,
 • и избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих
 • и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля.
 • И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.
 • Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины;
 • трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих – зверям земным;
 • пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их.
 • Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас.
 • Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь?
 • Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают,
 • ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили.
 • Не помяни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены.
 • Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего.
 • Для чего язычникам говорить: «где Бог их?» Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.
 • Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть.
 • Семикратно возврати соседям нашим в недро их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили.
 • А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.
 • Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошанним-Эдуф. Псалом Асафа.
 • Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.
 • Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.
 • Боже! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Господи, Боже сил! доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?
 • Ты напитал их хлебом слезным, и напоил их слезами в большой мере,
 • положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами.
 • Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее;
 • очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю.
 • Горы покрылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии;
 • она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки.
 • Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?
 • Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее.
 • Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей;
 • охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе.
 • Он пожжен огнем, обсечен; от прещения лица Твоего погибнут.
 • Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе,
 • и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.
 • Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Асафа.
 • Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова;
 • возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью;
 • трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего;
 • ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева.
 • Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской, где услышал звуки языка, которого не знал:
 • «Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин.
 • В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя.
 • Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты послушал Меня!
 • Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному.
 • Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их».
 • Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;
 • потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам.
 • О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями!
 • Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их:
 • ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда;
 • Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.
 • Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд:
 • доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?
 • Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость;
 • избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки нечестивых.
 • Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются.
 • Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы;
 • но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.
 • Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы.
 • Песнь. Псалом Асафа.
 • Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже,
 • ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову;
 • против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою;
 • сказали: «пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».
 • Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз:
 • селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне,
 • Гевал и Аммон и Амалик, Филистимляне с жителями Тира.
 • И Ассур пристал к ним: они стали мышцею для сынов Лотовых.
 • Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,
 • которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли.
 • Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом,
 • которые говорили: «возьмем себе во владение селения Божии».
 • Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром.
 • Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы,
 • так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение;
 • исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи!
 • Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут,
 • и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Кореевых сынов. Псалом.
 • Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!
 • Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.
 • И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
 • Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.
 • Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе.
 • Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением;
 • приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе.
 • Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев!
 • Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего.
 • Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия.
 • Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ.
 • Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!
 • Начальнику хора. Кореевых сынов. Псалом.
 • Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова;
 • простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его,
 • отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего.
 • Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас.
 • Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род?
 • Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?
 • Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам.
 • Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство.
 • Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей!
 • Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются;
 • истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес;
 • и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой;
 • правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.
 • Masquil de Asaf
 • 78:1 Escucha, pueblo mío, mi Ley;
  inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
 • 78:2 Abriré mi boca en proverbios;
  hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos,
 • 78:3 las cuales hemos oído y entendido,
  las que nuestros padres nos contaron.
 • 78:4 No las encubriremos a sus hijos,
  contaremos a la generación venidera
  las alabanzas de Jehová,
  su potencia y las maravillas que hizo.

 • 78:5 Él estableció testimonio en Jacob
  y puso ley en Israel,
  la cual mandó a nuestros padres
  que la notificaran a sus hijos;
 • 78:6 para que lo sepa la generación venidera,
  los hijos que nazcan;
  y los que se levanten lo cuenten a sus hijos,
 • 78:7 a fin de que pongan en Dios su confianza
  y no se olviden de las obras de Dios;
  que guarden sus mandamientos
 • 78:8 y no sean como sus padres,
  generación terca y rebelde;
  generación que no dispuso su corazón,
  ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios.

 • 78:9 Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros,
  volvieron las espaldas en el día de la batalla.
 • 78:10 No guardaron el pacto de Dios
  ni quisieron andar en su Ley;
 • 78:11 al contrario, se olvidaron de sus obras
  y de sus maravillas que les había mostrado.
 • 78:12 Delante de sus padres hizo maravillas
  en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán.
 • 78:13 Dividió el mar y los hizo pasar.
  Detuvo las aguas como en un montón.
 • 78:14 Los guió de día con nube
  y toda la noche con resplandor de fuego.
 • 78:15 Hendió las peñas en el desierto
  y les dio a beber como de grandes abismos,
 • 78:16 pues sacó de la peña corrientes
  e hizo descender aguas como ríos.

 • 78:17 Pero aun así, volvieron a pecar contra él,
  rebelándose contra el Altísimo en el desierto,
 • 78:18 pues tentaron a Dios en su corazón,
  pidiendo comida a su gusto.
 • 78:19 Y hablaron contra Dios, diciendo:
  «¿Podrá poner mesa en el desierto?
 • 78:20 Él ha herido la peña,
  y brotaron aguas
  y torrentes inundaron la tierra.
  ¿Podrá dar también pan?
  ¿Dispondrá carne para su pueblo?»

 • 78:21 Y lo oyó Jehová y se indignó;
  se encendió el fuego contra Jacob
  y el furor subió contra Israel,
 • 78:22 por cuanto no le habían creído
  ni habían confiado en su salvación.
 • 78:23 Sin embargo, mandó a las nubes de arriba,
  abrió las puertas de los cielos
 • 78:24 e hizo llover sobre ellos maná, para que comieran,
  y les dio trigo de los cielos.
 • 78:25 Pan de nobles comió el hombre;
  les envió comida hasta saciarlos.
 • 78:26 Movió el viento solano en el cielo,
  y trajo con su poder al viento del sur,
 • 78:27 e hizo llover sobre ellos carne, como polvo;
  como la arena del mar, aves que vuelan.
 • 78:28 Las hizo caer en medio del campamento,
  alrededor de sus tiendas.
 • 78:29 Comieron y se saciaron;
  les cumplió, pues, su deseo.
 • 78:30 No habían saciado aún su apetito,
  aún estaba la comida en su boca,
 • 78:31 cuando vino sobre ellos el furor de Dios,
  e hizo morir a los más robustos de ellos
  y derribó a los escogidos de Israel.

 • 78:32 Con todo esto, volvieron a pecar
  y no dieron crédito a sus maravillas.
 • 78:33 Por tanto, hizo acabar sus días como un soplo
  y sus años en tribulación.
 • 78:34 Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios;
  entonces se volvían solícitos en busca suya,
 • 78:35 y se acordaban de que Dios era su refugio,
  que el Dios Altísimo era su redentor.
 • 78:36 Pero lo halagaban con su boca,
  y con su lengua le mentían,
 • 78:37 pues sus corazones no eran rectos con él
  ni permanecieron firmes en su pacto.
 • 78:38 Pero él, misericordioso,
  perdonaba la maldad y no los destruía;
  apartó muchas veces su ira
  y no despertó todo su enojo.
 • 78:39 Se acordó de que eran carne,
  soplo que va y no vuelve.
 • 78:40 ¡Cuántas veces en el desierto se rebelaron contra él,
  y lo enojaron en el yermo!
 • 78:41 Y volvían, y tentaban a Dios,
  y provocaban al Santo de Israel.
 • 78:42 No se acordaban de su mano,
  del día que los redimió de la angustia;
 • 78:43 cuando manifestó en Egipto sus señales
  y sus maravillas en el campo de Zoán.
 • 78:44 Y volvió sus ríos en sangre,
  y sus corrientes, para que no bebieran.
 • 78:45 Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban
  y ranas que los destruían.
 • 78:46 Dio también a la oruga sus frutos
  y sus labores a la langosta.
 • 78:47 Sus viñas destruyó con granizo
  y sus higuerales con escarcha.
 • 78:48 Entregó al granizo sus bestias
  y sus ganados a los rayos.
 • 78:49 Envió sobre ellos el ardor de su ira;
  enojo, indignación y angustia,
  ¡un ejército de ángeles destructores!
 • 78:50 Dispuso camino a su furor;
  no eximió la vida de ellos de la muerte,
  sino que los entregó a mortandad.
 • 78:51 Hizo morir a todo primogénito en Egipto,
  las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam.
 • 78:52 Hizo salir a su pueblo como a ovejas
  y los llevó por el desierto como a un rebaño.
 • 78:53 Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor;
  y el mar cubrió a sus enemigos.
 • 78:54 Los trajo después a las fronteras de su tierra santa,
  a este monte que ganó con su mano derecha.
 • 78:55 Echó las naciones de delante de ellos;
  con cuerdas repartió sus tierras en heredad
  e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel.

 • 78:56 Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo
  y no guardaron sus testimonios;
 • 78:57 más bien, le dieron la espalda, rebelándose como sus padres;
  se torcieron como arco engañoso.
 • 78:58 Lo enojaron con sus lugares altos
  y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla.
 • 78:59 Lo oyó Dios y se enojó,
  y en gran manera aborreció a Israel.
 • 78:60 Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo,
  la tienda en que habitó entre los hombres.
 • 78:61 Entregó a cautiverio su poderío;
  su gloria, en manos del enemigo.
 • 78:62 Entregó también su pueblo a la espada
  y se irritó contra su heredad.
 • 78:63 El fuego devoró a sus jóvenes
  y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales.
 • 78:64 Sus sacerdotes cayeron a espada
  y sus viudas no hicieron lamentación.
 • 78:65 Entonces despertó el Señor como quien duerme,
  como un valiente que grita excitado por el vino,
 • 78:66 e hirió a sus enemigos por detrás;
  les dio perpetua afrenta.

 • 78:67 Desechó la casa de José
  y no escogió la tribu de Efraín,
 • 78:68 sino que escogió la tribu de Judá,
  el monte Sión, al cual amó.
 • 78:69 Edificó su santuario a manera de eminencia,
  como la tierra que cimentó para siempre.
 • 78:70 Eligió a David su siervo
  y lo tomó de los rebaños de ovejas;
 • 78:71 de detrás de las paridas lo trajo,
  para que apacentara a Jacob su pueblo,
  a Israel su heredad.
 • 78:72 Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón;
  los pastoreó con la pericia de sus manos.


 • Salmo de Asaf
 • 79:1 ¡Vinieron, Dios, las naciones a tu heredad!
  ¡Han profanado tu santo templo!
  ¡Han reducido Jerusalén a escombros!
 • 79:2 ¡Han dado los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos,
  la carne de tus santos a las bestias de la tierra!
 • 79:3 Como agua derramaron su sangre en los alrededores de Jerusalén
  y no hubo quien los enterrara.
 • 79:4 Somos afrentados por nuestros vecinos,
  escarnecidos y ofendidos por los que están en nuestros alrededores.

 • 79:5 ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Estarás airado para siempre?
  ¿Arderá como fuego tu celo?
 • 79:6 ¡Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen
  y sobre los reinos que no invocan tu nombre!,
 • 79:7 porque han consumido a Jacob
  y su morada han destruido.

 • 79:8 No recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados.
  ¡Vengan pronto a nuestro encuentro tus misericordias,
  porque estamos muy abatidos!
 • 79:9 ¡Ayúdanos, Dios de nuestra salvación,
  por la gloria de tu nombre!
  ¡Líbranos y perdona nuestros pecados
  por amor de tu nombre!,
 • 79:10 porque dirán los gentiles:
  «¿Dónde está su Dios?»
  ¡Sea notoria en las naciones, delante de nuestros ojos,
  la venganza de la sangre de tus siervos que ha sido derramada!

 • 79:11 Llegue delante de ti el gemido de los presos;
  conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte,
 • 79:12 y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos
  de su infamia con que te han deshonrado, Jehová.
 • 79:13 Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado,
  te alabaremos para siempre.
  ¡De generación en generación
  cantaremos tus alabanzas!

 • 80:1 Al músico principal; sobre «Lirios». Testimonio. Salmo de Asaf
 • 80:2 Pastor de Israel, escucha;
  tú que pastoreas como a ovejas a José,
  tú que estás entre querubines, resplandece.
 • 80:3 ¡Despierta tu poder
  delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés,
  y ven a salvarnos!

 • 80:4     ¡Dios, restáuranos!
      ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos!

 • 80:5 Jehová, Dios de los ejércitos,
  ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo?
 • 80:6 Les diste a comer pan de lágrimas
  y a beber lágrimas en abundancia.
 • 80:7 Nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos
  y nuestros enemigos se burlan de nosotros.

 • 80:8     ¡Dios de los ejércitos, restáuranos!
      ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos!

 • 80:9 Hiciste venir una vid de Egipto;
  echaste las naciones y la plantaste.
 • 80:10 Limpiaste el terreno para ella,
  hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra.
 • 80:11 Los montes fueron cubiertos con su sombra
  y con sus sarmientos los cedros de Dios.
 • 80:12 Extendió sus vástagos hasta el mar
  y hasta el río sus renuevos.
 • 80:13 ¿Por qué rompiste sus cercas
  y la vendimian todos los que pasan por el camino?
 • 80:14 La destroza el puerco montés
  y la bestia del campo la devora.

 • 80:15 Dios de los ejércitos, vuelve ahora;
  mira desde el cielo, considera y visita esta viña,
 • 80:16 la planta que plantó tu diestra
  y el renuevo que para ti afirmaste.
 • 80:17 ¡Quemada a fuego está, asolada!
  ¡Perezcan por la reprensión de tu rostro!
 • 80:18 Sea tu mano sobre el varón de tu diestra,
  sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste.
 • 80:19 Así no nos apartaremos de ti;
  vida nos darás e invocaremos tu nombre.

 • 80:20     ¡Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos!
      ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos!

 • 81:1 Al músico principal; sobre Gitit. Salmo de Asaf
 • 81:2 ¡Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra!
  ¡Al Dios de Jacob aclamad con júbilo!
 • 81:3 Entonad canción y tocad el pandero,
  el arpa que deleita y el salterio.
 • 81:4 Tocad la trompeta en la nueva luna,
  en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne,
 • 81:5 porque estatuto es de Israel,
  ordenanza del Dios de Jacob.
 • 81:6 Lo constituyó como testimonio en José
  cuando salió por la tierra de Egipto.

  Oí un lenguaje que no entendía:
 • 81:7 «Aparté su hombro de debajo de la carga;
  sus manos fueron descargadas de los cestos.
 • 81:8 En la calamidad clamaste y yo te libré;
  te respondí en lo secreto del trueno;
  te probé junto a las aguas de Meriba. Selah

 • 81:9 »Oye, pueblo mío, y te amonestaré.
  ¡Si me oyeras, Israel!
 • 81:10 No habrá en ti dios ajeno
  ni te inclinarás a dios extraño.
 • 81:11 Yo soy Jehová tu Dios,
  que te hice subir de la tierra de Egipto;
  abre tu boca y yo la llenaré.

 • 81:12 »Pero mi pueblo no oyó mi voz;
  Israel no me quiso a mí.
 • 81:13 Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón;
  caminaron en sus propios consejos.
 • 81:14 ¡Si me hubiera oído mi pueblo!
  ¡Si en mis caminos hubiera andado Israel!
 • 81:15 En un momento habría yo derribado a sus enemigos
  y habría vuelto mi mano contra sus adversarios.»
 • 81:16 Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido
  y el tiempo de ellos sería para siempre.
 • 81:17 Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo,
  y con miel de la peña los saciaría.


 • Salmo de Asaf
 • 82:1 Dios se levanta en la reunión de los dioses;
  en medio de los dioses juzga.
 • 82:2 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente
  y haréis acepción de personas con los impíos? Selah
 • 82:3 Defended al débil y al huérfano;
  haced justicia al afligido y al menesteroso,
 • 82:4 librad al afligido y al necesitado;
  ¡libradlo de manos de los impíos!

 • 82:5 No saben, no entienden,
  andan en tinieblas;
  tiemblan todos los cimientos de la tierra.

 • 82:6 Yo dije: «Vosotros sois dioses
  y todos vosotros hijos del Altísimo;
 • 82:7 pero como hombres moriréis,
  y como cualquiera de los príncipes caeréis.»

 • 82:8 ¡Levántate, Dios, juzga la tierra,
  porque tú heredarás todas las naciones!

 • 83:1 Cántico. Salmo de Asaf
 • 83:2 ¡Dios, no guardes silencio!
  ¡No calles, Dios, ni te estés quieto!,
 • 83:3 porque rugen tus enemigos
  y los que te aborrecen alzan la cabeza.
 • 83:4 Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente,
  y han entrado en consejo contra tus protegidos.
 • 83:5 Han dicho: «Venid y destruyámoslos, para que no sean nación
  y no haya más memoria del nombre de Israel.»
 • 83:6 A una se confabulan de corazón.
  Contra ti han hecho alianza
 • 83:7 las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas,
  Moab y los agarenos,
 • 83:8 Gebal, Amón y Amalec,
  los filisteos y los habitantes de Tiro.
 • 83:9 También el asirio se ha juntado con ellos;
  sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah

 • 83:10 Hazles como a Madián,
  como a Sísara, como a Jabín en el arroyo Cisón,
 • 83:11 que perecieron en Endor:
  fueron convertidos en estiércol para la tierra.
 • 83:12 Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb;
  como a Zeba y a Zalmuna a todos sus príncipes,
 • 83:13 que han dicho: «¡Hagamos nuestras
  las moradas de Dios!»

 • 83:14 Dios mío, ponlos como torbellinos,
  como hojarascas delante del viento,
 • 83:15 como fuego que quema el monte,
  como llama que abrasa el bosque.
 • 83:16 Persíguelos así con tu tempestad
  y atérralos con tu huracán.
 • 83:17 Llena sus rostros de vergüenza,
  y busquen tu nombre, Jehová.
 • 83:18 Sean confundidos y turbados para siempre;
  sean deshonrados y perezcan.
 • 83:19 Y conozcan que tu nombre es Jehová;
  ¡sólo tú, el Altísimo sobre toda la tierra!

 • 84:1 Al músico principal; sobre «Gitit». Salmo para los hijos de Coré
 • 84:2 ¡Cuán amables son tus moradas,
  Jehová de los ejércitos!
 • 84:3 ¡Anhela mi alma y aun ardientemente
  desea los atrios de Jehová!
  ¡Mi corazón y mi carne cantan
  al Dios vivo!

 • 84:4 Aun el gorrión halla casa,
  y la golondrina nido para sí,
  donde poner sus polluelos,
  cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos,
  Rey mío y Dios mío.
 • 84:5 ¡Bienaventurados los que habitan en tu Casa;
  perpetuamente te alabarán! Selah

 • 84:6 ¡Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas,
  en cuyo corazón están tus caminos!
 • 84:7 Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente
  cuando la lluvia llena los estanques.
 • 84:8 Irán de poder en poder;
  verán a Dios en Sión.

 • 84:9 Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración;
  ¡escucha, Dios de Jacob! Selah
 • 84:10 Mira, Dios, escudo nuestro,
  y pon los ojos en el rostro de tu elegido.

 • 84:11 Mejor es un día en tus atrios
  que mil fuera de ellos.
  Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios
  que habitar donde reside la maldad,
 • 84:12 porque sol y escudo es Jehová Dios;
  gracia y gloria dará Jehová.
  No quitará el bien
  a los que andan en integridad.
 • 84:13 ¡Jehová de los ejércitos,
  bienaventurado el hombre que en ti confía!

 • 85:1 Al músico principal. Salmo para los hijos de Coré
 • 85:2 Fuiste propicio a tu tierra, Jehová;
  volviste la cautividad de Jacob.
 • 85:3 Perdonaste la maldad de tu pueblo;
  todos los pecados de ellos cubriste. Selah
 • 85:4 Reprimiste todo tu enojo;
  te apartaste del ardor de tu ira.

 • 85:5 Restáuranos, Dios de nuestra salvación,
  y haz cesar tu ira contra nosotros.
 • 85:6 ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre?
  ¿Extenderás tu ira de generación en generación?
 • 85:7 ¿No volverás a darnos vida,
  para que tu pueblo se regocije en ti?
 • 85:8 ¡Muéstranos, Jehová, tu misericordia
  y danos tu salvación!

 • 85:9 Escucharé lo que hablará Jehová Dios,
  porque hablará paz a su pueblo y a sus santos,
  para que no se vuelvan a la locura.
 • 85:10 Ciertamente cercana está su salvación a los que lo temen,
  para que habite la gloria en nuestra tierra.

 • 85:11 La misericordia y la verdad se encontraron;
  la justicia y la paz se besaron.
 • 85:12 La verdad brotará de la tierra
  y la justicia mirará desde los cielos.
 • 85:13 Jehová dará también el bien
  y nuestra tierra dará su fruto.
 • 85:14 La justicia irá delante de él
  y sus pasos nos pondrá por camino.


 • Au chef des chantres. D'après Jeduthun. Psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu, et je crie; Ma voix s'élève à Dieu, et il m'écoutera.
 • Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur; La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser; Mon âme refuse toute consolation.
 • Je me souviens de Dieu, et je gémis; Je médite, et mon esprit est abattu. -Pause.
 • Tu tiens mes paupières en éveil; Et, dans mon trouble, je ne puis parler.
 • Je pense aux jours anciens, Aux années d'autrefois.
 • Je pense à mes cantiques pendant la nuit, Je fais des réflexions au dedans de mon coeur, Et mon esprit médite.
 • Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable?
 • Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité?
 • Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? -Pause.
 • Je dis: Ce qui fait ma souffrance, C'est que la droite du Très Haut n'est plus la même...
 • Je rappellerai les oeuvres de l'Éternel, Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois;
 • Je parlerai de toutes tes oeuvres, Je raconterai tes hauts faits.
 • O Dieu! tes voies sont saintes; Quel dieu est grand comme Dieu?
 • Tu es le Dieu qui fait des prodiges; Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance.
 • Par ton bras tu as délivré ton peuple, Les fils de Jacob et de Joseph. -Pause.
 • Les eaux t'ont vu, ô Dieu! Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé; Les abîmes se sont émus.
 • Les nuages versèrent de l'eau par torrents, Le tonnerre retentit dans les nues, Et tes flèches volèrent de toutes parts.
 • Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, Les éclairs illuminèrent le monde; La terre s'émut et trembla.
 • Tu te frayas un chemin par la mer, Un sentier par les grandes eaux, Et tes traces ne furent plus reconnues.
 • Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, Par la main de Moïse et d'Aaron.
 • Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions! Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche!
 • J'ouvre la bouche par des sentences, Je publie la sagesse des temps anciens.
 • Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, Ce que nos pères nous ont raconté,
 • Nous ne le cacherons point à leurs enfants; Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, Et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés.
 • Il a établi un témoignage en Jacob, Il a mis une loi en Israël, Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants,
 • Pour qu'elle fût connue de la génération future, Des enfants qui naîtraient, Et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants,
 • Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, Qu'ils n'oubliassent pas les oeuvres de Dieu, Et qu'ils observassent ses commandements,
 • Afin qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères, Une race indocile et rebelle, Une race dont le coeur n'était pas ferme, Et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu.
 • Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, Tournèrent le dos le jour du combat.
 • Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, Et ils refusèrent de marcher selon sa loi.
 • Ils mirent en oubli ses oeuvres, Ses merveilles qu'il leur avait fait voir.
 • Devant leurs pères il avait fait des prodiges, Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan.
 • Il fendit la mer et leur ouvrit un passage, Il fit dresser les eaux comme une muraille.
 • Il les conduisit le jour par la nuée, Et toute la nuit par un feu éclatant.
 • Il fendit des rochers dans le désert, Et il donna à boire comme des flots abondants;
 • Du rocher il fit jaillir des sources, Et couler des eaux comme des fleuves.
 • Mais ils continuèrent à pécher contre lui, A se révolter contre le Très Haut dans le désert.
 • Ils tentèrent Dieu dans leur coeur, En demandant de la nourriture selon leur désir.
 • Ils parlèrent contre Dieu, Ils dirent: Dieu pourrait-il Dresser une table dans le désert?
 • Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, Et des torrents se sont répandus; Pourra-t-il aussi donner du pain, Ou fournir de la viande à son peuple?
 • L'Éternel entendit, et il fut irrité; Un feu s'alluma contre Jacob, Et la colère s'éleva contre Israël,
 • Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours.
 • Il commanda aux nuages d'en haut, Et il ouvrit les portes des cieux;
 • Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, Il leur donna le blé du ciel.
 • Ils mangèrent tous le pain des grands, Il leur envoya de la nourriture à satiété.
 • Il fit souffler dans les cieux le vent d'orient, Et il amena par sa puissance le vent du midi;
 • Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, Et comme le sable des mers les oiseaux ailés;
 • Il les fit tomber au milieu de leur camp, Tout autour de leurs demeures.
 • Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment: Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré.
 • Ils n'avaient pas satisfait leur désir, Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche,
 • Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux; Il frappa de mort les plus vigoureux, Il abattit les jeunes hommes d'Israël.
 • Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, Et ne crurent point à ses prodiges.
 • Il consuma leurs jours par la vanité, Et leurs années par une fin soudaine.
 • Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, Ils revenaient et se tournaient vers Dieu;
 • Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, Que le Dieu Très Haut était leur libérateur.
 • Mais ils le trompaient de la bouche, Et ils lui mentaient de la langue;
 • Leur coeur n'était pas ferme envers lui, Et ils n'étaient pas fidèles à son alliance.
 • Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas; Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur.
 • Il se souvint qu'ils n'étaient que chair, Un souffle qui s'en va et ne revient pas.
 • Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert! Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude!
 • Ils ne cessèrent de tenter Dieu, Et de provoquer le Saint d'Israël.
 • Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, Du jour où il les délivra de l'ennemi,
 • Des miracles qu'il accomplit en Égypte, Et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan.
 • Il changea leurs fleuves en sang, Et ils ne purent en boire les eaux.
 • Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, Et des grenouilles qui les détruisirent.
 • Il livra leurs récoltes aux sauterelles, Le produit de leur travail aux sauterelles.
 • Il fit périr leurs vignes par la grêle, Et leurs sycomores par la gelée.
 • Il abandonna leur bétail à la grêle, Et leurs troupeaux au feu du ciel.
 • Il lança contre eux son ardente colère, La fureur, la rage et la détresse, Une troupe de messagers de malheur.
 • Il donna libre cours à sa colère, Il ne sauva pas leur âme de la mort, Il livra leur vie à la mortalité;
 • Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, Les prémices de la force sous les tentes de Cham.
 • Il fit partir son peuple comme des brebis, Il les conduisit comme un troupeau dans le désert.
 • Il les dirigea sûrement, pour qu'ils fussent sans crainte, Et la mer couvrit leurs ennemis.
 • Il les amena vers sa frontière sainte, Vers cette montagne que sa droite a acquise.
 • Il chassa devant eux les nations, Leur distribua le pays en héritage, Et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël.
 • Mais ils tentèrent le Dieu Très Haut et se révoltèrent contre lui, Et ils n'observèrent point ses ordonnances.
 • Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leurs pères, Ils tournèrent, comme un arc trompeur.
 • Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux, Et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles.
 • Dieu entendit, et il fut irrité; Il repoussa fortement Israël.
 • Il abandonna la demeure de Silo, La tente où il habitait parmi les hommes;
 • Il livra sa gloire à la captivité, Et sa majesté entre les mains de l'ennemi.
 • Il mit son peuple à la merci du glaive, Et il s'indigna contre son héritage.
 • Le feu dévora ses jeunes hommes, Et ses vierges ne furent pas célébrées;
 • Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, Et ses veuves ne pleurèrent pas.
 • Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, Comme un héros qu'a subjugué le vin.
 • Il frappa ses adversaires en fuite, Il les couvrit d'un opprobre éternel.
 • Cependant il rejeta la tente de Joseph, Et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm;
 • Il préféra la tribu de Juda, La montagne de Sion qu'il aimait.
 • Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, Comme la terre qu'il a fondée pour toujours.
 • Il choisit David, son serviteur, Et il le tira des bergeries;
 • Il le prit derrière les brebis qui allaitent, Pour lui faire paître Jacob, son peuple, Et Israël, son héritage.
 • Et David les dirigea avec un coeur intègre, Et les conduisit avec des mains intelligentes.
 • Psaume d'Asaph. O Dieu! les nations ont envahi ton héritage, Elles ont profané ton saint temple, Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres.
 • Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs En pâture aux oiseaux du ciel, La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre;
 • Elles ont versé leur sang comme de l'eau Tout autour de Jérusalem, Et il n'y a eu personne pour les enterrer.
 • Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, De moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent.
 • Jusques à quand, Éternel! t'irriteras-tu sans cesse, Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu?
 • Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, Et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom!
 • Car on a dévoré Jacob, Et ravagé sa demeure.
 • Ne te souviens plus de nos iniquités passées! Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous! Car nous sommes bien malheureux.
 • Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom! Délivre-nous, et pardonne nos péchés, à cause de ton nom!
 • Pourquoi les nations diraient-elles: Où est leur Dieu? Qu'on sache, en notre présence, parmi les nations, Que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu!
 • Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi! Par ton bras puissant sauve ceux qui vont périr!
 • Rends à nos voisins sept fois dans leur sein Les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur!
 • Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, Nous te célébrerons éternellement; De génération en génération nous publierons tes louanges.
 • Au chef des chantres. Sur les lis lyriques. D'Asaph. Psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, Toi qui conduis Joseph comme un troupeau! Parais dans ta splendeur, Toi qui es assis sur les chérubins!
 • Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force, Et viens à notre secours!
 • O Dieu, relève-nous! Fais briller ta face, et nous serons sauvés!
 • Éternel, Dieu des armées! Jusques à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple?
 • Tu les nourris d'un pain de larmes. Tu les abreuves de larmes à pleine mesure.
 • Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, Et nos ennemis se raillent de nous.
 • Dieu des armées, relève-nous! Fais briller ta face, et nous serons sauvés!
 • Tu avais arraché de l'Égypte une vigne; Tu as chassé des nations, et tu l'as plantée.
 • Tu as fait place devant elle: Elle a jeté des racines et rempli la terre;
 • Les montagnes étaient couvertes de son ombre, Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu;
 • Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, Et ses rejetons jusqu'au fleuve.
 • Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, En sorte que tous les passants la dépouillent?
 • Le sanglier de la forêt la ronge, Et les bêtes des champs en font leur pâture.
 • Dieu des armées, reviens donc! Regarde du haut des cieux, et vois! considère cette vigne!
 • Protège ce que ta droite a planté, Et le fils que tu t'es choisi!...
 • Elle est brûlée par le feu, elle est coupée! Ils périssent devant ta face menaçante.
 • Que ta main soit sur l'homme de ta droite, Sur le fils de l'homme que tu t'es choisi!
 • Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom.
 • Éternel, Dieu des armées, relève-nous! Fais briller ta face, et nous serons sauvés!
 • Au chef des chantres. Sur la guitthith. D'Asaph. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force! Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob!
 • Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, La harpe mélodieuse et le luth!
 • Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, A la pleine lune, au jour de notre fête!
 • Car c'est une loi pour Israël, Une ordonnance du Dieu de Jacob.
 • Il en fit un statut pour Joseph, Quand il marcha contre le pays d'Égypte... J'entends une voix qui m'est inconnue:
 • J'ai déchargé son épaule du fardeau, Et ses mains ont lâché la corbeille.
 • Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré; Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre; Je t'ai éprouvé près des eaux de Meriba. Pause.
 • Écoute, mon peuple! et je t'avertirai; Israël, puisses-tu m'écouter!
 • Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger! Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers!
 • Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte; Ouvre ta bouche, et je la remplirai.
 • Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi.
 • Alors je les ai livrés aux penchants de leur coeur, Et ils ont suivi leurs propres conseils.
 • Oh! si mon peuple m'écoutait, Si Israël marchait dans mes voies!
 • En un instant je confondrais leurs ennemis, Je tournerais ma main contre leurs adversaires;
 • Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, Et le bonheur d'Israël durerait toujours;
 • Je le nourrirais du meilleur froment, Et je le rassasierais du miel du rocher.
 • Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu; Il juge au milieu des dieux.
 • Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité, Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause.
 • Rendez justice au faible et à l'orphelin, Faites droit au malheureux et au pauvre,
 • Sauvez le misérable et l'indigent, Délivrez-les de la main des méchants.
 • Ils n'ont ni savoir ni intelligence, Ils marchent dans les ténèbres; Tous les fondements de la terre sont ébranlés.
 • J'avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut.
 • Cependant vous mourrez comme des hommes, Vous tomberez comme un prince quelconque.
 • Lève-toi, ô Dieu, juge la terre! Car toutes les nations t'appartiennent.
 • Cantique. Psaume d'Asaph. O Dieu, ne reste pas dans le silence! Ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu!
 • Car voici, tes ennemis s'agitent, Ceux qui te haïssent lèvent la tête.
 • Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruse, Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges.
 • Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël!
 • Ils se concertent tous d'un même coeur, Ils font une alliance contre toi;
 • Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Hagaréniens,
 • Guebal, Ammon, Amalek, Les Philistins avec les habitants de Tyr;
 • L'Assyrie aussi se joint à eux, Elle prête son bras aux enfants de Lot. Pause.
 • Traite-les comme Madian, Comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kison!
 • Ils ont été détruits à En Dor, Ils sont devenus du fumier pour la terre.
 • Traite leurs chefs comme Oreb et Zeeb, Et tous leurs princes comme Zébach et Tsalmunna!
 • Car ils disent: Emparons-nous Des demeures de Dieu!
 • Mon Dieu! rends-les semblables au tourbillon, Au chaume qu'emporte le vent,
 • Au feu qui brûle la forêt, A la flamme qui embrase les montagnes!
 • Poursuis-les ainsi de ta tempête, Et fais-les trembler par ton ouragan!
 • Couvre leur face d'ignominie, Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel!
 • Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent!
 • Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, Tu es le Très Haut sur toute la terre!
 • Au chef des chantres. Sur la guitthith. Des fils de Koré. Psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées!
 • Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, Mon coeur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant.
 • Le passereau même trouve une maison, Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits... Tes autels, Éternel des armées! Mon roi et mon Dieu!
 • Heureux ceux qui habitent ta maison! Ils peuvent te célébrer encore. Pause.
 • Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur coeur des chemins tout tracés.
 • Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
 • Leur force augmente pendant la marche, Et ils se présentent devant Dieu à Sion.
 • Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière! Prête l'oreille, Dieu de Jacob! Pause.
 • Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu! Et regarde la face de ton oint!
 • Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs; Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté.
 • Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L'Éternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
 • Éternel des armées! Heureux l'homme qui se confie en toi!